REKLAMA

Czy jest szansa na powstanie nowych Parków Narodowych?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-07 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska proszę państwa w tej rodzinie moi goście będzie Paweł Średziński z fundacji dziedzictwo przyrodnicze dzień dobry Pawle dzień dobry dobry wieczór i myślę, że wielu słuchaczom kojarzy się bardzo konkretnym tematem, ponieważ oczywiście kiedyś byłem rzecznikiem wf i wielokrotnie rozmawiali, ale potem kontekst, w którym występowałeś to była kwestia inicjatywy idei stworzenia parku Turnickiego zrzec się z dnia przebiera się w mediach na Rozwiń » czytanki duży artykuł politycy teraz mam poczucie, że tak ucichło, a wokół coś wokół parku Dębnickiego nawet co się dzieje jak być dalej Fundacja czyni działania, jakie wypadku Unickiej powstał są jakieś szansę co druga strona mówi się zmieniło od kilku lat w tej sprawie pytanie toruński park Narodowy jest zadawane już od początku lat osiemdziesiątych, kiedy powstała po raz pierwszy koncepcję do powołania takiego parku osadzenia się troszeczkę inaczej nazywać była mowa o parku Narodowym środkowego wiarą czy też Doliny Wiaru orędzia chińskim parku Narodowym natomiast ja już jestem właściwie kolejnym pokoleniem, które ten park się upomina jest rzeczywiście tutaj jest taka sytuacja cały czas patowa, bo w ogóle rozmowa o parkach narodowych w Polsce bez gruntownej zmiany prawa i tego, żeby owo samorządowe weto zamienić na konsultacje z samorządami ona będzie ta prawna przeszkoda cały czas barierą, która uniemożliwia powołanie parku Narodowego bo o czym pewnie jeszcze dzisiaj bowiem w czasie rozmowy samorządy są ważnym interesariuszy ważną grupą natomiast też myślę, że nikt, a z dotychczas rządzących nie zastanawiał się za bardzo nad tym jak przekonać samorządowców do ochrony przyrody, bo tutaj interesy mogą być zbieżne natomiast w przypadku turyńskiego niestety jestem taki bardzo czarny Pijar, a zły PR dla parku Narodowego on jest wzmacniany umacniane o wynika to obaw wynika z tego że, chociaż z terenu parków narodowych podatek leśny jest niższy niższy z obszarów, które są w zarządzie lasów państwowych, że w parku Narodowym osoby, jeżeli byłyby dotąd zatrudnione w lasach państwowych w parku Narodowym znalazły się znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej i finansowej, bo jak wiemy parki narodowe i ich kadra są niedofinansowane od lat wreszcie park Narodowy też się nie nie ma takiego wsparcia odgórnego to znaczy, pomimo że pan minister środowiska jest osobą decyzyjną tworzącą park Narodowy to minister nie wychodzi z propozycjami do lokalnej społeczności nie próbuje swoje lokalnej społeczności szukać chociażby środków unijnych, które w ostatnich latach nie było trudno i jeżeli byłaby Wola, a ku temu można byłoby stworzyć fajny ciekawy program dotyczący wsparcia natomiast Górnicki park Narodowy jako projektowany społecznie w 2016 roku 2017 się objawił ponownie dzięki inicjatywie fundacji dziedzictwo przyrodnicze, która zorganizowała taką kampanie natomiast dziś Górnicki wraca wokół samej i tej toruńskiego parku Narodowego zebrała się grupa bardzo fajnych ludzi przyjaciół toruńskiego parku Narodowego z różnych miejsc tak z Pogórza przemyskiego, że ten park Narodowy planowany, a miałby powstać jak i z całej Polski ten fanpage toruński park Narodowy projektowany on obecnie na bieżąco informuje o tym co się dzieje będą organizowane kolejne wydarzenia był już spacery, więc sprawa polickiego myślę, że znowu wraca natomiast też cały czas potrzebna jest rozmowa o tym co zrobić już teraz, żeby chociażby zatrzymać wycinkę tych najcenniejszych fragmentach parku Narodowego, ponieważ sama Fundacja dziedzictwo przyrodnicze oprócz tego, że przygotowała i nie dojdzie przygotowała dokumentację przyrodniczą, która jest niezbędna do powołania parku Narodowego również przygotowała taką propozycję przejściową bądź kompromisową takie może nazwać, czyli powołania rezerwatu reliktowe Puszcza Karpacka, który objąłby też 78000ha, czyli połowę planowanego parku i o chronił najcenniejsze obszary Leśna na tym obszarze Pogórza przemyskiego, gdzie rzeczywiście gór Sanocko-Turczańskich rzeczywiście jest taka potrzeba i to rzeczywiście można by było znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązania o tymczasowe, które potem mogłyby stać się tym takim punktem wyjściowym do utworzenia parku, kiedy już oczywiście wszyscy samorządowcy i lasy państwowe i strona z ekologiczna i przewodnicy i a decydenci mogliby tutaj znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie, tym bardziej że toruński park Narodowy nie jest parkiem wymyślonym przez ekologów tylko jest to park, który do dziś jest wpisany do różnych krajowych strategii rządowych jego powołanie, a było planowane cały czas jest odsuwane w czasie, a będziesz tutaj, bo tutaj bardzo odpowiedzialną moje pytanie, bo chciałam chcę zapytać czy druga strona ci, którzy decydują o powołaniu parku widzi walory przyrodnicze wystarczające by tam powołać park tyle tylko, że mówi no tak, ale trzeba jeszcze się patrzeć na ten aspekt społeczny miejscowo mieszkańców lokalnych itd. czy druga strona nie widzi tych walorów z tego co mówisz skoro skoro ten to już było zapisane gdzieś tam gdzieś tam w papierach wcześniej to znaczy, że te walory przyrodnicze druga strona uznaje taką są bezsprzeczne i to zresztą potwierdzały kolejne stanowiska podpisywane przez wiodące autorytety naukowe przypomnę chociażby sesję wyjazdową o Państwowej rady ochrony przyrody sprzed kilku dobrych lat to bodajże w roku 2011 siejemy la i wtedy również to stanowisko dotyczące tego, że park powinien powstać, więc śmiało po raz kolejny miała też tę szansę okazję porozmawiać niestety nieżyjący już Tadeuszem Michalakiem, który opowiadał jak właśnie jeszcze na fali tego, że ten park miał powstać w latach dziewięćdziesiątych, kiedy było bardzo blisko do powstania tego parku sam pamięta dokumentację, którą tam miał jechać się, bo Warszawy, którą miał złożyć, bo to wszystko błogosławi wszystko było na stole nagle zostało zablokowane, a tutaj wydaje mi się, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni za ochronę przyrody w Polsce mają tę świadomość natomiast społeczeństwo polskie myślę, że przez kilka dobrych lat zapomniało turyński, a Fundacja dziedzictwo przyrodnicze to co jest powoli niewątpliwą zasługą przypomniała o istnieniu tego parku istnieniu takiego pomysłowo zawsze najłatwiej doprowadzić do w odwrócenie jakiejś idei jakiegoś pomysłu do zatrzymania realizacji tego pomysłu poprzez to, że opinia publiczna zapomina o pewnym pomyślę i to rzeczywiście mogłoby się stać działo się, bo pamiętam początek inicjatywy, którą prowadziła Fundacja już oficjalnie w mediach, a ty rzeczywiście ten Górnicki budził wszystkich raczej zdziwienie na twarzy, a co to jest tak, że to jest tylko koneserzy ich eksperci wiedzieli, a wicie to miejsce się znajduje i osoby zorientowane natomiast myślę, że teraz coraz więcej osób będzie wskazywać na toruński park, chociaż nie mamy wciąż dobrych badań opinii publicznej, a przydałyby się może, żeby wiedzieć czy już ludzie wiedzą, że coś takiego, który łódzki park Narodowy, a gdzieś na mapie mogłoby zaistnieć, jakkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że no nic nie wygra raz w białowieskim tatrzańskim, które są tym najbardziej rozpoznawalnymi parkami narodowymi o w Polsce myślę, że są w czołówce czy też Kampinoskiej, który też łatwo się kojarzy z parkiem Narodowym, ponieważ blisko Warszawy i się rzeczy też o Kampinoskim myślę, że wiele osób wie, bo rzeczywiście ten Górnicki jest cały czas tematem, który wymaga pilnego rozwiązania osobiście uważam, że jest najpiękniejszy park Narodowy utworzenia w Polsce znacznie mniejsze niż Jurajski, a czy też Mazurski, jakkolwiek zabrzmi, ale rzeczywiście nie bez powodu naukowcy mówią o tym, że tereny dawnej lipcowej Puszczy Karpackiej, które zachowały się na Pogórzu przemyskim w górach Sanocko-Turczańskich one są taką drugą białą wieżą, a właściwie takim porównaniem, a która można zastosować mówiąc o Puszczy Karpackiej porównanie do Puszczy do Puszczy Białowieskiej taka nasza druga Puszcza Białowieska o, ale jest też nadzieja w tym, że coraz więcej osób angażuje się działania wokół Turnickiego, że Fundacja dała ten po wspiera różne inicjatywy ma miejscu i to kropla drąży skałę ja szczerze też to wynika z tego, że kiedy i Białowieża ma już od lat pewną sytuację unormowano mam na myśli środowisko naukowe, które pan jest instytuty naukowe, które tam są to popatrzmy sobie na ten południowy wschód Polski właściwie nie ma tam takich instytucji mocnych naukowych nie ma tej społeczności przewodników dużej on jest bardzo rozproszona to dotyczy nie tylko Turnickiego również Bieszczadów i tego obszaru Bieszczadzkiego parku Narodowego, który też powinien być de facto poszerzone o obszar obecnego nadleśnictwa Stuposiany, bo to jest ten obszar, gdzie zwierzęta w parku schodzą szczególnie w okresie zimowym, a i rozrywa tę zasadniczą część Bieszczadzkiego parku Narodowego, a ten fragmencik nad rzeką sam, a zatem to są takie 2 myślę, że ważne obszary w Polsce, które wymagają szczególnego zaopiekowania biorąc pod uwagę to, że na terenie Bieszczad na terenie Pogórza przemyskiego toczy się gospodarka Leśna, która również będzie z miała wpływ na to jak wyglądają obszary Fund akcji, gdyby wśród naszych słuchaczy licz już naprawdę po raz pierwszy usłyszeli parku Rudnicki tu używać określenia Pogórze przemyskie mówi coś więcej powiedzieć, gdzie jak teren chodzi najprościej chyba powiedzieć, że jest to obszar na południe od Przemyśla całkiem niedaleko obszar, jakbyśmy sobie zobaczyli na mapie taką miejscowość Arłamów to jest dawna wieś, w której teraz jest o duży ośrodek wcześniej był to środek łowieckiej peerelowskich działaczy, o który był ośrodkiem zamkniętym dlatego mówi się też o tym, że paradoksalnie dzięki chce zesłać oczywiście może polowa ono na tym obszarze to te lasy nie były aż tak eksploatowane po to, miał być atrakcyjny teren polowań i chyba tutaj ten aspekt łowiecki jest niezwykle istotne w przypadku turyńskiego parku Narodowego, o czym mówił mi Przemysław Kunysz, który był uczestnikiem tego tej pierwszej takiej próby utworzenia parku Narodowego w latach dziewięćdziesiątych to właśnie to państwo włoskie dzieci ci ci myśliwi, którzy o przyjeżdżają tam oni o są mniej zainteresowani w tym, żeby powstał obszar chroniony no bo nie będą mogli tam polowe nie będą mogli polować, jakkolwiek w parkach narodowych w Polsce jest możliwe odstrzał, ale podlega już zupełnie innym kryteriom to zresztą jest pytanie czy powinien być odstrzał, kiedy ktoś przyjeżdżasz i płaci za to, że zastrzeli sobie Jelenia na terenie parku Narodowego natomiast to już są duże ograniczenia to nie jest coś wtedy jak zresztą powiedziałam już nazwę odstrzał, a on one stosowane nie bez powodu, bo nie nazywa się tego już polowaniem w granicach poniżej nowego to trochę taka a taka dziwaczna sytuacja natomiast oczywiście jak powiedzie się do toruńskiego o parku Narodowego planowanego to są te słynne drogi jestem zwyżkami są takie kieszonkowe ambony można tak powiedzieć, które stoją w równych odstępach od siebie wśród lasów przy leśnych drogach, a i ta obecność tego elementu łowieckiego jest bardzo bardzo silna analitykowi ska przyciągają myśliwych do turyńskiego a, ale też to, że ten obszar jest oczywiście cały czas Jackie bezludne i w turyńskim też może warto powiedzieć o tym, że on jest bezludny prezentację tego co stało się w przyszłości, ponieważ po drugiej wojnie światowej w rezultacie akcji Wisła ukraińscy mieszkańcy tego obszaru zostali wysiedleni, a i wsie, które zostały po nich nie zostały zasiedlone ponownie co dziś jest też elementem, który sprawia, że ta struktura własności na terenie planowanego Turnickiego parku Narodowego zupełnie inna, ponieważ mówiąc w ogóle o utworzeniu parku Narodowego nie ma mowy o zabieraniu własności prywatnej o 100% jest to obszar należący do skarbu państwa, ale większości w zarządzie nie lasów państwowych zresztą z tego co opowiadali mi Przemysław Kuna jeszcze Tadeusz Misiak ten wspomniany Arłamów, gdzie dzisiaj ośrodek to była planowała siedziba parku Narodowego w tym właśnie byłym ośrodku PRL-owskim jest to już jest własność prywatna, ale plany dotyczące powołania parku propozycje chociażby ze strony fundacji już nie uwzględniają obszaru samego środka własności prywatnej, a w parku Narodowym, a taki ośrodek myślę, że mógłby również skorzystać na takiej promocji, którą o, którą jednak robi park Narodowy, bo przyznającą młodzieży odpoczywać, chociaż pewnie też część klienteli to tutaj jest rozwiązanie zagadki to osoby, które są amatorami nie pieszych wędrówek polowań, a więc tutaj no rzeczywiście mamy taką UE dziwną sytuację sytuację też o tyle dziwne, że rozmawiamy o powiecie przemyskim i w ostatnich latach mimo tego, że się sytuacja na rynku pracy poprawiała to był to Obsza z jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia i tutaj rzeczywiście nikt też tak myślę, że to jest wina ja cały czas stwierdza, że jest to wina raczej tego, że centralnie na tym poziomie centralnym nie ma ludzi w ministerstwie, którzy by zaczęli, którym zależało na tym, żeby zacząć ten proces rozmów negocjacji, a z samorządami, bo dziś, kiedy mówimy o parkach narodowych i mówimy o tym, że te parki narodowe nie powstają, bo jest to zmiana prawa, bo wprowadzono z wymóg zgody samorządów gmin na terenie, których leży ten planowany park czy też faktu, o którym ma być poszerzony istniejący park Narodowy to o to jednak mimo wszystko nie powinno być weto tylko konsultacje, ale konsultacja z gwarancjami dla samorządu, czyli w tym momencie trzeba było tak pomyśleć o zmianie obowiązujących przepisów, żeby park Narodowy z 1 strony przynosił o korzyści chociażby z podatku leśnego takie same jak obszary, które są pod zarządem lasów państwowych dodatkowo o to również kwestia dyskusji o tym czy park to powinny być same zakazy jak w tym odnaleźć powinna lokalna społeczność, ale też odwiedzające parki narodowe myślę, że w Polsce wciąż do zrobienia jest lekcja na temat tego jak powinno wyglądać udostępnianie parków narodowych po obecnie mamy taką sytuację jak powstaje park to są tylko wybrane szlaki którymi można chodzić oznakowane natomiast nie ma takiego strefowa Ania ja osobiście zresztą jest, toteż jedna z propozycji, którą swego czasu przedstawili nieżyjący niestety prof. Tomasz Wesołowski we współpracy znasz jeszcze wciąż żyjącymi prof. Bogdana Jaroszewicza mi Rafał Kowalczykiem, żeby w przypadku chociażby Puszczy Białowieskiej tych obszarów, które miały być poszerzony park Narodowy wprowadzić takie strofował, czyli zrobić strefy do tej części można wchodzić można zbierać owoce runa leśnego może nie bardzo trzeba się tylko szlakami poruszy nie trzeba wychodzić latami tak zresztą w ogóle, jeżeli popatrzymy sobie na Bieszczady ta idea w ogóle takiego rezerwatu turystycznego czy takiej strefy turystycznej ona była tam mocno dyskutowana z tego co tam w latach sześćdziesiątych brał udział nawet ówczesne tygodnik polityka a bo chodziło o to, żeby udostępnić te miejsca w kwalifikowanym turystom nie chodzi o to, żeby ludzie wjeżdżali samochodami na ten obszar, ale są pewne zasoby możesz wejść pieszo obierze sami twarz miejsca, gdzie możesz bardzo proste biwakować, a ja założę się no mogę się założyć wiele rzeczy, że większość osób, które i to o do parku Narodowego i chciałby narozrabiać i nie namęczyć się przy tej okazji to nie będzie schodzić ze szlaku ludzie mają tendencję to jednak do korzystania z ubitych dróg natomiast schodzenie z tego szlaku, gdzie są są owady, gdzie jest wygodnie, gdzie trzeba jednak zupełnie innego przygotowania na fizyczną udział trzeba się przedzierać się leczą się przedzierać narodzić czy też odpędzać od komarów jak chociażby nad Biebrzą, a w sezonie letnim wczesną letnim szczególnie późno wiosennym to rzeczywiście no tutaj no ci ludzie nie będą się wpychać to obszar nie wiadomo po co natomiast oczywiście trzeba była odpowiednio uregulować np. te obszary są dostępne dla turystyki pieszej i ewentualnie rowerowej też kwestia chociażby tego jak traktujemy osoby, które wchodzą do lasu i prawa, które też nie tylko na terenie parków narodowych nakazuje usuwać bezpieczeństwa przy istniejących szlakach turystycznych to definicja jest bardzo szeroka mamy tutaj drzewa, które chylą się ku upadkowi albo upadły albo wiszą no to jest jakiś taki wyznacznik jakości myślę, że te obszary dzikie są już bardzo niewielkim procentem terenu naszego kraju, ale jak sobie porównam z doświadczeniami moimi prywatnymi, kiedy odwiedzałem parki narodowe Australii tam po prostu przy wejściu do parku Narodowego była informacja, że na terenie tai tej trasy tej ścieżki będą powalone drzewa mogą wpaść na siebie kamienie możecie ugryźć czy jadowity gatunek zwierzęcia, ale to ty wchodzisz i to jest twój problem jest tobą stanie natomiast w Polsce tak poprawnie to odpowiedzialność przenoszona jest na zarządcę, który będzie w ten sposób potem tłumaczył, że musi usunąć drzewo, że musi właśnie te często teraz jesteśmy to słyszeli wypadku biało wieży w wypadku parku Białowieskiego to znaczy trzeba tutaj usunąć drzewo, ponieważ stanowią zagrożenie dla kogoś, kto będzie przed tak to myślę, że to jest taka nadgorliwość w przepisach jednak myślę, że warto było zwolnić z odpowiedzialności zarządców, żeby nie musieli tak zapobiegliwie przestrzegać w od tych rozporządzeń Ney po co mówiłem postępowanie oczywiście w parku Narodowym są potrzebne strefy ochrony ścisłej, gdzie rzeczywiście ta ingerencja człowieka byłaby ograniczona i możliwość wejścia to byłaby obwarowana zakazami natomiast ten nigdy nie jest także cały obszar parku Narodowego jest objęty ochroną ochroną ścisłą i być może to co mówię tym się na razie wielu turystom którzy, którzy mają bowiem, że część czy przewodników osób, które zajmują się ochroną przyrody mało zmienne stanie natomiast uważam, że wcale wcale takie zakazy nie będą oni zrobić dobrego dla banków wręcz przeciwnie trochę nas ustawiają, a w tej pozycji, że park Narodowy to tylko zakazy zakazy jeszcze raz zakazy nic nie można właściwie jak rzecz o cechy to jest ten kolejny element który, który się pojawia po samorządach, czyli tutaj naprawdę potrzeba bardzo o kompleksowego podejścia do tematu parków narodowych do tego w ogóle jest finansowane kilka lat temu napisałam taki artykuł, który zatytułowałem ma coś sza miłość państwa do parków narodowych temat nasza miłość państwa ona trwa już od bardzo jego czasów, a powiedz mi taką rzecz, bo wtedy, gdy byłem kilka lat temu właśnie tam na Pogórzu przemyskim to podstawowa kwestia kasie wyłaniała konflikt i obawa też ze strony przyrodników tych, którzy po prostu chcą by ten park powstał była następująca my chcemy i powinien powstać park Narodowy, ale lasy państwowe wycinają cenny niszczy drzewa czy jakby wdzięk co stanie się szybciej czy nie będzie tak wszy po prostu wycinka cenić, że rzeczywiście pozbawi walorów przyrodniczych tego miejsca taka idea dopóki park nie powstał to trzymajcie wycinkę najcenniejszych drzew jak to teraz wygląda oczywiście to jest zawsze duże zagrożenie, bo gospodarka Leśna tam, gdzie nie ma obszarów chronionych może być prowadzona ta wycinka jest prowadzona zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami różnie można interpretować zgodność z z tym jak powinna być chroniona przyroda natomiast co się dzieje rzeczywiście z każdym takim drzewem, a wyjeżdża też takimi oświadczyli gatunki, które z tym drzewem są związane, ale też zmienia się sam krajobraz lasu, a oczywiście czas działa na niekorzyść, ponieważ to o jak wycinane są drzewa to jest rozłożone też na lata to znaczy nie ma także w turyńskim planowane w pobliskim parku Narodowym wjeżdża ciężki sprzęt wycina od razu wszystkie drzewa to jest rozłożone są min rodzaje ryb ni o i to zajmuje czasami nawet 40 lat, zanim ten las zostanie właściwie całkowicie jak to mówią o osoby odpowiedzialne za hodowlę lasu urządzamy od nowo natomiast w przypadku turyńskiego na pewno warto zauważyć, że oprócz tego, że tam wciąż jeszcze sporo tych fragmentów lasu zostało to wciąż też do ochrony jest obszar stosunkowo bez ludnej, który ma duży potencjał regeneracyjne pamiętajmy, że przy tej pełzającej zabudowie przy tym przekształcanie obszarów to mamy szansę na stworzenie no na obszarach należących do skarbu państwa takiego osób takiej takiej ostoi można powiedzieć ostoi przyrody bezludnej część z racji tych różnych historycznych przykrych sytuacji, ale też miejsca akcie znajdują spokój gatunki dużych drapieżników tutaj mam na myśli Wilka, którego zresztą zaproponowaliśmy kilka lat temu jako logotyp parku Narodowego w żaden Polski park Narodowy niema Wilka w swoim logo, a tutaj też warto powiedzieć Doliny Wiaru, która też powinna być chroniona jest orzekanie zwykła nieuregulowana dzika także te różne elementy tego krajobrazu są zamknięte w granicach planowanego Turnickiego parku Narodowego i wciąż jest potrzeba jego utworzenia być może za 1020 lat, a te lasy, jeżeli tak będzie dalej wyglądało one będą coraz bardziej traci swoją one aktualną wartość natomiast Fundacja m.in. dlatego też oprócz tych działań związanych z dokumentacją wnioskami o utworzenie rezerwatu utworzenie parku Narodowego również pracuje nad tym, żeby tworzyć nowe strefy ochrony, o co chodzi w tych strefach ochrony to są strefy, która tworzy się wokół stanowiska występowania bądź miejsca gniazdowania gatunku wymagającego ochrony strefy owej i w przypadku tutaj Puszczy Karpackiej Turnickiego to rzeczywiście jest niezwykle ważne działanie ponieważ, jeżeli np. zostanie znalezione gniazdo Orła przedniego, który jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o Orła przedniego szacuje się żyje w Polsce zaledwie 30 par tego gatunku to utworzenie takiej strefy wyłącza z wycinki takiej typowej gospodarki leśnej aż 500m obszar obszar 5m wokół tego drzewa z Orlikiem w okresie lęgowym również jest ten obszar stosunkowo duże w przypadku małej najmniejszy naszej sowy sóweczki i 50m, ale nawet porosty, które też można znaleźć na drzewach one też mogą spowodować to, że wokół powstanie kilkudziesięciu metrowa strefa tutaj są takie 2 gatunki ogranicznik tuczniki poważni są radiowa, a które też skutecznie wyłączają z użytkowania, jeżeli taka strefa oczywiście zostanie utworzona przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska na wniosek składany przez Fundacja no większych związków akurat na tym terenie na terenie Puszczy Karpackiej zdecydowana była zgłoszona przez fundację dziecko przyrodnicza natomiast rzeczywiście to też jest długi proces i to też chronić drzewa wokół to nie jest tylko tak też pojedyncze drzewo dotychczas udało się utworzyć 144 strefy dla tych gatunków, które wymieniłem w tym 2 do jeszcze dla bociana czarnego, a ich rzeczywiście jak są w wygląda z punktu prawnego czy kto ma wyrazić na to zgodę to jest także po prostu przewodnicy współpracujący z fundacją bądź pracujących nacji, bo współpracujemy z różnymi ekspertami ornitologa ami fundacji pracuje ich analogi go o pilotka zajmująca się mchami porostami Dorota o która, a ma bardzo dużą wiedzę ekspercką na temat akurat z porostów, a oni wychodzą teren sprawdzają o w terenie czy występują dane gatunki w przypadku gniazd sprawdzają zasiedlania tylko oczywiście mogą zrobić ornitolodzy z odpowiednimi uprawnieniami i następnie na podstawie zebranej dokumentacji Fundacja przygotowuje wniosek to regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska i teraz rozpoczyna się proces ten proces często trwa długo dochodzi do wizji lokalnej w terenie, która jest z z obecnością przedstawicieli miejscowego o nadleśnictwa oraz rekina dyrekcja ochrony środowiska i następnie po tej wizji lokalnej podejmowana jest decyzja czasami na utworzenie strefy w kasie o rok 2 lata taki przykład też są, że to już zaraz to w momencie, gdy został zaobserwowany by powstało gniazdo jest okres lęgowy za tego 1 lęgu w tym roku strefa nie postać się drugi lot jak jedzą to samo miejsce nie powstanie dopiero ewentualnie jak uwierzyć ile czasu trwa przed trzecim lękiem powstanie tam strefę obrony tak, ale ważne jest też są fakt formalnego zgłoszenia, ponieważ planowane jest podstawą do, a o w do alarmowania i podjęcia kolejnych działań w związku np. z tym jeśliby doszło do jakieś wycinki cha mieć na tyle dobrze gra jest natomiast rzeczywiście to też bardzo różnie bywa w praktyce natomiast strefy ochrony są takimi rezerwatami on oczywiście nie są wieczne, bo czasem dany gatunek ptaka może opuścić ten obszar rad miast póki co jest pewno też stałości i gatunków one mogą się przenosić w obrębie strefy na inne gniazdo, bo czasami jest tak, że też zmieniają niektóre gatunki swoje gniazda, ale cały czas sam fakt, że jest duży obszar powoduje, że beneficjentami tego jest szereg innych gatunków, które nie są płatnikami i wymagającymi ochrony strefowe, ale są chociażby gatunkami o chronionymi, a prawem czy Puszczyk uralski słynny duch Puszczy Karpackiej taka Sowa Góra imponuje tym, że jest niezwykle dzielna potrafi w obronie swojego gniazda zapakować nachalnego obserwatora na 2 łapach, czyli człowieka również zresztą ci, którzy prowadzą badania po zabezpieczają swoją głowę, kiedy robią oględziny takich miejsc ona szkody wykorzystuje takie drzewa połamane obła Mané i w nich sobie tworzy gniazdo ptaki to strefa powoduje, że ten las morze wokół strefy zliczać jest już mniej uporządkowany, a to rzeczywiście lubi i wiele gatunków, których nie spotkamy na obszarach uporządkowanych przez gospodarkę człowieka i to myślę, że to jest zwykła ważna zaleta będziemy teraz prowadzić kolejne działania kolejny rok naszych działań na naszej stronie przewodniczą będzie można wkrótce przeczytać więcej o tym też jak można pomóc natomiast rzeczywiście jest to myślę, że jedno jedno z kluczowych działań i ważnych, które przynosi też rezultat, ponieważ od rezultat zawsze jest jest jest trudny do osiągnięcia, kiedy próbujesz otworzyć w Polsce park Narodowy, o czym mówimy to drugi proces natomiast to są takie małe kroczki małe kamyki po, których idziesz dalej i rzeczywiście o ja jestem zdania, że tu niski park Narodowy to będzie pierwszy park Narodowy się w ogóle powstanie nowy park Narodowy w Polsce będzie pierwszy park Narodowy powstanie myślę, że szansa cały czas jest, że ci sojusznicy powstania parku oni się pojawiali na różnych etapach pochodzili z bardzo różnych grup politycznych natomiast tutaj rzeczywiście później jest jeszcze ten algorytm ne przedwyborczy, kiedy uwzględnia się swoje elektoraty i tych, którzy będą głosować potem to parki narodowe przestają być tak istotna, ale wymienia chociażby Marka Kuchcińskiego, który był jednym z 6 z silnych takich głosów i dawał temu wyraz już nawet w poprzedniej kadencji Sejmu w mediach społecznościowych, że jest za w tym, żeby chronić ten obszar natomiast no poza tymi słownymi deklaracjami nie idą za tym czyny, bo mam wrażenie, że co każda co rusz pojawia się opcja polityczna kolejna i każdy liczy głosy szczególnie zaraz wybory samorządowe potem kolejne wybory i te te parki narodowe stają się właśnie takim trochę gorącym kartoflem, którego nikt nie chce złapać i o którym się nie mówi na pewno parki narodowe pojawiły się ostatnio na politycznej agendzie co jest warte odnotowania, bo powstała rządowa propozycja zmian dotyczących parków narodowych ona nie spowoduje blokadę tworzenia parków narodowych, ale już sam fakt, że mówi się o tym, że należy zrobić coś z tymi o parkami należy zmieniać jak to zmieni jest cały czas kwestią dyskusji, a to pokazuje, że po raz pierwszy w ogóle od tylu lat w Polskiej polityce pojawia się temat parków narodowych po przyzwyczailiśmy się chyba w debacie politycznej mówiło się głównie o klimacie i o wszystkich tematach związanych z klimatem energetyką natomiast ta część dotycząca bioróżnorodności ochrony w postaci parków narodowych ona nie wyśmiewała no tutaj o obecną wiceminister Małgorzata Golińska z taką inicjatywa ogłosiła o my jak bez pościgu czy te, więc bardzo lubią osobną audycję wcześniejszych Pen Paweł Pawlaczyk jem, ale z tym prawa jak i środowisko krety reprezentuje spostrzega tryb zaznaczono ma przede wszystkim na naszym zdaniem tak naprawdę istotne rzeczy, które są już teraz zrobienia dotyczą z 1 strony usunięcia tego Samorządowego weta, ale nie na zasadzie, że samorządy by będą pokrzywdzone z tego rezultacie tylko o rozpadzie tego tylko po prostu będą miały jakąś ścieżkę perspektywa uzyskania wsparcia finansowego ze strony państwa i park Narodowy nie będzie wyk świadomości oznacza straty, a Zdrój, lecz ten projekt ten projekt zakłada usunięcie Samorządowego bytu ten projekt, który jest nie ten który, który się pojawił cały czas to weto tak naprawdę podtrzymuje po oczywiście tam jest mowa o opiniowaniu natomiast od tej cały czas myślę, że tego nikt tematu nie chce politycznie ruszyć i tutaj można tylko gdybać i przytaczać te powody, o których mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o te głosy, które potem liczą się w dniu wyborów, a w przypadku różnych ugrupowań politycznych oczywiście to jest też kwestia o samego o samej sytuacji pracowników parków narodowych po rzeczywiście no to z 1 strony słyszymy centralizację zarządzania parków narodowych jest taki sam pomysł, żeby był naczelny dyrektor parków narodowych urzędujący w Warszawie, który będzie zarządzał parkami w terenie natomiast mówi też od po podwyżkach dla pracowników, ale też zarobki są o skandalicznie niskie o podwyżki na razie z tego co mi wiadomo jeszcze nie zostały wprowadzona, a rzeczywiście pracownicy zarabiają bardzo mało co też jest motywujące dla wielu osób, a te stanowisku też straszak przed podejmowaniem pracy w parku Narodowym, ale czy też zamiany przed zmianą pracodawcy z lasów państwowych na parę Narodowy to szczególne trudności dziwić, że miejscowa ludność tego nie chce, ponieważ to to przedstawiciele jej do pracy taka też część też powiedzieć znaczy to jesteś tak do końca, że w lasach państwowych w szkole pracuje osób to bardziej jest kwestia różnych siatek zależności tak, czyli np. zakładów usług leśnych, które wykonują określone prace, ale muszą najpierw wygrać przetarg nie są zatrudnieni łowcy przez lasy państwowe i wiemy dobrze, że samo przemysł drzewny, ale też pracodawcy właśnie z tych zakład zakładów usług leśnych narzekają na niskie stawki na torze właściwie też nie mogą opłacić pracowników odpowiedni sposób moi to jest jakiś tam spór, który się już toczy, ale wracając z samych parków i też niezwykle istotne jest to, żeby jednak dyrektor parku Narodowego nie musiał się płaci swoją pracę, kiedy zmienia się władza, a przypomnijmy sobie co się stało, kiedy zmieniła się władza, a ich chociażby, sięgając do Słowińskiego parku Narodowego, gdzie Katarzyna Woźniak została z dnia na dzień odwołana ze stanowiska później mieliśmy przypadki, a kolejne, czyli Biebrzański park Narodowy i to dwukrotnie, bo potem mieliśmy w po pożarach pamiętna zdymisjonowanie Andrzeja Grzegorka tutaj mamy też przykład chociażby Białowieskiego parku Narodowego cie na stanowisku dyrektora pojawiła się bardzo o dobra bardzo dobre też oceniana też przez pracowników prywatnych rozmowach Olimpia Pabian i też została usunięta za to, że miała inny pomysł popierała IT jednak ochrony Puszczy Białowieskiej i tutaj jest problem rzeczywiście nie ma o miejsca w przypadku dyrektorów na jakieś takie sensowna wdrażanie strategii planu działania o nie ma miejsca dla takich ekspertów, ale też dobrych menadżerów, którzy mogliby w sposób pewny winy przynajmniej zaplanować kolejne 5 lat czy po to, chodzi o dożywotnią kadencję dyrektora ale, ale działania parku taki mieć jakąś perspektywę, a tak mamy wolt zmiany przecież też nagle na emeryturę musiał odejść dr Marią to jest Magurskiego o w dość nagłych okolicznościach przyrody, a wcześniej na rzeczywiście stanął po stronie przyrody też zakazującą odstrzałów na terenie Magurskiego parku Narodowego też, komentując działania na obszarach Puszczy Karpackiej mówiąc krytycznie o tym co się dzieje w wokół zarządzania lasami w tamtym obszarze i tutaj no to jest ten problem tak samo rady naukowe biorcy wynika polityka polityka po prostu to jest takie paradoksalne ktoś musi odejść, dlatego że jest zbyt dobrze chroni przyrodę z Senatem działania park lub jest jeszcze, jeżeli okaże się, że został powołany przez poprzedników z przeciwnego obozu w pasie kolejny argument tak to samo z radami naukowymi parku mieliśmy z Polski takie przykłady w ostatnich latach, kiedy do rady naukowej parku po powołany był bodajże teolog, a no i rady naukowe raczej powinny być rady naukowej i powinny mieć ten element jednak naukowy w sobie to powinien być rdzenia nie o, a zbiór ludzi, którzy czasami dochodzi do takiej absurdalnej sytuacji, że w radzie naukowej takim równorzędnym głosem jest chociażby samorządowiec sesję ujmując samorządom, ale czy to jest odpowiednie miejsca na odpowiednie forum do tego typu o aktywności w życiu polityka Samorządowego to są te właśnie sprawy które, które gdzieś się nawarstwiało, ale też jest oferowanie, bo te zaniedbania są od wielu wielu lat parki narodowe też swego czasu jeszcze za poprzedniej władzy wskazano na to, żeby nas sama na siebie zaczęły też zarabiać, a to skutkowało tym, że sprzedawano strzały sprzedaje się sprzedaje się drewno z parku Narodowego, chociaż oczywiście w tej kwestii zostało dostępności drewna dla lokalnej społeczności ona powinna być zagwarantowana natomiast no tak ma wyglądać sytuacja parków parki muszą łatać dziury nie mają zabezpieczonego tego fundamentu finansowego, na którym mogą budować swoje normalne funkcjonowanie to oczywiście powoduje szereg frustracji wśród samych pracowników parku powoduje taki rozkroku, który mamy parki też o zauważmy, że nie aż tak aktywnie no po prostu rozumiem w pewnym sensie to postawa, ale też nie reagują na cześć ich otoczeniu otulinie, a nie komentują, bo jest obawa o to, że się powie o jedno słowo za dużo w imieniu przyrody wtedy może to kosztować stanowisko o czy też pracę i to rzeczywiście są bardzo absurdalne sytuacje, o których się słyszy te, które wychodzą z rozmów zasób osobami, które w parkach bądź pracowały bądź jeszcze pracują i to myślę, że to jest niestety duży problem, który jest też do posprzątania po ja osobiście nie mam i myślę, że nikt normalnie myślący też nie ma profesji np. do pracowników lasów państwowych, że zarabiają więcej niż pracownicy parków narodowych, ale właśnie pracownicy parków narodowych mówi zarabiać tyle pracownicy lasów państwowych, a to byłoby pewne wyrównanie, ponieważ pełnią pracownicy parków narodowych równie ważną rolę we w systemie ochrony przyrody zajmują się najcenniejszym 1% naszego kraju, a zatem jak najbardziej tutaj ta dyskusja wokół parków narodowych ona powinna trwać i takie próby obecnie do zrobienia tej reformy na szybko myślę, że nie do końca przyniosą oczekiwane oczekiwane rezultaty zresztą tak jak rozmawiamy dzisiaj po tych problemów tych punktów widzenia to jest też jest coś jest wiele ja wiem, że ten wcześniejszy postulat, z którym rozmawialiśmy, czyli takiego mniej restrykcyjnego podejścia zakazów na części obszarów parków narodowych on może spotkać się z krytyką części przyrodników natomiast myślę, że też powinniśmy dać szansę ludziom, żeby mogli poczuć tej przy poczuć tę przyrodę wejść stopić się z nią dotknąć wręcz tego drzewa przecież być w takim miejscu, gdzie mogą zobaczyć ten kosz, bo oni jest coraz trudniej w tym mocno przekształcony przez świecie, więc myślę że, że warto warto o tym elemencie pamiętać Fundacja dziedzictwo przyrodnicze działa działa też dzięki wsparciu osób indywidualnych dzięki wsparciu firm i też zachęcamy słuchaczy Radia TOK FM słuchaczki Radia TOK FM do tego, żeby fundację wspieracie projekt związany w rządzie jak projekty związane ze stworzeniem mikro rezerwatu można wspierać, przekazując darowiznę na specjalnej stronie podaje adres oraz przyrodnicze Krupka o RG łamane przez mikro rezerwaty bądź można wejść na stronę przewodniczą org i dowiedzieć się jak możemy wspierać, bo to jest jeden z kilku projektów, które można wesprzeć można również pomóc nam w tworzeniu wiecznych lasów tak Radek Michalski prezes fundacji nazwał projekt chodzi o to, żeby wykupować obszary, która są te lasem bądź zostaną niedługo lasem, bo już tam raz się odnawia, a w sposób naturalny nie sadzimy tam lasów tylko wyłączamy dla przyrody taki pierwszy obszar o powierzchni około 8ha został już kilka lat temu na Podkarpaciu przez fundację oddany przyrodzie ją przepięknie zarasta można zobaczyć na naszym kanale YouTube były jak to wygląda na naszym Facebooku jest taki film natomiast również ważny aspekt związany z ochroną klimatu z tym, że te lasy, na których my koncentrujemy są teraz na terenach wilgotnych są torfowiska, gdzie są bagna i są mokradła to w dobie kryzysu klimatycznego jest niezwykle istotne także zachęcamy do wspierania nas na różne sposoby do obserwowania nas tych wyzwań jest bardzo dużo działamy tutaj w Polsce działamy też w Ukrainie i wspieramy Ukrainę od wielu lat zresztą teraz niestety w tej sytuacji też to wsparcie przyjęło już inne formy o 1 fundacji samochód pojechał o do wojny tam pomagali inni o frontu wspierać i osoby potrzebujące pomocy też nasi działacze i pracownicy bezpośrednio od Ukrainy jeszcze uczą i pomagają, tworząc pomoc natomiast mamy nadzieję, że później ta nasza praca w Ukrainie znowu wróci na tę starsze tory, bo właśnie również dzięki wsparciu fundacji udało się stworzyć cie nowe parki narodowe w Karpatach o Ukrainie szczególnie Bojko wszczyna park Narodowy, który w takim lustrzanym odbiciem turyńskiego parku Narodowego i on już jest na terenie Ukrainy na terenie naszego sąsiada, a zatem jak najbardziej zachęcamy do wsparcia i też do śledzenia nas, bo też szereg projektów prowadzimy, których będziemy pewnie mówić tylko więcej wspieramy również lokalne grupy Leśna w ramach projektu, który realizujemy dzięki wsparciu funduszy o regionalne zespół krajowego służb norweskich, ale też dużo działań takich na co dzień, która działania dzieje się ad Hok o nich mówimy te ich do wsparcia naszych działań zapraszamy zapraszamy też na dzień łosia kolejne, które będziemy organizować co roku we wrześniu w okresie rykowiska będzie można bezpośrednio o na pewno 1 bądź 2 miejscach spotkacie waszą fundacją, a w innych gośćmi, którzy łosie lubią, bo ten właśnie się z takim gatunkiem, o które Fundacja się od dawna upomina i na rzecz utrzymanie do ochrony i w ogóle wprowadzenie ochrony gatunkowej, chociaż wszyscy już inny temat też działamy także bardzo jeszcze raz zachęcam zapraszam do otwierania nie tylko strony, ale również planowanego Turnickiego parku Narodowego już w czerwcu będą wianki w tureckim parku Narodowym tak też prosimy śledzić te wszystkie nasze wydarzenia, a ja na pewno zrobi audycję o aktywistach, których wspieracie, którzy bronią lasów w tym dla osób, które są blisko nich często lasów takich miejskich z państwa naszym gościem był Paweł Średziński z fundacji dziedzictwo pośredniczy bardzo ci dziękuję bardzo, ja również bardzo dziękuję za rozmowę mam nadzieję, że to zapatrzenia w lesie tak jest Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA