REKLAMA

"Przesunięcie na rzecz pracowników to będzie specyfika dużych miast"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2022-05-12 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Piotr Lewandowski z Instytutu badań strukturalnych jest gościem państwa moim dzień dobry czynu jest w zalewie złych lub po prostu strasznych informacji próbujemy przebić się do państwa z czymś pozytywnym i choć wybuch wojny Ukrainie wpłyną na wiele sfer gospodarczych to jednak rynek pracy w Polsce pozostaje dosyć mocny stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia wyniosła 5,3% to o 01 punkt procentowy mniej niż w marcu tak wynika z szacunków ministerstwa rodziny polityki Rozwiń » społecznej no i można powiedzieć, że ta stopa bezrobocia stabilizuje się w gdzieś w okolicach historycznego minimum z czego wynika to wynika przede wszystkim z tego że w obecnych czasach potrzebowaliśmy w Polsce bardzo silnej recesji, żeby bezrobocie podniosły się do wysokich poziomów takie jak tak, że pamiętamy siły początek tego wieku ja tego, że bardzo miło się struktura rynku pracy i relatywne trendy, które dotyczą po to, by ekonomiści nazywają popytem na pracę i podaży pracy i wyjaśnią pod koniec lat dziewięćdziesiątych na początku lat dwutysięcznych, gdyż taką sytuację, z którą kiedy na rynek pracy wchodziło bardzo dużo ludzi, bo to były roczniki wyżu demograficznego z początku lat osiemdziesiątych, kiedy starszy występowała też tak bardzo silna zmiana strukturalna, bo przez stare branże, które jeszcze funkcjonowały w poprzednim systemie dogorywał, a ten właśnie do końca rozwinęły równocześnie byliśmy wrażliwi na to co się dzieje za granicą gospodarcze np. na kryzys rosyjski lat dziewięćdziesiątych bardzo nas dotknął eksportowaliśmy tam bardzo dużo prostych dóbr, a nie eksportowaliśmy na zachód, ale także kompletnie inaczej na rynek pracy wchodzi relatywnie mało ludzi łączna liczba osób, które są ku praw to wciąż mamy podażą pracy na lotniczą z powodów demograficznych będzie się obniżała przez najbliższe 30 lat i to powoduje, że musimy zmienić kategorie myślenia na temat tego, jaki i, jakie główne zmienne, które przyciągają naszą uwagę na rynku pracy w Polsce bardzo się skupiamy na bezrobociu to bezrobocie będzie nikt im będzie niskie z tego powodu, że ogólnie mamy niedobór pracowników właśnie z tych powodów demograficznych, więc ona będzie sterował roku dzięki wielkości, o ile nastąpi jakaś katastrofa i do tego muszą się uwzględnić to, że gospodarka jest generalnie rozpędzona niektórzy na płycie przegrzana, bo jest wysoka inflacja, bo przez ostatnie 2 lata by było była też polityk ogłosił politykę fiskalną, żeby złagodzić konsekwencje tych kryzysu pandemicznego handlowo jesteśmy związani głównie z Zachodu, który też jeszcze nie odczuwa takich makroekonomicznych konsekwencji wobec obecnej wojny, a więc jak na razie ciągle utrzymujemy się na tej fali, bo nasze powiązania gospodarcze w Rosji czy z Ukrainą w takim w takich kategoriach ekspozycji i żeby wojna dotknęła branży w Polsce bezpośrednio są relatywnie niskie się zorientowaliśmy głównie zachód no tak, ale skoro rynek w Polsce jak Kania dżdżu poszukuje pracowników to te 3 000 000 gości z Ukrainy czy jakoś ten gigantyczny popyt na pracowników kolei pamiętaj, że rzeczywiście tak jest, że właśnie z tego powodu, której wspomniałem wcześniej w żel do bardzo duże grupy ludzi w Polsce wchodzą bardzo liczne grupy wchodzą wiek emerytalny, ale rynek pracy wchodzi relatywnie mało ludzi do niedoboru pracowników powinniśmy się w Polsce przyzwyczaić tak będzie przez najbliższe kilkanaście lat i oczywiście napływ kilku milionów uchodźców uchodźczyń z Ukrainy zmienia trochę ciał dynamikę, ale pamiętajmy o 2 rzeczach nie każda pracownica od siebie różni i każdy i lub ludzi też poszukujemy do pracy różnych zawodach trwa pierwsza połowa tego napływu to są dzieci nastolatki w związku z tym nie są osoby, która aktywnie tworzyły, choć podaż pracy, a po drugie i 45% wśród osób dorosłych to są kobiety podczas kiedy dużo niż zrealizowanego popytu na pracę już zawody, które są raczej typowe dla mamy typowo zasługują jeszcze np. w mundurze świat bardziej w przemyśle czy transporcie i na świat branże bardziej zauważyły, że jakieś kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców wyjechało z Polski po trzecie te 2 grupy, które przed chwilą wspomniałem dzieci oraz marki Fiat bardzo wprost to co się wydarzy na rynku pracy w tym już tymi kobietami w Polsce jest bardzo związany z tym co się wydarzy w tym dzieci wypłukać i jeśli będziemy w stanie zapewnić dzieciom na edukację lub też opiekę tak, żeby dzieci były, w jakich placówkach dzień to wówczas komisja zacznie szukać pracy jeśli też nie wydarzy to wówczas podaż pracy, którą te kobiety mają zostanie teoretyczna, bo one będą musiały się zajmować dziećmi, a więc łącznie potrzebujemy kompleksowej polityki, które dziś trudno na razie my w tych 40 000 dorosłych kobiet, które wystąpiły po PSL w Polsce jakieś 100 000 podjęło zatrudnienie to tych relatywnie dużo odpowiedzi jako taki krótki okres, ale popatrzymy od NATO, że jeszcze z dużą liczbę osób, które nie nie wystąpiły pod numer PESEL, czyli nie do końca wiemy, jakie są intencje jeśli chodzi o zostawać w Polsce dłużej oraz fakt, że jak na razie część dzieci korzysta, że edukacji zdalnej z Ukrainy natomiast jeśli zostaną dłużej to pewnie będą potrzebowały szkoły tu poziomie mamy duże wyzwania, bo co kilkaset tysięcy ludzi, które w wieku produkcyjnym, które nie podejmuje praw w chciałem zapytać pana w związku z tym, że rynek tak bardzo poszukuje pracowników zmienia się coś i taką filozofii polskiego rynku pracy to znaczy czy ten rynek przekształca się w rynek bardziej pracownika niż pracodawcy rzeczywiście takie zmiany relatywnych pozycji obu stron o pracowników pracodawców na pewno w Polsce potrzebne, bo mieliśmy rynek pracy, który był bardzo silnie przesunięte na rzecz pracodawców natomiast czy zmiany, które jeszcze one chodzą to nie zachodzą w sposób jednorodny w całym kraju i takie przesunięcie tych po na rzecz pracowników będzie również normy większych miast natomiast te LOK lokalne rynki pracy, które są bardziej odległe bardziej odseparowane od głównych ośrodków miejskich od największych aglomeracji to tamta re zmiany zachodzą dużo wolniej i to nie jest tylko element polskiej niż popatrzyła nawet na rynki pracy takie jak francuski niemiecki widzimy trochę podobną sytuację, że z czasem rynki pracy ani operacyjne i tego widzimy to bardziej peryferyjny zaczynał się bardzo siebie różnić i na tych mniejszych rynkach pracy ciągle mamy do czynienia z taką sytuacją, że może jest jakiś no niedobór pracowników, ale z 1 strony też tacy dominujący pracodawcy, że np. szuka pracy w konkretnych zawodach to zasadniczo nie bardzo alternatywa przykład no tak rozumianą francuskim rynku pracy Francja w tej materii to znaczy właśnie w polityce społecznej zawsze była w awangardzie jeśli chodzi o Europę pierwsze płatne urlopy to właśnie Francja wreszcie 35 godzinny tydzień pracy na w Polsce do tego jeszcze jest daleko ona przede wszystkim na francuskie prawa pracownicze są legendarne jeśli chodzi o Europe jak to wygląda w Polsce czy rzeczywiście coś się w tej materii zmienia tak chodzi oczywiście, że to również temat odrębną dyskusję porównywać ogólnie te modele, choć oczywiście, że jeśli chodzi o model regulacji to model francuski od Polski stał się bardzo inne nie sądzę, żebyśmy do tego francuskiego w jaki sposób jak zbiegali natomiast nie chodziło tutaj troszeczkę inną rzecz o to, że względu na falę znaczenia przemysłu ogólnie w gospodarkach, a wzrost znaczenia usług w szczególności takich albo usług wysoko wykwalifikowanych albo usług dla ludności obserwujemy taki trend, który dzięki potwierdza wszystkich krajach europejskich zasadniczą, że te nowe miejsca pracy czy wysoko płatne są większym stopniu tworzący dużych ośrodkach miejskich niż w małych miejscowościach, kiedy w przyszłości dominował przemysł i było inaczej to widzimy niezależnie od modelu regulacji i w Niemczech we Francji i i we włoszech w Polsce ważna jest dynamiczna i ona buduje że, że ten rynek pracownika i to wzrost płac przy jak też poprawa warunków pracy rozumiana np. w Polsce poprzez odchodzenie od umów czasowych na rzecz umów na czas określony w pierwszej kolejności obserwowana w dużych ośrodkach miejskich podczas kiedy te mniejsze ośrodki niezależnie od modelu regulacji w danym kraju było pozostają w tyle z tego tytułu, że tam częściej mamy do czynienia z kimś takim ekonomiści rozwoju lub Seanem, czyli właśnie jakiś dominującym pracodawcą nawet jeśli mamy niedobór pracowników pracownicy nie mają tych wielu opcji, z których mogliby wybierać i powiedzieli pracodawcy nie poprawił się warunki pracy to wtedy pójdziemy do drugiego dlatego możemy obserwować takie rozwarstwienie się tych warunków pracy pomiędzy tymi najszybciej rozwijających się środkami, a które pozostają trochę tyle no ja mam nadzieję, że ośrodki tyle książek czy będą nadrabiać no Jeślinie dobrowolnie trochę zmuszona przez na choćby związki zawodowe właśnie regulacje, które w przypadku bardzo dużej podaży pracy będą się zmieniać oczywiście, że takie też taką nadzieję, że ta, że to rozwarstwienie, a nie będzie się u Rysia tylko żona będzie raczej kartelu będą się domykać, ale tu też panu pamiętajmy, że jeśli czyszczą problemu jest fakt, że na tych peryferyjnych rynkach pracy nie mamy wielu dobrych firm które, które między sobą mogą konkurować o pracowników to samymi regulacjami ani Sony mi śmie z regulacjami ani innymi związkami zawodowymi rozłożenie tego problemu, bo potrzebujemy tu więcej dobrych spraw, które będą między sobą konkurować o tych ludzi większe to teraz opublikował etyki rap dla Polski, w którym właśnie pokazuje, że takie małe średnie firmy, które w Polsce zatrudniają 1 000 000 ludzi mają relatywnie większe znaczenie w całej strukturze zatrudnienia niż złoto na szkodę lub miejsce w Niemczech jest dużo dużych firm, które są też związkowi one jasne tam to te małe średnie firmy właśnie zostają w tle, więc trzeba też takiej polityki, która by podnieść produktywności podnosiła inwestycje w nowe technologie w tych małych firmach, żeby konkurowały ludzi i tworzyć lepsze warunki pracy w ten sposób bardzo dziękuję za rozmowę Piotr Lewandowski jest Instytut badań strukturalnych był gościem państwa moim, a teraz informacja w, a teraz na poważnie i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA