REKLAMA

Jak zatrudnić uchodźcę z Ukrainy? Wraz z prawniczką wyjaśniamy

Dobra praca
Data emisji:
2022-05-04 20:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:36 min.
Udostępnij:

Wielu pracodawców obawia się zatrudniać pracowników z Ukrainy nawet, jeśli są to uciekinierzy wojenni bo mają małą wiedzę na temat przepisów i obawiają się, że popełnią jakiś brzemienny w skutkach błąd. Staramy się w tej rozmowie wyjaśnić wszelkie wątpliwości - i przekonać, że przyjęcie do pracy osoby z Ukrainy nie jest ani trudne ani nie ryzykowne. Choć uzgadniając wynagrodzenie dla gościa zza granicy należy pamiętać, że przepisy antydyskryminacyjne obowiązują nie tylko Polaków.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest podcast Doda praca podcast o tym jak tworzyć dobre miejsca pracy oraz jak takich miejsc pracy szukać oraz jakie kreować perspektywy pracownika lat i pracownicze w tym odcinku moim gościem jest mecenas Monika Wieczorek radca prawny z kancelarii radcowskiej Wieczorek porozmawiamy o tym czy trudno jest legalnie zatrudnić osobę uchodźcom z Ukrainy zapraszam dobra praca potrzebuje pracodawca numeru PESEL, aby zatrudnić Ukraińca czy Rozwiń » Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną nie absolutnie PESEL nie jest potrzebne do tego, żeby powierzyć wykonywanie pracy osobie, która ucieka przed wojną Ukrainy absolutnie nie jest potrzebny PESEL będzie potrzebny tylko osobie, która na podstawie specustawy będzie chciała wykonywać działalność gospodarczą w Polsce i tak jest osoba zgodnie ze specustawą powinna mieć numer PESEL też w stosunku do osób, które wykonują czy chcą wykonywać działalność gospodarczą ustawa czyni takie zastrzeżenie, że w przypadku, kiedy pobyt przestanie być legalne, czyli np. z upływem czasu, który przewiduje specustawa jest 18 miesięcy 24lutego br. wtedy taka osoba taki przedsiębiorca zostanie wykreślony z centralnej szczere intencje formacji o działalności gospodarczej natomiast w stosunku do osób, które chcą wykonywać pracę bez względu na to czy praca ma być wykonywana na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, bo obie Formuły są jak najbardziej dopuszczalne i pamiętajmy o tym, że taki pracowniczy będę skakać to pojęcie nie musi posiadać numer PESEL, dlatego że specustawa wprost wskazuje nam na dane, które muszą być przekazane święcą tu świadomie ze strony pracodawcy wskazującego, że dana firma chce zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy i w tych w tym katalogu danych numer PESEL się nie znajduje w tym sensie znajduje się natomiast ustawa zastrzega, że podatek należy tylko wtedy, jeżeli został nadany, jeżeli nie został nadany nie ma takiego wymogu żeby, żeby ubiegać się, jaką uzyska ta specustawa przewiduje, że te prawa są przyznane osobom uchodźczyni z Ukrainy na 1,5 roku na 18 miesięcy bez względu też na to kiedy przekroczył granice, licząc od wyższego 4lutego tego roku, czyli 10023sierpnia przyszłego roku czy można podpisać umowę w jakim terminie z osobą z Ukrainy, która jest dłuższa, czyli np. na czas nieokreślony moim przekonaniu jest to możliwe, tym bardziej że ustawa nie wymaga od pracodawcy wskazania w bardzo szczegółowych informacji któraś się znajdują tak zawartej umowie to co w powiadomieniu pracodawca powinien może zaczniemy od tego co musi zrobić pracodawca, zanim przejdziemy stać powinna znaleźć bo, żeby faktycznie zalegalizować pracę osoby, która ucieka z Ukrainy przed wojną na gruncie specustawy pracodawca powinien w ciągu 14 dni od podjęcia pracy zawiadomić nowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę tego pracodawcy istotą świadomie nie składa się przez portal praca gov PL i wówczas w formularzu, które nam się świetni jest cały katalog danych które, które trzeba dodać i te dane formularz uzupełnić i wśród informacji, które trzeba w formularzu podać, które dotyczą charakteru pracy w specustawa przewiduje, że należy podać rodzaj umowy, która zostaje zawierana stanowisko rodzaj wykonywanej pracy i miejsca wykonywanej pracy czy nie trzeba podać okresu, na które umowa została zawarta nie trzeba podać także wysokości wynagrodzenia co zaskakujące mając na względzie dotychczasowe postępowanie jeszcze na gruncie ustawy o cudzoziemcach, która przewidywała katalog katalog różnych przesłanek informacji, które trzeba podać, chcąc zalegalizować swój pobyt i tracę Otóż mówię o takim jednolitym zezwoleniu na pozycji pracę dla cudzoziemca jest dla cudzoziemców z różnych krajów w każdym razie w tym powiadomieniu, które pracodawca musi złożyć przez portal praca gov PL nie trzeba podać okresu trwania umowy ani wynagrodzenia tak dobrą sprawę ja uważam, że taka umowa może być zawarta nawet na 3 lata, jeżeli istnieje taka potrzeba z i w sytuacji, kiedy do też zmieni się być jakieś otoczenie czym wokół tej tej sytuacji, jeżeli zmienią się uwarunkowania być może zmienią świat między czasie jeszcze przepisy prawa nie jest wykluczone, że ta ustawa będzie miała swoje da swój dalszy ciąg w innych regulacjach wtedy mógł po prostu na podstawie tej umowy praca będzie wykonywana, ale z trzeba będzie być może zalegalizować dodatkowo oś wykonywanie tej pracy w każdym razie oczywiste jest, że jeżeli umowa zostaje zawarta np. 3 lata specustawa określa, że są to okres 18 miesięcy okresu legalnego pobytu i to w tej sytuacji taki pracownik oczywiście nie może świadczyć pracy na podstawie tak zawartej umowy, nawet jeżeli jej okres trwania jest dłuższy, bo tu zastosowanie znajdą przepisy z ogólną obowiązującą podobnie zresztą było dotychczas mając na uwadze np. legalizację pobytu cudzoziemca, kiedy umowy były zawierane właśnie np. 23 lata okazywało się między czasie, że wobec tej osoby przestał być legalne z uwagi na różne uwarunkowania w tej sytuacji pracodawca nie jest zobowiązany do tego, żeby osoby dalej zatrudniać, bo odpada podstawa powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która z legalizuje zatrudnienia, o ile trudniejsze perspektywy pracodawcy jest zatrudnienie osoby, która uciekła z wojny Ukrainie od osoby, która jest obywatelem obywatelką, a Polski z taki twojej perspektywy prawno organizacyjne takie proceduralne są muszę przyznać się z nami znaleźliśmy się był u pani nowym otoczeniu prawnym w tym zakresie, dlatego że wcześniej, jeżeli pracodawca chciał zatrudnić cudzoziemca to no np. w tej procedurze jednolitego zezwolenia na pobyt i prace na pobyt czasowy w pracodawcach musiał oczywiście zawrzeć umowę, która była przedstawiana w procesie o udzielenie zezwolenia musiał wypełnić dokument w postaci załącznika do wniosku, który cudzoziemiec własnym zakresie składał ewentualnie pracodawca wcześniej mógł po prostu ubiegać się o zezwolenie na prace w brzmieniu cudzoziemca i takie otoczenie na gruncie otoczenie praca na gruncie ustawy o studentach wcześniej mieliśmy ja mam takie wrażenie, że jeżeli u chodzi o realizację muszlę o pracę, ale także umów zlecenia to bardzo wielu pracodawców obawia się zatrudniania cudzoziemców z uwagi na to, że nie do końca znane są przepisy dotyczące lokalizacji wobec, a więc, czego to Tracy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jakie przesłanki stoją za konkretnymi zezwoleniami na pobyt na pracę czy np. Jacze konsekwencję wdzięczą się np. z legitymowaniem się przez pracownika statusem uchodźcy u pracodawcy mają bardzo bardzo małą wiedzę w tym zakresie i tu ni ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego to mimo tych uchybień, o których rozmawiamy w jakie regulacje, jakie rozwiązania dziękuję ta ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z uwagi na to, że rzeczywiście ten wymóg powiadomienia pracodawcy, bo przecież powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni to jest bardzo duże odformalizowanie procedur i taką dobrą sprawę pracodawcom ta ustawa nie daje dużo większych obowiązków i obostrzeń związanych z zatrudnianiem osoby wprawdzie przed wojną z Ukrainy natomiast, gdybyśmy mieli oczywiście porównywać jakiem obowiązki pracodawcy stoją, kiedy zatrudnia cudzoziemca, jakie stoją nad nim, kiedy z zatrudnia obywatela Polski obywatelkę Polski to trzeba przyznać, że tych różnic wcale nie ma tak nie ma tak wiele, ale brak świadomości brak wiedzy powoduje że, że jest spora niechęć, choć ja obserwuję bardzo duży wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób, które uciekają przed wojną Ukrainie obecnie my też liczę na to, że ten rynek pracy zmieni się na bardzo różnorodny szkoda, że takiego samego poruszenie było w przypadku uchodźców, którzy uciekali przed wojnami z innych części świata ja tylko przypomnę, że cały czas mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej i osoby, które uciekają przed wojną, które są trochę na północ od uciekinierów uciekinierem z Ukrainy są traktowani zarówno przez prawo i polskie władze jak Straż Graniczną zupełnie inaczej też chciałbym, żeby o tym nie zapominali tych wszystkich dyskusja, bo okazuje się, że i miejsca można w Polsce znaleźć nocleg i miejsce na rynku pracy nawet przy tak dużym przyjęcie ludzi, którzy uciekają z wojny Ukrainie i jakoś sobie powtarzać, bo Bóg jest budujące to co się dzieje w Polsce teraz, ale też warto pamiętać o tym co się działo kilka miesięcy temu, a co z takimi jeszcze trochę dzieje prawda land jeszcze jeszcze jeszcze trwają dziękuję bardzo, za to, że żaden mówi porusza temat, bo też zimą absolutnie nie mam zgody na jakie różnicowania, które tutaj jest w moim przekonaniu nie obiektywnej bardzo krzywdzący dla osób, które w tym kryzysie humanitarnym na granicy białorusko-polskiej czesnego chciałem się też zapytać, bo zajmuje się też prawem antydyskryminacyjne w kontekście właśnie miejsc pracy to tym przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscach pracy, a ja mam taką obawę, a że część pracodawców pracodawcy może uznać że, zatrudniając osoby, choć wciąż Ukrainy może zatrudnić osobę na gorszych warunkach za niższe stawki czy przepisy antydyskryminacyjne dotyczą tylko obywateli obywatele Polski czy też mową, a pracownicy pracowniczki z innych krajów korzystać z tego prawa jak najbardziej jest to problem absolutnie realny, ale myśmy pamiętać o tym, że zarówno kodeks pracy jak tzw. ustawa antydyskryminacyjna czy dla przypomnienia powiem ustawa o wdrożeniu do szczególnych przepisach, którą wdraża jeszcze w UE jest się równego traktowania w oba te akty prawne i inny nie przyznają ochronę przed dyskryminacją tylko obywatelom obywatelką Polski każda osoba, która wykonuje pracę to na umowie o pracę na podstawie umowy-zlecenia ma prawo do ochrony przed dyskryminacją to oznacza oczywiście, że przed te mamy bardzo bardzo duże albo nawet jakiekolwiek dysproporcja, że na ogrodzeniach, które ujawniają się wynagrodzeniu obywatela obywatelki polskiej czy właśnie obywatel obywatel Ukrainy to pamiętajmy o tym, że istnieje bardzo duże ryzyko uznania, że w istocie mamy do czynienia z dyskryminacją w zakresie wynagradzania ze względu na narodowość, a tego rodzaju zjawisko jest zagrożone odpowiedzialnością pracodawcy i możliwością zapłaty odszkodowania ja myślę, że mamy jeszcze 1 problem poza tym, że faktycznie pracodawcy powinni szczególną uwagę zwrócić na równe traktowanie wszystkich kwestii względu na narodowość nie wykorzystywać tego trudnego położenia w jakim znalazły się osoby uciekające przed wojną Ukrainie to ja muszę powiedzieć, że widzę jeszcze bardzo duży problem już docierają do mnie sygnały z różnych miejska, a zarówno ze strony pracodawcy jak i pracowników, gdzie faktycznie gdzieś na kanwie wojny, które tak nieszczęśliwie się toczy i pojawiają się różne spory konflikty trudne z treści często związane z wojną i zarówno ze strony pracowników z Polski Ukrainy jak i Białorusi mam wrażenie, że pracownicy z Białorusi Ukrainy rzeczywiście dzisiaj są szczególnie narażeni na dyskryminację miejsca pracy, zważywszy na to duże emocje, które towarzyszą działaniom zbrojnym w Ukrainie, więc zdecydowanie, jakbym rekomendowała, żeby pracodawcy może swoje działania antydyskryminacyjne uczulających, uświadamiając pracowników, jakiego rodzaju komunikaty mogą być krzywdzące pamiętajmy o tym, że wyśmiewanie wyszydzanie albo zastraszanie pracownika aż w kontekście wojny np. wskazując że jesteś z Białorusi w związku z tym na pewno wspiera reżim Putina dlatego będziemy się teraz izolować nie będziemy rozmawiać do wciąż taki przykład zżycia zupełnie pamiętajmy o tym, że takie zachowania mogą stanowić molestowanie w moim przekonaniu większości psów w przypadku będą stanowić molestowanie ze względu na narodowość, czyli właśnie formę zabronionej dyskryminacji i ja już widzę takie działania, gdzie tego rodzaju sprawy są zgłaszane pracodawcom i tam, gdzie pracodawca odpowiedzialnie potrafią reagować na tego rodzaju przypadki molestowania prowadzone są w zakresie postępowania przez komisję wyjaśniające prowadzone są rozmowy i szkolenia działania edukacyjne to, żeby móc pracowników to też wspierać w tym trudnym czasie po drugie w szczególności, żeby przypomnieć, jakiego rodzaju słowa mogą być raniące, a jednocześnie mogą stanowić zakazaną z tymi kat i też na koniec chciałbym powiedzieć, że samo zatrudnienie osoby z Ukrainy nie jest formą pomocy w sensie działalności charytatywnej, bo te osoby też będą świadczyć pracę i jeżeli chcemy wesprzeć Ukraińcy Ukraińców to dając pracę traktujemy te osoby tak samo jak pracowników z Polski zarówno pod względem tego, czego oczekujemy, jakie są wymagania też tego, jakie prawa im zapewniamy oraz, jaką zapłatę za tą właśnie prac, lecz wali tak bardzo dziękuję za rozmowę mecenas Monika Wieczorek radca prawna z kancelarii radcowskiej Wieczorek jak rodzą się Zuzanna Piechowicz obu to była audycja dobra praca do usłyszenia w kolejnym odcinku dobra praca podcast o pracownikach i dla pracowni premiera w środę na tokfm PL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA