REKLAMA

Doszło do kompromisu między prezydentem a ministrem sprawiedliwości?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-23 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Marek Ast klub Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dzień dobry Panie Pośle, dziękuję panie redaktorze nowości premier Morawiecki w sobotę wyraził sporo wątpliwości na temat projektu, który opuścił komisję, którą pan kieruje, a mianowicie powiedział, że jeśli wprowadzone poprawki zmienia ustawy o Sądzie Najwyższym na, tyle że wyjdzie Rozwiń » ona poza ramy kompromisu z komisją europejską no to wtedy winę będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian w projekcie doprowadzili to myślę, że trochę to jest także do pana adresowane pani na to wszystkie jesteśmy wszędzie drugim i czytaniem i jeżeli rzeczywiście nie jakoś z poprawek doprowadziła do tego 3 ten kompromis z komisją europejską prezes notabene komisja sprawiedliwości praw człowieka przecież i nie zna to zaś i jest możliwości złożenia w drugim czytaniu poprawki, która no doprowadzi do zgodności słyszymy się Panie Pośle, chyba coś nam urwało spróbujemy jeszcze raz nawiązać połączenie z panem posłem, a z tym ja chcę tylko panu posłowi też przypomnieć jeszcze inne słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że wśród opozycji, ale także wewnątrz zjednoczonej prawicy są osoby, którym nie podoba się fakt wypracowania kompromisu no i pytanie właśnie co są osoby ja stawiam, że to Zbigniew Ziobro państwo no jeszcze czekamy na połączenie z panem posłem Astem rzeczywiście tam jest sporo poprawek, a już jest pan poseł Panie Pośle, słyszymy się tak tak słyszymy no i tutaj przy tej chwili, kiedy straciliśmy połączenie z panią cytował premiera, który powiedział, że wśród opozycji, ale także wewnątrz zjednoczonej prawicy są osoby, którym nie podoba się fakty wypracowania kompromisu co są za osoby pana zdaniem no, jeżeli po prostu mamy projekt, który faktycznie spełnia oczekiwania komisji europejskiej, a w trakcie komisji sprawiedliwości praw człowieka opozycja głosuje przeciwko temu projektowi no to przede wszystkim miał znajdował w tym te osoby fusy z ryzykiem, ale mnie bardziej chodzi o tę część zdania, że wewnątrz zjednoczonej prawicy są osoby, które chcą storpedować ten komplet ojca jest odpowiedź taki hejt Olcha odpowiada w ten sposób panu premierowi natomiast natomiast, jeżeli chodzi o zjednoczoną prawicę to wydaje się, że pomiędzy prezydentem ministrem sprawiedliwości też poszło to i kompromisu przecież nie i Solidarna Polska odstąpiła od poprawek zmierzały do wykreślenia test niezawisłości i bezstronności sędziego ten test pozostaje w projekcie także za ograniczony bardzo okrojone Panie Pośle, więc pytanie czy rzeczywiście do rozumienie jest ale, ale nie jest okrojona okrojony jest wyłącznie postępowania przygotowawcze, dlatego że przecież trudno sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy jest wniosek o areszt dla no ewidentnego przestępców złapano go na gorącym uczynku no i oby po poparciu, toteż pani złożyć bez płatności to do tego, że ten przestępca nie będzie aresztowany sąd nie chodziło mi coś innego to może ja wyjaśnię PiS zagłosował za poprawką ziobrystów, żeby nie stosować testów bezstronności w sprawach, które już zapadł, w których zapadł już prawomocne orzeczenia prezydent nie zgadza się na tę poprawkę przedstawicielka prezydenta cały czas się nie zgadzamy tę poprawkę zastanowią się czy na pewno doszło do porozumienia, ale ja wnioski z Pańskiej wypowiedzi to wszystko jeszcze może się zmienić w drugim czytaniu może oczywiście tak, jeżeli będą zgłoszone uzgodnione poprawki o ostateczny tekst może być absolutnie zgodnymi z wolą prezydenta wolą premierach i również, choć zawsze wtedy Solidarna Polska nie zagłosuje za tym projektem będziemy w punkcie wyjścia, a tego bym nie słyszałem stale i przedstawicieli solidarnej Polski takiej deklaracji, a więc my przechodzimy na drugie czytanie czekają na posiedzenie komisji Otóż Panie Pośle, czy jest pan pewien, że ta, że ten projekt ustawy w sprawie komisja europejska uznała, że są zrealizowane kamienie milowe, że można odblokować krajowy plan odbudowy, że pieniądze z funduszu odbudowy popłyną oczywiście zasadniczą Kamil Kik musi natomiast likwidacja Izby dyscyplinarnej tu w tej ustawie znikł do tego zgłasza, jakkolwiek tych Lalek zgodził się one go PiS napraw były zaproponowaną przez solidarną Polskę, a tam są rzeczy, które no absolutnie są nie do zaakceptowania m.in. stwierdza się tam, że Trybunał Konstytucyjny może cały czas unieważniać umowy międzynarodowe unijne traktaty to jest rzecz, która jest nie do zaakceptowania jednak zmierzanie do konfliktu z Unii Europejskiej nie panie tak nie ma tam takiego sformułowania mogą po prostu wyższości konstytucji tak jak w każdym państwie członkowskim nad prawem krajowym i radę unijnym, przeciwko któremu zdecydujemy ZM preambuła ona jest ewidentnie nastawiona na konfrontację z Unią europejską to jest umowa o ustanowionym przez organizacje międzynarodowe oraz unijne traktaty i tutaj mamy nadrzędność norm konstytucji tymczasem w konstytucji zapisane jasno, jeżeli po jasno, jeżeli Polska zawarł jakąś umowę międzynarodową stosuje się nie podoba ta umowa musi najpierw wypowiedzieć a, ale to jest np. prawo jest po prostu absolutnie konfrontacyjne wobec Unii Europejskiej, ale Absolut jest poprawna i oczywiście mamy też prawa unijnego naprawa prawem krajowym w zakresie tych kompetencji przekazujemy w umowach międzynarodowych, ale nad konstytucją w żadnym państwie unijnym nie ma, a możliwości oto jest mowa o Trybunale Konstytucyjnym, że Trybunał może sobie orzec koniec to jest konfrontacyjne Panie Pośle, a sąd Konstytucyjny Niemiec i sąd Konstytucyjny Francuz czy hiszpański nie może orzec o zgodności umowy międzynarodowej z konstytucją orzekają przeciw rzadziej najwyżej na tę umowę wypowiedzieć no dobrze w pani można naprawdę uważam, że to jest absolutnie pręg błysk konfrontacyjny wobec komisji europejskiej moja inna wątpliwość jest taka że, gdyby obu sprawa jest prawdziwości naprawdę chciał realizować te założenia to mógłby zrobić bardzo prostą rzecz po prostu realizować wyroki sądów wobec Igora tulei Pawła Juszczyszyna, bo te wyroki przywracają ich do pracy tymczasem prezesi sądów nominaci Zbigniewa Ziobry nie realizują wyroku sądu o rzeź to jest oczywiście pytanie prezesów sądów, ale oni nie są bardzo, że rodzaj anarchii, że prezesi sądów nie realizują wyroków sądów, ale mamy nie są liczne sądownictwo niezawisłych sędziów to oni decydują nie prezesi są funkcjonariuszami publicznymi są zobowiązani do tego, żeby realizować wyroki sądów, ale jednocześnie saniami tak, ale tutaj chodzi o funkcję ich w państwie, czyli są prezesami sądów nie chodzi o to, jakie wyroki wydają chodzi o to, że jako prezesi sądów są zobowiązani do tego, żeby realizować wyroki sądów, ale wyrok czuły adresowane do państwa polskiego nie powinna ważyć do państwa polskiego jego funkcjonariusze powinni także wykonywać w no moja odpowiedź jest dokładnie tak, więc jeżeli jest wątpliwość co do treści tego orzeczenia powiedział prezes konkretnego sądu taką wątpliwość nadto widoczny z tego powodu tego kroku komuś Panie Przewodniczący główny zarzut, bo to pana adresem jest taki, że pan knebluje opozycja blokuje pan dyskusję na temat afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która wymaga wyjaśnienia nie dopuścił pan do głosu sędziów, którzy byli uczestnikami tej afery hejterskiej, dlaczego pan zrobił przecież wiem głównie ci sędziowie nie byli zaproszeni na posiedzenie komisji pani zaprosi na człowieka komisja była w 2 i informacji prokuratora generalnego na temat toczącego się śledztwa czy to uczelnia i był to wniosek oczywiście opozycji o wysłuchaniu tej informacji natomiast komisja nie jest są mniej już o room to wymiany opinii między osobami zainteresowanymi bezpośrednio z wynikami o Ochocie ja myślę, że nawet niewłaściwym byłoby, aby 1 strona w trakcie posiedzenia komisji mogła przedstawić, a to może pan Bodnar dobry pomysł Panie Pośle, niech pan zaprosi także uczestników afery hejterskiej, którzy nie chcą się wypowiadać na ten temat pana sędziego Puchalskiego wszystkich innych skonfrontuje my te wypowiedzi, bo naprawdę ta afera hejterska jest niezwykle bulwersująca w jaki sposób ci sędziowie się zachowywali, ale pani redaktor tak jak powiedziałem toczy się postępowanie otoczkę, ale że lata działa 6 dzielnic niżeli swojego nie wynika w ogóle by temu postępowaniu zaszkodzić powinny być podejmowane wobec tego, jeżeli przedstawiciele opozycji chcieli wysłuchać informacji prokuratora później mogli złożyć dodatkowe jakiś propozycje wnioski no chyba wiem, że sędziowie wypowiedzieli się na zespole, który został przez opozycję utworzony w celu wyjaśniania tej afery od 3 mieli też okazję przejść się, ale problem polega na tym Panie Pośle, że pan blokuje dyskusję na ten temat tymczasem uczestnicy afery hejterskiej, o której właśnie mówi 2 skruszonych sędzia Arkadiusz Cichocki Tomasz Szmid to także jest w publikacjach Onetu i oko Press Noto mamy tam w tych rozmowach w grupie kasta i antykami na WhatsAppie to jest nie tylko wiceminister były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, ale także obecny członek Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Konrad Wytrykowski część członków nowej krajowej rady sądownictwa jest tam Dariusz Drajewicz wymieniony Maciej Nawacki Rafał Puchalski Jarosław Dudzicz i Maciej Mitera teraz Sejm wybrał nową neo-KRS i tam jest 3 z nich jest 3 sędziów zamieszanych w tę aferę jak można wybierać do krajowej rady sądownictwa osoby wobec, których są tak poważne podejrzenia przecież osoby tam wybierane powinny się odznaczać nieposzlakowaną opinią, a pan blokuje dyskusję na ten temat i redaktor nie mogą odnosić do poniesienia medialnych i nikt nie pan, jako że zaprosi uczestników i wysłuchać relacji w postępowaniu o jakimkolwiek dyscyplina tym by kwalifikacji ani dobrego imienia ani po prostu płyty i tych sędziów, którzy dzisiaj zasiadają w krajowej radzie sądownictwa tylko w ten sposób można odważyć nieposzlakowaną opinię osób, które chce kandydują do krajowej rady sądownictwa czy w niej zasiadają nie ma jakiegoś orzeczenia on jednak tylko, żeby jej i aż nie chodzi o orzeczenie sądu zresztą ciągle nie wiemy czy prokuratura za zabezpieczyła nośniki elektroniczne problem polega na tym, że to są osoby, które prowadzą następujące dywagacje typu żarty Żydów obelgi pod adresem debili nauczycieli, których część ma ja nie będę używać słów, które są używane w tych rozmowach, ponieważ krajowa rada nałożyła na karę no to są jakiś ubić kasz czaka chodzi o to, żeby zniszczyć i sędziego, który protestuje przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości itd. tak by te rozmowy są straszne prokuratura nic w tej sprawie nie robi te osoby na radzenie, a ja nie wiem czy nic nie robi od dużych lata ucieramy 3 lata, jeżeli chcieli się dowiedzieć, ale dzięki tej osoby są zbierane do KRS, ale ani tak, ale właśnie dzięki członków opowie o opozycji w komisji sprawiedliwości nie dowiedzieliśmy się ja też byłem ciekaw co prokuratura na ten temat podjęta, ale niestety dzięki właśnie archiwizowanie New posiedzenia komisji o odmowie przejścia osób zaproszonych z komisji, bo nie doszło do tego wysłucha na to nie dla nich zaprosi i wysłucha obu stron naprawdę nie można powoływać do KRS-u ludzi, którzy na, których ciążą takie podejrzenia jak o tym, że Łany powoła wtedy, kiedy zostanie wyjaśnione okej to wyjaśnijmy to dopiero wtedy będziemy powoływać do takiej instytucji, które wymagają naprawdę marzy o nieposzlakowanej reputacji, ale także dla Aten z góry już został dokonany nie wolę, dlaczego to zrobili skoro tę informację od dawna znane, w którego będzie pierwsze posiedzenie krajowej rady sądownictwa już w nowym składzie no właśnie, dlaczego do tego dopuszczono skoro są tak poważne podejrzenia może należy te osoby powoływać dopiero wtedy, kiedy te podejrzenia zostaną ostatecznie niepotwierdzone uznane za nieprawdziwe dla noży o roli takie rzeczy i podważa autorytet krajowej rady sąd jest, ale jeszcze raz podkreślam wobec żadnej z tych osób w tej sprawie toczy się w latach są sami rzecznicy dyscyplinarni powołani przez PiS jako nie będą wszczynać postępowania sami przeciwko sobie jak sam chodzi też Przemysława Radzika na tę zarzeka się zamyka, ale pani redaktor prawo i widziałam opowiada Przemysław Radzik w tych rozmowach kasta antyk kasta na rapie szły wiedział pan naprawdę ręce pana Lorenza, ale zdecydowanie za zaprotestować prawo sprawiedliwość nie podsłuchiwał żadnych tyka rzeczników dyscyplinarnych to są wszystko nominaci Zbigniewa Ziobry też dobrze pan o tym wie naprawdę proszę szanować ale, ale nasz Jach panie, gdzie jeszcze w narrację opozycji to z opozycją ono na tak ja cały czas jestem przekonany o niezawisłych sędziów jak i uczy pani przekonana jest zamysł to proszę poczytać te rozmowy grupy kasta anty kasa na WhatsAppie zobaczyć co ci rzecznicy dyscyplinarni tam opowiadają sal jaśnie panów polecam delegaturę, a ja bym bardzo po prostu prosił o cierpliwość całą pewnością prokuratura policja to konkluzje poczekajmy na tym w bardzo dziękuję za rozmowa dnia dziękuję bardzo, pani gościem Radia TOK FM był Marek Ast prawo sprawiedliwość szef sejmowej komisji sprawiedliwości Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA