REKLAMA

"Orwell po polsku" czy wyczekiwane przez obywateli narzędzie? Zintegrowana Platforma Analityczna

Panoptykon 4.0
Data emisji:
2022-05-19 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:07 min.
Udostępnij:

Obawialiśmy się Zintegrowanej Platformy Analitycznej, która – naszym zdaniem – jest podatna na nadużycia. Nazywaliśmy ją nawet „megabazą o Polakach” czy „Orwellem po polsku”. Rozmawiamy dzisiaj z jednym z pomysłodawców ZPA. Rozwiń »

Entuzjaści cyfryzacji w państwie twierdzą, że polityka państwa oparta na danych jest po prostu przyszłością. Sceptycy dostrzegają więcej zagrożeń i zwracają uwagę na brak regulacji prawnych chroniących przed nadużyciami. Po interwencjach fundacji "Panoptykon" do funkcjonowania ZPA, mającego być “mózgiem państwa”, mają być wprowadzone zabezpieczenia, wciąż jednak nie wiadomo jakie.

O tym, co stoi na przeszkodzie w tworzeniu mądrych polityk publicznych i w jaki właściwie sposób ma działać Zintegrowana Platforma Analityczna w tym odcinku podcastu Panoptykon 4.0 Wojciech Klicki porozmawia z pracującym przy tworzeniu ZPA prof. Mikołajem Jasińskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień nowy witam was w podcaście Panoptykon 40 przy mikrofonie Wojciech Klicki trudno oprzeć się wrażeniu, że w bieżącej polityce kluczowe są stołki funkcje, a nie rozwiązywanie problemów społecznych, które rozwiązują się lub często nie siłą bezwładu jednak tylko powierzchnia, bo w głębi codziennie w dziesiątkach ministerstw urzędów podejmowane są tysiące decyzji o inwestycjach o przyznaniu bądź nie pomocy społecznej o finansowanie różnych dziedzin nauki i Rozwiń » przeważnie decyzje nie mają politycznego partyjnego aktywu mają przynosić powinny mieć charakter stricte merytoryczny jednak w jaki sposób państwo kształtuje ważne polityki publiczne i czekowej to zabrzmiało Polska ma mózg mechanizm pozwalający analizować dostępne dane po to, żeby jak najlepiej działać w interesie publicznym zwiększać efektywność systemu świadczeń społecznych ograniczać nierówności w dostępie do edukacji opieki zdrowotnej o tym czy rolę takiego mózgu może odegrać zintegrowana Platforma analityczna rozmawiamy z Mikołajem Jasińskim to SOM wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego dzień nowy dzień dobry Panoptykon 40 podcast tokfm PL fundacji Panoptykon panie profesorze mądra decyzja obudowie drogi szpitala o przekierowaniu pieniędzy o kształcie pomocy społecznej powinno się opierać na danych na analizie co do tego, iż nie ma wątpliwości jednak czy nasze państwo podejmuje decyzję Kopacz dane w ogóle mamy stworzone mechanizmy umożliwiające kształtowanie polityk publicznych właśnie taki sposób wedle mojej obserwacji państwo nasze próbuje tak podejmować decyzję w różnego rodzaju ustawy akty prawne decyzje administracyjne są zasady poprzedzone analizami, które są zapisywane np. w takich dokumentach jak ocena skutków regulacji i to jest zasadnicza rzecz biorąc wpisane w logikę państwa taka czy inna ocena skutków przyszłych decyzji czy jakaś symulacja tych tych skutków jest prowadzona osobna sprawa to właśnie dostęp do tych danych osobna sprawa rzetelność tych danych osobna sprawa to sprawność analiz, które można by wprowadzić, aby takie decyzje wspierać tutaj rzeczywiście Polska powiedziałbym, że dno w skali Unii Europejskiej i jest dość daleko w rozumiem te co takie wstępne ze sfinalizowaniem różnych problemów i zanim od problemu jeszcze szerzej będzie rozmawiać chciałbym spytać o to, jaką rolę w tym całym systemie odgrywa Główny Urząd Statystyczny, bo wszyscy mamy świeżą przeprowadzony w ubiegłym roku spis powszechny, który był no budzi pewne obawy czy kontrowersje, ale ostatecznie spisało się czy powinno się pisać kilkadziesiąt milionów Polaków Polek to jest gigantyczne źródło danych czy GUS mają już szczególną rolę w tym systemie w tym podejmowaniu decyzji w oparciu o dane oczywiście tak czy przede wszystkim do tego trzeba zacząć, że źródła danych do spisów powszechnych są grubsze grał dwojakiego rodzaju po pierwsze, są to dane wpisane bezpośrednio od obywateli, a drugie źródło to są właśnie dane administracyjne, których GUS korzysta podczas swojego wpisu i oczywiście do projektowania różnego rodzaju polityk do analiz efektywności rozmaitych polityk są wykorzystywane dane ze statystyki publicznej, czyli z tych wyników tych danych, które publikuje udostępnia GUS natomiast to, o czym mówimy to co stanowi o takim można powiedzieć inteligencji państwa to jest bazowanie na różnych analizach nieco bardziej doraźnych, które nie są wpisane w system statystyki publicznej w tym sensie GUS z natury swojej nie może nadążyć za powiedziałbym doraźnymi potrzebami poszczególnych resortów, które potrzebują podjąć decyzję w odniesieniu do jakichś konkretnych polityk jakich konkretnych grup społecznych, które w pewnych aspektach nie są ujęte w spisie powszechnym, że przy GUS tutaj może co najwyżej z pełnić rolę dostarczyciela informacji natomiast ze względu na też dynamikę swojego działania jest na tym się jego rola kończy na podział pan przed chwilą o tym, że zajmujemy jedno z ostatnich miejsc może to ostatni duży, ale tak, żeby jesteśmy prymusem jest pan premier zadań jest co do właśnie o opierania decyzji o dane decyzje dotyczące polityk publicznych i tez co na przeszkodzie, dlaczego stoi, dlaczego tak jest na przeszkodzie stoją powiedziałbym 3 rzeczy po pierwsze, brak odpowiednich stabilnych rozwiązań prawnych prawno organizacyjnych, które by umożliwiały z 1 strony efektywne z drugiej strony bezpieczne łączenie danych administracyjnych z różnych źródeł może słowo łączenie danych jest dużym skrótem myślowym, bo nie chodzi o to, żeby połączyć rejestr np. ZUS-u NFZ-u ale, żeby łączyć pewne informacje eksportowany z tych różnych źródeł na użytek konkretnych analiz to jeszcze kilkanaście lat temu było doświadczenie, które było powszechnie stosowane powszechnie spotykane w Skandynawii szkoły szczególnie w Szwecji w tej chwili w gruncie rzeczy znaczna część krajów Unii Europejskiej do podejmowania rozmaitych decyzji np. związanych z oceną skuteczności aktywnej polityki rynku pracy np. dotyczącej osób młodych to są obszary, w których można wykorzystywać dane administracyjne można wspierać twórców polityk publicznych i zasadniczo cały świat ten też bardziej cywilizowany to robi jak powiedziałem kilkanaście lat temu była głównie Szwecja w tej chwili robią to tylko kraje skandynawskie, ale tam Litwa Estonia i wiele innych krajów już 8 wejdzie pan słowo, bo takie wrażenie, że z perspektywy słuchacza może być bardzo przydatne, żeby to jakoś zilustrować żeby, jakie dane mogą być łączone w celu optymalizacji czy zwiększenia poprawienia jego proces mógł pan podać jakiś duży płatny np. gdybyśmy korzystali z danych administracyjnych o bezrobotnych, które są w rejestrach ministerstwa rodziny polityki społecznej i dodając do nich informacje z ZUS-u, które np. pokazują czy ktoś pracuje w jakim jest w stanie powiedzmy kilka lat po zakończeniu udziału w szkoleniach i możemy ocenić można ich efektywność tych aktywnych polityk rynku pracy dla tychże osób w rozmawiają właśnie ostatnio prof. Igą Magdą z Instytutu badań strukturalnych i dokładnie o tym właśnie mówiła, że uczestniczyła ostatnio w konferencji, podczas której dno czuła się źle tak, bo tak jak jeszcze tych 15 lat temu pracowaliśmy się wyłącznie kraje skandynawskie zazdroszczą no to w tej chwili kraje Europy środkowo-wschodniej, które już wspomniałem stosują te analizy z powodzeniem, a my nie i jedną z 1 wspomniał pan o tym, że 1jeden z powodów takiego stanu rzeczy są te problemy braku, gdyby kośćca prawnego tej pozwalającego na analizowanie danych to jest pierwszak i jakie pozostały po druga sprawa to są też brak istnienia takiej powiedziałbym zinstytucjonalizowanej formy współpracy szeroko rozumianej administracji publicznej szeroko rozumianą Akademią w tej chwili w Polsce praktyka jest taka, że jeżeli administracja publiczna ma Departament analiz, który jest w stanie wykonać jakąś tam analizę to oni ją wykonuje z reguły te departamenty są skrajnie przeciążone bieżącą działalnością wspierającą taką właśnie bieżące analizy potrzebne na użytek bieżącej sprawozdawczości rozmaitego rodzaju no, więc jeżeli potrzebują zespołu eksperckiego NATO szukają gdzieś tam na rynku znajdują lepszy lub gorszy natomiast nie jest wytworzony mechanizm, w którym z 1 strony stanąłby urzędnik państwowy, który ma jakieś potrzeby analityczne, a z drugiej strony stanąłby naukowiec, który z błyszczącymi oczami powiedziałby temu urzędnikowi mogę tę analizę zrobić często urzędnik państwowy nie musi wiedzieć, że dana analiza jest wykonalna albo może, że może być tak bardzo efektywna z oczywistych względów tych danych nie analizuje on podejmuje decyzję to to na rolę naturalnie inna rola dokładnie tak Otóż nie ma w Polsce w tej chwili stabilnego mechanizmu, który dawałby ten efekt synergii 800 szukający powodów, dla których spotkanie miało być owocne rozumiem, że z 1 strony urzędnik byłby zadowolony, bo ktoś by potrafił policzyć czas nazwać coś, czego on może nie umieć, bo to jest poza jego kompetencjami, a naukowiec byłby zadowolony, bo miałby dostęp dodanych mogły zrobić art ciekawą analizę, na której mógłby na bazie, której mógłby zrobić kwestionującą publikacje wygrać karami lub konferencji zrobić świetne zajęcia dla studentów to dobrze no to jestem drugi ku drugi problem brak zinstytucjonalizowanego miejsca spotkań miejsce współpracy między Akademią, a administracją taki trzecia kwestia, która jest może być konsekwencją tej drugiej, a mianowicie pewien rodzaj nieufności pomiędzy tymi 2 środowiskami potrzeba takiej społecznie rozumianej Platformy współpracy takich takiego o takiego miejsca, w którym okazałoby się, że z 1 strony szeroko rozumiana Akademia przestałaby to niestety nieraz zdarza takich postawach lekceważyć administrację publiczną mówiąc jest niekompetentna, że nie umie tak dalej jest nieprawdą z drugiej strony administracja publiczna nieraz obawia się tych tych szalonych naukowców, którzy mogą wkroczyć wszystko rozbić zrobić niepotrzebną niepotrzebny bałagan, więc te 2 strony mogą świetnie ze sobą współpracować wspomniał pan jeszcze o jakości danych czy jakość danych na temat cnót chociażby tych tych jest wciąż są kompletne prawidłowe i pozwalające wyprowadzać wnioski, o których pan mówi dane w rejestrach będą miały tym lepszą jakość im częściej będą analizowane ogólnie rzecz biorąc dane w rejestrach są zasady dobrej jakości, ponieważ można powiedzieć, że co do zasady 2 strony uczestniczące w tworzeniu mają interes w tym, że były dobre jakość podam przykład, kiedy mamy dane, w które są zapisywane w rejestrach ZUS-u z 1 strony temu ubezpieczonemu zależy na tym, żeby wszystkiego składki ZUS-u ZUS-owskie były należycie zapisywane, żeby to, że on jest ubezpieczony ten fakt, żeby był dobrze odwzorowany w rejestrach no bo ten człowiek ma rozmaite zdarzenia w swoim życiu nie urlop macierzyński idzie na zwolnienie itd. tak by pobiera emeryturę itd. z drugiej strony nie państwo ma interes w tym, żeby krótko mówiąc nie przez dużych kwot potem za dużo nie płacić państwo ma interes w tym żeby, jeżeli ktoś przestaje być bezrobotnym, żeby ta informacja o tym, że się wyrejestrował się znalazł pracę, żeby znalazło się jak najszybciej innymi słowy z 2 stron jest interes w tym, żeby te dane były dobrej jakości oczywiście jak w każdych bazach danych prowadzonych przez ludzi zdarzają się błędy te błędy są wykrywalne właśnie dzięki temu, że te dane analizujemy oczywiście, że czegoś się używane to dokładnie nad dostrzeganie drugie ogólnie rzecz biorąc dane w rejestrach administracyjnych są dobrej jakości mają luki dodam, że nawet, jeżeli te luki się pojawiają to te dane się wzajemnie uzupełniają innymi słowy wady w 1 rejestrze jakiś mogą być uzupełnione informacjami z innego rejestru w tym sensie analiza takich danych połączonych może właśnie służyć sanacji tak wyłapywania błędów na rozumie przy tym wymieni pan 3 błędy brak podstaw prawnych instytucjonalnych i problemy na linii współpracy między Akademią, a aut państwem administracją publiczną to jest dochodzimy do czegoś co spowodowało też od osób by tajemnice spływały też spotkaliśmy i nie weźmiemy ze sobą nie pierwszy raz, czyli zintegrowana Platforma analityczna jest to narzędzie, którym zajmuje się także Panoptykon pewnego czasu, chociaż oczywiście tak jako Panoptykon innej perspektywy nie perspektywy szans związanych z usprawnieniem decyzji politycznych czym publicznych, bo to nie jest nasza specjalizacja tylko z perspektywy zagrożeń, jakie się z tym wiąże, ale zagrożenia za chwilę jeszcze chciałam powiedzieć spytać pana czy ZPO ma być odpowiedzią wszystkie 3 bolączki i jaką ma działać jeśli pan w baby skłonny wyjaśnia Teresa jest rzeczywiście z 1 strony powiem tak bardzo osobiście taka taka realizacja realizacja naszych marzeń naszych, czyli naszego zespołu naszych zespołów, które są zaangażowane marzeń, które polegają na tym, że jeżeli chcielibyśmy prowadzić powszechne analizy zjawisk społecznych, które dzieją się w Polsce, jeżeli chcemy badać możliwe przy jak najniższych kosztach jak najefektywniej zjawiska, które mogą wspierać obywateli no to najlepiej badać ślady, które te fakty po sobie zostawiają ich zdarzenia po sobie zostawiają równocześnie mam takie poczucie, że zintegrowana Platforma analityczna jest z powodu tych, których właściwie tych 3, których od, których zaczęliśmy ma niesamowite znaczenie takie powiedziałbym cywilizacyjnych dla mnie to jest zwrócenie obywatelom ich własności dano nie zbierano w ZUS-ie w systemie podatkowym PESEL-u w różnych miejscach to są dane, które są moją własnością ja bym chciał jako obywatel, żeby dane zbierane za moje pieniądze służyły jako obywatelowi możliwie najbezpieczniej równocześnie od wielu lat już blisko 20 współpracuje z administracją publiczną przy różnego rodzaju ekspertyzach mam głębokie przekonanie że, że obie strony strasznie siebie potrzebują państwo właśnie może być inteligentne taki mądry sposób równocześnie może być otwarte dzięki temu, że właśnie wpuści ludzi, którzy są naukowcami, którzy kiedyś ślubowali, że będą przy pisaniu doktoratu przy otrzymywaniu doktoratu, że będą, że będą służyli rozpowszechnianiu mądrości wiedzy nauki no już nie mówiąc o niesamowitym przyspieszeniu, które może dać nauce jest generalnie rzecz biorąc zintegrowane Platforma analityczna tak to jest odpowiedź na te 3 bolączki z 1 strony chcemy stworzyć miejsce spotkania i to jest pierwsza ze stron chciałbym wymienić spotkania tych 2 stron zaraz powiem jeszcze o tym 2 słowa moich doświadczeniach w tej dziedzinie druga sprawa chodzi o stworzenie takiej właśnie transparentnej struktury instytucjonalnej, która będzie no miejscem powstawania analiz takie pojęcia jak krótko drink, czyli takie powiedziałbym zaangażowanie mnóstwa osób z różnych stron w przygotowanie różnego rodzaju analiz to jest coś co jest bardzo efektywne no i wreszcie mam przekonanie, że zintegrowana Platforma analityczna jest taką ucieczką do przodu mianowicie w związku z coraz bardziej powszechną cyfryzacją wszystkiego się dzieje dookoła z trasy intensywniejszy rozwojem technologii rodzą się od razu powiem pozornie przeciwko sobie różnego rodzaju zagrożenia naturalne jest to, że pojawią się i pojawiają się istnieją firmy osoby instytucje, które chcą i będą chciały wydobywać rozmaite dane po to, żeby nas śledzić przez internet, że zagrożenia rzeczywiście, ale wbrew pozorom nauka zintegrowana Platforma analityczna i przez wytworzenie pewnych mechanizmów działań związanych pewien sposób wykorzystywania danych będą ochroną tak jak mają zasada jest tym systematyzuje, aby uznać ja rozumiem, że chodzi o to, żeby się, żeby uregulować uporządkować coś co i tak powinno się przynajmniej dzielić, że jeżeli ktoś chce wykorzystać dane administracyjne do analiz tak, ale tylko dla to jest w takim razie znowu to jednak buty tego, który szuka but czuje w całym województwie w dobrze jeśli jeśli może być tak mówić takie i chciałbym pana pytać, bo rozumiem, że Platforma zintegrowana Platforma też działać w ten sposób, że ktoś ministerstwo jakieś chce przeprowadzić analizę na bazie danych z różnych rejestrów publicznych i wspomina pan tym podejściu, że jako obywatel chciałby, żeby taka analiza zrobiona, bo ostatecznie na sobie na pana interesie pana jako obywatel no tylko, że to zakłada dużą dozę zaufania zaufania do tego, że te dane, które pan dał w i udostępnia swój temat w celu uzyskania świadczenia emerytalnego np. będą jeśli będą wykorzystane w jakimś innym celu to ten cel będzie też zgodny z pana interesem, skąd pan powiedzieć, jaki jest źródło z zaufania, które pan w tej rozmowie wiek widzę przejawia do państwa i chciałby pan, żeby z tymi podstawami mi zaufa podstawami tymi tego zaufania podzielił się ze słuchaczami, że zaraził ich spróbuje nie jest to trudno, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń jakie, jakie mamy w ostatnich latach próbuje bezpiecznikiem są jasne procedury podam przykład być może część państwa słyszała o tzw. systemie era, czyli to jest ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, którego mam przyjemność być współtwórcą i pracować w zespole rozwijającym ten system to jest system, który bazuje na zasadniczo w 2 źródłach danych danych z ZUS-u i danych systemu POL-on, czyli systemu, który opisuje czy właśnie gromadzi informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce w dużym skrócie rzecz ujmując to system, który mówi teraz w systemie Ela, którego celem jest przedstawianie rozmaitych mechanizmów charakteryzujących absolwentów szkół wyższych mechanizmów rynku opracowywał, ale też edukacyjny przy konstrukcji tego systemu zostały właśnie stworzono nowe bezpieczniki pierwszy bezpiecznik to jest bezpiecznik, który zresztą jest wpisany w ustawę to, że udostępniane są wyłącznie dane dla zbiorowości nie mniejszy niż 10 osób dodatkowe procedury, które zostały wpisane do systemu Ela, która akurat nie są w ustawie, ale są wpisane w procedurach wewnętrznych to nota będą mogły być spokojnie zostały wpisane tylko podczas konstruowania ustawy nie było jeszcze takiego pomysłu to się zrodziło w trakcie analiz w naszym zespole to, że nie są udostępniane żadne statystyki dla zbiorowości mniej zbiorowości mniejszych niż trzyosobowe czyli, jeżeli mamy tabelkę, w której byłyby 3 grupy, z których 1 liczy 2 osoby druga liczy powiedzmy 15 osób to nie jest w ogóle publikowana taka tabelka, ponieważ na podstawie informacji o ogóle informacji o tej większej grupie można byłoby ustalić informacje o tej dwójce osób, więc to jest przykład procedur, które można zastosować można dość szczegółowo opisać procedurę zabezpieczania danych w taki sposób, aby bezpieczeństwo nie zależało czy covid dobrej woli i to wydaje się rozwój kluczem przy tego typu analizach to, że procedury nie mogą zależeć od mojego prywatnego zaufania do tego czy innego ministra dyrektora czy innego wykonawcy tych procedur rozumiem, czyli prawo pisane pod najgorszych czy pod najgorszy scenariusz budowanie tak pewnie część ze słuchaczy czuje się uspokojony, bo część czuję, że i tak prawu jest często łamane i w takiej sytuacji są bezradni, a z drugiej strony jeśli jest łamane to nic nie stoi przy choćby dzisiaj dane z różnych jest wykorzystywać w celach niezgodnych z przepisami, więc ja osobiście powiem, że takimi gwarancjami prawnymi się jak odpis z uspokojonym, ponieważ nawet, jeżeli ono, jeżeli jest prawo, nawet jeżeli dzisiaj byłoby przestrzegane to czytali mamy podstawy do wyciągania ich kobiet w konsekwencji względem tych którzy, którzy dzisiaj łamali, ale prywatność czy ochrona danych osobowych to jest ten wątek, w którym pan mówił przed chwilą i one oczywiście szalenie ważny, zwłaszcza w podcaście Panoptykon natomiast chciałbym poruszyć inny wątek, bo po krytyce także ze strony pana kokonu dotychczasowych ram prawnych jakich miało funkcjonować w miała funkcjonować tzw. Platformę analityczną pracę są może nie wstrzymany to byłoby ze słowacką przekierowane winną stronę, żeby zmienić ustawę i tam bezpieczniki, które gwarantowałyby zmniejsza ryzyko nadużyć, żeby tam się znalazły natomiast chciałbym się pan zapytać o taki wątek nie tyle związane właśnie z bezpieczeństwem poufnością ochroną danych osobowych tylko z takim dachu krytyką, która dziś tym w debacie w państwach w stanach znaczony, zwłaszcza jest bardzo obecna krytyką cyfrowego państwa opiekuńczego, bo od mamy taką sytuację w państwo no czy chcemy tego nie wie o nazwie państwo ze sztuczną inteligencję tak i do tego jeszcze państwo wyposażone w sztuczną inteligencję algorytmy państwo one coraz więcej ma narzędzia do analizowania tych danych w związku z tym istnieje pokusa, żeby pewne rzeczy nie tylko analizy wykorzystywać w celu kształtowania polityk publicznych w skali makro, ale też, żeby na podstawie danych np. w sposób automatyczny na automatyczny sposób wydawać decyzje dotyczące obywateli w zakresie ubezpieczeń społecznych ochrony zdrowia pomocy społecznej dostępu do edukacji czy innych świadczeń publicznych naliczono rzut oka wydaje rozsądne sprawne szybkie, a z drugiej strony jest dość ryzykowne i tutaj nawet sobie przygotowałem cytat ze specjalnego prawodawcy sprawozdawcy ONZ do spraw skrajnego ubóstwa i praw człowieka powstała strona kry zauważył, że zostawi cyfryzacji towarzyszą np. redukcję budżetu w tym 1 rzecz, ale druga rzecz co jest ryzyko związane z np. pogłębianie marginalizacji pewnych grup, ponieważ automat jest niewrażliwy na procesy ważniejszy jest proces ważniejsze jest szybkość człowiek człowiek wtedy ginie człowiek jego potrzeby tak często te analizy też książkę w Gdyni EU Banks na temat z automatycznej nierówności zaczęły się stawić na ile ZP ani jest trochę krokiem w ustronne i czy nie rodzi też tych ryzyk właśnie nie jest zakresu poufności bezpieczeństwa danych tylko w zakresie właśnie pogłębianie nierówności i jakiś dyskryminacji ja bardzo dziękuję za to pytań, dlatego że zintegrowana Platforma analityczna jest właśnie panaceum na to jest czymś dokładnie konstruowany w sposób zaprzeczający tym automatycznym mechanizmu w ramach zintegrowanej Platformy analitycznej ja może, żeby wyjaśnić na czym to polega powiem jak wygląda proces badania zintegrowanej Platformy analitycznej Otóż zaczyna się oczywiście od identyfikacji problemu od pytań badawczych itd. tak jak w każdym badaniu od problemu społecznego, który ma być przedmiotem tematyką badania następnie niezbędne jest pogłębiona diagnoza zasobów, które sprawdza się na ile nadają się do tego, żeby analizować te zjawiska, a więc, konfrontując można powiedzieć zasoby cyfrowe państwa z ekspercką wiedzą na temat problemu na tej bazie jeszcze na sucha i budowana jest koncepcja analiz algorytmy wskaźników oczywiście wymaga to jakiegoś testowania wartości informacyjnej tych rejestrów tych zmiennych, które pojawiają się w rejestrach natomiast przede wszystkim nacisk kontroluje się w związku z tym przydatność merytoryczną tych zasobów natomiast wskaźniki, które są konstruowane nie są konstruowane automatycznie automatyzm w żadnym razie nie jest tym tym etapem tworzenia powiedziałbym wskaźników i później wyciąganie jakichś wniosków rekomendacji dopiero potem następuje eksport danych o przygotowywanie bazy analitycznej, która już zawiera te przedyskutowane zweryfikowane teoretycznie wskaźniki i jakkolwiek prezentacja wizualizacja może się odbywać automatycznie tak jak w systemie Ela chociażby mamy to sama konceptualizm Asia wskaźników i same wnioski w żadnym razie nie mogą być automatyczne, więc w tym sensie zintegrowana Platforma analityczna można powiedzieć ma wszyte w siebie mechanizmy zdecydowanie nie automatyczne zintegrowanej Platformy analitycznej bez ludzi nie będzie ona ma 2 swoje wymiary z 1 strony tego tego są tu ERU analitycznego z drugiej strony jest ona ma być platformą składającą się ludzi bez niego nie będzie prawdziwym mężem, że przy tym w tej chwili Platforma ma służyć tworzeniu ważnych polityk publicznych, które ważne polityki publiczne nie są decyzjami indywidualnych sprawach podobnie jest, że ważne ważna różnica w myśl moje obawy, że pewnie tutaj nie rozumiemy nie są stricte związane z RPA, bo ja rozumiem, że odprawa właśnie ma to ograniczenie to ważny polityk publicznych, jakbyśmy tam zdefiniowali nie precyzowała, choć przecież, żeby te słowa nie chodzi tylko łącznie ograniczenie do polityk publicznych chodzi przede wszystkim o Bydgoszcz będą zasady funkcjonowania tak to, że to trochę filmów amerykańskich znamy takie historyjki jak to ktoś wziął w jakiś tam nie wiem to KRUS dane z tego kawałka ekranu z tego jeszcze palcami wrzuca do 1 worka ten komputer Miele, po czym wyskakuje, kto zabił no to nas już starać oto raport mniejszości lata dziewięćdziesiąte bodaj dzisiaj to wszystko już jest automatycznie taras nie musi tam tą trasą musi dotykać dokładnie, więc przy przypadku analiz, które będą prowadzone w zintegrowanej Platformy analitycznej tego automatyzmu nie będzie dane w rejestrach administracyjnych muszą podlegać weryfikacji muszą te wskaźniki być konstruowane i co więcej konfrontowane stąd tak ważne jest, aby przy zintegrowanej Platformie analitycznej istniało środowisko, które będzie właśnie środowiskiem wymiany takiego stałej debaty na temat tego jak dane wykorzystywać to zresztą jest to kolejna rzecz, której w Polsce bardzo bardzo brakuje takiej publicznej otwartej debaty o tym jak dane administracyjne wykorzystywać ja pamiętam, kiedy myśmy zaczynali system Ela to był wtedy jeszcze 2014 piętnasty rok, kiedy spotykaliśmy się z przedstawicielami uczelni był wielki krzyk wielkie przerażenie bardzo wielu miejscach, że oto tworzymy system, w którym te uczelnie z prowincji zostaną uderzone, bo przecież ci studenci, którzy kończą kierunek w jakim małej miejscowości pracują, gdzie dziś mało zarabia będą słabo wypadali tak dalej tak równocześnie dało się tłumaczyć, że można stworzyć wskaźniki, które uwzględniają to tło w tym ludzie mieszkają teraz dalej, że te dane nie są śledzeniem był wtedy już się pojawiły wątpliwość Otóż daje się wytłumaczyć to rzeczywiście wymaga debaty ja z tego powodu paradoksalnie jestem bardzo szczęśliwy, że po pierwsze, jakkolwiek było to trudne w pierwszym momencie, kiedy pojawił się artykuł w Dzienniku Gazecie prawnej nazywane, nazywając naszą Platformę WLM, ale ja się bardzo się państwa z kontaktem z państwa do tak wychodzimy z takiej perspektywy no jednak ochrony prawa do prywatności ochrony danych osobowych, ale te perspektywy, które tutaj w 2 prezentujemy COVEC inne one nie zawsze muszą uczeń nie musi być w w konflikcie wręcz przeciwnie o oczywiście tym ja osobiście bardzo Lubie, chociaż jest dość zabawne jeden z pierwszych motywów takiego wstępu do do wodą przepisów ochrony danych osobowych brzmi w ten sposób, że dane osobowe powinny służyć ludzkość to miejsce znawcy sformowanie ludzkość teraz mamy już w mniejszym gronie to znaczy o obywatelach czy w zasadzie osoba mieszkających w Polsce nowe pewnie nie tylko obywatelach obywatelkę, więc to da się w jaki sposób godzić to czy da się godzić tworzenie polityk coś co pewnie wielu osób zajmujących się ochroną danych oraz zapala czerwoną lampkę, czyli łączenie danych musi pan rozplanowania pieniędzy notowała w trakcie co jest takie słowo no i ryzykowne co dla nas natomiast no co łączenie tego co pan mówi właśnie z ochroną danych tylko, żeby w wracający z dotychczasowego zaufania proszone są instytucje, które będą to zaufanie na bieżąco na bieżąco budować no jeśli pan może to może jednak powiedzmy czy Platforma powstanie jest szansa na to wiele wskazuje na to, że powstanie przy czym od razu pytam przepraszam były doprecyzuje tutaj powstanie w takiej formie, która byłaby zadowalająca satysfakcjonująca bezpieczna z obu tych perspektyw wiele odpowiedzieć na to, że tak to co dla mnie jest szalenie ważnym ważnym zwiastunem tego że, że to ma szansę powstać właśnie to, że dyskusja o zintegrowanej Platformie analitycznej wyszła poza mury ministerstw naszych uczelni, które uczestniczą w tym projekcie to, że rozmawiamy tutaj właśnie na ten temat to, że nie jest pierwsza audycja nie pierwsza dyskusja na ten temat to się pojawiły artykuły prasowe nawet trochę krzywdzącej nas to nie szkodzi tak jak to się prawdziwa krytyka był ten prawdziwa cnota krytyk się nie boi liczę na to, że ten na tę zachowaliśmy to co natomiast jest szalenie ważne co jest przed nami i to będzie kamień milowy, który zdecyduje o tym czy Platforma będzie efektywna czy nie będzie fikcją i równocześnie czy zintegrowana Platforma analityczna no właśnie odpowie na te nasze oczekiwania taki obywatelski, o których mówiłem to jest to czy wokół tej Platformy powstanie coś co można by nazwać środowiskiem analitycznym albo takim centrum kompetencji, które by integrował różne środowiska naukowe właśnie z administracją publiczną, jeżeli ten pomost powstanie to będzie sercem Platformy po pierwsze to będzie miejsce do tego, żeby prowadzić debatę na różne tematy począwszy od bezpieczeństwa danych właśnie od bezpieczeństwa i analizy od razu bowiem rozwiązania, które teraz robimy to są rozwiązania rok 2002. za dwa-trzy lata to na pewno zmieni musi się zmienić, bo się zmieni technologia jakiś czas się pojawią kwantowe komputery to zmieni nam w ogóle rzeczywistość tak itd. itd. po drugie musi być debata na temat nowych rozwiązań analitycznych musi być debata, w której administracji będziemy podpowiadali jak analizy można robić administracja będzie otwierała drzwi do tego, żeby różne analizy może robić było, które byłyby, które wspierały rozwój nauki generalnie rzecz biorąc, jeżeli tego nie będzie to zintegrowana Platforma i analityczne stanie się jakimś kolejnym są tu RM przygotowanym w ramach projektu europejskiego, który zniknie i myślę tutaj oczywiście nie, podważając tego za uwagi centrum kompetencji w tym pan mówił przed chwilą z naszej perspektywy tych warunków, które muszą się spełnić żeby, żeby zintegrowana Platforma analityczna była do pogodzenia z różnymi także naszymi wartościami naszą perspektywę to jest jakaś silna kontrola nad tym w jaki sposób analizy będą wykorzystywane zwane, a i potem wykorzystywane drugim elementem jest pełna przejrzystość związana z wykorzystywaniem tych danych, bo zarówno na poziomie tworzenia tych analiz potem ich publikowania ich na poziomie takiej i obywatela obywatelki, których dane są wykorzystywane różnych danych powinien wiedzieć w dużych analiz oni pewnie o tym wiedzieć, a weźcie, chociaż nie jest to najmniej ważne dane, które wykorzystywane są w ZPO powinny być no jednak w jak największym stopniu jak największym stopniu to możliwe anonim zwany w jakimś miejscu możliwe jest już bardzo techniczna i i trudna dyskusja, której w tej chwili pewnie nie będziemy prowadzić, ale jeśli się spełnią te technice warunki, o których rozmawiamy to znaczy z 1 strony cent kompetencji, odpowiadając na problemy, które pan mówił to znaczy istniejące jako forma współpracy między Akademią i administracją powstanie drugi stan będą te gwarancje, które są istotne płatności to w takim warunkach obaj zapewne życzymy powodzenia temu projektowi, a ja w tym w tej sytuacji władze dziękuję za rozmowę moim gościem był prof. Michał Jasiński, a żegna się z nami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 40 dziękuję widzenia widzenia technologii i człowiek człowiek i technologie korzystać z technologii by na nich skorzystać jak kontrolować, kto gromadzi ona informację do czego używa z ekspertami praktykami rozmawia Wojciech Klicki Panoptykon 40 kast tokfm PL fundacji Panoptykon Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PANOPTYKON 4.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA