REKLAMA

"Pustka po Bogu". Ile z chrześcijańskich mitów przyjmuje zeświecczony świat

Godzina Filozofów
Data emisji:
16-04-2022 11:00 (Powtórka: 25-06-2022)
Prowadzący:
Czas trwania:
46:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź z państwa gościem dzień dobry Sebastianem k niedobry ciałko dzień dobry państwu witam serdecznie zacznę od pytania nawiązującego do diagnozy, którą to ponad 100 lat temu postawił Carl Gustav Jung w korespondencji z Zygmuntem Freudem jest taki słynny list bodaj 1910 roku to już końcówka ich wspólnej drogi za moment rozejdą im się ścieżki Jung zacznie tworzyć jakąś własną denominacji w kręgu myśli Rozwiń » psychoanalitycznej Floyd uznał, że już go zdradził i stawia opór ojcu i w związku z tym ich znajomość ustanie całkowicie, ale jeszcze wtedy, kiedy te słowa padają, który zaraz przytoczę to korespondencja trwa jednym z listów ją pisze, że chrześcijaństwo jest już mitem martwym zachodniej kulturze, że nie pracuje ta symbolika nie porusza nas głęboko nic nie opisuje nam świata i trzeba nalać nowego wina przepraszam chyba trzeba przelać to stare wino do nowych układów, żeby to w ogóle jakoś jeszcze ożywić, żeby tę symbolikę na nowo uczynić jakoś rozpoznawalną pracującą w głębokich rejestrach naszej zbiorowej wyobraźni naszej zbiorowej psychiki jak oceniasz trafność tej diagnozy to 100 latach z okładem chamów jak mogę powiedzieć od razu wiesz dziękuję za Ewangelię na początku nie wlewać starego gmina go, aby układ ku, a powiedział Jezus padać, więc c, ale czy miasta Skara wino to to trzeba sobie pod określa bardzo moc, a i ja sam Załęża oraz obieca co Myśla o o tej korespondencji prawda prawda Junga i o tym co zostało powiedziane, ale pierwsze takie moje tutaj Lee pierwsza taka myśl re dlatego co co przedstawiłem jest taka, że to stare wino rzeczywiście to stare chrześcijaństwo bardzo wielu ludziom obecnie kojarzy się przede wszystkim z presją z jakimś po prostu część całą było bardzo negatywnym doświadczeniu ostatecznie ujrzeć czczą i uwolnienie się z tego jest czym dla nich bardzo pozytywnym uwolnienie się z tego co było jakąś formułą, którą dostawali w Polsce część oczywiście w kościele rzymskokatolickim tej naszej tradycji jej religijnej oraz jest mocno przecież zakorzeniona kulturowo, bo myślał, że nawet teraz w tym momencie nie wiem kościoły są zapełnione ludźmi rzadko NIK bywają w ale nie wiem na ten dzień święcenia pokarmów przychodzą i więcej do tego sprowadza cały ten przekaz chrześcijański nas po pomstują księża różni od lat niewiele, jakby zmienia w całej tej sytuacji o napastowanie Katarzyna to jest taka już w czysta forma po prostu na razie ta forma no po prostu ludzie przechodzą no, jakby nie bardzo chcą mieć sprzęt inne z pewnym chrześcijańskie do czynienia nawet jakby chcieli to nie bardzo jest to podanej w taki sposób mogliby absorbować przestaje przyjmować szczeka przyjmowali głębiej może ten przekaz bardzo często i tak takie mam wrażenia w ostatnich latach szczególnie się zastanawiając nad tym może najmocniej jeszcze tych protestów o wolnym niesławny wyroku Trybunału Konstytucyjnego na jesień 2020 roku, kiedy tysiące ludzi weszła na ulice przede wszystkim młodych ludzi i magla tam była taka konfrontacja dla mnie bardzo bolesna objąć czas od gazu Stężała pamiętam taki napis na Tekturze na nowym świecie szkoda, że Maria nie zrobiła aborcji ten mały, aby w kontekście takim prawda całego wyroku już, ale tego co jak jak chrześcijaństwo jest traktowane tak jak ja po prostu no sama już postać ten sposób nowość mówi nie wiem samo chrześcijaństwo ma powstać jest ustawa nie odrzuca fakt kojarzy się czymś opresyjnym czymś bardzo niedobre bardzo złym Night jest takie wyzwanie dla mnie bardzo takie duża czy ja no także jako ten teolog prawda w wodzie z tej tradycji, więc coś tam okiem w jej myśli o tym całe lata i czy ja mam uczące się jeszcze do powiedzenia w ogóle jest taka rozmowa możliwa, bo to jest pytanie fundamentalne oczywiście i różni się na nie odpowiada także w kręgu współczesnej teologii katolickiej czy pogłębiać proces adaptacji nauczania kościoła do zmieniających się warunków świecie co znaczy 3 asy miłować to wszystko co my się, czego my się dowiadujemy ich rozwoju nauk empirycznych i z pewnej refleksji społecznej ze zmian zachodzących w moralności publicznej itd. czy też uznawać, że to dostosowanie nie jest po pierwsze, czymś pożądanym i dobrym tylko kierunek powinien być odwrotny świat ma się dostosować do pewnych wymagań warunków przekazu jednak bardzo radykalnego w swojej istocie i a wzywającego do głębokiej wewnętrznej przemiany i do porzucenia pewnych właśnie sposobu życia sposobów myślenia, które w tym w tym świecie są popularne no, więc jasne jak tutaj znaleźć środek jak rozumiem pomiędzy takim skrajnym konserwatyzmem z 1 strony, a z drugiej strony właśnie takim przekazem, który już właściwy sprawia, że ten katolicyzm przestaje mieć jakąkolwiek substancję myślę przed takim filozofie, którego bardzo lubię bardzo cenie nie jest to w żadnej mierze krytyczna uwaga ale, ale jak czytam np. dzień jego wad im koncepcję tak słabego chrześcijaństwa czy tego co on ma dopowiedzenia jako katolik, bo tak się definiuje o katolicyzmie zostaje się czy czytam coś w ogóle jest jeszcze katolickiego w tym katolicyzmie czytamy cokolwiek co co co wyróżnia to podejście czy te na te denominacje właśnie od innych skoro właściwie nic już tam się nie twierdzi do niczego się nie wzywa w żaden sposób się do niczego nikogo nie zobowiązuje o uwagi Matej jednak są pewnego typu zobowiązania, ale jasne, ale trzeba na jak najbardziej oczywiste natomiast na to co przedstawiasz jest jakby takim typowym ustawieniem tej osi sporu tak jest tak to się toczy od dekad katolicyzmie właśnie nie tylko samym chrześcijaństwie także poza katolicyzmem ten spór między konserwatystami liberałami problem z listami kościelnej pytasz o środek czy można znaleźć nawet jak zgodnie szuka taki właściwie, ponieważ całe lata nie wiem byłam uczestnika uczestnik euro eksport obrazu była pozycja vany zwykle nie po konserwatywnej stronie jednak w tym wszystkim jak zobaczyłam, że to jest wszystko obok, a klaczy nagle w pewnym pewnej takiej pewne jak w takim przedziale czasowym kilka lat temu zobaczyłem, że to jest Boże to jest właściwie coś co może jest istotne, ale tylko pewnego punktu widzenia jako nazywam próbami reformy kościoła są de facto tylko kosmetyką powierzchowną kosmetyką systemu kościelnego i nawet moim znajomym opowiadam teraz różne to, że uczestniczą, jakby tych procesach bardzo aktywnie, bo nie macie państwo wiedzą o kościele Niwy oraz katolickim jest synod prawda jest taki proces synodalny świeccy mogą wypowiadać nawet Franciszek papież Franciszek wezwał do tego, że można się wypowiadać proszę każdy może mówić co chce sam Kante Grapy grupy nadal oczywiście w ramach struktury w ramach tej instytucji osi tam, gdzie na poziomie parafii diecezji niby gadaniu tego gadania jest bardzo mnóstwo moim zdaniem ciągle niewiele z tego wynika, ale są tacy ludzie, którzy mówią wprowadzimy pewne rzeczy, które powinny być prowadzone w oczy kościół powinien hierarchicznej pana podzielić władzą ze świeckimi zarówno władzą zarządzenia władz nauczania może jeszcze czymś innym dopuścimy taka państwa kobiety pobłogosławił związki jednopłciowe w jakimś tam nas w zakresie no Ros budzimy się na antykoncepcję itd. są wszystkie takie kluczowe bez głowy prawda nie punkty zapalne państwo dobrze wiedzą na, która w, które budzą bardzo wielu ludzi wątpliwości co dało katolicyzm chrześcijaństwo jako takiego także potas występuje winny przecież denominacji chrześcijańskich właśnie tego typu zakazy, bo wspomnienia związków jednopłciowych antykoncepcji aborcji jest katalog zamknięty programu ostatecznie, ale to jest dla mnie je tylko pytam czy naprawdę myślicie pyta się tych moich znajomych, że dokonamy takiej kosmetyki systemu kościelnego oraz w duchu progresywnym już prowadzimy wszystkie te pożądane zmiany tego myślicie, że nagle ludzie, że nagle ci ludzie, którzy z kościoła weszli do niego wrócą tak po prostu, ale warto jednak, bo to jest istotny moment wydaje mi się widać na moment słowo w do pytanie po co to robić czy to robić właśnie z powodów czysto pragmatycznych nazwijmy to nie związanych z tym, że jest odpływ wiernych od katolicyzmu, że kościół jest w kryzysie nie tylko dlatego, że ma kłopoty wizerunkowe, ale dlatego jakieś kłopoty wewnętrzne, ale też, dlatego że ludzie odchodzą od kościoła i w związku z tym trzeba znaleźć jakąś metodę, żeby oni do kościoła wrócili no i można użyć tego rodzaju rozwiązań właśnie po to, żeby ludzi do siebie przyciągnąć albo nie no bo jakimś ostatecznie efekt jest dyskusja rzecz jasna może być skuteczne bardzo ograniczonym zakresie albo lata, ale właśnie dla no i teraz wracamy do prawda Junga tak, ale druga druga tylko badam ten drugi wariant wierzy, że drugi wariant jest taki, że robimy to po to, czy robimy to, dlatego że uważamy, że tak by należało zrobić to znaczy, że wszystko co dzisiaj o świecie wiemy w oczywisty sposób skłania nas do tego, żeby właśnie tak zrewidować czy uzupełnić nauczanie kościoła, że pot i niektórymi względami to nauczanie było bardzo zależne od nie wiem wiedzy swojego czasu od pewnych spraw, których nie rozumieliśmy wtedy dzisiaj rozumiemy, więc dokonujemy takiego powiem kolokwialnie w tej tu to są jednak różne motywacje to są 2 różne motywacje, ale uważam, że pierwsza pragmatycznej najczęściej będzie nieskuteczna i zaraz powiem, dlaczego natomiast jeśli chodzi o drugą jest pewna konieczność ich po prostu imieniu słusznego działania ze względu ze względu na to co powiedziałaś ja uznaję rację, a ja nie mam takiej nie wiem płaski konserwatywne nie wiem odpowiedzi na założenie kropkami nie będziemy zmieniać, bo mamy nie depozyt tradycji i i w ogóle nas na to tradycja nie pozwala i nie będziemy się tym zajmować tak nie ma uważam, że niespełna słuszność tych postulatów etyczne, ale ciągle uważam, że to jest niewystarczająca i zarówno jeśli chodzi o ten poziom pragmatyczne jak ten limit ten poziom słuszności etycznej to pytanie podstawowe czy chrześcijaństwo jest dalej żywotna nowa szansa na wracamy do kolei bądź panów wśród mowa o tym, o czym prawnikami ono o tym liście, który przytoczyłem na początku co może właściwie skłonić ludzi do tego żeby, żeby jakąś część tego przekazu chrześcijańskiego przyjęli tak, aby no i rozmawiają z różnymi ludźmi tworzą chrześcijaństwa obchodzą obeszli od kościoła odeszli no, jeżeli się przebijemy przez tę skorupę nadal bardzo wielu ludzi mogli po prostu już nie ma widzieli się tych biskupów równie mogła po prostu słuchać żyjąca z nimi mówią na temat seksualności ja nie mogę przyjąć tych skandali seksualnych itd. jako wszystko przyjmujemy to jest jakby część tej historii państwo, dlaczego część tego odrzucenia to jest bardzo podstawowa część tak, bo pana próbuje jakoś się zapytać właśnie o to czy jest cokolwiek w tym chrześcijańskie co co jakiś sposób to ja by jeszcze znalazło oddźwięk często to jest poziom etyczny jak się przebijemy przez skorupę jednak uważają ludzi, że nie wiem hasło miłości bliźniego to nie jest banalna i w związku z tym na takim poziomie etycznym moralnym przyjmujemy jednak te prawa o złotą regułę z osobą chrześcijańską Wanda nie o miłości nieprzyjaciel niestosowaniu przemocy z pewnymi ograniczeniami, ale powiedzmy sobie szczerze różne interpretacje tych zasad, bo samo chrześcijaństwo są dalej był od wieku pisał dalej, więc z trudną głównie nie ma także jak np. kontekście obecnej wojny Ukrainie, że znajdziemy wśród chrześcijan bardzo wielu bardzo radykalnych pacyfistą w tak może będą no jest cały problem z Franciszkiem momencie jak wiemy, który nie wymienia bardzo ciekawe adresatem jest za oczywiście znam też różne swoje wypowiedzi i teksty na ten temat ale, ale to jest rzeczywiście niezwykle interesujące, bo Franciszek przyzwyczaił nas do tego, że raczej podąża za regułą mowy tak tak nie nie Anże naśladuje Chrystusa w tym pewnym radykalizmie właśnie, a tutaj nagle jakiś takie jednoroczne fora nie wolno popadał być takim prorokiem takie trochę zachowywał prawda krzyczące progi mówił do Trumpa bardzo otwarcie, że nie może być chrześcijaninem ten, kto buduje mur dla uchodźców na granicy amerykańsko Meksykańskiej, a teraz, proszę bardzo, nie wymieniam nazwiska Putina nawet w takim kontekście jak Putin mojej perspektywy pod spec ex oraz perspektywy bardzo wielu ludzi przyznających się do chrześcijaństwa dość bluźniercze jednak na stopnienie na Łużnikach zacytował Ewangelia i umów było to dla niego uzasadnienie tego, że żołnierze rosyjscy idą na Ukrainę prawda, że dokonują tam re tej spod spec operacji frank de facto wojny agresywnej, ale zdanie kobietą uzasadniałoby zdaniem Ewangelii nie ma większej nikt nie większej miłości ach, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoim to jest dla mnie absolutnie bluźniercza i papieża każdy wskazuje, że ta nie wskazuje tego bluźnierstwa w tym momencie są różne racje dyplomatyczne polityczne ekumeniczna końca sprawne zakończenie doktrynalnym jak o tym pisałam nie chcę teraz szerzej mówić, ale no jest pewne, bo młodzi zgorszenie, ale generalnie rzeczywiście, jakby wracają z dobrym tego poziomu etycznego chrześcijaństwa ten poziom jest prze przyjmowane przez bardzo wielu post 6 ludzi, którzy odeszli chrześcijaństwo nasz kraj ciągle jest jakaś dla nich walk, a etyka chrześcijańska jakoś tam próbują się, stosując nie ma jest to wstęp promują się do niej stosować niema takiego radykalnego odrzucenia, a jest jednak ich tam jest jeszcze coś dalej no i rozmawiamy wielką sobotę to jest taki szczególny dzień naprawdę szczegół Jezus zstępuje do otchłani wtedy to jest 1 wie, ale to jest dzień martwego Boga generalnie tak martwego Boga Boga, który pomału, a wszystkimi technologicznymi zastrzeżeniem zastrzeżeniami pan rodziły w ciągu wieków umarł kosy ojciec żyje działa tak dalej, ale ja pamiętam 2 lata temu początek pandemii nagle wszystkie kościoły zamknięta batem bardzo ważny czas dla katolików, czyli praca nazywaną czwartku do niedzieli, czyli tempo Triduum sacrum Tadka Triduum Paschalne 3 dni takiej takiego wchodzenia w tajemnice męki śmierci zmartwychwstania Chrystusa z odpowiednimi kuchniami nabożeństwami nagle przestało być dostępne na co było dostępne za pomocą mediów tych przekazów prawda nie wiem, która na trochę to było tak jak ta bardzo trudno uczestniczyć spektakli teatralnych form jest filmowany po prostu z zewnątrz tylko ktoś wydał jakieś takie nie przystające lub na trudne w odbiorze i tak samo chyba była tutaj ja miał przynajmniej takie doświadczenia, ale ja sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że to jest coś bardzo charakterystycznego dla chrześcijaństwa w ogóle i wróciłem, jakby do pewnych myślicieli, którym się nie zajmowała myślicieli chrześcijańskich zajmowałem przez te lata, bo niespecjalnie byli potrzebni do tych publicystycznych sporów właśnie konserwatyzm progresywizm, który tutaj mówiliśmy Graham, a którzy byli takimi drogami istotnymi przebywali może nawet jak mówię przede wszystkim o ochronie się szefom walka zaś, że taki człowiek onkologów XX-wiecznych logo szwajcarski bank co może nie, tyle że dużo temu zagadnieniu poświęcił miejsca mówiona wymogu, ale przynajmniej zasugerował takie intuicje, które zdały się szokujące bardzo odpowiadający temu co się dzieje z kościołem chrześcijaństwem w ogóle, że to jest jakby taka faza, w której odkrywane martwego Boga tak, że to jest nasze doświadczenia odkrywamy jakąś pustkę po Bogu to 1 takich moich przyjaciół poza bieżący burek był kiedyś chrześcijanie nami przestał nim być różne tam powodu także ze względu na presję odczuwa w kościele ze względu na etykę seksualną bardzo restrykcyjną kościoła, ale i z innych powodów także u marszałków tak tak takich jak sugerowała tutaj znaczy, że ten rozwój naukowy tak daleko po książkę pewne prawdy chrześcijaństwa wydają się nieadekwatnie, a to czy niemożna ich po prostu przejmować, ale powiedział coś co było takie dla mnie szokująca niedługo po moim doświadczeniu wielka Sopot sobotnie właśnie 2 lata temu, że nie mogę na liturgię paschalną staje w obliczu tego martwego Boga powiedział mi już wszedł MO chrześcijaństwa kościoła odczuwam coś co mógłbym nazwać pustką po Bogu mimo wszystko takim doświadczeniu wewnętrznej nie musi to być nawet dramatyczne jakoś totalnie smutna kompletnie słodka, ale jest pan jest we mnie tak i ja siebie zapyta wtedy czy ja mogę coś odpowiedzieć z perspektywy teologii chrześcijańskiej NATO i wielka sobota jest dobry dzień, żeby odpowiadać jest to martwy, bo mówię tutaj walka w Zarze i Baltazar mówi że, gdy Bóg umiera milknie także jego kościół umiera także jego kościół co ciekawe da to zdanie po podjął takiej swojej wczesnej twórczości osób z racji GER Benedykt szesnasty taka jego książka wprowadzenie chrześcijaństwo swego czasu bardzo złym tak tak bardzo bardzo dobra książka jeszcze sprzed tego zwrotu konserwatywnego tak by taką osobą zapis wykładów jest ciekawe, bo zapis wykładu, którą wygłosił w Tybindze, ale tam teologów tylko dla całego Uniwersytetu to był taki ogólno uniwersyteckiej cykl wykładów, że tam nawiązań do egzystencji listy np. co do Heideggera ograniczaj Dawida Nowaka naprawdę bardzo było wtedy szokująca zresztą dalej są takie twierdzenia mocno szokująca przepowiedzieć dla takich chrześcijan, że czują się pewien swojej Łodzi za okres życia ma rację GER mówi, że nie chrześcijan interes ktoś adresuje polecanie nicości tak właściwie z rozbitkami Kuj ma jakieś takiej desce nie bardzo wiadomo, że znajdzie ocaleniem, ale właśnie temu tym obrazie odnosi się także do świadczenia wielkiej soboty swoją drogą wygłosił wykłady w sześćdziesiątym siódmym roku pod koniec na początku osiemdziesiątego ósmego, o czym w Tybindze są takie świadectwa został w czasie protestów studenckich na wiosna z wyzywany prawo daje wyrzucane z sali wykładowej i od tego czasu czas olbrzymi to taki wtedy zaczął następować ten w roku jego konserwatywne i kule głosu przez całe lata także jako pracę Kongregacji nauki wiary jako papież i moim zdaniem uznał klęskę tego braku w momencie, kiedy dokonał abdykacji taryf urzędu papieskiego i że to jest bardzo symboliczne wyda wydarzenie, jakby historia chrześcijaństwa katolicyzmu i pewna wizja kościoła niedotrzymania on próbował utrzymywać mimo wszystko Logi, przeciwstawiając się temu taki właśnie tendencji widzi w chrześcijaństwie opresję, ale ta symbolika no jest jakby teraz dojmująca nie wszyscy ją przyjmują oczywiście chrześcijanie z Niemcami mamy doświadczenie wielkiej soboty właśnie walka za realizację gara ona było moim także doświadczenia czy jest moim doświadczeniom jakiegoś czasu i doświadczenie śmierci Boga może nie tak rozumiały rolnicza Ińsku też płasko niczym pańską my zaraz siostrzenica prawda mamy tam wieszczono śmierć Boga różne panuje interpretacje takie myśli post sekularnej bardzo charakterystyczne my znamy dość dobrze, bo przecież duża, a tu chodzi np. o to, żeby zrezygnować odrzucić mało uchwałę czy idola krytyczne sztuczne obrazy Boga o pół oba nie są bowiem prawdziwym tak to interpretowano niczego tak 6 w chrześcijaństwie to też było dużym szokiem, ale myślę, że ból to oświadczenie, w którym powiedział ten mój przyjaciel krakowski po Bogu się jeszcze głębiej nie chodzi tylko odrzucanie idoli prawda fałszywych wyobrażeń o Bogu, ale właściwie uznania naprawdę uznanie, że mamy do czynienia z martwym bokiem i pustką po co ja mogę na to odpowiedzieć ja odpowiadam takimi frazami, które są pracami Ewangelii oczywiście, bo to jest powietrza, które mogły cham co ciekawe w takich ogłaszają się bardzo dobrze rozmawia ale kiedy zaczyna mówić o wagę albo bili albo i tak też tak chrześcijańskiej wydaje się jednak ciągle jakiś element naszej kultury ta, nawet jeżeli ludzie wychodzą z kościoła, ale bardzo często samo cytowanie dla przez niektórych jest traktowane jako opresyjna jest to taka trudna sytuacja na małą Miś jak i jaki jest bagaż opresji w doświadczeniu ludzkim związane z tym, że nie pewne słowa się zgłosiło w tym kościele i te słowa były traktowane jako oręż przeciwko komu się ci ludzie no niosą jakieś takie sobie traumę i nie są w stanie już w ogóle słuchać przekazów ewangelicznych ale kiedy już pojawi się taka możliwość, że słuchają no to o mówię im o takim najbardziej pierwotnie na znanym doświadczeniu chrześcijańskim, jaki jest zapisane w najstarszej znanej mamy Ewangelii kanonicznej, a to najstarsza Ewangelia kanoniczną jest Ewangelia wg Świętego Marka ona powstała kilkadziesiąt lat myślę po śmierci Jezusa tam jest taki zapis w ostatnim rozdziale szesnastym rozdziale jak Chem kobiety już po tym, jak Jezus umarł jest słaba jest większa i pierwszego dnia posiadacza, czyli wnoszą w niedzielę rankiem ówczesny ideał kobiety do grobu Jezusa to, że wykona maści, bo nie mogły tego zrobić ze względu na przepisy rabatowe w piątek i idą do tego grobu, żeby go namaścić w czasie zastanawiają po drodze są uważane jest takim ironicznym, jakby spojrzeniem na kobiety właśnie przez autora Ewangelii kobiety nie był nikim ważnym pierwszym wieku w obrębie tamtej kultury także na re, tym bardziej dziwne są zapisy chrześcijańskiego kobieta, jeżeli tak z kontekstu realizujemy to, bo to kobiety obrobili, bo trzeba było napisać inną dobrą, ale wciąż objawia się bronią w tym, że wniosek napraw tych wszystkich balsamów możliwe itd. ona zastanawiają się, kto nam odwagi w Kamieniu od tego grobu kory ciężki wielki, czyli idą tam i właściwie cały stanął bezradny przed grobem tak sobie obrał, więc tutaj Marek Ewangelista prawdą sam wraca za jakiś niemądry partię tak, ale przechodzą do g kamień oczywiście odrzucony tak jak te historie prawda chrześcijańskich oraz znanym jest odrzucony i one wchodzą do pustego grobu, gdzie nie zostają Jezus sam nie zastają równo, bo głos ma tam coś go ciała jest tylko jakiś młody facet dosłownie tak jest progres w fabryce napisane ani, skąd młody facet można, dlaczego oszukańczego tutaj nie ma idźcie mycie stąd czym prędzej poznajecie Piotrowi w nim, że ukaże się w Galilei o moim każda macie wyjść powiedzieć Piotrowi okaże się talia nie mogą, a i ten młody facet jest to ciekawa pojawia się w Ewangelii tylko raz wcześniej czynami to słowo i to jest człowiek ani, skąd właśnie młody mężczyzna, który jako ostatni błąd New ucieka od Jezusa noc pojmania Jezusa właśnie z czwartku na piątek w imieniu aż przychodzi do ogrodu Getsemani prawda oraz całego pana w twarz prawda nowego wydasz i wszyscy uczniowie uciekają w pewnym momencie i biega biegnie, zanim jakiś taki właśnie młody facet do końca też ucieka, bo chcą go zaatakować ci, którzy tam krępują nie zostanie odprowadzają przesłuchania i on nago ucieka z bardzo takich dziwnych jak MAK ucieka w tym ogrodzie wrzuca siebie prześcieradła wraca słowo, które jest na to przejściowego się pojawiać także później, dlatego że ta może być prześcieradło całun grobowy prawda całą, którym był przykryty jest fuzji facet już teraz w tym grobie w siedzi, więc całą Unię i obwieszcza kobietom co praca wieszcza ale jakie ostatnie zdanie tej Ewangelii pierwszej Ewangelii jak jeszcze raz powtarzam ten zapis pierwotnego doświadczenia chrześcijańskiego one zaś nikomu nic nie powiedziały, bo się bały kropkę nie ma żadnego objawienia się Zmartwychwstałego Jezusa nie ma żadnego ukazania się tego wszystkiego co my znamy innych Ewangelii tylko tyle nie wiemy, dlaczego tak się zakończyła wiemy, że na początku drugiego wieku awangardy z lat sześćdziesiątych pierwszego wieku tej postaci na pewno jak za jaki tam ustalają po bardzo różnych zabiegów interpretacyjnych odkryć drugim roku dopisano kolejne wersety, które były streszczenia w innych Ewangelii kanonicznych ukazywania się Jezusa prawda, że kobiety coś tam powiedział i nie zawsze okazują różnie pan postacią swojej napisał takie streszczenie ona jest ulepiony z Ewangelii Marka przez 16 rozdziale, ale sama Ewangelia pierwotna się kończy właśnie takim zdaniem one zaś nic nikomu nie powiedziałem, bo się bały jak to wyjaśnić, więc można historycznie wyjaśnia pani Marek istoty Ewangelii był bliskim Piotra Apostoła w ziemia i niektórzy uważali, że napisał coś dalej, że się spaliło w pożarze Rzymu poza Nerona sześćdziesiątym czwartym roku, ale nie ma żadnych dowodów na to naprawdę czyste spekulacje, a można się zapytać dlaczego, gdyby było tak rząd zamierza ją, że to jest taki pierwotny tekst chrześcijańskiej, który właśnie tak miał wyglądać tak miał kończyć i co więcej przyjmujemy, że mógł być czytany właśnie wielką sobota wielką sobotę po sobie pierwsze święto jak chrześcijańskie teraz noc wielkiej soboty na niedzielę najbardziej taki pierwotny obrządek najbardziej pierwotny rytuał związał się właśnie z tym wieczorem wielka osoba, bo to było obchodzenie pamiątki śmierci zmartwychwstania Chrystusa tego przejścia do życia niż ten mechanizm skos to jest ten młody facet to jest taka figura chrześcijanina, który ma stać świadkiem tego zmartwychwstania dla innych i że ci, którzy tam przystępowali prawda nie jak do tego kościoła pierwotnego to właśnie uczestniczyli w takim rytuale, gdzie była czytana Ewangelia z taką końcówką albo przynajmniej uciekamy opis pasji z taką właśnie końców pasji męki Chrystusa z taką końcówką i że mieli się odnaleźć właśnie takim doświadczeniu i czy nie to doświadczeni doświadczalnie żal jest po pierwsze, wejściem do pustego grobu, ale przede wszystkim wejście w dobrą do grobu Pańskiego do grobu martwego Boga odkryciem pustki po Bogu odkryciem także strach, u którego doświadczyły kobiety, bo można wytłumaczyć psychologicznie można głębiej jeszcze duchowo jakoś pani wiem teologicznie właśnie dla nas nie doświadczyły tylko strachu ze względu na to, że nie jakiś młody facet się tam pojawia po prostu nawet historycznie, bo tak to graficznie właściwa historią, ale żony doświadczyły strachu, że tam nie znalazły ciała, które chciały namaścić, że coś się po prostu z nim stało i że to jest niepojęta, ale tam można tłumaczyć jeszcze inaczej tak wysoka jest sam strach przed wiadomością o zmartwychwstaniu o powrocie Jezusa do życia o tym, że on, jakby zieje dalej z tym, że prawo tak mi się przyjmuje, że jeżeli mamy tego typu opinii mamy trochę tego tytułu momentu, że te wiadomości od Boga, które Bóg kieruje do ludzi za pomocą Logi bardzo często nie są przyjmowane jako pozytywne wieści przez długi tylko jako zagrożenie, bo znowu wykręci nam jakiś numer prawda przez tworzenie wejdzie ze swoją interwencją w do o tej naszej rzeczywistości i uważam, że no nikt nie był gotowy i mówimy o chrześcijanach kary na przyjęcie takiej prawdy o tym, że jest WM umarły Nigela Zieja, a więc to jest nasz pierwotny się zapis chrześcijańskiego dach, ale ale ale bo boi rozumiem, że cały czas mówisz o tym w kontekście tego tematu naszego zasadniczego, czyli jakiegoś kryzysu wiary jakiegoś poczucia, że ten nic nie pracuje chrześcijański, żeby się w nim nie odnajdujemy my mówię w imieniu tych, którzy się nie nie odnajdują oczywiście tutaj tylko problem polega na tym, że faktycznie są takie w tej dynamice wielkanocnej moment opuszczenia są są moment martwego Boga są moment w tym sensie jakoś metaforycznie kryzysowe takie, w których ktoś, kto właśnie przeżywa jakiś rodzaj kryzysu albo po prostu nie przeżywa zaangażowania w tę symbolikę może się np. odnaleźć tylko w micie chrześcijańskim to zawsze jest jednak w pakiecie z triumfem zmartwychwstaniem to znaczy struktura struktura mitu ma ciąg dalszy i to tylko o tyle jest doświadczenie istotne czy rzeczywiste, o ile później przyjdzie to doświadczenie przezwyciężenia tego, więc w tym sensie ktoś, kto nie ma tego momentu triumfu zmartwychwstania nawrócenia nie wiem czy jest w stanie w cudzysłowie skorzystać z tego obrazu który, który rysuje raczej mówię od razu tak, aby to było doświadczenie od samego pierwszego wieku obecna, dlaczego zaklasyfikowano Ewangelia Marka tymi opisami kuźnie jesień na temat tak właśnie dlatego, że to doświadczenie pierwotne nie było do przyjęcia wymagało właśnie takiego triumfalizmu oknem mówi, a królowa królowali wcale nie sednem tego doświadczenia sam tego doświadczenia jeszcze raz udanie się dobra, bo wejście dobrą jak grób metaforycznie symbolicznie sobie imię projektować możemy już Niewiem rozmawiać nie możemy rozmawiać nawet poza kontekstem instytucjonalnej wiarę chrześcijańską jestem przekonany co do tego, że każdy nie wiem ma taki moment albo może mieć taki moment, że chodzi do jakiegoś g w tym gronie może odkryć właśnie pustkę po Bogu pustkę bogów jest też doświadczenie całkiem sporej grupy ludzi tak jak odpowiedzialność i rozmawiam, którzy nie odchodzą od tego chrześcijaństwo odchodzą od tej Izby prawda, ale ciągle nie wiem jakiś sposób to jest to jako reminiscencja, a nawet coś bardziej dramatycznego im więcej wynik działa ta mamy doświadczenie, a wieści, że to, że trzeba z tego grobu wejść, bo jeżeli zostaniemy tak po prostu zostaniemy właśnie takiej otchłani bezdomnej euro, którą się spada jak starsze niż wielka sobota dzisiaj chyba spokojnie będziemy mogli powiedzieć oraz tekstylnej takiej mitologii chrześcijański to też funkcjonują tam prawa później nie ma też pewnie nie ma takiej rangi markę trochę różni się pojawiają takie teksty otchłań, ale trzeba z tego wyjść, bo inaczej zostaniemy w czymś co będzie się może wydawało głębokie i ciemne i takie nie wiem mam taki też znajomi, którzy uważają za tylko właściwie w tym rozbije w tej ciemności można odnaleźć duchową głębią, że wtedy chodzi o rzeczy naprawdę istotne ważna, a chrześcijaństwo mówi nie trzeba tego grobu wyjść mówi głosem właśnie tego pierwszego świadka tego na nich Kosa, który nagle, chociaż doświadczył swojej nagości takiej kondycji ludzkiej komisją idealny tak egzystują jak egzystencja-li stycznie prawo to ujmując przy swojej nędzy przecież piątym Jezus się także będzie tego, że ucieka od kogoś cierpiącego tego swojego miejsca i nagle jest ubrany w jego całą mały i w tym całym właśnie ubliża trzeba z tego grobu liczba ta jest przede wszystkim ta informacja nie ma go tu nie ma go, ale nie ma jeszcze doświadczenia żywego Boga Boga, który ożył na nowo i pojawia się strach strach przed wiadomością przed przyjęciem to jest doświadczenie, które może być symbolicznie powtórzą ja myślę, że przez wieki, bo symbolicznie powtarzana nie na poziomie takim dyskusyjnym mniej czy bardziej jak sobie teraz nie wiem to tutaj przedstawiamy w tej rozmowie, a za pomocą bardzo mocnych symboli dzięki czemu ludzie właśnie przechodzi do chrześcijaństwa do takiego głębokiego doświadczenia chrześcijańskiej duchowego nie mówią kultura akcji tak właśnie różne obrzędy pewną zewnętrzne chrześcijańską właśnie święcenie pokarmów wielką sobotnią, który jest także pewnym dobrym symptomem czegoś na dobrym wskazującym po prostu coś charakterystycznego, ale właśnie jest pewna taka głębia pierwotnego chrześcijańskiego doświadczenia przedstawiona w tej pierwotnej ewangelicznej najstarszej Ewangelii, która działa zawsze i być może dla współczesnych ludzi poza bieżący, którzy wychodzą z kościoła to może być jakiś istotny przekaz jak o tym mówię, ale myślę, że w razie w bo to jest ciekawe na ile ten przekaz może być istotny, bo czy to nie jest przekaz raczej dla kogoś kto, pozostając wciąż w kręgu chrześcijaństwa czy jakoś wciąż będąc związanym z tą religią przeżywa jakiś rodzaj kryzysu przeżywać rodzaj zwątpienia no bo to są pewne środki, które ma religia właśnie dla ludzi, którzy przeżywają tego rodzaju dylematy religia zakłada tego typu doświadczenie i dostarcza pewnych narzędzi, żeby je wpisać po prostu na tą religijną strukturę, żeby ona się nie stały powodem zejścia właśnie całkowitego poza jej obraz tylko, żeby można było je włączyć są religijną narracja co jest, kto ma pewien sens pragmatyczne, ale też oczywiście wewnątrz tej chrześcijańskiej opowieści jest jest w tym głęboki sens, żeby to tak właśnie definiować tak właśnie czytać, ale czy ktoś, kto jest już poza tym, kto właśnie kompletnie tego nie nie czuje powiem znowu kolokwialnie, kto nie odnajduje się w tej symbolice czy on w ogóle jest będzie będzie zainteresowany taką opowieścią bardzo często nie jest zainteresowany ma bardzo często, ale są tacy, którzy są zainteresowani nie potrzebują do tego już po stronie unijnej traumy, której mówi tak na post kościelnej powiedzmy prawdę, którą ma dziś powiedziałem tutaj już całkiem sporo ludzi także w naszym kraju już po raz wraca do tej operacyjnej szczelności itd. chcą tam po prostu odrzucić zostawić za sobą, ale to jest moim zdaniem jednak coś dużo bardziej pierwotnego nie NIK kiedyś chrześcijanie nie potrzebowali po stronie unijnej całą, a chrześcijaństwo odniosło sukces moim zdaniem nie tylko tych starych masę innych powodów my się pisało dobry moment dziejowy, więc swoim przekazem tak dalej, ale właśnie, dlatego że miało taki mocny przekaz, który mógł być symbolicznie bardzo mocno mocno przedstawiany ci ludzie, którzy wchodzili do chrześcijaństwa właśnie wielką sobotę mieli do czynienia z tak mocnym przekazem wieś duchowy wewnętrznym intensywne no, która no, która nota to było doświadczenia jedno z najważniejszych, jakie mogli zyskać tak w życiu tak często się o tym mówi, więc myślę, że tam jakiś głęboki poziom prawda tej opowieści z Ewangelii Marka, że jest do uchwycenia to jest do uchwycenia przez bardzo wielu ludzi, a w pierwszym wieku był do uchwycenia teraz także jest do uchwycenia, ale mamy trochę inny kontakt do mało oczywiście 20 wieków chrześcijaństwa mamy różne kościelne kontekst i mamy całą dyskusję, o której mówiliśmy, więc progres stawik z konserwatystami mamy prawda nie wiem obecność kościoła w życiu politycznym publicznym mniej i mamy papieża, który nie wskazuje Putina prawda z nas chce być prawda nazwiska chcę być prorokiem i to to wszystko działa i bardzo wielu ludzi chciał inaczej chciałoby moim zdaniem tak chciałoby zatrzymać się na tym zewnętrznym poziomie, dlatego że nie chcą podjąć tego strachu tego strachu kobiet, które mówi Ewangelia Marka strachu przed przyjęciem czegoś co jest bardzo taką głęboką duchową rzeczywistością no tak to to moglibyśmy jeszcze tutaj bardzo długo ten temat kontynuować i może będziemy wkrótce w teraz już mamy dosłownie 3 minuty do granica tej audycji zastanawiam się na ile w ogóle, bo słuchałem się bardzo uważnie i i też sporo powiedziało się takim chrześcijańskim sensie tych obrazów, które dzisiaj w kościołach są kontemplować one tych tego mitu, który opowiada o konkretnych wydarzeniach przy czym słowa mit używam tutaj nie jako coś co ma dewaluacja ten przekaz dnia tylko w takim głębokim sensie religijnym właśnie i zastałem na ile w ogóle taki rodzaj myślenia czy taki rodzaj rozumienia czy ten rodzaj wrażliwości MiTo symbolicznej, z której właśnie postrzega się rzeczywistość przez pryzmat jakichś głębszych archetyp owych kategoria druga zaczęliśmy to skończymy na ciągu jest jeszcze w zachodnich społeczeństwach żywe to jest misterium odradzania się umierania Wielkanoc misterium obecne bardzo wielu mitologiach bardzo wielu religijnych opowieściach chrześcijaństwo opowiada historię właśnie taki sposób, ale inne religie też opowiadają trochę przy użyciu innych symboli a jakie w ogóle i jak ją czy w ogóle opowiada świat ze świadczonych świat właśnie, który już religie przynajmniej sensie dosłownym pozostawił za sobą myślisz, że są dzisiaj po prostu jakieś substytuty świeckie tego typu wyobrażeń tego typu sposobów ujmowania rzeczywistości Rokita po świetnie niż ja swojej ucieczce od bezradności są oczywiście surogat takie pozbył, a może życiowe bardzo płaskie z wykładni kulturze terapeutycznej nieustannie obecny ta ale, ponieważ jak mogą nie żyjemy w takiej rzeczywistości mówi zaś w ogóle świecie zachodnim doskonale ją znamy tak mamy mnóstwo nie wiemy tego typu sytuacji kończyn głównie pań u nas mówi nie wiem, czego jeszcze i ludzi może, jakby dość desperacko się podejmują takich prób, ale od sią okazuje dla mnie taka perspektywa takiej diagnozy ostre jak brzytwa nie musi tak wygląda, bo można się zatracić konsumpcjonizm przez lata nawet do śmierci miał sobie w nim funkcjonować dobrze no, chyba że przychodzą takie dramatyczne momenty właśnie choćby pandemia czy wojna Ukrainy w tym banicja, ale my, ale można sobie rwać no i jeszcze właśnie jakoś tak kraj plując za pomocą różnych technik terapeutycznych czepca czy psychotycznym pseudo terapeutycznych na swoje jakieś takie poczucie niewygody dyskomfortu duchowego czynienie czegoś podobnego wewnętrznego musimy kończyć się w czas dla mnie jednak diagnoza ostra przed jest taka duża to nie wystarcza tak to znaczy w pewnym momencie odsłania jednak mało tego wszystkiego i tak nie na poziomie indywidualnym, ale zbiorowym mamy taką sytuację diagnozy szalały Deca, który tęskni za religią chrześcijańską nie potrafią uwierzyć chrześcijaństwo to jest pewien dla bardzo dziękuję dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź był państwa gościem teraz informacje o informacjach Max Wolski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA