REKLAMA

Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem. A co z polityką demograficzną?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-24 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:48 min.
Udostępnij:

Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Jak wygląda pomysł na politykę senioralną?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie drugą godzinę naszego spotkania akurat zaczniemy od spraw międzynarodowych, ale bardzo krajowych chodzi o to, że m.in. z jednym z wniosków z Narodowego spisu powszechnego jest to właściwie to nie jest wniosek tylko to są dane twarde dane się w ciągu dekady przybyło blisko 2 000 000 osób w wieku 6065 lat i więcej w naszym kraju to oznacza, że już właśnie 20% mieszkańców Polski to osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia można Rozwiń » powiedzieć wszystko w porządku przecież od wielu lat rząd przedstawia realizuje programy przewidziane dla seniorów napisaliśmy program senior plus potem rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych teraz mamy program aktywni plus no wszystko zatem powinno być dobrze, ale czy na pewno jest dobrze o to zapytam naszego gościa jest pan Rafał Bakalarczyk pan dr Instytut polityki senioralnej senior hab centrum analiz klubu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry jest dobrze seniorami właściwie trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ tak jak pani pan redaktor powiedział na początku rzeczywiście w minionej dekadzie nastąpił ogromny wzrost UE na nie tylko nie tylko postępowało ski nadal postępuje starzenie się społeczeństwa, ale także nastąpił wzrost liczby różnych inicjatyw zresztą na różnych poziomach nie tylko jeśli chodzi o programy i jakie płacono po rady krajowej tak jak te, o których pan charakter w imieniu, ale także szeregi inicjatywna na najniższych poziomach znać lokalnym regionalnym, ale jednocześnie te programy mają często ograniczony zasięg nie wszyscy seniorzy mogą skorzystać z programu, ponieważ mnie nimi zawsze, działając w skali całego kraju we wszystkich społecznościach lokalnych ponadto też no są potrzeby, które nie są ujęte nie są wystarczającym stopniu ujęte w tych programach, które też no odnoszą się do do dobrostanu osób w starszym wieku także myślę, że mimo mimo tego, że możemy wiedzieć bardzo dużo programów i one są metod w istotną wartością tych programów na rzecz osób starszych to jednocześnie wiele osób starszych boryka się poważnymi i poważnymi problemami różnej natury nie są tylko problemy natury ekonomicznej, chociaż teraz w kontekście chociażby trendów projekt tych inflacyjnych one jak jeszcze problemy nabrzmiały, ale myślę także szeregu innych problemów związanych z uczestnictwem społeczne takim społecznym w sferze sferze np. rekreacji kultury, ale także od potrzeb o charakterze opiekuńczym tutaj w tym obszarze też jest wiele nie dowie się do zrobienia dobre no właśnie tylko czy to jest także można coś zrobić, bo czasami słyszymy, że to są też pewnego rodzaju procesy obiektywne demografia to jest taki rodzaj zjawiska i nauki oczywiście, gdzie nie ma prostych recept tak chociażby właśnie wiemy o tym, że za mało się rodzi dzieci, że społeczeństwo się starzeje to wiemy od od dawna wiemy również, że coraz trudniej będzie mógł funkcjonować system świadczeń emerytalnych na coraz mniej ludzi pracuje na rzecz tych, którzy już nie prostu nie pracują wiemy od dawna, że cała masa ludzi starszych ze względu np. na wyłączenie cyfrowe jak to się nazywa ma duże ograniczenia jeśli chodzi o możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, jeżeli chodzi o możliwość załatwiania sobie codziennych spraw chociażby przy pomocy właśnie internetu w urzędach itd. wiemy, że jest kłopot służbie zdrowia wiadomo, że ludzie starsi na bardzo dużo no za naturalnych powodów korzystają z tej z tego systemu owiec można by tak długo wymieniać właściwie, prowadząc tego typu rozmowy od wielu wielu lat te same wątki się pojawiają wszyscy mówią że trzeba by coś zrobić tylko ciągle mimo tych programów jakoś nie widać takich realnych pomysłów, które dały się zrealizować ja myślę, że jednak na te procesy możemy oddziaływać trochę to oddziaływanie następuje, chociaż pewnie wiele działań wymagałoby wzmocnienia takiego przyspieszenia, ale te decyzje faktycznie, które byłyby oczekiwane byłyby pożądane inną on nie następuje niestety, ale myślę, że to jest kwestia bardziej pewni, który Tattoo politycznej i ich też no trochę też decyzji politycznych co do pewnych rozwiązań np. jeśli chodzi o o przesunięcie środków chociażby na potrzeby opiekuńcze i nawet niektórych innych z innych obszarów czy przy czym większe wsparcie np. rodzin, które opiekują się bliskimi oczywiście nie są proste wybory, ponieważ też są uwikłane w rozmaite dylematy, ale też ograniczenia natury finansowej tym niemniej no można sobie wyobrazić scenariusz, w którym decyzje byłyby inaczej podejmowane i w poszczególnych krajach także rozwiniętych nawet krajach tutaj naszego tutaj krajach europejskich, gdzie też podobne procesy zachodzą jeśli chodzi o te oskarżenia się społeczeństwa o zmiany też tych relacji tej struktury ludności jednak są na rozwiązania są bardzo różne są wprowadza niektóre zresztą mierz już dawno były prowadzone np. w Niemczech systemu powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, a już prawie na ponad prawie 30 Rami także wydaje mi się, że nie jest tak, że jesteśmy bezradni i na poziomie koncepcji cały czas pojawiają się nowe pomysły, ale też też istnieje możliwość ich wcielania w życie prawdopodobnie czeka nas niebawem właśnie już jest przygotowanie ten proces będąc tzw. deinstytucjonalizacji wsparcia różnych grup takiego przechodzenia org z instytucji w kierunku wsparcia bardziej opartego nasi na w społeczności lokalnej na różnych usług środowiskowych na razie ta strategia nie weszła jeszcze w życie, ale jeśli wejdzie w życie no to będzie trzeba zostanie przyjęta będzie trzeba dalej DM no dobrze do tego, żeby te usługi środowiskowe rozwijać, chociaż akurat Polska ze specyficznym krajem, że akurat poziom instytucjonalizacji jest stosunkowo niewielki to znaczy wchodzi nawet te osoby, które wymagają takiej stałej opieki to stosunkowo niewiele z nich już teraz trafia do placówek takich stacjonarnych całodobowych jednak większości trafiają oni przez to, że są zaopiekowani w ramach rodziny, że po pierwsze, rodzina też zmienia swoją swoją jak struktura coraz więcej jest samotnych seniorów będzie coraz więcej, a po drugie, też te obciążenia dla rodziny w tej chwili są już zbyt wysokie jest tutaj trzeba na pewno przesunąć ten trochę ciężaru odpowiedzialności z rodziny najbliższych też kierunku jednak wspólnotowych bardziej rozwiązań to muszę przeprosić oczywiście to jest ogromny temat, ale tak trochę dziś tylko poruszamy, żeby zasygnalizować jakieś sprawy, więc w ostatniej minucie prosił o taką naprawdę minąć odpowiedź na pytanie, ale czy wg pana wiedzy wyliczeń my jesteśmy w stanie udźwignąć właśnie taką nowoczesną dobrze zorganizowaną pomoc senioralne biorąc pod uwagę co słyszymy o jakimś gigantycznym zadłużeniu państwa o ogromnych problemach właśnie zbilansowaniem tych wydatków z społecznych tak dalej na pewno będzie to trudne, ale myślę, że to jest kwestia nie tylko z pozyskania dodatkowych środków na te cele, ale także innej może bardziej rozsądny alokację środków daje mi się, że jest to możliwe w tej chwili też nasze naszym poziom wydatków na te cele nie jest aż tak wysoki w porównaniu z innymi krajami jest cały czas są pewne rezerwy pamiętajmy też że, inwestując pewne działania też senioralne wasz jest tego rodzaju inwestycja czy możemy zainwestować coś co jednak przyniesie wymierne korzyści np. inwestując bardziej profilaktykę zdrowotną miasto, żeby osoby starsze mogły dużej cieszyć się zdrowiem i owszem, musimy wyłożyć na to środki także te publiczne, ale zyskiem może być to, że te osoby na dużej będą w zdrowiu mogły pełnić różne role i później zaczną wymagać późniejszej Korony należny czas jest z służby zdrowia mocno obciążonej bardzo panu dziękuję za przynajmniej zasygnalizowanie tych głównych problemów związanych z polityką senioralną pan dr Rafał Bakalarczyk Instytutu polityki senioralnej senior hab centrum analiz klubu Jagiellońskiego był naszym gościem dziękuję bardzo, i zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA