REKLAMA

Rodzice czy daimon? Dimitrova i Stawiszyński o tym, co kształtuje nasze życie

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2022-05-04 19:00
Czas trwania:
42:03 min.
Udostępnij:

W najnowszym odcinku "Naszych wewnętrznych konfliktów" kontynuujemy temat sprzed tygodnia czyli kwestię wpływu dzieciństwa na późniejsze koleje losu. Przedstawiamy współczesne psychoterapeutyczne koncepcje dotyczące tego, jak najwcześniejsze relacje dalece kształtują nasz sposób widzenia świata i przeżywania. Ale sięgamy również do koncepcji Jamesa Hillmana, który - odwołując się do Platona oraz innych filozoficzno-mitologicznych źródeł - proponuje, żeby na rozmaite trudne doświadczenia i problemy spojrzeć przez pryzmat metafory… daimona. Piszcie do nas: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór o kluczu będziemy rozmawiać kluczy uda no właśnie jakiegoś wyglądu chyba tak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku rozmawialiśmy determinizm w dzieciństwie o tym jakie ono ma znaczenie modelu bardziej genealogicznych myślenia na temat naszego doświadczenia, a także Teologicznym, czyli trochę frazie jungów, a ten w co otwiera bardziej umysłu tym doświadczeniu psychoterapeutycznych w zależności Rozwiń » od modelu przy kast psychoterapeutyczne filozoficzny to może zacznijmy od Jamesa Hermana, który już trochę pojawił to z tej poprzedniej naszej rozmowie o dzieciństwie, ale myślę, że on w ogóle w sposób najciekawszy o tym wszystkim mówi tak powiedziałbym, że dochodzi do pewnych granic w tym myśleniu, które z kolei Jung wprowadził oczywiście książką, o której tutaj najwięcej chyba powiem dzisiaj, bo sporo na ten temat napisał ale, ale myślę, że ta książka jest taka paradygmat etyczny on pisał wcześniej sporo archetyp ciepłe Terno np. jako też archetyp, którzy w ogóle Archi 5 dziecka, który dominuje tą w psychologia dwudziestowieczną i że z różnych powodów jest to nie do końca korzystne zjawisko także ta jego zdaniem nadmiarowa obsesja na punkcie matki jest czymś co co domaga się pewnej korekty właśnie w tym myśleniu, zwłaszcza tradycji psychoanalitycznej jest taki zabawny fragmentów jego książce do drzwi Amanda Underworld zresztą świetne, gdzie mówi o tym, że swoisty moni izb panuje we współczesnej psychologii ma miejsce, czyli mobi z właścicieli tak, że matka tam gdziekolwiek spojrzysz tam na końcu zawsze jest ta matka na zjedzenie no nie wiem właśnie nie wydaje mi się sądzę, że jednak jakoś tutaj Hillman dobrze to zdiagnozował wskazując, że istnieje wiele różnych jeszcze zasad i wiele różnych jeszcze innych form, która można stosować do rozumienia ludzkiego doświadczenia niekoniecznie właśnie wywodząc wszystko od matki to prawda, chociaż tutaj bym przywołała jest nad Dąbrowską, która zawsze mówi o tym, że każdy się z jakiejś matki bierze i że to doświadczenie macierzyństwa taki czy inny sposób to znaczy tego co matczyne towarzyszy nam zawsze jest za tak, ale każdy też gdzieś później jest do czegoś zmierza ma różne doświadczenia różne jak istotne jakości jego życiu się pojawiają i w torze coś tam gdzieś było wcześniej nie oznacza, że jest właśnie taką zasadą, fundując określającą wszystko to tylko o to chodzi chodzi właśnie ten Absolut z macierzyńskim jeśli można dać powiedział, ale oczywiście, ale tradycji psychoanalitycznej matka została obarczona winą za wszystko i wszystko jest winą matki generalną zdań w kategoriach winy no oczywiście, że winny oczywiście, że inne to jest bardzo normatywne dyskurs w gruncie rzeczy tylko udaje, że nie jest, ale to też zna i choć rozmowy z w każdym razie w każdym razie to jest z czystym realizmie jak słusznie pisał Filip riff mąż Susan Sontag, któremu podobno książki pisała, więc może to ona pisała, więc to to to jest rzeczywiście frajdę mają owe moralisty jest taka jego jest taka jego książka tam bardzo ładnie pokazuje jak moralisty ręcznym dyskursem jest Ghana Liza, ale jak mówię to ktoś pcha chętni, a na inną rozmowę w każdym razie w każdym razie Hillman powiada tak w książce są, skąd to co mamy do dyspozycje jeśli chodzi o różne nasze narracje tożsamościowe nazwijmy to to są wszystko mity mity oczywiście nie znaczeniu DSd Value one tym tylko mity w sensie głębokim pewne takie symboliczne struktury samo rozumienie, które pozwalają nam no właśnie w jaki sposób wytworzyć taką koherencję opowieść o nas samych o tym kim jesteśmy co jest w naszym życiu istotne jak rozumiemy różne nasze doświadczenia co teren jest mit w Edypie jednym z takich mitów tak i oczywiście jest też tra SA firma etapu telewizji ta właśnie o tym jak bardzo mit Edypa tą współczesną z analizy zdominował ale nowa czy nie mamy Miss mamy do dyspozycji mity tam matka jest akurat istotną postacią w mity hity mamy do dyspozycji różne mity no i on zadaje zasadnicze pytanie, jakiego rodzaju nic lepiej jest wybrać taki który ma pewne parametry bardziej odpowiadające temu jak jego zdaniem psychika funkcjonuje i taki, który jest bardziej inspirujący jest bardziej głębia głęboki jest bardziej taki interpretacyjny hermetycznie, ale i heurystyki nieatrakcyjne czy taki, który w jakimś sensie życie redukuje do pewnych aspektów, który właśnie jest bardzo terminie etyczne i który jego zdaniem jednak zamyka człowieka w klatce przeszłości w klatce dzieciństwa i go utrzymuje cały czas na pozycji dziecka, która nieustannie z tymi figurami bogów, czyli rodziców się boryka tu ważna jest oczywiście psychoanalityczne wymaga komentarza, bo wydaje mi się, że w kontekście tej rozmowy bardzo trudno uniknąć im może nie o to chodzi, żeby uniknąć należy jednak w takim obszarze etycznym się poruszamy to znaczy ty pytasz co jest w pewnym sensie lepszym wyborem czy tak trochę ty uczyli taryf z etyczne jakaś perspektywa przez to przemawia, więc ciekawe zaczęliśmy od tego, że wzrost był moralistą, lecz w gruncie rzeczy tak naprawdę też to poruszyło się w tym naszym poprzednim odcinku, czyli jak dalece przyjęcie pewnych założeń dotyczących tego jak jesteśmy ukształtowani wpływa na nasze działania, czyli z, jakiego rodzaju odpowiedzialności nas zwalnia a jaki rodzaj odpowiedzialności na nas nakłada to są no fundamentalne pytania etyczne i to jaki system założeń dotyczący tego mamy jest szczególnie istotne tak no w każdym razie to to podejście psychoanalityczne to jest to jest właśnie taki determinizm, który sprawia, że człowiek także już dorosły także wiodący własne czy mogący wieść własne samodzielne życie jest niejako nieustannie odniesiony do tej sytuacji dziecięcej nieustannie na nowo, przeżywając siebie w roli dziecka nie wychodzi innymi słowy oczywiście tu się dużo mówi, że to wszystko robi się właśnie o to, żeby wyjść z tego no ale czy się wychodzi cieszenie wychodzi to jest kwestia problematyczna w każdym razie Hillman powiada to nas głęboko o więzi w takiej właśnie perspektywie perspektywie dziecka tymczasem można sobie wyobrazić czy można sięgnąć po taki mit, który wydaje się być znacznie bardziej inspirujący i taki który, który jakoś lepiej radzi sobie z pewnymi specyficznymi ludzkimi doświadczeniami z niepowtarzalnymi życiorysami z indywidualnością z realiami życia po prostu bardziej mu odpowiada jego zdaniem to jest ten mit, którą wieżę z państwa Platona tam jestem ta słynna opowieść o duszy, która sobie wybiera okoliczności, w których przychodzi na świat po to, żeby pewne szczególne jej cechy szczególne szczególne jej zadanie się zrealizowało Hillman się posługuje tutaj tym greckim pojęciem daj mona z 1 strony z drugiej strony używa sformułowania, a call, czyli Żołądź nasiona Żołądź chodzi o to, że proponuje Hillman spojrzeć na psychikę czy na to coś co stanowi o naszej szczególnej indywidualności o naszym niepowtarzalnym życiorysie jako na coś co już jest gotowe w jakimś sensie, kiedy przychodzimy na świat co już w 2 w, gdzie będziemy już jakoś wie co nas czeka już jakoś jest dane gotowe obecne w momencie, kiedy się rodzimy i co na różne sposoby przejawia się także w naszym życiu w naszym doświadczeniu, ale przejawia się właśnie taki sposób, że wzywa nas niejako do realizacji jakiegoś naszego szczególnego indywidualnego powołania i teraz to nie jest metafizyka, dlatego że on opowiada ja nie mówię, że tak jest w sensie Spiritual metafizycznym et Cetera natomiast jest to pewna perspektywa pewna metafora, którą proponuje przyjąć roboczo w postrzeganiu własnego doświadczenia analizuje bardzo wiele ciekawych niezwykły sposób życiorysów w ten sposób głównie ludzi znanych główny głównie ludzi nie wiem artystów pisarzy naukowców et Cetera et Cetera róż polityków także, ale też się pojawiają osoby zupełnie nie nie ze świetnie nie ze świecznika w szczególności proponuje spojrzeć inaczej zupełnie na ten okres dzieciństwa i na rozmaite naprzód trudne doświadczenia, które wówczas człowiek ma nie właśnie jako na coś co ma determinuje w tym takim sensie wcześniejszym czy Rożnowskim tylko jako specyficzny jako na specyficzne doświadczenia, które umożliwiają później jakiś jakiemuś odsłonięciu się ujawnieniu czy w realizacji tego szczególnego obrazu który, który z nas jest takie klasyczne przykłady którymi on się posługuje zresztą o tym pisał w potyczkach strojną swojej pierwszej książce sporo i przywoływały ten ten ten jeden z takich sztandarowych przykładów dotyczący Manolo tego, czyli słynnego torreadora hiszpańskiego przy czym przy czym nie podoba się corrida, więc od razu w ofierze nie romantyzm je ma rolę tego zresztą to jest, który zginął tam w wieku 30 kilku lat chyba nawet młodszy był przebity przebity rogiem na pewnego pewnego byka wielkiego, ale to był człowiek, który był niezwykle bojaźliwy w dzieciństwie, który był takim WHO herb wiem, które chowało się za spódnicą matki i Isla chyba się ten ubek nazywał tak sprawdziłem od razu właśnie dobrze pamiętam Isla RO w każdym razie w każdym ten, którego zabił ostatecznie czterdziestym siódmym roku 28sierpnia dokładnie się to wydarzyło w każdym razie były rozmaite interpretacje psychoanalityczne postaci Ano dlatego takie Trojanowski, gdzie przyjmowano, że jego torreadora ska kariera była formą jakiegoś właśnie rekompensowania sobie tych wszystkich tych wszystkich lęków dziecięcych, żeby no miała jakiś też związek z tą nad opiekuńczą matką, którą tam potem próbował oczywiście pod postacią byka zabić z nią walczył tak naprawdę, chcąc się uwolnić od jej przemożna go, którego Isla chciał się uwolnić bałaś właśnie to jest pytanie tymczasem firma mówi z spójrzmy na to inaczej w ogóle spójrzmy na to taki sposób, że gdzieś coś w tym Mano latem Dimon właśnie nieświadomość wiedziało, że on będzie od początku kim on będzie i co czeka na mówi, kiedy jest takim małym, a tam na ciebie czeka już ten Beck no to nic dziwnego, że się boisz czy to lęk jest jak najbardziej adekwatne, bo już gdzieś coś wie, że się z tymi wielkimi bykami będziesz będziesz mierzyć, a może mówi Herman wcale nie było także on się chował pod spódnicą mamy tylko to była jego pierwsza ta Kappa czy szarfa nie wiem jak to się nazywa piękne literaturę oczywiście, że tak, ale życie to jest literatura to znaczy pytanie jest takie jak sobie opowiemy to życie poprawek ja razy jest my lepszą literaturę po prostu nie tą literaturą mamie tacie, którzy tam ciągle po prostu mięta sią za przeproszeniem psychicznie tylko wybierzmy lepszą literat jest streszczenie raczej jakiegoś redukuje w Afryce w wraz z chęci pojęcie miętą ocenia rzeczywiście nie jest pojęciem Troi do, jakim ja tutaj zastosowałem w dowozie za zinterpretowane na po na pewno na pewno w każdym razie to jest istota tego tego podejścia ta książka niezwykła to znaczy rzeczywiście jest arcyciekawa, a ona nie jest trochę powiedziałbym w duchu tego wczesnego akurat jestem największym fanem jednak wczesnego Hermana tu jest pewien element takiego takiej efektywności oczywiście w tym w tym podejściu, jakkolwiek ona mi się wydaje niezwykle ciekawe jako pewna propozycja właśnie zmiany optyki zmiany metafory i zmiany perspektywy przy oczywiście takim nieustannie czynionym zastrzeżeniu, że nie mamy do czynienia z tezami metafizyczny mi jakąś propozycją nie wiem właśnie w CIT twierdzenie o charakterze o charakterze metafizycznym mamy po prostu do czynienia z propozycją zastosowania innych metafor po prostu tak, ale to właśnie jest bar to może być pytanie o to jak to kształtuje nasze myślenie i w tym sensie rzutuje na nasze doświadczenie, czyli też w gruncie rzeczy to wokół, czego krążymy to jest nieważne, że jeszcze jedno tylko dodam, że to jest on robi też i zaznacza to bardzo często, że mamy w historii kultury no właśnie takie 2 paradygmaty czy 2 modele myślenia o ludzkim doświadczeniu ludzkim losie i ludzkiej indywidualności jedno jest to stare jeszcze Heraklit Teresy charakter Take, że charakter człowieka z jego przeznaczeniem co skądinąd Hillman cytuje i w różnych ujęciach religijnych mitologicznych poczynając od Greków przez, chociaż Greków oczywiście są różna różne podejścia, ale przez Niewiem i do pewnego stopnia chrześcijaństwo i całą tradycję astrologiczne nią no właśnie mamy te opowieści o tym, że człowiek już jakoś jest gotowy to zresztą też genetyka w dużym stopniu się dzisiaj opowiada swoim językiem jak przychodzić na świat jakoś jest jak tak swoja indywidualność już jakoś jest i później to się tylko przejawia to się ujawnia się odsłania to nie jest determinizm w tym sensie, że nie ma tutaj tego przyczynowo skutkowego łańcucha, który modeluje kształtuje itd. tylko jest myślenie o jak do pewnej jednoczesną ości czy takie takie myślenie które, które powiada tak jak astrologiczne i tradycji, gdzie masz horoskop w momencie urodzenia stawiane niezależnie od tego co kto myśli astrologii jest filozofia, która kształtowała kulturę przez przez bardzo długi czas i tam jest też takie założenie ten konkretny moment, w którym jesteś jest czymś na kształt takiego zdjęcia rentgenowskiego twojej duszy właśnie te wszystkie uwarunkowania Perskiej jakości on już sobie już sobie są później się po prostu obecnie mają do języka jest pociągająca, owszem, no jest stale tam, toteż metafizyka, a ten ten determinizm jest taka sama metafizyka poprzez sposób tego weryfikować udowodnić tak znaczy, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, bo trzeba robić eksperymenty na ślepej próbie jeszcze z drugą grupą dzieci i sprawdzać dokładnie co ja jakie, jakie oddziaływania zewnętrzne odniosły, jaki skutek weteran nie sposób tego zrobić na nie proponowała bardziej płynne przejście jednak takiej poetyckiej dosyć narrację do takiej no zdecydowanie mniej właśnie subtelnej pod niektórymi względami ten powiedziałam, ale wypowiedział się firma może spróbujemy po prostu trochę po negocjować pomiędzy tymi perspektywami, więc ja nie tyle bowiem powiem tylko, o czym zrodzona z jego teorii przywiązania nie będę tego przytaczać szczegółowo, bo mieliśmy okazję o tym rozmawiać, ale Apropos tego co kształtuje się na wczesnym etapie życia też nie myślę tylko o oczywiście ten ta kwestia genetyczna jest niekwestionowana pytanie rzeczywiście o stopień arze nie mam żadnych wątpliwości każdy, kto np. ma miał do czynienia z nie wiem z dwójką dzieci w tym samym domu doskonale zdaje sprawę z tego, że te dzieci są bardzo różna i że też czy nie jest to kwestia wyłącznie tego oddziaływania z zewnątrz, ale też tego właśnie dziecko wychodzi przychodzi na świat pewnego rodzaju wyposażeniem z jakiegoś rodzaju reaktywność czczą, czyli wchodzi w interakcję to są właśnie to najbardziej interesujące maty w ogóle momenty określony sposób są rzeczywistością, więc tym sensie też na można mówić o determinizm rzecz jasna natomiast to co dla mnie bardzo pociągające to jest to, że czy pociągające coś dla mnie wyjaśniające to jest też mamy do czynienia z niezliczoną ilością tych czynników, że one są nie nie do zbadania co może nam dawać poczuł to uczucie czy da jakiś pozór wolności w pewnym sensie to znaczy no tutaj to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo wchodzimy znowu nad grą filozoficzne być może jest także bardzo chcemy unikać myślenia w takich kategoriach, bo nam się determinizm czymś bardzo strasznym kojarzy to znaczy właśnie odbiera się od razu otchłań różnych kwestii etycznych, a mianowicie czy, jeżeli coś ktoś jest bardzo zdeterminowany w jaki sposób działania określony sposób Noto czy to zdejmuje z niego odpowiedzialność za czyny, które są złe czy, jeżeli ktoś tutaj skrajnie się Boże wersja tak, ale czy, jeżeli ktoś został sposób głębokiej skrzywdzone w dzieciństwie i to ukształtowało jego osobowości w jaki sposób stroma rysował, ale też spowodowało właśnie określone rodzaje zachowań np. jakieś skłonności dajmy na to sadystyczne itd. i krzywdzi drugą osobę to czy to w jakikolwiek sposób uzasadnia czy czy tłumaczy czy już nie mówiąc o tym, że czy zdejmuje odpowiedzialność tej osoby za takie zachowania oczywiście możemy sobie powiedzieć tak, że ludzie mogą mieć dosyć zbieżna oczywiście zawsze różne, ale dosyć zbieżne pod niektórymi względami doświadczenia to znaczy też mógł być maltretowany 12 osoba i nie każda z tych osób będzie np. krzywdzić inne osobny, aczkolwiek no jakiś związek przyczynowo skutkowy tutaj jest, więc no tutaj po prostu bardzo wiele rzeczywiście tych wątków, które taktycznie mają znaczenie z punktu widzenia właśnie tego też z myślą utożsamiamy za co bierze odpowiedzialność bardzo lubimy też jest ciekawe utwory stanowisko jest pewnego punktu widzenia ciekawa wydaje się, że to właśnie bardzo duży kładzie akcent na to co jest tym na co mamy umiarkowany albo niewielki wpływ, czyli właśnie kwestia kwestia doświadczenia bezradności i tak, że po prostu są rzeczy, z którymi trudno nam bardzo jest się namierzyć to znaczy do jest to kwestia uświadomienia sobie, że po prostu być może różne fantazje o naszej Unii potencji czy na pewno pozostają w sferze fantazji wino, ale w tej kwestii właśnie proporcje to znaczy nie można stracić tego poczucia, że jednak jakiś wpływ na coś się ma to też ma ogromne znaczenie, ale zmierzam taka, że jednak oprócz tego całego wyposażenia itd. jest kwestia tego, że ten właśnie jeszcze taki tylko dodam 1 rzecz, bo tutaj jest akurat istotna kwestia, że to jest myślenie, które nie jest myśleniem takim powiedziałbym romantyzm żyjącym to znaczy to nie jest tak, że z trochę ponurej wizji prawda deterministyczne freudowskiej przechodzimy do takiej fajnej ekscytującej itd. bo tutaj tym obrazem czy tym tym Dimon dem po pierwsze, ten Dimon jest niszczący szansa to znaczy często zadania które, że tak powiem stawia przed człowiekiem przerastają możliwości jednostki i i cierpienie i dezorganizacja i różne bardzo trudne ciężkie doświadczenia są są elementem tego obrazu, więc to nie jest taka wizja, że teraz odkrywamy naszą kreatywności będziemy prawda w ogóle nie to jest to nie jest ten nie byłby James Hillman, gdyby to miało w ten sposób wyglądać, więc to jest, który przed wszystkim mówi, że realnością ludzkiego życia jest po prostu też to wszystko co w nim ciemne i to się to jest tego składowa to są państwo rzeczy, które przychodzą w pakiecie to jest pierwsza sprawa druga sprawa może być także ten obraz to jest coś strasznego to jest coś tragicznego to jest coś fatalnego, że czyimś Dimon nasza czymś takim obrazem jest jest np. bycie straszliwym negatywnym bohaterem zbiorowej wyobraźni w kimś radykalnie skompromitowanym publicznie np. kimś, kto kojarzy się po prostu wszystkim jak najgorzej i i innymi słowy zarówno daj da Dead powiedział tak zażyć rysem czy za losem nie wiem weźmy sobie jakiegoś człowieka sukcesu za Billem Gatesem stoi zajmą willa za ile rajcę na pewno coś stoi oczywiście jest seks klik wiadomo o to znaczy wieś Bill Gates stoi za wszystkim ale zanim też na pewno ten, kto stoi, zanim to pytanie Jaszczur jakiś, ale i życie Kamila Durczoka np. jest w ogóle dość niesamowite jeśli chodzi o poziom i oscylacji pomiędzy szczytami i dolinami i jakieś tragizmu itd. też też na w no na niejedną przypuszcza analizę psychologiczną na niejedną powieść jest to jest los zatem też jakiś Dimon stoi, więc w tym w tym rozumieniu tej metafory i oczywiście, więc to nie jest tak, że tutaj jest mowa o takich fajnych tylko kreatywnych w cudzysłowie i takich rzeczach właśnie wyidealizowany tutaj rzeczywistość jak była taki jest też ciemna brutalna bezsensowna et Cetera, jakkolwiek ja zastrzegam, że mój ulubiony Hillman to jest film Andrzej Mendy Underworld Demidowa analizy sprawy znikł Psycho loggi sur SA ten soul in Search to jest mój ulubiony Hillman Aten są skaut z oczywiście też jest ulubiony Boga Boga w ogóle bardzo lubię natomiast ten pierwszy z tych tytułów, które wymieniłem to są głównie lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych no ten jest zdecydowanie najbliższy on by tej książki nie napisał bez wątpienia, więc to już jakiś taki kolejny jeszcze etap skądinąd Jerzy Prokopiuk twierdził że, że w tej koncepcji Dimon na napisał takie posłowie do tego polskiego wydania do Sol, skąd tam twierdził że, że ta, że w tej koncepcji Dimon na powrócił właśnie jakiś rodzaj wyparte przez Hermana wcześniej i represjonowane i krytykowanej duchowości, że on tak się zarzeka, że to jest, że to jest tylko metafora, że to w ogóle jest tylko chwyt literacki et Cetera, ale że w tym jego takim właśnie w ogóle w tej figurze takiego takie jakieś indywidualności zwraca mu wyparty monoteizm i wraca mu wyparty Spiritual Gizmo, bo on monoteizm spirytualizm rzeczywiście bardzo krytykował tymczasem, wskazując na to policja i styczną natura psychiki tymczasem rzeczywiście to jest taka trochę wizja rodem z tej z tego Imaginarium mona stycznego, że jakaś 1 jest tutaj zasada jakiś 1 obraz, więc nie coś w tej myśli krytycznej Prokopiuka akurat ja ja się z tym zgadzam, że to jest taki, jakby nie niechęć Janowski w gruncie rzeczy w tym takim Starym firma na jakimś sensie, który jak powiada jest bliższy dlatego nie jestem jakimś wielkim adwokatem tego myślenia, jakkolwiek nam się wydaje ciekawe po prostu i bardziej się niewątpliwie podoba niż to myślenie takie w duchu w duchu duchów żydowskim no chciałem powiedzieć, że jednak moim zawsze powraca popyt tylko ten margines się żart, bo jednak nie, chociaż moja relacja z metafizyką w takim sensie jest na pewno złożona to jednak coś do mnie przemawia w tej kwestii mojemu ale no już wreszcie dojdziemy do tego czy, o czym chciałam powiedzieć, bo Hillman wójt zajmą się ciągle wzywa ciągle wraca dodajmy, że syn James Hill mama jest astrologia w ogóle, bo ja mówiłem wcześniej o tej koncepcji astrologiczne i że tam jest tak tak się tak się myślało o losie i człowieku i duszy ludzkiej o charakterze jako, o czym już gotowymi to w ogóle charakterystyczna, że to drugie pokolenie w tym kręgu ją górskim się astrologią zajmuje tam córka Junga była też na, toteż jest na inną rozum marszałkowi interpretacje daty tego symptomów w tej w duchu wykładni, którą tutaj reprezentowały w poprzednim odcinku w dzisiejszym, że ja nie magister, choć sieć jest motyw do czego zmierzam cały czas, czyli jednak żyliśmy trochę się tym dzieciństwem zajęcia przez cały czas zajmujemy na no tak, ale tym co na te różne rzeczy zostały umieszczone ja chciałem powiedzieć, żeby już trochę wyjść z tej perspektywy freudowskiej właśnie stricte, chociaż to jest oczywiście pewne kontinuum no w ogóle cały ten obszar, którym się poruszane to o 1 właśnie przy tym całym wyposażeniem itd. o tym, że tworzą się pewne, bo dużo łatwiej mówić np. jak podał przykład tej poznawczej behawioralnej terapii jest oczywiście też uproszczenie, więc też nie chcę nikogo tym urażeni do tego tego do takiej wykładni zredukować, ale dużo łatwiej jest myśleć o pewnych schematach myślowych w sytuacji, w której zakładamy taki też książkowy przykład, że ktoś boi pająków i skąd wziął ten symptom możemy sobie na różne sposoby interpretować może to jest tak jak z tymi bykami w pewnym sensie to znaczy, że może się nie chował za, a z tymi pytania z obwodnicą matki tylko tam itd. to znaczy, że można, że to, że to jest w pewnym sensie jakaś taka bardziej obejmowane umysłem figura też oczywiście bardzo potężna, jeżeli chodzi o tak ją no literacko kości to, że można w niej różne sensy umieszczać, ale to co w gruncie rzeczy w ogromnym stopniu kształtuje nasze rozliczne erotyzm to jednak jest zasadnicza kwestia relacji tego jak chodzimy w relacji z innymi ludźmi i oczywiście wchodzimy w określony sposób to znaczy już jako istoty przychodzące na świat przychodzimy z pewnym właśnie wyposażeniem i też napotykamy na jakąś inną istotę napotykamy to znaczy taką, która też ma swoje wyposażenie swoje różne dyspozycje, która w określony sposób z nami wchodzi w interakcję i ta interakcja którą, który z nami chodzi absolutnie niepowtarzalna to znaczy jest inna niż inne i tutaj tworzy jakaś odrębna jakość np. w tej triadzie matka dziecko albo dziecko opiekun dba też taką rolę mogą wchodzić inne osoby dorosłe, ale jako gatunek, w którym bardzo długo jesteśmy szalenie zależni od opieki innych osób do tego, żeby w ogóle przetrwać to to to co się wytwarza na tym wczesnym etapie pełni funkcję no absolutnie fundamentalne i też takiego punktu widzenia nawet ewolucyjnego to utrzymanie tej relacji więzi jest czymś co determinuje możliwość przetrwania tego dziecka, czyli im lepsze będą te im im bardziej będą adaptacyjne różne mechanizmy w tym sensie też, czyli budowanie tej więzi przywiązania, czyli tego, żeby dziecko, które jest skrajnie zależne nie zostało porzucone opuszczony itd. no tym większa szansa na przetrwanie tak naprawdę tutaj oczywiście znowu tych czynników jest bardzo wiele, więc jako bardzo nie ukształtowane jeszcze istot, które uczą się w ogóle rzeczywistości na każdym poziomie poznawczym takim, które nam się kojarzy bardzo automatycznie na takim nas czymś takim intelektualnym to jest już jest bardzo zaawansowany etap, ale tak naprawdę uczymy się na ów wewnętrznie mamy po prostu rzeczywistość, która nas otacza i ów wewnętrznie mamy pewne wzorce relacyjne to znaczy pewien sposób chodzenia w interakcję można to na bardzo różne sposoby tłumaczyć można to za pośrednictwem bardzo różnych języków opisywać i to już ma swoje bardzo no taką długą swoją tradycję właśnie myśli psychoanalitycznej, ale można o tym mówić to taki sposób na bliżej takiej perspektywy naukowej czegoś bardziej uchwytna to znaczy takie już jakoś też w pewnym wymiarze podlegających badaniom np. na kanwie właśnie tej teorii przywiązania powstało coś takiego TK takie pojęcie jak Inferno marki Moto, czyli właśnie takie wewnętrzna modele orientacyjne nie wiem dokładnie jak to się tłumaczy, czyli jakiś sposób, który mamy w kurzu rzutuje też pewne wyobrażenie właśnie uzewnętrznione z takich wczesnych doświadczeń na temat tego jak wchodzimy w interakcję z jakimi z innymi ludźmi to znaczy jaki na tej podstawie mamy zbudowany obraz siebie, jaki mamy zbudowany obraz innego jak mamy obraz świata i czego w gruncie rzeczy po tych relacjach z innymi możemy się spodziewać czy to będzie jakoś zaniedbuje, zaniedbując opuszczające czy to będzie bezpieczne na kwestię właśnie tego bezpiecznego przywiązania itd. i w jaki sposób my sobie z tym właśnie z tymi różnymi doświadczeniami radzimy co znaczy np. sposób unikający czy czy inne czy w ogóle już zdezorganizowane taki, który jest dosyć taki nieprzewidywalny co może być skutkiem takich bardziej poważnych naruszeń ze strony opiekuna no i tutaj np. mamy jednak już idąc trochę dalej albo może w ogóle, robiąc masywny przeskok ale, żeby to gdzieś to streścić i powiedzieć, dlaczego jednak wydaje mi się fundamentalnie ważne, bo w gruncie rzeczy te wewnętrzne modele one tak bardzo w toku życia nie podlegają zmianie bez rodzaj rozumienia tak go jednak tworzy pewien bufor w umyśle dotyczące tego nie no co rzutuje my projektujemy na rzeczywistość, która nas otacza i czym przychodzimy z jakim wyposażeniem, jakim bagażem to jest 1 tylko perspektywa dużego jak mi się spieszy żeby, żeby zmierzać do końca tej wypowiedzi, ale też jest no taka bardzo ważna kwestia tego, że na gruncie rzeczy to jednak pokazuje, że to nas w ogromnej mierze determinuje to znaczy, że na całe to wszystko co się gromadzi to znaczy postu powtórzenia pewne relacyjne, które budowane są na tych wczesnych doświadczeniach one odgrywają fundamentalną rolę nie oznacza to, że taką, która jest absolutnie nieodwracalny nie korygowana nie zmienia na, ale o jedno, gdy chodziło mi o to, żeby taka trochę odwagi do empirii np. mamy badania liczna tutaj trzeba było już tam się skupić na konkretnych zjawiskach itd. ale mamy liczne badania pokazujące, że np. osoby, które mają określony osi określone doświadczenia właśnie relacyjny określony typ przy tym styl przywiązania, że to rzutuje na późniejsze relacje, ale np. jeżeli ktoś był ofiarą jakiś potężnych nadużyć jakiejś traumy wczesną dziecięcej co prawdopodobieństwo, że rozwinął się u niego różne zaburzenia np. zaburzenia osobowości różne inne kłopoty czy dotyczy czy skłonność do uzależnień od substancji itd. może tu zachodzi jednak dosyć ścisła korelacja oczywiście nie mamy tutaj wszystkich czynników rozpatrzonych nie jest także z, a wynika bez natomiast wielu narodom co jest wpływem zewnętrznym co jest genetycznym nie dużo takich dyskusji na temat np. są badania, które pokazują, że ktoś, kto funkcjonował np. w takim otoczeniu rodzinnym, gdzie było dużo agresji też ma tendencję agresywna później do zachowania agresywnym, ale to to to ta dyskusja właśnie, że cały czas toczą pomiędzy zwolennikami tezy o tej determinacji zewnętrznej tej determinacji bardziej im bardziej genetycznej, bo no, bo może być także, że dziedziczy się genetycznie ta tendencja po prostu ani, że to wpływa, że wpływają wydarzenia w cudzysłowie czyta czyta doświadczenia na na wykształcenie tego rodzaju, ale ważne pełne wyposażenie już genetyczne też determinuje czy jakoś kształtuje to w jaki sposób później układają się te relacje np. te style przywiązania są takie przekazywali na między to znaczy, jeżeli np. rodzic ma bezpieczny styl przywiązania co jest duże już jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało natomiast już tak różne rozwinięcia tak jest na poziomie odczytu emocjonalnego radzenia sobie z różnymi trudnymi doświadczeniami już już zakłócony w momencie, w którym to jest jakoś naruszana to znaczy, że jeżeli to jest styl poza bezpieczne to już np. to co wnosi rodzic do relacji z dzieckiem już też jakoś kształtuje determinuje w jakim stopniu jak dziecko plus jego wewnętrzne wyposażenie itd. jak dziecko będzie też siebie się kształtować, czyli radzić sobie z tym co ten rodzic wnosi to jest oczywiście bardzo złożony system interakcji, ale no taki myślę, że dosyć obserwowalne też dla nas taki też dosyć intuicyjny no to jest to jest nie da się do tego sprowadzić do całości naszego doświadczenia, ale wydaje się, że to jest coś, czego nie sposób się od żegnać to znaczy jest też to, o czym mówię zaraz zupełnie inny język, więc może te języki są trochę do siebie nie przestawali, ale wydaje się, że ta perspektywa jest jednak niezwykle istotna ponieważ, kiedy mówisz o dziedziczeniu genetycznym mówi też dziedziczeniu to ono w ogóle jakiegoś takiego sposobu ów wewnętrznych Ania świata, czyli tego właśnie i co się pojawia w tym no jakoś u u tych początków przynajmniej tych początków, które znamy w tym Hel w tym, że już 6 w takim sensie rzeczywiście, gdyby przyjąć jakąś perspektywę religijną itd. no to jeszcze można myśleć o tym w ogóle co się tam dziedziczy w każdym razie pewien system symboliczne niewątpliwie też głęboko na nas oddziałuje i jakieś duchy już przechodzą do bardziej poetyckiego języka też przez nas przemawiają no tutaj poziom nas w tym sensie determinuje po prostu geny genami natomiast cały ten biologiczny układ biologicznym układem, ale jest jeszcze ten to specyficzne doświadczenie subiektywność tego podmiotu, który rozumie siebie rzeczywistość przeżywa życie doświadcza świata Cetera i tutaj te wątki powiedziałbym narracyjną interpretacyjna po prostu są są chyba najważniejszej my głównie o tym rozmawiamy o tym jak człowiek sam rozumie co się z nim dzieje rozumie własne doświadczenie siedzieli opowiada siebie opowiada i innych dnia no właśnie to właśnie za to bardzo dziękujemy przy majówce wobec tego w już po latach właśnie program wydawał Bartosz Dąbrowski do usłyszenia za tydzień dał słyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficznym tylko na to SN PL z naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA