REKLAMA

Wywózki setek tysięcy ludzi i mobilizacja do armii - rosyjskie zbrodnie na terenach okupowanych Ukrainy

Światopodgląd
Data emisji:
2022-04-22 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie łączymy się teraz dr hab. Patrycją Grzebyk dzień dobry pani profesor dzień dobry redaktor dla porządku przypomnę prof. Grzebyk jest prof. prof. Uniwersytetu Warszawskiego związane z wydziałem nauk politycznych Study międzynarodowych i z tego co Katarzyna Murawska wydawczyni przekazami pani jest teraz po to, jakoś istotne dla naszej rozmowy chadza tak jest w Hadze w sieć Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości Rozwiń » uzupełnią literatura swojej publikacji, a ja właśnie sprawiedliwości chciałem porozmawiać międzynarodowej nie tylko sprawiedliwości za zbrodnie Ukrainie w depeszy dzisiaj ambasador Ukrainy przy ONZ ponad 500 000 Ukraińców wywieziono nielegalnie do Rosji policja ukraińska w obwodzie kijowskim znaleziono ciała 1084 cywilów zabitych przez Rosjan Mariupola masowych grobach z man uszu może być od 3 do 9000 ludzi władze ukraińskie Rosjanie zaatakowali Słowiańsk bombami kaset nowymi wice premier Ukrainy zostanie otwarty żaden korytarz humanitarny, czyli tuż od siebie dodaje cywile nie mogą być ewakuowani z miast, które są ostrzeliwane przez Rosjan oraz sztab generalny, który mówi, że Rosjanie na terenach okupowanych wywołują sztuczny kryzys humanitarny poprzez zniszczenie kluczowych obiektów infrastruktury i blokowanie dostaw humanitarnych, a więc różnego rodzaju potencjalnych mówi potencjalnych, chociaż wydaje się, że to są po prostu zbrodnie wojenne czy nawet zbrodnie przeciw ludzkości jest bardzo dużo różnych, ale chciałbym byśmy porozmawiały o takich 2, o których być może mniejsze mówi, ale o tym Ukraina informuje, że Rosjanie mobilizują do armii, czyli no wzywają zachęcają mu różne momenty różnie bywa do każdej z mężczyzn zamieszkujących tereny, które Rosja okupuje od 2014, czyli Krym Donbas, ale również są informacje na świat obwodu chersońskiego, czyli tego obwodu, który jest okupowany przez Rosjan od lutego tego roku jak to się ma do prawa Międzynarodowego, a czy osoba jest taka, że jeśli dane państwo kupuje dany obszar to taka okupacja tylko charakter czasowy to jest taka tymczasowa administracja oddanymi na danym terytorium to zmienia charakteru z danego obszaru ani także obywatelstwa osób, które tam zamieszkują w związku z tym prawo humanitarne mówi jasno, że osoby, które tam mieszkają nie mogą być wcielane do sił zbrojnych dlatego nieprzyjaciela prawda, bo de facto one są zmuszone do walczenia o swoje ze swoim własnym kraju ze swoim własnym państwem natomiast my słyszymy, że to nie jest tylko taka mobilizacja zachęcanie do wstępowania do sił rosyjskich jeśli to jest dobrowolne to jeszcze można nie mieć tutaj zastrzeżeń jest dobrowolność w tych okolicznościach i stąd też prawo humanitarne po prostu jasno wskazuje nie wolno wcielać nie wolno wykorzystywać ludności cywilnej z terenów okupowanych do swoich sił zbrojnych wykorzystywać do działań zbrojnych przeciwko przeciwnikowi przeciwko Ukrainie i tutaj tu, więc w takim razie takie działania co określone jako zbrodnie wojenne to zbrodnie wojenne są także podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego, który już ma przecież jurysdykcję w przypadku konfliktu, który ma miejsce w Ukrainie jak pani myśli, zanim przejdziemy do do tej drugiej zbrodni, której się mówi więcej, ale tak pomyślałam, że może potrafi pani wskazać na ten moment, które wydaje się, że zbrodnie będzie powiem tak najbardziej prosto jak i jakimi przychodzi do głowy najłatwiej będzie osądzić nie wiem czy, dlatego że jurysdykcja czy, dlatego że dowody czy, dlatego że polityka no, jaka na co jest największa szansa, że Rosja może nie tyle odpowie, ale zostanie, jakby uznana powszechnie w ramach jakiegoś prawa Międzynarodowego jej wina, a drzewa także, że chodzi o taki powszechny odbiór to oczywiście mówimy o takich sytuacjach, kiedy odnajdujemy po na tych terenach, które były okupowane przez Rosję zabitą ludność tak strzałem głową z bliskiej odległości torturowano od osób takie przypadki, których nie jest pani w stanie uzasadnić z punktu widzenia prawa humanitarnego bo gdy będziemy tylko tak, że Niemcy giną cywile w wyniku ostrzału to do końca jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć czy ten cywil zginął przez przypadek czytam obok czasami nie były już cel wojskowego oraz gdy mamy sytuację czy znajdujemy ciała, które były torturowane to w tym momencie to jest oczywiste przykłady, że te osoby były celowo atakowany przez przeciwnika to są zbrodnie wojenne jeśli pani teraz mówi o wcielaniu osób z terenów okupowanych do sił zbrojnych jeszcze decyzja nie zapadła na poziomie zwykłego żołnierza tylko na poziomie dowódców, a wręcz przywódców politycznych i toteż paradoksalnie ułatwia postępowanie, bo wtedy możemy jasno wskazać, kto podjął decyzję o wcielaniu mobilizowaniu do ludności do sił zbrojnych wroga i te osoby właśnie ponoszą odpowiedzialność za tego typu decyzje i nie zapobieżenie zbrodni, które popełniają podległe im oddziały no ja rozumiem e-maile tutaj potrafi pani się zmierzyć z tym pytaniem, ale dramatyzm tej mobilizacji terenów okupowanych też jak i polega na tym, że rozum, że same rosyjskie władze rozumieją, że no i lojalność takiego żołnierze czy też potencjalnego kompetencje powiedzmy nie są najwyższe oni po prostu są rzucanie na cele takie najbardziej niebezpieczne czy miejsca, w których po prostu mają też małe szanse przeżyć oczywiście, że tak, bo tak naprawdę to jest wykorzystanie właściwych pan powiedział zupełnie nieprzygotowanych osób do prowadzenia działań zbrojnych i wiem, że się ten sprzęt, którego używamy przez KON iktów zbrojnych on jest na tyle powiedziałabym z Łotwy w użyciu, że stąd też angażuje się nie tylko te zgony dzieci, bo one same w sobie potrafią poradzić z obsługą takiego takiego sprzętu, ale przy to nie tylko użycie sprzętu chodzi tu chodzi o całe wyszkolenie i także proszę zwrócić uwagę przecież tym angażuje się siły zbrojne to siły zbrojne muszą być odpowiednio wyszkolone z punktu widzenia przestrzegania prawa humanitarnego jeśli pani wciela dzisiaj osobę rzuca w wir walki to przecież nie mamy pewności, że te osoby znają chociażby podstawowe zasady prowadzenia działań zbrojnych jak powinny chronić ludność cywilną przed atakami, jakie środki ostrożności powinny być podjęte zgodnie z prawem, bo odpowiedniego szkolenia w tym zakresie po prostu nie przeszły więc, tym bardziej nas niepokoju, że nie tylko mówimy o naruszenie przez to, że osobę są zmuszone do służby UE na zagrodzie w siłach zbrojnych, ale jednocześnie czujemy zaniepokojenie, bo to osoby nie mają jakiegokolwiek przygotowania z punktu widzenia takiego przygotowania prawnego jak prawidłowo prowadzić działania zbrojne, żeby nie dopuszczać się zbrodni wojennych to ten drugiej rodzaj no właśnie zbrodni wydaje mi się też uznaje, że muszą to rozsądzić czy sędziowie, ale chyba jednak mogę tak mówić to są te właśnie wywózki w ambasador Ukrainy przy ONZ ocenił, że ponad 500 000 Ukraińców wywieziono nielegalnie do Rosji to są rozejmu zajęte ewakuacja także chcą chronić cywilów takim w Donbasie powiedzmy czy Mariupolu i nie dają wyboru tylko zmuszają ich do wyjazdu do Rosji co więcej mamy informację, że dostają dokumenty, które zakazują im wyjazd z Rosji np. przez 2 lata wiemy, że są wywożeni, bywa że są wywożeni do bardzo odległych miastach gdzieś w w Rosji przechodzą przez obozy filtracyjne, które jak rozumiem decydują na ile nie mam właśnie czas ich nie zabić na jej rzecz skraju upadku no i Ukraińcy nawet sugerują, że to jest też ma cel demograficzny to znaczy, że po prostu w Rosji mało ludzi, więc dzieci i w ogóle kolejni mieszkańcy to jest po prostu wzmocnienie państwa jak to wygląda co tutaj warto powiedzieć z perspektywy prawa i funkcjonalności z punktu widzenia prawa jest zakazane przenoszenie ludności terenów okupowanych na tereny tego państwa, która kupuje tak czy nie powinno się zmieniać strukturę ludności i dokonywać takich przymusowych deportacji i to czy pani opisała nie tylko są zbrodnie wojenne, ale teraz pod uwagę skalę, o których mówimy to są także zbrodnie przeciwko ludzkości, zwłaszcza że panie w czasie konfliktu zbrojnego może zdarzyć się także ze względów bezpieczeństwa, bo tam osoby stanowią zagrożenie dla walczącego w danej osoby są internowany, ale internowanie osób cywilnych naprawdę jest takim środkiem ostatecznym i takie osoby stanowią pewne zagrożenie natomiast nie może być takiej sytuacji, w której my ludność terenów okupowanych wywozimy setki tysiące km z dala od miejsca zamieszkania to po prostu zbrodni przeciwko ludzkości są typowe deportację, żeby zmienić charakter innym no demograficzny jak pani powiedziała danego terenu teraz pytanie mówimy dużo o zbrodniach rosyjskich w Ukrainie nota ta wojna ma oczywiście ogromne znaczenie polityczne w polityce międzynarodowej, ale też jest bardzo blisko nas dlatego zwracamy na to uwagę, ale czy te zbrodnie rosyjskie ma tej wojnie rzeczywiście są no dużo większe, jakkolwiek to teraz prosto zabrzmi niż ma innych współczesnych wojna wypomnieć pojazd porównam to co mogliśmy obserwować w czasie konfliktu zbrojnego w serii prawda to my jeszcze nie osiągnęliśmy takiego pułapu ofiar ludności cywilnej natomiast widzimy pewne takie wspólne punkty tam także od osób systematyczność rosyjskie również niszczą szpitale fakt atakowały cele chronione tak samo w Syrii mogliśmy obserwować oblężenie poszczególnych miast i właśnie to, o czym pani wspomniała już samym wstępie, czyli to wielkie dyskusje czy otworzyć korytarze humanitarne czy nie przecież pani spojrzy na dyskusję w radzie bezpieczeństwa to tam trwały wielomiesięczne negocjacje, żeby w ogóle zgodzić się na jakiekolwiek przejścia graniczne na granicy Syrii, żeby otworzyć korytarze humanitarne, ale faktem korytarzami humanitarnymi mogły uciekać tylko kobiety dzieci szkodników puszczano mężczyzn to też skutek swego rodzaju dyskryminacją czy mężczyzna może być także osobą cywilną, która bierze udziału w działaniach zbrojnych i stąd też od kilku lat toczy się ogromna debata na temat w ogóle jak takie oblężenie powinny wyglądać i też przypomina się, że stosowanie głodu przez to, że oblegany dany teren jest po prostu zabronione to jest zbrodnia wojenna zbrodnia czy kult kości, a w niektórych przypadkach może stanowić także problemy zabójstwa na koniec czy potrafię styczniem pani albo eksperci, których pani czyta słucha rozmawia potrafi ocenić mają zdanie przemoc seksualna gwałty na ile one są narzędziem w tej zbrodni, czyli są intencjonalnie stosowany w ramach polityki wojny pani redaktor ja powiem w ten sposób, że my od wielu lat uznaliśmy, że gwałty są zbrodnią wojenną to to powiem, że taki też wkład tego, że w tych sądach międzynarodowych pojawia się więcej kobiet sędzi te, które np. tłumaczyły, że gwałt na 1 kobiecie, mimo że może się wydawać niektórym jako takim nieodłączne elementy wolne jest także zbrodnią wojenną i powinien być osądzony, więc nie ulega wątpliwości, że każdy gwałt, który nastąpił na ludności cywilnej bez względu na płeć danej osoby jest zbrodnią wojenną natomiast gdy mówimy o masowej masowych gwałtach, o których słyszymy tak o tym, że one są taki sposób systematyczny dokonywane to oczywiście przychodzi nam na myśli to, że to nie tylko zbrodnie wojenne, ale już mają charakter zbrodni przeciwko ludzkości właśnie ze względu na swoje systematyczności masowość i także oczywiście, że mówimy o tym, że te gwałty często są stosowane w taki środek prowadzenia wojny to znaczy złamania ludności cywilnej tylko walczący zapominają, że ich celem nie powinno być łamanie ludności cywilnej ludność cywilna nie jest przeciwnikiem przeciwnikiem są siły zbrojne walczące, ale nie ludzie, którzy po prostu chcą przetrwać ten konflikt, więc oczywiście, że tak, bo bez względu na to czy koniec kwalifikuje dane gwałt jako rzeczywiście narzędzie prowadzenia działań zbrojnych żona miejsca to gwałci zbrodnią wojenną i powinien być osądzony bardzo bardzo dziękuję za rozmowę słuchali państwo prof. Patrycji Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego prosto z Hagi mówiła do państwa bardzo dziękuję informacja taka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA