REKLAMA

Przeciąganie liny i dosypywanie pieniędzy, żeby dociągnąć do wyborów - plan PiS na wygraną?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-06-01 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:24 min.
Udostępnij:

Z senatorem niezrzeszonym, Janem Marią Jackowskim, rozmawiamy o dzisiejszych pracach Senatu nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Opozycja zapowiadała szereg poprawek do tej ustawy. Pytamy również o zapowiadaną na sobotę konwencję PiS i możliwe zapowiedzi programów socjalnych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
radny Lewicki dzień dobry witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny moim państwa pierwszy gości Jan Maria Jackowski senator niezrzeszony dzień dobry Panie Senatorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu ruszyły już w Senacie mówię o posiedzeniu plenarnym prace nad ustawą o izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i senacka większość chce do nich wprowadzić poprawki w tym za chwilę obecny marszałek Tomasz Grodzki mówi tak ta ustawa nie nadaje się do niczego, Rozwiń » więc trzeba ją domyślnie poprawić były marszałek Stanisław Karczewski komentuje z kolei inaczej opozycja chce wywrócić stolik, a jak jest pańskie stanowisko no oczywiście wokół tej ustawy jest gra polityczna i to obóz rządowy próbuje tutaj no dokonać pewnej kwadratury koła, bo z 1 strony premier Morawiecki zgodził się na wprowadzenie w lipcu 2020 roku podczas posiedzenia rady europejskiej zasady pieniądze za praworządność i co prawda wtedy to przedstawiał w taki dosyć pokrętny sposób, że to chodzi o sprawy korupcyjne, że to nie dotyczy reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale szybko się okazało, że jedno z drugim ma istotny związek później obóz z kolei rządowy próbował to przedstawiać w ten sposób, że nie uginamy się pod presją my poza traktatową czy poza jakimiś zobowiązaniami wynikającymi z naszego członkostwa w unii europejskiej tak to przedstawiano, chociaż przed Trybunałem w tej sprawie wniosek polskiego rządu przegrał, dlatego że tak Panie Senatorze, ale metro mówimy o 2 różnych rzeczach, jeżeli chodzi o mechanizm praworządności to faktycznie zaskarżone przez Polski przez Węgry Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że jest zgodny z traktatami unijnymi unijnym prawem obowiązuje i został uruchomiony w stosunku do Węgier natomiast nie w stosunku do Polski, jeżeli mówimy teraz o tej tym sporze między Brukselą, a Warszawą to jest poza mechanizmem praworządności tak komisja europejska czeka na realizację przez Polskę walki o Trybunale tylko racja, ale pani mnie pyta o zawodnikiem jest po pani pani mnie właśnie pyta o sprawę tego przywracania stolika no, więc odpowiadam na te na tę kwestię, że cała gra ze strony obozu rządzącego polega przede wszystkim na tym, żeby opinii publicznej przedstawić całą sprawę niejako ustępstwo wobec Unii Europejskiej co byłoby sprzeczne z tymi deklaracjami suwerenności godności o tym, że suwerenną decyzję słyszeli tylko wydano słowa Kaczyńskiego nie będziemy blokować Izby dyscyplinarnej, bo chce tego komisja tylko, dlatego że nie podoba nam się praca tak jest i z tego punktu widzenia w tej chwili dyskusja czy jest to przywrócony stolik czy nie to jest elementem właśnie tej i socjotechnicznych zagrywki, żeby przedstawiać to że, jakoby doszło do jakichś uzgodnień między komisją ma polskim rządem kompromisowych i teraz opozycja próbuje to przewracać no tak tak to mniej więcej wygląda natomiast sama debata była bardzo merytoryczne brał udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej teraz odpowiada Pani Minister Małgorzata Paprocka reprezentująca prezydenta podczas posiedzenia na pytania senatorów będziemy dzisiaj nos za kilka godzin głosować poprawki tak jak było powiedziane w serwisie wszystko na to wskazuje to jest przekonanie graniczące z pewnością, że ta ustawa będzie miała poprawki, tym bardziej że również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali poprawki do tej ustawy o charakterze legislacyjnym czy porządkując, a to zaskakujące co pan powiedział przed chwilą Panie Senatorze, bo z kolei Anita Czerwińska rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj apelowała do Senatu by przyjął nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym PiS poprawek no widać co się zmieniło jest jakieś tutaj niespójność tego przekazu, ponieważ jest są poprawki zgłoszone przez pana senatora Martynowskiego do tego projektu ustawy no, więc są poprawki zgłoszone również oczywiście przez opozycję i dlatego jestem przekonany, że ta ustawa oczywiście wyjdzie z Senatu dzisiaj, ale z poprawkami, które trafią do Sejmu także ta sytuacja wygląda wg moich informacji były rozważane przez senacką większość 2 warianty postępowania z tym projektem pierwsze ewolucyjnie drugi rewolucyjny tak wiem nazwałam pierwszy miałby dotyczyć tylko skorygowania kwestii Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego drugi dotknąć też krajowej rady sądownictwa, czyli tej instytucji, która właściwie takim grzechem pierworodnym reformy tzw. wymiaru sprawiedliwości ostatecznie jak widzę po tych poprawkach stanęło na tym, żeby skorygować kwestie to dotyczące Izby dyscyplinarnej czy to nie jest błąd, że jednak próba reformy nie pójdzie nieco dalej nie dotknie KRS-u z tego co wiem ma być odrębny projekt dotyczący krajowej rady sądownictwa odniósł się zapowiadany będzie rozpatrywany w Senacie my mamy w przyszłym tygodniu tzw. planowane posiedzenie, bo to dzisiejszy zwyczajny nadzwyczajny dodatkowe i ten projekt będzie procedowany natomiast sądzę, że tutaj większość w senacka słusznie podjęła decyzję, żeby w tej chwili jak najsprawniej przeprocedować i wprowadzić te poprawki, które uznaje za potrzebne do tej ustawy natomiast temat krajowej rady sądownictwa w odrębnym w odrębnej inicjatywie legislacyjnej podjąć i to sądzę, że to jest bardzo racjonalna taktyka na tym etapie, tym bardziej że widać wyraźnie, że obóz rządowy używał argumentacji, jeżeli te zmiany były zbyt daleko idące o zdanie obozu rządowego, że jest, jakoby jakieś ustalenie to się przewraca ten stolik no to co właśnie pani na początku naszej rozmowy cytowała, więc z tego także Ania Czerwińska mówiła, że Tomasz Grodzki uzurpuje sobie jakieś kompetencje próba próbuje prowadzić własną rękę alternatywną politykę zagraniczną są to są to jest to są oczywiście argumenty polityczne niemerytoryczne Senat jest suwerenną drugą Izbą polskiego parlamentu i w tym zakresie, który uznaje za stosownym prawo podejmować działania charakterze legislacyjnym czy wprowadzać poprawki czy one finalnie będą uznane za konstytucyjne czy nie to jest ogromny temat natomiast w tym sensie Senat ma absolutną autonomię w przedstawionej pana Panie Senatorze jako senatora niezrzeszonego stąd moje pytanie, jakie będzie pańskie głosowanie w sprawie tych poprawek, które zostały przez komisję 2 ustawodawczej i praw człowieka zaproponowane będę te poprawki omawiać dokładnie mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram, która będzie po panu moim gościem teraz tylko zacytuje chociażby 2 losowanie 33 kandydatów na sędziów do Izby odpowiedzialności zawodowej, która ma zastąpić izbę dyscyplinarną odbywałoby się spośród tych sędziów, którzy mają co najmniej siedmioletni staż orzekania w Sądzie Najwyższym co oznaczało, że ci sędziowie wskazani do Sądu Najwyższego przez neo-KRS nie mieliby możliwości zasiadania w tej izbie albo na z dniem wejścia w życie ustawy stosunek służbowy obecnych sędziów w izbie dyscyplinarnej orzekających uległby rozwiązaniu osoba taka nie mogłaby zostać powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego co pan NATO to są poprawki, które mają z za zadanie wykluczyć domniemanie domniemane przypuszczenie bardziej ugruntowane czy mniej ugruntowane, bo to był spór podczas posiedzenia komisji nad tym kilku godzinnym posiedzeniu czy w sposób prawidłowy zostawi i powołani sędziowie i Sądu Najwyższego, którzy weszli w skład Sądu Najwyższego z ostatnich kilku lat i z tego punktu widzenia to poprawka tych 7 latach ma z automatu wykluczyć taką sytuację, bo wtedy oczy w sposób oczywisty w gronie osób, które mogą być losowane do tego gremium, które będzie w sprawach dyscyplinarnych się wypowiadało były byliby tylko sędziowie, którzy byli powołani w reżimie starej krajowej rady sądownictwa, czyli walnęło działa od 2018 roku wraz z drugą kadencję natomiast, jeżeli chodzi o stosunek służbowy no to sędzia z 1 strony powołanie drugi ma stosunek służbowy i tu jest wykorzystanie tego elementu do tej poprawki z tego punktu widzenia te poprawki zarówno zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość, które znacznej mierze były poparte również przez opozycję to było ciekawe w tym głosowaniu mówi o głosowaniu oczywiście podczas posiedzenia połączonych komisji, ale to jest jakiś sposób reprezentatywny dla dalszych głosowań już jest w izbie jest pełnym składzie jaki, a natomiast poprawki proponowane przez opozycję szczególnie ta dotycząca możliwości ustawowego unieważnienia wyroków, które zapadły w sytuacjach, gdy byłyby wątpliwości co do właściwego usytuowania sędziego czy czy sędziów to te poprawki były przez poz przez obóz rządowy oczywiście uznane za niekonstytucyjny co ma pan o tym mówił o pańską jak ja tam państwo moje moja opinia jest taka oczywiście w całości popieram ustawę uważam, że ustawa jest, ale ustawę z poprawkami bez poprawkami z poprawkami głosowałem również podczas posiedzenia komisji popierają zarówno poprawki zgłoszone przez PiS, jakie poprawki zgłaszane przez opozycję no dobrze Panie Senatorze Senat poprawi ustawę w kierunku bardziej pożądany przez komisję europejską rzeczywiście czyniącą zadość wymogom praworządności to jest kolejne pytanie ta ustawa jak pan mówił wyjdzie dzisiaj jest Izby wyższej czy zatem PiS zaakceptuje te poprawki czy w sejmie odrzuci, bo np. Radosław Fogiel już mówi tak, że Sejm odrzuci ewentualną poprawkę Senatu w sprawie usuwania sędziów myślę, że tutaj stanowisko większości rządowej będzie takie, żeby nadać tej ustawie taki kształt, żeby była ona przyjęta tylko i wyłącznie w zakresie poprawek zgłaszanych przez senatora Martynowskiego czy czytam jest 1 czy 2 poprawki biura legislacyjnego, które uzyskały takie typowo merytoryczne porządkujące niemające, jakby znaczenia z punktu widzenia tego zasadniczego sporu także przypuszczam to jest moje przewidywanie, że w takim kształcie ta ustawa trafi na biurko pana prezydenta natomiast osobnym osobnym zagadnieniem jest to czy te środki unijne po tej ustawie zostaną uruchomione i czy w tej ustawie na co zwracali też uwagę eksperci, którzy zabierali głos podczas posiedzenia komisji nie są zaszyte jakieś błędy, które z powodu znowu pani redaktor to jest Niewiem jakieś takie no coś dziwnego można było spokojnie procedować tej ustawy i mieć znacznie więcej czasu, ale z powodu pospiechu, bo może się okazać, że gdzieś jakieś błędy zaszczyty są w tej ustawie, które w tej chwili umknęły uwadze właśnie w tych emocjach związanych z szybkością i procedur, gdy intencjonalne, które mają doprowadzić do jakiej sytuacji tylko zwykłe niechlujstwo dano przykład niechlujstwo niekonsekwencję jakieś sprzeczności wewnętrzne, które mogą się pojawić niejasności i co jeszcze ciekawe pani redaktor na co warto zwrócić uwagę ja bym tutaj podkreślił, że Pani Minister Paprocka Pani Minister Małgorzata Paprocka z kancelarii pana prezydenta, którego w imieniu swojego szefa prezentowała przed Senatem ona podkreśliła, że ta ustawa, czyli projekt prezydenta ma doprowadzić do sytuacji, żeby usunąć wątpliwości nie precyzyjności dotychczasowych regulacji i to jest coś nowego, ponieważ do tej pory narracja była taka, że w zasadzie cała reforma te wszystkie zmiany, które były dokonane są z tą komisją zrobione od strony legislacyjnej nie ma się do czego zresztą sam prezydent zgłaszał projekty gwarancję siedemnasty 2 jest, więc widać wyraźnie, że tutaj jest dyskusja natomiast pan minister Kaleta podkreślał w swoim wystąpieniu, że to jest pewien kompromis mający na celu uruchomienie środków ska po, więc widać wyraźnie, że tutaj jest ten element, którym mówiłem na początku naszej rozmowy, że tutaj po prostu z 1 strony podkreślamy, że jesteśmy suwerenni nikt nie będzie wpływał na nasze decyzje mówię tutaj obozie rządzącym żadne czynniki zewnętrzne żadna Unia żadna komisja europejska, ale z drugiej strony no jednak ulegamy i w negocjacjach i zmieniamy swoje takie radykalne stanowisko, ale przedstawiamy to opinii publicznej, że to jest działanie zgodnie z właśnie z tymi naszymi intencjami, czyli pełnej suwerenności i niezawiśle silnie Panie Senatorze pół stopy, bo przecież umówmy się ten projekt w kształcie Prezydenckim to tak naprawdę niczego nie naprawia wymiarze sprawiedliwości jeszcze na koniec, jeżeli pan pozwoli zmieni na chwilę tam chciałbym pana także zapytać o opinię o komentarz do coraz głośniejszych informacji o tym, że pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na kolejną przyszłoroczną kampanię parlamentarną jest waloryzacja 500 plus już nie 500 plus, a 700 plus no i ponoć Jarosław Kaczyński ma już napomknąć o tej obietnicy na planowanej na sobotę konwencji Prawa i Sprawiedliwości te pomysły mnie dziwią, ponieważ no w tej chwili 500 plus było wprowadzone 2016 roku każdy, kto ma dobrą pamięć to wie ile było warte 500zł i co można było kupić ile litrów np. benzyny etyliny 92 można było kupić za 500zł ile można obecnie kupić to jest najlepsza miara tego coś jak, jaka była, jaka jest inflacja jak się zmieniły ceny stale będzie taka licytacja myślę myślę myślę, że będzie, ponieważ widać wyraźnie, że tutaj rząd w pewnym sensie to co w tej chwili jest wysoka inflacja w Polsce to jest pokłosie polityki rządu dosypywania pustego pieniądza zwiększania poziomu konsumpcji co musiało generować zwiększoną inflacją i tak by była oczywiście tu uczciwości trzeba powiedzieć z powodu czynników zewnętrznych cent Ns i surowców energetycznych itd. itd. natomiast tu polityka rządu wyraźnie zwiększyła widać wyraźnie, że to jest takie by przeciąganie liny, żeby dociągnąć do wyborów dosypywanie tych pieniędzy co oczywiście będzie zjednoczona musimy później się zobaczy i opozycja może stanąć przed bardzo trudnym zadaniem może się okazać że, gdyby nawet wygrała wybory przejęła władzę po wyborach to będzie w tak trudnej sytuacji, że PiS będzie mówił widzicie za naszych czasów było wspaniale było 500+700zł tylko zaciska pan za lata nie da tak jest i kryzys gospodarczy, więc widać, że to jest jakaś koncepcja polityczna Jan Maria Jackowski senator niezrzeszony dziękuję Panie Senatorze rozumie miłego popołudnia kłaniam się państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA