REKLAMA

Jutronauci: Przyszłość filozofii w czasach nowych technologii

Gościnnie: Wyborcza, 8:10
Data emisji:
2022-05-13 10:10
Prowadzący:
Czas trwania:
19:30 min.
Udostępnij:

105. odcinek w cyklu Jutronauci. Jaki jest sens nauczania filozofii w czasach promowania programistów i specjalistycznej, praktycznej wiedzy? Czy należy ją wprowadzić np. do programu liceów albo już podstawówek? Jak uczyć filozofii, żeby faktycznie zainteresować nią młodych? A może rozwiązaniem jest skupienie się na etycznych wyzwaniach współczesnego świata, a w warunkach uniwersyteckich filozofowie odnajdą się w interdyscyplinarnych zespołach? O przyszłości i miejscu filozofii, autorskim projekcie Lego Logos, w którym przedszkolaki poznawały ją za pomocą klocków, Kasper Kalinowski rozmawia z Jarosławem Markiem Spychałą, popularyzatorem filozofii i nauczycielem akademickim. Rozwiń »
Więcej tekstów i rozmów o przyszłości znajdziesz w najnowszej edycji programu "Jutronauci": https://wyborcza.pl/jutronauci Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk międzynarodowy inwestor twórca InCredibles programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców to jest ósma 10 podcast gazety wybory w cyklu Jutronauci zastanawiamy się nad przyszłością filozofii w czasach cyfryzacji ósma 10 podcast gazety wyborczej w witam państwa podcaście Jutronauci nazywał się Kasper Kalinowski państwa moim gościem jest dzisiaj Jarosław Marek Spychała popularyzator filozofii nauczyciel akademicki czy Rozwiń » dobry dzień dobry witam serdecznie będziemy się zastanawiać nad przyszłością filozofii w czasach cyfryzacji czy filozofia, którą utożsamiamy zapasowymi mistrzami ma sens czy pana zdaniem jest jeszcze sens jak często sceptycy podkreślają, mówiąc że nie ma nauczać filozofii w czasach cyfryzacji w czasach, które promujemy praktyczne umiejętności wiedzę specjalistyczną każdy z nas jest zachęcany do zostania programistą, jaki sens filozofii w takich czasach zrobił małe zastrzeżenie na początku odwołam się tutaj poglądów barka Schenka, który w 1 ze swoich tak chcę zauważyć, że filozofia chyba jedyną aktywnością akademicką, która problemu samo zdefiniowanie się, czyli przed swoich badań, czyli filozofia starają się spędzić na pytanie czym jest filozofia jednocześnie określa przedmiot swoich badań i w ten sposób jak gdyby od razu wszyscy, którzy próbują też pana pytanie stają tak naprawdę przestańcie się do powiedzenia jak i filozofię słowa, bo tych filozofii jest tyle wiruje filozofów, a nawet nie tylko filozofa na razie kar Koper zaznaczył kiedyś, że filozofa nawet ci, którzy sobie nie zdają sprawę z tego, że filozofią, a także dysponują pewnymi ideami filozoficznymi, które funkcjonują w przestrzeni publicznej i one gdzieś tam zaś wnikają my nawet nieświadomie bezwiednie nie wiedząc finansujemy trasy opada bardzo precyzyjnie przedmiot poszukiwań współczesnych aktywności zawodowych czy też takich się podziałem obszarów branżowych jak marketing komunikacja, a przedmiot filozofii to de facto jest 1 pensa i powiedzenia, że świat to się zdawane marketingu cyfrowego wykorzystywania nowych mediów do tego, żeby się komunikować w polskich klientów rzeczywistości bazuje na tych samych ideach, które bardziej filozofia może pani, że marketing filozofuje nawet nie zdają sobie sprawę w to, że wpisuje się w pewien kierunek rozważań nad życie, który zapoczątkował filozofia tak naprawdę to coś wspólne dla marketingu dla filozofii to jest pragnienie nieśmiertelności, a dokładnie zyskania wieczności młodości piękna szczęśliwości dobra i początek tego, czego szuka marketing swoich obietnicach, czego są, żeby zdobyć filozofia sięga gdzieś się terenów zawodami wywodzi się już prosta ziemi ślady tak możemy odnajdywać się te posiłki Tomaszu i poszukiwaniu świata, który nazywa się stary człowiek staje się młody innymi słowy to strach przed śmiercią uruchomi narodziny filozofii to strach przed śmiercią stworzył cały szereg innych aktywności, które próbowały świat pokonać dosłownie lub symbolicznie przenośnie aktywności, które obiecują, że się za skorzystasz to ochronimy ciał przed śmiercią przed starzeniem się przed przemijaniem wejście do drogerii przypomina tak naprawdę fontannę młodości, która ktoś namalował w kranach albo, która funkcjonowała kiedyś warto też carskich 5 frankowych tak naprawdę to właśnie ta obietnica jest fundamentem rodzin filozofii marketingu, więc teraz powiedzenie, że filozofia i wino kierunku w innym ręku takie aktywności jak marketing nie o tyle mylące, że oczywiście, że ludzi uprawia marketing, ale nie ma świadomości tego, że to obiecuje klientom to jest w zasadzie w tak fundamencie obietnicę nieśmiertelności i jest to czasami bardziej wyraźne czasami mniej, ale tak naprawdę to wszystkie te marketingowe obietnice sprzedażowe one się, wprowadzając w ostateczności do tego, że jeśli kupisz nasz krem to będziesz wiecznie młody piękny uśmiech ten jeśli kupisz samochód również jest nieszczęśliwe i na samo zapotrzebowanie powiada filozofia filozofia też próbowała wobec właśnie śmiertelność czasami nawet bezpośrednio, o czym wspomina Seneka, który mówi że, że filozofia obiecuje raz żonę z bogami, czyli na sam nieśmiertelne wieczne życie i tras ten, kto ma świadomość tej wspólnoty między filozofią, a marketingiem komunikacją, ale też literaturą filmem teatrem może z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski może wzbogacać swoją twórczość, a więc te aktywności nie stoją samą sprzeczności przeciwnie uzupełniają się czy też rozwijają na to może w takim razie należałoby wprowadzić nauczanie filozofii i do programu liceów albo już nawet podstawówek Francja jest dobrym przykładem tam filozofia nauczania w każdym 1 liceum i niektórzy mówią, że Wielkiej Brytanii lepiej traktuje absolwentów filozofii rynek pracy dla nich bardziej łaskawy i tam odnajdują, ponieważ filozofia postrzegana jako sztuka krytycznego myślenia analizowania pewnych zdarzeń, więc absolwenci filozofii odnajdują się na rynku pracy co pan sądzi o wprowadzeniu obowiązkowego nauczania filozofii do programu ulicę bądź nawet podstawówek i wydaje się, że pytanie brzmi trochę inaczej to nie jest pytanie o obecność filozofii w szkole tylko pytania o filozofią szkoły zawsze o to jaki mamy pomysł szkołę jak szkoła ma wyglądać jak tylko zań rozwinę to pytanie tak się oczywiście ta krótka dygresja że, owszem, we Francji czy Anglii, a nawet Irlandii filozofia jest obecna szkołach, ale to ich obecność tam jest bardzo różnie postrzegana to nie jest jednoznacznie pozytywna obieranie, żeby taki przykład jaskrawy chcę powiedzieć, że w Irlandii obecna filozofia w szkołach traktowane trochę jak Echo brytyjskiej okupacji zaskarżona klasą wyższą za demokracją bądź proste brytyjską bądź tą, która z brytyjską arystokracją no współpracowała, a więc tego bronić zawsze pozytywne i natomiast wracając to sedna pytania powiem w ten sposób, że pierwsze szkoły serwowały staramy się dać pasaży człowieka w kompletną wiedzę o świecie, bo było to możliwe ten zasób wiedzy ludzkiej był do ogarnięcia mówiąc językiem młodzieżowym w 1 naszym życiu w żadnym procesie edukacyjnym natomiast dzisiaj wiedzy na temat świata jest tak duża, że szkoła nie jest w stanie szkoła studia ani drugie ani do strat nie jest w stanie całej tej wiedzy przekazać odbiorcę i pytanie jest czy rzeczywiście potrzebujemy całej tej wiedzy o świecie, aby odbiorca rzeczywiście był wyedukowany i tu znowu chciałbym wrócić do pierwotnej kultury i do pojmowania tego czy miast matura ma oczywiście używamy słowa mamy też przejścia, które zwany maturą natomiast chyba straciliśmy zgubiliśmy sens taka zmiana edukacji to znaczy polskie matura łącza Jasińskiego matur los zaś teraz dojrzałem nawet co tak naprawdę znaczy i odpada w ten sposób dojrzały to jest ten, kto dojrzewa dostrzega konsekwencje swoich działań, zanim one nastąpią, jeżeli chłopiec idzie na odwiedziny do dziadków napić idzie sobie na jakieś jeziorko, że popływać chce zaimponować koleżankom, które stoją i to nie skończy zaraz główkę do wody, bo oni dojrzały i dojrzewa to co może być pod wodą, zanim tam się rzeczywistości znacie, czyli antycypując konsekwencje swoich czynów on dostrzega to co się może ewentualnie stać teraz tak pojętą dojrzałość jako zdolność widzenia rzeczy, zanim one staną zdolność widzenia rzeczy, których jeszcze nie widać też nie są widzialne jako pewien element procesu o uzyskiwaniu dojrzałości nam przez 8 wasza sposoby i niekoniecznie musi być związane wprost z nauką filozofii bądź brakiem na filozofii w szkole bardziej chodzi o to, żeby filozofia edukacji filozofię szkoły i jeżeli na postawie punkt ciężkości co zaczyna panowanie młodego człowieka nad wszystkimi stykami i bossami czy do niego docierają oto, żeby nie straci zdolności widzenia, czyli lekarz przestraszy to ja nie przystaną Muz widzi sytuację taką kanalią, żeby widziała zareagować od razu dostrzegł wyjście z tej sytuacji innymi słowy chodzi o to, żeby mieć filozofię szkołę i odpowiedź na to, jaką filozofię szkoły możemy wdrażać w życie jak osiągać dojrzałość, czyli panowanie nad strachem, czyli stanąć radzenia sobie życia z różnymi sytuacjami stresowymi, czyli szkoła nie ma być czymś co powoduje też uczniom tylko ma być część uczył ucznia jak sobie ze stresem ze stresami ze strachami w życiu radzić teraz to jest filozofia szkoły, które potrzebujemy, a nie tylko 1 przedmiotu jako filozofii w szkole tak to widzę no taktyką wtedy rodzi kolejne pytanie jak uczyć filozofii młodych ludzi, żeby faktycznie zainteresować filozofią jakiś sposób czy niema prostej odpowiedzi ale jakie ma pan przemyślenia w tym temacie wydaje się, że przede wszystkim cie zaciekawić zaciekawić znaczeniu pokazywać różne próbki myślenia filozoficznego z różnych teoretycznych praktycznych kontekstach, czyli pokazać jak filozofia wpływa na literaturę jak filozofia wpływa na sztukę na kino na marketing na pracę na postrzeganie moich obowiązków mojej wolności, ale robić taki ma o nim sami nie na zasadzie wykładów encyklopedycznych, że hegemonia to tamta myśleć, bo w ten sposób to zniechęcić każdego ze uwagę na to, że nasza zdolność nasza cierpliwość do czytania długi tak to drastycznie sprawa, po które składa się z 10 zdań już problematycznej tutaj Heideggera prawda nicość nicość czuje tego to metą jest trudny przekaz dzisiejszych czasach da się właśnie on jest bardzo ważny bardzo potrzebę, ale chodzi o to, że musimy na chwilę zrezygnować z tych całych opasły tomik k żebrać jakieś drobne impulsy drobne myśli drobnej te i widzami trzeba inspirować jak powiedział nawet, że nawet, pozostając w kręgu samych metafor filozoficznych można bardzo duża osiągać sen z morzem rozwiązaniem jest skupienie się na tych tematach, jakie rodzi coś co jest bliskie ludziom młodym, czyli współczesne dylematy naukowe mamy genetykę mamy nowe technologie mamy sztuczną inteligencję cały świat cyfr, jakby powiedział tutaj to może takim rozwiązaniu, aby zainteresować ich filozofia skupienie się np. etycznych wyzwaniach współczesności przecież doskonały przyczynek do szerszej refleksji co pan o tym sądzi jak najbardziej tak, ale to w każdym 1 przypadku to muszą być problemy ich tak może być problem ludzkości jako takiej, jaka musi być problem konkretnego 1 ucznia w konkretnej grupy przyp, bo tak długo będzie mówić o rzeczach ważnych, ale bardzo abstrakcyjnych oderwanych od życiowego doświadczenia tak długo jesteśmy dla nich niezrozumiale oni nie będą mieli jak włączyć się dyskusję my musimy ich życiowego doświadczenia wyciągnąć problemy, które możemy porozmawiać z perspektywy filozoficznej ten dałoby się w to włączyć krucjata Niemczy właściwym słowem, ale jakaś walka można chyba tak traktować, bo od lat walczy pan o to, żeby zmienić społeczną percepcję to jak my tę filozofię postrzegamy na co dzień i bardziej się podoba pamiętam po latach zapadł mi w pamięci taki projekt lego Logos udowadnia pan skutecznie, że można uczyć filozofii przedszkolaki i to filozofii za pomocą klocków lego coś wielkiego wspaniałego na czym polega ten projekt tego GUS każdy z nas, kto czyta tekst czy też chcecie tego nie chce ma swoje rozumienie temat jest nasze głowy w naszym wnętrzu powstaje obraz tego jak my ten tekst rażenia, ale ten obraz jest dostępny tylko ona dla mnie i ta druga one tylko mój subiektywny wewnętrzne tak długo kolega koleżanka nie możemy zrozumieć i w tym konkretnym kontekście stosowania metody lekarz chodziło o to, aby móc się dzielić obrazami, aby nasze obraz nasze rozumienie nasze interpretacje tekstów czy zdarzeń zjawisk życia społecznego przestawić za pomocą, czyli na nowych budowli z klocków plastelinę gliny metalu tak, żeby inni mogą zobaczyć ciała na myśli na zasadzie szerzej jako wice oraz rozumiem, o co tutaj chodzi rząd tak miła językową, choć Grecja rzecz uwagę, że po polsku mówimy czasami, a teraz w zasadzie chodzi tak teraz wiem co masz myśli te wszystkie rzeczy język angielski można wyrazić 1 słowem ISEE w Łodzi min to znaczy widzę co masz myśli rozumiem co można myśli wiem co można myśli widzenie jest po prostu takim fundamentalnym pierwiastkiem zdobywania wiedzy tematem powiedział kiedyś święta ustęp powiedział, że potrafimy powiedzieć podać, jakie to smaczne Kopacz gra głośna muzyka, jaką ładną Polskę krajom, że widzenie jest płaszczyzną, na które wnosimy całe nasze poznanie i tras w Betardzie chodziło o to, żeby unaocznić nasze myślenie, bo ja wiem jak myślisz wtedy mogę się też zażądać jeśli mogę zrozumieć i możesz zrozumieć razem możemy zbudować jakiś konsensus razem możemy zrobić coś więcej może pracować w grupie, a i tak z grubsza pokazywało filozofię jako pewne narzędzie do prac szkolnej analizy tekstów nauki czytania czytania ze zrozumieniem analizy i wydaje się, że jest to jedna z wielu możliwości panowania filozofii w szkołach nowość, dlaczego jest także współczesna filozofia moralności robi badania empiryczne wspaniałe rzeczy robi filozofia świadomości w pełni nowoczesne podejście nam w Polsce przynajmniej z tego punktu widzenia mogę się wypowiadać filozofia wciąż kojarzy się jakimś posłem tomami dla pasjonatów panie po prostu przykład ze sztuką myślenia, dlaczego tak jest czy my możemy jakoś tę sytuację zmienić ta zmiana dokonuje dokonuje się zmiana pokoleniowa jedno pokolenie naukowców odchodzi w to miejsce przychodzi nowe pokolenie ten proces dobrze pisali także Tomasz Kan i High nawet, którzy pokazali, że znał trochę też także pewne poglądy trwają, ale nie skutego i gracji, które za nimi stoją argumentów tylko pewnych przyzwyczajeń naukowców ludzi, którzy tą naukę poprawiania tras nowe pokolenia ma nowe doświadczenia zwrócił uwagę, że język angielski dla współczesnych naukowców młodych przechyli nie jest wyzwaniem, ale do niedawna też zdawał nie stać angielski to potrafił pana wniosku stoicie tam 2 wypowiedzi nabył w dniu sza, a teraz jest norma ISO zwykłym normalnym codziennego użytku narzędzia im się wydaje, że to się zmienia natomiast od pewnych kliszy nie osiągniemy i to postrzeganie filozofa do tego, który chodzi z głową w chmurach, który buja w obłokach jest niepraktyczny czyta równie niepraktyczne książki, bo pisze równie praktyczne książki to nie wyobrażenia dzisiaj te klisze te obrazy filozofów zagubione w rzeczywistości taka jeśli już Platon Arystofanes też nie uczy się z nimi dyskutowali i pisze wydaje, że na to potrzeba trochę czasu to nie jest kwestia rewolucji tylko ewolucji po prostu musi nastąpić pewne auto refleksja społeczeństwa, która spowoduje, że ludzie dostrzegą pewien walor myślenie to nie jest dobry czas może teraz NATO, ale to na pewno pewnego dnia stanie tak pochyla się teza antyteza jak teraz wszyscy stawiamy elektronika pewnego dnia postawimy na duchowość w, a na koniec zapytałbym pana przyszłość filozof jako nauki abstrahując od tego, że filozofia to jest dyskusyjne czy jestem kończy nie jest to może przyszłością zastosowań filozofii, żeby nasi nie zagubiła w odmętach biblioteki są po prostu badania interdyscyplinarne tworzymy zespoły, które zajmują się np. językiem dezinformacją nauką medycyną nowymi technologiami czymkolwiek jest doskonałe pole również dla firm chce pan sądzi o takim pomyśle ja, że w ogóle modus przyszłego rozwoju nauki szkoły edukacji my przywykliśmy do myślenia o edukacji nauce by w takich perspektywie walki specjalizacji, że ktoś jest specjalistą od chorób serca od wątroby tak, ale przecież nie jest chora wątroba serce tylko chory człowiek nie ma wątroby serca, które samochodzie publice i myślę, że teraz coraz bardziej wyczuwamy, że nie można prowadzić tam nauki indywidualnie znaczy, że potrzebne są zespoły interdyscyplinarne, które będą na ten sam problem patrzy z różnych perspektyw i filozofia mam dużo do powiedzenia, ale się wydaje też, że filozofia coś się dokonuje tylko niekoniecznie pod naszą filozofię, bo popatrzeć na różnego rodzaju końców czy trenerów bardzo osobistych tzw. albo samorozwoju i rozwoju osobistego bardzo różne nazwy przybiera to tak naprawdę to co oni robią to samo robili filozofowie staż w Atenach przy czym filozofie są na to za odwagę się jak jest na historyczną, która nie zawiera sobą wraz ze swoim rozwojem cały bagaż historycznych doświadczeń i współczesny filozof prawa filozofia trochę inaczej, bo jest świadom swojej przeszłości historycznej jako filozofii filozofia natomiast to jest obciążające ludzi, którzy szukają konkretnych praktycznych odpowiedzi jak żyć i to odpowiedzi dają tzw. właśnie kończą wie czy leży ani my dokładnie tak samo jak filozofowie Starzyny w Atenach, którzy wtedy również nie być obciążeni historią filozofii, ponieważ jeszcze tej filozofii historycznie tak naprawdę nie było i myśli wydaje, że w tych aktywnościach jak coaching treningi rozwoju osobistego ja upatruję dalszy rozwój filozofii bym powiedział bez ambicji naukowej, ale niewątpliwie o wielkiej przyszłości praktycznej i odpowiadaniu na potrzeby społeczne w bardzo dziękuję za rozmowę państwa moim gościem był Jarosław Marek Spychała popularyzator filozofii nauczyciel akademicki dziękuję dziękuję bardzo, ją nazywam się Kasper Kalinowski do usłyszenia gazety wyborczej partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk międzynarodowy inwestor twórca InCredibles programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: WYBORCZA, 8:10

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA