REKLAMA

Przywracanie praworządności niepraworządnymi metodami?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-30 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie z nami jest mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy współautorka podcastu naprawo patrzy w TOK FM dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu i Ewa Siedlecka tygodnik polityka dzień dobry, ale Ewa słyszy się EVO set fakt dobry dobrze bardzo się cieszę chciałem was prosić o krótkie naprawdę krótkie podsumowanie masę szczegółowych pytań do was krótkie podsumowanie czy macie poczucie, iż Rozwiń » komisja europejska jest zbyt elastyczna i te kamienie kamienie milowe, które są zapisane w ringu negocjacji z rządem PiS to za mało, żeby odblokować pieniądze z funduszu odbudowy Sylwia Gregorczyk-Abram ja myślę, że my jako aktywiści jako społeczeństwo obywatelskie na pewno nie jesteśmy zadowoleni z kamieni milowych my chcielibyśmy, żeby one poszły dalej, żeby dotyczyły przede wszystkim krajowej rady sądownictwa, ale pamiętajmy, że te kamienie milowe są odzwierciedleniem zabezpieczenia wydanego przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na taką kalką z tych my postanowień dlatego prawdopodobnie komisja skupiła się latem natomiast oczywiście chcielibyśmy, żeby one szły dalej chcielibyśmy, żeby KRS była zlikwidowana, żeby komisja wspólnie z nami pracowała także na tym polu jak to się stało, że Unia europejska nie podjęła tematu sposobu powołania KRS to jeszcze pytanie do pani mecenas rzeczywiście ten temat zupełnie nie jest nie jest jeszcze tak eksploatowany przez komisję europejską tak jak mówię w tym momencie jest odzwierciedlanie zabezpieczenia Trybunału, które tego karę związek, chociaż już wiemy, że jest szereg wyroków, które o tym karasie mówią psuła europejskiego Trybunał praw człowieka bardzo szkoda, że tak się stało komisja miała szansę zająć się KSM bardzo niedobrze się stało, że tego nie zrobiła mamy nadzieję są jeszcze procedura jest jeszcze procedura przeciw naruszeniowej o tron komisja może właśnie wszcząć co do samej struktury i ustawy o krajowej radzie sądownictwa bardzo liczymy na to, że tak się stanie i stanie się szybko Ewa Siedlecka bardzo proszę jeszcze tylko ma do tego wszystkiego dodać, że to jak zna, jaki sens praktyczny kamień milowy nada komisja europejska w ogóle Unia europejska z kwestią polityki ja myślę ZO, a one są sformułowane w oczy oprócz tego przywrócenia SENT kraj jest absolutnie jednoznaczne z to można interpretować różnie można w związku z tym Babska tam jest kamieniem milowym naprawa postępowania dyscyplinarnego tak, żeby nie służą prześladowaniu sędziów prawda, więc można jakąkolwiek zmianę zaakceptować albo można wymagać zmian Real w, jaka to była realna zmiana tak, aby zabezpieczyć sędziów, żeby nikt ich nie prześladował w razie gdyby np. podważa status na sędziego znieść znieść przede wszystkim ustawy kagańcowej ona nie znosi ten prezydencki projekt właśnie ustawa organizować czas jest no właśnie, więc nadal sędziowie mogą być środowa ani za orzekanie, mimo że w tej ustawie prezydenckiej jest jakiś taki barokowe są twierdzenia na temat tego nie można karać za za orzecznictwo to koniec końców je stosować rysował, więc na to tak wygląda po drugie i w sadzie dyscyplinarnym nie mogą uczestniczyć w nas sędziowie to dla mnie jest oczywistą oczywistością, czego też nie zabezpiecza ca Ts prezydent to chciałam zapytać, jakie jeszcze raz, bo z Ewą już rozmawiałam na ten temat ale, ponieważ takie zamieszanie związane z tym przepisem dotyczącym możliwości podważania prawomocnych wyroków i uzyskiwania odszkodowań, bo początkowo PiS zgodził się na to, żeby to pozostało tak jak prezydent chciał potem pod wpływem ziobrystów ten przepis wyleciał z ustawy czy waszym zdaniem to ma jakieś znaczenie, że ten przepis jest lub go nie ma w ustawie mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram no dla mnie ten przepis podobnie jak test bezstronności bezstronności sędziego służą wyłącznie temu, żeby zalegalizować zatem zaakcentować status osób, które nazywamy nad sędziami i wyrzucenie tego przepisu na naszej perspektywy nie ma większego znaczenia tutaj akurat uważam, że ne Polska polskie kodeksy każde z kodeksu i administracyjne karne cywilne kodeksu postępowania mają już instytucje, które umożliwiają wznowienia prawomocnych orzeczeń nazwać to wniosek o wznowienie postępowania strony mają prawo taki wniosek złożyć tutaj zobaczymy np. instytucja skargi nadzwyczajne, kiedy otwiera się takie ekstraordynaryjne furtki zobaczymy np. no pan sędzia Żurek mam 3 skargi nadzwyczajne można przewodnictwo obrad, a złożone w jego sprawie, więc tutaj też widziałabym to niebezpieczeństwo nadużycia te instytucje właśnie wobec tych legalnych sędziów właśnie wobec takich spraw, które się z różnych powodów władze mogą nie podobać, więc uważam, że ostatecznie mogę mogę powiedzieć, że dobrze się stało ten przepis od początku absurdalne to tak dobrze, że został usunięty Ewa Siedlecka mam identyczne identyczne zdanie do wszystkiego jeszcze ten przepis był o tyle użyteczny to eliminowanie na sędziów, że sposób powołania nie mógł być jedynym powodem dla uznania, że sędzia nie będzie bezstronny w danej sprawy trzeba wykazać, że będzie ze, że ma to bezpośredni wpływ w ten sposób powołania na tę konkretną sprawę, którą sędzia rozpatruje czy też rozpatrywał, bo został usunięty tylko ten przepis, który pozwala jak i strat w zakwestionować wyroki natomiast zastał przepis, który pozwala kwestionować bezstronność sędziego, który dopiero ma sądzić naszą sprawy w ma być na to tydzień na znalezienie argumentów rząd w tej konkretnej wiec będzie stronniczy, więc na to też jest kompletnie użyteczne mam też takie pytanie do was, gdyby do władzy doszły siły, które chciałyby przywrócić zasady praworządności czy waszym zdaniem powinna wejść w życie generalna zasada, że wszyscy sędziowie, którzy zostali wskazani przez neo-KRS przestają być sędziami po prostu nie są sędziami i koniec, ponieważ w sposób wadliwy ich kandydatury zostały przedstawione no ale to tak nie mogło być dlatego się na inne olbrzymia część tych osób, które dzisiaj nazywamy Neo sędziami to są osoby, które już były sędziami tylko uzyskały rozmaite awanse do sądów Sejm może to czy należy unieważnić awans jest z automatu jest znaczy, jeżeli jest oni oni mogą być cofnięci najwyżej do sytuacji w tej nominacji natomiast ci, którzy pierwszy raz zostali sędziami oczywiście można coś takiego postulować jeśli mowa, że za ewentualne zaraz panie mecenasie wracam zwraca uwagę na to, że pozostaje naprawdę wielki problem wydanych przez nich orzeczeń są takie, które były potem w toku instancji weryfikowane to tutaj możemy mówić, że ta weryfikacja gdyby, jeżeli tam nie brali udział sędziowie naprawiła sytuację no ale jest szereg wyroków, które były tylko jakby je i jednorazowe czy wyroków czy orzeczeń czy decyzji co już rzeczywiście bardzo trudne w Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że tych rozmaitych rzeczy tylko 2 000 00jedna z czego tylko tylko część była tym jednorazowymi jak określiłem, ale no jednak no jest to olbrzymi problem dla wymiaru sprawiedliwości pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram ja chciałam tylko powiedzieć, że w sejmie leży projekt, który jest odpowiedzią na pytanie pani redaktor jest projekt porozumienia dla praworządności organizacje pozarządowe partie polityczne opozycyjna na projekcie Iustitii jest bardzo ważne, bo ten projekt samych sędziów opracowały właśnie rozwiązanie na przyszłość, które mówi o konieczności weryfikacji tych osób powołanych przyznał KRS ładu uruchomiona specjalna procedura, owszem, przez 23 może 4 miesiące mielibyśmy ne chaos, ale mieliśmy uporządkowaną sytuację mam całe życie, bo my uważamy środowisko sędziowskie uważa, że do tej weryfikacji powinno dość, ale wyroki, które zostało wydane przez osoby powinne czy nam się podoba czy nie zostać w obrocie prawnym państwo obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego bałaganu, które rządzący państwu przygotowali my ten projekt jest na stole jeśli dojdzie do zmiany siły politycznej mamy nadzieję, że zostanie on wprowadza tak, ale moja wątpliwość polega na tym, że słyszę opinie wielu prawników, iż oczywiście to także wspierane przez pałac prezydencki, że kluczowa jest jakby nominacja prezydenta, ponieważ to jest prerogatywa głowy państwa i niezależnie od tego, gdybyśmy uważali, że były jakieś wady jeśli chodzi o wskazywanie kandydatów na sędziów no to jednak to, że prezydent taką osobę uczynił sędzia jest kluczowe i w ten sposób nie można podważać jego statusu noszą oczywiście to, że Ewa Siedlecka tanie dotyczyła twoje pytanie dotyczyło tego sytuacja, w której siły demokratyczne przejmują władzę naprawiają wymiar sprawiedliwości prawda, więc z tej sytuacji argument o tym zdjęć w działaniu nominacji prezydenckiej na nie nie musiał wziąć pod uwagę to jest taki argon w debacie publicznej on jakoś tam został pana niektórzy się podziały na wyroki są wyżej sprawie orzeczeń NSA ta na właściwie całej serii orzeczeń na salę wypływała z jednej z 1 sprawy z jednego z 1 wyroku cudze w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, więc to jest tak wiem argument drugiej strony co było było możecie mówić różne rzeczy neo-KRS natomiast jest z Century ma całą pewnością legitymacji demokraty ani oni też swoją wypowiedź po informacjach Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie z nami jest mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i Ewa Siedlecka obiecam Ewie Siedleckiej szansę na dokończenie wypowiedzi, ale wcześniej chcę przypomnieć słuchaczom, o czym rozmawialiśmy Otóż chodzi o to, że wedle wyroków sądów tak naprawdę nominacja prezydenta Dudy jak dla jakiegoś sędziego jest ważna nawet jeśli sposób wskazywania kandydata na sędziego miało jakieś wady w tym przypadku te wady polegały na tym, że KRS została powołana w sposób niekonstytucyjny, ale nawet, jeżeli tak było no to jednak nominacja sędziowska jest ważna, ponieważ prezydent ma właśnie taką kompetencję, aby sędziów mianować i teraz powstaje pytanie czy rzeczywiście można w takiej sytuacji kwestionować co jest czynione w niektórych przypadkach kwestionować status status sędziów powołanych przez Neo KRS Ewa Siedlecka to ja tutaj chciałem sprostować, ponieważ ten wyrok, na które powołuje się rząd w one nie brzmią dokładnie literalnie tak jak powiedziałaś tam chodziło o to, że inne z zgodnie z wyrokiem Sułek NSA uznał powołanie przez neo-KRS cały ten tryb, który odbył tam to jeszcze było z lekceważeniem postanowienia NSA o zawieszeniu postępowania nominacyjnego z każdym chociaż, że to wszystko jest nieważne natomiast NSA powiedział, że nie może się wypowiedzieć w sprawie te tego aktu prezydenckiego, ponieważ nie ma takich kompetencji dokładnie tak była, tak więc więc ta nie jest także NSA powiedział, że z decyzją prezydenta wszystko zdrowia tak to sobie tłumaczy rząd no ale faktem jest, że jakby nie na sanie wyeliminował z placu prawnego tego aktu prezydenckiego nominacji podaje, że tam była wtedy 6 nie przeprasza 2727 sędziów do zła tam chodziło o izbę kontroli nadzwyczajnej izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego rozumiem, ale nadal pozostaje problem związany z tym czy rzeczywiście można tych sędziów wskazanych przez neo-KRS uznać za no osoby, które sędziami nie są jeśli mogę te realne bezrobocie praca spełnia pani redaktor tak nie ma takich wyroków ani NSA ani czułe ani europejskiego Trybunału praw człowieka, które by mówiło o tym, że pan prezydent Duda niczym kula słońca czegoś nie dotknie to uzdrawia, a jeżeli spojrzałam i jest sytuacja wtedy bez Nene bezproblemowa chciał, ale chcę tutaj dalej jest tylko jedno zdanie, że to jest traktowane jako prerogatywa prezydencka, która nie podlega ocenie sądu administracyjnego no to niestety w tym zdradzę wróżbę na grunt konstytucji nie można go w konstytucji tworzy art. 179, który mówi dokładnie tak, że prezydent powołuje sędziów na wniosek krajowej rady sądownictwa to proszę państwa koniunkcja nie rozerwana procedura, która służy temu, żeby wam jak obywatelom dacie my mu możliwie najbardziej szerokie zabezpieczenie i teraz oba elementy i powołanie przez prezydenta wniosek krajowej rady sądownictwa one muszą być zgodnie z godnie z konstytucją zgodna z prawem zgodne ze standardami konwencyjnymi cie europejskim, jeżeli wyjmiemy jak nie możemy, żyjąc jak klocka tego wniosku Karol publicznie to jest nieważne, bo tym sposobem pan prezes mógłby mieć na Twitterze zrobić jakiś konkurs kuje kogo powołać na sędziego powąchać taką osobę bez wniosku KRS, bo do tego samego wprowadza tak, więc jeżeli spojrzymy dokładnie konstytucję na jaki był zamysł tego artykułu to taki wniosek imię Ernesta nigdy nie powiedział, że jest to w tym konkretnym przypadku wyłączna prerogatywa jest bogate orzecznictwo, które mówi rzeczywiście aktów wewnętrznych prezydenta, ale w tym przypadku nigdy taki no jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, który musiał się zmierzyć z problemem takim oto, że prezydent Kaczyński odmówił nominacji sędziowskich, ale też nie będzie, ale właściciel chciał się z życia, jaka to jest duży programu mogą wiedzieć, że prezydent mówiąc wiele powiedzieć 10 prezydent nosi powołania w tysięcznych mieliśmy mieliśmy tak taki problem z, że prezydent Kaczyński odmawiał powołania sędziów i sety wtedy zarówno NSA, jaki Trybunał Konstytucyjny uznały się za niewłaściwe do wypowiadania się, kto jest właściwy ze nie ma właśnie Trybunał Konstytucyjny nie chce w tej sprawie ze stanowiska już w zasadzie co z dużą ilość rat należnych pieniędzy my płacimy za zaniechania chodzimy zaniechań obraz słuchać chciałem was jeszcze zapytać o następującą rzecz, a mianowicie Donald Tusk w Zielonej Górze został zapytany czy przypadkiem opozycja dojdzie do władzy będzie przywracać praworządność i niepraworządny mi metodami i Donald Tusk powiedział tak przygniatająca większość decyzji, jakie podjął prezydent Duda i PiS, które zrujnowały praworządność miała nielegalny charakter ci wszyscy, którzy się boją, że może opozycja wygra wybory, ale może trzeba będzie przegłosować ustawę, żeby przywrócić praworządność i prezydent będzie wetował to uspokaja nie będzie trzeba przegłosować żadnych ustaw trzeba będzie przywrócić stan legalny unieważnić decyzję żadna ustawa nie będzie do tego potrzebna decyzje, które były nielegalne niezgodne z polskim prawem konstytucją tracą swoją moc nie poświęciły na to ani 1 godziny głosowań trzeba będzie wprowadzić przy pomocy środków administracyjnych no i teraz się zastanawiam, bo muszę powiedzieć ja pytam polityków po, ale oni w zasadzie się wzbraniał przed tym, żeby wskazać, które decyzje będą po prostu wprowadzane przy pomocy środków administracyjnych, bo ja sobie mogę wyobrazić, że np. kwestia powołania sędziów dublerów na zajęte już miejsca no to rzeczywiście jest decyzja nielegalnej po prostu oni nie są sędziami Trybunału nie będą wpuszczani do Trybunału dajmy NATO obawa ich usunięcia mianowicie w Trybunał raty tak język 1 mały problem jak i środkami administracyjnymi zmusić prezydenta Dudę, żeby zaprzysiągł tych sędziów, którzy już wcześniej zostali wybrani prawidłowo Ewa Siedlecka jak go wybrano, ale znaczy jak i osób czy o tym, że będziemy naprawiać państwo środkami administracyjnymi to włos jeży to są przepraszam, ale jednak pisowskie metody mam wrażenie, że tutaj Donald Tusk mówi lud lud to, czego ludzie oczekują to proste rozwiązania po prostu tak jak 500 plus prawda wszystko jasne każdy musi ona, że tutaj proste rozwiązanie po prostu wydamy inne decyzje wszystko zostanie naprawione ludzie lubią takich rzeczy słuchać, że prawo tak działa tak działa w sprawie, więc nad 1 jestem poza sceptyczna natomiast jest rzeczywiście tak, że bez z jakichś szczególnych aktów prawnych można wiele ba za wiele naprawić po prostu realizujący z orzeczenia zarówno Polski jak i międzynarodowych sądów, ale co można naprawić bez ustaw, gdybyśmy spróbowali to wymienić no, zaczynając od przywrócenia sędziów prawda to trudne i już, ale chodzi o tych sędziów, którzy się mierzą z postępowaniami dyscyplinarnymi takcie co kończy Trybunału Konstytucyjnego, a tak dokładnie, gdy poza tym, jeżeli chodzi o ważność nominacji nauka rezultat trzymamy serek już w innym wyroku Trybunału Trybunału praw człowieka tutaj orzecznictwo Trybunału praw człowieka w Strasburgu jest daleko bardziej do przodu, jeżeli chodzi o KRS i orzecznictwo turę w każdym razie realizacja tamtych wyroków oznacza, że rzeczywiście musimy uznać, że nie było tej ustawy do prezydenckich nominacji sędziów, bo decyzję o rozwój nieważne, więc jeżeli to konsekwentnie realizujemy na to tak tak to wyjdzie, więc tutaj się zgadza z Aten co wiem, że nie trzeba na to żadnych podpisów prezydenta, choć rzeczywiście rację z kolei nominacji żadnych na prezydencie wymusić nie da na czym się oderwać się ślubowanie np. tych sędziów prawidłowo daje do rany, więc nie zastanowią się, jakby to miało oczywiście oczyma wyobraźni widzę policjantów, którzy idą do Pałacu prezydent prezydenckiego zmuszają prezydenta do tego, ale oczywiście wiem, że to ono było takie spekulacje, że można np. wysłać, czyli prezydenta, że panie prezydencie tutaj jest moja my przyrzeczenie sędziowskie ja składam, ponieważ prezydent nie raczy mnie zaprosić na złożenie tego ślubowania nadwoziem były takie opinie, które mówią, że tak też można by to załatwić, bo to ważne mecenas jak czekam na notariusza rozumiem ta spróbować załatwić taką mieliśmy też kiedyś teoria nie żeby, jeżeli mówimy o tym przyrzeczeniu po prostu złożyć w obecności notariusza przed prezydentem natomiast ja uważam tę wypowiedź pana Donalda Tuska po prostu nieprecyzyjna rzeczywiście ona jak rozumiem sprowadza się do tego tak jak powiedziała pani redaktor, że część tych mniej z MO, że można po prostu prowadzić wyroki obu trybunałów życie nie trzeba wprowadzać wszystkiego drogą ustawową natomiast tak no i zarządzania państwem przy pomocy środków administracyjnych mienie jest dobrym pomysłem się, że to jest po prostu nieprecyzyjne stwierdzenie też bym chciała, żeby tego rodzaju rozwiązania były wprowadzane albo zmieniamy ustawowo albo implementujemy en wyroki nie ma tutaj absolutnie trzeciej drogi tak przy czym chcę zwrócić uwagę, że zastanawiam się czy waszym zdaniem np. problem krajowej rady sądownictwa da się rozwiązać środkami administracyjnymi no nie da się nowa sieć jest sam powoła wedle ustawy, która obowiązuje, więc niestety na żałoby co tą ustawę zmienić z nią w innego wyjścia nie ma no tak, ale teraz powstaje następny problem, bo załóżmy nawet przy dobrej woli czytasz optymistycznym scenariuszu, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to rzeczywiście sędziowie dublerzy zostaną wykluczeni, ale chcę zwrócić uwagę, że są tam powołanie powołani sędziowie przez większość pisowską i oni nadal będą stanowić większość w Trybunale Konstytucyjnym i taki Trybunał pisowski nadal będzie kwestionował ustawy uchwalane przez nowy Sejm oczywiście tak będzie proszę państwa, bo ta sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym rzeczywiście jest trudna do rozwiązania jest też projekt na stole fundacji Batorego ekspert z kraju dziś odpowiedział na to pytanie natomiast tak, że nam się podoba czy nie część tych osób zostało to powołana w konstytucyjnej legalne procedurze będziemy mieli jeszcze przez jakiś czas konsekwencje będziemy ponosić konsekwencje tego rodzaju bałaganu i różnego rodzaju blokad czy pułapek na ustawionych już teraz przez partię rządzącą i tak odwrócenia tych zmian nie będzie łatwe co nie znaczy, że nie mamy do tego konsekwentnie dąży no po prostu mam taką wątpliwość, że praktycznie każda ustawa jednak obie panie stwierdziły, że tutaj pewne ustawy będą potrzebne, że nie wszystko się da prowadzić środkami administracyjnymi po prostu moja obawa polega na tym, że każda taka ustawa będzie wysyłana do Trybunału, gdzie większość mają nominaci pisowscy powołani no w zgodnie z prawem i oni wszystko będą po prostu blokować Ewa Siedlecka, że to jest scenariusz Ania swoje obawy są absolutnie niesłuszne dlatego i na najlepszym rozwiązaniem dla demokracji państwa prawa byłoby, gdyby opozycja wygrała mając w sejmie większość konstytucyjną i mogła z nim mogła zmienić konstytucję chodzi o Trybunał Konstytucyjny coś trzeba było zrobić takiego że, żeby móc albo np. zlikwidować Trybunał Konstytucyjny i w orzecznictwo konstytucyjne przekazać Sądowi Najwyższemu albo no albo jakoś go zmodyfikować np. zrobić to to jest jeden z pomysłów zrobić izbę wyższą izbę niższą np. dzisiejszy skład Trybunału został Izbą niższą od, których odwołanie byłoby do Izby wyższej za owym składem no jest taka taka możliwość ostatnie pytanie do pani mecenas proszę o krótką odpowiedź, bo kończymy ilu sędziów dzisiaj boryka z postępowaniem dyscyplinarnym ilu sędziów powinna po prostu zostać no przywróconych do do pracy czy też powinny być natychmiast zakończone postępowania dyscyplinarnego dyscyplinarne no proszę państwa setki sędziów boryka się z reżimem dyscyplinarnym, bo nie są tylko postępowania dyscyplinarne to są różnego rodzaju sytuacje chociażby związane z przenoszeniem do 1 wydziału do wydziału wtedy, kiedy nie chcą zasiadać w 1 panelu zna sędziami sędziowie są zamieszani Miejskiego Paweł Juszczyszyn, który został przywrócony czy Igor Tuleya jest szereg sędziów, którzy właśnie są zawieszeni przez prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości za wykonywanie ne w wyroku Trybunału w ich są dziesiątki tak jak mówię setki sędziów jest prześladowanych jest raport komitetu obrony sprawiedliwości z listopada, ale mogą bez cały czas uzupełniamy, gdzie państwo macie bardzo szczegółową sytuację, kto za co jestem prześladowany dotyczy sędziów i niezależny prokurator bardzo dziękuję wam za dyskusję mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy Ewa Siedlecka tygodnik polityka dziękuję bardzo, dziękuję bardzo dziękuję poranek wydawał Macieja rząd zrealizował go Liwia Prądzyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA