REKLAMA

Ukraińcy od poczucia wolności przeszli drogę do odrębności

Gościnnie: Nowa Europa Wschodnia
Data emisji:
2022-05-20 11:40
Czas trwania:
10:08 min.
Udostępnij:

Słowacki czy Mickiewicz są na Ukrainie cenieni. Romantyzm polski jest silnie zakorzeniony w poczuciu wolności Ukraińców, której strzegli także przed zakusami Moskwy. W XIX w. Rosjanom nie przeszkadzała niezależna kultura czy różnorodność językowa, dopóki nie pojawiała się tam polityka. Jacek Kluczkowski mówi o procesie wyodrębniania się Ukraińców, którzy krok po kroku zdobywali własną świadomość narodową.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ukraińskie ABC podcast związku Nauczycielstwa polskiego portalu nowa Europa wschodnia dla nauczycielek nauczycieli rozmawiają Dorota Obidniak Jacek Kloczkowski były ambasador polskich chciałbym, żeby wyjaśnił nam pan te problemy, które pojawiły się na początku, jakby polskiej odradzającej się państwowości przecież była wtedy również mowa o jakiś Unii polsko ukraińskiej Piłsudski zawarł Przymierze zbyt euro, dlaczego nic z tego nie wyszło Piłsudski był, jakby Rozwiń » dziedzicem tej tradycji powstania styczniowego, więc on tą pieczątkę gdzieś w pamięci to pieczątkę, gdzie są jest Orzeł jest Pogoń jest jest Archanioł Michał to jest ta tradycja, która legła u podstaw jego koncepcji federacyjnej on sobie wyobrażam już wyraźne wtedy był podział między narodem białoruskim ukraińskim więc, więc zdążył do utworzenia z ferowaniem z polską, ale państw czy popierał wszystko inicjatywy, które zmierzały do utworzenia sympatyzujących z polską współdziałających z polską państw na terenie dawnej Rzeczypospolitej no, dlaczego do tego nie nie doszła nam po pierwsze trzeba było do tej koncepcji przekonać tamtejszych mieszkańców no Litwini, czyli ten etnos nie litewską białoruski jako jeszcze jest u Mickiewicza ale, ale Litwini etniczni oni nie nie byli zainteresowani w w ogóle oni odrzucali te koncepcje Białorusini no ta państwowość mnie nie nie utrwaliła się trudno powiedzieć, jakby się miała ułożyć dalej w czasie nie było zresztą żadnej kontynuacji w drugiej Rzeczypospolitej, która dawała nie wiem jakąś autonomię Białorusinom raczej chodziło tutaj o ich asymilację z Ukraińcami sprawa była rzeczywiście bardziej skomplikowana, bo tak na terenie Galicji doszło do do de facto wojny między ugrupowaniami zbrojnymi regularnymi ugrupowaniami zbrojnymi zachodnio ukraińskiej Republiki ludowej i polskimi wojskami polskimi powstańcami z początku we Lwowie, a potem potem także regularną armią tam były 2 struktury, żeby nie wchodzi w 22 struktury państwowe na terenie Ukrainy, które potem połączyły zachodnia ukraińska Republika ludowa i ukraińska Republika ludowa sztampy nie było wielu sympatyków jak gdyby entuzjastów tej koncepcji fedrowania się z polską, ale tym, niemniej wojna z Rosją bolszewicką ona ona wymusiła na na Ukraińcach, zwłaszcza na tej grupie w otoczeniu Petlury, czyli tej grupy, która dotyczyła tej Ukrainy środkowej wschodniej wielu zresztą PR-owców chodziło nawet ze wschodniej Ukrainy nie tylko jak gdyby obszarów, które były kiedyś na częścią pierwszej Rzeczypospolitej porażkę na front się przynosiły Ukraińców do podjęcia rozmów zawarto Sojusz czystego Sojusz gdyby, gdyby wojna zakończyła się zwycięstwem tak jak wyobrażał Piłsudski z tego sojuszy powstało państwo federacyjne polsko ukraińskie na trudno powiedzieć najprawdopodobniej to by kosztowało jeszcze dużo wysiłku w każdym razie doszło do podpisania Sojuszu wojskowego mimo mimo oporów wciąż część Ukraińców także oporu części w Polsce endecja nie nie popierała tych planów uważano że, że wyprawa na Kijów awantura, która musi się zakończyć tragicznie są niekoniecznie tak musiało być na tym niemniej jednak w wyniku tego, że zwycięstwo Polski uratowała niepodległość Polski, ale naszych sił po prostu za mało, żeby wyzwolić całą Ukrainę armia ukraińska była też dosyć słaba nie udało się zmobilizować tylu żołnierzy trzeba było także po prostu jest znany na Ukrainie powtarzany fakt, że Piłsudski spotykał się z żołnierzami ukraińskimi i po podpisaniu pokoju ryskiego powiedział panowie was przepraszam to nie tak miało być jak bardzo przepraszam to jest, gdyby świadomość tego, że tego planu nie udało się zrealizować dochodzimy do tego najróżniejszego rozdziałów historii Ukrainy nie ma wymarzonego państwa jest sowiecka Republika terror przesiedlenia no i przede wszystkim wielki głód, jaki wpływ na Ukraińców miały dla nas absolutnie niewyobrażalne zdarzenia jak jeszcze wrócił na chwilę, żebyśmy też w spojrzeli w jak to wyglądało na kresach na tej ukraińskiej części kresów no bo były oczywiście także kresy białoruskie litewskie także o tym też pamiętać, że mamy do czynienia z 1 strony Galicją i z drugiej strony z Wołyniem tutaj Polski rząd stosował 2 różne polityki w stosunku do Ukraińców inną na terenie Galicji inna na terenie na terenie Wołynia co potem zresztą miało swoje skutki jeśli chodzi o tą wielką Ukrainę trzeba powiedzieć, iż także bolszewikom potrzebne było poparcie narodu tzw. uciśnionych, więc jednym z elementów ideologii bolszewickiej było budowanie tak tzw. etnicznych republik na jedną z nich stała się Ukraina sowiecka, ale miejsce dla tych uczelnianych narodów dla Żydów także dla Polaków w niektórych służbach czy urzędach no, jakby Polaków wręcz zachęcano do walki jeszcze zanim stała się walka z polską jak była po prostu walka z caratem czy się z białą armią to często wielu Polaków opowiadało się po stronie rewolucji bolszewickiej to samo dotyczyło innych herosów w innych w innych częściach dawnego imperium rosyjskiego to im było potrzebne, bo biała armia posługiwała się tą tradycyjną carską mitologią 1 Rosji tych tradycji scentralizowanego państwa, które ignoruje lekceważy wszystkie tradycje autonomiczny powstała taka radziecka kwas państwowość tam wielu z tych ludzi nie umiała mówić po ukraińsku, ale w, których mają tak na początku lat dwudziestych stwierdzono że, że należy zakorzenić, gdyby władzę radziecką także w polityce i językowej kulturowej tam mieliśmy do czynienia z kilkuletnim kilkunastoletnim okresem Ukrainie z racji wydano mnóstwo literatury w języku ukraińskim walka z analfabetyzmem dotyczyła nauczania na poziomie podstawowym rozszerzenia nauczania na poziomie podstawowym języka ukraińskiego w urzędach w Kijowie Charkowie do 3004. roku stolica była w Charkowie mówiono obowiązkowo po ukraińsku to była taka trochę sztuczna próba Ano tym niemniej jednak ona miała swoje znaczenie, bo w zostały książki biblioteka itd. potem te wielkie eksperymenty kolektywizacja oraz przypominała za sobą skutki potworne, zwłaszcza na terenie Ukrainy i można pani, że w latach trzydziestych, jakby zmienił się front, gdy stolicę przeniesiono, czyli porzucono te dawne marzenia ukrainizacji i w moim języku ukraińskim może nie był prześladowany, ale przestał być takim językiem wiodącym w Republice w sumie zaczęto myśleć o związku Radzieckim jako de facto kontynuacji imperium Radzieckiego, a językiem między etyczne komunikację stał się język rosyjski, ponieważ Kijów miastem trochę tak jak na Kraków pełnym cerkwi zabytków itd. gdy stolice przenoszono z Charkowa Kijowa to wyburzono znaczną część cerkwi i tamte miasta, gdyby miała nabrać innego ducha, więc też było kolejną traumą taką, którą Ukraińcy przeżywali widzieli jak tak jak jak tradycje na setki wręcz cerkwi, które były w Kijowie zostały zostały zniszczone oraz były niegodne tego, żeby być stolicą komunistycznej Republiki radzieckiej i takich przykładów, które no czy miały one w jak gdyby w gdzieś tam na zapleczu anty ukraińskie czy też były efektem pewnego, jakby fanatyzmu ideologicznego na to trudno oceniać można jednak zauważyć, że granica np. dostaw w czasie wielkiego głodu dostaw żywności do obszarów, gdzie była klęska głodu jakoś dziwnie pokrywała się z granicą etniczną albo granicą Republiki radzieckiej sąsiednie Republiki radzieckiej ukraińskiej sąsiednie okręgi zamieszkane przez Rosjan na terenie rosyjskiej federacji, które no tam nie było żadnych ograniczeń w dostępie tam pomoc była udzielana dla głodujących na wielu obszarach kraju takiej pomocy po prostu nie było albo albo świadomie była blokowana przez władze, więc trudno tutaj kwestionować że, że gdzieś tam no w tle był jednak element nie tylko wytępienia chłopstwo jako klasy chłopstwa indywidualnych rolników, ale także zniszczenia tych ludzi mówiących po ukraińsku, bo w gruncie rzeczy tonie inteligentnej Charkowie Kijowie by zachowała ten język tylko tylko wieś ukraińska wymordowanie tak wielkie liczby ludzi no jednak sprzyjało także wynarodowienia było wymierzone w Ukrainie w podcaście udział wzięli Dorota Obidniak koordynatorka do spraw współpracy międzynarodowej projektów edukacyjnych w zarządzie głównym związku Nauczycielstwa polskiego członkini europejskiego komitetu związków zawodowych oświaty i nauki i Jacek Kruczkowski historyk dziennikarz dyplomata były ambasador Polski w Ukrainie Kazachstanie Kirgistanie szczególne podziękowania za wsparcie projektu dla polskiego przedstawicielstwa fundacji imienia Friedricha Eberta realizacja filmu pod ksiądz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: NOWA EUROPA WSCHODNIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA