REKLAMA

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa szuka chętnych do udziału w rozprawach sądowych w roli obserwatorek

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2022-04-20 19:20
Czas trwania:
12:10 min.
Udostępnij:

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa, działające przy Centrum Praw Kobiet, ma pozwolić zdiagnozować skalę kobietobójstwa w Polsce oraz wspierać rodziny zamordowanych kobiet w dochodzeniu sprawiedliwości. Teraz poszukiwane są wolontariuszki do udziału w rozprawach sądowych w roli obserwatorek. Na czym ma polegać ich rola? Kto może zostać taką wolontariuszką? I dlaczego tak trudno obecnie oszacować skalę kobietobójstwa w Polsce?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Małgorzata Połczyńska naszym gościem nami interesuje aneks wraz z centrum praw kobiet dzień dobry dzień dobre i Patrycja Wieczorkiewicz dziennikarka od niedawna także koordynatorka obserwatorium do spraw kobiet ubóstwa przez cpk część dzień dobre tejże dobra obserwatorium do spraw kobiet ubóstwa szuka wolontariuszek do udziału w rozprawach sądowych w roli obserwatorek za chwilę o tym opowiemy, ale przypomnijmy najpierw coś w ogóle kryje Rozwiń » pod nazwą obserwatorium do spraw kobiet zabójstwa obserwatorium do spraw kobiet ubóstwa to jest nowy projekt centrum praw kobiet, które odpaliły rzeczywiście dopiero niedawno to jest projekt tutaj w Polsce u nas dosyć nowatorski bardzo nowatorski nawet należy chyba powiedzieć, ponieważ kobieta bóstwo to jest taki rodzaj przemocy tego rodzaju problem społeczny, który w Polsce wciąż jest słabo zbadany i słabo rozpoznane, a więc również nie mamy wypracowanych dobrych metod zapobiegania tego temu rodzajowi przemocy i właśnie w ramach tego projektu obserwatorium chcemy nie tylko obserwować sprawy, które się tego rodzaju sytuacjach toczą i to właśnie teraz szukamy wolontariuszy orzeczniczego czym więcej powie na pewno Patrycja, ale naszym takim też głównym celem jeden z najważniejszych celów jest to, aby wypracować propozycje rozwiązań prawnych instytucjonalnych, które pozwolą właśnie działać na rzecz minimalizowania liczby śmierci kobiet doświadczających przemocy także to tak w kilku słowach obserwatorium, dlaczego jak aha jest często pytana o to dlaczego trzeba oddzielnie badacz rodzenia badacz zabójstwa kobiet, dlaczego zajmować się tym osobno i tutaj należy zaznaczyć, że obserwatorium do spraw kobiet państwo będzie się skupiać stricte na przestępstwach na zbrodniach popełnionych na tle nienawiści nienawiści do kobiet na tle dyskryminacji płciowej przemocy domowej, czyli nie będą np. zabójstwa nie umie znaczy nieumyślne spowodowania śmierci, a tylko czy takie, która czy pan czy wypadkach śmierć poniesiona w wypadkach drogowych co tak naprawdę śmierć ofiar nie ma większego wpływu NATO, a linia do kościoła tak tak to będą właśnie te zbrodnie, których my skupiamy najczęściej są też po prostu bardzo oddzielna specyfika zupełnie tych przestępstw i tutaj warto zaznaczyć, że w większości tych spraw dochodzi do do zabójstwa Społem ze strony partnera lub byłego partnera, że w przytłaczającej większości przypadków dzieje się to ze strony bliskiej osoby z zasoby rodzinę osoby, którą ofiara zna często bardzo dobrze zna zazwyczaj są przestępstwa dokonywane w domu to jest też coś co różni co zabójstwo właśnie kobiet od od w ogóle zabójstwie takich to one są właśnie w przestrzeni domowej kobieta jest najbardziej narażona na tego typu na tego typu sytuacji w warunkach domowych i też tutaj jeszcze chciała zaznaczyć że, bo ludzie też często pytają, dlaczego kobieta nie odchodzi od partnera właśnie stosującego przemoc jest często takie przekonanie, że jeżeli nie odchodzi to w sumie na to godzi a, a właśnie w olbrzymiej części tych zabójstw dochodzi właśnie moment, w którym kobieta próbuje to zrobić próbuje odejść, a i ofiary przemocy bardzo często boją się po prostu o swoje życie, a przytłaczająca większość tych zbrodni śmiało można powiedzieć około 90% zbrodnie dokonane właśnie przez partnerów byłych partnerów mężów byłych mężów i często właśnie sytuacji, gdzie osoba próbuje odejść pani Joanna powiedziała, że problemy kobiet ubóstwa w Polsce jest nierozpoznane zbyt dobrze, dlaczego jak tutaj są barierę i ja bym powiedziała, że to chyba wynika z generalnego podejścia bardzo delikatnie mówiąc lekceważącego do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet wynika również z tego, że Polska, mimo że od 7 lat jesteśmy jako kraj sygnatariuszem państwem stroną konwencji stambulskiej, czyli konwencji antyprzemocowej nie wdrażamy postanowień tej konwencji w sposób systemowy, a to właśnie m.in. konwencja wskazuje bardzo konkretne rozwiązania, jakie należy wdrażać właśnie na poziomie prawa taki trakt, czyli na poziomie ustaw chociażby ustaw, ale też na poziomie działa działań i współpracy instytucji, które mają na celu pomaganie kobietom, które doświadczają przemocy tam są konkretne wskazówki, ale tego po prostu po prostu nie robimy gród jakieś przykłady, żeby było wiadomo, czego u nas brakuje i jakie ewentualne rozwiązania mogą być wypracowywana myślę, że to, czego należałoby zacząć w ogóle poznanie skali tego rodzaju przestępstw i tego tego rodzaju zbrodni tego rodzaju przemocy w Polsce nawet nie znamy dokładnej skali to co wiemy to znamy statystyki, ale to właśnie nawet statystyki tylko szacunki centrum praw kobiet, bo to są nasze szacunki na sprzed kilku lat, że to między 400500 kobiet rocznie właśnie traci życie w związku z doświadczeniem przemocy domowej my w to wliczamy zabójstwa pobicia ze skutkiem śmiertelnym, ale też samobójstwa kobiet, bo do takich przecież sytuacji dochodzi także pierwsza rzecz to jest poznanie skali i dobre zbadanie właśnie tego zjawiska również z jego przyczynami po to, właśnie, aby można było temu przeciwdziałać, a przeciwdziałanie może się odbywać chociażby taki sposób właśnie, żeby instytucje, które są powołane do tego, aby świadczyć pomoc kobietom, które doświadczają przemocy domowej, aby ze sobą współdziałały, aby miały możliwości działania szybszego bardziej efektywnego, żeby też zmienił się stosunek przedstawicieli tych różnych instytucji właśnie do ofiar, które jak wiemy z doświadczenia klientek centrum praw kobiet np. w przypadku funkcjonariuszy policji bardzo często jest po prostu lekceważący także tych przyczyn jest rzeczywiście naprawdę naprawdę bardzo duże jest ogromna praca do wykonania też ze strony funkcjonariuszy, ale jeżeli mogłabym bardzo krótko po ostatni przykład sprawy, którą teraz ja jestem na etapie katalogowania tych wszystkich spraw i to jest taka sprawa z 2020 roku, która mną wstrząsnęła, która też pokazuje trochę podejście organów ścigania bardzo dużym skrócie jest to chodzi o śmierć kobiety, która została przez partnera uduszono, a kiedyś, kiedy leżała nieprzytomna upojona alkoholem 5 ponad promil alkoholu we krwi, a mężczyzna zobaczył zobaczył, że Mars Colony ustalały uznał za zaproszenie do stosunku i zgwałcił ją po prostu tak trzeba nazwać on przyznał się zresztą do tego że, że żona była nie miał ani nie była świadoma przez ten czas zresztą przyznał też, że wcześniej niejednokrotnie wykorzystywał seksualnie, kiedy była upojona alkoholem i ona po prostu udusiła udusił ją po prostu zmarł kobieta zmarła w wyniku duszenia i sąd nie uznał w ogóle doszło do aktu przemocy seksualnej mężczyzna został skazany na 4 lata więzienia za zabójstwo za przepraszam nie za zabójstwo za nieumyślne spowodowanie śmierci nie było tam w ogóle żadnego treści wyroku żadnego słowa o walce, a więc tak sprawy niestety wyglądają jest też jedno spraw, którą my będziemy chciały monitorować, a i to nie jest jednostkowy przypadek poszukiwane są teraz wolontariuszki do bycia obserwatorami rozprawach sądowych do czego to służyć one będą po prostu monitorować będą chodzić na rozprawy będą patrzeć jak zachowuje się sąd jak zachowuje się prokuratura jak traktowane są stronę czy przestrzegane są wszystkie zapisy jak prawa postępowania karnego będą później wypełniać takie formularze z tym związane oczywiście będziemy wcześniej szkolić do tego będziemy organizować po w maju pod koniec maja prawdopodobnie szkolenia psychologiczne, a ze szkolenia z zakresu prawa szkolenie z zakresu stereotypu tego na co w ogóle uważać na co zwracać uwagę w takich w takich rozprawach oraz właśnie wypełniania formularzy i zapraszamy oczywiście do zgłaszania się wszystkich całej Polski absolutnie, a kobiety tutaj też nie muszą to być kobiety, aczkolwiek to są sprawy takie bardzo wrażliwe, gdzie sprawca sprawcami są mężczyźni, a więc, więc myślimy, że po prostu tym rodzinom bliskim osobom, które kobietom, które przeżyły próbę próbę zabójstwa może być mogą się czuć po prostu bezpieczniej jak często będzie brał udział w takich rozprawach to ciężko powiedzieć tak naprawdę nie wiemy ile będzie jak często będą te posiedzenia dlatego chcemy stworzyć taką bazę około 40 osób, żeby zawsze było także jakaś osoba będzie w stanie na takie posiedzenie pójść on oczywiście odbywają się od poniedziałku do piątku sądy są czynne od ósmej do szesnastej, więc takie będą pod myślę, że jedno osoba to będzie raz 2× w miesiącu myślę, że nie częściej, ale no będziemy dostosowywać tak jak osoby będą mogły, a trzeba spełniać jakieś warunki mam tutaj na myśli toczy trzeba jakoś liczyć z tym że, że to będzie np. obciążające psychicznie jakoś się do tego przygotować, jakiego rodzaju waśnie będą rozprawę absolutnie tak myślę, że trzeba się przygotować do tego, że to będzie obciążające psychicznie podczas takich rozpraw czasem są pokazywane np. miejsce zdjęcia z miejsca zbrodni, a ich też to ważne ważną taką rolą tych tych wolontariuszy orzeczniczego będzie takie wspieranie wspieranie tych rodzin tak tak takie wsparcie pierwszego kontaktu można powiedzieć i nie chodzi oczywiście o to, żeby one tam były terapeutka ami, a tylko, żeby po prostu miały umiały wesprzeć wiedziały, czego co mówić, czego nie mówić wiedziały, gdzie pokierować, bo też będziemy oferować pomoc dla tych rodzin dla bliskich czy właśnie osób, które doświadczyły próbę doświadczyły próby zabójstwa będzie oferować pomoc prawną będzie oferować pomoc psychologiczną, więc też rolą orzecznicze tutaj będzie przekazywanie tym rodzinom informacji na ten temat, więc na pewno na pewno jakaś odporność psychiczna jest potrzebna do tego ma też na pewno empatia jakaś wrażliwość w ogóle nie wiesz myślę, że przekonanie o tym, że to jest ważna sprawa, że przeciwdziałanie przemocy przeciwdziałania przemocy ze względu na płacie jest po prostu ważne jak się można zgłosić, żeby zostać tego obserwator w rozprawach sądowych można do nas zgłosić np. przez Facebooka mamy przez Facebooka na centrum praw kobiet można się też zgłosić do mnie osobiście też albo na Facebooku albo przez maila Patrycja kropkę Wieczorkiewicz Małota cpk kropkę org kropkę PL aż przypomnieć może mamy też maila obserwatorium, a tylko w tym momencie go nie pamiętam jasne można się zgłaszać również przez maila całego projektu, czyli obserwatorium małpa cpk krótka organ krótka PL jesteśmy dostępne też w innych mediach społecznościowych między nimi na Instagramie na Twitterze także możecie się do nas zgłaszać tak naprawdę każdą możliwą ścieżką myślę, że warto również powiedzieć, że mogą się do nas zgłaszać również np. rodziny kobiet, które zginęły w taki sposób, jeżeli chciałby, aby właśnie nasza Fundacja włączyła się do obserwowania i takiej sprawy w sądzie Janek oraz centrum praw kobiet i Patrycja Wieczorkiewicz dziennikarka od niedawna także koordynatorka obserwatorium do spraw kobiet ubóstwa przy cpk były naszymi uczestnikami bardzo dziękuję dzięki dziękujemy, a jest nazwa Małgorzata Połczyńska zapraszane biuletyn rewolucyjne za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA