REKLAMA

Skąd bierze się naukowa dezinformacja?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2022-05-28 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:15 min.
Udostępnij:

Najnowsze wyniki badania State of Science Index pokazują, że w Polsce zaufanie do nauki (88 proc.) i naukowców (83 proc.) pozostaje na wysokim poziomie. Z kolei sceptycyzm wobec informacji naukowych jest w naszym społeczeństwie nadal stosunkowo niski (23 proc.). Czy to aby na pewno powód do zadowolenia? Skąd bierze się w internecie powszechnie spotykana dezinformacja naukowa? O tym opowie dr Paulina Piasecka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie człowiek 2 lat zajmuje się nauką na co dzień właściwie co tydzień to dziś rozmawiamy o nauce jako takiej naszym zaufaniu do nauki i dezinformacji naukowej, bo i tak niestety się pojawiać coraz częściej mam wrażenie czy to jest prawidłowy wrażenie zaraz przekonamy ze mną studził dr Paulina Piasecka z Collegium Civitas w Warszawie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu rozmawiamy m.in. dlatego pojawiło się nowe wyniki Rozwiń » badania z tej wstając indeks to badanie prowadzone już od lat pokazuje dosyć takiej ciekawy krajobraz medialny u nas zaufanie w Polsce do nauki jest naukowców jest wysokie na tle Europy sądzi pani faktycznie dobre wyniki mamy powody do zadowolenia właściwie tak naprawdę zacząć należałoby te od pytania o to czy to zaufanie do naukowców przekłada się na jakikolwiek codzienne decyzje Polaków ponieważ, obserwując np. proces kampanii troszczy piętna proszę piątkowej przepraszam, która odbywała się w Polsce można było odnieść wrażenie, że na jakiekolwiek są deklarowane postawy Polek i Polaków odnosi zaufania do nauki niekoniecznie przekłada się to na praktyczne decyzje wybory, których na co dzień dokonujemy można wręcz odnieść wrażenie, że zanika rozróżnienie pomiędzy tym czym jest nauka jako taki obszar ludzkiej działalności, w którym obowiązują ściśle określone zasady tzw. metody naukowej, która pozwala nam na zdyscyplinowany myślenie o świecie i weryfikowanie informacji o tym co popularnie określane jest jako Uniwersytet YouTube czy też filmików YouTube żółtymi napisami zdaje się że dobrze by było wiedzieć, jaki nauce Polki Polacy tak naprawdę ufają NATO może być kwestia tego w Polacy jako tacy policja oczywiście też mają o tym mówi od lat dosyć dużą nieufność dystans wobec władzy, kiedy władza mówi szczepcie się w tym momencie wielu z nas powie no jak władza tego chcecie tego na pewno nie zdobył władzę, choć nie można, bo ta władza fundusze coś kombinuje to nie jest kwestia naszej nieufności narodowej, ale także całą pewnością przykłada się do tego dosyć destrukcyjnego sposobu reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza że trzeba przyznać że, a skuteczność konsekwencja komunikowania, jeżeli chodzi w ogóle zalecenia dotyczące tego w jaki sposób powinniśmy działać reagować w sytuacji pandemii, a wcześniej zagrożenia pandemicznego, a no była co najmniej wątpliwa jest pewna, że wszyscy pamiętamy np. dyskusję dotyczącą tych przyłbic plastikowych, które na początku miały działać potem okazało się jednak ich roszczenie jest zakazane początkowe narrację niektórych polityków, którzy mówili o tym, że równie dobrze można by było sobie dowolny kawałek szmatki twarz założyć byłyby tak samo skuteczne jak maseczki, więc z pewnością pan redaktor rację z pewnością i błędy w polityce informacyjnej takie budowane no tak naprawdę od wieków wątpliwości co do tego czy władza jest wobec obywatela uczciwa, bo przecież my zmagamy się z tym trudnym dziedzictwem nie tylko ostatnich kilkunastu lat, ale także dziedzictwem zaborów z dziedzictwem ścisłej przyjaźni z wielkim bratem zza wschodniej granicy natomiast wydaje mi się, że nasza zdolność do rozpoznawania i rozróżniania tego czym rzeczywiście jest nauka, a to jest tylko twierdzeniem, które opisywane jest jako nałóg po to, żeby lepiej się dana informacja sprzedawała mogłaby też doskonalsze niż jest teraz NATO w nauce jest niestety tak bo istotę nauka jest po prostu nauką to nie poradzimy zapewne czy na początku przynajmniej nie są do końca jasne tak myślę było z koronawirusem pierwsze podejrzenia naukowców były takie, że to będzie chyba podobne do innych chorób, które wcześniej znaliśmy dla stąd było, choć zalecenia, żeby nosić maseczek tylko zostawić dla personelu medycznego maseczki nie są niezbędne, bo wydawało tylko drogą kropelkową, a potem, kiedy pojawią się nowe wyniki badań naukowcy zweryfikowali wcześniejszą wiedzę powiedzieli okej to jednak maseczki są wskazane dla wszystkich wtedy ludzie powiedzieli jak to to nauka się pomyliła wcześniej mówiła co innego teraz mówicie innego nauce nie można ufać funkcyjnymi naukowcom tym, którzy tam zasiadają dziś WHO czy inny w takich organizacjach, więc powodów jest kwestia tego nie rozumiemy nauka może powinna zmieniać zdanie, jeżeli po temu powody niewątpliwie w ogóle chyba mamy wątpliwość co do tego to jest bardzo interesujący wątek wątek, który pojawia się zresztą nie tylko w kwestii nauk tzw. obszaru wstęp, czyli tych nauk ściśle technicznych takich policzalnych mierzalnych, ale także wy o obszarze szeroko pojętych nauk humanistycznych, że tak naprawdę rozwój nauki polega na tym, że nauka podważa naukę to znaczy, że ciągle szukamy ciągle wątpi ciągle jesteśmy gotowi i mamy otwarte głowy na to, żeby zadawać sobie pytania co do tego czy do tej pory osiągnięte przez pana wyniki za pomocą nowszych metod badawczych np. doskonalszych narzędzi którymi dysponujemy nie pozwolą nam na temat świata odkryć więcej i tu pojawia się tak naprawdę chyba taki najpoważniejsze zagrożenie, które polega na tym, że w szumie informacyjnym, który nas otacza w tej epoce często określane mianem postprawdy jest także my nie bardzo sobie wyobrażamy weryfikację każdej pojedynczej informacji, które się wokół nas pojawia to znaczy my jako przeciętni obywatele w związku z tym trudno nam jest przełożyć nasz sposób postrzegania rzeczywistości na metodę naukową, która zmusza naukowców właśnie do tego, żeby weryfikować i weryfikować i weryfikować i tak naprawdę nigdy przenigdy innym świecie nie pozwolić się zamknąć wraz z osiągniętym w sposobie prezentowania rzeczywistości taka sytuacja, kiedy właściwie nikomu nie można ufać, bo jak mawiał dr House wszyscy kłamią do 1 jest dosyć trudna do zastosowania w codziennej rzeczywistości myślę, że większość z nas byłoby głęboko zastosowana, gdyby miała weryfikować podważać każdą informację, jaka do nich docieramy nawet nie chodzimy ograniczymy do informacji medycznych zdrowotnych czy naukowych absolutnie się z tym zgadzam się nawet tak naprawdę stereotypy, które są dostrzegane, bo bardzo pejoratywnie nie tylko w świecie naukowym, ale też takim zwykłym codziennym świecie, które nas otacza służą nam właśnie do tego, żeby dokonywać pewnych skrótów myślowych, żeby być w stanie reagować na szybko na zmiany okoliczności, w których się zajmujemy takie badania się pojawiła właściwe taka hipoteza, która wielu badaniach była weryfikowana dotycząca tego że, gdybyśmy sobie wyobrazili naszych przodków nie tak znowu dalekiej przyszłości powiedzmy weźmy Mazowiecką wieś w połowie dziewiętnastego wieku i wyobraźmy sobie osobę, która przeżywa całe życie na tej 1 codziennie rano wstaje o sporządzanie, że biznes wychodzi na pole wraca być może idzie do karczmy, jeżeli taka karta się znajduje plotkuje z tymi samymi sąsiadami dokładnie tych samych sąsiadach i tak naprawdę ten cykl codzienny ten cykl sezonowy zamyka się w gruncie rzeczy w grupie tych samych powtarzalnych informacji, jeżeli porównamy tą sytuacją, w której my dzisiaj się znajdujemy sytuacją, w której tak naprawdę wstając rano włączam radio np. TOK FM i zaczynamy dostawać pierwszą dawkę informacji o otaczającym nas świecie, jeżeli słuchamy muzyki, która jest odtwarzana i słowa są w języku znanym nam dostajemy kolejną porcję informacji, nawet jeżeli świadomie ich nie przetwarzamy rozmawiamy z naszymi bliskimi potem siadamy do samochodu albo do autobusu i dalej słuchamy np. Radia przez cały dzień pracujemy z informacją wracamy do domu zaczynam oglądać jakieś serwisy informacyjne albo firmy, które przecież także niosą dawkę informacji my dzisiaj w ciągu 1 dnia dostajemy więcej nowych danych więcej nowych informacji niż nasi przodkowie przez całe dekady, a jak już mówiłem to są tak naprawdę przodkowie sprzed raptem 150200 lat jak sobie uświadomimy to nietrudno jest wyobrazić sobie, że ewolucja naszego mózgu i tych mechanizmów poznawczych, które mamy do dyspozycji nie może przebiegać tak szybko, żebyśmy sprawnie przenieśli się ze świata, w którym operowaliśmy tę samą grupą informacji dotyczącą bardzo niewielkiej liczby obiektów czy zdarzeń w naszym otoczeniu do sytuacji, w której mamy stały właściwy w trybie 247 napływ informacji o tym co się dzieje na całym globie i rzeczywiście potrzebujemy tego zaufania potrzebujemy tej wiary w to, że świadek się jakoś operować naszego obsługiwać bez przetwarzania świadomie krytycznego myślenia o każdej oddzielnej informacji i sztuka być może tutaj polega na tym, żeby wiedzieć i potrafi sobie uświadomić, które z tych informacji, które codziennie przetwarzamy powinniśmy powinniśmy się zobowiązani odpowiedzialni za ich weryfikację patrząc na wyniki badania z tej wstając indeks wygląda na to Polacy dużo darzą zaufaniem naukowców z rządową zaufaniem okazy są w stanie od nich taką informację przyjąć jako wiarygodną, więc być może autorytety z takim rozwiązaniem powinny być niewątpliwie natomiast mój instynkt taki obserwatora rzeczywistości związanego ze światem nauki jestem przedstawicielką obszaru nauk społecznych każe mi pytać o to na ile deklarowane przez Polaków zaufanie do nauki i autorytetów jest czymś co uważają, że powinni deklarować na ile jest także każdy z nas chce o sobie myśleć jako osobie świadomej odpowiedzialnej i oczywiście, że słuchający tych, którzy wiedzą więcej, a na ile rzeczywiście na co dzień tak postępujemy, czyli jest możliwe, że po prostu tak mówimy to, żeby poczuć lepiej sami ze sobą takie było moje stanowisko tak, aby była moja koncepcja, że jest to bardzo możliwe to zresztą bardzo ładnie widać przecież nie tylko na badaniach dotyczących tego czy my ufamy czy nie ufamy nauce, ale także na wielkich bardzo często pomyłkach exit polis podczas wyborów my mówimy ludziom to co oni chcą od nas usłyszeć albo to co sądzimy, że ona będzie świadczyć lepiej, więc zastanawiała bym się bardzo i to znowu po prostu w zestawieniu z tym co obserwujemy na co dzień w swoim otoczeniu czy rzeczywiście jest aż tak dobrze z tym naszym zaufaniem wobec nauki może to być tak dobrze z tym zaufaniem jesteśmy w stanie zaufać tym niestety wciąż występującym, chociaż może nie technicznym, ale lekarzom naukowcom, którzy sami rozpowszechniają dezinformację to sami się ją informacje niesprawdzone lub cofał się jak najbardziej oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają niestety jest także w każdej grupie społecznej mogą się zdarzać osoby, które albo odeszły zerwały ten taki wielki bardzo piękny ludzki romans z racjonalnym myśleniem albo np. realizują jakieś interesy konkretne, które sprawiają, że głoszenie pewnych poglądów wskaże publicznej jest opłacalne nawet opłacane nie za każdą taką akcją mogą stać jakieś mroczne siły jakieś interesy jakieś pieniądze, które ktoś próbuje nas zrobić myślę, że nie tylko o pieniądze jest mamy taką tendencję do myślenia o tym, że korumpować można tylko wyłącznie finansowo, ale przecież taka korupcja może mieć również korupcja w sensie zniszczenia w sensie destrukcji w sensie odebranie pewnej integralności wewnętrznej poglądom albo działaniom zepsucie po prostu może być również warunkowane np. interesami charakterze politycznym nie tylko finansowym myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy bardzo silną kampanię, która była skierowana przeciwko szczepionkom, zwłaszcza szczepionce firmy astra Zeneca, a co, do której istnieją poważne uzasadnione hipotezy dotyczące tego, że tego rodzaju narracje były finansowane i były promowane przez federację rosyjską, która produkowała szczepionkę za pomocą takiej technologii, która sprawiała, że była konkurencyjna, bo powinna być konkurencyjna w stosunku do AstryZeneki netto pamiętajmy, że wg kwestii obserwacji analiz wygląda na to, że federacja rosyjska ma na celu sianie zamętu niezgody tworzenie podziałów społeczeństwie tak nas, więc to kąpanie się w to wpisują po prostu jak najbardziej się wpisują, a istnieją bardzo interesujące badania prowadzone np. przez centrali łopian policji analizy Instytut powstał taki raport już kilka lat temu ładnych zatytułowano nigdy Info myślę UE, a który to raport Case by Case, czyli przypadek w przypadku analizował formy metody dezinformacji propagandy stosowane przez federację rosyjską w ramach wojny informacyjnej w różnych krajach Europy środkowo-wschodniej, a których wnioskowano, że tak naprawdę idea propagandy i walki informacyjnej realizowana przez federację rosyjską w gruncie rzeczy niewiele różni się od tej, którą stosował związek radziecki, a tak naprawdę metody się nie zmieniły specjalnie taktyki się nie zmieniły specjalnie zmieniło się np. natomiast co zaskakujące, a takie bezpośrednie cele, które są realizowane w ramach tych kampanii walki informacyjnej Otóż ten racja rosyjska w sposób oczywisty nie działa już na rzecz Robotniczej Międzynarodówki nie działa już na rzeczy eksportu rewolucji komunistycznej działa natomiast właśnie na promocję podziałów co zaskakujące bardzo interesujące bardzo często zamiast działać w kierunku promowania jakichś konkretnych interesów bezpośrednio sprzyjających federacji rosyjskiej działa po prostu na rzecz promocji interesów, które sprzyjają np. dezintegracji europejskiej w związku z tym co może być dla naszych słuchaczy zaskakujące bardzo często silnie nacjonalistyczne skrajnie prawicowe ruchy mają silne wsparcie ze strony Kremla, ponieważ ksenofobia nacjonalizm i rozbicie integracji europejskiej są zdecydowanie w interesie federacji rosyjskiej, osłabiając Unię europejską jako globalnego aktora, który ma potencjał do tego federacji rosyjskiej stawiać czoła do tej wojny informacyjnej do wojny z dezinformacją wracamy za moment drugiej części audycji ponownie Jan Stradowski przy mikrofonie ze mną studzi wciąż dr Paulina Piasecka z Collegium Civitas w Warszawie witam dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu jest pani specjalistką w obszarze walki informacyjnej zastępcą kierownika Instytutu analizy informacji Collegium Civitas rozmawiamy o walce informacyjnej na takim poziomie w tym momencie globalnym, ale też lokalnie to wygląda bardzo ciekawie ostatnio przyglądam raport zrobiony przez oko Press dotyczący dezinformacji dotyczącej wojny Ukrainie co było stopnie interesującej i zarazem strasznie smutne dla mnie, że po raz kolejny okazało się właśnie to ta dezinformacja stosowana przez Rosję, która na początku była na składance szczepionkowa i tak anty naukowa ona teraz zmieniła się do informacji anty ukraińską same źródła te same strony same portale i właściwie cały czas ma ogromne zasięgi tak jak w tym ludziom nie wskazało w ogóle o tym odbiorcą tej propagandy to jest ewidentnie coś co pochodzi z Moskwy, bo wciąż nie można, bo się zastanawiać czy nie ma wciąż spisku firm farmaceutycznych złych globalnych, jeżeli ktoś teraz z tego samego dowiaduje się, że Ukraińcy sami sobie winni, a Rosja jest gołąbkiem pokoju to jakaś czerwona lampka powinna się zapalić się chyba jednak nie zapala bardzo często nie zapala się, dlatego że co jak co, ale akurat gra informacyjną o Kreml gra bardzo dobrze co prawda weryfikuje na mnie co wojna w Ukrainie ten pogląd, bo okazuje się, że Ukraina doskonale sobie na tym polu starcia informacyjnego radzi natomiast federacja rosyjska ma olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie mając to doświadczenie w tej dziedzinie rozróżnia grupy docelowe, do których kieruje rozmaite kampanie i operacje informacyjne i w wypadku Polski na to wskazuje bardzo wiele badań dotyczących działań ofensywnych realizowanych w środowisku informacyjnym jest także federacja rosyjska nigdy nie potrzebowała tworzyć żadnych nowych tzw. linii narracyjnych w Polsce nie było potrzeby wymyślania nowych historii nowych opowieści tworzenia alternatywnych tożsamości po to, żeby Polaków polaryzować w Polsce tak naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie zaognianie istniejących konfliktów pogłębianie istniejących podziałów i stąd bardzo często bierze się bardzo często również dobrze rozgrywanej polityki historycznej bierze się to, że myślę, że wielu naszych współobywateli wielu naszych rodaków jest skłonnych do przychylenia ucha, a tym narracją, które Kremlowi mi sprzyjają analizuje sąd nada się tak wydawałoby się również jak narracja np. negująca zmiany klimatyczne narracja negująca potrzeby szczepienia covid oraz narracja negująca prawo Ukrainy do samostanowienia to, że to jest w ogóle spójny czy to się stanie, z jaką jako 1 spójną całość takiego przyjęć ja myślę, że my już dawno przestaliśmy szukać i to tak w ogóle jako gatunek jakiejś takiej teorii ogólnej, która spinała by nam otaczającą nas rzeczywistość całość nie tylko posługujemy się bardzo wieloma podwójnymi standardami ocenach wzoru dno własnej grupy społeczne jak innych grup społecznych proszę zwrócić uwagę np. na niezwykłą wręcz różnice pomiędzy tym w jaki sposób Polacy odnoszą się do uchodźców uciekinierów z Ukrainy i porównać ten stosunek do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie mieliśmy również do czynienia bardzo często z uchodźcami z osobami, które umykało przed wojną przed bezpośrednim zagrożeniem dla ich życia zdrowia trochę jest tak to jest moje osobiste przekonania, ale potwierdzone wieloma latami obserwacji nauczania i zastanawiania się nad tym my jesteśmy już troszeczkę zagubieni w tym szumie informacyjnym, w którym funkcjonujemy wybieramy takie poszczególne Kotwicę punkty zaczepienia, które zgadzają się z naszymi poglądami, które nie powodują u nas dysonansu poznawczego i pozwalają nam funkcjonować w takim kokonie takiej, jakiej strefie bezpieczeństwa i strefie komfortu, która pozwala nam kiwać głową przy niedzielnym obiedzie i mówić, że miałem rację jak myślałem, że ci są źli ci są dobrzy, a świat wygląda tak jak inny sposób dobrany musimy jednak nowość to wlać nadzieję przez słuchaczy czy w takiej wojnie, która jest wielowątkowa jedne toczy się na wielu frontach, która jak to pani wcześniej powiedziała jest dla nas trudna to jesteśmy łatwym celem podziału są głębokie w takiej wojnie wojnie mamy szansę jakiś skuteczny kontratak mówiła pani Ukraińcach Ukraińcy mają do siebie w tej wojnie informacyjnej uda się to stosują między nimi jako swoistą propagandę sukcesu oni bardzo po wyraźnie pokazują miejsca, gdzie odnoszą zwycięstwa pokazują, że są w stanie skutecznie walczyć wielką armią to jest taka czysta propaganda sukcesu chyba jednak skuteczna, bo buduje w tym meczu na torze poczucie jedności siły być może jakoś strategia podobna byłaby możliwa w nauce bardzo możliwe, że byłaby możliwa w nauce natomiast starannie trzeba było przemyśleć strategię tworzenia takiej strategii i głównie ze względu na to, że jak już wspominaliśmy nauka polega na wątpienie nauka polega na podważaniu ja myślę, że my powinniśmy budzić nadzieje co do tego, że jesteśmy w stanie rzeczywiście weryfikować w sposób światły myśleć o świecie, że nie musimy słuchać głosów osób, które pewnym siebie tonem udzielają nam łatwych odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, że jesteśmy w stanie zyskać na tyle dużo poczucia własnej wartości takiego mocnego osadzenia w rzeczywistości, że przestaniemy czuć się zagrożeni poglądami, które są sprzeczne z naszymi własnymi poglądami się tak naprawdę o to chodzi tak jest najłatwiej manipulować człowiekiem wtedy, kiedy gra się na jego lękach na jego wątpliwościach na tych najgłębszych emocjach to przywrócenie tych rządów rozumu takich oświetleniowych rządów rozumu i naszej wiary w to, że tym rozumem potrafimy się posługiwać, że to, że ktoś inny ma rację nie zagraża nam w żaden sposób to by był chyba taki jeden z najważniejszych celów w walce o to, żebyśmy zaczęli panować nad własną sferę informacyjną, a taka afirmacja nauki takie chroni osiągniesz pokazywanie tej mitologii pozytywnej nauka była w stanie nam zapewnić liczne korzyści zwycięstwo w walce z chorobami rozwój poprawę warunków życia ludzkości na wielu krajach mówimy już może na całym świecie jednak jest to znaczące osiągnięcia sądzi pani to ma szansę, żeby zadziałało, bo widuje czasami tego typu kampanie w internecie tego typu podejście właśnie chwalono się mówmy, że nauka jest Super mówią, że jest pan jest dobra dla nas i to po zmianie nie załatwi sprawy ale, ale będzie jakąś formą dania odporu do informacji naukowej bardzo bym tego chciała bardzo popierała Ben takie rozwiązanie wydaje mi się, że pokazywanie właśnie taki nie pozostawiający wątpliwości sposób broń Boże nie ukrywając błędów nauki ani i potknięć, które przecież rozwojem nauki się bezpośrednio wiążą już powiedzieliśmy, ale pokazywanie tych osiągnięć zmiany i postępu różnicy pomiędzy tym jak żyło nam się kiedyś jak żyje nam się dzisiaj byłoby genialnym sposobem na to, żeby uświadomić ludziom, że to co dzisiaj mamy w sensie traktowanie nauki jak ty przysłowiowej ciepłej wody w kranie to błąd, że tą trzeba doceniać, że trzeba widzieć to, że to ona stanowi i osiągnięcia stanowią kolejne stopnie rozwoju społecznego cywilizacyjnego politycznego ekonomicznego i kulturowego wreszcie takie zestawienia sytuacją rolnicy dziewiętnastego wieku mówiliśmy wcześniej byłoby pewnie znaczące, bo ono takie ciepłe morze w kranie to mógł sobie tylko pomarzyć, o ile w ogóle wiedziałby coś takiego istnieje Rosja jeszcze do nauki patrzę na wyniki badania z tej wstając indeks ponad połowa ankietowanych aż 58% faktom naukowym podawanym w mediach tradycyjnych prasie radiu telewizji natomiast mniej niż 1423% wierzy to co się pojawia w mediach społecznościowych to z 1 strony dawał wydawałoby się to jest dobry objaw, bo wiemy, że media społecznościowe są ogromną platformą do siania dezinformacji niestety także, ale z drugiej strony pociąg trafne skuteczne to prawdopodobnie jednak to też ten sceptycyzm nas przed tym nie chroni myślę, że nie chroni nie będzie nas chronił nas ochronić możemy tylko i wyłącznie my sami, jeżeli oprócz pewnej wiary w naukę zyskamy również dostęp do narzędzi, które pozwalają nam na myślenie o weryfikacji informacji w sposób, który nie wydaje się nam przytłaczający pan redaktor, a jako dziennikarz doskonale wie, że istnieją narzędzia, których dziennikarze są uczelnie, które zwiększają pewność siebie dziennikarza, jeżeli chodzi o weryfikację jego źródeł np. które pozwalają mu myśleć właśnie krytycznie nie tylko samej informacji, ale także o tym kto ma wpływ na źródło, kto ma wpływ na publikację tego źródła, kto sponsoruje ewentualnie przekaz informacyjny myślę, że tak naprawdę to by było również ciekawe do tej pozytywnej kampanii, której pan redaktor wspominał promującej naukę i osiągnięcia myślę, że dobrym rozwiązaniem wartym rozważenia, choć bardzo długoterminowym byłoby wprowadzenie np. zajęć dotyczących takiego mijali teraz, czyli takiej umiejętności czytania mediów i umiejętności poruszania się w sferze medialnej w programach nauczania już od szkoły podstawowej niektóre uczelnie wyższe mają takie zajęcia z krytycznego myślenia, ale rozumiem, że to jest trochę późno, bo student to, zwłaszcza dorosła osoba sama stanowiąca mająca prawo wyborcze itd. dobrze by zacząć to ono naukę bardzo wcześnie myślę, że tak było dobrze głównie ze względu na to, że my dzisiaj jesteśmy przytłoczeni tak jak już wspominaliśmy olbrzymią ilością informacji olbrzymią liczbą raportów strumieni informacyjnych, jeżeli dostatecznie wcześnie nie zostaniemy nauczeni tego, że to my jesteśmy Koroną stworzenia i to my mamy panować nad informacją nie topić się w niej panicznie, szukając jakiegokolwiek oddechu panicznie, szukając jakiegokolwiek źródła zaczepienia Kotwicy, żeby budować swoją pewność poczucie, że wiemy, gdzie jesteśmy kim jesteśmy co się właściwie wokół nas dzieje jeśli nie zostaniemy nauczeni tego, że jesteśmy w stanie nad tą informacją zapanować jesteśmy w stanie ją zweryfikować później będzie już trudno te nawyki po prostu wybierania 3 źródeł którymi się w gruncie rzeczy zgadzam i które nie powodują u mnie dyskomfortu mówiąc do mnie rzeczy, których nie znam, o których nie wiem czy są prawdziwe albo podważających moje poglądy to myślę, że to po prostu nie zadziała im wcześniej tym lepiej trzeba pamiętać o tym niestety nie sprzyja nam sytuacja medialna, bo media też walczą o uwagę swojego odbiorcy i stosują w tym celu różne zabiegi, które jest niekoniecznie mają dowozy duch związek z etyką z rzetelnością taka sytuacja jest obserwowana co więcej na wiele mediów, zwłaszcza w sytuacji w społeczeństwach mocno spolaryzowany albo, których bardzo silnie obecne są konflikty o charakterze społecznym politycznym jest tak również że, a media mogą zajmować stanowiska zamiast pełnić tę funkcję wyjaśniania świata zaczynają ten świat, a dla odbiorcy nadmiernie interpretować albo nadmiernie wyjaśniać mu jak powinien myśleć zadawać mu fakty, o których mógł myśleć jak myślę, że po to na polskim rynku informacyjnym szczególnie boleśnie jesteśmy tego środkami wystarczy obejrzeć 3 serwisy informacyjne 3 różnych stacji wieczorem i popatrzeć na to jaki obraz rzeczywistości te serwisy malują, żeby przekonać się o tym, że tak naprawdę nic dziwnego, że Polacy są narodem skonfliktowanym skoro oglądając 3 oddzielne serwisy informacyjne można było odnieść wrażenie, że właściwie 3 różnych państwach jest mowa o 3 różnych światach właściwie miejmy nadzieję, że dzisiaj państwo inspirowaliśmy do samodzielnego krytycznego myślenia o tym co się dzieje na świecie, bo u nas dziękujemy rozmówczyni to powinno Piasecka z Collegium Civitas w Warszawie dziękuję panie redaktorze dzień dziękuję Szanowni Państwo zapraszam jak zwykle w sobotę 1420, a mówiąc Stanowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA