REKLAMA

"Jak długo możemy podążać tak gwałtownym trendem zacieśniania polityki pieniężnej?"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-05-05 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:10 min.
Udostępnij:

O sytuacji uchodźców na polskim rynku pracy, co zrobi RPP, podwyżkach stóp procentowych, pakiecie sankcji wobec Rosji, płacy minimalnej opowiadali prof. Izabela Grabowska, Marta Petka-Zagajewska, Arkadiusz Pączka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 22 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część czwartkowego magazynu EKG Radia TOK FM z nami są kolejni goście pani prof. Izabela Grabowska socjolożka ekonomistka Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makro w PKO banku polskim dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu i pan Arkadiusz pączka wiceprzewodniczący federacji przedsiębiorców Rozwiń » polskich także jest z nami kłaniam nisko witam serdecznym przed nami ważny dzień i ważna decyzja zbiera się rada polityki pieniężnej, która będzie decydować rzecz jasna o poziomie stóp procentowych tak wczytuje się w prognozy analizy ekonomistów znajdzie tam tam słowo podwyżka podwyżka niemal na pewno będzie pytanie jak mocna i ile jeszcze będzie tych podwyżek oto za moment będę pytać państwa naszych gości, ale wcześniej chciałbym, żebyśmy zamknęli jeszcze tematy z pierwszej części magazynu EKG, a przypomnę rozmawialiśmy o polskim rynku pracy i obecności dużej liczby ukraińskich uchodźców od 2 miesięcy na tym polskim rynku pracy z panią Moniką Fedorczuk z ze stołecznego urzędu pracy w Warszawie mówiliśmy o tym, że na tym polskim rynku pracy jest bardzo duża luka jest bardzo duże niedopasowanie pomiędzy ofertami pracy pomiędzy tymi potencjalnymi pracownikami, którzy z Ukrainy przyjechali tutaj do Polski Night moje pytanie do pani prof. Izabeli Grabowskiej pytanie pewnie trochę trudne czy jest coś co możemy zrobić, żeby jakoś te lukę zniwelować, żeby jakoś dopasować i te kompetencje i możliwości, które mają potencjalni pracownicy czy możemy jakoś dopasować to do tych ofert pracy do tego zapotrzebowania, które dzisiaj mają przedsiębiorcy pani profesor tak dziękuję dziękuję za to pytanie to bardzo ważne pytanie warto tutaj spojrzeć na 2 strony rynku praca, a mianowicie stronę, która oferuje pracę i stronę która, czyli mówię myślę tutaj o pracodawcach i stronę, która może tą pracę przyjąć wiemy, że niedopasowanie kompetencyjne jest w ogóle wyzwaniem na rynku prace warto takie dopasowanie diagnozować i tutaj no w Akademii Leona Koźmińskiego planujemy taki instrument, który będzie dostępny tak dla Publicznych Służb Zatrudnienia agencji zatrudnienia, ale także dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarcza do gospodarczą także warto głosować dopasowanie, jakimi instrumentami także z Publicznych Służbach Zatrudnienia w tym powiatowych urzędach pracy to co jest również bardzo ważne to jakim nastawieniem przyjeżdżają migranci wojenni, której fali przyjechali w jakiej sytuacji życiowej są przede wszystkim to jest dążenie do równowagi na regionalnych lokalnych rynkach pracy dzisiaj wiemy, że Warszawa i okolice są przeciążone jako rynek pracy, choć jest to znowu największy rynek pracy najbardziej chłonne, ale warto pomyśleć o realokacji tym samym wsparcia lokalnych regionalnych rynków pałac i teraz druga kwestia, której warto też powiedzieć samą osobą poszukującą pracy, że nigdy nie jest tak w momencie, kiedy doświadcza się sytuacji migracyjnej sprzed 5 na rynku pracy 1 do 1, czyli osoba, która pracowała w swoim kraju na określonym stanowisku wykonywał określone zadania będzie te zadania mogła wykonywać w Polsce niż kilka argumentów za tym po pierwsze to jest język tak wiele osób, które przyjeżdża przyjechał po lutym, a po 24lutego i będą przyjeżdżać GE dzisiaj do Gniezna w takim stopniu komunikacyjnym, żeby wykonywać pracę zgodnie ze swoim wykształceniem i tym co robiło na Ukrainie, więc warto też przygotować osoby, że wstępny okres na rynku pracy w momencie doświadczenia migracji wiąże się z pracą poniżej kwalifikacji bardzo ważna jest, żeby wejść w ten rynek pracy, żeby poznać ten rynek, żeby poznać kanały rekrutacyjne wielorakie, żeby poznać wsparcie, żeby umieć przygotować do do do rozmów kwalifikacyjnych itd. także warto też o tym informować to tutaj stawiamy kropkę mówiła pani prof. Izabela Grabowska bardzo dziękuję to tym temacie jeszcze pytanie do pana i Arkadiusza pączki taką trochę prozę życia trochę praktykę funkcjonowania przedsiębiorców co państwa perspektywy dzisiaj jest najważniejsze, żeby móc ograniczyć te lukę, której mówimy to jest także tej luki nie da się zapełnić z pomocą ukraińskich uchodźców naszych gości trzeba się rozglądać na poważnie za zupełnie innymi kierunkami jeśli chodzi o pracowników zagranicznych Szanowni Państwo panie redaktorze to zależy oczywiście od branży tak a bo z 1 strony mówimy o uchodźcach i oczywiście, uwzględniając ich tło aktualną sytuację w Polsce taką można powiedzieć też psychologiczną, bo jak słyszymy z danych ministerstwa rodziny 100 000 osób podjęło już w Polsce pracę czy to na umowy o pracę na umowę-zlecenie natomiast mówimy o jeszcze większej liczbie osób, która jest dostępna na rynku pracy i pewnie z tej grupy, a które winny około 600700 000 osób mówi kobiet, które mogły podjąć pracę z pewnością, a byłyby możliwości zatrudnienia po stronie pracodawców my często sygnalizowaliśmy jako, a organizacje pracodawców o potrzebie tzw. profilowania tych osób napływających do polskiej w kontekście ich w takim stopniu wykorzystania by dzisiaj to, że mamy centralną bazę ofert to jeszcze nie daje nam szerokiego spektrum możliwości wykorzystania też osób, ale też nawiązania współpracy, a wiem, że ministerstwo istotnie pracuje nad w tym zakresie nad PMI w większym zastosowaniem tych narzędzi informatycznych na potrzeby pracodawców, ale w moim przekonaniu jest tutaj jeszcze jakieś pole do do współpracy natomiast z pewnością po stronie pracodawców to możliwość chociażby szybkiego zatrudniania ułatwień wszelkich proceduralnych i a w zakresie regulacji, a chociażby to co też się, jakie stopnie dyskusja, bo mamy na agendzie teraz projektem w zakresie możliwości zatrudnienia poprzez mikro przedsiębiorców osób, a na podstawie umów elektronicznych toczyli łatwość zatrudniania wszelkie procedury w zakresie zatrudnienia pracowników z Ukrainy tak, aby dosyć szybko ułatwić im podjęcie pracy, ale też pewna elastyczność ja powtarzam, że też są takie, a zawody takie branże, gdzie po tego, że osoby, które napłynęły do Polski, a często kobiety z dziećmi no mogłyby pracować na polskim rynku pracy 3456 godzin nie cały niecały etat, ale w jednocześnie zachowując, a kontakt z dziećmi pamiętajmy o tych osobach żona naprawdę są, a niejednokrotnie bardzo trudnej sytuacji psychologicznej, a dopiero później etap ta myślenia pracy, o czym mówił pan Arkadiusz pączka jak państwo słyszą jest tutaj cały czas jeszcze duże pole do popisu dla rządzących jeśli chcieliby ułatwić to dopasowanie i tych ofert pracy tych możliwości tego potencjału który, które mają ukraińscy uchodźcy, którzy także w dużej mierze w Polsce chcieliby ułożyć swoje życie jest pewnie też właśnie taka część osób która, która nie planuje w najbliższym czasie do Ukrainy powrócić w magazynie EKG tymczasem zmieniamy temat naj przejść my do tych stóp to będzie pytanie do pani Marty setki Zagajewski jej słyszymy zewsząd, że podwyżka dzisiaj będzie i to podwyżka mocno cały punkt procentowy, czyli jak to się mówi w tym ekonomicznym eksperckim żargonie 100 punktów bazowych pani też skłania się do takiej prognozy, że to właśnie taka podwyżka będzie wydaje mi, że jest to w zasadzie ruch przesądzone wynikające z 2 rzeczy po pierwsze a ostatnia podwyżka stóp procentowych także o 100 punktów bazowych została określona takim komentarzem podczas konferencji prasowej prezesa Glapińskiego, że rada polityki pieniężnej będzie podwyższała stopy procentowe tak długo jak długo będzie rosła inflacja inflację, choć widzieliśmy, a wg wstępnego odczytu za kwiecień przebiła nam 12% cały czas rośnie bardzo dynamicznie co by samo siebie pokazuje, że w zasadzie rada, gdyby dziś nie podniosła stóp procentowych to, aby prowadziła bez takiego bardzo dużego chaosu interpretacyjnego i zaburzenie jakiejkolwiek polityki komunikacyjnej banku centralnego natomiast biorąc pod uwagę, że w zeszłym miesiącu podniosła prostą punktów, a w zasadzie takim jedynym wyjaśnieniem aż tak dużego ruchu było właśnie bardzo silne zaskoczenie inflacja to, ponieważ to bardzo silne zaskoczeń inflacją także się powtórzyło w tym miesiącu oczekujemy analogicznego działania, a natomiast no to kluczowe pytanie, która powstaje jest jak długo możemy podążać tak gwałtownym trendem zacieśniania polityki imienia no właśnie tutaj jeśli pan pozwoli wejdzie pani słowo, dlatego że coraz częściej także z kręgów rządowych słyszymy, że wysoka inflacja to jest coś co nie będzie nam towarzyszyć przez kolejne miesiące, ale nawet 23 lata tak zdaje się wczoraj mówił prezes polskiego funduszu rozwoju Paweł Borys wobec czego pewnie część zadaje sobie pytanie jak jeszcze mocno mocniej można podnosić stopy procentowe, bo chyba zdaje się nie można tego robić w nieskończoność to pytanie do pani nie ma pani szklanej kuli widać przyszłość, ale to, jakie będzie rozwiązanie wyjście z tej sytuacji na tym skończyć myśl, którą zaczęłam tym cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej mamy obecnie założyć najsilniejszych cyklu podwyżek procentowych o książce 20001999 tysięcznego roku, więc powoli wchodzimy w takie obszary można powiedzieć niezbadane przecież struktura polskiej gospodarki przede wszystkim skala ukryto Wienia sektora gospodarstw domowych, które w największym pewnie płaci cenę tych podwyżek stopy re procentowych zmieniła się w sposób niebagatelny, więc skuteczność mechanizmu transmisji polityki pieniężnej do gospodarki do naszego codziennego życia nasz nas konsumentów jest wielokrotnie większa niż wtedy są także oznacza, że dużo większy potencjalnie unikać gospodarcze i Narodowy Bank Polski przez wiele lat regularnie publikował takie dokumenty nazywane mechanizm franki, które właśnie pokazywały inne wg szacunków opartych na modelach ekonometrycznych jak mocno podwyżki stóp procentowych punktów wpływają z 1 strony na inflację, ale z drugiej strony także na tempo wzrostu gospodarczego taki ostatni raport, w którym dysponujemy, które niestety został opublikowany w 2019 roku ukazuje jednym z taką pewną jednak niepokojącą rzecz znacie pan hamować inflację w zasadzie 11 hamujemy także ograniczamy tempo wzrostu gospodarczego ach to pokazuje, że ten koszt związany z lekiem pogroził naszego w weekend gospodarki stagnacji staje się coraz większym wraz z każdą kolejną podwyżką procesowych, a z drugiej strony pojawi się na horyzoncie pytanie czy pogrożenie polskiej gospodarki, że w stagnacji bardzo silnym wyhamowaniu wzrostu gospodarczego będzie wystarczająca by zdławić presję inflacyjną nie tylko, ale dużym stopniu napędzaną 1 przez czynniki globalne i tutaj np. mamy także tematy unijne decyzje o tym, że chodzi od ropy także wszystkich sankcji, ale przecież uderzają także procesy cenowe w Europie pre tak jak pan powiedział na nie będą wpływały przez kilka miesięcy oddziaływał kilka miesięcy, ale raczej w sposób średnioterminowy podnoszą ten przeciętny poziom cen, które będziemy obserwowali gospodarce nawet 2 bardzo trudne pytania, a na ich myślę, że powoli chyba też oczekujemy, że rada polityki pieniężnej, bo dając coś co nazywamy format Gajda i zacznie próbować na pytaniach odpowiadać na znacznie sugerować czytam na szczyt podwyżek już się zbliża czy jeszcze nie ma na to musimy poczekać po pierwsze, najpierw musimy poczekać na decyzję rady polityki pieniężnej, a potem na to co np. jutro będzie miał nam do powiedzenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił przed momentem pani Marta Petka-Zagajewska trwa czwartkowy magazyn EKG słyszymy się tuż po informacjach K2 ekonomia kapitał gospodarka Tomasz Setta przed mikrofonem dzień dobry państwu po raz trzeci, bo to trzecia część czwartkowego magazynu EKG z nami przypomnę są dzisiaj pani prof. Izabela Grabowska pani Marta Petka-Zagajewska pan Arkadiusz pączka przed informacjami TOK FM rozmawialiśmy i stopach procentowych dziś przypomnę przed nami decyzja rady polityki pieniężnej prawdopodobnie kolejnej podwyżce i o prezesie Narodowego Banku Polskiego i tym wątku wydaje się Warta odnotowania informacja to, o czym dziś rzecznik rządu mówił w państwowym radiu mówił o tym, że jest większość w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości by poprzeć kandydaturę Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w fotelu prezesa NBP i to już informacja ze strony sejmowej ani od rzecznika rządu, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w przyszłym tygodniu w dniach 1112. maja, a to, że 3 ważne, dlatego że wniosek prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie czeka na rozpatrzenie od stycznia Akademia prezesa Adama Glapińskiego obecna upływa w czerwcu tego roku to teraz z komunikatów to tyle i przejdźmy do pytań pytanie do pani Marty setki Zagajewski taki wątek, który już pojawi się w naszej dyskusji, czyli pytanie o ten szósty pakiet sankcji unijnych wobec Rosji tam najważniejsze elementy sankcji, czyli tej propozycji sankcji to jest oczywiście całkowite embargo na sprowadzoną z Rosji ropę naftową pytanie do pani jak wczoraj na to rynki zareagowały mam tutaj na myśli w szczególności ceny ropy naftowej zdaje się, że mamy tutaj pewne zwyżki na i teraz pytanie to jest coś czym musimy się pogodzić, że ropa naftowa będzie droższa wobec czego także my tutaj za paliwo będziemy płacić więcej, bo tak reakcja była dotyczy automatyczna, jeżeli mamy informację, która wyklucza w dużej części światowego rynku jednego z głównych czy istotnych dostawców automatycznie, a cena tego surowca rocznie no bo wiadomo, że Europa będzie zmuszona większym stopniu poszukiwać dostaw i Gdynię na świecie dokładnie tak samo było wczoraj, choć też namysłu warto uwzględnić że, gdy rozmowy o tym albo usługę Jeża kolejnym krokiem rozważanym przez komisję europejską będzie właśnie uderzenie w Rosję poprzez niezdolność do dostarczania czy zarabiania pieniędzy, że Europie poprzez dostawy ropy WTI pojawiał się już dawno, więc naszym dużym stopniu, jakby taki rozwój wypadku był już w tych utrzymujących się przecież na wysokim poziomie wyraźnie powyżej 100USD za baryłkę cena ropy uwzględnione w ME dla tutaj pewna Zana w 2, a wspieranie wolności demokracji, którą Europa ponosi wydaje mi się, że tutaj nie powinna mieć najmniejszych wątpliwości, że ocena, którą warto i trzeba zapłacić kwotę koszty już nie tylko gospodarcze związane z tym by Rosja dalej rosła siła i wniosła o wysoki poziom ryzyka zagrożenia dla wszystkich państw w Europie, a naprawdę dużo większym ryzykiem gospodarczym dla naszego dobrobytu w ogóle wolności tutaj pełna zgoda, że droższe paliwo to jest zdecydowanie dużo niższa cena niż ta, którą w tej chwili płacą Ukraińcy walczą o wolność swojego kraju wchodzą słowo mówiła przed momentem pani Marta Petka-Zagajewska, bo jest jeszcze kilka rzeczy, o których chciałbym państwa naszych gości dziś zapytać, a kolejne pytanie to będzie pytanie do pani prof. Izabeli Grabowskiej, bo chciałem połączyć kilka wątków to znaczy słyszymy coraz częściej, że wysoka inflacja nie wiem czy dwucyfrowa, ale wysoka inflacja to jest coś co będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas rysuje nam się dziś perspektywa może nie recesji, ale spowolnienia gospodarczego co będzie się przekładało na takie nasze codzienne życie mówiąc wprost na nas takie obniżenie tej naszej stopy życiowej tak się zastanawiam, jakie mogą być pani zdaniem społeczne skutki kumulacji tych wszystkich zdarzeń, dlatego że wszystko to co w tej chwili się dzieje trochę rozmija się z taką obietnicą polityczną złożoną przez obecnie rządzących, że ta i że ten poziom życia będzie rósł, że to na wszystko co się dzieje w gospodarce będzie trochę odpowiadać tym takim rozbudzony naszym aspiracjom, że będzie lepiej, że będziemy wyjeżdżać na lepsze wakacje niektórzy w ogóle będą mogli pierwszy raz w życiu na jakieś wakacje pojechać pytanie pytanie właśnie jak to co do tej pory nam obiecywano rozmija się z tym co w tej gospodarce rzeczywiście się dzieje, jakie to pani zdaniem może przynieść skutki pani profesor dziękuję za to pytanie, bo to bardzo ważna społecznym pytanie no pierwszą z podstawowych com w konsekwencji będzie powiększająca się bieda w Polsce i zacznijmy lepiej o tym mówić bardzo bardzo głośno, bo nie chodzi tutaj tylko to skrajna bieda, ale także dołączą do OUN i biednych których, którym nie będzie kompletnie wystarczać tzw. biedni pracujący, czyli ci, którzy jednak ponoszą wysiłek o pracy ale, ale w wynagrodzeniach, które mają koszty, które będą koszty życia, które będą musieli ponosić no będą przekraczały ich dochody to co spowoduje też rosnącą spiralę zadłużenia problem też będzie w klasie średniej, która jak wiemy jest motorem społecznym motorem gospodarki to ona bierze kredyt to ona napędza w dużej mierze konsumpcję, jeżeli u o grupa osób, które będą coraz większy procent dochodu przeznaczały na spłatę kredytów i inne zobowiązania płatnicze będzie się powiększać to znowu ich poziom życia się obniżenie będzie starczało na wszelkie podstawowe potrzeby państwo będzie pompował więcej pieniędzy do gospodarki co będzie napędzało inflację będzie więcej więcej pieniądza w gospodarce, więc jesteśmy w błędnym zupełnie kole ja mam wrażenie, że rada polityki pieniężnej, podwyższając kolejny stopy procentowe no nie bardzo zatrzyma to błędne koło, bo jest potrzeba większego namysłu różnych partnerów im w tym partnerów społecznych jeszcze chciałam dodać jedno zdanie, dlaczego nie mówimy o wejściu Polski do strefy euro nie byłoby problemu odnoszenie ciągle stóp procentowych w Polsce zależni byśmy byli od europejskiego banku centralnego ten temat wraz z rocznicą Polski właśnie Polski dom powinien być absolutnie dyskutowany i temat jest odłożony kompletnie na półkę rada polityki pieniężnej wraz z prezesem robią właściwie co chcą temat wejścia Polski do strefy euro jest przy potężne temat obawiam się, że dziś w magazynie EKG tego wątku nie będziemy w stanie kontynuować, bo powoli kończy nam się czas chciałbym jeszcze zapytać o jedno rzeczy pana Arkadiusza pączka to będzie nawiązanie do tego co niebawem zacznie się gdzieś w radzie dialogu społecznego mianowicie rozpoczną się dyskusje na temat tego co płacą minimalną w przyszłym roku słyszymy że, ponieważ inflacja jest tak wysoka to powinno to płaca minimalna w nowym roku wzrosnąć w 2 w 2 terminach na początku stycznia i na początku lipca, chociaż związkowcy są zdania, że to już w tym roku powinno się wydarzyć, czyli w lipcu już powinna być jakaś kolejna podwyżka tejże płacy minimalnej, bo widzimy wszyscy co z cenami w sklepach się dzieje pytanie jak patrzę na to strona przedsiębiorców pan Arkadiusz pączka panie redaktorze ustawowo rzeczywiście w przyszłym roku powinno nastąpić dwukrotne podniesienie płacy minimalnej natomiast znanym modelu podniesienia płacy minimalnej drugiej natomiast, że płyną sygnały ze strony związków zawodowych o o pewnych dyskusjach co do tego roku natomiast rzeczywiście na ten rok mamy już płacę minimalną określoną skupmy się na roku w przyszłym bardziej interesuje mnie to o jakich musimy poziomach, bo pamiętajmy, że płaca minimalna bardzo mocno oddziałuje na, a finanse przedsiębiorców na aspekt zamówień publicznych na kwestie związane z całością gospodarki i z pewnością wobec tej taki, który dzisiaj dyskutujemy niepewności gospodarczej związanej nie tylko ze tym co robi rada polityki pieniężnej, czyli goni to inflację z tym co się dzieje wokół nas w zakresie i sytuacji makroekonomicznej, ale też politycznej, a myślę, że temat płacy minimalnej będziemy bardzo istotne znaczenie, bo w przypadku bardzo mocnych oczekiwań ze strony związków zawodowych, a takich słyszymy min 500zł z tych naszych wyliczeń wynika z 400zł od 1stycznia natomiast bez sygnały dochodzą nas strach związków zawodowych o większej kwocie, która będzie negocjowana, a jeszcze na to bym dodał aspekt polityczny, czyli w przyszłym rok rokiem wyborczym, a tak, więc my jako przedsiębiorca oczywiście bardzo, a tutaj mocno już zastanawiamy się i w jakim jest w jakim kierunku ta dyskusja pójdzie, bo chciał robić trzeba będzie znaleźć 1 stronę koszty ponoszone przedsiębiorców, ale z drugiej strony koszty ponoszone przez tych pracowników w sklepach, które po prostu widać, że ta płaca nie wystarczy na tyle na ile wystarczyła do tej pory jak najbardziej, tym bardziej że tak jak to bardzo duże znaczenie gospodarcze, tak więc jesteśmy gotowi tutaj do dyskusji do wszelkich rozmów z stroną związkową natomiast, a dzisiaj trzeba sobie, a bardzo jasno powiedzieć że, a temat płacy minimalnej, a z tym w tej Rosjan w gospodarce też ma bardzo istotne znaczenie, o czym mówił pan Arkadiusz pączka bardzo dziękuję w magazynie EKG bardzo krótki zdziwienia naszych gości to za moment, ale wcześniej obowiązkowe raporty rynkowe z tego co w tej chwili dzieje się np. na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie tam kolor zielony indeks WIG WIG 20 w górę o mniej więcej7%, a euro dziś po 467USD po 440 funt po 552 i frank szwajcarski dziś po 4zł i 51gr w kawie i będą bardzo krótkie zdziwienia zacznie pani Marta Petka-Zagajewska ożywienie zaskoczenia granie wydaje do tych naszych chowa inflacyjna wczoraj Bloomberg witała także rząd Indii rozważa wprowadzenie zakazu eksportu pszenicy pan wynika z wysokich temperatur, które podobno zniszczyły w dużym stopniu, a uprawy pszenicy w tym kraju wiadomo czy ósme największe światowe kwartę pszenicę, a przypomnijmy, że drożejąca żywność i właśnie obawy o to czy głos wystarczy potem jak całe zniszczone uniemożliwiono zbiory Ukrainie jak prawdopodobnie tak głośno światowy rynek nie będzie w takim stopniu jak wcześniej dostarczała Rosja no cha ją ceny surowców rolnych produktów rolnych na świecie, a na bardzo wysoki poziom indeks obrazujący zmianę cen surowców rolnych w marcu rósł o ponad 46% rok do roku, że tutaj warto okazać, że w Polsce ceny żywności na dzisiaj około 12% do roku jest przestrzeń, która może być jeszcze przed nami niestety bardzo bardzo duża interesować sprawą czynników, które będą podwyższane niestety przybywa bardzo dziękuję pani prof. Grabowska ja jestem cały czas zdziwiona brakiem obchodów państwowych te 18 lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej jest to wręcz mogę powiedzieć tylko zdziwioną, ale oburzona i takiej refleksji co nam do prawie dwudziestolatka przyniosła i szczególnie mówienie do młodego pokolenia, które rodziło się właśnie w tym czasie bardzo dziękuję bardzo, krótko na koniec pan Arkadiusz pączka to w zasadzie permanentnej zdziwienie, a mianowicie brak uregulowania kwestii związanej z uruchomieniem środków z po co bardzo mocno skutkuje i ma przełożenie na gospodarką bardzo dziękuję państwu ze zdziwienia za udział w naszej dzisiejszej audycji Arkadiusz pączka Marta Petka-Zagajewska Izabela Grabowska byli dziś państwa gośćmi w magazynie EKG program wydawała Natalia Banaczek realizowała Lidia Prądzyńska za chwilę informacje w radiu TOK FM o godzinie dziesiątej, a tuż po nich audycja owczarki Cezary łasiczka Tomasz Setta dobrego dnia państwo życie do usłyszenia jutro po dziewiątej w magazynie EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA