REKLAMA

18 lat członkowstwa Polski w UE - jak przebiegał proces akcesji?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-05-02 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
55:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór w poniedziałek 2maja kłaniają się państwo także Karolina Kaczyńska wydawczyni Aspergera realizator wczoraj mieliśmy rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i którą osiemnastą można wypowiedzieć osiągnęliśmy we wspólnocie pełnoletniość dojrzałość i że od wczoraj jeszcze bardziej świadomy sposób wszyscy będziemy działali na rzecz silnej Polski silnej Europie, czyli zgodnie z hasłem, jakie towarzyszyło nam w okresie wchodzenia do Unii tymczasem Rozwiń » za sprawą obecnie rządzącego obozu władzy ani nie było jakiś specjalnie widocznych obchodów tej rocznicy ani euro entuzjazmu, jaki był w Polsce silnie obecne 2 dekady temu, mimo że wszystkie badania dowodzą, że dalej jako społeczeństwo masowo popieramy członkostwo Polski we wspólnocie o tym jak do tej Unii wchodziliśmy jak przebiegały negocjacje akcesyjne nieraz już rozmawiałem z gośćmi Radia TOK FM, ale jestem przekonany, że skoro teraz mamy w ekipie rządzącej grupę polityków, którzy nie tylko przebąkują o polexicie, a oficjalnie forsują pomysły do prowadzące taką rocznicę trzeba zauważyć na głos i raz jeszcze przypomnieć ten dobry czas, kiedy Polska była państwem euro szanowanym i cenionym za fantastyczną drogę, jaką przeszła od złożenia wniosku o członkostwo przez 1maja 2004 roku rok 2011, kiedy sprawowali ćmy w radzie Unii Europejskiej prezydencję aż do dni, kiedy obecny obóz rządzący znaczą wartości wspólnoty podważać, a nawet łamać co miałem na myśli mówiąc o pomyśle wyprowadzającym nas z Unii w miniony wtorek na posiedzeniu rządu ministrowie solidarnej Polski przedstawili propozycję skierowania do komisji europejskiej wniosku o zawieszenie w całości bądź części składki wpłacanej przez Polskę do budżetu Unii i dlatego że dużo wydajemy na uchodźców, a jeden z artykułu traktatu o funkcjonowaniu Unii zakłada, że kiedy państwo członkowskie członkowski ma poważne trudności m.in. z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego kontrolą Unia może przyznać takiemu państwu pomoc finansową i tu pomocą ma być obcięcie składki w coś mi ten wniosek pachnie jednak innym powodem, ale może jestem człowiekiem zbyt małej wiary jeśli chodzi o intencje tych polityków w każdym razie wracamy do dobrych czasów batalii o członkostwo w referendum akcesyjnego i 1 ważnego w trzeciej RP i na tak dla Unii do wielkiego entuzjazmu Polaków bycia na Zachodzie Europy kosz audycji będą w kolejności pani prof. Danuta Hübner, która w rządzie Leszka Millera odpowiadała za przebieg procesu negocjacji i pan Dariusz Szymczyk, a wtedy minister kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiadający za koordynację działań urzędu głowy państwa na rzecz członkostwa Polski w unii będą zatem z nami uczestnicy i współtwórcy tego wielkiego polskiego sukcesu zaczynamy Maciej Zakrocki przedstawia jest z nami zapowiadana pani prof. Danuta Hübner, w których rękach były no negocjacje akcesyjne pomijam oczywiście od pana Jana Pruszyńskiego negocjatora albo pani to wszystko koordynowała dobry wieczór dobry mecz ja rzeczywiście miałam okropne zadanie tak naprawdę połączenia tych wszystkich wątków razy i sprawienia żeby, więc z negocjacjami i naszą gotowością do uli żeby, żeby wszystko trzymało razem IT Polska polskie negocjacje to też było strasznie trudne, ale tak, ale rzeczywiście udało się może dzisiaj 18 rocznicy obchodzić no właśnie chciałoby się obchodzić jako dojrzały dorosły państwo i pewnie Polska jako taka taka jest natomiast na razie on tak polityki bieżącej odłożymy na bok, ale jednak o politykę zapytam, gdyby pani miała wskazać, że rząd ludzi może przynajmniej tych najważniejszych, którzy w ogóle byli na tyle mądrym wizjonerami, że tę polską drogę do Unii we właściwym czasie rozpoczęli to kogo należałoby wymienić tak się pan po nazwiskach ja myślę z tak, aby to pierwsze zdanie głośno powiedzieć, że to było rzeczywiście przedsięwzięcie bardzo zbiorowe kolektywne i w czasie, bo przecież mieliśmy całą serię rządów, które angażowały się w ten cały proces przygotowań do członkostwa i tak, żebyś się horyzontalnie patrząc na to w każdym rządzie właściwie wszystkie te wszystkie ministerstwa wszystkie instytucje uczestniczyły w tym procesie było rzeczywiście przedsięwzięcie wyzwanie dla ówczesnej administracji w postaci potrzeby koordynowania wspólnych wysiłków to był rzeczywiście wyznanie niezwykłe i bez takiego zaangażowania polityków i i urzędników na wszystkich szczeblach nagle, że lokalni i regionalnie to właściwie pisze by się nie udała a, a wśród osób do to sztafeta była myślę dobra i i powiedziałabym, że tak, że były też takie osoby, które jakby, który już niema z nami to jest może taki 1jeden z tych moich mu teczkę w dzisiaj, że jest coraz mniej tych ludzi, o których pan pyta rzeczywiście dzisiaj z nami nie wiem, jaką niby przeżywali tę sytuację polityczną obecne dla relacji z partnerami w unii europejskiej ale, ale podobno prof. Geremek Jan Kułakowski i zmieniający się ambasadorowie w Brukseli, których było też kilku w tych w tych trudnych akcyjnych czasach, a to byli też i ja myślę i premierzy i tusz oczywiście szczególne rola przypadała tak naprawdę zaczęło się to wszystko intensywnie od premiera Cimoszewicza, gdyby taki okres kiedy, chociaż już za premiera Oleksego właściwie, kiedy powstał powstała biuro do spraw integracji europejskiej to też właściwie już sprawy i toczyły, ale potem kolejne rządy myślę wszyscy byli przywiązani, ale mieliśmy też czy ten pamięta, bo mamy wiele wspólnych spomiędzy bliżej 1 państwem z tych dzieci z tych 10, które wchodziły w 2004 roku, który także miało silną opozycję antyeuropejską widz i to też czasem warto przypominać że, że z Rze, że była jeszcze ten dodatkowy front jeszcze był właściwie swoistej walki, a także o nasze członkostwo do pani nieraz mówiła, że nawet trudniejsze negocjowało czasami wewnątrz tak w Polsce w sejmie komisjach sejmowych niż w Brukseli i ja pamiętam, bo nie zawsze było dla wszystkich zrozumiałe, że myśmy bardzo długo właściwie aż do referendum i trzymali na te osoby, która odpowiadała za całe przygotowania w przez wiele lat byłam ja na stanowisku sekretarza stanu, dlatego że sekretarzowi stanu nie można było wotum nieufności w sejmie ani przedstawić czy głosować natomiast pamięta w momencie, kiedy referendum zmieniono moją pozycję minister spraw europejskich, czyli estetycznie jak dzisiaj mówi dokładnie to natychmiast następnego dnia oczywiście już 2 VAT-u nieufności, więc takie takie śmieszne rzeczy także decydowały o tym w jaki sposób pracowaliśmy nad członkostwem w unii i była dla mnie, więc ważne są wielkie nazwiska ich, że i ci, którzy pracowali przecież nad naszym wejściem do NATO prezydenci i premierzy rządu ministrowie i cała masa ludzi to jednak bardzo rzadko mówimy od takich od niższym szczeblu różnych wiceministra, którzy niewiele pamięta dla ZAK koordynacji, gdzie specjalne ciała to by powołaliśmy wtedy żeby, żeby być koordynowane były w ramach minister przez niższe szczeble picie z wiceministrów i to było właściwie ludzie, którzy się sprawie dzisiaj nie mówię zawsze przypominam Jarka Pietrasa który, który był niesamowitym pomocnikiem wielu sprawach dla mnie w tym całym procesie koordynowania, więc w ogóle takich jak te słowa taki wspaniały przykład właśnie czegoś się angielskim nazywa Civil Service takiego właśnie państwowego urzędu ważne niezależnie od rządu prawda po prostu zajmuje się jakąś robotom, które ważne dla państwa i oni lojalnie z całą siłą, że tak powiem kompetencjami pracuje na rzecz sprawy, a nie danego rządu to szczerze mówiąc wtedy ci wszyscy, którzy oczywiście gdzieś tam figury polityczne które, jakby wygrywały wybory partie różne różne kolory i mimo wszystko politycznie, jakby ten też tapeta trwała, ale ta cała rzesza właśnie tych ludzi w drugim szeregu to oni po prostu byli rzeczywiście apolityczni pracowali z każdym z kim trzeba było pracować nawet czy może niekoniecznie to ten kolor i odpowiadał, jeżeli chodzi o przynależności czy też, gdyby wygrane wybory przez określone partie ale, ale myśmy wszyscy postrzegali to zadanie wejście do Unii rzeczywiście całkowicie ponadpartyjny jako interes państwowy jak Rand jako rzeczywiście WI wystarczy moment taki historyczny w dla Polaków, który wykracza poza jakiekolwiek upolitycznienie upartyjnienie i to wtedy było zupełnie normalnej możliwe w ogóle ocenił obrazem tego dzisiaj jakoś trudno dziś widać, że jest to upolitycznienie upartyjnienie w szczególności interesu publicznego jest przybrało ogromne rozmiary klub jest to, że między mimo wszystko pytałem, dlatego że organ wydaje mi się, że jednym z takich też przykrych elementów ostatnich lat jest to, że w ramach pisania nowej polityki historycznej czy tworzenia nowej polityki historycznej właśnie jest tu znikali z naszej historii, a właśnie chodzi o to, że nie powinny znikać ci tak samo trzeba pamiętać przy wszystkich dzisiejszych różnicach politycznych o o składzie Jacka Saryusza-Wolskiego do polskiego członkostwa w unii tak trzeba pamiętać o Andrzeju Olechowskim, który takie w imieniu rządu Waldemara Pawlaka Sonia Jaros podanie czy Szal w ogóle jest niebywały ja zresztą lubię sięgać, bo mam akurat taką fotokopie tego ile tego wniosku o członkostwo Dwurnik tak szybko przeczytam, bo to jest strasznie krótki aż trudno uwierzyć, że w ten sposób można było rozpocząć najważniejszy proces najnowszej naszej historii i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej polskiej Warszawa piąty 11004. roku ekscelencjo rząd Rzeczypospolitej polskiej niniejszym mam zaszczyt złożyć wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej polskiej w unii europejskiej w oparciu o artykuł traktatu Unii Europejskiej oraz poinformować, że Polska gotowa podjąć stosownym czasie negocjacje na temat przystąpienia z wyrazami szacunku Waldemar Pawlak dziękuję esencja Teodoro Bangalore przewodniczący rady europejskiej koniec śledztwa prezydent takie Zhang była czy jest oczywiście zresztą wydarzyło się do mojej rodziny, więc tego do końca życia no właśnie kwietniowego dnia i klacz to było i to są to właśnie to ten uroda tego tego wielkiego procesu też czasem zapominamy, że wchodziła Polska jako jako państwo jako państwo jednak demokratyczne, bo to było warunkiem przecież dlatego czekaliśmy tyle lat na drugi brzeg rzeki jako państwo też respektowały wszystkie wartości fundamentalne, na których Europę czy integrowała tyle lat, ale też wchodzili obywatele Polski Polki Polacy jak staramy się dzisiaj mówić oni wszyscy zyskali tę szansę, która się czy wszyscy zyskaliśmy jako obywatele także taką szansę, która się zdarza pewni raz na wiele wiele pokoleń i to co jeszcze chciałby może też przy tak by uprzytomnić jeszcze raz wszystkim, że wchodziliśmy tak dobrze przygotowani do członkostwa myślę, że byliśmy też tym państwem tym społeczeństwem, które było dobrze bardzo postrzegany Unii Europejskiej na wszystkich poziomach politycznych i także obywatelskim ludzi co co dziś jest bardzo ważny i też chodziliśmy z taką piękną kartą i ostatnie historie myślę to to było też bardzo ważne, więc to jest to sobie tego tak bardzo doli kiedy, kiedy widzę jak bardzo szanujemy niż maluje po prostu politycy chętnie szanują tego co osiągnęliśmy-li jak łatwo przyszło napisać do granic właśnie wytrzymałość wszystkich naszych relacji z sprawny Rami naszymi w unii, więc to też by warto przypominać obywatelom by być jeszcze miał spotkanie z uczniami trzeciej klasy liceum konsultant róż nowie, którzy studiują czas do czasu się spotykam i jakby podziwia zainteresowanie ludzi młody siedemnastoletni właśnie sprawami europejskimi, ale też rzeczy sobie uświadamia że, że oni urodzili się już w tej Unii Europejskiej i i że dla nich to jest zupełnie inny panią inną perspektywę i i też, czego innego może oczekują i a i to jesteś niesamowicie ważne szkolenie pokolenia młodych Polaków właściwie się to pochodzą z tych czasów dziękowała Unii Europejskiej traktują jako rzecz i jakby dla dzieci opowiada o tym jak to wyglądało dyski przygotowania tych rzeczywiście abstrakcja, ale myślę, że warto przypominać to przypomnę, bo warte jest powiedzieć, że to nie jest tak nie przyszło samo to był jednak jaki wysiłek wszystkich nas nie tylko tych, którzy formalnie za to odpowiadali, ale ale, którzy w różnych miejscach na tym także pracowanie i że i, że czasem widać, że to niekoniecznie musi być tak takie oczywiste, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej dzieją się rzeczy, który w, które grożą zagrażają także tej jedności europejskiej i naszej obecności naszym korzyścią wszystkiego, więc i bardzo dobrze się pan chce jeszcze wygrzebać jak będzie dopóki będę miał siły będą do tego wracał, nawet jeżeli pewne rzeczy ktoś powie już pan kiedyś o tym coś tam morskim rozmawiał tak, ale nie tylko chodzi o to, żeby to przypominać, ale szczególnie w okresie, kiedy pewne rzeczy wydają się być trochę zagrożone to to też warto do tego wracać ciągle żałuję, że nie udało się z Unii Europejskiej wypracować tego pomysłu, który ja już nie pamiętam tego rzucił na pewno usłyszałem kiedyś też chyba właśnie z ust pana prof. Geremka, że najlepiej to było, gdyby można było na tydzień może na 2 zlikwidować Unię europejską, bo właśnie na szczególnie ludzi, o których pani wspomniała młodzi prawda, którzy nie znają innego życia od oczywiście że, że mają inne oczekiwania oczywiście będą mówić fajnie było podróżować po Europie bez granic no bo no, bo taka jest Europa i pewnie inne sprawy ich właśnie martwią natomiast natomiast, żeby zrozumieć wartość tej wspólnoty no to właśnie ten pomysł abstrakcyjny likwidowania Unii Europejskiej na jakiś czas wydaje się o tyle przy swojej abstrakcji ciekawy, że to jest jedyny właściwy chyba sposób Bóg w, kiedy ludzie mogliby zrozumieć jak to wygląda, kiedy nie udają europejskiej jednak mimo całej swojej całego mojego podziwu i dla pana prof. Geremka to zrealizujemy taki rów też odstawić na chwilę, bo wiele czasu chwila jakoś tak może zacząć legionowych i nowy proces ale, ale na pewno jest szczególnie dzisiaj wojna jak, jakby i pokazała też tak cały wymiar geopolityczny, który bardzo mało myśleliśmy, bo jednak zdominowały etyki to jest perspektywa korzyści w każdym obszarze naszego życia jednak większym stopniu takim związanego z wolnością podróżowania czy też z korzyściami gospodarczymi to to też być powieść Donaty, jakby danie nam drugiej nogi, jaką było członkostwo w unii w unii nic dziś tak wzmocniło niebywale pozycję geopolityczną Polski nie tak chcę się dzisiaj zastanawiam patrzy na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi to wydaje się, że zawsze wtedy, kiedy oni są w stanie dostrzec, że Polska jest ważnym aktorem unijnym to wtedy jakby te nasze relacje są są lepsze kiedyś od od Unii odsuwamy czy to przeciw też, jakby ten czyn taki poważną pozycję to jest, że Waszyngton mieli dlatego myślę też, że chyba nie wiem będziemy rozmawiać o czy warto rozmawiać o sytuacji dzisiejsza mam takie wrażenie, że ta obecna sytuacja w Ukrainie trochę namieszała jednak polityków politykom większości naszych w Polsce w głowach, bo tak myślą o tym krótko trwałą pozycję tego centralnie położonego państwa frontowego, która jest oczywiście pozycją szczególną trudno z długofalowym rzeczywistym wpływem Polski długofalową rzeczywistą pozycją Polski sieć 7 globalny, więc to też by przypominać czasy, że są różne rzeczy i jeść dlatego boję cały czas drży, że jak się to ta frontowa, jakby pozycja tego państwa frontowego miejmy nadzieję nie szybciej stanie się niepotrzebna nie w takim taki sposób jak dzisiaj jest potrzebna to że, gdy zaczniemy myśleć o tym co dla nas z długim okresie rzeczywiście ważne, żeby się czuć bezpiecznie dobrze żyli, a mi i Lech to taktyka na marginesie może też pomóc, ale ten, ale ten kontakt z ty też jest dla mnie ważne właśnie w naszej dzisiejszej rozmowie, bo część osób w momencie, kiedy zaczęła się wojna, kiedy ze strony władz ukraińskich prezydenta Żeleńskiego pojawiały się właśnie coraz takie państwo mocniejsze żądania od tworzenia tej ścieżki członkostwa Ukrainy w unii europejskiej niektórzy w ogóle mówili jak i szybkiej ścieżce prawda, mimo że nie ma czegoś takiego w traktatach i no i w momencie, kiedy się pojawiła ta ostrożność tak szczególnie szczególnie po po tym, szczycie w Wersalu, kiedy w sposób, jaki ja jasne nie napisano w tej perspektywie co druga zaraz potem pani pani Wanda olejnych była w Kijowie przekazała właśnie to coś co myśmy też musieli wypełnić ankietę regulator scenariusz, ale tak emocjonalnie i no właśnie ale, ale dalsze kopiarki się psuły strach się przypominałem przed chwilą pismo pana premiera Pawlaka to od pisma do członkostwa minęło 10 lat jej i wracając właśnie do naszej historii, ale w kontekście również właśnie tego oczekiwania, że Ukraina tę perspektywę będzie miała Jasną i może jakaś właśnie formuła szybszej to na czym polegają negocjacje negocjacje członkowskie niektórzy mówili np. że tak naprawdę chodziło o to, żeby negocjować okresy przejściowe, czyli głównie się negocjowało to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić szybko terminy do wejścia do Unii i potrzebujemy jakiegoś okresu przejściowego, żeby dostosować funkcjonowanie naszego państwa do unijnych standardu naprawdę się właśnie negocjuje tylko okresy przejściowe to znaki dywan wszystko się przygląda, bo tak też, że kwestionariusz, który pokazuje jak stan gotowości do państwa kandydujące tego do wejścia do Unii, ale wszystko się trzeba przyjąć, więc tutaj nie negocjuje się takie są warunki negocjuje się wartości, bo nie ma takiej możliwości będziemy sobie sam interpretować ten cały fundament, na którym Unia i się buduje przez cały czas, ale który, który ma jak ten punkt wyjścia w art. 2 nie dotknięcia znaczy kast stąd jak mówią jak mówią odmówili Anglicy i wydaje się, że to są najważniejsze 2 elementy, że tylko te okresy przejściowe oznaczają, że nie jesteśmy nawet nie byliśmy gotowi w sferze ochrony środowiska potrzebowaliśmy bardzo dużo ogromne właśnie 12 lat chyba tak nie byliśmy gotowi i NIK czy zarząd oczywiście od dyrektywy ale, ale to był bardzo długi okres przejściowy i tych okresów przejściowych paru dziedzinach dziś trochę było natomiast i to trzeba było negocjować jak długo i na jakich co, czego potrzebujemy jako pomoc, jakie z parcia w szczególności funduszy, ale także wsparcia jak tylko dobrych praktyk innych państw członkowskich wsparcie różnych ekspertów, czego potrzebujemy, żeby rzeczywiście spełniać kryteria dostosowania, gdy dostosowawczy właściwie do do członkostwa w unii w tych ważnych obszarach dla dla integracji, a druga często trzeba negocjować druga rzecz, którą trzeba było negocjować to rzeczywiście pieniądze to znaczy to jest niema przecież jakiś takich danych, które mówią, że każdy, kto wchodzi do Unii to na głowę mieszkańca zostanie dziś pieniądze, bo to zależy od od potrzeb od chęci państw członkowskich wydatkowania pewni, iż środków czy też zwiększenia wpływów do budżetu europejskiego myśmy wtedy za nas bardzo ważnym wdzięcznym roku był, gdy szczyt w BREEAM nie tzw. metoda berlińska była wtedy wymyślona, która pokazywała w jaki sposób będą dla tego nowego wielkiego bardzo kosztownego rozszerzenia będą kalkulowane środki europejskie środki budżetowe pamiętam o tym jak byłam komisarzem to moim najtrudniejszym zadaniem było przekonanie państw członkowskich komisji europejskiej napisał potem państw członkowskich, żeby utrzymać tę metodę berlińską także w następnym budżecie, dlatego że on był bardzo korzystny dla i dla nas i więc to trzeba było też negocjować natomiast całej reszty trzeba było po prostu czasem skoczyć na głęboką wodę ale, ale trzeba było po prostu się dostosować i to w tym oczywiście rację, że pan popatrzy na na Ukrainę która, o czym mało, kto dzisiaj pamięta, że przecież Ukraina i zaczyna od zera Ukraina jest od Wiel od pewnego stowarzyszenia założone zarazić szalik z bardzo głęboki my również nie umową z bardzo pogłębioną umową handlową i szczerze mówiąc jak trzeba też trochę ostatnio, iż na ostatnie przed wojną też jeździłem do do Ukrainy, bo pomagam im, żeby zrozumieć na czym polega stanowienie prawa z kontekście Unii Europejskiej relacje między instytucjami, a myślę, że wszyscy byśmy nadal pomagać pannie Ukrainie i czasem miałam wrażenie, że rzeczywiście tam oligarchii oligarchowie, że jednak korupcja na najwyższym poziomie oni zrobili ogromny postęp w tych czy tych ostatnich latach, ale zaczęło się to wszystko dokładnie w tym samym roku, kiedy myśmy składali to podanie o członkostwo w dziewięćdziesiątym czwartym roku była to pierwsza umowa o partnerstwie z Ukrainy, a potem wraca polityka sąsiedztwa czy wschodnia i Ukraina cały czas działała i przygotowywała się do członkostwa i myślę że, że nawet powiedziałabym, że przed wojną, a była też dobrze do wielu obszarach przygotowane uczestniczą też uczestniczyła też, gdzie różnych projektach programach europejskiej przecież NIK i negocjacje wizowe się dobrze zakończyli okres bardzo duże rzeczy zrobiliśmy duży rzeczy bardzo Ukraina zrobiła teraz to wyzwanie jak jak podnieść Ukrainy rzeczywiście z tego i ponownie Zdrój tak jak odnieśliśmy ogromny dawno temu też znaczący dla Ukrainy zrobić i tutaj jak pan wtedy mówił o prędkości parę minut temu i wydaje się że, że jest taka Wola i takiej współpracy z Ukrainą, żeby przyspieszyć ten ten cały proces sąd odpowiedzieli na kwestionariusz mogli odpowiedzieć szybko jednak byli dobrze przygotowany przez Stowarzyszenie tempo Kuby pogłębioną współpracę bardzo wielu dziedzinach ten i miejmy nadzieję, że te negocjacje, jeżeli mówicie szybkiej ścieżce to rzeczywiście o gotowość do negocjacji także przygotowania jeżeli, jeżeli wojna zniszczyła tego wszystkiego doszczętnie to myślę, że Ukraina dużo bardzo zainwestowała w przygotowania do członkostwa dlatego myślę, że to możemy to może trwać i krócej, ale na wynik nie jest nie ma żadnej szybkiej ścieżki poza wolą polityczną, żeby przyspieszyć to przez wsparcie Ukrainy także finansowe ta tak jak myśmy byli na niej właśnie państwem, które chce potem byliśmy państwem kandydującym potem byliśmy pamiętam pani radość tak jak zaczęli oraz mówić latem na szczycie w świeciu meblarska przyszli członkowie jak też właśnie wskazywały jak to się to się zmienia no cóż myślę, że dzisiaj dzieląca IC myślę przepraszam nie mam siły jeszcze 1 rzecz się wspomnienia, kiedy mówił pan Wersalu od takiej wielkiej ostrożności polityków w szczególności niektórych, bo pamiętam, że Holandia na Stowarzyszenie miało referendum, o ile Stowarzyszenie Ukrainy i żeby to wszystko to co to co w tej chwili jest do, a do zrobienia to jednak dużym stopniu zależy od woli politycznej i i tutaj widzę jak takie przyspieszenie i miejmy nadzieję to była publiczna nie zniknie, ale wyzwanie jest przeogromne dla nas wszystkich to na koniec naszego spotkania takie NIK minutowe 1,5 rynkowe wspomnienie 1maja 2004 roku pani przez organy tych, a nie mam ja byłam i została wysłana do do świecy no cóż taki rozdział oddział weź tak, ponieważ do Irlandii prawie wszyscy chcieli jechać i jechała cała cały ten wie, jakby cała wierchuszka, jeżeli mogę tylko siedzieć z polskiej w Polsce polityczna z polskiej wizji chcieli być w Irlandii jeszcze ważne miejsce natomiast ja nimi zostały poproszone przez psy i kraje skandynawskie czy mogłabym tam się pojawić i była rzeczywiście w tam, gdzie się na słynnych schodach, których także są często pokazywany przy okazji nagród Nobla, a więc tam byłam tam występowałem, stojąc na schodach był tłum ludzi w tym wielkim holu i tam bez opowiadam nie on nas co znaczy co znaczyło dla nas jak trzeba bardzo cieszyli wie kim jesteśmy tak naprawdę schodząc do do Unii i to było rzeczywiście bardzo piękne, bo Skandynawowie Nordycki generalnie są bardzo oszczędnie, jakby pokazywanie emocji ale, ale tych emocji było bardzo duża boją się powiedzieć z doświadczeń tych tak przygotowawczych jak byłem osobą, która korzystała ogromnie doświadczeń negocjatorów i właśnie i Finlandii i świeckich także z austriackich psy i tak rzeczywiście hiszpańskiej, tym bardziej z negocjacji przygotowań i byłam tam częstym też dźwięk gościem unik i wiedziałam dobrze, że tam jest autentyczne wsparcie dla naszego członkostwa w różne państwa członkowskie Libby także wszyscy chcieliby, toteż warto pamiętać, kiedy patrzy na pewną rezerwę wobec Ukrainy, że były też takie pomysły że, że Polska jest za dużo, jakby na to, żeby teraz wchodzić raz zresztą kilka mniejszych państw członkowskich i że parę państw członkowskich rzeczywiście na wspierało poza, ale jest parę kandydujących Pa no 30 chce działać stałe, bo jest za darmo, żeby tak z sieci era polskiego, żeby dzwonił do premiera wszystkiego np. żeby zdyscyplinować głównego negocjatora leży wszystkiego był taki takie rzeczy, ale Szwedzie bylicy razem z Niemcami i wielką Brytanią w tej grupie rzeczywiście to wspierający pańskie dających autentycznym nasze wejście do Unii Europejskiej jako Polski dobrze, że tam pani była to przy okazji właśnie stwierdzi zobaczyli zobaczyli emocje, bo domyślam się pani również, w jakich wszyscy, którzy w ten proces zaangażowani owego 1maja 2004 roku nieraz mieli uzyskał Czech i łamiące, ale ja pamiętam najbardziej zapłakane od premiera za Morawiecki przeprasza mazowieckiego w obozie w premiera mazowieckiego zaprawy Tadeusza, który jak Rzeźnik Kopenhadze, a był w kancelarii premiera i jak zwalczane na wizji na jego jego oczy pełne łez, że nam się udało zakończyć negocjacje to co żyć tak to były łzy w wielu oczach uszy wojewódzkich w pod koniec tego proces bardzo dziękuję za dzisiejsze spełnienie Pani Poseł Danuta Hübner była z nami wielkie dzięki witam wszystkich tych, którzy do tej pory dotrwali i Chin czy jak i dobrej nocnych dzięki Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz jest już z nami anonsowany Dariusz Szymczyk sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dobry wieczór to był wieczór i słuchacze nie zawsze za taką formą przypadają, ale ja też uważam, że byłoby szalenie sztucznym, gdybyśmy koledzy ze studiów przez 5 lat, a 1 roku mówili proszę pana, więc by będę musiał grać jeszcze rok rocznie mówi Marcin będzie także myślę, że słuchacze zrozumieją, bo mówię bardziej sztuczne byłoby, gdybyśmy mówili do siebie proszę pana to skoro zaczynamy tak trochę właśnie prywatnie może zacznijmy od no taki trochę prywatnych związanych z życiorysem, ale niezbyt głęboko oczywiście wchodzą 4 prywatną sprawę jak to się stało, że zostałem sekretarzem stanu, a jak to się stało chyba zaczęło się to na naszej wspólnej drodze, czyli na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie byliśmy wszyscy bardzo pełni nadziei na przyszłość na zmianę w Polsce na to, że Polska będzie coraz lepszymi lepiej zorganizowanym krajem potem tak jak twoim przypadku też praca w zawodzie dziennikarskim i tu miałem szczęście bardzo szybko spotkać Aleksandra Kwaśniewskiego redaktora naczelnego sztandaru młodych potem okrągły stół, gdzie miałem szczęście poznać jego wspaniałych ludzi pracując w Polsce ku młodzieżowym wielu wspaniałych ludzi, których potem spotkałem i fundacji Schumana i w różnych partiach politycznych także lewicowy to potem aktywne dziennikarstwo i mój udział w kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego 2000 roku, kiedy zostałem członkiem jego sztabu wyborczego rzecznikiem prasowym tego sztabu i rok po tych wyborach prezydent zaproponował pracę szedł tak co się stało no tylko ja też wiemy tutaj znowuż sam zdecyduje w jakim stopniu tę prywatność możesz ujawnić żona nie nie chyba chyba nie była zachwycona albo przynajmniej pan prezydent Aleksander Kwaśniewski zdawał sobie sprawę, że to dla waszej rodziny będzie no kłopot tak tak to ja pamiętam jak to zdarzyło, bo ja byłem u z wizytą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 8października 2001 roku, bo to była rocznica ogłoszenia jej wyników wyborów prezydenckich sprzed roku, żeby przypomnieć sobie te miłe okoliczności wtedy prezydent powiedział słuchaj, ale tak może być przyszedł do pracy tutaj i powiedział, jaki byłby zakres moich obowiązków i od razu zastrzegł, że kolejne spotkanie odbędzie się z udziałem mojej żony, bo uważa, że to gruntownie zmieni moje życie jak w dziennikarstwie praca jest dosyć nielimitowane czasowo i dziennikarzy z reguły też poświęcają kawałek swojego życia rodzinnego dla pracy zawodowej natomiast z szef, czyli Aleksander Kwaśniewski miał przeczucie, że czeka mnie wyzwanie niesłychane, bo poza normalną pracą kancelaryjną przygotowanie prezydenckiej kampanii przed referendum potem prowadzenie tej kampanii udział w tej kampanii to był to była naprawdę bardzo absorbująca praca bardzo często wykluczająca wielu prac domowych i też tak jakby sprawiająca, że wracałem do domu późno nie było wolnych weekendów z reguły i o tym wszystkim pan prezydent uprzedził moją żonę Lucynę, która już łaskawie wyraziła zgodę za co dziękuję no tak to jest czasami o tym myślimy jak dzieje wielka historia ale, ale raz jakiś czas trzeba o tym przypominać tak jak przed kiedyś pani Danuta w Wałęsa prawda w swojej książce przypomniała, że oprócz tego, że był jej mąż jeszcze była też ona jest dobrze, że takie wątki się pojawiają na, ale przejdźmy teraz właśnie do tej samej już pracy wiadomo, że negocjacje prowadził rząd w wiadomo było m.in. zresztą współpracujący wcześniej z panem prezydentem właśnie Jan Truszczyński i Paweł Świeboda z kancelarii przeszli przeszli do działań właśnie w rządzie i no i teraz co w związku z tym ma robić 9 osobowy zespół na czele, którego stoi Dariusz Szymczyk w kancelarii prezydenta ten 9 osobowy zespół to by to było biuro integracji europejskiej 1 jedno z wewnętrznych strukturalnej biur kancelarii prezydenta Kancelaria prezydenta wtedy nie była bardzo liczną strukturą i to był zespół bardzo młodych ludzi kierowanych przez prawdzie Senat rekrut euroentuzjastów, którzy w pierwszej kolejności zajmowali się relacjami z kancelarii prezydenta z otoczeniem społecznym wręcz sami jak pamiętasz sprawa europejskich aspiracji Polski pobudziła bardzo duża aktywność różnych organizacji czy samorządowych czy studenckich uczniowskich i wiele tych organizacji szukało wsparcia patronatu kontaktu informacji i ten zespół biura integracji europejskiej był takim frontowym zespołem do utrzymania tych relacji do zbudowania tych relacji do wyszukania fajnych odpowiedzialnych dobrze zakorzeniony w lokalnym środowisku partnerów co potem bardzo nam się przy przydało przy programowaniu w kampanii prezydenckiej tuż przed referendum widzieliśmy do kogo jechać z kim się spotykamy jak jest potencjał tych środowisk widzieliśmy, jakie są ich osiągnięcia w tej takiej pracy społecznikom ski oś i z pracy światowej bardzo często, więc to było pierwsze zadanie tego zespołu drugie zadanie tego zespołu metod było zbieranie wszystkich informacji jak to się mówi z rynku politycznego o tym co trawie pisze, bo czasami informacje, które docierały z kręgów rządowych był informacjami bardzo suchymi nie zawierały dość głębokiego Belgradu czasami też nie zawierały jakiegoś ostrzeżenia to ostrzeżenie bywało w różnych wypowiedziach eksperckich osób nie zawsze związanych z rządem bardzo często w mediach i ten zespół także tym zajmował tak zbieraniu takiego takiego zespołu informacji o w jak z wczesnego ostrzegania o możliwym powrocie no ale też powiedzmy sobie, że akurat pan prezydent Aleksander Kwaśniewski nie tylko z racji swoich przekonań, ale również z racji poważnego traktowania konstytucji chciał współtworzyć politykę zagraniczną w porozumieniu z rządem to to tu takie jak powinno wyglądać rośnie i jaki jest i rozumiem, że jednak w jakim stopniu również pomagałeś mu w tych działaniach w tworzeniu pewnych kontaktów wiadomo, że w polityce one są bardzo ważne również kontaktów nazwijmy to przyjaciel przyjaciel ski czy przyjaznych no bo owszem, głównym partnerem w komisji europejskiej dla rządu był Inter, choć gen komisarz odpowiadający za to zabić bank to duże rozszerzenie no ale też było dobrze, żeby prezydent miał z nim dobry kontakt było dobrze mieć koło siebie szefa parlamentu europejskiego pata Oksa wiem, że również no, kiedy akurat miałem okazję też prowadzić takie spotkanie młodzieży właśnie spotem koksem w kancelarii pana prezydenta, więc pamiętam że, żeby był tam gościem, więc rozumiem, że od ten rodzaj kontaktów naszych miast od, a może jeszcze działka zarosła powiedzieć, że pan prezydent np. jechał z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem na spotkanie prezydenta Francji prawda przy takim trudnym dosyć okresie negocjacyjnym też pomagał jakimś sensie samych negocjacji w rozumieniu robienia jakiegoś dobrego klimatu politycznej tak to była absolutna synergia rządu prezydenta czy prezydenta rządu to jak będzie za politykę zagraniczną de facto odpowiada rząd, ale prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego w relacjach międzynarodowych i tu nie było miejsca i odpowiedzieć na uprawianie jakiejś innej polityki i nie było takiego zagrożenia porządku w Super proeuropejskiej prezydent był Super proeuropejskiej, więc była wspólnota celów natomiast wytworzyliśmy takie nieformalne płaszczyzny informacji, które służyłyby lepszej pracy na taką nieformalną płaszczyzną wymiany informacji były regularne spotkania prezydenta panią Danutą Hübner i z głównym naszym negocjatorem, czyli ja prezydencki z Janem Kruszczyński ja w pewnym momencie zbudowałem taką Platformę współpracy z mojej ambasadorem przy Unii Europejskiej Markiem Trelą, który miał bardzo ciekawe obserwacje bardzo nieformalne informacje o czy europejskich partnerów oczywiście z tego narodziła się potrzeba zapraszania do Polski tych polityków europejskich, którzy stanowili, jakby osoby z Turem był jak kluczowymi osobami z punktu widzenia wizerunkowego decyzyjnego w tym procesie akcesyjnym, więc Günter Verheugen on miał swoje relacje bieżące rządem, ale dla niego zapewne bardzo sympatyczne było to, że był kilkakrotnie na zaproszenie Aleksandra Kwaśniewskiego w Polsce, że uczestniczył w naszej kampanii referendalnej, że mógł z prezydentem wymieniać swoje opinie, których czasami i nie wiem może obawiał się mówić przedstawicielom rządu, aby szukał jakiejś drogi dotarcia z informacją, która by trochę zmieniała sposób działania czy akcenty taka sama była sytuacja z patem koksem człowiekiem wielkiej wyobraźni wielkiego entuzjazmu taka sama relacja była w związku z Fischerem osobą bardzo ważna, bo minister spraw zagranicznych, czyli no budowaliśmy taki rodzaj emocjonalnej relacji wspierającej, która nie zastępowała polskiej dyplomacji, ale pomagała polskiej dyplomacji czy to, że będzie referendum to było jakoś od razu przesądzone czy chcę się w ogóle zastanawiano np. nad tym robić robić, bo wiadomo, że ten zapis mówiący o wysokim progu frekwencji, żeby referendum było ważne, czyli 50%owym progu frekwencji no jest groźnym zapisy bardzo łatwo takie referendum no właśnie potem okazało, że przecież jedyne referendum, które miały taką frekwencję było europejskie były jakieś wahania w tej sprawie w kancelarii prezydenta nie było takich wahań w rządzie nie słyszałem, aby członkowie rządu wyrażali takie wahania zapewne coś o tym wiem były wątpliwości niektórych jak powiedział doradców ekspertów, którzy patrzyli na badania opinii publicznej, którzy patrzyli na zachowania na na rodzaj aktywności społecznej przedstawiali rozwiązania wariantowe pokazując, jakie są w zalety każdego z rozwiązań natomiast, jakby w tej rozmowie między prezydentem Kwaśniewskim, a rządem Leszka Millera właściwie nie było tematu czy robimy referendum, czyli robimy referendum jedyne pytanie to było takie czy robimy jednodniowe dwudniowe argument był bardzo podstawowy decyzja jest o znaczeniu epokowym znaczeniu konstytucyjnym decyzja, która będzie otwierała perspektywę rozwojową dla społeczeństwa dla kraju dla środowisk lokalnych takich decyzji tak poważnie nie można podejmować, szukając wyłącznie większości w parlamencie to musi być decyzja społeczeństwa i żeby też było w niej zmienić prawda ta aż czy, toteż pojawiło się włączać jednak argument rzesze społeczeństwa podejmie to tę decyzję to będzie trudniej potem się z tego wycofywać jeśli komuś nie byto wpadło do głowy, choć powiem szczerze, że 20 lat temu nie wpadły nam do głowy, że będziemy tak antyeuropejski rząd w pojawiła się też grupa refleksyjna przy kancelarii prezydenta interesujący pomysł z właśnie przy przy głowie państwa, która z definicji ma być mniej polityczna w już wprost tak oczywiście dla nich nigdy pan prezydent nie ukrywał swoich sympatii politycznych po lewej stronie ale, ale już w drugiej kadencji, tym bardziej był prezydentem Polski jak tam byli ludzie i czy czy właśnie to też był taki pomysł, żeby pokazywać, że ta sprawa wejścia do Unii to nie jest sprawa jakiś rządzącej w tej chwili opcji politycznej tylko sprawa Polski grupa refleksyjna to był pomysł Pawła Świebody i chyba zdążył zrobić jedno czy 2 posiedzenia grupy i Jan Truszczyński zabrał ze sobą MSZ-u i przyszło nam realizować ten pomysł ta grupa spotykała się średnio raz na 2 miesiące był to zespół będzie bardzo wybitnych osobistości, bo Tadeusz Mazowiecki i Róża Thun i ksiądz gałęzie jak obecny rzecznik prasowy Episkopatu Polski i no można było powiedzieć, że to było to ta właśnie brak ochrony jest właśnie w grudniu za wariant bardzo referendum, czyli Lena Kolarska-Bobińska tak ponadto ksiądz Boniecki ma była to grupa wypowiedział autorytetów autorytetów naukowych aut od autorytetów moralnych autorytetów publicznych, ale prezentujących bardzo szerokie spektrum polskiego społeczeństwa ludzi czasami wątpiących ludzi i dosyć często krytycznych wobec z ówczesnego rządu, ale ludzi właściwie wszyscy byli zorientowani na przyszłość Polski Unii Europejskiej wódka pytanie, jaką przyszłość, jakiej formule na zostawiać i te rozmowy, które prowadziliśmy w Belwederze, bo Belweder był miejscem naszych spotkań refleksyjnych to były rozmowy z udziałem prezydenta, które trwały 23 godziny czasami dłużej, bo jeszcze prezydent nie miał innych zajęć jeszcze zostawał z grupą refleksyjną na obiedzie, a tam dochodziło do takich bardzo szczerej dyskusji np. na temat sposobu rozmowy ze społeczeństwem polskim społeczeństwem katolickim o wejściu do Unii Europejskiej o zachowaniu tożsamości o zachowaniu pozycji kościoła zachowaniu tradycji narodowej były rozmowy życzliwe czasami krytyczne, ale bardzo konstruktywne i z tego też rodziły się dla mnie dla mojego innego zespołu to odpowiada za przygotowanie projektów wystąpień publicznych pana prezydenta różne ciekawe pomysły też pomysły bez, których nie powstawałyby wystąpienia, które potem jak się okazywało wystąpienia prezydenta, które zyskiwały aprobatę opinii publicznej to jakby było takie cechy sprawdzenie z zdobycie dodatkowej argumentacji, której do, której sami wcześniej doszliśmy grupa refleksyjna była była wspaniałym imponującym zespołem był z nami prof. Bronisław Geremek pewien wentyl creme de la creme polskiej demokracji polskiej inteligencji i bo polskiego środowiska proeuropejskiego te jeszcze tak, a propos by tego wątku właśnie, że chodziło o pokazanie, że to jest sprawa dla polskiej ani dla tylko tego rządu i że właśnie do tego łączy Piszcie państwo ludzi czasami wobec tego rządu krytyczni to może warto przypomnieć takie kalendarium, bo rzeczywiście to jest czas, kiedy zbliża referendum akcesyjne rozkręcania się tzw. afery Rywina, którą sam szef rządu był dość poważnie może słowo zamieszany ktoś teraz brzmi no ale ale wiadomo było, że też między nimi stanie przed tą pierwszą komisją śledczą, która wzbudzała ogromne emocje i że to może mieć jednak jakieś znaczenie, że ludzie, głosując w referendum będą głosowali jest też zarządem Leszka Millera czy przeciw i wiemy, że również w walce politycznej ugrupowania opozycyjne wykorzystywały tę ten rodzaj emocji to tu się okazało, że Kancelaria prezydenta pomagała łącznie ze wspomnianym już z Interem Real genem Dara kilka pomógł w sposób bardzo wymierny, bo tak no ta afera tzw. afera Rywina ona się takiego powiedzieć rozkręcała miara aktywności niektórych członków komisji śledczej i jak radzić w moim przekonaniu była w z wydarzeniem bardzo bardzo medialnym Super medialnym, które wpływało w jakim stopniu na notowania rządu na pewno wpływało na notowania rządu na nas nie wpływało na orientację europejską to tak zbadać nam to wynikało natomiast był problem z tym, że niektórzy politycy opozycyjni postanowił powiązać jedną z2 powiedzieć, że tak będziemy za Unią europejską w referendum jeśli nie premierem rządu nie będzie pan premier Leszek Miller albo tak będziemy wspierali ideę europejską jeszcze się może zrobi przyspieszone wybory i odbyło się takie spotkanie w kancelarii prezydenta, na które zaprosił pan prezydent przedstawicieli wszystkich parki politycznych reprezentowanych w sejmie niezależnie od tego, że to było około czy klub czy wolne elektrony polityczne z udziałem Güntera Verheugen, który powiedział o takim europejskim kontekście tego polskiego wewnętrznego sporu powiedział im także, że trzeba się teraz macie taki wyjątkowy szczególny moment historyczny, który się nie powtórzy nie będzie powtórki z akcesji do Unii Europejskiej nie wszyscy są wam przychylni musi udowodnić, że szybko kończyć negocjacje musi udowodnić, że rząd, który w imieniu społeczeństwa polskiego państwa polskiego prowadzi negocjacje jest akceptowany i musi szybko zamknąć ten temat, bo to te drzwi to w końcu będzie, kiedy zamknięte będzie takie bardzo mocne zdanie, że jak chcecie strzelać do Millera i powiedziałem wyraźnie rozstrzelać to róbcie to, ale po referendum akcesyjnym i nie jest za on taki sposób bardzo perswazyjny momentami ta perswazja była twarda, ale to było to rzetelna polityczna rozmowa, ponieważ 28kwietnia, więc kilka dni temu w interesach organ miał urodziny to życzymy wszystkiego dobrego trochę spóźnione może ktoś mu w przekazie i widać, że trzeba naprawdę wiele dobrego, bo na tej polskiej ścieżce do Unii Europejskiej był bardzo otwarty bardzo koncyliacyjny naprawdę no można powiedzieć, że 1 ze współautorów tego naszego sukcesu, jakie mamy jeszcze 4 minut minutę może 5 myślę, że wybrałbym wybrałbym tego, bo oczywiście wiemy, że referendum było pełne emocji, ale jeszcze chciałem zapytać właśnie z punktu widzenia pracy kancelarii szukania tych właśnie wszystkich działań pro frekwencyjnych, które było mnóstwo właśnie no i pomysły członkami tej grupy refleksyjnej, żeby jeździć po Polsce spotykać się z ludźmi właśnie pokazywać to wielu wielu o von wątku właściwie wielorako ość różności tej sceny politycznej w Polsce, która jest za członkostwem w unii europejskiej, ale mówi się sam pan prezes Aleksander Kwaśniewski w różnych wywiadach potwierdzał, że jakiś tam procent tych dobrych głosów na rzecz członkostwa w referendum to efekt głośnego apelu papieża, że właśnie od Unii lubelskiej do europejskiej, że miejsce Polski jest jest w tej rodzinie, czyli to był pomysł wiadomo można to jakoś ustalić powiedzieć czy myślę, że trzeba pytać kardynała Dziwisza, bo prawda jest taka, że te słowa padły 18maja 2003 roku w czasie pielgrzymki narodowej, w której uczestniczył też pan prezydent Aleksander Kwaśniewski wtedy to była to było dwudziesto pięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II wtedy właśnie padły słowa w Rzymie w Rzymie padły słowa Europa potrzebuje Polski i Polska potrzebuje Europy dumnie lubelskiej do Unii Europejskiej dla nas myślę, że dla nas mówi dla polityków było to bardzo miłe zaskoczenie i bez wątpienia wielkie wsparcie proszę pamiętać, że w 20000203. roku ściera się PAP polskiego kościoła katolickiego była bardzo otwarta na sprawy europejskiej, który ma względem był otwarty na sprawy europejskie, a arcybiskup Henryk Muszyński można by jeszcze osób Europejczyk człowiek wielkiej kulturze wielkiej znajomości Europy świata, który no i pokazywał właśnie tą europejską twarz polskiego kościoła no wtedy słyszeliśmy głos Radia Maryja czy słyszeliśmy głos Romana Giertycha, ale słyszeliśmy też bardzo bym powiedział postępowy otwarty mądry proeuropejski głos polskiego kościoła to prawda bez wątpienia to pomogło zresztą badania opinii publicznej przeprowadzone już po referendum chyba to owo robił tam zadano takie pytanie, kto kto, który autorytetów najbardziej przekonał Polaków do głosowania za Unię europejską to z tego co pamiętam na Jana Pawła II wskazała połowa badanych na kampanie i osoba Aleksandra Kwaśniewskiego prawie połowa, bo 45%, a kampania rządowa 40% 41 na partie polityczne wskazywano było około 30% wskazań, czyli bez wątpienia papież dał nam ten dodatkowy głos poprawne 1maja 2004 też być w Lublinie oczywiście byłem za linię byłem zawinie wspominam wspaniałe to wydarzenie z oczy pociły ta toczy się po siły były były emocje w nabyło takie poczucie, że nad jeszcze kawałkiem historii oto to wtedy te słowa i jak ci powiedzieć czy radio czy do rodziny na to będą brzmiały jako jakieś wielkie słowa rzeczywiście wtedy poczułem kawałkiem europejskiej historii tak samo jak ty Maćku, a też tam wtedy byłem bardzo cieszy że, że ta historia tak się skończyła mam nadzieję się przecież nigdy nie znajdzie nikt, kto chciał ją zmienić bardzo dziękuję Dariusz dziękuję bardzo, minister kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w tamtym czasie naszym gościom raz jeszcze dzięki za te wspomnienia podziękowania dla Karoliny Łacińskiej wydawczyni Kaspra Connery, który audycję realizował Maciej Zakrocki jutro się nie słyszymy święto 3maja, ale pojutrze na pewno, aby do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA