REKLAMA

Rewolucja emancypacyjna osób z niepełnosprawnościami

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
01-05-2022 07:40 (Powtórka: 02-05-2022)
Prowadzący:
Czas trwania:
18:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gościem Radia tego zamiast profesor rozmaryn i Garland Thomson dietetyczka emerytowana profesor MR i University w Atlancie autorka głośnej książki niezwykłe ciała przedstawienia niepełnosprawności fizycznej amerykańskiej kulturze literaturze, a także gapienie się, czyli o tym jak patrzymy jak pokazujemy się innym i znajdź tu wielkie Her ręki Sęk, jeżeli macie, a wody czy wił UAM swoje interesy ten majątek pani profesor czy powinniśmy zrezygnować z określenia Rozwiń » niepełnosprawność, a mówić wyłącznie różnorodności, a pliki swoją rynku myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jednak zachować te słowa niepełnosprawności zarówno z języku angielskim jak i innych języka dlatego, że to słowo jest używane w różnych prawach i konwencjach dotyczących np. praw człowieka, gdy sobie język sprawa jest bardzo ważny, dlatego że dzięki niemu ludzie mogą żądać pewnej ochrony i swoich praw generalnie dzięki temu słowem zostały stworzone takie prawo jak np. przez policję akt Stanach Zjednoczonych czy konwencja ONZ o osobach z niepełnosprawnościami słowo z apelacji czy niepełnosprawność pozwala ludziom na identyfikowanie się z pewną grupą dzięki temu słowu zostaje stworzona pewna pewna społeczność, a także odchodzimy wtedy z od słów pacjent czy choroba i dzięki słowu niepełnosprawność jesteśmy w stanie orzec, że tę polityczną tożsamość pewną polityczną przestrzeń, a do tego, żeby właśnie stworzyć społeczność, a więc, żeby stworzyć pewną kultura, żeby walczyć o swoje prawa, a także dostawać obowiązki jako pełnoprawni obywatela czy nie uważa pani pani profesor, że mamy teraz coś w stylu emancypacji środowiska osób z niepełnosprawnościami, że ta właśnie tożsamość może być wartością, że my jako społeczeństwo jako całość zaczynamy dostrzegać di, a ja, gdyż umożliwi za niepełnosprawność sami pozwoliła stworzyć solą w społeczeństwo społeczeństwo i było też stworzenie tej tożsamości było też częścią większego ruchu pod koniec dwudziestego wieku i na początku wieku 2001. i kiedy te jak zwana identycznie grupy, czyli grupy tożsamościowe tworzyły i wyrażały swoją kulturę tożsamość i historiami bardzo ważne jest podkreślić, że ludzie z niepełnosprawnościami mają historie mają swoją kulturę i że ci ludzie także jak dokładali swoją cegiełkę do całego narodu całego społeczeństwa i do rodzin w istotny jest też to, że ludzie z niepełnosprawnościami mają prawo do używania i tworzenia swojej technologii, która pozwala funkcjonować handel jej istotne jest to, że de edukować, bo od samego początku edukację aż do poziomu Uniwersyteckiego na temat ludzi z niepełnosprawnościami, jako że byli zdecydowanie ważną częścią walki o działach prawa człowieka, a jednocześnie myślę, że to ważne, żebyśmy wszyscy również pełnosprawni dużo wiedzieli o świecie osób niepełnosprawnych, bo to jest taka tożsamość, którą można nabyć np. w wyniku wypadku to może być bardzo trudne dla wielu osób, a im bardziej temat niepełnosprawności jest tabu tym osobom ulegający wypadkom może być trudni łan i aspekt z jednym z aspektów tej tożsamości osób niepełnosprawnych jest ta, że jest ona inna od naszych innych tożsamości takich jak płeć czy 3 rasa czy przynależność etniczna, dlatego że niepełnosprawność tożsamością w pewnym sensie otwartą wiele osób, które zdają się niepełnosprawna jest w trakcie swojego życia, gdyż prawdopodobnie były też wcześniej na pewnym etapie nie niepełnosprawną w związku z tym jest ten aspekt tego, że możemy, a w trakcie życia wchodzi tam kategorię niejako z niej wychodzić na oczywiście to tworzy taki problem, że ta tożsamość może być niestabilna w przeciwieństwie do np. właśnie tożsamości na kluczowe lub rasowej innym aspektem jest to ją, że zazwyczaj przy tych stabilnych tożsamość czarnej mamy wokół siebie np. jakiegoś członka rodziny, które mieli także należy do tej samej tożsamości Czeszki przyjmuje też tę samą tożsamość natomiast w przypadku niepełnosprawności może być także osoba niepełnosprawna jest jedynym członkiem OFE rodzinnej z tą właśnie tożsamością in dlatego ta otwartość w tej tak tej kategorii jej elastyczność, więc jest w pewnym sensie zarówno okazją, ale też oczywiście o pewnym przeszkodą pewnym wysiłkiem i dlatego ta tożsamość o niepełnosprawności, a Real po prostu odczuwa się inaczej niż inne tożsamości, które są za sinic stała się dla danej wiemy, że we współczesnej kulturze ciało kobiety jest nieustannie oceniane w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami myślę, że ta emancypacja jest niejako podwójna jako kobiety jako osoby z niepełnosprawnością to chyba ważny temat pani praca schronów i w już swój Feniks to co możemy wyciągnąć z tzw. tory krytycznej albo teorii tożsamości to jak różne tożsamości krzyżują się ze sobą i ze sobą niejako współpracują i w ogóle współistnieją na każde nie na społeczeństwie jakieś swoje miejsca na planie tożsamości rasowej tożsamości płciowej albo etnicznej albo właśnie tożsamości niepełnosprawności istnienie w tym konkretnym miejscu wpływa na to jak sami siebie postrzegamy oraz jak w jaki sposób doświadczamy społeczeństwo w ogóle, jeżeli otrzymamy tę tożsamość niepełnosprawności ta nowa tożsamość, jakby nabyta tożsamość będzie wpływała na wszystkie inne tożsamości, które już posiadamy, a więc dla kobiet zostanie osobą niepełnosprawną jest bez społeczeństw rozumiane jako o zabieranie jej kobiecie tego aspektu seksualności i mocy produkcyjnej z drugiej strony może to być także rozumiane jako forma ich ochronę siebie ochrony jako tego seksualnie dostępnego obiektu możliwe zatem zadaniem, które ma taka osoba, która nabywa znają tożsamość jest dzięki pewnym rodzaju nawigowanie to jak właśnie te tożsamości ze sobą współpracują tylko egzystują jak i właśnie jak tam, gdzie no i nowa tożsamość niepełnosprawności może wpływać na pozostałe, a nowa tożsamość może zmienić to jak jesteśmy rozumiani w społeczeństwie do czego mamy dostęp, kto noże są nam zrobić albo nie zrobić, jakie mamy kulturowy społeczny kapitał teoria krytyczna ma NATO takie słowa realizował interesy akcjonariuszy to pojęcie mówi o tym, że wszystkie tożsamości są w nas, ale zawsze obecne i zawsze nas wpływają i zawsze ze sobą koszt zwolnień, a efekty pani profesor pani przyjechała tutaj do Polski na konferencję związaną z eugeniką krytycznym myśleniem o Ełk granica czy dostrzega pani Echa Organiki we współczesnym myśleniu nauce w technologii w takich obszarach, które uważamy naturalnie za dobra obydwu miast czy handlu jest inny bywał element, a w ciągu ostatnich by 200 la CR w medycynie oraz Neuca, czyli tym co znamy jako współczesną współczesną naukę niepełnosprawność była zawsze postrzegana jako forma biologicznej niższości jakiś problem jakaś choroba generalnie jako źródło ludzkiego cierpienia z niepełnosprawność była przez cały ten czas przez te ostatnie 200 lat współczesną medycynę celem eliminacji chodziło o to, żeby wyleczyć wszelkie niepełnosprawności wyleczyć choroby i zakończyć zakończyć ten element w ludzkiej historii problem polega na tym, że w medycynie George nie chodziło o to, żeby wieść dobre życiem z tylko celem medycyny było po prostu to, żeby niepełnosprawność istniała, więc wracając do eugeniki eugenika w sumie jest studium nad genami jest to powiedzmy nauka czy pseudonauka, która mówi o tym, że geny kontrolują właściwie wszystko co dotyczy naszej egzystencji to sprawiło, że współczesna medycyna i nauka skupiły się na tym, żeby kontrolować geny właściwie w celu zmienienia ludzkiego ciała i żeby przejąć kontrolę nad przyszłością za pomocą manipulacji genów osiągnąć to, żeby ludzie byli w jaki sposób lepiej albo jakiś sposób gorsi, więc to jest ta część tej farsie historyczna o organach 11 z ogólnym celem medycyny jest, żeby ulepszyć ludzki gatunek problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy co nam przyniesie przyszłość nie wiemy na czym tak naprawdę ludzkość skorzysta w przyszłości zarówno na poziomie indywidualnym jak i na poziomie całego społeczeństwa dlatego tak ważne jest to, żeby myśleć krytycznie o granice, żeby badać naszą kulturę, żeby badać naszą historię, żeby sprawdzać po jak medycyna rozumie genetykę i ład ulepszanie człowieczeństwa łatwiej, żeby podchodzić do tego problemu genów jak sposób ręcznym czy ten gwar efekt złej, bo w związku z rozwojem technologii edycji genów wydaje mi się, że ten temat eugeniki poprawiania człowieka czy ludzkości jako całości jako gatunku powrócił czy pani się nie obawia przyszłości w związku z tym, że ludzkość ulegnie takiej pokusie tworzenia idealnego człowieka mój o SN, aby jesień wszyscy mamy w naszym społeczeństwie pewne obowiązki, żeby myśleć o tym co jest sprawiedliwe i coś równościowe dla nas nawzajem, dlatego że wszystkie liberalne demokracje stoją właśnie na tych ideach Maria pracuje w czymś co można nazwać etyką medycynę, gdzie myślimy o tym w jaki sposób medycyna i technologia mogą być aplikowane do do różnych metod leczenia i w jaki sposób metody mogą nas zranić albo jak możemy na nich skorzystali niestety nie jest to zawsze Earth jasna i oczywiste, jakie są konsekwencje tego leczenia zarówno jeśli chodzi o osoby indywidualne jak i Orłem nie wiemy, jakie konsekwencje będą teraz po czy w przyszłości ten tutaj tak naprawdę leży to niebezpieczeństwo mowy o pracy z genetyką to znaczy geny Urban czy manipulacje genami wpływa nie tylko na jak pojedyncze osoby i ale w 2 na całe pokolenia całe generalne i jednym z takich najważniejszych największych zmartwień naszych jest to, że niestety ta technologia zazwyczaj wyprzedza etyk klasy, więc mamy wszystkie narzędzia mamy sprzęt mamy technologię, żeby je manipulować genami i naszymi ciałami jednak nie mamy nie mamy etyki tak naprawdę potrzebujemy mam dużo więcej konwersacji potrzebujemy więcej rozmów więcej głosów więcej różnorodnych perspektyw musi być bardzo bardzo uważnie bardzo ostrożni, dlatego że konsekwencja naszych manipulacji mu są zupełnie nie do przewidzenia i bardziej złożona kompleksowa jest medycyna i technologia nauka tym więcej pojawia się problemów etycznych to co nazywaliśmy eugeniką pod koniec dziewiętnastego wieku lepiej Warsu to jak mamy naukę teraz prawie w połowie dwudziestego biegła to są zupełnie różne rozmowy w tym momencie technologia rozwija się dużo szybciej jest dużo bardziej złożona też dlatego kontakt mamy po prostu więcej tych etycznych, a etycznych kwestii do rozwiązania ma dlatego powtórzę potrzebujemy zmian więcej głosów więcej różnorodnych perspektyw aspekt w celu stworzenia odpowiednich regulacji w celu określenia odpowiednich praktyk i stworzenia pewnej polityki PiS wokół technik technologii mówimy o naukowca lekarza o pewnym wycinku społeczeństwa, a na koniec chciałbym panią zapytać co my jako całe społeczeństwo pytam przede wszystkim z perspektywy osoby niepełnosprawnej co możemy zrobić, żeby wszyscy pełnosprawni niepełnosprawni czuli się częścią społeczeństwa jest Mario SSA we współczesnym społeczeństwie najważniejsze z jego, żeby szersza publika miała dostęp do edukacji i szczególnie wyższa racja, bo zajmuje się produkowaniem, gdy tej wiedzy to jest uniwersalne są miejsca, gdzie wiedza jak o osobach znana z trudnością się bardzo raty efekt jest ważna jest to, żeby to nauka, która jest dziś rola etyki docierała do jak największej liczby ludzi NATO sympozjum na Uniwersytecie warszawskim o organizacyjne, które braliśmy udział w wolnej przyjechało wielu na względy nauczycieli edukatorów i ludzi, których można nazwać tworzącymi wiedzę zebraliśmy się tam, żeby rozmawiać o teorii o znaczeniu genialni o wiedzę o kulturze i o miejsca temu eugeniki w Ars w nowoczesnych społeczeństwach nowoczesnych społeczeństwach, które są też zazwyczaj minimalistyczna cięli też są napędzane, że z konsumpcją najważniejsza stała w edukację i uświadamianie ich praca praca etyczną ćwiczy natomiast jeśli chodzi o tę rąk rytualne działania należy powiedziałabym, że każda osoba ma oczka w nią odpowiedzialność, a żeby się sama edukować na temat nagrań z niepełnosprawnościami, ale też jak wygląda życie znając sprawność vis, a dlatego, że już jest dużo bardzo unikatowych elementu dziwi już tej tożsamości i należy edukować na temat kultury IAR niepełnosprawności tej, ale także gry świadome mają, gdzie jako miejsce zwykle występuje dyskryminacja oraz wykluczanie osób z niepełnosprawnościami proces należy dowiadywać się o społecznościach i organizacjach, które wspierają takie osoby uczestniczy w nich, a przykładowo WSA w tym momencie rośnie liczba kościołów dla osób Głuchych, a więc np. ustawa z największą sprawna jest kusząca może zrobić to nauczyć się języka migowego jak i uczestniczyć realizm społeczny osiach takich osób generalnie chodzi o to, żeby zbierać, żeby być świadome, żeby się uczyć, żeby wylatywać o kulturze to przede wszystkim w Niemczech uczeń, a coś bardzo dziękuję za rozmowę profesorze rozmawia Garland Thompson była z nami dietetyczka emerytowany profesor MRI i University w Atlancie autorka książek dotyczących niepełnosprawności pani profesor była w Polsce w ramach zaproszenia do serii wydarzeń Międzynarodowego sympozjum batik uczelni z dbs NT Raisa w opozycji in science and Culture organizowanego na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję dziękuję w sensie naszą rozmowę tłumaczyła Maria Mossakowska dziękuję bardzo, dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA