REKLAMA

Jak pandemia i wojna w Ukrainie zmieniły i zmienią nasz rynek pracy?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-05-25 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:23 min.
Udostępnij:

Ledwo przestaliśmy czuć oddech pandemii na plecach, a Putin rozpętał wojnę. Jak to wszystko wpływa i wpłynie na tak ważną sferę naszego życia, jaką jest praca?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia to 2 czy środę 25maja ostatnie kilkanaście lat zapisuje się w naszej historii jako czas kryzysu, choć oczywiście o ostatnim, czyli wojny Ukrainie mówić kryzys to z pewnością za mało, ale jeśli dla potrzeb pewnego wywodu odłożymy w ramach samej wojny śmierć zniszczenia traumy to mamy właśnie kryzys i to w skali świata związanych z cenami surowców paliw energii żywności mamy wreszcie kryzys uchodźczy co szczególnie ze względu na skalę mocno Rozwiń » dotyka i będzie dotykał naszego kraju wcześniej mieliśmy pandemię, która kolosa nie wpłynęła na nasze życie funkcjonowanie naszych rodzin na rynek pracy miliony osób zaczęło pracować zdalnie, siedząc czasem w 1 pokoju z dziećmi, które zdalnie uczęszczały do szkoły dobrze jeśli były choćby 2 komputery i jako takiej jakości internetowe połączenie jeszcze wcześniejszy kryzys nazywany finansowym dokonał wielkich zmian w systemie zatrudnienia to wtedy pojawili się na niesłychaną skalę umowy zlecenie o dzieło, które przez związki zawodowe nazywane są do dzisiaj śmieciowymi i ich zwolennicy tłumaczyli, że tylko elastyczność zatrudnienia pracodawcom w trudnym czasie możliwość utrzymania czy tworzenia nawet miejsc pracy problem w tym że, gdy tamten kryzys się skończył ten rodzaj umów pozostał na rynku pracy dalej popularny, gdy wybuchła pandemia okazało się, że mnóstwo pracowników głównie usług zatrudnionych właśnie taki sposób straciło pracy w wyniku lockdownu, zostając bez żadnej osłony to wszystko musi mieć konsekwencje ima pojawiają się kolejne badania, które pokazują głębokie zmiany na rynku pracy bardzo ciekawe zaprezentowała 3 dni temu Rzeczpospolita, publikując dane barometru rynku pracy agencji zatrudnienia dzisiaj Group Poland wynika z nich, że ponad 13 pracujących Polek szykowała się na początku tego roku do zmiany miejsca pracy niemal dwukrotnie większa grupa pań deklarowała chęć zmiany zawodu mężczyźni wyraźnie mniejszym stopniu mają takie plany co potwierdza, że słabiej odczuli negatywne skutki czasu pandemii w środowej audycji, który rozmawiał z gośćmi o sprawach społecznych dzisiaj będzie o najnowszych trendach na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet zasygnalizowany dotąd wątki szerzej mówi pani prof. Iga Magda z Instytutu badań strukturalnych szkoły głównej handlowy w Warszawie w drugiej części chciałbym się wspólnie z kolejnym gościem prof. Jackiem Męcina z uniwersytetu Warszawskiego doradcą zarządu do spraw prawa pracy rynku pracy dialogu społecznego Konfederacji Lewiatan zastanowić jak ponad 3 000 000 uchodźców z Ukrainy głównie kobiet z dziećmi zmieni nasz rynek pracy wiemy wczorajszych danych około 3 400 000 osób z Ukrainy mamy w naszym kraju z tego 15% osiadł w Warszawie drugim miastem ich wyboru są Katowice trzecim Wrocław jak to wpłynie na rynek pracy w tych miastach z kolei z badania ARC rynek opinia wynika, że 27% Ukraińców nawet w obliczu zakończenia wojny chce pozostać w Polsce 54% chce zacząć u nas pracować generalnie słyszymy, że to może być dla nas zbawienne, bo ostatni spis powszechny potwierdził drastyczny wzrost liczby seniorów w Polsce i spadek liczby osób tzw. w wieku produkcyjnym wszystko to wydaje się bardzo ciekawe i Warty głębszej refleksji, na które już teraz zapraszam Maciej Zakrocki przedstawia prezes i Magda Instytut badań struktura szkoła główna pan w Warszawie dobry wieczór tuż pod wieczór z zacząć od tego wątku, który stał się pretekstem do naszej rozmowy chodzi o te dane, które przyjadą to pokazać o to zaskakująco dużo duża liczba kobiet chce albo zmienić miejsce pracy albo w ogóle zmienić zawód to ma być m.in. efekt czy wniosek jaki, jaki w wyciągnęło wiele kobiet sytuacji, którą przeżywaliśmy ze względu na pandemię jak pani tłumaczy to zjawisko myślę, że to jest pokłosie pandemii, ale pokłosie pandemii w tym sensie, że wszystkim się wiele osób zobaczyło jak inaczej może zupełnie wyglądać rynek pracy, które nagle jednak stało się bardziej elastyczny bardziej jednak przyjazny pracownikowi szczególnie temu, który ma to, że wiele innych obowiązków rodzinnych np. opiekuńczych i który potrzebuje tego wsparcia włączeniu Rice zawodowego życia rodzinnego to jest zdecydowanie plus tej pandemii, że faktycznie wiele aspektów pracy i organizacji pracy, które wydawały się, że są niemożliwe do wdrożenia to nie uda to proces w domu tu dzieci pracownicy będą się obijać ani nie będą swoje za realizować pokazał sól działa jednak ta obopólna korzyść była była wyraźna i to jest takie pozytywne faktury bądź otworzył wiele nowych okienek terenowych możliwości i faktycznie to widać cele ważne, że jak spojrzymy na dane statystyczne dotyczące tego jak funkcjonują rynki pracy Unii Europejskiej takie ciekawe badanie Eurostat zrealizował to tysiące osiemnastym roku przyjrzał się różnym warunkom pracy na europejskich rynków pracy będą m.in. elastyczność pracy możliwość decydowania czy współdecydowania o tym kiedy się kończy, kiedy zaczyna pracę też takie aspekty pracy warunki pracy bezpieczeństwo fizyczne wymagania w miejscu pracy no niestety Polska tu badane wypadło na szarym szarym końcu dokładnie w wielu aspektach pracy była dosłownie ostatnim miejscu pokazując, że Polski rynek pracy był bardzo mało przyjazny pracownikowi długo można by dyskutować o tym, skąd się działo myślę, że pracodawcy czynności w Polsce długo byli przeznaczeni do tego, że mają proszę wysokiego bezrobocia mieliśmy 20 lat temu, że mają dostępnych pracowników, żeby każde żądanie to nowe datowanie decydują o warunkach zatrudnienia i stąd takie kiepskie wyniki i sąd co miało przełożenie na wiele innych aspektów funkcjonowania rynku pracy i na szczęście ta ten efekt bandami myślę, że tutaj rozumieniu za kilka dowiemy się czy faktycznie Polska dziś wyżej skoczyła drobnica, ale jeśli rzeczywiście łatwo zrozumieć chęć ewentualnie zmiany pracy właśnie, aby znaleźć pracodawcę, który będzie bardziej otwarty na pracę, którą znamy np. hybrydową właśnie ostatnio, czyli trochę w domu trochę trochę w miejscu pracy, żeby było to to jest zrozumiałe natomiast zyski bardzo dla mnie przynajmniej jest ten wskaźnik bardzo duży, bo niemal 23 kobiet wg tych badań barometru rynku pracy agencji zatrudnienia gdzie Group Poland przymierza się do zmiany zawodu czy to oznacza, że to jest takie proste czy to oznacza, że mówimy o ewentualnie zawodach bardzo pokrewnych, bo również z innych danych czy informacji, które od lat jakoś śledziłem z racji zawodowych też w Polsce nie było jakoś bardzo rozwinięte to coś co nazywamy albo o kolei zawodowych albo przekwalifikowanie do czyli, czyli czegoś takiego co właśnie powodowało, że człowiek na rynku pracy bardzo łatwo jest w stanie reagować chociażby np. na nowe potrzeby tego rynku właśnie przez tak takie niemal ustawiczne doskonalenie się wydawało się, że w Polsce jest to też nie najlepiej rozpropagowane rozwinięte stąd nie zaskakuje ten wysoki odsetek kobiet, które myślą o zmianie zawodu faktycznie, jeżeli chodzi ze statystyki tzw. kształcenia Ustawicznego tego Life Long Learning uczenia się przez całe życie to wypadamy kiepsko tam jest tylko kilka procent osób, które deklaruje, że w ciągu poprzedniego miesiąca badania te podejmowały działania dotyczące podnoszenia swoich kwalifikacji swej objętości co więcej wśród tych kilku procent osób to robiły najczęściej są obowiązkowe szkolenia BHP niestety w tych statystykach, więc faktycznie pod tym względem, aby ten rozdźwięk między chęcią zmiany zawodu bez tego od zmiany kwalifikacji wydaje się wydaje się zaskakujący, ale moim zdaniem ta sprzeczność też pozostawiająca charakterystyka tego jest niekoniecznie tak bardzo szokujące, że byli pod uwagę tego to zawody się zmieniają i to jak spojrzymy na rynek pracy ostatnio na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat po tak naprawdę w ramach samych zawodów lepszemu nazwany zawodów, które się wykonuje bardzo zmienia się charakter tej pracy, czyli to co te prace wykonuje na ile to jest praca z maszyną to przecież człowiekiem na ile to jest praca, która nie rutynowa ana ile taka, która wymaga coraz więcej kreatywności w tym zawodzie myślę, że sporą część ankietowanych kobiet o tym też był częściej kobiety wykonujące pracę już średnich wysokich kwalifikacjach, a pewnie myślą o zmianie zawodu myślała o tym że, że przejdzie mają, wykonując nowe nowe czynności nowe nowe zadania prace, które są inne niż wykonywaliśmy na stanowisko nie szukali starszego specjalisty w banku np. lat temu 20 to tak naprawdę, że zmieni dokonał tego zawodu czynności, które one wykonują już są bardzo bardzo różne no i jednocześnie dostrzegają jak bardzo ten rynek pracy się zmienia ten charakter pracy, która jest wykonywana się zmienia i pewnie dostrzegają to tego wolę najłatwiejszym sposobem na zdobycie nowych umiejętności to jest jednak zmiana zmiana pracy może też jest także pandemia to w jakim sensie obnażyła pewne słabości niektórych gałęzi gospodarki może tak powiem m.in. z innych badań wynika, że kryzys ostatnich 2 lat zmniejszył dochody i dobrobyt finansowy aż 51% kobiet no i kojarzony jest m.in. z tym, że akurat duża część pań zatrudnionych jest właśnie w na przed usługa ach, tego typu, które na skutek pandemii najbardziej ucierpiały w okresie tzw. lockdownów i że to też może być takim impulsem, że skoro łatwo było stracić pracę nie wiem salonie kosmetycznym, bo był zamknięty przez wiele miesięcy jak wybuchła pandemia ana dodatek się jeszcze było właśnie zatrudnionym nie wiem no bez gwarancji jakiejś ochrony to może to jest też refleksją jeśli mogę tak powiedzieć po czasie pandemii, żeby poszukać pracy zupełnie, gdzie indziej to dłuższe pozostawanie w i było bardzo wyraźnie widać tam powierza dane którymi dysponujemy został pokazywał statystyki, że faktycznie rzecz kobiety częściej traciły pracę w okresie pandemii w okresie pracowały w tych sektorach usługowych, gdzie to ryzyko było największe idzie idzie też utrata z pracy była najwyższa w takich branżach turystyka czy restaurację i nie wiem czy państwo pamiętają, ale po tym, jak ta liczba zakażeń spadła o ten covid to się wydawało uznane na wakacjach w zeszłym roku bardzo bardzo głosi szybko okazało się, że tak naprawdę trudno wrócić do poprzedniego to poprzedni poziom zatrudnienia w branżach usługowych, ponieważ tych pracowników już niema się przekwalifikował-li w tym okresie, kiedy nie mieli pracy znaleźli nowe miejsca pracy nowe umiejętności gry wykonywali, które często nie było lepiej płatne może miały właśnie lepsze warunki pracy względem elastyczności albo przynajmniej bezpieczeństwa zabezpieczenia tej pracy i te w większości kobiety na te miejsca pracy w turystyce handlu i usługach niechętnie niechętnie wracały myślę też znaczenie miało o postrzeganie niektórych zawodów są też zmieniło patrząc na ryzyko narażenia na zachorowanie na na złapanie infekcji covidowej w jakikolwiek inny miejscu pracy też spowodowały część osób, bo inaczej patrzyła na to chcę jak i miejsc pracy chciałaby pracować mając wnoszę o władzę no nie wiedzieliśmy co ciągle nie wiemy jak to będzie z tymi Hypo Demjan przyszłości czy nie będzie, gdzie kiedyś powrotu lockdownów podobnych Otóż powoduje, że decyzję o tym, jakim jest pracować są są inne i ponoć podał się na decyzję o zmianie pracy zawodu w szczególności kobiet to i teraz jest kolejne pytanie drewnem się, że bardzo ciekawy Ano m.in. wróciło jeśli można tak powiedzieć w ostatnich dniach, kiedy to pan premier Mateusz Morawiecki miał jakąś taką sesję pytań odpowiedzi z młodymi ludźmi to było raptem 21maja, więc 4 dni temu no pytany był między nimi sytuacji kobiet na rynku pracy powiedział, że na raty równe zarobki wynikające z nich luka płacowa w Polsce nie jest akurat jakimś wyraźnym problemem pod tym względem mówił pan premier nasz kraj może ma pewne problemy, ale przynajmniej na tle unijnej średniej wypadamy całkiem nieźle nie mamy się również za co wstydzić kwestii dostępu pań do stanowisk kierowniczych i tras o następne zdanie chodzi cóż jednak z tego skoro coraz większa grupa Polek staje się w ostatnich latach bierna zawodowo i rzeczywiście statystyki pokazują że, że jest to problem chciałbym panią poprosić o ocenę tej tezy, a jednocześnie za ile oczywiście przejdziemy do pytań, skąd się może brać nowe zasady są tylko osobnego wątku na początek przynajmniej pochodzi od luki po sobie jednak wróciła powiedział wyraźnie, że nie to nie jest pan premier przedstawił natomiast to bierne zawodowo i wysokie dzisiaj okazało się badań wyniki badań, z których korzystamy, analizując rynek pracy, czyli badanie aktywności ekonomicznej ludności realizowane przez GUS mamy nowe dane za pierwszy kwartał tego roku, które pokazują, że na rynku pracy po procesie poprawia także ta bierność zawodowa rok do roku listy kwartale tego roku prowadzi do pierwszego kwartału poprzedniego roku wyraźnie też zmalało zatrudnienie rośnie, więc w takim krótkim okresie, tocząc mamy poprawę sytuacji natomiast rozumieć to najbardziej odnosi się pan premier do tendencji długookresowych faktycznie na przestrzeni ostatnich 67 lat widzimy spadek aktywności zawodowej kobiet w takim wieku produkcyjnym lub też wyhamowanie wzrostów o tyle jest to ciekawe, że tyle uważne spojrzenie na różne grupy kobiet, ponieważ całość tej aktywności zawodowej kobiet udział w rynku pracy ciepłem ciągnie do góry rosnące wykształcenie rosnący poziom kształcenia to, że coraz większy odsetek kobiet i man na wyższe wykształcenie, więc jego średnia aktywność zawodowa się rzeczy rośnie ratujących spojrzymy na aktywne zawodowo wśród kobiet w ocenie średnim w szczególności tych jest niczym ona przestrzeni ostatnich 67 lat tak wyraźny spadek to jest przede wszystkim pokłosie kolisty realizowanych przez ten sam rząd pana premiera Morawieckiego, czyli świadczenie 500 plus, które wyraźnie przełożyło się na spadek aktywności zawodowej kobiet i czy chcemy także nie ma nie ma twardych badań na ten temat natomiast też nowe rozwiązania wprowadzone do tego organy przepraszam wejdzie słowo Konfederacji Lewiatan oni twierdzą, że w przy 500 rynku pracy znikną tylko długofalowo to może nawet około 160 000 dziękuję za pół Ameryki gwarantuje realizowane było ponad 100 000 długu stary już tak, ale to było po łączy, gdy wprowadzono świadczenie 500 plus pamiętaj, że napój został rozszerzony na wszystkie rodziny tak ten bodziec do tego, żeby na rynku pracy nie być osłabnie mało wiemy o tym jak teraz w tym okresie wygląda szkoła świadczenia 500 rosną na stosunku pracy, chociaż przypuszczam, że to nie jest mu świadczenie 500 czy też inne rozwiązania, które wspierają dochodową rodziny z dziećmi, które potrzebujemy może właśnie winnym w innym ujęciu, ale jak potrzebujemy natomiast kombinacja tego od różnych transferów 3 trudności w rynku pracy o to w tych mówiliśmy także są miejsca pracy często nieelastyczny mało przyjazne rodzicom wymagają dojazdu transportu, którego często publicznego nie ma jak policzył wszystkie koszty podjęcia pracy kwestia opieki nad dziećmi, która nawet, jeżeli jest wielu jednak obszarach 6 obszarach wiejskich i opieki nad dziećmi i placówek opieki nad dziećmi nie ma w miastach, nawet jeżeli są bardzo często są po prostu zbyt drogie i jak się uwzględni to wszystkie wydatki co trzeba poczynić, żeby do pracy móc pójść mu do pracy dojeżdżać dojechać do pracy w co się okazuje, że na rachunek wychodzi taki, że najczęściej ani bardziej ekonomicznie jest w krótkim okresie pozostać z tomu jest biernych zawodowo Polek jest faktycznie problemem problemem także co się rodzi mówi, ale Polska soczysty kontekst spojrzy na aktywnych zawodowo kobiet łącznie to odstaje bardzo minus w tym wszystkim tym, że kobiety w Polsce szybko odchodzą z rynku pracy mamy bardzo niski wiek emerytalny jesteśmy 1 ostatnim krajem który, który ma nierówny wiek emerytalny kobiet mężczyzn i to, że kobiety przechodzą na emeryturę wiek lat 60 tylko pozornie jest przywilej i o tym można by długo opowiadać o tym tylko w dużej mierze przekłada się na tak słabe miejsce Polski, jeżeli chodzi o aktywność zawodową kobiet dąży w tych ostatnich nim 3 minut naszej rozmowy bym z zapytał czy pani w takim razie by postulowała co jest wydaje się politycznie kompletnie niemożliwe tak, bo wszystkie partie opozycyjne, gdzie podejmują zacznie zaczynamy od tego, że nie zlikwidujemy 500 plus, a potem do biur mówiąc będą dalej robić czy rzeczywiście po tym co się wydarzyło w ostatnich latach w Polsce wyobraża sobie w sytuacji, której wróci temat podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet i ograniczenia programu 500 plus np. tylko osób szczególnie potrzebujących albo do posiadających wiek, więc większą liczbę dzieci, żeby zmienić poprawić sytuacji z 1 strony akty aktywności zawodowej kobiet, ale z drugiej poprzez to jest bardzo powiązane poprawić sytuację finansową kobiet już w okresie po zakończeniu pracy, czyli na emeryturze poprzeczne myślę, że obniżenie podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne i tylko myślę, że będzie to może jakoś prowadzone tak, żeby to i dlaczego nazwane nieczystości wygląda równymi rozumiem innymi działaniami koniecznie podnoszeniem oficjalnym wieku emerytalnego może jakąś inną zachętą do tego, żeby jednak dłużej pracować, chociaż trzeba wyraźnie powiedzieć ten obowiązkowy formalny wiek emerytalny bardzo silnym sygnałem dla pracowników, kiedy powinni pozostawać na rynku pracy, kiedy pozostaną na rynku pracy, więc wcześniej później serce znajdzie się odważny jednak przywrócić podwyższony wiek emerytalny już ich znaczenie, więc plusy jest nam się ekonomi politycznej też coraz mniej rozumiem tego polityka funkcjonuje, więc albo daje cieszy ponownie, że raczej nierealne jest po prostu wycofanie czy po prostu powiedzenie zabieramy teraz nie tym najbogatszym gospodarstwom domowym w ramach 1 miał sens no ale pamiętajmy, że po pierwszym powiedzieli, że możliwość prostego rekonstrukcja tego systemu, żeby jednak skupię się budować go istniejący drugi system świadczeń rodzinnych, bo mamy 2 systemy równolegle funkcjonujące po drugie, częściowo może jednak wykorzystać te środki duże na usługi dla rodzin z dziećmi, które bardzo brakuje, które z 500zł trudno trudno opłacić no po trzecie jest inflacja jest, bo najsilniejsze tutaj czynnikiem wpływającym na to jak bardzo maleje wartość realna świadczenia 500 ostatnie 5zł szesnastym roku to nie jest także poniżej 150 obecnie ten poziom inflacji, więc jest to już jakiś rodzaj stopniowego wygaszania tego świadczenia choć bardziej by w razie sytuacji, w której ktoś wpadnie na pomysł waloryzacji tego świadczenia niż rzeczywiście jego zlikwidowania sądzi pani pakujemy wykonują politycy szybko trudno mi się wypowiadać ekonomicznie ekonomicznie nie miałoby sensu takiej postaci o wyborze polaryzować bardziej na dole rozkładu wśród uboższych gospodarstw ekologicznych poniżej mediany to takie rozwiązania mają sens natomiast tutaj bardzo dużo szczegółowych rzeczy, które należałoby wziąć pod uwagę takich parametrów w systemie podatkowo zasiłkowych, a ten rząd jednak lubi bardzo bardzo proste rozwiązania takie wydziały toporną, więc faktycznie jest obawa, że to po prostu będzie waloryzacją nieważne jak koszty jakie, jakie skutki długoterminowy bardzo dziękuję za rozmowę państwo i badań strukturalnych szkoła główna handlowa w Warszawie była pierwszą bardzo dziękuję serdecznie dziękują Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz z nami zapowiadany pan prof. Jacek Męcina Uniwersytet warszawski doradca zarządu do spraw pracy rynku pracy dialogu społecznego Konfederacji Lewiatan dobry wieczór kłaniam Przytyk najpierw, żebyśmy zaczęli od od chyba dobre wiadomości, bo takich danych, które między nimi publikuje ARC rynek opinia, ale nie tylko są też dane centralnego rejestru ubezpieczonych ZUS-u wynika, że do coraz większa liczba osób z Ukrainy sama pokrywa koszty swojego utrzymania chcę pracować to jest co w związku z tym widzi to właśnie wydane danemu coraz większa liczba osób podlega ubezpieczeniom emerytalnym rentowym w Polsce no, więc może nie będzie tak źle jak jeszcze niedawno myśleliśmy także się strasznie cieszę przede wszystkim z tego, że po ogółem Polski rynek pracy tak już generalnie nie traktuje my plac lotników cudzoziemskich, których jest przecież coraz więcej na rynku, pomijając teraz ten kraju u Ukraińców na polskim rynku pracy bez, których pewnie byśmy sobie w ogóle nie podzieli nie nie poradzi i gospodarczą i rady nie jest spychany do szarej strefy tylko jest to praca legalna i te dane ZUS rzeczywiście potwierdzają, ale ten drugi aspekt, na które pan jak zwrócił uwagę po to, że one ci Ukraińcy sobie radzą sami poszukują pracy miałem takie wrażenie czasem, że mu, gdyby nie ta zapobiegliwość ne obywateli ukraińskich tutaj, którzy mają wiele kontaktów m.in. kontaktów ze swoim ani ze swoimi rodakami, którzy już od pewnego czasu są na rynku pracy no to byłoby znacznie gorzej, a tak jakoś sobie radzimy, bo jeśli aktywność ne państwa taką zorganizowaną, a działalność to tego nie zbyt mało, mimo że 3 miesięcy o tym mówimy co można było zrobić sam zupełnie niezłe pomysły jak integrować na polskim rynku pracy, ale np. jeśli szukać złych wieści to one też złe wieści mu przede wszystkim brak informacji o tym u ilu obywateli Ukrainy chciałoby ne podjąć pracę, w jakich zawodach, w jakich branżach w jakim wymiarze, bo przecież nie zapominajmy, że często są to matki, które opiekują się swoimi dziećmi, a więc na ogół większość z nich nie będzie poszukiwało pracy pełne etatowej, a pracę raczej niepełna etatową dorywczą i tutaj wiemy bardzo mało, bo nie stworzono takiego systemu informacji o obywatelach, a nawet plan nawoływały do takiego mini PC powszechny, żebyśmy widzieli, a kogo tutaj mamy, bo wtedy łatwiej jest po prostu zaplanować pomoc ja znalazłem takie dane np. z marca okazało się co zaskoczyło nawet z punktu widzenia ciągle takich powszechnych dosyć utyskiwań, że tak rzadko w Polsce można zdobyć pracę no takie pełne zatrudnienie jak kiedyś mówił na etat okazuje się, że w marcu pracowało na etacie 57 i 2% ubezpieczonych obywateli Ukrainy 42,3% wykonywało pracę zlecenia tylko 2% zatrudnionych było na umowie o dzieło no oczywiście więcej osób więcej mężczyzn prawie 63% otrzymało pracę etatową natomiast co druga kobieta miała umowę zlecenie z 1 są okazywało, że jest już pewnego rodzaju też taka normalność na rynku pracy dla tych osób, ale to jednak nie jest ciągle ten efekt z wcześniejszych jeszcze lat, kiedy to głównie mężczyźni przyjeżdżali do pracy widzieliśmy ich na budowach przede wszystkim kobiety może mniejszym stopniu, chociaż też przede wszystkim w usługach handlu, ale teraz właśnie wiemy, że ogromna część tej liczby ponad 3 000 000 uchodźców, którzy dostali się do Polski to kobiety z dziećmi czy to pana zdaniem wywróci to nasze właśnie takie wyobrażenie pewnego uporządkowanego już trochę tego rynku pracy dla tych osób czy czy to coś zmieni również dla nas tu na miejscu jeśli chodzi o rynek pracy to ja może, zanim przejdę do tego bardzo interesującego wątku to mój uzupełni trochę dane na dzisiaj sprawdziłem, że te mamy mamy oficjalnie 160 nawet trochę więcej ponad 160 000 zgłoszeń od pracodawców, którzy zatrudnili obywateli Ukrainy już pod rządami nowej ustawy o pomocy dla Ukraińców, a więc widać, że ten proces jakaś przebiegać na tle tych ponad Novum 3 000 000 oczywiście kobiety dzieci jak, więc ja myślę, że u o około 800700 000 to jest tak możliwość ewentualnie tych, którzy mogliby się aktywizować na rynku pracy w rejestrach urzędów pracy mamy z kolei zarejestrowanych 200 000 obywateli Ukrainy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni albo poszukujący pracy i teraz, przechodząc to tego wątku, który pan pyta to specyfika polskiego rynku pracy i i ja się cale nie cieszę z tego, że nie na polskim rynku pracy ta praca, a w niepełnym wymiarze naprzód nafciarze tak to jest tak mało popularna, bo mu z mojej perspektywy analityka rynku pracy wynika że, gdybyśmy mocno promowali to niepełna etatowe zatrudnienie być może mielibyśmy wyższe wskaźniki zatrudnienia kobiet i tutaj mamy klasyczną sytuację, w której na Polski rynek pracy napłynęło kilkaset tysięcy kobiet kobiet, które są na UE głównym no i obciążone nazwijmy to opieką nad swoimi dziećmi, a więc na ogół nie nastawionych na pracę pełne Kato ja myślę, że właśnie w tym przypadku możemy przećwiczyć na polskim rynku pracy pracę w niepełnym wymiarze pracę sezonową pracę dorywczą w komendzie główny element aktywizacji na polskim rynku pracy i obserwuję też pracodawcy nie są do końca tak organizacyjnie mentalnie przygotowani do tego, aby zatrudniać w niepełnym wymiarze myślę, że tutaj może być pewna bariera takiej większej aktywności kobiet ukraińskich na polskim rynku pracy, ale jeszcze tak zapytam czy biorąc pod uwagę obecność i polskich kobiet na rynku pracy to tak ładnie brzmi właśnie tak chciał różnicować ale, ale chodzi o po prostu o nawiązanie do tej pierwszej części audycji, w której dzisiaj po po poruszają też m.in. temat takiego niezbyt wysokiego poziomu aktywności zawodowej kobiet w Polsce i i że czy ta sytuacja nie spowoduje, że jeszcze trudniej będzie znaleźć kobietom pracy w związku z tym, że tak wiele kobiet, które no co tu dużo mówić również takich powodów trochę prozaicznych być może będą z punktu widzenia choćby oczekiwań płacowych w no będą chętniej zatrudniane no to jeszcze bardziej mogłoby zniechęcać czy mówiąc właśnie tym językiem fachowym dezaktywizacja dać do Polki, które właśnie też stopniu do daleko niezadowalającym chyba podejmują pracę mogę ja bezpośrednio takiego zagrożenia nie widzę nie widzę także, dlatego że w Polsce skłonność kobiet niestety do zatrudnienia, a w niepełnym wymiarze jest ne niewielka jeśli tam się jak zmusić to raczej, promując zatrudnienie we, a mu różnych zawodach związanych po pierwsze z usługami związanych z usługami profesjonalnymi i związanych z wykonywaniem pracy w 2 u firma i instytucjach UE wydają się, że jeśli mówimy w tym i aktywności zawodowej kobiet ukraińskich tutaj raczej będziemy mieć do czynienia z zatrudnieniem sezonowym czy w niepełnym wymiarze, a 3 podstawowych gałęziach ogromną szansą jest ogrodnictwo i rolnictwa tutaj niestety Polacy od kilku lat nie chcą pracować mamy niestety sygnały, że obywatelki Ukrainy zachęcane do tak, aby podejmować pracę obrotnicy wie np. już ruszają nad nim zbiory truskawek chociażby pod Płońskiem, a to żalą się, że stawki, które oferują polscy ogrodnicy są zbyt małej to może być pewna mu pewna bariera Polki od dawna już nie pracują przy zbiorze truskawek później jak i innych obozów w 2 przy pracach polo drugi obszar to będą usługi turystyczne, a więc co jest takim drugim ogromnym zatrudnieniu sezonowym charakterystycznych dla polskiego rynku pracy, więc właśnie od maja do września przypomnijmy, że w tych 2, a aż 3 sektorach ogrodnictwo rolnictwo turystyka i tych miejsc pracy sezonowej pojawia się nawet to 500 000 w okresie letnim pewnie we tym roku będzie podobnie i pan jest ogromna szansa na to, żebyśmy my mieli zebrane owoce miękkie później warzywa zboża itd. Imielin nieco niższe ceny usług, a w turystyce bo, a ja mu mniej więcej co roku słyszę, że głównie firmy turystyczne lasy mówi np. Pomorza żalą się, że muszą podwyższać ceny tych usług, dlatego że nie ma pracowników więc, aby była szansa może nawet na nieco niższą inflację spowodowaną tym sezonowym wzrostem zapotrzebowania na pracowniku, więc czemu wydaje mi się, że nie to są obszary, w których Polki słabo się aktywizują i w związku z tym nie widzę takiego bezpośredniego zagrożenia, że ma o gorzej płatna praca na Ukrainę będzie wypierać prace pole przy tych pracach rozwojowych mogą lekko ciut młodzi ludzie, którzy tradycyjnie podejmują PLW te prace sezonowe ale, ale nie nie kobiety, a tutaj ten problem z niskim wskaźnikiem aktywności kobiet na rynku pracy jest odrębny temat czy zaczynać, bo przyjemnościami, a będą coś na ten temat jeszcze umowy i gdy to i może przy następnej okazji tylko go poruszyłem, dlatego że rząd się już w ogóle dzisiaj pojawił natomiast chodzi właśnie o to, że wszyscy zwracali uwagę w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna i i właśnie tak wiele osób szukało schronienia w naszym kraju to właśnie wszyscy wskazywali, że przede wszystkim są to kobiety, a więc rozumiem, że właśnie obecność tych ludzi kobiety często z dziećmi tych kobiet no może akurat mieć jakieś specjalne znaczenie dla tego naszego rynku pracy dla sytuacji kobiet w Polsce na na rynku relacji Kania uspokajam ja nie widzę takiego bezpośredniego zagrożenia natomiast większe zagrożenie jest dla mnie to, że oprócz tego zatrudnienia sezonowego czy niepełnym wymiarze, których moglibyśmy zatrudnić Ukrainki chciał podjąć takie zatrudnienie nazwijmy to sezonowe uzupełnienie dotykamy tematu nie o możliwości wykorzystania potencjału kapitały łódzkich, który przybył do nas w tej dramatycznych okolicznościach, ale który mógłby pracować teraz chciałem o to zapytać go, bo właśnie jak pan mówił o tych prostych pracach czy ogrodnictwie rolnictwie czy usługach coś zacząłem zastanawiać czy w jakim sensie nie tracimy okazji do tego, żeby no za pewną zapewne mnóstwo wartościowych ludzi z punktu widzenia kompetencji w ten sposób nie stracić to jest przecież ten ja sam jestem z tego pokolenia gdzie, gdzie się w latach siedemdziesiątych no 80 tych oczywiście pomijam tych trudności wynikające ze stanu wojennego ale, ale mówiło się prawda, że właśnie truskawki w kwestii czy wino grona w we Francji zbierali lekarze prawnicy nie inżynierowie prawda i to oczywiście inne czasy inna sytuacja to po prostu się opłacało ze względu na wartości złotego ale, ale z drugiej strony była to jakieś marnotrawienie potencjału tych ludzi, więc w związku z tym pytanie jest właśnie takie czy czy teraz ze względu na przyjęcie początkowo barierę językową pewnego rodzaju właśnie konieczność znalezienia pracy szybko nie będziemy tracić cennych ludzi innymi słowy czy widzi pan możliwość stworzenia takiego mechanizmu, żeby i inżynier kobieta inżynier lekarz informatyk itd. znajdowali pracę w swoich zawodach no, więc podstawową barierę jest brak informacja już niemalże po tygodniu, o ile tak uczestniczyłem w jakimś panelu z przedstawicielami rządu namawiałem po pierwsze, lepsza koordynacja po drugie do zbierania i informacji, a dopiero teraz jak zwykle ma można powiedzieć ne mu prywatny rynek wypuszcza jakieś aplikacje, które mają pomoc i pracodawca i obywatelom Ukrainy, którzy chcieliby móc aktywizować się na rynku pracy, bo po po 1 stronie mamy profesjonalistów nie wiem inżynier już sławny świetnych informatyków ukraińskich, którzy z powodzeniem znajdują zaczynają znajdować na my tutaj pracę w firmach mówimy i informatyka ach, my akurat a, ale są też zawody regulowane, do których dostęp jest ograniczone przepisami prawa to są lekarze po samym psychologowie i mamy niestety ma, a w przypadku psychologów zrobiono chyba jakiś wyjątek no ale wiem mam z takich informacji my, które docierają do 3 mamy np. tutaj poważną grupę lekarzy, którzy chociażby, wykonując pod opieką, a nie polskiego lekarza mogliby wykonywać usługi tzw. samopomocowe, a nie mogą, bo przepisy formalne nakaz nie pozwalają wystarczyłoby jakąś specustawę tak jak w przypadku polskiego absolwenta Akademii medycznych czy medycznej trzeba odbyć się staż to w tych warunkach można by było wyobrazić taką specustawę, która dawałaby możliwość odbycia takiego stażu przez 3 miesiące pod okiem naszego lekarza potrzebę, żeby przejść przez ten proces dostępu do rynku placu w zawodach regulowanych i takich niestety regulacji brakuje i rząd choć, ale może tata się trujące, a może to jest związane trochę, bo po prostu przypomniało mi się coś, o czym za sekundę powiem może jest to związane jednak z tym, że jesteśmy, więc w w 1 rodzinie państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie jak wiemy swoboda przemieszczania się osób również upoważnia do tego, żeby podejmować pracę także w tych zawodach, aczkolwiek na pewno po jakimś egzaminie językowym to nie ulega wątpliwości, niemniej jednak jak pan dobrze pamięta, bo to między pojawiło się w ostatnim okresie naszego procesu negocjacyjnego członkostwo w unii europejskiej pojawiła się sprawa uprawnień dla pielęgniarek i okazała się, że pielęgniarki, które w Polsce miały 2 rodzaje wykształcenia albo po studiach albo policją pielęgniarskim te po liceum pielęgniarskim no z punktu widzenia właśnie tego jednolitego rynku pracy uznawane były za osoby o niewystarczających kwalifikacjach w nie wracając szczegółowo jak ten problem został rozwiązany pokazywało to jednak czy rzeczywiście to nie jest tylko kwestia chyba spec ustawy w ramach naszego kraju, ale jakiś pewnych już rozwiązań na poziomie unijnym tak miesięcznej wydaje to znaczy w jakim zakresie ma pan redaktor rację, ale biorąc pod uwagę to, że przygotowaliśmy pewne regulacje specyficzne no Unia europejska na takie rozwiązania, w których rękę no poprzez system nowy film modyfikacji uzyskujemy zgodę na jakieś rozwiązanie intertemporalne myślę, że no nawet nie skorzystaliśmy z tego by z możliwości, aby to sprawdzić, więc tutaj tutaj uważam, że nie w pełni wykorzystujemy ten potencjał, który jest zresztą www biorąc pod uwagę także to, że w przypadku tych zawodów regulowanych akurat mamy do czynienia z tymi usługami publicznymi, których jest większy deficyt, a od czasu do czasu słyszy się już takie dane mega pewne opinie na temat tego, że obywatele Ukrainy, którzy dostali dostęp do tych usług publicznych no, a utrudniają dostęp do Polaka aktorów, którzy przez to i tak mają problemy, a ta sytuacja jeszcze to pogłębia, więc w ten sposób ma tworzą jakieś możliwości świadczenia usług w formule taki samo pomocowej dla dalibyśmy możliwość także odciążenia tych najbardziej newralgicznych usług publicznych Estoril mamy do czynienia z drugiej strony wracają już do tego wątku rynkowego ma nie płacilibyśmy, a tak cennych kwalifikacji kompetencji nie wiem właśnie informatyków inżynierów, którzy no mogliby po prostu pomóc gospodarce po kule tutaj dań pan redaktor pozwoli ja tylko zapisuje, ale zupełnie nowe wątek, który się pojawia, bo mu dziś, gdy mówimy o ne aktywności obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, a jeszcze mocniej możemy powiedzieć, że ten proces demograficznego starzenia się niedoboru zasobów kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy jest już tak wielki, że możemy z całą pewnością powiedzieć, że bez obywateli Ukrainy mecz z kilku pewnie set tysięcy innych obcokrajowców Polski rynek pracy Polska gospodarka po prostu nie daliby radę, a po stronie pracodawców a to by jeszcze mocniej uświadamia, że bez automatyzacji robotyzacji lub zupełnie nowych procesów to po prostu sobie w dłuższym okresie czasu poradzić dziś cieszymy z tego, że mamy obywateli Ukrainy, którzy mogą nam pomóc wielu obszarach jak dziś mocny akcent postawił na tę pracę sezonową, do której trzeba zachęcić ją także zorganizować, jeżeli to wszystko będzie polegało na tym, że ma osada ZUT sami będą musieli organizować, a mimo to nie będzie takie łatwe jak dlatego wracam do takiego pomysłu bardziej zintegrowanego podejścia do integracji społecznej integracji zawodowej z rynkiem pracy obywateli Ukrainy, a tego wciąż nie ma nie ma oferty dla samorządu, bo samorządy muszą radnym zarządzać tym procesem samorządy to robią tyle ile mogą i robią bardzo wiele trudnych warunkach przecież Polski ład spowodował, że dochody samorządów jeszcze są bardziej ograniczone, ale potrzebny nam są takie systemowe rozwiązania, bo jak widać po pierwsze, ta wojna jeszcze trochę potrwa, a po drugie, my ci obywatele, którzy wybrali azyl w Polsce taki azyl bezpieczeństwa w tym znaczy nie znaczeniu prawnym i no pewnie tutaj jeszcze jakiś czas zostaną my w naszym dobrze pojętym interesie powinniśmy podejść do tego profesjonalnie, bo na razie tego po prostu nie widać to, że sobie radzimy nie ma jakiś wielkich zagrożeń takich jak kryzys humanitarny, który przecież mogą się zdarzyć to tylko zawdzięczamy ogromnemu wysiłkowi społecznemu i takim obywatelskim inicjatywa samorządom, które bardzo odpowiedzialnie do tego podeszły i oczywiście Andrzeja sam jak pomijam i nie ignoruje tego wszystkiego co zrobi państwo po ta ustawa o dostępie do rynku pracy do świadczeń została uchwalona bardzo szybko tylko bardzo wielu o, żeby spróbować bardziej profesjonalnie do tego podejść bo, bo to zmęczenie materiału będzie coraz bardziej widoczne my musimy postawić na profesjonalne zarządzanie publiczne tym ogromnym wyzwaniem tu ja tylko dodam właśnie przypomnę, bo byłem na początku 27% Ukraińców na dzisiaj przynajmniej, którzy są w Polsce deklaruje, że nawet po zakończeniu wojny chcą tu pozostać, a znowu, gdyby tę 27%ową grupę rozłożyć na na na grupy wiekowe to się okaże, że naj większa ta grupa, która deklaruje to jest to są młodzi ludzie i znowu z punktu widzenia tych chociażby ostatnich danych wynikających ze spisu powszechnego przy właśnie naszym starzeniem się naszym sensie społeczeństwa no to są wszystko dobre wiadomości właśnie chyba warto akcentować to również będzie zmieniało klimat wokół obecności tych osób wśród nas, a sam fakt, że będą coraz liczniej podejmować pracy co znowu będzie miało znaczenie dla naszego PKB dla składek dla ZUS-u itd. to to wtedy zupełnie inaczej będziemy na na to wszystko patrzeć bez takich właśnie głupich czasami komentarzy dokładnie tak jak Gdańskowi, że no musimy wykorzystać, a musimy wykorzystać te sytuacje do stworzenia największej liczby szans mamy niebywałe szczęście, bo taką energię np. widać wyraźnie we tych relacjach polsko-niemieckich dzień Niemcy zainwestowali tutaj te przemysł dzięki temu Polska zbudowała pewien potencjał no liczący się w Europie i istotne z punktu widzenia rynku pracy doświadczymy poprzez nasz przemysł poprzez coraz bardziej zaawansowane usługi Elle no bardzo wiele to buduje nasze PKB, ale buduje także kompetencje kwalifikacje jakość pracy pracowników w Polsce i my możemy w jakim zakresie dzielicie tymi miejscami pracy także obywatelami Ukrainy, gdy mówimy o mnie o tych relacjach polsko-ukraińskich bardzo cieszę, że przynajmniej w tym politycznym procesie została wykorzystana szansa na na pojednanie na na niwelowanie tych różnej IR zaszłości, które były, ale mówiąc językiem no takim ziemne i gospodarczym społecznym z niebywała szansa też budowania pewnych szereg synergii i gospodarczych rozwoju między polską Ukrainą w tym kontekście, bo bardzo ważne byłoby także, aby Polacy, a chcieli odegrać większą rolę w odbudowie Ukrainy także wykorzystamy nasze błędy transformacji to jest odrębny temat wiem, ale my równie fascynuje także, dlatego że jak pan redaktor wspomniał należy do tego pokolenia, która już kształciło, że tak powiem po okresie nie transformacji za rozpoczęła studia w dziewięćdziesiątym pierwszym roku można powiedzieć, że z każdym rokiem później za każdy rok aktywności zawodowe no angażowałem się te różne przemiany te oświadczenia i dobry, ale przecież złe, bo błędów, które popełniliśmy możemy zaoferować Ukrainie, budując tę synergię, która no będzie wzmacniać nasz także gospodarczą poprzez łączenie tych tych obszarów wspólnych rozwoju gospodarczego i uzupełniania synergia, którą mamy panie profesorze co obiecuje, że w tej sprawie się kiedyś znowu spotkamy, ale dzisiaj musimy skończyć bardzo bardzo dziękuję pan poseł Jacek Męcina Uniwersytet warszawski doradca zarządu do spraw prawa pracy rynku pracy dialogu społecznego Konfederacji Lewiatan był naszym goście bardzo dziękuję albo nocy dziękuję dziękuję dodał podziękowania też Małgorzaty Wólczyńskiej, która wydawała Krzysztofa Jasiewicza, który ją realizował Maciej Zakrocki do usłyszenia jutro o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA