REKLAMA

Biedniejsi odczuwają inflacje bardziej. A będzie jeszcze gorzej. Szczyt jesienią

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-05-31 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
takiej suszy się przed chwilą, że inflacja wpływa na poczucie bezpieczeństwa 23 nie po godzinie szesnastej w ciągu najbliższych kilkunastu dni od państwa poczucie bezpieczeństwa no mocno nadwyrężony, a to za sprawą tematu, który będziemy podejmować będą wycie inflacji właśnie dr Marcin Wroński ekonomista szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w maju 2022 roku, czyli teraz w maju Rozwiń » wyniosła w ujęciu rocznym 13,90% to najwyższy wzrost od marca 1958 roku, czyli mamy do czynienia z czymś czym dotychczas nie mieliśmy do czynienia jest spektakularna inflacja i ktoś może zapytać co wpłynęło na ne to inflacja najbardziej był 1 taki czynnik punktem pan może powiedzieć tak to decyduje o tym, że mamy tak spektakularny, że inflacja w Polsce ma zarówno ze źródła zagraniczne źródła krajowe znać w całej Unii Europejskiej obserwujemy teraz podwyższony poziom inflacji co jest skutkiem przerwania łańcuchów dostaw ze skutkiem wojna rosyjskiej agresji naukę na Ukrainę i inflacja w unii europejskiej unosi się od 5 SA 6% we Francji do blisko 20% w Estonii Polska należy do państw, w których inflacja jest zdecydowanie powyżej przeciętnej europejskiej czy mam tutaj zarówno źródła zagraniczne przerwane łańcuchy dostaw inwazję rosyjską na Ukrainę, jakie źródła krajowe znacznie odpowiedzialną politykę komunikacyjną Narodowego Banku Polskiego chyba konferencję prezesa Glapińskiego są obecnie raczej źródłem żartów Janek dodatni źródłem wiarygodnych informacji o polityce Narodowego Banku Polskiego co mogłoby prowadzić do kształtowania oczekiwań inflacyjnych faktem jest również to, że w Polsce w okresie pandemii wprowadzono bardzo hojne tarcze antykryzysowe gospodarkę wpompowano ponad 300 mile miliardów złotych to jest 12% polskiego PKB, czyli z 1 strony mamy presję inflacyjną wynikającą z sytuacji międzynarodowej w tym jest oczywiście również wzrost cen paliw, które rozdawać w całej gospodarce, jakim mamy czynniki krajowe i właśnie ją z powiek niewłaściwą politykę komunikacja NBP wzrost podaży pieniądza i ten poziom inflacji 139% szokujący, ale szczyt jest niestety raczej przed nami co znaczy, że będziemy wysyłać latem może czas wczesną jesienią i tutaj realny jest ryzyko, że przekroczyły 15 proc, a pan wspomniał jest to, że ma najwyższą w Europie inflacja 20% wobec szczególnie oznacza to, że słuchacze mają krewnych znajomych w Estonii akurat wszyscy, ale chodzi o to, że jak się dowiemy, dlaczego w Estonii tak to działa być może popatrz na naszą sytuację trochę na razie inflacja zastanie i innych państwach bałtyckich również wolny, a Litwa mają inflacji ponad 15% jest wysoka, ponieważ te państwa szczególnie na razie narażone na skutki tych czynników zagraniczna przerwanie łańcuchów dostaw stąd też jest gospoda go te panie znajdą się jeszcze bliżej raz to małe gospodarki, ale ponad czasem gospodarki strefy euro, więc w Polsce teraz przy inflacji wynoszącej 139% stopy procentowe NBP wynoszą ponad 5%, a zaprezentował europejskiego banku centralnego co ciągle 0% oczywiście w interesie tych gospodarek bałtyckich byłoby mieć wyższe stopy procentowe natomiast skali strefa euro 3 państwa bałtyckie ważne naprawdę maluczkich również takie państwa jest Francja Niemcy czy Hiszpania, gdzie ta inflacja zdecydowanie niższe je toalet, ale czy to z wg pana nie jest argument dla tych, którzy są przeciwni wprowadzeniu euro, bo oni albo nie, bo nie walczyć z tego co pan mówi coś może wysnuć wniosek w czasach tego typu wysokiej inflacji bardzo źle być małym mało w ważącym krajem posiadającym walutach euro, a czy przyjęcie wspólnej waluty jest w związku z tym zarówno pewne korzyści jak pewne konsekwencje wśród korzyści możemy mieć wyeliminowanie ryzyka kursowego ryzyka kursowego ponosić ataki spekulacyjne redukcję kosztów transakcyjnych na kosztami jest rezygnacja z prowadzenia własnej polityki pieniężnej w momencie, kiedy jesteśmy dużą gospodarkę na to wpływ tak dużej gospodarki na decyzję strefy euro jest większy niż małych państw Litwy Estonii Łotwy tutaj z perspektywy polskiej oczywiście tą sytuację państw bałtyckich warto obserwować, ale Polska jest też dużo większą gospodarkę dlatego pan da się, bo da się tak prognozować, że całe było, gdyby Polska kasa miała euro jak byśmy byli stawiani są, więc wczoraj z 1 strony mielibyśmy niższe stopy procentowe czyli, ale też faktem, że skutki zmiany stóp procentowych są widoczne dopiero po 58 kwartałach jak teraz NBP podwyższy stopy procentowe to my będziemy jeszcze pełne spód pełne skutki dopiero w przyszłym roku, więc z 1 strony mielibyśmy mniejszą swobodę prowadzenia polityki pieniężnej z drugiej strony zaś nie nastąpiłoby osłabienie kursu złotego, które również proinflacyjny, bo po inwazji Rosji na Ukrainę kurs złotego wobec euro wobec dolara się osłabił co znaczy, że za paliwa płaciliśmy więcej nie tylko, dlatego że paliwa drożały ich cena wyrażona w dolarze drożała też, dlatego że za każdego dolara musieliśmy zapłacić więcej złotych, bo też pamiętajmy, że kiedy widzimy taką liczbę inflacja 139% na tor to jest pewna średnia obliczona dla koszyka konsumpcyjnego przeciętnego gospodarstwa domowego dla Polski nie ma takich badań literatura przedmiotu wskazuje raczej, że inflację bardziej odczuwalna dla biedniejszych gospodarstw domowych prawda dane biedniejsze gospodarstwa domowe otrzymają wyższy poziom inflacji niż niż bogatsze mają inną strukturę konsumpcji w sensie inną inny koszyk tak np. konsumują konsumują więcej żywności, która przedłuża np. mniej kultury, bo teraz w Polsce kultura grozie wolno żywność drożeje szybko np. wolno wolno wdrożeń elektronika, a szybko drożeje utrzymanie mieszkania na różne ważne malarstwo Zemmoura drożej wolno żywność szybko zająć się patrzy na bok teraz mamy 3 ostrzegł za maj tzw. szybkie oczy tematu powstała informację, że ceny żywności wzrosły o 11% ceny energii 30% paliwa doprowadza środków transportu 35% później będzie dostępne bardziej szczegółowe rozbicie inflacji różni się tego dobre co się wg pana wydarzy to będzie także faktycznie przejdziemy na tańszą żywność, a może zrezygnujmy z drugiego zły pan wybrać takiego Statystycznego Polaka tomikiem poezji pod ręką, który negatywnie na darmowy koncert zjazdach muzyki współczesnej, pokrywając marchewkę hali jest demo uzyskały kupić nowy telewizor telewizor też wolno wdraża ona oczywiście to nie jest rozwiązanie jak to tylko pokazuje, że tak sytuacja może być jej dla naszej części naszych słuchaczy może być jeszcze gorsza niż 139% ponadto też przesadzać przytacza się informacje o wzroście płac, gdzie te płace jeszcze do niedawna dojrzały z inflacją czym to jest średnia płaca w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 pracowników, czyli tutaj nie mam mikroprzedsiębiorcy, które płacą raczej gorzej niż duże przedsiębiorstwa tutaj nie ma całej sfery budżetowej, więc jeżeli po spojrzeliśmy na całą gospodarkę narodową to dużą dozą prawdopodobieństwa, bo tych danych jeszcze nie ma zastanych tam Gos w całej gospodarce płace rosną wolnej od inflacji tutaj oczywiście pojawia się temat osłony społeczeństwa przed skutkami inflacji i też polityki bez inflacji bo kiedy Narodowy Bank Polski podnosi stopy procentowe to z automatu rosną raty płacone przez kredytobiorców, gdzie Polska spotem znanym raczej ewenement znaczy w Niemczech we Francji Belgii udzielać kredytów na stałą stopę procentową się ryzyko zmiany stopy procentowej pozostaje po stronie banku podmiotu profesjonalnego, który ma się przed tym ryzykiem zabezpieczyć się no tak musimy w do 1 kwestii, które wydają się wielu słuchaczy ma w głowie mi, kiedy zmiany tych rzeczach, bo pewne masowe działania pan mówi oczywiście o komunikatach polityce komunikacyjne, ale rząd jest postrzegany przez wielu jako ten rozgrywający, który może niektórymi ruchami naprawdę dokonywa z może i inspirować może pewnych działań może nie zarządzać bezpośrednio ten jednak gospodarkom w takich systemach jak nas jakby nie potrzeba rynkowych co pan chodzi o takiej idei, która jest dyskutowana ma być dyskutowana oto mamy duże koncerny one zarabiają olbrzymie pieniądze na handlu paliwami, które są drogie teraz rząd mówi wprowadźmy coś na zasadzie czysto akademicki przykład na zasadzie podatku od wzbogacania się dla tych koncernów tak jak chcieliśmy od Norwegii pieniądze, bo co się będzie Norweg na drogich paliwach prawda bogacił, ale tak bogaty już jest a, gdybyśmy poseł, że zdarzy koncern to nie jest tylko Polska propozycja takich rozwiązań dyskutuje dzisiaj rząd Wielkiej Brytanii, który jest o tyle ciekawej sytuacji rzeczywiście są brytyjskie spółki, które wydobywają surowce i tutaj trochę dochodzimy do NATO pytanie czy aby ze w ekonomicznym ma być nagroda za wcześniejsze inwestycje czy też czy pozwalamy na to, żeby jakiś podający się gromadzić bogacił na wojnie, ale w Polsce to jest dyskusja trochę akademicka nasz premier Morawiecki chciałby opodatkować Norwegów, których rzecz jasna nie opodatkuje na wzroście cen paliw groma bogacą się też krajowe koncerny jak Orlen Lotos na wysoki tutaj Malta rozwiała, ale jak, gdyby pan patrzy na to czy gdyby weszła w życie takie firmy tak niski czy miałoby to sens nasze w jest to jakieś rozwiązania i być może warto o nim dyskutować tak samo w Polsce podwyższamy stopy procentowe dyskutuje się o tym czy działania rządu nie powodują zwiększenia wydatków konsumpcyjnych jeszcze większego nakręcenia inflacji tymczasem w ogóle nie dyskutuje się aspektów podatkowych przez w celu spowolnienia inflacji podatek na najwyższy na wzrost dochodów nałożenie, kto inny Leszek Balcerowicz 25 lat temu może dzisiaj w Polsce, kiedy 15% całych dochodów w gospodarce trafia do 1% podatników, czyli i 1100 i 1 społeczeństwa zostaje 15% dochodów może, jeżeli chcemy osłabiać konsumpcję to być może trzeba zwiększyć opodatkowanie najwyższych dochodów w Polsce tai żyjemy jak w tym chińskim przez przysłały bardzo ciekawych czasach, bo tutaj tak naprawdę gotowych rozwiązań nie ma albo one bardzo trudne tutaj też i w Polsce taka trochę debata z czego wynika inflacja jest taki 1 obóz, który mówi, że jest to wina prezesa Glapińskiego jest drugi obóz mówi, że żadnej winy rządu prezesa Glapińskiego nie ma to zarówno jak w NBP ma swoje na sumieniu ani też fakt, że są czynniki zagraniczne, które podbijają inflację ta debata o inflacji w Polsce jest bardzo spolaryzowane zaliczyła kojarzy, chociaż 1 eksperta, który mówi to nie na wakacje nie chciała 3 miesięcy, ale w ogóle nawet w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa inflacja czy wszyscy myślą kategoriami wzrośnie jeszcze, ale później będzie spadać, a tutaj też musimy mieć świadomość tego czym jest inflacja inflacja nie jest ogólna miara poziomu cen, a miara zmiany cen rok do roku czyli, jeżeli dzisiaj inflacja wynosi 139% to znaczy, że ceny są 139% wyższa niż rok temu, jeżeli za rok ceny nadal będą bardzo wysokie, ale takie same jak dzisiaj to inflacja wyniosła 0%, ale opis inflacja będzie podwyższana zaś wyższa tego celu inflacyjnego NBP 2 pół +1% aż 2024 roku, więc przed nami kilka lat wysokiej inflacji, ale raczej jest także szczyt będzie i że szczyt będzie jesienią br. natomiast jeszcze w przyszłym roku jak inflacja powyżej 10% w okolicach 10% jest realnym ryzykiem bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy dr Maciej Wroński ekonomista szkoła główna handlowa dziękuję bardzo, dziękuję panu dziękuję pani z 1635 dzisiejsze popołudnie przygotowała wydawała Katarzyna Morawska realizował Adam Szura prowadził Paweł Sulik za chwilę informacji Radia TOK FM to o nich Przemek Pozowski zapraszam na program jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA