REKLAMA

"Ważne jest, żeby te osoby, które przyjechały w tych dramatycznych okolicznościach też mogły odnaleźć się na rynku pracy"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-05-05 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

O sytuacji uchodźców na polskim rynku pracy, podnoszeniu kwalifikacji osób z Ukrainy, lukach na rynku pracy i zapotrzebowaniu na pracę mówiła Monia Fedorczuk - Urząd Pracy dla m.st. Warszawy

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG w czwartek państwa pierwszym gościem jest dziś pani Monika Fedorczuk urząd pracy miasta stołecznego Warszawy ekspertka rynku pracy dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu w całej Polsce już ponad 100 000 ukraińskich uchodźców znalazło pracę jak to wygląda w stolicy no stolica jest szczególna pod tym względem z tego z c, ponieważ bardzo wielu uchodźców Rozwiń » właśnie sprawą Warszawy jako miejsce, gdzie mieszka albo, przez które przejechało z naszych danych wynika, że od momentu wejścia specustawy, która pozwala bardzo łatwy sposób zatrudnić obywatela Ukrainy tych osób zatrudnionych właśnie na mocy specustawy jest blisko 12 000 dokładnie 11 248 osób to był stan na wczoraj no to też pokazuje, że osoby, które przyjechały z Ukrainy mimo tego, że ich jako podstawowym celem nie było praca i w miarę dobrze się adaptują tutaj na warszawskim rynku pracy i też wypełniają lukę, która istniała, ponieważ no i prawdopodobnie wiedzą państwo myślę zakładam, że tak jest, że na polskim rynku pracy cały czas mamy taką lukę szczególnie w pracach prostych prostych technicznych, które ze względu na uwarunkowania demograficzne nie była wypełniona, więc tutaj, że tak powiem ten ten napór pracowników też pozwolił częściowo zapełnić te miejsca pracy, które były wakatami, ale muszę dopytać o te liczby, która się pojawiła w naszej rozmowie to blisko 12 000 w skali Warszawy w skali tych osób, które tutaj przyjechały do Warszawy jest dużo czy mało no wy pan panie redaktorze to jest 2 miesiące, czyli 12 001 dodał, że 11 300, żeby być już takim precyzyjnym ładniejsze precyzyjnym no to wydaje się, że to jest dużo to jest dużo zważając na na torze w na warszawskim rynku pracy kogo pracuje około 1 000 000 osób to wydaje mi się, że jest duża, tym bardziej że zwracam uwagę, że to nie jest jakby 1 sposób legalizacji pracy obywateli Ukrainy, ponieważ w tym samym czasie myśmy zarejestrowali ponad 14 000 oświadczeń o powierzeniu pracy dla obywateli Ukrainy, czyli ten sposób, że tak mam taki typowy, gdzie pracodawca najpierw składa oświadczenie apotem może zatrudnić Żyd czy możemy powiedzieć komuś tych uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski do dużych miast komu w pierwszej kolejności udaje się znaleźć pracę i to jest bardzo nam tu jest właściwie problem takie, które również Warszawa, ponieważ zapotrzebowanie troszeczkę się mija z tymi z tymi zawodami, które reprezentują uchodźcy, niemniej jednak jak my patrzymy na osoby, które tutaj przyjechały to stosunkowo duża liczba osób znalazło pracę w handlu i w takich pracach, że tak pomocniczych część osób takich pojedynczych znajdą znalazła pracę w branży Beauty i wiemy też, że jest duże zapotrzebowanie na lekarzy pielęgniarki no oczywiście łatwiej tutaj zawodzi odnaleźć się tym osobom, które znają język Polski, a muszę dopytać o te prace te zawody, które wcześniej pani wymieniła, czyli usługi handel to jest także to są także te osoby muszą w tym przypadku wykonywać pracę poniżej swoich kwalifikacji w niektórych przypadkach tak szczególnie no bo mamy taką sytuację, że gros osób, które są Warszawy w tej chwili są uchodźcami to są osoby zachodnią Ukrainę często, jeżeli znają jakiś język obcy to jest to język rosyjski stosunkowo nieczęsto zdarza się, że znają język Polski w związku z powyższym to pierwsza praca często jest pracą poniżej kwalifikacji natomiast my jako urząd pracy oczywiście staramy się zrobić wszystko, żeby ta praca była jak najbardziej zbliżona do kwalifikacji i też rozpoczęliśmy działania żeby, że tak byłem uzupełnić kwalifikacje językowe, żeby te osoby jak my jak najmniej i jakby jak największym stopniu mogły wykorzystać swoje kompetencje natomiast tutaj od razu mówię jest pewien problem, jeżeli ktoś przepraszam, że wchodzę w słowo prawnikiem na Ukrainie czy księgowym na Ukrainie to bardzo trudno będzie znaleźć pracę taką jak to wykonywał w swoim ojczystym kraju tutaj na warszawskim rynku, a to może być też także niektórym z tych osób nie będą widziały potrzeby, żeby wkładać bardzo dużo wysiłku w to, żeby przystosować te swoje kwalifikacje do tego, żeby wykonywać np. zawód prawnika w Polsce, bo myślą żyją taką nadzieję, że w bardzo szybko udałem się jednak powrócić do Ukrainy, bo jednak bycie prawnikiem i znajomość prawa ukraińskiego znajomość prawa polskiego to wymaga bardzo dużo wysiłku, żeby móc się przystosować do takiej pracy tutaj w Polsce pytanie ile osób widzi w ogóle taką potrzebę mając perspektywę to, że jednak chcą wrócić do swoich domów czy my z naszych obserwacji wynika, że są 2 grupy część osób faktycznie troszeczkę żyję chwilą, deklarując że, jeżeli tylko nadarzy się okazja to chcą wrócić do swoich domów o jak będzie pokaz jak będzie możliwość bardziej może strony natomiast część osób, które wiezie np. pochodzi z miejscowości, które zostały bardzo dużym stopniu zniszczone no krótką nie zawsze ma do czego wracać deklaruje, że będzie chciał osoby tutaj ułożyć życie w Polsce przynajmniej przez jakiś dłuższy czas dopóki no i ich ojczystym kraju nie będzie stabilizacji i my to jakby wychodzimy z taką inicjatywą, żeby wyposażyć osoby przede wszystkim umiejętność znajomość języka polskiego, a w kolejnym kroku, żeby albo tłumaczyć dokumenty, jeżeli takie mają albo, żeby uzupełnić kwalifikacje, żeby mogły pracować w zawodzie jak najbardziej zbliżonym do tego, które wykonywały na Ukrainie i tutaj oczywiście mamy w nauczycielki, które już w tej chwili częściowo pracują w polskich szkołach mamy pielęgniarki, ale w przypadku tej księgowej być może nie będzie księgową, ale mniej mamy nadzieję, że będzie mogła podjąć pracę np. jako osoba zaliczająca płace czy wykaz, wykonując proste operacje księgowe państwa gościem w magazynie EKG przypomnę jest dziś pani Monika Fedorczuk ekspertka rynku pracy w naszej rozmowie pojawiło się już takie sformułowania jak luka i pamiętam, że na początku tej rosyjskiej inwazji, kiedy zastanawialiśmy się w jaki sposób uchodźcy z Ukrainy będą mogli tutaj odnaleźć się w Polsce to pojawiło się pojawiały takie 2 liczby i tak spróbujmy spojrzeć na to takiej ogólnopolskiej perspektywy mianowicie pierwsza liczba to liczba ofert pracy taka suma tych tych tych wszystkich ofert odpowiedzmy było coś w granicach 600700 000 na mniej więcej tyle osób szacowano jeśli odejmiemy od tej grupy uchodźców dzieci to na mniej więcej tyle osób też szacowano, że wiele tyle, choć co powie się w Polsce, więc można byłoby taki prosty rachunek przeprowadzić, że jest tyle samo ofert pracy ile osób, które tej pracy poszukują, ale to zdaje się chyba nie wygląda tak rzeczywistości nie wygląda tak w rzeczywistości pozwoliłam sobie przed naszą audycją zajrzeć do naszych statystyk i sprawdzić, jakie oferty pracy najczęściej zgłaszają pracodawcy my wprowadziliśmy taką opcję, że pracodawca może zaznaczyć, że dopuszcza możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy, więc jeżeli chodzi o te oferty pracy, które zgłaszają pracodawcy najczęściej to kierowca autobusu kierowca ciągnika siodłowego, czyli krótko mówiąc kierowca ciężarówki pomocniczy robotnik budowlany dostawca pod potraw taksówkarz i dopiero na kolejnym miejscu mamy sprzedawcy sklepowego, więc z tego takiego bardzo, bo wiernego przejrzenia widać, że są to głównie pracy dla mężczyzn i są to głównie te stanowiska pracy, który częściowo również zostały opuszczone przez tych mężczyzn, którzy wyjechali walczyć na Ukrainę natomiast, jeżeli popatrzymy właśnie od tej strony kogo mamy zarejestrowanego w naszym urzędzie pracy są to przede wszystkim kobiety to jest blisko ponad 90 ponad 90% 93% krzyż patrzyli wczoraj jak patrzymy na zawody to jest ekonomista księgowe pielęgniarka sprzedawca, czyli widać tutaj i to rozbieżność oczywiście to jest ogromne wyzwanie dla rynku pracy zarówno Warszawskiego jak i krajowego, bo ten problem właśnie z obsadzeniem stanowisk powiedziałabym kierowców z pracowników budowlanych był już przed wojną, jeżeli odpłynęli pracownicy ukraińscy to ten problem się, jakby pogłębił tutaj wiadomo, że te uchodzi czy nie, które są w Polsce te, które rejestrują no nie zajmą 1 do 1 tych stanowisk, na które jest, gdzie są wakaty jest bardzo duża potrzeba zatrudnienia właśnie się pojawia to niedopasowanie, którym mówimy to jest taka rzecz, którą da się przeskoczyć czy nie da się przeskoczyć, bo są takie zawody nie da się ukryć, które w, których nie mogą wykonywać kobiety takich przyczyn obiektywnych nam myślimy tutaj pewnie takich pracach typowo siłowych czy czy prac np. na Nana na budowie może jest także są takie sytuacje, w których da się do ograniczenia jakoś pokonać to znaczy my staramy się bardzo, żeby te ograniczenia pokonywać no powiem, gdyż banalny przykład, ale to jest operator wózka widłowego to jest zawód, którym coraz częściej podejmują kobiety to jest stosunkowo krótkie szkolenie jazda wózkiem widłowym nie jest skomplikowana to nie jest jak siłowo trudna praca kobiety są tutaj równie dobrymi pracownikami też staramy się zaoferować tym kobietom, które zarejestrował, które chcą pracować również takie szkolenia, bo widzimy, że jest popyt na takie prace, więc mamy nadzieję, że częściowo tę lukę uda się zapełnić to natomiast musimy też patrzeć na Polski rynek pracy w dłuższej perspektywie, bo oprócz tej sytuacji, którą mamy wywołano wojnę na Ukrainie w ogóle mamy problemy demograficzne takie, że po prostu liczba pracowników maleje coraz więcej mamy pracowników starszych oczywiście zawsze można sięgnąć dalej do do innych krajów jeszcze by na wschód typu no niech chociażby Kazachstan natomiast nie wiem Indie Pakistan Gruzja, ale tutaj no jest zawsze ta bariera kulturowa, więc nas czeka pewna rewolucja na rynku pracy taka, która będzie dopasowywał stanowiska do po prostu innych kategorii wiekowych pracowników rozumiem musimy tutaj w Polsce spoglądać w różne kierunki różne strony, dlatego że uchodźcy z Ukrainy, którzy w Polsce się pojawili no nie są w stanie pomóc nam rozwiązać w dużej mierze tych problemów, które dziś mamy na rynku pracy, chociaż nie taka jest rola ukraińskich uchodźców, żeby nam tutaj pomagać rozwiązywać jakiś problem ale, ale rozumiem, że jak stąd wynika potrzeba żeby, żeby w Polsce uważnie się zatem rozglądać tak tak oczywiście no tutaj pamiętajmy, że ci ludzie przyjechali to Polski to w bardzo takich dramatycznych sytuacjach często, uciekając mając ze sobą bardzo podstawowe rzeczy to jest trochę inny pracownik niż ten, którego pracodawcy znają sprzed okresu wojny Ukrainie my przypominamy myśmy bardzo silną migrację zarobkową z Ukrainy, ale to byli głównie mężczyźni właśnie do takiej pracy czy transporcie czy budowlance i to był osoby, które przyjeżdżały tutaj świadomie posiadały określone kwalifikacje natomiast ja podkreślam, że ważne jest, żeby te osoby, które przyjechały w tych dramatycznych okolicznościach też mogło się odnaleźć na rynku pracy i tutaj mój gorący apel do pracodawców, że jeżeli mają państwo oferty pracy, żeby zgłaszać przez strony praca gov PL, bo być może to jest także pracodawcy zyskają szansę na znalezienie dobrego pracownika, a te te osoby, które tutaj są znajdą po prostu pracy, która pozwoli się utrzymać przez ten okres, który tutaj są też bardzo króciutko na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć czy mamy w ogóle jakieś dane szacunki informację ile osób z Ukrainy w Polsce podejmuje pracę, ale są poza naszym zasięgiem wzroku, bo to jest praca nielegalna to jest bardzo trudne pytanie i takich szacunków w tej chwili nie mamy w moim przekonaniu, jeżeli jest to praca nielegalna to jest praca głównie tzw. usługach domowych, czyli sprzątanie prace porządkowe i opieka my ze swojej strony oczywiście staramy się zrobić wszystko, żeby to zjawisko ograniczyć informujemy natomiast no im im większa, że tak powiem napływ pracowników, jakby takich, którzy są mocno zdeterminowani, żeby szukać pracy no tym większe ryzyko, że ta szara strefa będzie nam rosła, o czym mówiła Monika Fedorczuk urząd pracy miasta stołecznego Warszawy ekspertka rynku pracy bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję państwu dziękuję panie redaktorze trwa magazyn EKG za moment informacje w radiu TOK FM po nich kolejna część no i temat dziś chyba nr 1 jeśli chodzi o polską gospodarkę co dalej z podwyżką stóp procentowych ze stopami procentowymi słyszymy się za moment Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA