REKLAMA

Po spotkaniu zespołu ds. uchodźców z Ukrainy

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-05-05 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

Z Elżbietą Anną Polak, Marszałkiem Województwa Lubuskiego, rozmawiamy o wczorajszym posiedzeniu rządowo-samorządowego zespołu ds. uchodźców z Ukrainy. Pytamy o wspólne działania władzy centralnej i władz lokalnych na rzecz Ukraińców w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Lewicka dzień dobry witam państwa zapraszam na wywiad polityczny moim państwa pierwszym gościem Elżbieta Anna Polak marszałek województwa lubuskiego członek rządowej Samorządowego zespołu do spraw uchodźców z Ukrainy dzień dobry Pani Marszałek i dobry pani dzień dobry państwo ten zespół doraźny został powołany przez komisję wspólną rządu samorządu terytorialnego wczoraj mieli państwo pierwsze merytoryczne spotkanie w Warszawie wiceminister MSWiA Paweł Rozwiń » Szefernaker, który wchodzi także w skład tego zespołu mówił, że chciałby, aby zespół pracował przede wszystkim nad kwestiami edukacji zdrowia i polityki społecznej panią na początek zapytam o zdrowie, bo m.in. ten temat referowała pani wczoraj na tym spotkaniu co wymaga doprecyzowania zmiany do pisania jest bardzo dużo problemów trudna wszystkie od razu zdiagnozować są takie, które należy natychmiast rozwiązać potrzeba takich pilnych rozwiązań również legislacyjnych, ale są też takie, które wymagają podejścia długofalowego rozwiązania systemowe długofalowym programie, który chcemy wspólnie tworzyć pan wice minister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker im z naszej strony samorządowej prezydent Sopotu Jacek Karnowski zgodni są co do tego mam, jakie cele sobie postawiliśmy wczorajsze spotkanie też wyraźnie pokazało, że sam niektóre sprawy dosyć proste, które można bardzo szybka nie rozwiązać w opiece zdrowotnej tak samo jak w opiece społecznej tych problemów jest chyba dam najwięcej, ponieważ wszyscy ucha c, którzy przybyli do nas po 2004. luty mają tam mają taki sam status jak obywatele i Polsce przysługują im wszystkie świadczenia w zakresie ochrony zdrowia nieodpłatnie częściowo sprawa została uregulowana w zakresie TOZ lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie ustalono stawkę nawet za wizytę za 1 wizytę około 70zł za wizytę 1 pacjenta w lekami wczoraj apelowała o zmianę wysokości stawek na świadczenia w ramach właśnie po ZU, bo zwracała pani uwagę, że w przypadku np. pacjentów przewlekle chorych są one za niskie, a poza tym jeszcze dochodzą koszty tłumaczenia dokumentacji medycznej pacjentów chorych np. kardiologicznie onkologicznie, że w ogóle jest dokumentacja jest bardzo źle tak bardzo często i to właśnie sygnalizują nam lekarze rodzinni bardzo często nie ma tej dokumentacji medycznej, zwłaszcza u osób przewlekle chorych osób chorych onkologicznie potrzebna jest bardzo szeroka diagnostyka i trzeba ponownie wykonać jak rozumiem oczywiście ta stawka wtedy jest oczywiście marna tak jest ze zbyt mała lekarze proszą wnioskują o zwiększenie tej stawki natomiast mamy też już hospitalizację tak naszych szpitalach, a sprawa finansowania pobytu w szpitalach naszych gości z Ukrainy uchodźców wojennych nie jest w ogóle uregulowana Narodowy fundusz twierdzi, że w bramach tych ryczałtów umów, które są podpisane ze szpitalami szpitale mają wykonywać te świadczenia jest zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim bardzo mocno są teraz obciążone sorry również świąteczna noc na pomocy, a 13 pacjentów takich sygnalizują lekarze to są właśnie uchodźcy wojenni bardzo często właśnie tutaj szukają pomocy, ponieważ wolontariuszem nie organizacje pozarządowe, które w Turzy, które umie prowadzą np. w Zielonej Górze lubuskie centrum pomocowe urzędzie Marszałkowskim w sali Kolumnowej tam właśnie szukają pomocy dla osób potrzebujących dla osób chorych, a wiemy przecież, że SOR-y są deficytowe przynoszą bardzo duże straty w moim szpitalu klinicznym w Zielonej Górze tak jest rocznie ponad 4 000 000 potrzebujemy przejrzystych zasad finansowania leczenia nie naszych uchodźców tak rzeźbą transparentne, żeby było wszystko jasne chcemy renegocjować się kontrakty zwiększyć finansowanie w ramach ryczałtów lub właśnie dyskutujemy na ten temat również wczoraj o tym rozmawialiśmy ludzie lub utworzenia specjalnego funduszu finansowania świadczeń poza systemem ubezpieczeń, które byłyby skierowane w kierunku właśnie uchodźców z Ukrainy tak ten fundusz taki, a także to było transparentne jasne i widoczne, żeby również Polacy ubezpieczeni tak też nie nie czuli się spychani na margines tak Jasnej Pani Marszałek jeszcze chciałbym zapytać o skalę, bo powiedziała pani, że jeżeli chodzi o te SOR-y, które są na państwa na terenie około 13 pacjentów to są właśnie nasi goście z Ukrainy mówiła też pani wczoraj po tym, spotkaniu, że w 2 państwa w szpitalach w lubuskim, a leczy się już blisko pół 1000 Ukraińców 351 hospitalizowanych pacjentów w naszym lubuskich szpitalach i nagłe przypadki nagłych przyjęć 293 myślę, że różnie tak suma faktycznie taka będzie, ale dyskutowała właśnie z panem wiceministrem zdrowia na ten temat, które musi te rachunki nie zgadzały z jego meldunkami nawet gry zaproponował, że zrobi mitu kontrolę, proszę bardzo, przepraszam nie o to chodzi chodzi o to, że będą przewidywalny system w jaki sposób będziemy finansować szpitale, które świadczą tą pomoc tak nie liczy w tej chwili pieniędzy, ponieważ pomagamy tak Polki Polacy wszystkie nasze jednostki instytucje samorządy jesteśmy na pierwszej linii frontu pomagamy będziemy pomagać, ale przyszedł czas, żeby napisać ten program chcemy go napisać wspólnie to zaś będziemy dalej Pani Marszałek chciał dopytać pani powiedziała tej kontroli, która w, którą pani pogrążoną, jaka jest atmosfera tych rozmów między rządem samorządowcami mogłaby być lepsza moim zdaniem, ponieważ chcemy wspólnie rozwiązać problemy, które przed nami są za teraz tak wcześniej, zanim może się pogorszyć sytuacja przede wszystkim stworzyć warunki dogodne warunki do życia dla uchodźców chcą się uczyć języka polskiego chcą przede wszystkim pracować i to są naturalne sprawy, które musimy zabezpieczyć, gdy słyszę od swojego wojewody, który twierdzi, że ma 50 000 000 na fundusz pomocowy mu na wszystko starczy na to jestem zdziwiona skoro nie refunduje pomocy rzeczowej dla samorządów my zwróciliśmy się takim wnioskiem przeznaczyliśmy na pomoc dla uchodźców 7,51 000 000 do tej pory na powiaty równo po 500 000 na zarządzanie kryzysowe kupujemy żywność w ogóle nie ma refundowanej pomocy rzeczowej organizacje pozarządowe też nie otrzymują żadnego nie wsparcia będziemy też o tym rozmawiać w niedzielę i w poniedziałek przy okrągłym stole, do którego zaprasza prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poniedziałek jest to sesja plenarna otwarta i hali stulecia także zapraszam każdy może przejść my w niedzielę przygotujemy diagnozę tej sytuacji dzisiaj rozmawialiśmy na 2 spotkaniach roboczych w jaki sposób się przygotować by łatać właśnie te wszystkie problemy związane np. chociaż bez brakiem zgód ministra zdrowia na pracę lekarzy pielęgniarek ja mogę natychmiast zatrudnić w szpitalach lubuskich 400 osób występujemy o zgodę do tej pory dostałam 1 zgodę na zatrudnienie pielęgniarki w szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze żadna moja jednostka nie otrzymała jeszcze rekompensaty za wykonywanie świadczeń, ale chcielibyśmy mieć umowę tak chcielibyśmy, żeby to było przewidywalne i prosimy też o finansowe, dlaczego trwa bardziej go czy rząd jakoś tłumaczył, dlaczego pani może zatrudnić 400 osób od ręki dostaje pani na razie odpowiedź dla 1 osoby nie musimy uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie, więc dlatego dlatego powiedziałem na początku, że mogłoby być lepiej, ale mam nadzieję, że pan minister spraw, gdzie u siebie zrobi też kontrolę nie tylko mnie i na następnym spotkaniu, które jest zapowiedziane na 10maja, a takie merytoryczne w zakresie budownictwa tak, że o, które też wnioskujemy by nie wyobrażam sobie, żeby uchodźcy mieszkali w ośrodkach wczasowych tak jak w regionie lubuskim np. w Lubniewicach mieszka 500 osób w domkach w ośrodkach wczasowych tak tak nie można normalnie rzecz z drugiej strony też nie zawsze uchodźcy mogą dalej mieszkać się przez kolejne tygodnie w prywatnych domach prawda to jest właśnie zbyt niska stad stawka 40zł za osobą dzień na wszystko również przedsiębiorcy wypowiadają już umowę przy stawce 70zł zakwaterowania w takich miejscach też jest to zbyt mała stawka, ale wracajmy do zdrowia tak również mamy na moim terenie tak wiem, że w każdym województwie taki jest na Wschodzie jest to skala o wiele większa mamy lekarzy z Ukrainy pielęgniarki pracowników, którzy chcieliby poza podjąć zatrudnienie w administracji dłużnych nie służbach w systemie ochrony zdrowia w Polskim systemie set w Polskim systemie ochrony zdrowia nie znają jednak języka stąd też najważniejsze jest teraz 3 w zorganizowanie kursów języka polskiego Pani Minister Maląg przyznała, że faktycznie nie mają środków finansowych na ten cel, ale uruchomi rezerwy, więc można tak jest decyzja w tej sprawie my również przed jak rozumiem te pieniądze z tejże rezerwy trafią do samorządów to samorządy będą organizowały urzędów, a w wojewódzkich urzędów pracy, czyli na poziomie samorządu wojewódzkiego my już takie decyzje też wcześniej podjęliśmy przekierowuje z Regionalnego programu Operacyjnego środki finansowe na język Polski i wsparcie psychologiczne, bo uznaliśmy, że to są największe problemy najpilniejsze natychmiast do rozwiązania poprosiliśmy rząd o finansowanie stanowisk asystenta lekarza nie wyobrażam sobie leczenia bez znajomości języka nie ma szansy taki asystent znajomością języka ukraińskiego mógłby w czasie stażu poznać język Polski tak pomagać lekarzowi zdiagnozowaniu tak w leczeniu uchodźców ukraińskich ustaliliśmy też do tej pory nie ma w ogóle w systemie finansowania prace ratowników medycznych służy właśnie byli na pierwszej linii frontu tam na Wschodzie najczęściej jako pierwsi pomagali także to też uznano, że to jest niemożliwe, że to musi być jakiś błąd techniczny pominięto grupę zawodową będzie to uzupełnione podobnie jak zwiększenie liczby uczniów przypadających na 1 pielęgniarkę i prosiliśmy podniesienia 10% tak jak jest to edukacji i jest na to zgoda także, iż porozumienie nie ma jeszcze porozumienia dofinansowania wał, ale rozumiem jest porozumienie co do kierunku w jakim mają państwo zmierzać myślę, że także przede wszystkim jest taka widzę dobra Wola pana ministra Szefernakera z ma to moc sprawczą mam nadzieję, że tak będzie dalej i skutecznie cierpliwie uzyskamy to co chcemy uzyskać, zwłaszcza w obszarze zdrowia, gdy ja słyszę sygnały przecież od ludzi, którzy pracują w tym zakresie mają do czynienia z ich tam, gdzie się zdarzają przepisy i nasi pacjenci brak np. procedury wypisywania recept na leki refundowane mniej nie jest niestety tutaj nie znalazłam zrozumienia pan minister twierdzi, że zmyślam to jest nieprawdziwe dzisiaj uzyskałam tutaj na miejscu w Zielonej Górze potwierdzenie, że niestety niestety tak jest myślę, że bardzo ważne byłoby wzmocnienie systemu kadrę medyczną z Ukrainy, a osoby, które nie znają języka polskiego należy zatrudnić na etacie stażysty sfinansowanie stażu przez Ministerstwo Zdrowia jest ona na naprawdę możliwe do zrobienia dzisiaj np. miałam spotkanie z dyrektorem Filharmonii dowiedziałam się od niego, że Instytut tańca utworzą taki program Rara re Ratujmy artystów Ukrainę i finansuje 50% zatrudnienie artysty Ukrainy świetny pomysł właśnie chodzi o takie rozwiązania tak, żebyśmy odpowiedzialnie wzięli na siebie ciężar zorganizowania lepszej pomocy uchodźcom, którzy zostaną z nami dłużej tak niewątpliwie czas pospolitego ruszenia się skończył Pani Marszałek musimy kończyć jeszcze tylko jedno krótkie pytanie czy już wiadomo czy strona rządowa pojawi się na tym wrocławskim przy tym wrocławskim okrągłym stole mam taką nadzieję, ponieważ to nie tylko będzie strona samorządowa przy wrocławskim stole, ale przede wszystkim wolontariusze organizacje pozarządowe te które, ale rozumiem mają państwo wiążącej deklaracji od któregoś z ministrów od premiera, że się pojawi we Wrocławiu nadzieję, że nas nadzieję, że nas teraz słyszą, więc zapraszam serdecznie bardzo dziękuję Pani Marszałek za rozmowę Elżbieta Anna Polak marszałek województwa lubuskiego członek rządu Samorządowego zespołu do spraw uchodźców z Ukrainy dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, dziękuję informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA