REKLAMA

Pochwała spontaniczności. Dimitrova i Stawiszyński o psychospołecznych funkcjach zabawy

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2022-04-20 19:00
Czas trwania:
39:25 min.
Udostępnij:

W najnowszym odcinku "Naszych wewnętrznych konfliktów" rozmawiamy o tym, że zabawa to… poważna sprawa. Całkiem niedawno pisał na ten temat znany amerykański psycholog Jonathan Haidt, który zwrócił uwagę, że spontaniczna zabawa przebiegająca wedle tworzonych na bieżąco reguł jest już dzisiaj rzadkością. Z lęku o bezpieczeństwo dzieci, z poczucia kontroli, tego rodzaju rozrywka jest wyraźnie ograniczana. Tymczasem – zwracają na to uwagę także cytowani przez Haidta i przez nas autorzy – właśnie ta aktywność odgrywa fundamentalną rolę w nabywaniu podstawowych kompetencji społecznych: zdolności do regulowania emocji, umiejętności negocjacji czy w ogóle wchodzenia w interakcję z innymi. Możesz też do nas napisać: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór wprowadzenie bardziej konkretne niż cały kontekst, ale tam będzie będą państwo mieli okazję jeszcze zaobserwować czy posłuchać tego, a mianowicie nie zdolności do miłości do do prac będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zdolności do zabawy jak zanik tejże ma jaki może mieć wpływ na struktura współczesnego społeczeństwa, ale zabawa to poważna sprawa jest Barca kluczowe nasze wewnętrzne Rozwiń » konflikty, żeby tak wprowadzić bardziej w duchu publicystycznym ta inspiracją dlatego do tej rozmowy był artykuł, który się ukazał w czasopiśmie diet Planty w kwietniowym wydaniu internetowym papież się ten artykuł ukaże w maju artykuł za trud zatytułowany, dlaczego ostatnie 10 lat amerykańskiego życia były wyjątkowo głupie no właśnie pyton bardzo publicystyczny autorem jest ona ten hit znany państwu skądinąd nie będziemy się tutaj pochylać ani specjalnie nad amerykańskim życiem społecznym tak bardzo ani nad ten sformułowaniem głupie raczej jest to jakaś próbach was diagnozowania tendencji czy kierunku w duchu, w którym już wcześniej rozmawialiśmy z diagnozowania no pewnych właśnie trendów, które dotyczą współczesnych społeczeństw w ogóle w kraju charakterystyczny dla krajów wysoko rozwiniętych związanych z ze zmianami technologicznymi ze sposobem dystrybuowania rozpowszechniania informacji z obecnością mediów społecznościowych temat ciągle powracające w naszych nie tylko naszych rozmowach mniej tym jak to kształtuje relacji pomiędzy ludźmi zdolność do negocjowania stanowisk zdolność do uznawania różnic światopoglądowych no jak to ustawia koegzystencję ludzi, którzy reprezentują różne stanowiska różne światopoglądy, czyli jak bardzo te rozmaite banki nie mogą się ze sobą spotkać to jest w ogóle świetny tak myślę i tytułu jest jak najbardziej adekwatne oczywiście Haiti nie przebiera tutaj w słowach, ale no stawia dosyć druzgoczącą dla współczesnej kultury diagnoza, którą ja w całej rozciągłości podzielam, że to co media społecznościowe zrobiły nie tylko media społecznościowe też pewna nurt nazwijmy to ideologiczną filozoficzna, która współcześnie się propagują intensywnie, ale no media społecznościowe mają tu wiele za uszami są jednym z głównych bohaterów tego eseju Harta, ale w każdym razie odpowiada to co media społecznościowe z nami wszystkimi zrobiły to najlepiej opisuje metafora wieży Babel mówi, że współczesna kultura nie tylko kultura amerykańska, choć ona jest jego głównym obiektem zainteresowania to jest właśnie coś na kształt wieży Babel, czyli taki stan, w którym to nie jest tak, że my nie wiemy nie jesteśmy w stanie co do pewnych kwestii porozumieć tylko my w ogóle nie dysponujemy żadnym wspólnym obrazem świata mamy w sensie jak najściślejszym pokazał Kowal na rzeczywistość na i fragmentaryczna no właśnie, a nie jakiś rodzaj Niewiem niezgody sporu to jest kategoria, która najlepiej nasze doświadczenie świata siebie nawzajem opisuje to oczywiście dużym stopniu łączy się z mediami społecznościowymi właśnie, ale myśmy wybrali taki wątek z tego wielowątkowego tekstu jeden z wielu, bo rzeczywiście tekst jest bardzo długi i im mnóstwo tutaj jest spraw, które można by przez najbliższe miesiące jeszcze czynić punktem wyjścia do rozmów w tym programie ale gdzie właśnie chcieliśmy się zająć zabawą i tym co Haiti tam na temat zabawy czy raczej braku zabawy to znaczy utraty pewnego typu zabawy Pisza, odwołując się zresztą do także innych publikacji, bo jeszcze tu na korzyść tego tekstu Harta trzeba powiedzieć, że tam jest znakomita biografia to znaczy ten tekst jest skarbnicą innych tekstów taki twór intelektualne jak na jej już w ściślejszym znaczeniu tego słowa, bo rzeczywiście odsyła do bardzo wielu niezwykle interesujących publikacji więc, korzystając z tej okazji też czynimy naszą audycję nieco intelektualne, bo tutaj się pojawiały różne wątki, które w tym tekście też są obecne w rozmowach między nami po pierwsze, jeżeli chodzi o pewne diagnozy, które High razem np. z Gregiem Lukjanovsa Grega Mruk Janas stawia, ale też myślałam raczej o dżin ceni rozmawialiśmy o takich próbach zrozumienia na czym polega zmiana mentalności tzw. pokolenia Zet o tym w jaki nie jest z tym pokoleniem, które tam w Rosji się rekrutuje do armii, bo tam też literka za to jest szczęśliwie nie miałem tego skojarzenia jak wyrazów, aczkolwiek też na to nawiązanie to nawiązanie też może istotne, ale tutaj zadu za dużo tej intelektualnej ściga się zaczyna mówić w każdym razie do jakichś wcześniejszych też naszych rozmów w tym względzie odsyłamy też część państwa na pewno kojarzy ja się tutaj bym nie powiedziała wbrew temu co ty takie wyraził stanowisko dosyć jasne, że chce w całej rozciągłości z tym tekstem chwyta się zgadzasz oczywiście niektóre obrazy niektóre skojarzenia są dosyć pociągającej interesujące i też próbują stworzyć jakiś obraz rzeczywistości co więcej w stylu co nieco amerykańskimi nie mówię tego celu krytycznie nawet dostarczają jakichś rozwiązań czy sugestii pod koniec to znaczy może niejako próba odpowiedzenia na całość tutaj problemu czy jakoś 3 odniesienia się do całokształtu, bo to jest zbyt trudne do tego, choć się otwarcie przyznaje co zresztą wydaje mi się adekwatne co raczej drze, że no wskazuje punktowo na pewne rzeczy, które można było zmienić w celu usprawnienia to znaczy trochę rozumiem, że zatrzymania przynajmniej tej tendencji, którą mamy do czynienia, czyli tej skrytej tej skłonności do takiego no popadania w różne takie trybach Lis my do niezrozumienia do pewnej zdolności podejmowania dyskusji, która no jest jakoś ma takie oddziaływanie dezintegruje łące właśnie tym się, wydając wykluczone padły swojej strony właśnie takie, że rozpad Poka Poka Poka wałkowania tylko tej tej sfery publicznej, czyli też takiego wspólnego obszaru czy pola wymiany, które powoduje, że na różne sposoby po pierwsze, wzrasta poziom agresji niezdolność do tolerowania różnic różne takie skłonności do tego, żeby potwierdzać własne przekonania czy sądy na w sposób wybiórczy, czyli nie wychodzić poza własną bańkę, ale jak mówi własna bańka to też myślę o niewychodzenie poza własny umysł co jest też bardzo przeciw życiowym, czyli twórczym doświadczeniem no tutaj to jest tylko jakiś kawałek ale, ale zabawa jest taką odpowiedzią na to w takim sensie że, że właśnie umiejętność zdolność do zabawy jest taką bardzo głęboką dyspozycją do tego po pierwsze, żeby być twórczym po drugie, żeby podtrzymywać jakiś rodzaj zaciekawienia w ogóle uruchamia bardzo dużo tzw. pozytywnych emocji i jakoś Orient orientuje ku światu albo jest na taki mam w sobie pewien rodzaj witalności, która wydaje się właśnie być przeciwieństwem tego zamykania się czy odradzania się jak dzieje się czy toczy się w tym w tej przestrzeni publicznej na i tutaj High zwraca uwagę na taką korelację bardzo głęboką właśnie powodu powołuje się na inne badania m.in. psychologa z Boston koledzy i na jego artykuł jego artykuł jego autorstwa Declan w tej zrealizuje całego po cięciu nadal sens, czyli czyli, że wraz ze zwraca uwagę na korelację pomiędzy tą mniejszą dawką dozą zabawy, a tym, że coraz więcej różnych dolegliwości doświadczają dzieci młodzież tam się nazywa pyta Grey i że wzrost np. m.in. o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że w tym tych młodszych pokoleniach właśnie wzrost Stanów lękowych zaburzeń depresyjnych czy też poczucia jakiejś bezradności czy jakiś tendencji artystycznych on tutaj bardzo mocno koreluje właśnie z zanikiem zabawy i tutaj chodzi o zabawę, która ma charakter ustrukturyzowane i zorganizowane odgórnie czy chodzi o te wszystkie aktywności, które są inicjowane przez szkoły czy przez rodziców, czyli coś co jest ukierunkowane np. często na cel co ma w sobie charakter np. różne sportowe przedsięwzięcia, które też bardzo są zorientowane na coś zewnętrznego mogą być nie muszą być, ale mogą być, czyli osiąganie pewnego rodzaju sukcesów, ale właśnie na taką wolną zabawy, czyli taką zabawę która, która niesie w sobie bardzo dużo spontaniczności, która jest czymś co się jakoś oddolnie organizuje między dziećmi co było charakterystyczne tutaj to jest opisywane właśnie w tym artykule historycznie, że w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych Stanach Zjednoczonych na ulicach popołudniami oczywiście no i nie tylko w stanach można było obserwować jak dzieci się samoistnie organizują wokół różnych swoich aktywności co uczy nie lada umiejętności społecznych właśnie i no tutaj jeszcze o tym, czego to uczy powiemy a, a jak stopniowo przez to, że ta rzeczywistość dzieci w celu chronienia ich przed różnymi niebezpieczeństwami jest organizowana odgórnie jak ona zabiera im właśnie coś co jest bardzo podstawową funkcją bardzo podstawowym wyposażeniem, które się zabiera ze sobą do dorosłego życia i mówiąc nie mam też na myśli to elity tylko pragmatycznej funkcji tego, ale że, że w gruncie rzeczy jakoś dalej dalsza dalsza konsekwencja tego jest taka, że mam pewne niebezpieczeństwa dla demokracji czy właśnie takie tendencje w w przeciwnym kierunku we współczesnych społeczeństwach też jakość są związane z zanikiem właśnie tej dyspozycji tej zdolności do zabawy no właśnie dlatego zapowiedzi wspomniałem o tym, że zabawa to poważna sprawa, że wydaje się, że o frywolne na rzecz nic specjalnego chodzi o to, żeby miło spędzić czas tymczasem goście ze wszystkich podręcznikach psychologii rozwojowej właśnie zabawa zajmuje miejsce poczesne, dlatego że jest aktywnością niebywale rozwijającą właśnie wpływającą na to w jaki sposób kształtują się różne kompetencje i zewnętrznej wewnętrzne tutaj rzecz polega właśnie na tym, że nie ustrukturyzowane zabawa to znaczenie przebiegająca właśnie wedle pewnych ściśle zdefiniowanych reguł nie nadzorowana starannie przez dorosłych, którzy tam w momencie interweniują ona pozwala na takie spontaniczne rozpoznawanie własnych cudzych granic na wykształcenie umiejętności w społecznych w postaci Niewiem negocjowania przekonywania zależnie od ustalania reguł i struktur ustalania, ale taki sposób zadania zgoda zgoda negocjowania itd. więc to są wszystko takie bardzo istotna kompetencje społeczne, które sprowadzają się do tego, że człowiek zaczyna rozumieć, że nie jest sam na świecie i że musi z innymi ludźmi zawierać różne kompromisy i że nie zawsze jest tak jak on chce czasem jest tak jak chcą inni i musi się z tym pogodzić i oczywiście może też komunikować różne swoje pomysły potrzeby et Cetera co rano jest to taka mikro szkoła tego co później w dorosłym życiu się wydarza co się dzieje no i nabycie takich umiejętności wydawałoby się, że banalnych bazowych zupełnie, ale w dzisiejszym świecie jak się okazuje niekoniecznie no jest takim podstawowym jest taką sprawą zupełnie fundamentalną dla pomyślnego funkcjonowania później w dorosłym życiu na, ponieważ dzisiejsza kultura nie sprzyja tego typu umiejętnościom czy nie wykształca na wystarczającym stopniu tego typu umiejętności by jak Chart Lukjanovs pokazują często jest także wręcz kształtuje nas anty umiejętności to znaczy uczy nas właśnie tego, czego normalnie uczymy się nie odczuwać nie stosować nie kierować się tym no to taki istotna jest właśnie ta praktyka praktyka owej wolnej zabawy która, która może nas te kompetencje społeczne wykształci do tego właśnie chciałam się odnieść to znaczy też nie jakoś dzisiaj wyjątkowo nie defetyzm nie jest mi obce, ale tutaj bym nie chciała tak właśnie w takim tonie bardzo przemawia, że wszystko ku rozpadowi tak ja obsługuję de facto nie generalnie, proszę bardzo, ja jestem dyżurnym defekty to Niewiem myślę, że moglibyśmy ze sobą konkurować, ale ludzie z pierwszą od obszaru w każdym razie niema też to trochę pobrzmiewa takim klimatem, że kiedyś to było wiadomo, a teraz jest wszystko strasznie nie w tym rzecz też wydaje mi się, że taka zdolność do zabawy w szerokim bardzo sensie to jest coś co jest w dorosłym życiu wyjątkowo też potrzebne, więc tu nie chodzi tylko o to jakim z, jakim wyposażeniem się w tym świat dorosłych chodzi, ale wiem, że w takim duchu mówiłeś nie z powodu zresztą w zabawę też istotne bardzo miejsca w tradycji psychoanalitycznej zajmuje tutaj trochę prowokacyjnie powiem, że jednak prowokacyjnie wobec siebie rzecz jasna w ogóle tam nic w tym prowokacyjnego, że nasz taki to był obszar też, że obserwowania rozpoznawania w pewnym sensie tak jak się w oznaczone jako nabywa właśnie pewnych umiejętności negocjowania właśnie zasad funkcjonowania w świecie, ale też tego co się dzieje np. wsi z wymiarze takim nieświadomym doświadczenia właśnie takie różne teorie na temat rozwoju dzieci bardzo są obserwowania ich zabaw i to począwszy rzecz jasna noc od frajda, ale z taką potężną tradycją czyta, że przez Anna Frajlich czy Melanie Klein po unikat, który rzeczywiście zabawę uczynił też taką bardzo centralną kategorią swoich swych rozważań i no jakoś bardzo dużo się w tym w tym zjawisku mieści wydaje mi się, że niezwykle istotnych takich twórczych właśnie witalnych elementów doświadczenia być może to co jest od taką drugą stroną rewersem tego w tych diagnozach bardziej z psychologii empirycznej jest także właśnie brak pewnej przestrzeni wspólnej do praktykowania tego czy jej zawężenie czy czy zanikanie prowadzi do izolacji prowadzi do stanu właśnie depresyjnych do lęku bo czego jeszcze zabawa w bardzo fundamentalny istotny sposób uczy regulowania emocji to znaczy wasz tak, że właśnie to co mówiłeś o tym, że np. można sobie jakoś radzić z porażką, a że można wytrzymywać różne stany emocjonalne i uczyć się sobie jakoś obsługiwać sobie z nimi radzić w sposób, który nie jest na nie doświadcza się przy tej okazji rozpadu no też dzieci na bardzo wczesnym etapie się uczą siebie poprzez zabawę też np. z opiekunem, ale no tutaj jest mnóstwo kolejnych warstw uśmiecha się jeszcze nie nie przypomniała mi się moja własna zabawa na podwórku w latach osiemdziesiątych na Chomiczówce jak to wyszedłem kiedyś od niedawna mieszkając jeszcze dobrze nie znając wszystkich dzieci ja miałem lat chyba 6 wtedy coś takiego na podwórko no i tam w piłkę graliśmy tak się złożyło, że akurat miałem piłkę za sobą co nie było wcale takie oczywiste, bo piłka była rzadkim dobrem, a wtedy akurat się komuś tam z mojej rodziny udało kupić piłkę gdzieś jakimś cudem najwyższa złem i bardzo byłem tym przejęty nigdy nie mamy już wielkim wielbicielem grania w piłkę, ale tutaj to spełniało takie funkcje socjalizację i na właśnie, ale generalnie ten, kto miał piłkę czy była była piłka no był jakieś pozycji uprzywilejowanej no ja będąc raczej taki właśnie chuchro wad ogólnie niespecjalnie mając inne atrybuty poza tą piłką czułem się jakoś tak pewniej, że te piłkę mam no i w pewnym momencie taki chłopak, który później został moim bardzo dobrym kolegą zresztą, ale był wtedy ma starszy ode mnie za 2 albo 3 lata pamiętam, że miał taką ku kurtkę jeansową upstrzona różnymi znaczkami były takie rzeczy w tamtych latach i on złapał piłkę w pewnym momencie tak popatrzył na mnie w i powiedział mały zejść z boiska na to było straszne doświadczenia pamiętam, że się popłakałem, ale wam coś wydukał, że to moja piłka et Cetera, ale jakoś nie stanowiła zbyt dobrego argumentu no dobrze, że zabieram też piłkę i zabrałem piłkę i poszedłem osoby to poruszająca historia bardzo, ale rozumiem, że z płytą taką, ale właśnie potem ten kolega Radek został moim bardzo dobrym kumplem czytaliśmy razem mnóstwo fantastyki później jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i tam żeśmy jeździli i kupowali różna książki tu i tam się nie wymieniali także tak, a potem też graliśmy w tę piłkę na musiałam po negocjować trochę po prostu i to w kontrolować emocje po regulować regulować statut zapis że, że te wolne skojarzenie pojawiło się w kontekście mały zejść, bo zgrzewkę te słowa będą za no chyba do końca ani tak, że nie będziemy zajrzeli eksplorować to była ilustracja oczywiście, ale ja propos regularnie emocji to znaczy tutaj jest coś takiego, jeżeli chodzi o współpracę właśnie to jest jednak jakiś taki wymiar podaje jednak chciałam 1 rzecz dodać, a propos tego co mówiłaś o roli zabawy też tej tradycji psychoanalitycznej, że były i w tej górskiej ścieżce takie terapie właśnie ty reprezentujesz powiedzmy powiedzmy taką Herthy tylko ją łaską, ale przede wszystkim terapia w piaskownicy to była taka szkoła terapeutyczna dla 60 tych rozwijana Margaret Lowe felgi Dora Half były były twórczynią ami tego tego podejścia no i to właśnie polegało na zabawie w piaskownicy i tam wedle pewnych reguł przebiegającej, ale alei dzieci dorośli mogli z tego korzystać tu słowo reguła też tutaj domaga się rozmaitych przypisów, bo niedawno rozmawialiśmy o o tym jak świat Tindera zakłócił orientacji właśnie znaczy, że nie ma w pewnym sensie reguł wchodzenia w interakcję nie chodzi mi sztywne reguły tylko właśnie tak wspólnie wynegocjowane, że tutaj tylko dochodzi do bardzo potężnych rozumienie właśnie być może ze względu na ten rodzaj za pośredniczenie w innej formy kontaktu m.in. i że też, że różne bagaże na tego całego wyposażenia jednak kontekstu społecznego itd. i że właśnie to pan za jakiś taki stan zagubienia i wydaje mi się że, że to jest istotne, bo też rzuca światło na to co jest może w ogóle dosyć powszechne naszym doświadczeniem, że w pewnym sensie jakąś próbą odzyskiwania orientacji w tym świecie, który jest bardzo takiej dezintegracji Han i jest czasem silna potrzeba łapania się bardzo sztywność mocnych reguł po pierwsze, czy czegoś co może być za co może być niebezpieczne po drugie, właśnie ten brak powiedzmy, że możliwości regulowania emocji w pewnej swój wspólnej sferze tak mi się wydaje, bo to, o czym była mowa to znaczy, że jeżeli nie umiesz dostosować, ale pewnych granicach, bo też coś wnosić wnosi, ale jeżeli nie umiesz się dostosować nie podporządkować właśnie negocjować to niema zabawy, czyli czegoś nie ma gry wspólnej, bo ktoś tej gry wypada albo ty albo ktoś inny itd. z rodzicami szczerze nawet pomimo prób negocjacji negocjacje niestety nie wychodzą tak jak w przypadku moim tutaj opisywanym mały musiał zejść z boiska po prostu nie było czasu czas w Tczewie później drugi to było uzależnienie hierarchii różnych cech wrócił, ale w tym momencie negocjacji niestety były opcją zamknięto, choć bijatyki, ale mam inny przykład tym samym kolegom bardzo zabawne jeśli można także negocjacje udanych z kolei Otóż kiedyś graliśmy w piłkę też było później jak jak no już po tej całej sytuacji jak już się nauczyłem negocjować mogłem grać ze wszystkimi w tym właśnie ze wspomnianym kolegą Radkiem no im kiedyś ważne, że mikrofon wrócił w PGG wspomnienie w sferze kiedyś piłka nam gdzieś poleciała i dziadek innego kolegi, który z nami grał wyszedł, a to był taki dziadek awanturujący się zapisy na każdym osiedlu jest taki awanturujących się dziadek no, więc to był właśnie taki awanturujących się dziadek zabrał nam piłka no i ten kolega, który wcześniej mi kazał zejść z boiska tak miał właśnie 8 lat 9 Dody jakoś coś w tym stylu to odszedł do kolegi z kolei, którego co dziadek zabrał mam piłkę i bardzo spokojnie pamiętam do dzisiaj absolutnie spokojny co one powiedział mu słuchaj lepienie twój dziadek odda piłkę, bo jak zawoła mojego ojca i on przyjdzie to od razu będzie chciał się lać w celnie chętnie będzie negocjacji z ojcem wtedy nie będzie negocjacjom będzie chciał od razu lać, więc dziadek lepiej niech odda nam ten kolega coś tam poszedł interweniował jakoś długo z tym dziadkiem rozmawiał nie uzyskaliśmy uzyskaliśmy piłkę z prawej, czyli widzisz jednak możnego wiatr wywołać odzywała, ale dla Ulanowskiego ale, ale jednak to nie zatrzymało całego tego proces właśnie tutaj wydaje mi się, że niebezpieczeństwo tkwi w tym, że w ogóle nie ma tego momentu, w którym jest jakaś próba w perswazji swej tymi środka tak daleko, że w pewnym sensie w ogóle nie dochodzi do tego rodzaju spotkania oczywiście można dyskutować na temat tego, jakie środki są słuszne należy te itd. ale chodzi o to, że być może właśnie u nas jest bardzo duża dzisiaj też lęku przed w ogóle wychylanie się to znaczy taką próbą zakomunikowania czegoś odchodząc od swoich barwnych przykładów bo, żeby wszystko, więc Krystek za bardzo się na nich koncentruje gdzieś ucieka mi myśl, ale wydawało mi się bardzo ważny to, że w zabawie w takim zaciekawienie czy ożywieniu, które następuje czymś twórczym co dzieje się czy toczy się jakoś zabawie jest coś co płynie z wewnątrz to znaczy np. u wynika to bardzo było o w włączone też związane z takim doświadczeniem prawdziwego ja tzw. o tym też rozmawialiśmy wcześniej nieraz zresztą, czyli o jakimś autentycznym przeżywaniu siebie czegoś co dochodzi do głosu i myślę o tym, że to to jest taki ruch od wewnątrz czynniki jest czemuś podporządkowane właśnie na tym polega jego twórcza moc, ale też jakiś rodzaj wolności, czyli czegoś co no ma taką zdolność do też tworzenia połączeń co jest wielkim przeciwieństwem stanu, w którym podporządkowujemy się zewnętrznym regułom, które są bardzo sztywna i które właśnie może nie idą trochę po takiej linii, w której właśnie czasem robimy różne rzeczy, dlatego że trochę takie fałszywe cel nasza dochodzi do głosu to znaczy podporządkowujemy się pewnym zasadom, które wydają nam się właściwe i dobre wydaje się, że Rze, że ten ruch stał się bardzo podstawowym ruchem częstym znaczy sposobem orientowania się świecie to znaczy, że pewnym niebezpieczeństwem niczym zagrażającymi wyróżnienie się stąd ten rodzaj pewnego konformizmu w tym sensie to znaczy właśnie podporządkowywanie się czy w różnym zasadom wyobrażony często takim jakoś wewnętrznie onym, ale też być może też poszukiwania czegoś co dawałoby poczucie silnej mocnej struktury, ponieważ poczucie siły może też płynąć właśnie z tego ruchu od wewnątrz, jeżeli go brakuje, jeżeli jest poczucie takiej dezorientacji czy trudności to ono potrzebne jest budowanie się czymś i odbudowywanie się pewnymi zasadami, żeby nie mówić, że z tyłu głowy tak naprawdę też mam np. ideami ideologiami jest no i pewnym takim zatrzymaniem umysłu to znaczy właśnie takim o taką odmową jego twórczej pracy, czyli takiego obracania w pewnym sensie umyśle różnych myśli czy idei czeskiego i bawienia się nimi, ale właśnie 4 na jego utrzymanie się podporządkowania się, chociaż właśnie w zabawie to, o czym tutaj jest mowa cały czas nie jest tylko czysta szalona ekspresja tylko właśnie zabawa z innym polega na tym, że jednak wg jakich zasad to się odbywa dzieje tak no to rzeczywiście wydaje się, że ten element pewnego luzu dystansu takiego odejścia od sztywności właśnie kompulsywne trzymania się pewnych schematów w zachowaniu myśleniu to są te również dodatkowy aspekt korzystna, które wiążą się właśnie tego typu doświadczeniem, które również sprzyjają powiedziałbym takiemu o układaniu się życia społecznego pomyślne Emu to znaczy sprzyjają właśnie rozumieniu żelu ludzie są różni mają różne przekonania różne interesy różne potrzeby, że przestrzeń społeczna w ogóle funkcjonowanie z innymi wymaga właśnie takiego ciągłego zwracania uwagi na innych nie tylko na siebie takiego bardzo i uważnego na innych funkcjonowania to rzeczywiście jest towar deficytowy dzisiaj 1 bez względu na różnicy wspólnota doświadczenie przynależności wspólnotowości to jest źródło niesamowitej siły, czego też mieliśmy okazji okazję poniekąd doświadczyć w ostatnim czasie co obserwujemy w kontekście tak potwornych zdarzeń, jakie toczą się zaraz za naszą granicą ale to jest coś co ma co być może właśnie w tych wysoko rozwiniętych społeczeństwach gdzie, gdzie te formy komunikacji tak się zmieniły jest pewnym wymiarze zań, zanim ku czy, jakim ulega pewnego rodzaju wypłaszczenie New co wiąże się z rozmaitymi niebezpieczeństwami być może także, dlatego że dominuje w nas lęk przed przed przed tymi różnicami to znaczy albo właśnie przed tym w jaki sposób nie wiem nie przynależymy, że nie jesteśmy w stanie tworzyć czegoś wspólnie i bardzo często dotyka takiego obszaru i poczucie jakiś jakiegoś wyobcowania czy nie przez te wartości związanego z tym, że się różnie to znaczy że, że jestem nie spełnia pewnych kryteriów pewnych wyobrażeń na wszystko co się dzieje z tymi te są podobne mechanizmy w takim duchu o tym mówię, że te są podobne mechanizmy do tego, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że młodzi ludzie czerpią z nie wiem Instagrama itd. pewien obraz rzeczywistości, który jeżeli, jeżeli się jemu nie nie udaje udaje się do niego dostosować czy nie jest się do nich jakoś przystający ty to, czego doświadcza już poczucia ogromnej izolacji wykluczenia, a wszystko jest też potwornie sformatowane to znaczy tam tak naprawdę pomimo tego się wydaje, że oglądamy cały czas różne treści w gruncie rzeczy oglądamy bardzo często dokładnie to samo, a i i co daje bardzo wyraźny sygnał, że tylko jakieś formy istnienia np. są akceptowane nie chcę tutaj takich bardzo daleko posunięty tez wysuwać, bo to nie o to chodzi raczej tak właśnie na zasadzie różnych skojarzeń myślę o tym co się z nami dzieje, bo właśnie tą są te ruchy w stronę w stronę po kawałku uwalnia pewnej dezintegracji co się bardzo manifestuje też w różnych formach współczesnych psychopatologii to znaczy właśnie wydaje mi się, że to poczucie sprawczości, które się ma w zabawie to znaczy w tworzeniu czy czy w wydobywaniu czegoś siebie i zaciekawienie, jakie czy w takim stanie efektywnym, który temu towarzyszy jest coś co głęboko zło jest czymś głęboko łączy jakoś bardzo podłącza do świata a, a być może jest także właśnie nie wiem nikt nie ćwiczymy się w tym to znaczy jakoś zostało to zaniedbana na rzecz tego, że nawet dzisiaj różne gry zabawy też bardzo są bywają zorientowane na rezultat oznacza nawet na myślenie właśnie to jest może sedno tej sprawy że, że bawimy się po to, żeby po prostu się bawić, że tam są oczywiście różne tego konsekwencje różne pożytki, które z tego płyną itd. ale że to jest w pewnym sensie taka samo zwrotna czynność, że ona nie jest po coś co znaczy ona jest bardzo po coś tylko nie po coś w takim sensie w jakim bardzo często dzisiaj myślimy bardzo pragmatycznie bardzo także coś ma czemuś służyć, że czas, który jest poświęcony nie czemuś produktywne mu jest czasem zmarnowanym itd. że bardzo jesteśmy właśnie zorientowani na cele i że te cele są czymś zewnętrznym, a ja właśnie myślę o tym że, że zabawa jest coś takiego co jest takie bardzo właśnie z wewnątrz co ma ogromną moc przeciwstawiania się różnym formom właśnie dezintegracji czy mówiąc już trochę dalej też inni zła tak no też po prostu dzisiaj często ta zabawa wygląda także siedzi dziecko przed komputerem albo przed smartfonem albo przed laptopami i cela i każdy siedzi u siebie w domu i kontakt jest właśnie za pośrednictwem sfery wirtualnej to zresztą bardzo wiele osób podkreśla, że podwórka w tym sensie kiedyś tętniące życiem takich tendencji właśnie przestrzenią, w której tego typu spontaniczne zabawy się od z od bywały często właśnie dzisiaj zupełnie inaczej wyglądają i że jednak ta rewolucja informacyjna bardzo istotnie ograniczyła ogranicza się o tym też John dżin słynni pisze w swojej książce takie bezpośrednie interakcje o pomiędzy pomiędzy rówieśnikami oczywiście, żebyśmy nie byli tylko takimi i w ich przedstawicielami starszego pokolenia w akcje bądź aktywny, a też narzekają wyłącza je, że nie jest ja nie zamierza udawać, że chodzi o to też by niuansować znaczy widzieć różne też dobre rzeczy płynący z tej formy kontaktu, żeby mówić, że to tylko w złym kierunku tylko, żeby widzieć, że to się wiąże z określonego typu niebezpieczeństwami jak można temu przeciwdziałać czy przede wszystkim rozumieć to zjawisko, ale właśnie ten stan fragmentacji, bo tam się wydaje wyjątkowo niepokojące fragmentacji izolacji, a niekoniecznie no też bardzo konkretnie myśleć o tym, że noże wyeliminowanie czegoś naszego życia takim, jakie ono teraz jest remedium na wszelkie problemy, bo oczywiście można fantazjować na temat tego jak to byłoby lepiej, ale to jest pewnego rodzaju iluzja to znaczy żyjemy już jakoś skonfigurowane w rzeczywistości i pytanie czy możemy wciąż być refleksyjnym wobec narzędzi którymi posługujemy nie je eliminować jako właśnie, ulegając iluzji, że ta rozwiąże rozmaite problemy, bo ta tendencja się zaczęła ona się nieprędko skończy więc, że odpowiedzi nie są czymś co jeszcze mamy gdzieś w zanadrzu tak łatwa, aczkolwiek wydaje mi się, że potencjał, jaki niesie ze sobą słowo zabawa bardzo bardzo bardzo szeroko rozumiane no jest no może właśnie, że w tym tkwi jakiś rodzaj odpowiedzi właśnie bardzo dziękujemy zachęcamy do spontanicznej zabawy oczywiście i naj cóż do usłyszenia następnym razem ten program wydawał nieustannie spontanicznie bawiący się w trakcie wydawania naszych wewnętrznych konfliktów wartość dobro jest pewne czy nieustannie nieustannie dziękujemy bardzo do służenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na tokfm PL z naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej wdzięczność Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA