REKLAMA

Samorządowy Okrągły Stół w sprawie pomocy uchodźcom

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-08 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

To inicjatywa organizacji pozarządowych, samorządowych i lokalnych, by stworzyć kompleksowy system i tworzenie rekomendacji dla wsparcia uchodźców z Ukrainy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwunasta 5 na zegarach to jest niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo firmy kolejną godzinę naszego programu naszym gościem jest Karolina Dreszer smalec prezeska ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych kłaniam się dzienne panu dzień dobry państwu chciałbym, żebyśmy po mówili, przedstawiając też naszym słuchaczom o inicjatywie Samorządowego okrągłego stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy spotkanie to jest odbywa się właśnie Rozwiń » we Wrocławiu potrwa dziś i jutro proszę powiedzieć, kto za tym pomysłem stoi i co ma wnieść i wreszcie jakie, jakie są dotychczasowe wnioski z tych rozmów rzeczywiście dzisiaj zaczynamy nasze dwudniowe spotkanie i po południu kontynuujemy prace, które de facto zaczęliśmy już jakiś czas temu to inicjatywa samorządów zgromadzonych w ruch Kłyk WHO tak dla Polski, które określiłem tak wspólnego stało tutaj wspólnej dyskusji dają no i organizacje pozarządowe jak i przedstawicieli pracodawców jak również stronę rządową to, żeby właśnie spotkać się w 1 miejscu i podyskutować o tym w jaki sposób sytuacja, przed którą wszyscy stajemy na różnych poziomach na poziomie centralnym też na poziomie lokalnym jak wspólnie możemy zastanowić, jakie rozwiązanie powinniśmy wprowadzić już w tej chwili widzimy, że jest taka duża potrzeba stworzenia kompleksowego systemu stąd w takim bardzo szerokim gronie będziemy dzisiaj jutro rozmawiać przedstawić rekomendacje, które będą miały swoją kontynuację prac w postaci dalszych dokumentów się z przygotowywania konkretnych rozwiązań do tego potrzebujemy potrzebujemy konkretów to dlatego jak działać najlepiej w tej sytuacji chodzi też o to by miasto, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy po trudno mówić tutaj o charakterze chwalenia się, ale im też opowiedziała innym samorządom w jaki sposób to zrobić, jakie rozwiązania bądź też mechanizmy wypracowały te miasta, aby ten proces przebiegał jak najmniej boleśnie także ze względu na adaptacyjny dokładnie to jest rzeczywiście takie, że 12 największych polskich miast przyjęło w tej chwili największą liczbę uchodźców i ważne jest, że każdy zarówno samorządy tych największych miast, ale też samorządy zbyt małych społeczności to organizacje pozarządowe wszyscy mamy bardzo różne doświadczenia i właśnie taki moment spotkania się przyjrzenia się w jaki sposób ten parametr działaniem, jakie są braki w jaki sposób powinniśmy wypracowywać nowe pomysły to udało się zrobić możemy dzielić, a cały czas jeszcze wymaga wymaga naprawy i no to jest właśnie ten moment to jest ten moment, który jako organizacje pozarządowe też mówiliśmy już od samego początku też jesteśmy obecnie PFR by w różnych momentach kryzysowych myślę chociażby o kryzysie pandemicznym cały czas jeszcze w Polsce dopiero właściwie się kończy tutaj też widzimy jak ważna była szybka akcja właśnie tych społeczności lokalnych samorządów organizacji pozarządowych, budując na kanwie tego doświadczenia na kanwie doświadczenia w tej chwili, kiedy wojny na Ukrainie gotowości do tego, żebyśmy jako społeczeństwo polskie stanęli na wysokości zadania spotykamy się nawet wszystko nie byłoby możliwe pojedynki w pojedynkę tutaj nie ma co się czarować nikt sam jest w stanie stanąć stanąć na wysokości zadania odpowiedzieć na tak złożony problem stąd mam nadzieję, że też to spotkanie we Wrocławiu będzie początkiem dobrej pekińskiej współpracy wspólnego zastanowienia się jak poprawić tworzyć dobrze działający system o mocy ducha doskonale doskonale wiemy, że samorządy, ale przede wszystkim Polacy to ich zasługa, że udało się przyjąć tylu gości z Ukrainy proszę powiedzieć w jaki sposób też angażuje się państwa inicjatywę aparat państwa szeroko szeroko pojęte instytucje państwowe czy po pierwsze, zostały zaproszone jeśli tak to czy przyjęły zaproszenie, a po drugie w jaki sposób tutaj można nawiązać pewną nić współpracy, bo też od i ówdzie dociera do nas, że jest pewien rozdźwięk między tym co robią samorządy co robią zwykli, ale też mający wielkie serce Polacy ja, a też rozwiązania systemowe, jakie zaproponował państwu ten główny organizator samorządy tak dla Polski wystosowało takie zakreślenie zarówno do pana prezydenta do pana premiera oraz osób odpowiedzialnych za stworzenie takiego systemu i dotychczas w tej pracy, które wykonuje koordynując prace pierwszego ze stolików jest nie mieliśmy okazję spotkać się spotkać się na tym szczeblu nie jest pewne czy ktokolwiek dotrze do Wrocławia to też państwo Szanowni Państwo myślę, że musimy sobie jasno powiedzieć, że wyzwania przed jakim staje na wezwanie w takim stajemy obecnie NTT to wyzwanie, które wymagają sprawnej koordynacji tutaj jest ona państwa tutaj nic z tego nie zastąpi potrzebujemy rządzenia do tej jakości i choćby najlepszy najbardziej aktywni pojedynczy obywatele czy ci zrzeszeni w organizacjach pozarządowych nie mogą przejąć roli państwa i zasoby kurczą to też poziom ogólnopolskiej federacji już dzisiaj widzimy jak wielu organizacji pozarządowych wyczerpuje swoje zasoby zasoby ludzkie zasoby materialne potrzebne jest sprawny system, który wzmocni też za sobą również mówią o tym samorządy lokalne, więc chciałbym zwrócić uwagę też na potrzebę myślenia w ogóle państwo decentralizacji państwa włączającego testy, które struktur lokalnych te najbardziej efektywnie działają ale, żeby działać efektywnie potrzebuje odpowiednich zasobów, a cały system system koordynacji systemów zarządzania to jest rola państwa tutaj od tej roli nie ma ucieczki tej roli nie przejmą ani organizacje pozarządowe i ani samorządem i tutaj brak widzenia w tej kwestii wydaje mi się dużym dużym problemem mam nadzieję, że jednak będziemy mieli okazję nie być przy stole wszyscy wszyscy razem, bo bez polityki migracyjnej chociażby patrząc na to, że do Polski przybywają będą przybywać w tej chwili przed granicą ukraińską ludzie uciekający przed wojną, ale również wysokiej przez granicę białoruską ludzie, którzy po prostu uciekają, ratując swoje życia my jako kraj jako Polska musimy przyjąć ich godnie, ale też zapewnić, aby funkcjonowanie w naszym kraju była odpowiednia aby, abyśmy mogli wszyscy jako społeczeństwo polskie i ludzie, którzy przybywają do nas wspólnie funkcjonować po to, właśnie Prusacy sądami skoordynowanej polityki tak to jest to jeszcze 1 bardzo istotna sprawa pani mówi o wyzwaniach w w czasie przyszłym, bo też wielu z nas wydaje się, że właściwie to co mogłoby wywołać jakikolwiek kryzys jest już za nami, że ci, którzy chcieli uciec przed wojną już to zrobili pewnie zaadaptowali się weszli do nowego środowiska bądź też nawet wrócili do siebie do kraju tak naprawdę to skala wyzwań będzie dopiero rosła to nie jest także punkt kulminacyjny już za nami dokładnie mam nadzieję, że rzeczywiście sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się na ten wojna zostanie zakończona INI Ukraińcy Ukraińcy będą mieli będą mieli szansę, lecz do swojego kraju, ale nie oszukujmy się kryzys klimatyczny trwa zmiany klimatu zachodzą przed nami kolejna fala przed nami jak przed przechyłem pół kolejna fala uchodzi za chwilę będzie kryzys żywnościowy wywołany też przez wojnę Ukrainie dokładnie, więc z, widząc ogrom tej tych sytuacji wydaje się, że jedyną odpowiedzią, która pozwoli stawić czoła właśnie współpraca współpraca bazująca na zaufaniu na wykorzystanie swoich doświadczeń płynących z różnych stron dlatego ten okrągły stół dlatego zaproszeni są do niego zarówno przedstawiciele świata nauki jak i organizacji pozarządowych jak główni inicjatorzy samorządy lokale mam nadzieję, że przedstawiciele administracji centralnej tak, żebyśmy wspólnie zastanowić jak wykorzystać swoje potencjały swoją wiedzę, którą w tempie ekspresowym tak naprawdę byliśmy jak tworzyć dobrze funkcjonujące te dobrze funkcjonujący system pozwoli nam również szkoła, jaką funkcjonować w tej nowej sytuacji i tak jak takie też mówimy niestety nie jest zbyt optymistyczne na niedzielne popołudnie, ale niestety te PRT kryzysy będą nas dotykać musimy być w stanie dobrze przygotowani to jeszcze 1 sprawa, bo okrągły stół to rozmaite tematy ja rozumiem, że też specjaliści w w każdym z nich podzieleni są na grupy pod stolik i tam odbywają się te rozmowy jakich obszarach przede wszystkim toczy się dyskusja o kolejne pytanie, które z tego też wynika czy wobec takich inicjatyw, ale też skali pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie możemy stać się liderem albo takim transferem w postępowaniu z choćby uchodźcami wojennymi, ale także tymi, którzy uciekają przed z innych powodów, szukając bezpiecznego miejsca nie jeśli chodzi o tematy wokół, których skupiony jest okrągły stół jest ich 8 począwszy od kwestii kwestii aktywności obywatelskich poprzez edukację naukę całe wyzwanie związane z przyjęciem dzieci młodzieży, które system edukacji, ale poprzez mieszkalnictwo finansowanie leku legislację, bo pamiętajmy o tym, żeby współpraca pomiędzy podmiotami, a 3 aspekty tych organizacji pozarządowych jednostek samorządu terytorialnego dawała dobre potrzebujemy do tego dobrego prawa i nowych zapisów tego prawa to stąd finanse legislacji również bezpieczeństwo cyfrę bezpieczeństwo zdrowie, ale również pomoc Ukrainie Ukraińcom, którzy są w tej chwili u nas, ale myślę, że w przyszłości Ukraińcom, którzy będą odbudowywać swój kraj, którzy będą będą starali się powrócić do normalnego życia tutaj my jako społeczeństwo obywatelskie organizacje pozarządowe też widzimy kameralne w bliskiej współpracy i czy możemy być testujące krajami pamiętajmy państwo, że dotychczas sem w Polsce mówiło się zbyt dużo o migrantach nie byliśmy państwem docelowym ta sytuacja zmieniła się w momencie w momencie kryzysu na granicy białoruskiej, kiedy zaczęli przybywać do nas inni uchodźcy uchodźczynie z krajów azjatyckich ska dotkniętych wojną Syrii Jemenu i właśnie to był taki pierwszy duży moment może było u nas wielu Ukraińców wcześniej sprzedawali te w innych celach ekonomicznych w tej chwili tak naprawdę jesteśmy w nowej sytuacji dla nas jako Polski, więc myślę, że to też mogło być dobry moment, abyśmy zaproponowali pewne do rozwiązania my potrzebujemy tak, ale potrzebujemy nowej polityki migracyjnej, ale też nadzieję, że jesteśmy dzięki temu w jaki sposób Polska stanęła na wysokości zadania tutaj też trzeba przyznać, że jest bardzo duże uznanie w zakresie tego ile o o Polacy Polki nie organizacje pozarządowe samorządy zrobiły, stając przed przed tak tak porządnym and dużo dużą trudną sytuację w kilka godzin mobilizują swoje zasoby lin, ale też to, o czym wcześniej mówiłam o zasoby są nie są niewyczerpane potrzebuje pieniędzy potrzebujemy wtedy polityk i myślę, że właśnie takie spotkanie przy okrągłym stole we Wrocławiu dzisiaj w tej formule roboczej jutro już bezpośrednio w zakresie państwo też na transmisję obrad okrągłego stołu miny mam nadzieję, że właśnie będziemy w stanie jako Polska, korzystając z doświadczeń innych krajów, ale zaproponować pewnym pewien model działania w takich sytuacjach Karolina Dreszer smalec prezeska ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych była naszym gościem kłania się pani dziękuję do widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA