REKLAMA

Nie będziemy mieli niezależnych sędziów, będziemy mieli urzędników w togach

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-04-27 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
10:59 min.
Udostępnij:

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry. O zapisach tego projektu oraz jego konsekwencjach rozmawiamy z Michałem Wawrykiewiczem, adwokatem i współautorem, razem z Inicjatywą Wolne Sądy, podcastu "Na prawo patrz" na tokfm.pl

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
mecenas Michał Wawrykiewicz jest z nami adwokat współautor z inicjatywą wolne sądy podcastu naprawo patrzy na tokfm PL dzień dobry panie mecenasie dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych stworzony przez resort sprawiedliwości zawisł już na stronie Rządowego Centrum Legislacji konsultacje potrwają 21 dni w uzasadnieniu do tego projektu napisano, że tu cytat ustrój sądów powszechnych wymaga całkowitej przebudowy wg Rozwiń » wnioskodawców celem tych zmian jest tu kolejny cytat stworzenie w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych struktury sądów powszechnych zdolnych do sprawnego realizowania swoich zadań, a pan rozwiązanie, które Zbigniew Ziobro et consortes proponują ocenia tak to zamysłu całkowitego unicestwienia niezależnego sądownictwa, dlaczego no tak właśnie jest to jest szatański plan zniszczenia i niezależnego sądownictwa w Polsce poprzez przebudowę struktury całkowitą przebudowę struktury to się nazywać spłaszczeniem tej struktury sądów przypominam, że likwidowane są sądy rejonowe Okręgowe apelacyjne to miejsce mają być nowe sądy Okręgowe nowe sądy regionalne przyczyn minister sprawiedliwości zyskuje monstrualny wręcz władze taką arbitralną władzę na wszystkich płaszczyznach tej struktury sądownictwa będzie mógł wyznaczać przesuwać sędziów delegować nie decydować o finansach no o praktycznie wszystkim w zakresie sądownictwa jest ogromna władza wykraczające zapewne poza konstytucyjną władzę, która jest przyznana ministrowi w zakresie sądownictwa no i zmierza to ma do tego, żebyśmy mieli tak naprawdę w sądownictwie wyłącznie takich sędziów, którzy będą podlegali władzy wykonawczej w szczególności podlegli ministrowi sprawiedliwości proszę zwrócić uwagę, że po tej projektowanej zmianie wszyscy sędziowie mieliby uzyskać status jednolity sędziego sądu powszechnego z tym, że minister będzie mógł dowolnie przesuwać sędziów dotychczasowych apelacyjnych, a więc sędziów z największym dorobkiem o najdłuższej karierze największą wiedzą i doświadczenie będzie mógł np. przesunąć do dotychczasowych sądów rejonowych, czyli na Sandu i hierarchy będzie wówczas Sąd Okręgowy czy sędzia Apelacyjny, który dzisiaj się zajmuje nie ogromnie skomplikowanymi sprawami cywilnymi będzie teraz się zajmował stwierdzeniem nabycia spadku albo sporem o miedzę, a sędzia karny, który sądzi w apelacji zorganizowaną grupę przestępczą czy skomplikowane morderstwo będzie teraz zajmował się kradzieżą roweru, bo tak może zdecydować minister sprawiedliwości z kolei ci młodzi, którzy nie mają doświadczenia mogą powędrować na samą górę hierarchii sądów powszechnych do sądów regionalnych i tak myślę, że jest zamysł cel ministra, aby te sądy regionalne stały się bastionem ministra sprawiedliwości, żeby tam zasiadali w tych 20 nowych sądach regionalnych, żeby zasiadali wyłącznie ludzie pewni lojalni tacy, na których minister sprawiedliwości może liczyć, a zatem w ten sposób ma być skontrolowane podległe w zasadzie całe orzecznictwo sądów powszechnych jest bardzo niebezpieczna zmiana to zmiana rejestr to pytam o zmianę struktury, jeżeli pan pozwoli modne w ocenie skutków regulacji czytamy, że taka zmiana, czyli nie będziemy mieli tych 3 stopni tak Sądu Rejonowego Okręgowego apelacyjnego tylko tak jak pan powiedział będziemy mieli nowe sądy Okręgowe i regionalne i wg ustawodawcy taka zmiana ma zminimalizować nierównomierne obciążenie sędziów pracą orzeczniczą także poprawić tempo rozpatrywania spraw ja się zastanawiam, jakim cudem ja też nad tym zastanawiam, ale nie taki jest cel tej ustawy ja zapewniam o tym minister sprawiedliwości chce kontynuować to co robi od 2017 roku w zakresie sądownictwa chce po prostu podporządkować sobie w pełni orzecznictwo sądów chce się pozbyć tych sędziów, którzy są niewygodne, ale tak, jakbyśmy spojrzeli na to abstrahując od dotychczasowych działań ministra z możliwości jego zamiarów no to spójrzmy od strony merytorycznej na to jak mają funkcjonować są dotychczas przez kilkadziesiąt lat jest ukształtowany system, w którym mamy sądy rejonowe, które zajmują się wprost, czyli sprawami zarówno w sprawach cywilnych, jaki karnych i od nich apelacje są rozpatrywane przez sądy Okręgowe sądy Okręgowe z kolei rozpatrują sprawy bardziej skomplikowany większej wartości przedmiotu sporu no i od nich apelacje rozpoznaje Sąd Apelacyjny, a więc już taka elita nie sędziów powiedziałem ci, którzy mają największe doświadczenie mniej i naj, którzy są przygotowani merytorycznie do rozpoznawania takich spraw teraz wszystkich wrzuca się do 1 worka wszystkie sprawy nasze obywatelskie czy sprawy przedsiębiorców czy będzie osób wszystkie rzuca się do 1 worka jest bardzo złe, bo od strony merytorycznej oznacza to, że niedoświadczeni sędziowie będą mogli zajmować się sprawami no przekraczającymi ich kompetencji doświadczenia po prostu zawodowych to teraz zapytam nie o to co się pojawia, ale o to co nie znika zniknąć powinno, bo ten projekt pozostawia neo-KRS pozostawia izbę dyscyplinarną no i utrzymuje także ustawę kagańca ową tak przede wszystkim powinniśmy władze polskie powinny uchwalić taką ustawę, która wychodzi naprzeciw orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości luksemburskiego i europejskiego Trybunału praw człowieka te 3 podstawowe warunki, które zostały sformułowane przez przewodniczącą komisji Ursula von der Leyen warunki, które pozwolą na zaakceptowanie krajowego planu odbudowy i wypłaty pieniędzy, a także zatrzymanie naliczania kar to jest po pierwsze, likwidacja Izby dyscyplinarnej, ale razem z ludźmi, którzy ją ustanowił oczywistymi Neo sędziami, którzy tam zasiadają po drugie, reorganizacja postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów tak, aby one były po prostu niezawisłym bezstronnym mi nie postępowaniami 3 przywrócenie do orzekania sędziów sędziów tych, którzy zostali bezprawnie zawieszeni przez izbę dyscyplinarną chodzi o sędziego tulei Juszczyszyna Czarka Felka i kilku innych żaden z tych elementów nie jest oczywiście realizowane przez tę ustawę myślę, że wręcz przeciwnie mamy taki kurs na zaostrzenie konfliktu z Unią europejską w zasadzie te zmiany spowodują, że nie będziemy mieli już niezawisłych bezstronnych sędziów sądów to będziemy mieli funkcjonariuszy w urzędach no ja się zastanawiam jak na to odpowie Unia europejska komisja parlamentu, bo przecież my mamy zobowiązanie wynikające z traktatu, abyśmy zapewnili zasady skutecznej ochrony sądowej, czyli w sprawach należących do zakresu prawa unijnego muszą orzekać niezależne sądy ta ustawa likwiduje niezależne sądy już w całości, więc to oznaczać po prostu kolejne postępowania przeciw naruszenia to oznacza kontynuację postępowania z art. 7 no i to na pewno oznacza brak wypłaty pieniędzy funduszy z funduszu odbudowy, ale także przypuszczam z pozostałych funduszy strukturalnych, bo do tego służy uchwalony ne 2020 roku mechanizm ten mechanizm warunkowości, który będzie umożliwiał komisji radzie zablokowanie wszystkich pieniędzy płynących idą także podsumowujący taka bomba zegarowa podłożona nie tylko pod polskie sądownictwo, ale też pod naszą integrację europejską pod nasze członkostwo Unii Europejskiej eksperci konstytucjonaliści teraz kwestionują status sędziów wskazanych przez neo-KRS funkcjonującą od 2018 roku tymczasem ten projekt ma sprawić, żeby wszyscy sędziowie przeszli przez neo-KRS, czyli w zasadzie, a w ten sposób rząd rozwiązuje sobie ten problem, że są sędziowie starzy właściwie wskazani i ci sędziowie wskazani przez neo-KRS taki jest moim zdaniem cel tego projektu m.in. aby właśnie wszystkich 1 znaczyć wskazał w postaci powołania przez OKS i poza tym mam pozostaje nadal ustawa kagańca na środku tej ustawy proponowanej, bo nadal nie wolno sędziom kwestionować statusu prawidłowości powołania nadal prezydent posiada tę łaskę, poświęcając dlatego, że podpis prezydenta ma niwelować wszelkie wadliwe procedury wcześniej przeprowadzone na to jest niezgodne z konstytucją w sposób oczywisty, bo art. 179 konstytucji mówi, że do powołania bądź awansu sędziowskiego potrzebnej współdziałanie 2 organów krajowej rady sądownictwa takiej prawidłowej zgodnej z konstytucją i prezydenta tymczasem tutaj się nie tę rolę prezydenta stawia ponad konstytucją no i on może tak jak powiedziałem król słońce na znaczyć że, że wszelkie działania wcześniej poczynione, które są wadliwe są przez niego uzdrawiania to jest również niezgodne z konstytucją poza tym co wcześniej powiedziałem zmiana statusu sędziów sądów rejonowych okręgowych apelacyjnych na nagle na sędziów sądów powszechnych to jest mojej ocenie bezwzględnie niezgodne z konstytucją wykracza poza uprawnienia konstytucyjne, dlatego że wszyscy ci sędziowie byli powoływani na konkretne stanowiska na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego apelacyjnego Okręgowego w takich konkursach stawali przed krajową radę sądownictwa i w ten sposób byli powoływani na takie stanowisko przez prezydenta nie mogą teraz nagle stać się sędziami nie jakiś nowej Formuły prawnej do nowej jednostki pt. sądy powszechne to jest niezgodne z konstytucją w mojej ocenie mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat współautor inicjatywy wolne sądy podcastu naprawo patrzy, który państwo znajdą na to sam PL bardzo dziękuję panie mecenasie rozmowa dziękuję bardzo, Małgorzata Łuczyńska Tomasz Krzymiński wydawali wywiad polityczny Adam, którego zrealizowano 360, które już zaraz wystartuje na naszej antenie zaproszę państwa Adam Ozga ja zapraszam na czwartkowy poranek Radia TOK FM słyszymy się z chętnymi wszystkimi tuż po siódmej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA