REKLAMA

Jakiej polityki zdrowotnej potrzebuje UE?

Debata Europejska
Data emisji:
2022-05-19 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 29:21 min.
Udostępnij:

Co robi UE na rzecz ochrony zdrowia? Jak powinna wyglądać strategia krajów UE względem pandemii COVID-19?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Setta dobry wieczór państwu jest dwudziesta 6 to jest debata europejska w radiu TOK FM program przygotował i wydaje Tomasz Kopka realizuje Krzysztof Lesiewicz, a my w ramach radiowego cyklu debata europejska z spotkamy się z państwem dziś już po raz siódmy do tej pory rozmawialiśmy na naszej antenie i gospodarce i klimacie i polityce wobec młodych, a dziś przyszedł czas na kolejny temat ten temat to zdrowie zdrowie publiczne nie tylko w kontekście walki z pandemią covid 19, Rozwiń » choć doświadczenia tych ostatnich 2 lat dobitnie pokazały, że współpraca europejska może nawet na skalę globalną także w tej dziedzinie życia jest nam niezwykle potrzebna przy czym zdrowie to jest taka dziedzina życia, która z punktu widzenia europejskiego jest dosyć szczególną, dlatego że akurat w tym przypadku Unia europejska bardzo dużo swobody pozostawiła krajom członkowskim to poszczególne państwa unijne prowadzą swoją własną politykę zdrowotną natomiast rola Brukseli tych wspólnych europejskich organizacji jest raczej taka uzupełniająca jeśli chodzi o te podstawowe krajowe polityki zdrowotne no tu pojawia się pytanie czy tak powinno pozostać czy coś powinno się zmienić czy w tym obszarze jest jakieś pole do zmiany najwyższy jak mocno państwa zdaniem unijne kraje powinny dziś współpracować właśnie w obszarze zdrowia do dyskusji na ten temat zapraszamy dziś wieczorem no właśnie przede wszystkim państwa w nasze słuchaczki słuchaczy proszę do nas pisać na adres mailowy Europa małpa TOK kropkę FM powtórzy nasz adres mailowy Europa małpa TOK kropkę FM w trakcie naszego dzisiejszego spotkania można też dzwonić do naszego studia warszawski nr 224444044224 czwórki 044 pod taki numer mogą państwo dziś do nas dzwonić gorąco zapraszamy no właśnie po to jest debata europejska, żeby także może nawet przede wszystkim państwa głos usłyszeć nasze zaproszenie do programu przyjęli również eksperci politycy połączymy się w trakcie naszego spotkania m.in. prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska i dr. Piotrem karnie oraz z europosłami Elżbietą Łukacijewską z Platformy Obywatelskiej Adamem Jarubasem z polskiego Stronnictwa Ludowego i z Markiem bal tezy Lewic, ale najpierw kilka słów wyjaśnienia, skąd w ogóle nasze spotkanie powód jest prosty debata europejska w radiu TOK FM to taka nasza radiowa wersja konferencji w sprawie przyszłości Europy czym ta konferencja jest czymś czym była też ta konferencja się zakończyła to wszystko pytania do naszego pierwszego gościa aren razem z nami jest pani dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów progresywnych w Brukseli dobry wieczór dobry panie redaktorze dobry wieczór państwu no to najlepiej zacząć od początku zacznijmy od początku czym konferencja w sprawie przyszłości Europy jest w 2019 roku odbyły się ostatnie dotychczas wybory europejskie podczas, których frekwencja trochę drgnęła okazało się, że duża większa liczba obywateli jest zainteresowana tym by współdecydować o przyszłości Europy, a więc były to wybory w kontekście takich trudnych momentów dla Unii Europejskiej związanych m.in. z odejściem od Unii Wielkiej Brytanii tym samym wśród polityków pojawiła się idea jest dziś jest czas przełomowy są przed nami wyzwania natury historycznej w związku z tym należy podjąć dyskusję na temat tego jak dzisiaj Unia wywiązuje się ze swoich obietnic zapewniania pokoju dobrobytu, a w stabilizacji na kontynencie a w jaki sposób się udaje odgrywać rolę na szczeblu międzynarodowym na co za tym idzie, jakie również obowiązują w niej mechanizmy decyzyjne czy nie należałoby czegokolwiek zmienić biorąc pod uwagę to, iż traktaty, które definiują to w jaki sposób Unia funkcjonują mają parę lat być może nie przystają do obecnej rzeczywistości potem, a nastąpił oczywiście moment takiego zatrzymania związane z pandemią, niemniej jednak szczególnie prezydent Macron naciska na to, żeby to idę podnosić, jakie również pojawiała się ona zawsze przemówieniach orędzia na temat stanu Unii Europejskiej przewodniczący komisji europejskiej Ursuli von der Leyen na IAA znalazła szczęśliwy finał 10marca wrzucić w 20002 pierwszego roku, kiedy wspólną deklarację ogłosił przewodniczący parlamentu europejskiego przewodnicząca komisji europejskiej no oraz przewodniczący w tamtym okresie wspólnocie premier Portugalii Antonio koszta, a w, której deklaracji ogłosili początek konferencji na temat przyszłości Europy konferencji, która trwała, a do 9maja 2 tysięcznego 2002. roku nowość stąd takie moje zmagania ta konferencja jeszcze jest czy była była, bo się zakończyła, ale jest dlatego, że to była taka inicjatywa, której zadaniem było zwrócenie się bezpośrednio do głosów Europejek Europejczyków jak oni widzą takie pewne poszczególne najważniejsze elementy polityki Unii Europejskiej co ich zdaniem powinno się zmienić to prawda można przyjąć panie redaktorze zgodnie z tym co pan redaktor właśnie powiedział, że konferencja trwa, ponieważ instytucje zaangażowane w przygotowanie konferencji są to przede wszystkim parlament europejski komisja europejska rada są zainteresowane ten by ten proces kontynuować parlament europejski nawet przyjął w maju rezolucję, która mówi o tym, że teraz czas na poważniejsze kroki, a mianowicie na ten na czy jest czas na konwencję uczelni, a konferencję międzyrządową na temat przyszłości Unii Europejskiej stąd zresztą w ostatnich tygodniach deklaracje czy traktaty powinny zostać zmienione czy też nie, ale to co jest bardzo istotne w konferencji na temat przyszłości Unii Europejskiej to, że po raz pierwszy udało się zaangażować tak olbrzymią ilość obywateli, a przypomnijmy struktury może tej konferencji, bo ona jest dość ciekawa, bo z 1 strony mieliśmy ten element właśnie instytucjonalne pod egidą parlamentu komisji oraz rady związane również tzw. sesję plenarną, która odbyła się 7× i w skład, której wchodzili przedstawiciele tychże organizacji, jakie również parlamentów krajowych organizacji związanych z pracodawcami związkami zawodowymi MO europejskim forum młodzieży na drugie strony mieliśmy ten takiemu po raz pierwszy użyte na taką skalę mechanizmy partycypacyjne skład, który chodził z 1 strony Platforma, a wielo językowa Platforma, a zorganizowana przez komisję europejską, a na, które każdy obywatel mógł się zarejestrować i mógł zaproponować coś co zmieniłoby losy przyszłości Unii Europejskiej statystyki mówią, że ponad 5 000 000 obywateli Unii Europejskiej wzięło udział w tej debacie, ale co więcej poprzez to Platforma można było stworzyć swoje własne akcje wydarzenia gościć również tego rodzaju debaty, a takich wydarzeń było ponad 6000 ani, a co więcej zorganizowane zostały tzw. panele obywatelskie, gdzie wybrani przy pomocy mechanizmów zapewniających reprezentatywność, a z drugiej strony zapewniających również to spory udział młodzieży jak i również parytet płci obywatele dyskutowali z 4 grupach tematycznych i udało im się, ale da wejść do szczęśliwego finału, w którym zaproponowano 49 pomysłów na to jak ulepszyć Unię europejską zostały zaprezentowane podczas wielkiego finału, który odbył się kasę cali parlamentu europejskiego w Strasburgu w dzień święta europejskiego 9maja no właśnie pani doktor to proszę wybaczyć, że wejdę słowo, bo słyszymy, że działo się bardzo dużo ten finał jest za nami 9maja dzień Europy wtedy dowiedzieliśmy się tym podsumowaniu tej konferencji w sprawie przyszłości Europy to tak, gdybyśmy hasłowo powiedzieć o takich najważniejszych wnioskach, które się pojawiły nie wiem czy mamy czas na wszystkie 49, ale takie też pani punktu widzenia najważniejsze wnioski myślę, że przede wszystkim te wnioski, jeżeli pan redaktor pozwoli odzwierciedlają i wyzwania współczesności z 1 strony, a po jest dzisiejszy temat wiodący debaty jest żądanie pogłębienia integracji stworzenia prawdziwej tzw. Unii zdrowia na poziomie Unii Europejskiej są bardzo duże żądania jeśli chodzi o sferę regulacji rynku pracy tutaj chodzi szczególnie o płacę minimalną na poziomie europejskim jak również zabezpieczenia dotyczące elastycznego czasu pracy, a także nowe zasady funkcjonowania rynku pracy w epoce pracy zdalnej pracy poza biurem, a dodatkowo jest bardzo duży pakiet socjalny co wskazuje na to, że obywatele europejscy życzą sobie silniejszej Unii europejskie jeśli chodzi o Unię społeczną Unii socjalną, a tutaj pakiet dotyczy zarówno spraw młodzieżowych jak i spraw związanych z opieką nad osobami starszymi jak również wymiaru takich świadczeń jak np. urlop macierzyński czy tacie żeński, a mamy dosyć spore żądania jeśli chodzi o kwestie fiskalne, a mi również jeśli chodzi o próbę walki z rajami podatkowymi, ale to co jest bardzo istotne w kontekście polskim, a to jest to, że wśród tych propozycji znalazło się bardzo się na żądanie Unia nie uginała się w przypadku naruszenia jakichkolwiek podstawowych wartości, które stanowią podstawę wspólnoty Unia była silna mi braniem zasad praworządności demokracji, a tym samym również w obrębie tych propozycji znalazł się postulat by ten tzw. mechanizm warunkowości zdecydowanie egzekwowane przestrzegane przez Unię europejską no to senator wizji i jeśli jeszcze mogę dodać także docent, ponieważ na kontekst wojny jest kontekstem bardzo specyficznym również tutaj obywatele obywatelki życzą sobie by Unia prowadziła bardziej spójną politykę międzynarodową, a także by nie było możliwości weta by nie było tego wymagania jednomyślności zamieniona procesy decyzyjne by usprawnić na procesie podejmowane w nim czasu was o tym wszystkim też w kontekście wojny Ukrainie warto pamiętać, kiedy zastanawiamy się jak reformować jak zmieniać Unię europejską bardzo dziękuję za rozmowę dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów progresywnych w Brukseli była państwa pierwszym gościem taką garścią podstawowych informacji czym jest konferencja w sprawie przyszłości Europy, a my teraz zajmiemy się bliżej głównym wiodącym tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli zdrowiem publicznym zdrowiem publicznym w Unię europejską na państwa kolejnym gościem w debacie europejskiej w radiu TOK FM jest pan dr Piotr karnie polskie Towarzystwo zdrowia publicznego dobry wieczór dobry wieczór państwu na początku naszego spotkania wspomniałem, że jeśli chodzi o zdrowie w kontekście europejskim to jest także do polityki zdrowotne raczej prowadzą poszczególne kraje członkowskie Bruksela jej rola jest taką rolę uzupełniającą mam rację tak czy tak jest dzisiaj w zasadzie tak, chociaż można powiedzieć, że tutaj Bruksela nie jest uzupełnieniem polityk krajowych, ale w zasadzie jest odwrotnie, dlatego że Bruksela czy szerzej mówiąc traktaty europejskie stworzył pewne normy pewne reguły współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach współpracy każdy z krajów członkowskich tworzy własny niezależny system ochrony zdrowia oczywiście biorąc pod uwagę te ramy, które zostały w traktatach zapisane już 9 tego drugiego roku traktatu z Maastricht zostały określone pewne ramy współpracy międzynarodowej w ramach wspólnoty no i póki co wszystkie kraje europejskie do tych zasad stosują głównie chodzi o kwestie przepływu oczywiście osób w tym również przybyło pracowników medycznych możliwości leczenia zagranicznego bardzo często się nasze my współobywatele Polacy jeżdżą przecież za granicę mają możliwość leczenia zagranicznego podobnie również obywatele Unii Europejskiej, że w Polsce, a więc tak naprawdę te zasady one funkcjonują i myślę sobie, że mają się całkiem nieźle, ale pojawi się pytanie czy coś można byłoby zrobić lepiej coś pańskie zdanie można byłoby zmienić może ten model, który teraz jest jest modelem pańskim zdaniem takim wystarczającym ten, który w tej chwili funkcjonuje opiera się w zasadzie na dobrowolnej współpracy wszystkich krajów członkowskich w ramach pewnych struktur, które zostało stworzone przez Unię europejską i te struktury polegają na pewnej pewnym nadzorze kontroli nad procesem produkcji dystrybucji sprzedaży leków środków farmaceutycznych no tutaj mieliśmy dość dość jest znaczący udział w europejskiej agencji leków w kontekście dopuszczenia szczepionek przeciwko covid 19 cała Polska śledziła te te działania i to oczywiście można powiedzieć, że tego typu interwencja ze strony gminy ze strony europejskiej agencji leków czy samej komisji europejskiej w kontekście w kontekście epidemii covid 19 i pokazała, że można to można by było to współpracę nieco bardziej uściślić nieco bardziej przymusić pewne państwa członkowskie do podejmowania określonych w pewnych decyzji no, gdy porównamy sobie np. obostrzenia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w ramach my walki z epidemią to widzimy pewne różnice Polska rada mocno odstaje na wielokrotnie już mówiliśmy winnych w innych audycjach natomiast czym warto powiedzieć również de to dzięki komisji europejskiej dzięki dzięki pracy urzędników europejskich opracowane zostały np. regulacje dotyczące zasad zdrowia publicznego na transporcie lotniczym na, a więc to, że w ogóle umożliwiono w pewnym momencie przeloty samolotów w ramach na pewno środków bezpieczeństwa stosowanych na wypadek epidemii covid 19 to właśnie zasługa również organów Unii Europejskiej tak myślę, że ta współpraca zdecydowanie wymaga przy wszystkim dobrowolności chęci no no myślę, że akurat w tym zakresie ta chęć jest, choć niewątpliwie wiele krajów próbujemy wszystko jednak realizować swoje własne polityki tak jak ostatnio między Polska my przez sprzeciw, sprzeciwiając się np. w realizacji umów zawartych na dostawy szczepionek dodał, ale panie doktorze tak, zostawiając może na moment na boku pandemię covid 19 od dziś będziemy jeszcze w trakcie debaty rozmawiać czy widzi pan takie pole do ściślejszej współpracy w innych obszarach, bo tak zastanawiam się pandemia była takim czy jest cały czas jeszcze takim zjawiskiem ekstremalnym, które nie nie będzie może powtarzać taką dużą regularnością, ale mamy przed sobą inne wyzwania jeśli chodzi o zdrowie publiczne myślę tutaj o walce z rakiem myślę tutaj o starzeniu się społeczeństwa o zdrowiu psychicznym czy czy widzi pan tutaj jakieś obszary współpracy czy znów to jest raczej tak duże zróżnicowanie, że tutaj trzeba pozostawić poszczególnym krajom członkowskim, żeby to było bardziej efektywne polityka w tym zakresie, żeby przeciwdziałać tym tym zagrożeniu są pewnością ta współpraca może być lepsza powinna być lepsza, gdy sięgniemy do traktatów europejskich zobaczymy w jaki sposób pełne zdrowie publiczne zostały tam zdefiniowane to zauważymy źle już w traktacie z Maastricht który, które zostało rady ratyfikowane przez życie w dziewięćdziesiątym trzecim roku on stanowi pewne zasady dotyczące osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ten taki poziom ochrony zdrowia tak naprawdę definiujemy w tej chwili poprzez poprzez satysfakcję systemu ochrony zdrowia, a więc, jeżeli spojrzymy na to co my możemy jako państwo oferować swoim pacjentom oferować w ramach systemu opieki zdrowotnej, korzystając z doświadczeń innych krajów np. korzystając z pewnych nowych technologii medycznych to zdecydowanie ta współpraca może być może być poprawiona może być lepsza mówi pan o profilaktyce zdrowotnej uważam, że akurat jest to obszar, który wyjątkowo interesuje Unię europejską ze względu na to, że właśnie w ramach profilaktyki zdrowotnej w ramach działań poszczególnych państw członkowskich ma ten obszar, więc na zdrowie publiczne rozumiane właśnie jako profilaktyka zdrowotna, ale promocja zdrowia to właśnie te obszary są głównym obszarem działalności organów organów Unii Europejskiej oczywiście pomijam, o których mówiłem mówiłem przed chwilą my w tej chwili doskonale wiemy, jakie są rozwiązania stosowane w ramach profilaktyki chorób układu krążenia chorób nowotworowych np. w krajach Beneluksu np. w krajach hymny ME Europy północnej wiemy doskonale, jakie rozwiązania oczka w kontekście choroby Alzheimera przyjmują Francuzi to pewien taki modelowy system w Europie Włosi z kolei są dla nas pewnym źródłem doświadczeń w ramach opieki psychiatrycznej tutaj jeżeli, jeżeli ta współpraca głównie na poziomie profesjonalistów specjalistów, a więc wymiany pewnych informacji dotyczących pewnych nowych rozwiązań nowych technologii medycznych i współpracę, jeżeli będzie kontynuowana np. na Platformie, którą Unia europejska oferuje na Platformie wymiany danych wymiany informacji wymiany poglądów w ramach konferencji spotkań pewny czy będą finansowane jakiś specjalny wspólne badania w tym zakresie to jest ten obszar, który rzeczywiście możemy możemy korzystać możemy korzystać, który powinien być niewątpliwie dalej rozwijany dla Polski dla polskich badaczy polskich naukowców ogromnym problemem brak środków finansowych tego typu badania myślę, że tutaj rzeczywiście organy komisji europejskiej czy sama komisja może być takim my takimi taką rzeczą spadającą właśnie poprzez środki finansowe poprzez przekazywanie środków finansowych właśnie tą współpracę profesjonalistów także na pewno na pewno jest to jest to ogromne wyzwanie i może być poprawiana powiedzieliśmy o walce z pandemią powiedzieliśmy o profilaktyce zdrowotnej ale kiedy myślę o temacie zdrowia to myślę też takich problemach wyzwaniach systemowych przed ochroną zdrowia np. w Polsce to będzie moje ostatnie pytanie do pana czy widzi pan jakieś pole do współpracy jeśli chodzi oto wyzwanie, które przed nami, zwłaszcza w Polsce jest to znaczy mała liczba lekarzy i mała liczba pielęgniarek czy jest cokolwiek co tutaj możemy zrobić to jest tylko Polski problem czy też innych krajów członkowskich te nasze wspólne wyzwanie, bo to jest akurat największy problem to znaczy brak kadr medycznych to jest problem wspólny krajów europejskich obserwowany zarówno we Francji Hiszpanii w Niemczech co prawda różne kraje różnie podchodzą do tego problemu i oferują lekarzom pielęgniarkom różne rozwiązania czy różne mechanizmy czynny zachęcających do pracy no zdecydowanie takim największym mechanizmem takim największym narzędziem, które można zaoferować oczywiście wysokość wynagrodzenia warunki pracy czy też ewentualnie warunki awansu zawodowego czy też czy też zdobywanie nowych specjalizacji tego typu tego typu rozwiązania są stosowane Niemcy np. bardzo intensywnie współpracują w tym zakresie z samorządami lokalnymi w Polsce mamy mamy bardzo duży deficyt akurat takiej współpracy czy samorządy lokalne nie biorą udziałów mnie we wspieraniu szpitali szczególnie szpitali powiatowych szpitali wojewódzkich właśnie w tym, aby pozyskiwać pracowników medycznych inne kraje mają tego typu doświadczenia podobnie Hiszpania np. która od lat cierpi na duży niedobór szczególnie kadry pielęgniarskiej, a więc jest to nasza współczesność nasz wspólny problem i przez wiele lat pracownicy właśnie z Polski pracownicy medyczni lekarze pielęgniarki wyjeżdżali do krajów Unii Europejskiej właśnie oni się targi uzupełnialiśmy braki zdecydowanie no niestety historia pokazuje, że teraz te braki, które obserwowaliśmy w krajach Europy zachodniej w tej chwili są oferowane również i w Polsce mówi o tym, że będziemy mieli możliwość ciągnięcia pracowników zza wschodniej granicy co jak widzimy wcale nie takie oczywiste i pracownicy aż tak chętnie do Polski nieprzyjemnie przyjeżdżają myślę, że tutaj znowu, jeżeli patrzeć, jakie możliwości współpracy europejskiej czy też, jakie możliwości wsparcia ze strony komisji europejskiej to zdecydowanie znowu musimy na pewien podnieś pewien etos zawodów medycznych szczególnie pielęgniarki pielęgniarza lekarza po to, aby, aby młodzi ludzie chcieli po prostu te zawody wykonywać może też mieliśmy ostatnio problem przy okazji protestów medyków to znaczy myślę tu postawie rządzących, którzy byli wsporze z tymi protestującymi, że tutaj ten to trochę ucierpiał, ale właśnie z powyższego punktu widzenia rządowego znaczek postrzegani byli protestujący przez rządzących to prawda i myślę, że to nawet nie chodzi o pewien oba pewno pewno upadek etosu zawodowego, ale raczej o to, że przybył pan rządzący właśnie rządzący nie słuchają profesjonalistów medycznych nie słuchają ich problemach nie potrafią z nimi wspólnie dochodzić do wypracowania pewnych rozwiązań myślę, że tutaj moglibyśmy długo mówić o oczekiwaniach dotyczących właśnie tej współpracy tego tego partnerstwa porozumienia mamy świadomość, jaką sektor ochrony zdrowia, że nie wszystko da się zrobić wszystko da się zrobić od razu no ale jeżeli będziemy obserwowali współpracę chęć my po byłym poprawy sytuacji całą pewnością te relacje mogłyby być lepsze mogą być inne, a tym samym również jak mówiliśmy wcześniej na same to z zawodu lekarza pielęgniarki pielęgniarza położnej ratownika medycznego ten byłby na tyle atrakcyjny, że młodzi ludzie, ale również ludzie, którzy chcieli uzyskać drugi zawód, ponieważ trzeba pamiętać, że pielęgniarki pielęgniarza wykształcić można w ciągu 3 lat, a więc nie jest to nie jest to wyłącznie zarezerwowany dla absolwentów szkół średnich każdy kto, kto ma jakąś drogę zawodową za sobą może dziś oczywiście chce również uzyskać ten zawód jako zawód drugi do czego również szczerze zachęcamy, ale to wszystko wymaga oczywiście chęci to wszystko wymaga tego, aby ten zawód był rzeczywiście doceniany był wysoko wynagradzany no i wówczas możemy rzeczywiście mówić o odbudowaniu nie tylko etosu, ale wszystkim liczby personelu medycznego dzięki czemu będziemy mieli możliwość bezpieczniej lepiej sprawnie udzielać świadczeń medycznych w Polsce jak dopytywałam kadry, bo takie kolejne wyzwanie nawet może nie tyle zdrowotne, chociaż też po trosze zdrowotne, które przed nami jest to starzenie się europejskiego społeczeństwa, czyli sytuacja, w której będziemy mieli bardzo dużo osób, które będą wymagać opieki zdrowotnej z drugiej strony będzie niewielu specjalistów, którzy będą mogli nam pomóc starzenie się robi pracownik obrony obywateli Europy jest zróżnicowane w różnych krajach rzeczywiście Polska jest takim krajem, w którym to starzenie zwykle obserwujemy dość istotny największy sposób natomiast no cóż cóż powiedzieć no jedynym rozwiązaniem akurat tego problemu jest po prostu wzrost dzietności, a więc pewna polityka, która będzie skutkowała tym właśnie, że będzie się rodziło więcej dzieci, ale również inne kraje mają z tym ogromny problem tutaj na pomoc możemy obserwować takie rozwiązanie, jakie nam pewne łatwiejsze zasady imigracji do kraju Europy zachodniej Francja np. Niemcy mają dużo mniejszy problem właśnie dzięki temu, że otworzyły swoje granice dla imigrantów oczywiście się wiąże zupełnie pewną zmianą polityki polityki imigracyjnej również gotowością do pewnej otwartości światopoglądowej pewne wartości również na inne spojrzenie na świat, jakie reprezentują obywatele z innych krajów, a więc to są wszystko pewne rozwiązania, które są tak naprawdę kompleksem działań musimy, jeżeli chcemy rzeczywiście w ten sposób postępować musimy działać po prostu wielo wieś na wielu poziomach wielowątkową Tolek powoli, zbliżając się do końca naszej rozmowy wyobraźmy sobie, że pewnego dnia zostaje pan komisarzem do spraw zdrowia unijnym i pierwsze decyzje chodzi pan do gabinetu siada za biurkiem pan współpracowników co robimy ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście tak się wydarzyło to na pewno chciałbym nawiązać bardzo dobre relacje kontakt z tak, żeby dowiedzieć, jakie problemy każdy z krajów Unii Europejskiej w obszarze zdrowia i te problemy krok po kroku rozwiązywać na pewno nie ma uniwersalnych rozwiązań dla wszystkich krajów inne Unii Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej każdy z tych krajów ma jakieś inne problemy, a z drugiej strony rolą komisarza Unii Europejskiej nie jest rozwiązywanie tylko dawanie pewnych, gdyby pewnych pewnych ram konceptualnych pewnych pewnych ram, które w, wg których wg ram prawnych, wg których państwa będą mogły mogą realizować swoje swoje oczekiwania zdrowotne no celem Unii Europejskiej celem nas zajmujący się zdrowiem publicznym jest to żeby, żeby rzeczywiście wszyscy obywatele mogli cieszyć zdrowiem, a zdrowie definiujemy nie tylko jako brak choroby, ale również jako pewien dobrostan jako jako takie poczucie poczucie poczucie sprawczości chcielibyśmy właśnie, bo europejska w tym bardzo pomagało bardzo dziękuję za rozmowę dr Piotr karnie polskie Towarzystwo zdrowia publicznego był państwa gościem w debacie europejskiej dziękuję bardzo, a my już za chwilę zaczniemy kolejną część naszej debaty debaty z politykami razem z nami są kolejni goście euro posłowie pani Elżbieta Łukacijewska Platforma Obywatelska dobry wieczór witam serdecznie pozdrawiam pan Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe kłaniam nisko dobry wieczór i pan Marek Balt lewica także z nami dzień dobry witam serdecznie wszystkich na początek pytanie na rozgrzewkę do państwa w temacie zdrowia to będzie pytanie o pandemii covid-19 czy państwa ocenie z perspektywy Brukseli Unia europejska poradziła sobie z pandemią covid 19 i na bazie tych doświadczeń ostatnich 2 lat co państwa zdaniem można było poprawić zaczniemy od Pani Poseł Łukacijewskiej myślę, że Bruksela zrobiła wszystko na miarę możliwości wyzwań jeszcze powiedzieć, że pandemia kobiet myślę, że zaskoczyła wszystkie kraje tylko Unii, ale i na świecie i dopiero uczyliśmy się jak z białą postępować jak działa w dziale myślę, że te wszystkie działania, które u, które ich reakcja Unii Europejskiej, czyli o, które były skupione w 4 takich priorytetach Unii ograniczyć ekspansję wirusa zapewnić podaż sprzętu medycznego badania nad szczepionkami terapiami, a także wspierać miejsca pracy firmy gospodarkę, zwłaszcza wsparcie odbudowy likwidację Spodku skutków społeczno-gospodarczych myślę, że to było bardzo istotne bardzo ważny, ale też tynk, a tym co należy uznać za bardzo pozytywne to jest podpisanie umów 8 umów podpisał ma Unia europejska, aby zapewnić bezpieczne skuteczne szczepionki dla dla krajów Unia zapełniła zapewniła prawie ponad 2 000 000 000 dawek szczepiony, pokrywając część kosztów, które zostały prze podnoszone przez producentów jako zaliczkę na szczepionki stworzono wspólne europejskie zapasy środków ochrony indywidualnej respiratorów były również, aby lepiej stawić czoła zagrożeniu ją Unia Europy Unia zaproponowała nowy pro wzmocnione program ów hard, które masie koncentrować m.in. na zwiększeniu odporności systemów opieki unijne certyfikaty zasady podróży, a ochrona miejsc pracy no to wszystko to jest to są pokłosie działań pracy parlamentu europejskiego komisji europejskiej współpracy z państwami członkowskimi i dzisiaj mamy pracę rozpoczął niedawno pracę specjalna komisja parlamentu europejskiego do spraw pandemii, która na pewno też przeanalizuje to wszystko co można było zrobić lepiej tak, aby na przyszłość ustrzec się jakiś problemów, bo niewątpliwie ta pandemia ten wirus zostanie z nami na długo dobrze by było, aby ten okres teraz, kiedy już wyciszono taki kryzys z i odwołano zagrożenia, żeby nastąpił uśpiło, bo wiadomo co się zdarzy jesienią do tego powinniśmy być przygotowani wiemy, że kres, że systemy inne systemy zdrowotne i ochrony zdrowia m.in. w Polsce no, jakby nie dawały rady, gdybyśmy uczciwie przeanalizowali ilość zgonów na covid, ale także na inne choroby z uwagi na brak możliwości badań dostępności do zabiegów czy do lekarzy no to się wyławia bardzo smutny obraz wielkiej potrzeby o obszarze ochrony zdrowia to tutaj u Pani Poseł jeśli pozwoli postawimy kropkę mówiła pani Elżbieta Łukacijewska postawiła kropkę, dlatego że pani bardzo dużo czasu poświęcił tę podsumowaniu co wydarzyło się w trakcie pandemii covid 19 z tej perspektywy unijnej, żeby temu zagrożeniu przeciwdziałać jak druga część mojego pytania to było też co można zmienić na przyszłość i odpowie na drugą część tego pytania będę prosił kolejny 1, jeżeli ja tylko mogę króciutko tak to na pewno lepsza współpraca za lepszy w lepszy zaufanie mieszkańców Europy do polityków do do lekarzy i do szczepionek, bo tutaj jednak widzieliśmy jak wiele było działań, które zniechęcają wręcz straszą szczepionkami to jest myślę tu jest myślę wielka luka, którą musimy nadrobić, ale też wszystkie badania pokazują, że z tym z tym jest coraz gorzej, dlatego że ze wzrostem myślę, że po takich populistycznych rządów no nie ma takiego dobrego klimatu do tego, aby aby, aby była ta coraz lepsza współpraca i większe zaufanie tutaj on tutaj już kropkę mówiła Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska kropkę, dlatego że w kolejce są kolejni nasi goście teraz to samo pytanie do pana Adama Jarubasa czy Europa zdała egzamin jeśli chodzi o pandemii covid-19 co możemy poprawić na przyszłe pandemie w tak szerokim zakresie nie był nikt przygotowane ani systemy krajowe ani te mechanizmy jeszcze nie do końca wypróbowane koordynacyjne, które były wdrożone dopiero na pewnym etapie pandemii przez przez komisję europejską chcę podkreślić jeszcze raz to co ważne od pierwszej części programu, że zdrowie to domena za darowane w traktatach do państw członkowskich, a ja widziałem w tej dyskusji, która była bardzo gorący często na temat tego, że rzekomo Unia tutaj nie wywiązuje się z jest sprawne w walce z pandemią, że najgłośniej takie głosy podnosili ci, którzy najgoręcej bronią, żeby jak jakichkolwiek nowych kompetencji i nie tylko w obszarze zdrowia, ale również w innych Unii nie przekazać na pewno lekcja z tego kryzysu to jest taka, że więcej współpracy, a ściślejsza koordynacja więcej zaufania pomiędzy państwami daje większą możliwość skutecznego skutecznej walki z takimi zagrożeniami, gdyby nie było wspólnego zakupu szczepionek to pewnie bym tyle kraju byłby do dzisiaj jeszcze po nie płaciło po 34× więcej na pewno przy trenowaliśmy przećwiczyliśmy pewne algorytmy zachowań kryzysowych, które obyśmy nie musieli ale, ale niewykluczone, że trzeba będzie stosować w przyszłości, a również chociażby w obszarze strategii farmaceutycznej świadomości tego, że nie jesteśmy autonomicznie dzisiaj w czasie wojny dyskutujemy o tych wielu wymiarach autonomii surowcowej żywnościowe, ale również zdrowotnej lekowej w pandemii okazało się, że łańcuchy dostaw były pozrywane i i chociażby 7080 nawet procent paracetamolu substancji czynnych do produkcji tego leku było produkowanych w Indiach, więc to każe nam w tych strategiach w tych programach, które są podejmowane ze szczebla europejskiego gdzie, gdzie jest coraz większa waga tych, a tych zagadnień w polityce Unii widać też po ilości kompetencji które, który ma komisarz zdrowia, że też, że te zagadnienia będą zyskiwać naznaczeniu będzie na to więcej pieniędzy niż dotąd nowy program pierwszy raz w budżecie Youth for Health może niewielką alokację tylko 5 000 000 000EUR, ale jeśli doliczymy do tego środki funduszu spójności na infrastrukturę czy Fund fundusz społeczny na programy profilaktyczne to już naprawdę bardzo bardzo duża wartość, o czym mówił pan poseł Adam Jarubas bardzo dziękuję to teraz głos będzie miał poseł Marek Balt pana wnioski po tych ostatnich 2 latach jeśli chodzi o unijną walkę z pandemią covid 19 i też takie wnioski, które z, których można skorzystać w przyszłości Szanowni Państwo o Unii Europejskiej od konsekwencji poradziła sobie z tą pandemią oczywiście ta pandemia się nie skończyła i być może na jesień, jaka się wersja koronawirusa powróci do nas miejmy nadzieję, że nie albo, że będzie na tyle słaba, że nie będzie niosła ze sobą zagrożenia dla życia ludzi, lecz nie poradzili sobie z tą pandemią ludzie, ponieważ wielu ludzi lekceważyło samego początku tą pandemię Unia europejska była przygotowana na pandemię miała procedury, ale te procedury też od samego początku nie były aktywowane tak samo jak w Polsce Polska również miała procedury na jeśli chodzi o walkę z pandemią przypomnę, że w 1963 roku we Wrocławiu wybuchła pandemia osób Polska 8 lat po drugiej wojny światowej była sobie w stanie poradzić z taką ciężką chorobą jak epidemia ospy, czyli te procedury u nas były, ale u nas również ludzie mieli wnosi się zagrożenia ryzyka, które w, których byli informowani przypomnę, że na 6stycznia 2020 roku Chińczycy podali, że mają problem ten problem mieli już wcześniej ja miałem okazję być w Chinach, a w grudniu pod koniec grudniu 2019 roku widziałem na lotniskach ustawione kamery termin termo wizyjna mieć państwo kiedyś w Polsce kamery termowizyjne ustawiono na lotniska dokładnie rok potem ruchem, a pomimo tego, że próbowałem zainteresować, a odpowiedni funkcjonariuszy państwowych ja tymi działaniami to po prostu nikogo to nie interesował interesował uważali, że ta pandemia to jest jakiś rozbuchany problem też samo jeśli chodzi o maseczki wystarczy wejść na mojego Facebooka i sprawdzić 2000 roku w styczniu w lutym w marcu moje wpisy a kiedy na noc wzywałem do większej ochrony właśnie dróg oddechowych poprzez noszenie środków ochrony to przypomnę, że wtedy również nasi rządzący mówili, że maseczki to bzdura, a że nic przed niczym nie chronią dlatego o jasno twierdzę, że Polska miała możliwości ochrony przed pandemią, zwłaszcza że tak naprawdę duży atak tej pandemii nastąpił dopiero od jesieni 2020 roku, więc mieliśmy co najmniej 6 miesięcy czy 7 miesięcy na to, żeby zgromadzić odpowiedni sprzęt zabezpieczyć się wtedy, kiedy jeszcze to było możliwe, ponieważ nie byliśmy krajem, w którym ta pandemia zaatakowała jako pierwsza, a dzień Unii Europejskiej tak jak mówili moi przedmówcy udało się Stali bardzo szybki sposób produkować szczepionki, które nie do dzisiaj nad bronią przed przed pandemią i no uważam, że Unia europejska jest wartością, która uratowała na terenie Polski, ale krajów unijnych wiele milionów osób przed śmiercią przed ciężkimi powikłaniami przez spowodowanymi covid-19 niestety na przyszłą środę wnioski musi inny wybiera rekomendować ludzi do odpowiednich funkcji, którzy nie będą lekceważyli zbagatelizowali sygnału, które co powszechnie wiadome tylko będą podejmowali działania zabezpieczające nasze zdrowie życie przed różnego typu chorobami przypomnę, że od 8stycznia 2020 roku europejska agencja medyczna medyczna przekazywała do polskiej codziennie raport o rozwoju pandemii covid 19, ale tak jak mówiłem wcześniej polskie służby Polski minister Polski minister zdrowia lekceważył te sygnały, które wyszły z Unii mówił, że też tylko ja zresztą inny rodzaj grypy, a Iza i uważam, że za skutki tej pandemii wiele set tysięcy ofiar w Polsce i Europie odpowiedzialni są konkretni ludzie ci ludzie nie zostali jeszcze za to rozliczeń mówienie też, że nikt nie był przygotowany niż nie wiedział, że coś takiego może być to też jest nieprawda od ponad 10 lat epidemiolodzy mówili o możliwości przełamania barier przejścia koronawirusów ze zwierząt ludzi mieliśmy przykłady takich ataków drobne tych bakterii właściwie nie bakterie wirusy uczyła w Chinach kilka lat wcześniej te biurowce były bardzo zjadliwe zabijały szybko swojej, które osoby, które zaraziły, więc ta pandemia nie rozwijała się tak szybko, ale tak jak powiedziałem mieliśmy już sygnały o tym, że pandemia może zafunkcjonować, w której nie przygotowaliśmy się należycie wtedy, kiedy już ona zafunkcjonowała to też nie reagowaliśmy należycie na te sygnały na te rzeczy, które nie tu i tu kropkę mówił poseł Marek Balt kropkę do tego, że nie zostało nam na tę część wiele czasu, ale chciałbym jeszcze, zostawiając na boku pandemię koronawirusa zapytać państwa co państwo definiują swoje grupach politycznych jako takie najważniejsze wyzwanie zdrowotne też nową z punktu widzenia Unii Europejskiej, czyli poza walką z przyszłymi pandemia pandemia mi to będzie zdrowie psychiczne to będzie walka z nowotworami czy to będzie jakaś zupełnie inna inna dziedzina może te problemy systemowe jak jak państwo na to patrzą znów zacznie pani Elżbieta Łukacijewska pana panu panie redaktorze niewątpliwie walka z nowotworami jest chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca choroby krążenia starzenie się społeczeństwa otyłość społeczeństwa to są wyzwania, przed którym miejscu tworzy świat Polska Unia europejska zresztą zresztą mieliśmy w dzień Europy konferencję w sprawie przyszłości Europy zaprezentowano propozycje, które wychodzą właśnie od mieszkańców Europy m.in. jest oczekiwanie takiej Unii zdrowia na poziomie na poziomie właśnie Unii Europejskiej, jeżeli popatrzymy chociażby na kwestię nowotworowe to jednak na na dół widzimy nierówności czy różne możliwości w dostępie do najnowszych procedur najnowszych leków i na pewno wspólne zakupy na poziomie europejskim dawały szansę tym kraju, gdzie z tą dostępnością jest trudniej albo procedurę w ogóle nie są zatwierdzone w Polsce np. a w innych krajach one mają bardzo pozytywne efekty, aby właśnie pacjenci mieli dostęp do do takich procedur myślę, że tutaj ta właśnie wymiana doświadczeń współpraca na poziomie międzynarodowym, ale przede wszystkim też wsłuchiwanie się respektowania tego co mówią specjaliści epidemiolodzy ani uprawianie polityki na zdrowiu wtedy będziemy mieli dobry pozytywny efekt, ale tak też wspomniałem panie redaktorze, że jeżeli będą rosły te tendencje takie nacjonalistyczne populistyczne, a tu też o tym mówią raporty bez specjalna komisja, która w, którą tworzą eksperci do spraw zdrowia publicznego on się obawiają się ten raport mówi obawiają się leży, jeżeli będą rosły tendencję do spadnie zaufanie i tym samym możliwe współpracy pomiędzy poszczególnymi, bo między rządami poszczególnych krajów, a także między rządami obywatelami to może utrudnić po prostu walka z tym miastem i przyszłymi wyzwaniami ukrywać rozmawiano o współpracy tą współpracę już nie mówiąc o tym, że kolejnym wezwaniem panie doktorze jest brak lekarzy pielęgniarek w Polsce są szczególnie odczuwalne, o czym też już w trakcie naszej debaty mówiliśmy to była pani Elżbieta Łukacijewska pan Adam Jarubas pandemia pokazała, że obszar zdrowia może być tym obszarem, gdzie w sposób szczególny będzie widać to premie za współpracę i ja chcę podkreślić absolutnie też uwagi na to, że byłem członkiem tej komisji, która zajmowała się europejskim programem walki z rakiem to zresztą była inicjatywa naszej grupy politycznej europejskiej partii ludowej no i przez rok wypracowaliśmy raport, który jest takim asumptem do tego, żeby komisja w ciągu najbliższego okresu wypracowała czy tak naprawdę dokonała pewnych modyfikacji w dokumencie sama przygotowała, ale który zakłada również czy wytworzenie takich standardów opieki nad pacjentami z nowotworami ułatwieniami w diagnostyce dzisiaj niestety te różnice w dostępie pomiędzy miastem, a wsią między Europą wschodnią, a zachodnią są olbrzymie w Europie środkowo-wschodniej mamy tylko dostęp do około 50% najnowocześniejszych terapii i leków sprzętu no i nie może być tak jak to nie powiedział jeden z profesorów, że wyleciały no może zależeć od kodu genetycznego, ale nie może zależeć od kodu pocztowego nie stąd ten program zakłada tutaj bardziej ścisku Cisło współpracę naukową pomiędzy specjalistami z z całej Europy, bo to, żeby wdrażać ten najbardziej nowoczesne metody już dostępne dzisiaj na świecie, które są, owszem, drogie, ale praktyka pokazuje, że można przy wykorzystaniu potencjału naukowego naszych specjalistów wdrażać chociażby immunoterapię czy terapię genową spersonalizowaną, która daje bardzo dużą dużą skuteczność wleczeniu również wykorzystywać chociażby najnowsze rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji czy programów profilaktycznych rozmawiałem z ludźmi w moim województwie podczas tych spotkań w ramach konferencji o przyszłości Europy i to tak naprawdę ten obszar zdrowia to jest coś co tak naprawdę jest namacalnego dla każdego z nich, bo każdy z nas ma w swojej rodzinie kogoś kto, kto choruje czy zmarł na nowotwór i ludzie oczekują bardzo realnych działań i daje mi się, że ten program wiele innych mogą tak naprawdę uwiarygodnić Unię europejską jako wspólnotę, która rzeczywiście doprowadzić dotąd tego co mamy jako motto, żeby nikt za 20 lat nie umiera rak w naszym programie europejskim walki wraki stąd nasze dzisiejsze spotkanie to debata europejska bardzo dziękuję mówił Adam Jarubas no i na koniec naszej dyskusji pan poseł Marek Balt bardzo bardzo krótko największym wyzwaniem w mojej ocenie dla Europy dla świata dla Polski jest coraz mniejsza wyszczepialność ludzi na znane choroby coraz większa dostępność dla ruchów antyszczepionkowych do portali internetowych do przekazywania pęknięciu nieprawdziwych informacji licz o szczepieniach powoduje, że wiele osób przestaje się szczepić nie chce się szczepić, wierząc w jakieś brednie ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia czy biorą już dzisiaj Polska na prawdopodobnie straciła odporność drogą na Odrę, a dzisiaj słyszymy o kolejnej chorobie, która była incydentalnie miała się pojawić w Europie, czyli o śpiewał jej się pojawiła w wielkiej Brytanii kilkanaście dni temu, a teraz słyszymy, że już w Portugalii Hiszpanii świeci ne, a i co może przed nią chronić oczywiście szczepienia na osobę dobrze, że większość Polaków jest przeciwko ospie szczepiona, ale brak szczepień brak edukacji, a w szkołach o tym, że szczepienia są dla nas ochroną barierą ochronną przeciwko wirusom ma, bo tak naprawdę przeciwko wirusom ciężko znaleźć leki antybiotyki nie zawsze działają przeciwko wrzucą do powoduje, że zamiast być bardziej odporni na różnego rodzaju choroby stajemy się bardziej wrażliwi jako społeczeństwo na choroby stąd ten poziom wyszczepienia edu mojej ocenie tylko należyte edukacja od szkoły podstawowe średniej pokazująca jak ważne są szczepienia i rozwijanie tych szczepień na różne choroby, ponieważ antybiotyki już się kończą coraz mniej antybiotyków działa na różnego rodzaju choroby takie za zostają nam tylko szczepienia jako jako jedyna ochrona dla naszego zdrowia powszechnego sza zdrowia i o tym musimy pamiętać szczepienia edukacja to z pewnością przede wszystkim bardzo dziękuję Marek Balt lewica Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe i Elżbieta Łukacijewska Platforma Obywatelska byli państwo gośćmi w tej części debaty europejskiej kłaniam nisko dziękujemy dziękujemy wariantu, a my już teraz z pomocą naszego reportera przenosimy się do Brukseli po pan ten po pandemii covid 19EURpa powoli wraca do normalności mimo przewidywań ekspertów, że koronawirus może powrócić kolejne rządy decydują się na znoszenie restrykcji, choć nastroje nie są najlepsze to ze względu na kolejne możliwe kryzysem jak wygląda życie po pandemii w Brukseli właśnie to sprawdzone miejsce nasz reporter Krzysztof Chorwat dzisiaj brzmi serce brukselskiej starówki na grę klasę i uliczkach wokół znowu robić tłoczno tutaj przecinają się drogi mieszkańców stolicy Belgii, a przede wszystkim turystów z różnych stron świata życie w Brukseli powoli wraca do normalności znanej sprzed pandemii ostatnie 2 lata były dla miasta podobnie jak dla wielu innych w całej Europie, zwłaszcza tych żyjących w handlu i turystyki czasem zapaści poglądy rządzącej piję, ale wiele było bardzo ciężko jak wszędzie 34 sklepów zamkniętych nie było turystów wykonaj peeling, który mówi dziedzina właścicielka 2 punktów sprzedających słynne na całym świecie belgijskie frytki i ja 80% naszych klientów to turyści tylko 20% to Belgowie, więc to była katastrofa teraz klienci zaczynają wracać jest coraz więcej turystów jak i o Wola Sebastian właściciel sklepu z czekoladkami kolejnym flagowym produktem Belgii też mówi, że turyści powoli wracają, ale to jeszcze nie jest to samo co było dawniej, a ja po ogromną tu nie są duże choćby dziś Europejczycy przyjeżdżają spoza Europy jest niewielu turystów trochę ze Stanów Ameryki Południowej winien bardzo z Azji, aby nadal odczuwamy skutki pandemii, a teraz jeszcze kryzys energetyczny wojnę Ukrainie to nie ułatwia wszystko drożeje o sens zapasy pali się ZU przyciągną ja zaglądam jeszcze do popularnej brukselskiej restauracji serwującej mój hit, czyli małże z frytkami tu też nastroje nie najlepsze mamy powoli wraca, ale to nie jest to samo co było pod wodzą Sousy w polu na ten moment nasi klienci to głównie grupy z indywidualnymi klientami jest trochę trudno to nie jest to samo co w innych latach boją się to też kwestia pieniędzy nie widuje turystów z daleka z Chin Japonii są głównie Europejczycy oczywiście to też ważny miedzi mamy też grupy z Polski i ludzi z parlamentu europejskiego na szczęście proszę pamiętać, że wiele biur wciąż jest zamkniętych to też byli nasi klienci jest praca zdalna niektórzy po prostu stracili pracę swojego, choć marzy turystyka to bardzo ważna gałąź gospodarki miasta Bruksela to cel podróży biznesowych, ale też cel wypoczynku jednak ostatnie 2 lata przyjeżdżali głównie Belgowie, którzy na nowo chcieli odkryć stolicę mówi mi RN ropy z biura informacji turystycznej wizyt lasów spotkamy się w kafejce tuż przy placu Królewskim na wzgórzu sztuki, gdzie znajduje się kilka ważnych muzeów by nie rozumiem ten plan muzeów i sektora kultury czas pandemii był prawdziwą katastrofą teraz muzea radzą sobie całkiem nieźle rzeczywiście ludzi z daleka nie ma za dużo, choć jak z zauważamy od kilku tygodni Amerykanie są bardzo chętni, żeby przyjechać głównie zależy jednak od gości sąsiednich krajów takich jak Francja z France Info z państw w rekordowym 2015 roku Bruksela zanotowała więcej niż 9 000 000 osób, zostając na noc w mieście ranne błędy pędami średnia była przede wszystkim katastrofą dla hoteli, choć te wciąż cierpią w kwietniu zajętość hoteli wynosiła 50% zauważyliśmy, że ludzie nie planują na długo naprzód decydują się na przyjazd w ostatniej chwili Inter Steel Ross przez pandemię mocno ucierpiała dzielnica europejska, gdzie znajdują się instytucje unijne, które przeszły na pracę zdalną hotele sklepy restauracje zdecydowanie to odczuły teraz tam wróciło życie wszystkie budynki działają właściwie tak jak wcześniej np. parlament europejski, o czym opowiada Piotr Wolski wykładowca w dziale wizyty seminariów widać życie prawda widać jednak życie wróciło i wszystko wydaje się, że jest normalnie nie ma maseczek, a nie jest dużo ludzi no tak tutaj jeszcze 34 miesiące temu to była także to była kompletnie pusta przestrzeń tak naprawdę przychodziłem rano do pracy przechodziłem przez ten rejon to, spotykając strażników no wszyscy pracowali zdalnie czasu, a teraz powoli wraca wraca do normy są dziennikarze są posłowie są urzędnicy są goście już być one są nawet pierwsze wystawy robione czy takie bardziej publiczne imprezy stoją wraca do takiego rytmu i poprzedniego oczywiście z tą nauką kulturą, którą parlament wyciągną w ciągu tego z tego okresu pandemii dzisiaj np. przyjmiemy w tym dziale wizyt u około 1000 gości indywidualnych i pewnie 1800 do 2 tysięcy grup zapraszanych czy to przez posłów czy to grób spontanicznie organizujące powrotu do normalności cieszy się europosłanka Róża Thun to wieczny przyjeżdżali posłowie i posłanki, dlatego że pracowaliśmy online przez jakiś czas w ogóle był zamknięty parlament ja też przez dłuższy czas przyjeżdżała w ogóle, ale potem zaczęli niektórzy przyjeżdżają niektórzy mogli pracować chciał pana ja lubię pracę on-line, więc tylko się otwarło mogą przyjść przejeżdżałam, ale np. korytarzy, na których siedzimy Wojtek linie namalowane z 1 strony się słowa ile prawo po prawej stronie zeszło w 1 kierunku jak jest nieprawda, a po drugie w drugim kierunku, żeby przypadkiem osoby nie spotkały nie nasłuchał na siebie w maskach wszyscy byliśmy, więc w ogóle trudno było się poznać, a w tej chwili inny po pierwsze, posłowie są nasi współpracownicy, więc to jest panie na życie można się normalnie spotkać się porównać pytanie co dalej czy Europa ma jakiś pomysł na ewentualną kolejną falę jesienią lub inne kryzysem myślę po pierwsze musimy się naprawdę na to przygotować, że wygodny już było, że my musimy wszyscy ograniczyć trochę naszą konsumpcję wygoda ilość podróży itd. sorry ja wiem, że dobrze mają okropne, ale no na równi tak jak było to już nie będzie to nie ze względu tylko na wojny w Ukrainie czy ze względu na pandemię to co się sumuje, ale też ze względu na zmiany klimatyczne i na to co mogli się dzieje w świecie prawda dane ceny energii, jakie są każdy widzi to za sobą ciągnie wszystko inne takie doły ekonomiczny trochę potrwa ja przypuszczam, że tak, ale my tutaj w tym domu w parlamencie europejskim rzeczywiście pracujemy to się nazywa Solidarność społeczna nad takimi plamami, żebym co można było przy chcemy energii np. pomagać tym, których nie stać Krzysztof Chorwat jego relacja prosto z Brukseli to jest debata europejska w radiu TOK FM za moment informacje po informacjach kolejny gość i gości i goście, czyli państwo będą mogli zadać nam pytania dzwonić do naszego studia pod nr 224444044 proszę też do nas pisać na adres Europa małpa TOK kropkę FM to będzie czas na państwa głos na państwa wypowiedzi już teraz dwudziesta pierwsza informacja Radia Tomasz Setta dobry wieczór państwu po raz kolejny jest dwudziesta pierwsza 5 to jest debata europejska w radiu TOK FM kolejne nasze spotkanie w ramach tego radiowego cyklu, a dziś przypomnę tematem naszej debaty jest zdrowie zdrowie publiczne walka z pandemią covid 19, która cały czas to warto podkreślać jeszcze się nie skończyła, ale też ze wszystkimi potencjalnymi kolejnymi zagrożeniami, które mogą nas czekać o tym dziś w debacie europejskiej rozmawiamy z naszymi gośćmi ekspertami politykami, ale także z państwem do naszego studia można dzwonić pod nr 2244044224 czwórki 044 to jest telefon do naszego Warszawskiego studia czekamy na państwa telefony czekamy też na państwa wiadomości, bo można do nas pisać na adres mailowy Europa małpa TOK kropkę FM Europa małpa TOK kropkę FM czekamy na państwa głosy jeśli chodzi o temat naszej dzisiejszej debaty, czyli zdrowie co w kontekście zdrowia co w tej dziedzinie życia może lepiej robić Unia europejska co mogą lepiej robić poszczególne kraje członkowskie już teraz państwa kolejny gość pani prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska dobry wieczór dobry wieczór kłaniam się panu państwu katedry wirusologii Immunologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pani profesor z panią chciałbym porozmawiać o tym w jaki sposób Unia europejska może na przyszłość lepiej przygotować się na potencjalne zagrożenia w postaci pandemii kolejnych wirusów być może koronawirusów, ale chciałbym naszą dyskusję rozpocząć od pomysłu, który jest pomysłem Billa Gatesa to nazwisko w naszej debacie i w kontekście pandemii pojawia się bardzo szybko, dlatego że Bill Gates jakiś czas temu zaproponował powołanie takiej globalnej jednostki, której zadaniem będzie właśnie skoncentrowanie wszystkich najcięższych umysłów naukowców żeby, żeby skupili swoją uwagę na tym jak przeciwdziałać no właśnie w przyszłym pandemią i żeby to była taka jednostka tej odpowiedzi i mobilizacji przeciwko kolejnym pandemią jak jak pani widzi naszą taką odpowiedź na te na te wszystkie zagrożenia, które z pewnością gdzieś tam się czają na horyzoncie ja uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry, dlatego że do tej pory właściwie nie było takiej jednostki, która by jakiś sposób koordynowała tę akcję przy działań w obecnej pandemii, tym bardziej że kolejne będą się pojawiały to jest to jest to jest nieuniknione niezależnie od tego jaki to będzie wielu czy to będzie grypa czy to będą kolejne koronawirus czy jakieś inne, które dotrą do nas od zwierząt i właściwie każde państwo tak prawdę mówiąc na własną rękę, dostosowując się do aktualnej własnej sytuacji próbowało walczyć z pandemią próbowały wprowadzać własne ograniczenia kontrolować pandemię i uważam to bardzo dobry pomysł szczególnie potrzebny jest takie monitorowanie środowiska pod kątem wirusa logicznym sprawdzanie, jakie to wirusy się potencjalnie pojawiają takie badania są prowadzone poszczególne kraje prowadzą szczególnie na terenie na terenie bazy na terenie Afryki i stąd mamy informację o pojawianiu się nowych potencjalnie nowych zagrożeń np. wirusów, które potrafią warunkach laboratoryjnych atakować komórki człowieka, więc to są takie potencjalne wirusy epidemiczne czy pandemiczne tak się zastanawiam bo kiedy myślimy wstecz tych poprzednich 2 latach to bardzo często takim problemem była koordynacja tych poszczególnych działań to znaczy mieliśmy różnego rodzaju obostrzenia w różnych krajach w zależności od panującej tam sytuacji epidemicznej mieliśmy też tak przynajmniej ja odnoszę wrażenie, że mieliśmy różnego rodzaju inne sposoby raportowania ilu jest chorych zakażonych ile jest zgonów czy jeśli już uda się zapobiec jakiemuś zdarzeniu i do takiego kolejnej epidemii dojdzie czy pani tutaj widzi jakieś pole do poprawy do jakiś koordynacji czy w ogóle taka koordynacja potrzebna możliwe, bo tę sytuację epidemiczną na różnych etapach pandemii w różnych krajach wyglądały różnie rzeczywiście tak tutaj przede wszystkim zwróciłam uwagę, że jeśli chodzi o kontrolę pandemii w zależności od kraju były właśnie jak pan wspomniał różne sposoby raportowania czy testowania testowania były szerzej zakrojona, ale był albo były bardziej węższa to wszystko powodowało, że w niektórych krajach np. w Polsce no nie mieliśmy takiego, że rzetelnego podglądu epidemiologicznego na to na to co się dzieje i uważam, że to są bardzo dobre bardzo dobre pomysły mamy też różne służby, które w poszczególnych krajach odpowiadają za to jak zapanować nad pandemią w Polsce mamy sanepid, który raczej do takich działań nie był przygotowany no tutaj taką skalę nie czują się jakimś specjalistą, aby wypowiadać się w zakresie sanepidu jego przygotowania do walki na pewno w każdym razie na pewno można tę tezę tę walkę poprawić ze strony sanepidu teraz na naszych oczach mamy kolejny przykład takiego zjawiska jeśli chodzi o nasze zdrowie, które w Europie się pojawia mówię tutaj o pierwszych przypadkach małpie ospy to jest informacja, która po tych naszych doświadczeniach z covid covid 19 no i niektórych elektryzuje zastanawia no i teraz pytanie czy tutaj pani zdaniem wszystko działa tak jak powinno mamy te sygnały z poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej o tych przypadkach czy już teraz wyciągamy jakąś lekcję z tej pandemii covid 19 czy już jest jakieś pole do poprawy myślę, że tak pojawienia się wirusa z małpie w Europie no dość zaskakującej wysokiej liczbie przypadków jest na razie jest takim bardzo interesującym przypadkiem ja bym to nie nie układała tak do kategorii niepokojące, dlatego że tych przypadków do tej pory jednak nie jest aż tak dużo, ale że stanowi lekarzy naukowców droga przenoszenia tego tego wirusa, dlatego że z reguły on się przenosi przy takim bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem albo ze skażonym materiałem mówimy tutaj o tym w genotypie wirusa ospy małpie z centralnej Afryki, bo mamy jeszcze w zachodniej, które się nie przenosi między ludźmi no i teraz patrząc pod kątem, gdyby epidemiologicznym jak to wyglądało w wielkiej Brytanii to tam tylko ten pierwszy pacjent był tym, który powrócił z Nigerii prawdopodobnie przejął już za sobą wirusa natomiast dalsze 67 osób w tej chwili jest tam 9 przypadków nie wykazano bezpośredniego związku z tą z tą osobą jak również były to nie byli to podróżnicy, a więc się pojawia droga pytanie o drogę transmisji czy być może pojawi się nowa np. droga seksualna tak jak to miało miejsce w przypadku wirusa zika, który jest przenoszony przez komary, a później okazało się, że również ta droga seksualna wchodzi w rachubę, więc to to pilnie trzeba Ross odpowiedziała NATO NATO pytanie rozumiem jesteśmy też na na tyle wstępnym etapie trudno coś więcej powiedzieć o stanie tych osób to znaczy nie jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy któreś z tych osób mogłoby wyzdrowieć jeśli chodzi o wirusa ospy małpie to jego objawy są podobne do tych, które powoduje wirus ospy prawdziwej i śmiertelność wynosi nawet do 10% w centralnej Afryce przy czym zgony dotyczą głównie młodych głównie głównie dzieci na razie na szczęście takie takich zgonów nie zgłoszono jeszcze ani w Europie ani wielkiej ani ani w stanach Zjednoczonych bata głównie w tych miejscach wirusa zidentyfikowano w pani profesor to na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć jak duże jest prawdopodobieństwo pani zdaniem, że w jakiś bliżej nieokreślonej przyszłości będziemy się w Europie mierzyć z kolejną epidemią pandemią i jakby z, czego to prawdopodobieństwo wynika, bo rozumiem, że takich zdarzeń nie da się w 100% w przyszłości uniknąć nawet przy zgromadzeniu najlepszych naukowców najlepszy możliwy jednostce, która miałaby kontrolować tę przeciwdziałać na to pytanie nikt nie jest w stanie panu odpowiedzieć kiedy, gdzie pojawi się następne zagrożenie pojawi się na pewno, dlatego że tego nas uczy historia trochę odchodzącego wynika, że pojawi się na pewno pojawi się na pewno, dlatego że zwiększa się liczby z liczba ludności na świecie zagęszczenie zwiększają się liczba kontaktów ze zwierzętami człowiek prowadzi gospodarkę rabunkową obszarów leśnych zmienia się klimat rośnie temperatura, a wraz z nią zwiększa się zasięg np. komarów która, które przenoszą wiele groźnych chorób jak wirus żółtej febry żółtej gorączki wirus zika czy denga przeciwdziałać możemy temu właśnie ustanowienie takiej wspólnych wspólnych kierunków działań kontroli np. w wyniku pojawienia się zagrożenia by były ustalone protokoły jak należy reagować, jakie wprowadza działania jak należy kontaktować się informować, ponieważ ostatnie pandemie wypływały z FIM no tutaj zarówno mówię tutaj koronawirusa czy 2003 roku i obecna no były tutaj problemy jeśli chodzi o informację opóźnienia kilkumiesięczne jeśli chodzi o przesłanie takich informacji chociażby do ucha bardzo dziękuję za rozmowę prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska katedra wirusologii Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była państwa gościem dziękuję bardzo, kłaniam się państwu i również się kłaniamy no słyszeli państwo przed momentem od pani profesor, że tych zagrożeń nie da się uniknąć wobec czego pojawi się pytanie w jaki sposób skutecznie można temu przeciwdziałać m.in. o tym będziemy rozmawiać teraz z państwem o tym, czyli o zdrowiu zdrowiu publicznym o wyzwaniach dla tych polityk zdrowotnych Unii Europejskiej, bo to jest de temat naszej dzisiejszej debaty europejskiej w radiu TOK FM przypomnę, że mogą państwo do nas dzwonić pod nr 224444044224 czwórki 044 można też do nas pisać na adres mailowy Europa małpa TOK kropkę FM Europa małpa TOK kropkę FM zachęcamy państwa gorąco, bo debata europejska to jest taki projekt, który jest skierowane właśnie do naszych słuchaczek i słuchaczy i pierwszy gość jest już z nami pan Adam z Mysłowic skłaniam nisko dobry wieczór dobry wieczór panie redaktorze stary jest wysuwać tak ja mogę może wracamy do pandemii moja córka była na też obliczach na dym Masza, więc ludzie byli oburzeni ich, ale w Pyrzowicach nie wyda wyleciał z Pyrzowic jak nie miał pozwie negatywnych negatywnych wyników, a u nas to było hulaj dusza piekła nie ma tylko prawda panie redaktorze ja może powiem tak w 1 dniu chodzimy do marketu masz w maseczkach, a drugi już nie do tego są firmy, które zarobiły i to duże pieniądze właśnie no to Demi jeśli chodzi o kraju Zachodzie, bo mam znajomych w Szwecji Norwegii mam sobie, aby plan, czyli tam zupełnie i klimaty i do dnia dzisiejszego jak dobrze pan wie nawet przekonaliśmy się, który nie na Eurowizji większość ludzi była maseczka, a teraz są nie ma czego no cóż już w TOK ten pozwala panu redaktorowi bowiem była pandemia i teraz i ja jako nauczyciel muzyki mogę powiedzieć jedno ze szkół jedno szkoły mogły uczyć normalnie, a inne granie i po sąsiedzku noc kosztuje tak panie Adamie proszę powiedzieć czy tak zarabiająca było czy też, zostawiając na boku pandemii covid 19 pan widzi jakieś problemy do rozwiązania np. w Polskiej ochronie zdrowia takie rozwiązania, gdzie mogłoby pomóc czymś Unia europejska, bo tych problemów pewnie nie brakuje, a pewnie przede wszystkim organizacji pracy, bo tak się składa, że mamy znajomych znajome, które sobie zegarkami jest hulaj dusza piekła nie ma naprawdę nie ma żadnego zabezpieczenia dalej powiem panie redaktorze omijamy i inne właśnie choroby tak jednak rośnie z naszych gości powiedziała omijamy omijamy jako pucz umieramy omijamy Melaka kręgosłupa omijamy to teraz dopiero chcemy dojść do tego, a w krajach właśnie Unii było wszystko równolegle wszystko co się działo pod kontrolą unoszenie i dobrze o tym, ponieważ aktorzy wiemy moja mama chorowała na drogowego osób po musiały odżywiać prowadzić tymi ludźmi sanitariusza mi, żeby do świętej pamięci mogli mamy przyjechali, bo szedł biła dusiła, a Tomasz Mago nasze dławi dusi chroni redaktorze mamy wiele i to bardzo wiele do zrobienia mam kuzynkę, która jest anestezjologiem i mówi, żeby toczenia są naprawdę prowizoryczne taka prawda panie redaktorze i wiemy o tym wszyscy Drodzy Państwo trzeba to wszystko naprawdę zmielić była nasza służba zdrowia, a może od nas wymaga wymaga odejścia pozytywnego, ale do tego trzeba środków przecież pani jako pielęgniarki pracują 12 godzin ile one mają to powiedzmy sobie szczerze mają motywację do prasie panie Adamie bardzo dziękuję za ten głos w naszej debacie europejskiej, w której dziś przypomnę rozmawiamy o zdrowiu pan Adam z Mysłowic był naszym pierwszym gościem przypomnę, że dziś o tym zdrowiu rozmawiamy nie tylko w kontekście pandemii, ale także w innych obszarach, które państwa interesują zdrowie to jest jednak taka rzecz, która każdego z nas bez bezpośrednio dotyczy każdy też był lekarz da każdy kiedyś miały problem zdrowotny teraz pytanie czy widzą państwo tutaj jakieś pole do zmiany czy Unia europejska to jest takie miejsce, do którego państwo by się zwrócili jakąś propozycją zmiany w jakiś jakąś propozycją reformy czekamy na państwa pytania państwa wolne wnioski bardzo różne głosy w tej debacie mogą się pojawić można dzwonić do naszego studia pod nr 224444044224 czwórki 044 to numer do naszego Warszawskiego studia mój wydawca Tomasz Kopka czeka na telefon od państwa, ale też na wiadomości mailowe można pisać na Europa małpa TOK kropkę FM z nami kolejny gość pani Ewa Warszawy kłania się dobry wieczór dobry wieczór i oddaje pani głos, ale dziękuję bardzo, ja chciałam właśnie podkreślić, że zdrowie to przede wszystkim prewencja, a prewencja to przede wszystkim dobry stan środowiska, a nie tylko badania przesiewowe tylko właśnie tam, gdzie są rzeczywiście prawdziwe kiedy, bo przecież nie naszych chorób i tutaj Unia europejska ma ogromną rolę do odegrania, ponieważ rolna na świecie najlepsze zabezpieczenia środowiskowe, jakie są projekty są właśnie w naszej Unii, ale jest niestety luki w jego w takich koło jest polityka rolna jest zezwolenie przyzwolenie na przemysłową hodowlę zwierząt w przemysłowych wierzą, a właśnie tam Therapy jak widzimy właśnie poprzez pandemie wylesianie i hodowle przemysłowe zmierzą to są te 2 najważniejsze czynniki, które sprzyjają rozwijaniu pandemie chorób, choć wiele też pani Ewa, ale proszę pozwolić pytam też zabezpieczenie środowiskowe jak pani rozumie tak, żeby wszyscy, którzy słuchają wiedzieli, o czym mówimy tu re wszystkie przepisy unijne do no dotycząca zanieczyszczenia środowiska walką zanieczyszczenia środowiska ta zanieczyszczeniem środowiska im chemiczną i no teraz mamy europejski zielony ład np. politykę siatek od pola dostał, gdzie mamy zmniejszenie o 50% zużycie koszty, czego w unii europejskiej do 2030 roku mamy dyrektywę liczy podatek, która zabezpiecza przed zabezpiecza przed wy zanieczyszczeniami chemicznymi, czyli wszystkie normy oceny oddziaływania na środowisko cały Szarek przed sąd, które powodują, że mamy mniej zanieczyszczone zresztą my to wiemy bo zanim weszliśmy do Unii mieliśmy bardzo mocno zanieczyszczone rzeki powietrze w tej chwili musimy się podporządkować dzięki polityce unijnej w ogóle zaczęliśmy walkę z zanieczyszczeniem powietrza prawda nieźle nie zagrano jeszcze przed nami wielka nagroda, ale już rozpoczęliśmy dzięki właśnie tym przepisom, które nas do tego zobowiązują i Jana, a więc panie, ale tak na koniec naszej rozmowy to proszę powiedzieć, bo my mówimy o jak rozumiem przepisach rozwiązania, które już są, ale coś zmieniamy coś poprawiamy NATO tej chyba o tym powie Przemysławem to jest pierwsza rzecz zrobiona ograniczyć chów przemysłowy się zwrócić zwierzęta do gospodarzy i małe ekstensywny hodowle ani nie szable i mięsa fabryki mawiał to jest po pierwsze do dobrostanu zwierząt jest niezabezpieczone także jest złe dla zwierząt złe dla ludzi złe dla zdrowia dla sądownictwa wszystko razem tak jest pani Ewo, bardzo dziękuję za ten głos pani Ewa Warszawy była z nami, a my teraz przenosimy się na południe Polski do Wrocławia jest z nami pan Krzysztof kłaniam się dobry wieczór dobry wieczór kłaniam się pani kwiatowej oddaję panu również głos dobry wieczór jeszcze raz nie wiem czym jest tutaj słychać doskonale, bo propozycja być może moje przemyślenia do tego typu, żeby normalizować minimum wydatków dla zdrowie Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członki członkowi, jeżeli któryś High chce więcej wydawać o jest zamożniejszy, a jego sprawa natomiast minimum powinno być wypełnione i obowiązywać dla wszystkich i wtedy każdy rząd w każdym kraju Unii Europejskiej musiał wyłożyć na służby zdrowia odpowiednią ilość pieniędzy dekadę wewnętrzne przepisy to są przepisy, które by regulowały jakiś sposób będą one wydatkowane tokarza każde państwo niech sobie rodzic chce ale, żebyśmy mogli, żebyśmy byli wręcz oznaczyć, żeby każdy nasz rząd obojętnie, jakiej strony lewej prawej czy środka był przymuszony do wydawania określonej pień sumy pieniędzy dla służby zdrowia w kierunku utrzymania Dobrawa, czyli właśnie, żeby dobrze pana zrozumiał panie Krzysztofie von powiedział, żeby każde państwo zminimalizował swoje wydatki tak pan powiedziano początku rozum, żeby były czy ten poziom minimalny Unia Unia dała nam odpowiednią czy etyczne ile każde państwo, żeby to obowiązywało wszystkich klamki poziom minimum, do którego każdy by musiał zastosować tak jest my w tej chwili w Polsce niestety, ale przeżywamy prywatyzacji następną prywatyzację służby zdrowia panie Krzysztofie bardzo dziękujemy pienią rozdajemy pieniądze ma socjalne świadczenia dla ludzi, a powinniśmy inwestować pieniądze właśnie służby zdrowia i wtedy nie kluby problemów dla prywatnych wydawanie przez nie mieszkali jak obecnie panie Krzysztofie bardzo dziękuję za ten głos w debacie europejskiej pan Krzysztof z Wrocławia był przed momentem z nami można przypomnę dzwonić do naszego studia i wziąć udział w naszej debacie wystarczy wykręcić nr 224444044, a razem z nami jest już pani Aleksandra z Piaseczna dzień dobry pani dobry wieczór dobry wieczór, a ja zgadzam się swoją przywódczynią panią Warszawy oraz panem, który przed chwileczką zakończył w końcu się wypowiadać te oczywiście prewencja, a do tego wszystkiego e-booka i uważam, że Unia tutaj mogłaby zacząć dyskutować ale tak jak Polska, aby program przede wszystkim chcę szkolnych dzieci i szkół szkół podstawowych zmienił się diametralnie, bo mamy w tej chwili problemy tak jak powiedziałem coś więcej ludzi na świecie wniesie środowisko na niekorzyść oczywiście klimat, aby tego wszystkiego dzieci dalej uczą się np. o udział, aby komórkach po plamach tego ważne, ale uważam, że należałoby połączyć przede wszystkim edukacją właśnie więcej nauki o zdrowiu więcej nauki ekologii praktyk również, a nie tylko teoretycznej książek i na to by jeszcze bym to to wszystko bym dołożyła do tego co nowe wszedł tutaj zawsze pełna zgoda jeśli chodzi o edukację tej nigdy dość w różnych dziedzinach także jeśli chodzi o zdrowie bardzo dziękuję mówiła pani Alexa oraz presja na pozdrawiamy dobrego spokojnego wieczoru teraz będzie głos miał natomiast pan Piotr z Częstochowy dobry wieczór panie Piotrze, a dobry wieczór, a nie tak słucham tej debaty, bo kochali jak przedmówcy mówią o tym, jaka frekwencja powinna być jak pieniądze powinniśmy ewentualnie inwestować lub zdrowia, aczkolwiek praca służba zdrowia w pieniądze oczywiście ten 1 problem, ale drugi problem pytają się o wiele poważniejszy to polega na tym co obecnie jak funkcjonują nasze szpitale, jaka jest dostępność tych szpitali o tym jakie dziennie założyli lekarze szpitala jak możliwość dostania się do szpitala co musi to zrobić przed prywatną praktykę dawniej mieliśmy łapówki teraz po prostu idziemy do prywatnej praktyki do 1 czy drugiego profesora tam odbywamy pierwszy na jakich spotkanie płacimy za to i wtedy dopiero dostajemy się do szpitala, a te samo likwidacja i usług dentystycznych praktycznie nie istnieją, jeżeli chodzi o publiczne leczenia, jeżeli ktoś potrzebuje, lecz to jakiekolwiek zęby tak naprawdę może to zrobić tylko prywatnie jak wygląda nasza służba skrobia, jeżeli ktokolwiek potrzebuje jakiejś jakiejkolwiek pomocy tak naprawdę zaczyna leczenie o PIT chyba to jest naprawdę 1 wielka patologia i każdy, kto był chory tak naprawdę musiał korzystać z tego też osób w panie Piotrze pan Piotr z Częstochowy bardzo dziękuję za ten głos no te wyzwania związane z tym jak podzielić czy wypełnianie tych ról jeśli chodzi o zapewnienie nam tego bezpieczeństwa zdrowotnego pomiędzy publiczną prywatną ochronę zdrowia to jest też temat dyskusji wielu innych krajów członkowskich w Polsce sytuacja tak rzeczywiście jest specyficzna, dlatego że bardzo dużo pieniędzy trafia na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale potrzeby nasze są też duże i nie wszędzie ten system jest wydolny na tyle, żeby móc te potrzeby zabezpieczyć wobec czego też duża rola tych prywatnych praktyk, które starają się te luki zapełnić, ale to otwarte pytanie także do dyskusji dziś wieczorem czy rzeczywiście to tak właśnie powinno wyglądać, bo nie zawsze to jest także pozwala nam gdzieś osiągnąć na końcu ten cel jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo nie każdy też ma odpowiednie środki finansowe na to, żeby móc leczyć się prywatnie z nami kolejny gość pani Zofia z Widawy dobry wieczór dobry wieczór proszę pana ja jestem pielęgniarką do pójścia na emeryturę pracował na blok operacyjny w tej chwili jest dla doraźnej tzw. Wieliczkę pomocy Świątecznej i powiem tak duże jak zaczęłam pracować na doraźne to po prostu za głowę się złapałam w tym ludzie potrafią przechodzić do lekarza to jest raz po drugie, tak w tym i pracuje w takim mieście około 60 000 panie się zaczęłam jak auto nie będę rozmawia o i powiem panu, że jest tam 14 poradni w tym w tym mieście i proszę pana ludzie no nie mogą się dostać do lekarza, bo nie ma żadnej kontroli funduszu na rok z Narodowego funduszu wie pan tak przychodzi pacjentka pytany, dlaczego pani waszej rady, bo Unia nie ma lekarza, bo jest tylko 1 ich tak jakby tak naprawdę szły pieniądze za pacjentem poradni jakże ile jest przyjętych pacjentów lekarz tam pula wie pan tą może być to wyglądało inaczej atak to wszyscy pchają chorych na doraźną na doraźną tu jest płacone i poradni jest płacone ja uważam, że nie ma po prostu nie wiem jak to się wyrazić osoby czy zespołu, żeby ktoś wie pan zarządzał tą kasą, bo tak jak pan redaktor mówi, że idą te pieniądze z funduszu idą i mało mało mało i jeśli moi służba zdrowia w dalszym ciągu niedofinansowana pracujemy na taki system system jeśli chodzi o komputery nie ma na nich pieniędzy w Top ten dopełnia czy nie nie wiem czy do czy pani, bo to jednak odpowiedzialność innych osób, żeby tym zarządzać ale, ale pani ma ten wgląd także pani pani widzi ten system działa od środka jest stąd moje pytanie jak pani by wiedziała, jaką szansę poprawy tutaj czy zmiany wie pan, że się nie znaczy zastanawiałam poprawki, ale powiem pani to panu taką rzecz to jest naprawdę niepopularne ale gdyby tak jak mówię były, bo niby, że idą pieniądze za pacjenta ja uważam, że ich tam, bo np. jeżeli dana poradnia 6 czy tam 2000 pacjentów prawda i dostaje ryczałtową ma płacone prawda, ale jeżeli to tygrys tych pacjentów w danym rynku nowym życiem czy kwartalnie czy miesięcznie nie przyjdzie no to te pieniążki dla nich zostają prawda te doraźne są przy szpitalu i powiem panu w tym mieście tak prawie wszystkie poradnie sam elegancką nowe odbudowane wyposażone, a szpital po prostu powiedz kolokwialnie przędzie cienko i nie tylko w tej miejscowości dla po prostu ja uważam, że nie ma to dobrze rządzić oni i jak pan poprzednio mówił pan przepraszam że, choć słowo, że faktycznie wie pan żeby, iż jest jak mówi stomatolog nie mówi o innych rzeczach śladem na razie jestem zdrowa nie potrzebuje po prostu niczego od służby zdrowia, ale sama wiem ile wydałam 7 imprez leczyła wszystko prywatnie bardzo dziękuję panu, że naprawdę nie wiem co tu zrobić, żeby to wszystko poprawić la w bo jak uważam, że w takiej poradni wie pan jest kierownik poradni i jeżeli nie ma osoby o podatkach posiana urok to co powinien się postarać i zatrudnić kogoś dodatkowo, ale po prostu druga sprawa nie ma ludzi trafi to jest też testy to jest też temat, który dziś w naszej debacie się pojawił to znaczy te problemy kadrowe, których będziemy doświadczać nowej bliższych latach z pewnością, bo nie widać na horyzoncie, żeby ta sytuacja miała się poprawić pani Zofia bardzo dziękuję za pani głos w naszej debacie europejskiej dobrego wieczoru życzę spokojnego, żeby tego zdrowia też nie zabrakło to chyba jest najważniejsze przede wszystkim z nami jest już kolejny rozmówca pan Jarosław w Bydgoszczy dobry wieczór dobry wieczór panu dobry wieczór by dostał informację, że pan lekarzu to kolejna opinia głos osoby z zewnątrz z samego środka tego systemu tak tak czy zły tutaj, ale wypowiedzi moich moich przedmówców no i chciałbym może parę słów powiedzieć tak swoje projekty dotąd szacuje już tylko miejsca w kilku szpitalach na tzw. szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie tak naprawdę trafiać powinni rzucie w stanach zagrożenia życia ciężkimi ciężkimi, jakimi chorobami dolegliwościami ani pety Jara jak obserwuje zmieniający się środowisko naszego pracuje od lat dziewięćdziesiątych macie pamięta jak kiedyś uda teraz niestety gonimy ETA pieniędzmi mówi o odpowiedź jeszcze w Polsce nie mamy czasu często dla siebie i staramy się wykorzystać np. czy brak możliwości pójścia do lekarza tym, że zostałem złościć się na do szpitalnego oddziału ratunkowego przez to czasami błahymi sprawami np. usunięcie Kasia ludzie nie mogą się dostać do lekarza rodzinnego są duże kolejki sami chodzą tam, żeby się kogoś oszukać, bo mają aż kiedyś ludzie sobie sami z tym radzili pacjenci teraz idą, żeby się osuwać żeby, żeby ktoś ktoś posłuchał ich przez słuchawki skargi czy żyć dobrze itd. tam się, jeżeli tam nie zostają idą do szpitalnego oddziału ratunkowego i w tym momencie ludzie, którzy są naprawdę ciężkich Stanach przełożeni często przez karetki muszą oczekiwać w kolejce nawet po kilkanaście godzin, ponieważ też sorry czy mają pewną stałą objętość nie mieszczą się wszyscy nie można przywozić nieskończone ilości zresztą pod opieką lekarzy nawet potrafi być raczej do 30 pacjentów jednoczasowo 30 pacjentów ciężkich Stanach tras trzeba posegregować ktoś ktoś ma cięższe objawy co mają gorsze dolegliwości takie musiały przyjąć tzw. Jaś, ale to i tak spada ostatecznie lekarza często lekarz jest proszony o decyzję, kto ma w jakiej kolejności wchodzić też ludzie niestety niestety żyć się denerwują niepokoją, a tak naprawdę czasami przychodzą z takimi takimi moimi sprawami, gdzie w zupełności wystarczyłoby odejść do apteki podpytać ewentualnie skorzystać ze Świątecznej pomocy w te albo organu pokoje są z mojej perspektywy perspektywy pacjenta, że często, kiedy idę do lekarza czy może często, ale zdarza się także, kiedy idziemy do lekarza pacjenci słyszymy w niektórych momentach czemu tak późno przychodzimy do lekarza czemu jest lekceważyli my coś, więc czasami stąd ludzie przychodzą z błahymi rzeczami, bo oni my jesteśmy ekspertami mamy tego po prostu nie wiemy czy to jest akurat coś poważnego czynie, ale też olbrzymia grupa ludzi wychodzi np. założenia część być mieć szybko zrobione badania szybko konsulacie najlepiej wezwać karetkę i dać się za jej do szpitala i naprawdę takim oddziale szpitalnym będą naprawdę bardzo szybkim czasie tempie wykonane badania dodatkowe konsultacje odpowiednie decyzje ewentualnie o pozostawieniu w szpitalu lub nie lub odesłaniu pacjenta z powrotem do domu druga sprawa nie inwestujemy w służbę zdrowia w Bydgoszczy są 3 potężne szpitale i tak naprawdę od lat osiemdziesiątych nic nowego nie powstało powstają prywatne gry liczi które, że tak się na razie wyłączają te przypadki bardzo dobrze płatne refundowane przez NFZ natomiast te wszystkie takie powikłane trudne trafiają do Państwowej służby zdrowia tam wtedy się zajmuje to są niejednokrotnie tak wycenione procedury, że rzecznik szpitala nie są już w nie są już do tego jest mało lekarzy mało pielęgniarek uciekają z zawodu przychodzą ze szpitala do szpitala tam, gdzie więcej płacą wiadomo każdy bardzo liczy każdy grosz dlatego tak wygląda nie wiem czy czynnie jakieś dobre rozwiązanie w Niemczech obserwowałem kiedyś służbę zdrowia tam, a które szpitalu do przecież je je w szpitalu przebywa w szpitalu, więc część jego emerytury niejako zostaje w szpitalu za ten okres który, który tam przebywał wtedy do każdego dnia spędzonego szpitalu trzeba było dopłacić około 10EUR jeszcze niedawno 2 lata temu korzystałem z takich usług i tak tam było tak to było wyzwanie dla środowiska Niemców na gazie, ale to są wszystko bardzo mało takie takie takie byłyby porywy takie takie plany taka jeszcze jakieś plany które, które politycznie niestety po gorzałek tych ich posłów, którzy próbowali dokonać takich zmian niestety to nie jest popularna decyzja i myślę, że nikt o tym myśli chciał podpisać także bardzo delikatna sprawa inwestycja trudno powiedzieć trudno powiedzieć nie też dużo problemów, o których pan mówi jak te problemy powtarzają jeśli chodzi o ochronę zdrowia co znaczy to wybrzmiewa wielu państwa tel w telefonach tym telefonem dziś naszą debatę europejską kończymy panie rosła bardzo dziękuję za Pański głos za Pańskiej i udział w naszej dyskusji pan Jarosław z Bydgoszczy był z nami tak jak powiedziałem o tym dziś kończymy debatę europejską debatę o zdrowie o zdrowiu publicznym o roli Unii Europejskiej w tych politykach zdrowotnych poszczególnych krajów członkowskich to było siódme nasze spotkania kolejna debata europejska w radiu TOK FM i zarazem ostatnia już 9czerwca zapraszam w imieniu Macieja Zakrockiego, a ja nazywam się Tomasz Setta program wydawał Tomasz Kopka realizował Krzysztof Lesiewicz w radiu TOK FM za moment książka na głos jest dwudziesta pierwsza 40 Tomasz to dobry dobrej nocy państwu życie do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DEBATA EUROPEJSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA