REKLAMA

Kamienie milowe nie rozwiązują wszystkich problemów z praworządnością

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-06-01 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:37 min.
Udostępnij:

Gościem audycji jest mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, Inicjatywa Wolne Sądy, współautorka podcastu "Na prawo patrz" w tokfm.pl, z którą rozmawiamy o polskiej praworządności oraz funduszach z KPO.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
już z nami zapowiada mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram adwokatka inicjatywa wolne sądy oczywiście współautorka podcastu naprawo patrzy w TOK sam dzień dobry panie mają nas szefowa komisji europejskiej przyjeżdża jutro do Polski cały czas czekamy na ten harmonogram jej wizytę jeszcze go nie ma na zapytam czy spotka się z kim się państwa może pani wie, że wszystkim z opozycją stowarzyszenia sędziowskie może na jakość rozmowy zaprosi no niestety tak jest, że pani komisarz Rozwiń » konsekwentnie od kilku lat odmawia takiego spotkania chociażby ze środowiskami obywatelskimi się staramy oczywistych względów takie spotkania wiemy też, że kilka lat temu na samym początku europejskie różnie sędziowskie prosiła takie spotkania nasi nigdy nie wydarzyło trochę szkoda, bo też czujemy się partnerem w tej rozmowie, z czym się częścią tej rozmowy chcielibyśmy, żeby nasza zdania to co mamy do powiedzenia merytorycznie też jako prawnicy była, żebyśmy mogli po prostu wprost opowiedzieć pani komisarz oczywiście my robimy winny sposób tak na skargę komisji różnego rodzaju formacjami natomiast miano nie jest mi wiadomo, żeby spotykała się z kimś ze środowisk obywatelskich czy opozycją to nie Michał Broniatowski dzisiaj w Onecie przed tak kontrolerem przyjeżdża w czwartek do Warszawy, żeby uroczyście podpisać Polski kapo jak się dowiedziałem na razie nie planuje spotkań z przedstawicielami opozycji, choć dotąd zawsze robiła podczas wizyty w Polsce wstydzi się czy obawia się tego co mogłaby usłyszeć pyta redaktor Poniatowski, bo wcześniej pojawił się też takie informacje medialne, że Ursula von der Leyen jest wyczerpana tym sporem z polskim rządem czy to oznacza, że komisja europejska odpuściła moim zdaniem nie ja wiem, że może tak się wydawać, że podpisanie samego dokumentu porozumienia jest kapitulacją oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z tych kroków kamieni milowych nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ ona nie dotykają istoty sprawy nie dotykają krajowej rady sądownictwa, ale są odzwierciedleniem tego co było w zabezpieczeniu Trybunał sprawiedliwości unijnej organizacji Izby dyscyplinarnej mówimy o przywróceniu sędziów przez izbę odsuniętych od orzekania do pracy i mówimy o reformie systemu dyscyplinującego sędziów dokładnie tak i to, że ten dokument będzie już podpisane będzie podpisane to jeszcze nie oznacza, że te środki będą wypłacone dopóki te 3 kamienie milowe nie będą spełnione żadne środki do Polski nie popłyną to może być po zimie to wygląda Polska realizuje swoje projekty wysyła faktury do Brukseli komisja europejska e-faktury opłacalnie albo ich nie opłaca i jeśli chcemy rzeczywiście jak być beneficjentem tych środków całej tej puli to kamienie milowe muszą po prostu spełnione tylko komisja nam na pewno nie odpuści jadą do porozumienia traktował jako taki gest zachęcające mówiące wreszcie zróbcie z tym porządek chcemy dać szansę na myśli jeśli nie wykorzystacie tej szansy to środki po prostu nie popłyną Kolegium komisarzy dzisiaj się zebrało i czworo komisarzy w tym m.in. Frans Timmermans czy Věra Jourová Timmermans w poprzedniej kadencji zajmował się kwestiami praworządności euro w tej zgłosi zastrzeżenia do planu to taki podział na, a gołębica szefową komisji europejskiej i komisarze, którzy są jastrzębiami jednak chcieli takiego ostrzejszego kursu polskiego rządu jednak położenia na stół przez Polski rząd jakiś konkretnych rozwiązań naprawczych nie pozorowanie działań są dokładnie tak zarówno Francji romantykiem Vera Jourova oni z kolei wielokrotnie spotykali się ze środowiskiem obywatelskim spotykali się z nami słyszeli na własną historię tych zawieszonych sędziów ich osobiste dramaty, bo to też ma znaczenie, żeby komisarza mogli usłyszeć te historia dramatu też odbywać rano Juszczyszyn będzie za chwilę moim gościom to właśnie to jest chociażby jeden z tych Hannę przykładów i jeśli dziwię, że protestują są osoby, które bonie było czy są niezwykle zaangażowane w walkę o praworządność bardzo dobrze znają te tematykę nie wiem czy są jastrzębiami ja bym powiedziała, że one są przywiązane do takiej prawdziwej idei praworządności no właśnie Frans Timmermans mówił, że praworządność albo jest albo nie ma wysokie półśrodki troszkę tutaj praworządności w Polsce, że zapewnimy troszeczkę nie zapewnimy co do niczego nie doprowadzą na pewno rykoszetem się na systemie unijna prędzej czy później odbiją jeśli komisja poszła tą złą drogą zaakceptowała taki rozwój spraw, a tym projekt prezydencki o izbie dyscyplinarnej to czym jest w takim kształcie w jakim trafił do Senatu za chwilę zapytam także poprawki stosunek za sprawą przedstawicieli pana prezydenta pani Anny pruskiej, bo rzecznik rządu mówi tak są radykałowie opozycji Unii Europejskiej chcący rozbicia kompromisu się ze stanowym moje pytanie do pani jak bardzo zgniły kompromis jest kompromis poza pozorne zdecydowania pozostał położone na stole takim momencie szczególnym tak, bo zaraz potem wybuchła wojna w związku, z czym ta potrzeba też dogadania się mówiąc wprost pomiędzy polską komisją europejską stało jeszcze większe oczywistych względów mamy rozpędzający się kryzys humanitarny wojna za za granicami Polski Unii Europejskiej NATO za za 1 razem, więc dziwnego, że ten chęć kompromisu się zwiększyła został położony na projekt, który rzeczywiście tak jak obrazowo to mówimy jest zmianą etykiet zmianą nazwy Izby dyscyplinarnej i nie rozprawia się z rzeczywistymi problemami komisja powie wie, że kamienie milowe tam są zawarte w wieży jest kompromis pozorne jak rozumiem próbuje z rządem, który pamiętacie państwo nigdy wcześnie położył żadnej ustawy żadnego projektu na stole wręcz przeciwnie no słyszeliśmy z rządzących, że nie będzie nam Trybunał możliwości tutaj dyktowała co mamy robić Unia europejska też, więc dlatego myślę rozmowy toczą i dobrze się toczą one powinny skończyć rzeczywiste rozwiązanie problemu ta ustawa w takim brzmieniu no nie jest nawet blisko zawarcia nim blisko warunków kompromisy, na które liczy Unia przypomnę, że był jeszcze 2 projekty w sprawie Izby dyscyplinarnej prawo i sprawiedliwości oraz solidarnej Polski SA nawet to, że moja nie było zrozumienia dla praworządności jeszcze to tam, które zmierza w dobrym kierunku myślę o tych, które nadzorowały na brak działania, a to nie jest tak jeszcze 1 wątek, że Polska praworządność poległa w starciu z globalnym podatkiem od korporacji, bo takie informacje się pojawiają, że to weto Polski na ten minimalny 15%owy podatek na wielkie korporacje, które chcą nałożyć Unia europejska, na którym podatku ponosi Warszawie zależało spowodowało, że no komisja europejska postanowiła pójść na ten pozorny kompromis, żeby odblokować się Polska i móc nałożyć ten podatek ja myślę, że będziemy mogli mówić o takim działaniu stricte właśnie politycznym, czyli skłonienie czy przez wojnę czy przez towar to, jeżeli środki popłyną, bo pamiętajmy, że samo podpisanie dokumentu jeszcze tego nie oznacza komisja w swoim rękawie jeszcze szereg innych samolotów i mamy kary naliczane 1 000 000EUR kary dziennie to są 2 rozłączne rzeczy komisja nadal może złożyć do Trybunału sprawiedliwości kolejną skargę w trybie przeciw naruszeniowej dotyczącą krajowej rady sądownictwa nadal można wypłacić środków jeśli nie będą spełnione tak zmienia milowe, więc ja bym tutaj jeszcze tej komisji dała szans, choć oczywiście proszę państwa to jest decyzja polityczna na końcu, ale nieprawda nieprawda, ale te działania komisji i postawa komisji to przywiązania i te słowa pani komisarz w październiku wypowiedziane, że praworządność kluczowym elementem funkcjonowania Unii myślę, że są prawdziwe, że zdaje sobie sprawę z tego, że no bez tej praworządności taki bez tego prawdziwego kompromisu cała Unia na tym straci ja bym tej komisji jeszcze dać szansę to teraz konkretne poprawki, która proponuje senacka większość i właśnie komentarz do tych poprawek Małgorzata Paprocka przedstawicielki pana prezydenta, więc jedna z poprawek mówi o tym, że wszystkie orzeczenia zapadły w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego będą uznane za nieważne i pozbawiona skutków prawnych pani Małgorzata Paprocka mówi tak wątpliwości budzi poprawka, która zmierza do tego by wszystkie wyroki Izby uznać za nieważne tego typu rozwiązanie wydaje się stać w absolutnej sprzeczności z zasadą trójpodziału władzy władza ustawodawcza nie może uchylać orzeczeń sądów, czyli działania innych władz co pani na to no ja myślę, że pani pani przedstawicielka prezydenta już zapomniała treści właśnie postanowienia Trybunału swoje włości europejskie, bo to jest jak rozumiem ta poprawka wprost jest wyjściem naprzeciw temu postanowieniu, która mówi o tym, że decyzja, że skutki powinna zostać zawieszone powinny zostać zawieszone bo, bo taka jest treść tego postanowienia i jeśli mamy już szereg orzeczeń, które mówią, że izba nie jest sądem jeśli ktoś, kto nie jest on decydował w naszej sprawie to również to co zostało przez osoby powiedziano wydane różnego rodzaju rozstrzygnięcia w tak ważnych sprawach jak chociażby immunitet sędziowski wobec powiedziano dyscyplinarne sędziów powinna zostać zgodnie z tą poprawką non stop anulowana, bo nie termin prawny tak, ale powinniśmy się rozprawić z tym w ten sposób, że ta decyzja powinna zostać wyjęte z obrotu prawnego to kolejna poprawka z dniem wejścia w życie ustawy stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego w tej izbie dyscyplinarnej ulega rozwiązaniu osoba ta nie może zostać powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego co na to Małgorzata Paprocka mówi konstytucja mówi bardzo jasno co się dzieje w przypadku reorganizacji sądów konstytucja zostawia 2 możliwości po pierwsze, bo sędzia może przejść do innego sądu może zostać przeniesione albo może przejść w stan spoczynku z prawem do pełnego uposażenia wg Pani Minister Paprocki ta poprawka oznacza, że sędziowie ci z Izby dyscyplinarnej byliby traktowani jak nie sędziowie to już jest absolutnie nie do przyjęcia no ma właśnie tutaj rację tak mówi konstytucja dotyczy to tak jak słusznie pani redaktor zauważyła sędziów skoro osoby nie mają statusu sędziowskiego nie mają statusu sędziowskiego to nie jest mój wymysł boja nie lubię czy nie lubię czy nie podobają się osoby, które tam zasiadają tak mówią wyroki czy luksemburskie czy Trybunału w Strasburgu dlatego została zgłoszona poprawka, żeby wyeliminować ich systemu prawnego coś nie jest sędzią nie powinien już przechodzi też do innej Izby, bo taki też jest plan ani nie powinien dostać się stanu spoczynku, bo nie jest sędzią tylko sędzia ten stan spoczynku po prostu należy, ale wie pani, o co chodzi w tym wszystkim w tym projekcie Prezydenckim, żeby absolutnie nie móc zakwestionować statusu sędziów tych wskazanych przez neo-KRS, a wręcz przeciwnie ten test bezstronności doprowadzić do tego, że usankcjonuje my tych sędziów, że ich za legitymizujące ma dokładnie to ma zabetonować status na sam dziś ma uniemożliwić ich weryfikację tak jak pozwalają na to właśnie wyroki obu europejskich trybunałów i ma zapewnić pewno po pełną akceptację tych osób, które teraz wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, która są po prostu wadliwie powołany tak do tego właśnie zmierza ten na test bezstronności, a nie jak by się mogło wydawać to wyjście naprzeciw do obywatela i zapewnienia mu prawa do niezależnego sądu jest dokładnie odwrotnie ta ustawa, gdyby weszła w takim kształcie w życie po poprawkach Senatu byłaby dużo lepsza ustawa jeśli no nie na pewno nie byłaby dużo lepsze, ponieważ nie zawiało raz tam postanowień dotyczących kraju rad sądownictwa słyszałam, że są zapowiedzi bardzo na tym się w 100 zająć bardzo dobrze tak, bo dopóki to nie zostanie uporządkowane to żadna ustawa, która tego nie będzie dotykać nie będzie ustawę, która odpowiada na główne główne nasze problemy tutaj też pamiętajmy, że trzeba rozprawić się z tym reżimem dyscyplinarnym ustawy kagańcowej nadal obowiązuje ustawa końcowa, która proszę państwa każe dyscyplinuje polskich sędziów sprawę, że mogą być konsekwencje dyscyplinarne, kiedy właśnie kwestionują status na sędziego na podstawie wyroków czy Trybunał Luksemburgu Trybunał w Strasburgu notę tak samo jeśli chodzi o proces przywracania sędziów do tych już zawieszony w NATO musi być przede wszystkim zamknięte w jakimś czasie musi stać natychmiast po prostu też nie może być także to osoby nagle staną przed tą Izbą ktoś inaczej nazywa, ale też tam będą wadliwie powołane osoby one będą decydować o ich losie nie, więc tego rodzaju zmiany w 2 też nie zostaną wprowadzone to to będzie zaleca niewystarczająco, chociaż wątpię, żeby w ogóle Sejm pochylił nad tymi poprawkami Senatu zapewne zostaną skierowane do kosza prócz tych poprawek, które zgłosili senatorowie prawa sprawiedliwości rzecz jasna tymczasem rzecznik komisji europejskiej jeden z rzeczników przekazuje, że komisja śledzi rozwój wydarzeń, że ostatecznie znaczenie będzie miał zakres treść aktu prawnego, który finalnie zostanie przyjęty przez Polski parlament mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram adwokatka inicjatywa wolne sądy współautorka podcastu naprawo patrzy w TOK FM bardzo dziękuję bardzo, dziękuję państwu zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA