REKLAMA

"Blokując porty na Ukrainie, Rosja prowadzi wojnę z całym światem"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-05-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

O eksporcie z Ukrainy, możliwościach przewozowych, składowaniem zboża w Ukrainie, zmianach polityki żywnościowej, procesie wejścia do UE i odbudowie Ukrainy mówił Jacek Piechota - Prezes Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Jacek Piechota prezes polsko-ukraińskiej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry panie Macieju dzień dobry państwu uda się wywieźć zboża z Ukrainy no to wielkie wyzwanie dla dla wszystkich, ale na dzisiaj sytuacja nie wygląda nie wygląda dobrze Ukraina w kwietniu wyeksportowała zalet jest zaledwie raz 7 z ponad 700 000 ton zboża tymczasem w normalnym Rozwiń » czasie eksportowała 45 000 000 ton miesięcznie dziś Unia europejska podejmuje decyzję wszystkie kraje sąsiednie i maksymalnie starają się odblokować drogi lądowego wywozu, ale bez morskiej drogi eksportu i nie osiągniemy tych tych obrotów tego poziomu eksportu jaki, jaki miał miejsce wcześniej Europa świat potrzebują zboża z Ukrainy Ukraina potrzebuje by to zboże zostało wyeksportowane myśli pan, że będzie problem z składowania im nowego z zboża po tegorocznych żniwach, a jeżeli uda się odblokować drogi morskiej to to taki problem rzeczywiście wystąpi w świat apeluje do agresora grupa 7 organizacja narodów Zjednoczonych zaapelowało o blokowanie drogi morskiej panowania Rozalia i jest inne nawet przepraszam do końca tylko myśl Ukraina nawet rozważa tranzyt zboża czy zwrócenie się możliwie tranzytu zboża przez Białoruś do portów bałtyckich, które mają największe moce przeładunkowe no wszystkie starania biegną agresorów nie odpowiada no jest jeszcze droga lądowa torowa, ale też utrudniona szerokie tory potrzeba do niej w związku z tym no terminale przeładunkowe na naszych na naszej granicy m.in. można mówić o mocy przeładunkowej dziesięciokrotnie mniejsze niż ta, która byłaby dzisiaj wymagalna to samo dotyczy możliwości przewozowych torami do naszych portów ten sam problem dotyczy możliwości przeładunkowych w naszych portach dlatego zresztą Ukraina myśli Porter Bałtycki, ale tu potrzebny jest tranzyt przez Białoruś, więc no problem jest dramatycznie skomplikowany komisja europejska podjęła cały szereg decyzji o skierowaniu i urządzeń przeładunkowych skierowaniu sił w specjalnych wagonów i ale to wszystko jest odmiennie bowiem kropla w morzu potrzeb, ale to wszystko niewspółmierne do do wyzwań tak jak mówiłem tra 45 000 000 ton eksportowanych wcześniej dzisiaj spichlerzach Ukrainy mówi się o ponad 20 000 000 ton leżących w spichlerzach Ukraina robi wszystko, aby zasiać pola, aby nie zmarnować tego sezonu w rolnictwie i chociaż na pewno już mówi się o tym, że 30% zasiano nie będzie dziś może być ogromny problem ze składowaniem zboża, a na jej tak jak wcześniej mówiliśmy z tym transportem, bo to wcale nie jest też taka łatwa sprawa po pierwsze, te suche porty na granice jej moce przeładunkowe albo budowa nowej infrastruktury to jest oczywiście czas dostępność wagonów wcale nie jest taka łatwa sprawa w Europie no to, o czym mówiliśmy, czyli szerokie tory ta różnica, która ma swoje już przecież historyczny za zaszłości jak tak wydawałoby się korzystny byłby tras przez Białoruś ale, a jest są polityczne rozmowy w tej sprawie i Ukraina z podobną wystąpiła o taką możliwość rozważa wystąpienie, bo szerokie tory przez Białoruś prowadzą wprost do portów Bałtyk to byłby to byłoby i na pewno jedno z lepszych rozwiązań, ale Białoruś raczej wszystko wskazuje NATO zauważył pan mimo wszystko w ten konflikt pytanie jak się jak się zachować Ukraina zdecyduje się na takie takie wystąpienie z to lub próby są przeróżne mówi się o korytarzu zbożowym Deutsche bank, który podstawić 20 000 wagonów, więc jest wiele wiele dróg z rozważane są porty czy rozważane są w droga lądowa do Konstancji portu rumuńskiego, więc z to trwa swoje działali świadomie może wykorzystać każdą z tych dróg trzeba sobie uświadomić, że wszystko poza drogą morską jest jednak ograniczone do woli koło Anita i to trenerem trwała Ukraina zrealizowała ponad 70% eksportu w tym eksportu zbóż drogą morską, więc zablokowanie portów to i to dramat dla dla państwa myślę, że nikt nie ma wątpliwości jak istotne jest w kontekście możliwości transportowych eksportowych i jak istotna jest tematy istotne jest temat zboża żywności, bo jest to jeden z głównych problemów wysuwający się teraz do dyskusji rozmowy w Europie i na świecie ta tragiczna wojna, którą rozpoczęła Rosja zmienia politykę żywnościową całego świata dodatkowo jeszcze postępująca katastrofa klimatyczna również wpływa na ograniczenie mocy wytwórczych jeśli chodzi o żywność to już jest niestety pkt 12 to to to to już jest element, który może być groźne dla dla bezpieczeństwa światowego znacznie padło określenie, że w Rosji prowadzi, blokując porty porty morskie Ukrainy Rosja prowadzi de facto wojny z całym światem czy Ukrainy odpowiadała za 17% czy eksportu sprzedaży zbóż roślin oleistych olejów roślinnych to i dzisiaj dramatyczny niedobór i w na całym rynku żywnościowym ich główni odbiorcy to przez kraje azjatyckie afrykańskie Chiny Chiny to kto może w pewnym w pewnym sensie wpłynąć na postawy agresora, ale no zobaczymy bez cienia przesady można mówić, że Rosja prowadzi wojnę z cywilizowanym światem gościem magazynu EKG jest pan Jacek Piechota tu mówiliśmy bardzo konkretnych problemach na inne stosowne lub nie jest jest najlepiej osobno lub nie jest w tej chwili obecnie dyskusja o ukraińskiej drodze do Unii Europejskiej można sobie wyobrazić z taką przyspieszoną drogę przy całym zaangażowaniu, ale wie pan, że Unii nie ma czegoś takiego jak szybka ścieżka przystąpienia do wspólnoty i oczywiście sam zdobywa w tym zakresie doświadczenia nasza gospodarka się się dobrze przygotować, aby być na tyle konkurencyjne by można było mówić o otwarciu polskiego rynku i ten proces będziemy się atrakcyjna czy Ukraina przejść można sobie wyobrazić nic decyzję na szczeblu politycznym o i przyspieszeniu tej tej drogi integracji, ale pewien i do pewną drogę reform bardzo szybki bardzo konsekwentnie wdrażanych Ukraina przejść będzie musiała, więc dla dobra samej ukraińskiej gospodarki ten proces będzie będzie musiał być rozłożony w czasie można przy, bo można sobie wyobrazić przy zdecydowaniu się obu stron na na maksymalny przyspieszanie tego procesu można sobie wyobrazić, że przy dużej pomocy Zachodu, ale również pomocy finansowej w tym przypadku mówimy przecież Rosji kraju, który dzisiaj ma w 50% praktycznie zniszczą swoją swoją gospodarkę sam rząd ukraiński podaje, że już już w maju blisko 50% przedsiębiorstw ukraińskich zaprzestało swojej działalności, a więc no musiałaby być to bardzo precyzyjnie określona mapa drogowa związana z dużą pomocą świata Zachodniego w odbudowie Ukrainy i jednocześnie tak prowadzonej budowie i tak wdrażanych reform, aby ta gospodarka była no przygotowana do takiego otwarcia i to nie jest proces z to nie jest tylko decyzja polityczna to przede wszystkim jest proces ekonomiczny gospodarczy, który musi zostać zostać zrealizowany my już kilkanaście lat przygotowywaliśmy się do pełnego otwarcia z roku na rok coraz bardziej, obniżając bariery celne obniżyli, zwiększając dostęp czy zachodnich konkurencji do do naszego rynku, gdyby taki proces chcieli przeprowadzić z dnia na dzień skończyłoby się to dramatem dla ukraińskiej gospodarki stały się zapleczem surowcowym, a nie gospodarką zdolną do konkurencji na otwartym rynku unijnym i nie chciałbym, żeby to pytanie źle źle zabrzmiało proszę też wybaczyć jakąś taką możemy na moją naiwność, ale pan mając jednak kontakty ze swoimi odpowiednikami po drugiej stronie granicy choćby polsko-ukraińskiej Izby gospodarczej a, a może jednak te potrzeby wyzwania choćby przede wszystkim po pierwsze, pokonania agresora po drugie, odbudowa infrastruktury tej mieszkalnej drogowej i gospodarczej wytwórczej jest oko wiele ważniejsza w rozmowach niż sam proces integracji z Unią europejską jak to wygląda w oczy i hasło integracja z Unią europejską otwartość Unii Europejskiej na przyjęciu Ukrainy no i jest zdecydowanie motywujące dla dla Ukraińców no jako izba skupia ponad 100 ukraińskich przedsiębiorstw, które w dużej mierze na rynku unijnym już wcześniej wcześniej działały dla nich perspektywa jest zdecydowanie motywująco dlatego też żaden sposób nie nie odstawiał bym tego hasła na bok czy nie i nie zaprzestał w tym zakresie w zakresie działalności dziś myślę, że rząd ukraiński doskonale doskonale rozumie to, czego dokonał tak szybko wypełniający kwestionariusz i akcesyjny tak szybko, przygotowując z ze swojej strony wszystkie niezbędne niezbędne dokumenty to motywuje dlatego też jest to jest ważny proces, ale no zawsze trzeba i jakby racjonalizować te nastroje i też staramy we wszystkich dyskusjach debatach tłumaczyć, że ten proces będzie na pewno poprzedzony okresami przejściowymi ten proces będzie wymagał i no i konsekwentnych działań ze strony ze strony ukraińskiej Ukraina swoistego rodzaju i może to ja z kolei chciał być dobrze zrozumiany swoistego rodzaju szansę przeskoczenia pewnych etapów rozwoju gospodarczego myślę, że doskonale rozumie rząd ukraiński oni przyjęli takie założenia, że i nacisk na odbudowę Ukrainy to oczywiście odbudowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania gospodarki niezbędnej do życia obywateli, ale to już nie budowa ciężkich przemysłów ciężkich kapitałochłonnych branż, a budowa nowej gospodarki, a więc nowe technologie i pełna cyfryzacja digitalizacja i gospodarki zresztą notabene akurat w tym obszarze Ukraina wsi z sklasyfikowane jest jako trzeci w świecie i kraj, jeżeli chodzi o kwestie cyfryzacji notabene branża branża IT bije rekordy w tych tak trudnych ekstremalnych można powiedzieć warunkach branża i IT w pierwszym kwartale eksportowa i usługi za 2 000 000 000USD i w ubiegłym roku było to 1,51 000 000 000, więc i budowa nowej gospodarki, czyli przeskoczenie pewnego etapu już nie oni już nie będą musieli restrukturyzować ciężkich ciężkich przemysłów i tak jak na 100 i dotknęło czy czy bolało w czasie naszej drogi do do Unii Europejskiej oni mają szansę budować przeskoczyć pewne tak budować nową gospodarkę w oparciu o nowe technologie, przeskakując pewien tak gospodarczego rozwoju i aby jak najszybciej mogli rozpocząć KO zwycięskiej wojnie Rosja rzeczywiście najsilniej za co to jutro powinniśmy poznać miejmy nadzieję taką propozycję Brukseli finansowania tej odbudowy należy rozumieć, że ciężar finansowy odbudowy Ukrainy po zniszczeniu przez Rosję no nie będzie spoczywał tylko na Unii Europejskiej, bo będzie ogromne będzie to po prostu ogromny wydatek finansowy ogromny koszt chciałem powiedzieć, więc sam mam nadzieję, że wiele zachodnich państw zaangażuje się w ten proces, ale jesteśmy w przededniu też mam nadzieję jakiegoś konkretnego komunikatu Unii Europejskiej rozumiem, że to także jest wyczekiwane w krainie zdecydowanie tak w Ukraina może inaczej no to co udało się Putinowi na pewno, czego nie zamierza to zjednoczenie świata Zachodniego wypromowanie tu złoża źle brzmi, ale wypromowaniu Ukrainy ktoś kiedyś sieci nie myślę, że w ogóle takie państwo dzisiaj żyje problemami Ukrainy Ukraińców, więc ta i zdolności determinację Zachodu działania na rzecz Ukrainy jest dla Ukraińców dzisiaj niesamowicie budująca i motywująca dzisiaj do wagi w przyszłości do do budowy tutaj na pewno ogromnym ogromny ciężar będą na sobie dźwigały stany Zjednoczone dzisiaj tak bardzo przecież zaangażowany w dozbrajanie ukraińskiej ukraińskiej armii, a rzeczywiście mówimy o kosmicznych kwotach, bo i na setki miliardów dolarów liczyć się dzisiaj zniszczenia zniszczenie Ukrainy zniszczenia infrastruktury to zaprawdę, zrównane z ziemią miasta i coś no dramatycznego naprawdę, więc to mi będzie wyzwanie dla dla świata Zachodniego niesamowite Leszno mówi się o zajęciu czy przyjęciu rosyjskich aktywów na rzecz odbudowy Ukrainy szuka się świat szuka wielu wielu rozwiązań i jestem przekonany wierzę w to że, że wszyscy wszyscy znajdą bardzo dziękuję za rozmowę pan Jacek Piechota prezes polsko-ukraińskiej Izby gospodarczej były minister gospodarki bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacja Radia TOK FM słyszymy się w drugiej części magazynu EKG po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA