REKLAMA

Obecnej władzy i jej przedstawicielom zależało na tym, aby skłonić mnie do odejścia z zawodu

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-06-01 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

Sędzia Paweł Juszczyszyn jest gościem audycji. Po przywróceniu do pracy, został on przeniesiony z wydziału cywilnego, w którym pracował ponad 20 lat do wydziału rodzinnego. Dodatkowo Maciej Nawacki, prezes sądu rejonowego w Olsztynie, wysłał go na zaległy urlop. Rozmawiamy o obecnej sytuacji zawodowej sędziego i skardze jaką zamierza złożyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sędzia Paweł Juszczyszyn jest z nami sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie dzień dobry panie sędzio dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu, zanim przejdę do pytań pozwolę sobie streścić wydarzenia ostatnich dni jeśli będzie potrzebna korekta proszę śmiało nielegalna izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego cofnęła swoją decyzję sprzed 2 lat zawieszającą pana w orzekaniu prezes gdańskiego sądu pan Maciej Nowacki oznajmił że, owszem, zastosuje się do tej uchwały, Rozwiń » chociaż do wyroków polskich sądów zastosować się nie chciał i faktycznie po kilku dniach otrzymał pan sądów w Olsztynie dokumenty potwierdzające Pański powrót do pracy, ale został pan przydzielony do wydziału rodzinnego, mimo że przez ostatnich 20 lat zajmował się pan sprawami cywilnymi cywilnymi uznał pan za formę szykany, ale i w wydziale rodzinnym nie dane było panu rozpocząć pracę, bo prezes Nawacki wysłał pana przymusowy urlop tak wygląda stan rzeczy na dziś tak tak można to streścić, a ten urlop to jest zaległy czy jaki tak to jest urlop zaległy za 2019 rok za 2020 rok z tym, że od razu należy zaznaczyć, że sytuacja sędziego jest troszeczkę odmienna niż pracownika takiego zatrudnionego na podstawie kodeksu prac, ponieważ publicznoprawny charakter statusu sędziego no i takie konstytucyjne gwarancje niezawisłości nieusuwalności powodują, że nie można odsuwać sędziego od obowiązków służbowych, wykorzystując do tego regulacje kodeksu pracy w tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy na takie orzeczenie Sądu Najwyższego powołałem się, wnioskując o udzielenie mi zaległego urlopu wypoczynkowego w innym terminie, ale ten wniosek nie został uwzględniony, dlaczego tak jest może 1 zdaniem dodam po prostu jest także może przykładowo być taka sytuacja, w której sędzia ma rozstrzygnięcie jakąś drażliwą sprawą leżącą w zainteresowaniu polityków i np. sprawa już jest dojrzała do rozstrzygnięcia, a zbliżają się wybory i może być także prezes sądu nominowany przez politykę zainteresowanego w tym, żeby przed wyborami określony wyrok nie zapadł prezes sądu mógłby takiego sędziego przyszła wysłać na przymusowy urlop dlatego w przypadku sędziów z uwagi na konstytucyjne gwarancje niezawisłości nieusuwalności takiego arbitralnego przymusowego zesłania na urlop nie powinno być tam się sprzeciwia jest 1czerwca do kiedy ma trwać ten urlop urlop udzielono mi od 25maja do 19lipca 2022 roku przy czym znanymi są wypowiedzi publiczne prezesa, który wskazywał, że to jest takie racjonalne rozstrzygnięcie bo gdybym w tej chwili wrócił do pracy musiałbym oczekiwać dłuższy czas na przydzielenie spraw nie miałbym na ten moment niczego do normalnych obowiązków do wykonania natomiast wskazuje na to, że i tak z uwagi na przebywanie na urlopie wypoczynkowym ME sprawy do mojego referatu nie mogą być losowane tak to losowanie będzie mogło się rozpocząć dzień przed powrotem moim urlopu, więc uważam, że ten argument jak też inne powody powoływane na uzasadnienie czy to udzielenie mi przymusowo urlopu czy to przeniesienia z wydziału cywilnego do rodzinnego są pozorne, a w istocie decyzje są dalszym ciągiem szykan wobec mnie represji i takiego no i aroganckiego pokazania, że mimo, że już absolutnie nie ma żadnych przeszkód bym wrócił do orzekania orzekania tak nie zostałem dopuszczą to jeszcze ciekawe, kiedy spojrzymy na kalendarz pan powiedział, że ten urlop został panu udzielony od 25maja przypomnę, że ta decyzja nielegalnej Izby dyscyplinarnej o tym, żeby przywrócić pana do orzekania zapadła 23maja jak rozumiem chwilę trwało, zanim pan otrzymał te sądy sądu w Olsztynie dokument potwierdzający Pański powrót do pracy, więc chodziło generalnie o to, żeby pan nie przekroczył progu sądu tak dokładnie, bo ta decyzja była podjęta jednocześnie z 1 strony prezes sądu olsztyńskiego Maciej Nawacki uchylił zarządzenie to takie 4lutego 2020 roku, która odczuwało je od wszystkich prowadzonych przeze mnie spraw no odcinał dostęp do systemów informatycznych sądu, ale jednocześnie w tej samej dacie prezes wydał zarządzenia o przeniesieniu do wydziału rodzinnego i wysłaniu na przymusowy urlop zatem pytanie, choć nie musi pan na nie odpowiadać, ale zastanawiam się, śledząc działania Macieja Nowackiego wobec pana czy to działanie wobec Pańskiej osoby jest tylko działaniem władzy tak generalnie rzecz ujmując czy już też jakąś formą osobistych uprzedzeń prezesa Nawackiego wobec pana, bo to zachowanie prezesa Nowackiego no jest takie mające znamiona dość dużej zaciętości no owszem, ja też takie wrażenie odnosi ona ja od początku tych problemów na linii, a ja prezes Nawacki noc przeciwstawiały się i i uciekałem od traktowania tego jako wyłącznie spór personalny, bo ja prezesa Nowackiego traktuje jako przedstawiciela obecnej władzy i wykonawcę woli władzy politycznej o obecnej jest nominatem prezes ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego na stanowisko na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie jest w dół i nadal jest rekomendowany przez PiS do tej obecnej Neo KRS krajowej rady sądownictwa i przez polityków tej partii wybrany do neo-KRS, więc nie jest to wyłącznie spór personalny tylko, a tylko problem systemowy, jeżeli pan pozwoli pani sędzio tylko poinformuje naszych słuchaczy słuchaczki, że jest już harmonogram jutrzejszej wizyty Ursuli von der Leyen w Warszawie wygląda następująco piętnastej 30 spotkań z premierem Morawieckim o szesnastej spotkanie z prezydentem Dudą, a o 1725 wspólna konferencja prasowa prezydenta premiera i szefowej komisji europejskiej wracam do Pańskiej sprawy panie sędzio chciałabym zapytać też o to przeniesienie z wydziału cywilnego wydziału rodzinnego, bo zamierza pan nie odwoływać się od decyzji do KRS-u tylko wprost do europejskiego Trybunału praw człowieka w Strasburgu tak, bo konsekwentnie twierdzi, że i w tym twierdzeń jestem odosobniony, że obecna krajowa rada sądownictwa nie spełnia standardów konstytucyjnych nie jest tym organem, który jest opisany w naszej konstytucji ponadto nie jest organem, w którym ani mógłbym liczyć na rzetelne rozpoznanie odwołania od decyzji prezesa mojego sądu, który zresztą w tej krajowej radzie sądownictwa zasiada na rzetelne postępowanie przed tym organem pozbawionym niezależności nie mógłbym liczyć w takiej sytuacji wraz z moim pełnomocnikiem prof. Michałem Romanowskim podjęliśmy ich chyba mamy koniec z połączenia z panem sam ją, ale oczywiście tak to jest sygnał, który właśnie zwiastuje takie problemy natury technicznej, ale oczywiście będziemy usiłowali to połączenie nawiązać się ponownie i z pewnością za chwilę sędzia Paweł Juszczyszyn do nas powróci rozmawiam o jego sytuacji przypomnę że, choć przywrócony do orzekania decyzję nielegalnej Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która tą decyzją z maja cofnęła swoją decyzję z lutego 2020 roku no to prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki do tego orzekania sędziego Juszczyszyna nie dopuścił został wysłany na przymusowy urlop, który potrwa do 19lipca Paweł Juszczyszyn uwięzieni uchyla się od wykorzystania tego zaległego urlopu, ale wnioskował o urlop w późniejszym terminie takim, który wynika z jego planów rodzinnych oczywiście ten wniosek nie został przez Macieja Nawackiego, a uwzględnione pan sędzia jest ponownie z nami bardzo proszę pani sędzia może pan kontynuować tak przepraszam nie wiem, w którym momencie i normy o tym, że nie do KRS-u zaskarżenie tej decyzji, ale do europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu, że decyzja została podjęta z pełnomocnikiem pana prof. Michałem Romanowskim no jak rozumiem europejski Trybunał praw człowieka jest organem bezstronnym niezależnym od wpływu politycznego, więc w nim pokłada pan swoje nadzieja dokładnie tak po prostu siły w sytuacji, która jest od decyzji prezesa olsztyńskiego sądu z ziemi wyłącznie odwołanie do pozbawionej niezależności krajowej rady sądownictwa nie spełniający standard niż koszty czy to wybiera pan prezes inną drogę dokładnie tak uważam, że odwołanie się do obecnej krajowej rady sądownictwa nie ma po prostu szans, a zapytam tak po ludzku nie jest pan zmęczony całą tą sytuacją w obozie władzy chodzi o to, żeby pan zmienił zawód na pewno obecnej władzy i różnym jej przedstawicielom również w tym zasiadającym w izbie dyscyplinarnej zależało na tym by inni bez nos skłonić mnie do może nawet dobrowolnego odejścia przez przez ponad 2 lata byłem pozbawiony części wynagrodzenia, gdyby nie sprowadza się on obcięta, gdyby nie i pro i przypominam państwu, że sędzia, że jestem nadal sędzią to znaczy, że nie mogę podjąć w czasie zawieszenia żadnej dodatkowej pracy zarobkowej poza pracą naukową dydaktyczną, ale akurat takich zajęć poza sporadycznymi szkoleniami nie mam i w takiej sytuacji mając zobowiązania możliwe, że ja miałbym problemy z po prostu takim codziennym utrzymaniem się przypominam, że w mojej sprawie dyscyplinarnej nic nie dzieje w tej chwili został uchylony tylko zawieszenie, ale sprawa od już ponad 2,5 roku nie ruszyła z miejsca przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michała Lasoty została wniesiona do Sądu Najwyższego po roku 2 miesiącach i jej prowadzenia w izbie dyscyplinarnej 2 la przepraszam rok 2 miesiące trwało zarejestrowanie samej sprawie nadania sygnatury akt to jest coś co jest nie dopuścimy pomyślenia w normalnym postępowaniu w sądach powszechnych w sądach rejonowych okręgowych to oczywiście ma znamiona szykan to oczywiście represja obliczona też na to by wywołać efekt mrożący wśród innych sędziów, ale widać też po tych orzeczeniach, które już, które już były wydane w sprawach zainicjowanych przeze mnie i mojego pełnomocnika wspominanego przeze mnie prof. Michała Romanowskiego te orzeczenia pokazują, że sędziowie jeździć w obliczu obowiązywania ustawy kagańcowej nie bali się wydać orzeczeń zgodnych z oczekiwaniami władzy politycznej zakwestionowali uchwałę Izby dyscyplinarnej, na podstawie której odsunięto od orzekania, stwierdzając jednoznacznie, że nie jest to orzeczenie Sądu Najwyższego, więc poszli nawet dalej, uwzględniając całość zresztą nasze roszczenia szyb mieszkanie w stanie tak dalej już tylko dopowiem nie uznali, że to orzeczenie nieważne oni stwierdzili sąd stwierdził, że to orzeczenie jest nie istniejąc sędzia Paweł Juszczyszyn sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, ze świat polityczny Szanowni Państwo dobiega końca program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Szymon waluta na to 360 już za moment zaprosi państwa Wojciech Muza ja zapraszam na czwartkowy poranek Radia TOK FM słyszymy się tuż po siódmej dobrego popołudnia spokojnego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA