REKLAMA

Feminizm w Polsce, czyli co? O raporcie "Jest opresja - jest opór"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-06-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:48 min.
Udostępnij:

Feministki są wszędzie. opresja płci to zjawisko powszechne, przenikające realia życia właściwie każdej dziewczynki, kobiety i osoby LGBTQ+ w Polsce a feministyczny aktywizm nie stanowi jedynie zjawiska wielkomiejskiego, lecz wydarza się również z dala od centrum. Kobiety i osoby LGBTQ+ działają w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach oraz na wsi, ich aktywizm, mimo że wciąż w wielu lokalizacjach jest wyjątkowy i prekursorski, staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. "Jest opresja - jest opór", to tytuł najnowszego raportu diagnozującego feminizm w Polsce. Publikacja powstała na podstawie danych zebranych od ponad 600 grup i organizacji, które w ostatnich 4 latach wnioskowały o grant Funduszu Feministycznego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
minister z urzędem opresja ludzi to zjawisko powszechne przenikające realia życia właściwie każdej dziewczynki kobiety i osoby LGBTQ plus w Polsce feministyczne aktywizm nie stanowi jedynie zjawiska wielkomiejskiego, lecz wydarza się również z dala od centrum kobiety i osoby LGBTQ plus działają w dużych miastach mniejszych miejscowościach oraz na wsi ich aktywizm, mimo że wciąż w wielu lokalizacjach jest wyjątkowy i prekursorskie staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym to Rozwiń » fragment najnowszego raportu jest opresja jest opór, który diagnozuje feminizm w Polsce rozmawiamy o nim jeszcze przed premierą oficjalnie będzie dostępny od wtorku publikacja powstała na podstawie danych zebranych od ponad 600 grup, które w ostatnich 4 latach wnioskowały ograny funduszu feministycznego, a ze mną współautorki raportu dr Marta uszko socjolożka z Instytutu nauk społecznych UW i fundatorka funduszu feministycznego dzień dobry dzień dobry oraz Małgorzata Leśko również z funduszu feministycznego i pani Małgorzata na co dzień pracuje w bezpośrednim kontakcie z aktywistami w Polsce, które są opisane w raporcie jest to presja jest porcje dobre dzień dobry zgadza się w raporcie podkreśla, że panie, że uwzględniliście takie głosy, które nie są brane pod uwagę czyli jakie są głosy i kogo nie słychać tak ten raport powstał na podstawie dosyć wyjątkowych danych, a ponieważ korzystały z baz ponad 600 wniósł wnioskodawczyni, które starały się o wsparcie finansowe funduszu feministycznego, a 30% spośród tej grupy są to grupy nieformalne albo organizacje pozarządowe, które działają na terenach wiejskich równiejszych miejscowościach przyjmują zazwyczaj w badaniach społecznych dotyczących aktywizmu feministycznego albo ruchów społecznych w ogóle, że te mniejsze miejscowości tereny wiejskie zazwyczaj nie mieszczą się takim radarze takim standardowym zanik zainteresowania badaczy badaczek, więc to jest pierwsza wyjątkowa rzecz druga wyjątkową cechę myślę wynika z różnorodności tej grupy, że fundusz feministyczne dociera do grup, które możemy powiedzieć, że często są znajdują się na marginesie ruchu feministycznego czy mają mniejszą widoczność w ramach ruchu też mniejsze zasoby do działania i mam tu na myśli nastolatki mam na myśli oprócz kobiet wiejskich wymienionych seniorki emerytki mam na myśli uchodźczynie migrantki osoby kobiety z niepełnosprawnościami czy np. chwilowo młodzież i ponieważ te wszystkie grupy wnioskują o wsparcie finansowe funduszu to my mogłyśmy w tym raporcie skorzystać z ich wiedzy i doświadczeń perspektywy na ile to zjawisko aktywizmu feministycznego jest powszechne, a myślę dla nas jest powszechna głównie, dlatego że widzimy aktywizm zainteresowanie wsparciem finansowym dla swoich działań właściwie praktyk w każdym województwie w Polsce fundusz feministyczny co roku organizuje nabory na tzw. mini granty i my otrzymujemy wnioski z całego kraju to nie są tylko duże miasta nie są duże miasta z długą tradycją aktywizmu feministycznego często są grupy, które powstały od niedawna też co jest ważne, że my obejmujemy i korzystamy z wiedzy grup nieformalnych bardzo często badania dotyczące aktywizmu opierają się o głosy osób skupionych w organizacjach pozarządowych stowarzyszeniach fundacjach fundusz feministyczny, rozpoznając właściwie po 2016 roku to, że feminizm w Polsce stoi grupami nieformalnymi kolektywy ami osobami, które łączą siły wychodzą na ulice, ale się okazuje naszych danych na co dzień robią bardzo praktyczne konkretne rzeczy, że w momencie, kiedy ujmiemy doświadczenia grup nieformalnych to ten obraz się komplikuje nie lansuje no i wg nas jesteś bliższy prawdy tego co możemy dzisiaj mówić o feministycznym aktywizmu feminizm to pytanie o to czy feminizm zjawiskiem powszechnym myślę, że dużo zależy od tego jak też definiujemy feminizm kogo uznamy za feministki czy osoby w ogóle taką identyfikację feministyczną i funduszu mamy taką przyjętą założenie, że to jest samo identyfikacja, czyli po prostu osoby z czołowymi skandynawskimi są muszą spełniać listy kryteriów, żeby nazwać feministką listy tak marszów i ani, które organizował Artur Waluś dział orderów tak nie mamy dali za za feminizm i w związku z tym myślę, że część działań, które są wspierane przez fundusz, ale które po prostu są zgłaszane do funduszu jako pomysł na działania to są takie działania, które nie mieszczą się takiej standardowej optyce myślenia o tym co feministyczne, czyli np. to jest wyjazd wypoczynkowy dla matek osób z niepełnosprawnościami, które od 10 lat zrobił niczego dla siebie, bo przez cały czy są zajęte taką pracą opiekuńczą i takim rozumieniem roli takiej, jaką jest rola tak matki czy żonę czy np. spotkania klubu kobiet w bibliotece Hańsk, które spotykają się lokalnymi np. pisarkami działaczka mi to wszelkie działania, które takim standardowym w medialnej narracji o feminizmie nie mieszczą bo, bo często postrzegamy feminizm jako tako taki zysk, który dziś przed wszystkim na ulice i oczywiście na ulicy jakąś ogniskuje bardzo często także tak wtedy widzimy to feministki ale, ale też miejski potem tak idą do swojej społeczności swych domów i robią taką codzienną pracę i tak naprawdę da nas w tym raporcie to co jakoś też ważne to, żeby zobaczyć taki feminizm co dzień po prostu ja myślę, że nawet w Polsce to nie ten feminizm uliczne jest diagnozowany jako feminizm gorączkę feminizm akademicki to są panie na Uniwersytecie, które sobie opowiadają o nierównościach nie ma nic wspólnego z życiem uwagę prawdziwych kobiet w policji to absolutnie kwalifikuje taką tezę żona nie jest prawdą, bo taki jest też ciekawe, żeby złożyć ten mechanizm, który chciałyśmy oddać w tytule raportu, czyli jest opresja jest opór 17 codzienne aktywizm tysięcy kobiet tak naprawdę on wynika z powszechności opresji, więc w takim sensie jest to trochę nie nic zaskakującego poniekąd, jeżeli zobaczymy, że kobiety i osoby reagują na nierówności w swoim najbliższym otoczeniu, które wynikają z nierówności płci, ale te, które wynikają co jest mi się wydaje, że bardzo ważnym wątkiem w raporcie po prostu bezradności zaniechań czy wycofywania się po prostu państwa spełnienia wypełniania po prostu funkcji socjalnych czy takich podstawowych zupełnie zaniedbań w opiece medycznej w edukacji czy w nowych usługach socjalnych po prostu i w takim sensie są powszechne, bo powszechna jest presja i to wydaje się bardzo kimś ważnym elementem tej wiedzy zbudowaliśmy dzięki aktywistką i aktywistką z całej Polski od tej presji porozmawiamy jeszcze później, ale no, o co chciałem pani zapytać to jest zdefiniowanie feminizmu definicja feminizmu wg waszych bohaterek respondentek, które są uwzględnione w raporcie no to jest to jest trudne pytanie trudne pytanie bo, bo ta identyfikacja feministyczna nie zawsze jednoznaczna, a w niektórych kontekstach jest też niebezpieczna czy potencjalnie utrudniające działania i ona nie wynika, jakby z takiego oporu przed samym słowem dla danej aktywistki danej kobiety zaangażowane w swe lokalne działania, ale wynika z bardzo powiedziałbym zdroworozsądkowego mądrego rozpoznania lokalnego kontekstu tego, że jeżeli ta kobieta zacznie coś robić i napisze na sztandarze feminizm to możliwe do spotkania tego działania w ogóle nie dojdzie, że działa w tak konserwatywnym albo nie był wrogi albo jakimkolwiek kontekście, że to będzie po prostu bariera nie do przejścia, żeby zrobić ten pierwszy aktywisty czyny krok dlatego my widzimy w naszej społeczności dziesiątki działań kobiet, które zaczynają gromadzić inne kobiety rozmawiać o nierównościach rozmawiać o przemocy w tym przemocy domowej rozmawia o przemocy ekonomicznej rozmawiać o jakich potrzeba podstawowych potrzebach odpoczynku jakiegoś wyjścia ze sfery prywatnej wyjścia poza tą rolę żony matki opiekunki i to jest pierwszy krok do ich feminizmu, ale wiedzą oto, że ta nazwa jest jakby drugorzędna, że konieczne dla nich jest, że to my widzimy przede wszystkim, że pierwszoplanowe działanie podjęcie akcji interwencja odpowiedź na jakiś problem, a ta tożsamość jest, więc drugorzędna ona pojawia się później pojawia się złożone w albo strategicznie nie pierwszoplanowa, bo ona po prostu nie jest aż tak wyraźnym elementem tej tożsamości czy działania, że często się także ta feministyczna taka tożsamość jest też, zwłaszcza w przypadku aktywisty, które działają na pograniczu różnych społecznych po prostu druga, bo np. są silniejsze też takie okresy, które były Leszka doświadczają taki skład kobiet z niepełnosprawnościami, dla których właśnie jeden z aktywistek tak w tym raporcie dzieliła taką jak i doświadczeniem dla mnie jako osoby nie są z pewnością jest tak dużo barier w ogóle w dostępie do no one do aktywizmu, że na pierwszy plan wysuwa też taka identyfikacja jako osoby z pewnością tak często, że warto powiedzieć, że funduszu bardzo dużą aktywisty, które działają są osoby, które mają właśnie bardzo dużo różnych też tożsamości i różnie z tą właśnie ten cent minimum sami po prostu takim dość już przezroczysty dla niektórych z nich pewnie, a inne z kolei tożsamości wysuwają bardziej naprzód, ale chcę pójść od definicji feminizmu, że tak myśleć o czymś takim że przypomniało mi się tak takie taka anegdota tak jak strukturalnym wydziały gigant, czyli koła gospodyń wiejskich w sokach powiedział, że dla nich feminizm, jakby ich i taki radykalny feminizm ich wydaniu tak SB nazywam, że mamy właśnie taki brat bardzo radykalny mimo tak bardziej właśnie taki praca u podstaw tak, gdy to taka, jaką byśmy wygodne różnie niektóre rzeczy sami tak posługujemy i tak narracjach ORMO już na nich radykalny polega na tym, że ona na po prostu nie wystawił swego stanowiska z pierogami tak jak koło gospodyń wiejskich jako jedyne koło obaw nie chce odpowiedzieć, ale chyba w starostwie i to pokazuje, jakby co to znaczy też robić rewolucję także ona po prostu w każdym kontekście rewolucja też oznacza trochę co innego i to co znaczy być feministką i właśnie i jakoś ustawić ten swój feminizm już na pierwszym miejscu to naprawdę może mieć bardzo różne oblicza ważności tego w jakim kontekście działamy tu chyba jest dla mnie najważniejszy wniosek z tego raportu czy takim bardzo mocno lokalnym kontekście, który tak naprawdę determinuje wszystko od strategii pod cele, ale włókno, gdyż mnóstwo doświadczenia także nasze doświadczenia budują się też strategie to jak wyciek mamy dostęp w ogóle do jakiego rodzaju wiedzy zasobów tak naprawdę nie ma jednak komunizmu w Polsce po prostu oczywiście w wbrew też kolejnej obiegowej opinii, że feminizm to jest 5 z tych samych pań, które występują w telewizję, kiedy trzeba zapytać jakieś kwestie związane z nierównościami to ten feminizm tak jak panie mówią jest robiony przez setki tysiące szerzej nieznanych kobiet, których kontakty z tymi właśnie popularnymi widocznymi medialnie obecnymi feministkami nawet słabe albo w ogóle istnieją zacytuje jak mówią lokalne aktywistki to, że nie znamy czołowych polskich feministek nie znaczy, że nie jesteśmy feministkami a jaki jest stosunek do tych czołowych feministek do tego feminizmu nazwijmy go myśl nowego my się wydaje, że co my widzimy jak czytamy te głosy, że uwolnienie od tego w jakim stanie to znaczy, że te głosy przestają być zobowiązująca, że zdecydowanie więcej powietrza swobody wolności to po prostu prawa do samo definiowania feminizmu na swój sposób bycia mińską właśnie nie czekając na glejt na Order legitymacja że, ale to co jest myślę, że ważne w tej intencji, więc jeżeli chodzi o tę relację do powiedzmy znanych Ross medialnie obecnych feministek to oczywiście, że one są, ale też ona przestają być powiedzmy takim nie ma takiego sztywnego tak powiem sznurka, który łączy te wszystkie różne grupy, że można jest bardziej takie przekonanie, że remis można robić absolutnie w braku połączenia z różnymi osobami można go robić na własną rękę im się też jest bardzo ważne mówimy o tym też tutaj Gosia powiedziała wcześniej tak zaznaczyła ten wątek my też w raporcie używamy takiego pojęcia, że odchodzi z takiego modelu feminizmu eksperckiego czy pedagogicznego, które uznawał, że w ramach ruchu feministycznego jest jakaś taka przepływu przepływ wiedzy tak powiem z góry w dół tak, czyli eksperckich centrum sanki specjalistki wykształcone ekspertki mogą edukować inne kobiety powie to jest ważne to są nasze etaty takie strategie są działają te nie róbcie to nie róbcie tego właśnie, że takie pewne nauczanie edukacja i nie chodzi o to taktyki pozbawia autorytetu po prostu, że to traci na znaczeniu, że my widzimy dziesiątki inicjatyw, które decydują to po swojemu i mają odwagę i całkowicie sprawczość i ochotę w ogóle robić to na swój sposób tak jak tak odpowiedział pytania będzie dyskusja taka może niechęć to tego majstrem owego tak feminizmu, że ona bardziej w obecnych ba w środowiskach powiedziałbym tak może minister w dużych miastach tam jest więcej w mur wokół tego może napięcia, a tak im bliżej tym trudniej, jakim jest także wokół tego może jakoś, ale właśnie się wydaje związane z tymże rzekł rozmawiamy z osobami, które działają może w mniejszych miejscowościach w różnych w takich kontekstach bardzo lokalnych to często tam właśnie bardziej tak tak nastawieni na praktyczność na taką po prostu rozumiem też wymienić rozwiązuje port konkrety problemy konkretnych osób tak to, że nie wie ktoś nie ma dostępu do kolebki np. czas organizuje spotkanie ginekolożka, bo jedyny autobus które, które jeżdżą miasta to jest autobus szkolny, który raz przyjść rano przyjeżdża po południu tak, a w pandemii w ogóle nie jest np. i w tym sensie wydaje się, że w taki rozmawiam z osobami, które działają składami, które działają może na wsi czy w ogóle mniejszych miastach to często tam jest raczej dystans do tego tak jak widać pewne uwolnienie dystans w takim sensie że, że to osoby w ogóle nie identyfikują taki politycznej sfery jako sferę swojego wpływu takiego, jaki przestrzeń, która w ogóle jakoś tak bezpośrednio dotyczą one czują, że bezpośrednio pewnie prawa, które utrzymywane jakoś ich dotyczą, ale w ogóle nie widzę siebie w tej roli osób, które miałby na to wpływać bardziej widzę takie działanie w swoim bezpośrednim otoczeniu w tym sensie wydaje się że, żeby trochę im dalej od tego tzw. centrum to też ten sport na taki mniej wydaje się emocjonująca być może i jest byśmy się poza nimi po prostu w ogóle ustawiają tak, ale wydaje, że jesteś mógł teraz może trochę sobie zaprzeczyć powiedział, że nie ma sznurka albo sami też widzimy w nim przy niektórych grup jest na pewno ciekawość i zainteresowanie i potrzeba rozmowy to znaczy, że my też widzimy w naszych społeczności, że są właśnie to co też pokazuje ten raport, że feminizm jest nierównym zasobem, że dostęp do feminizmu oni nie równy dla wszystkich grup jak my dostęp do feminizmu to to mam na myśli dostęp do znajomości z innymi feministkami jest bardzo ważna dla edukacji dla rozmowy dla wymiany dla potwierdzenia, że robi coś dobrego dla takiej afirmacji wzmocnienia swoich działań i że czasami my spotykamy się grupa mieszkańców, gdzie osoby mówią jesteśmy my jesteśmy jedyne w naszej miejscowości aż trójka i byśmy chciały się skontaktować z nimi feministkami chciał byśmy je poznać spotkać porozmawiać dla miasta takim przykładem bardzo no i czasami też te w tym brak dostępu do feminizmu jest wynikiem barier strukturalnych tutaj przypomina mi się grupa różowy orzech była to była grupa jest grupa młodych kobiet Głuchych mówiących w Polskim języku migowym powiedziała w Polskim języku migowym nie ma słowa feminizm no to, jeżeli my mamy do czynienia z takim doświadczeniem no to widzimy, że ten minister jest także co, gdzie pytania ktoś o kontakty z feministkami skoro w języku nie ma słowa, żeby wypowiedzi to doświadczenie to zainteresowania dla mnie bardzo ja uwielbiam ten przykład 1 grupę i powiem o odważnych dziewczynach z Wałbrzycha, które napisały do nas wniosek otrzymały wsparcie finansowe, które napisały, że są właśnie lica licealistka mieszkają w Wałbrzychu widzą coś co się dzieje w kraju był kilka lat temu i dla nich równość płci jest bardzo ważna to jest temat, który jest ogromnie interesuje, ale w swoim najbliższym otoczeniu pt. nauczyciela nauczycielki rodzice ona nie mają kim o tym porozmawiać i ona napisały gra na to, żeby spod ona po prostu napisały wprost my chcemy poznać feministka my chcemy się z nią spotkać i napisały g o to, żeby przyjechać do Warszawy jednak czy jednak centrum i Gdańska i spotkać się z 1 strony z feministkami aktywistka ami ze znanych feministycznych grup, ale też swoimi rówieśniczkami trąbka działały w Gdańsku grupy nieformalne takim kolektywie marszów feministycznym dla mnie to było uderzające i wtedy właśnie ważne feministki to widoczne w miński one stają się po prostu takim potrzebnym bardzo zasobem one są kimś cennym interesującym Eski osoby chcą mieć kontakt system oczywiście bardzo fajne ja też pamiętam, że sepsa wnioski, żeby spotkać, żeby zaprosić Sylwia Chutnik spotkanie, bo chcą się z nią spotkać porozmawiać, a więc reszta jest takie, jakby o uwolnienie się od autorytetu, ale zainteresowanie bardzo duża potrzeba kontaktu rozmowy i relacji myślę Marta Rawłuszko Małgorzata Leśko są moimi roszczeniami funduszu feministycznego rozmawiamy o raport jest opór jest presja wracamy po skrócie informacji niedzielny poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Anna Piekutowska ze mną Marta Rawłuszko Małgorzata Leśko obie z funduszu feministycznego jeszcze raz dzień dobry dzień dobry jest opór jest presja to jest najnowsza publikacja funduszu feministycznego raport o współczesnym feminizmie w Polsce, więc pytanie czym charakteryzuje się Polski feminizm to widzę w tych mile zaskoczone będzie ciężka zmian możemy zacząć jakiś taki czy my musimy w ogóle rozmawiać o tym definiując Polski feminizm przez to jaka jest Polska presja to jest w ogóle wyklucza wybrane zdania jest Polski myślę, że absolutnie tak to znaczy że, że feminizm jest czasem bardzo praktyczne bardzo codzienne skupiony na rozwiązaniu bardzo konkretnych problemów w najbliższym otoczeniu najbliższej społeczności, czyli to nie jest teoria to nie jest ideologia to nie jest jakiś abstrakcyjny tekst jest bardzo często działanie, który ma podmiot pomóc konkretnej osobie kobiecie o osobie transpłciowej trans genderowe kurierowej to jest po prostu reakcja na niesprawiedliwość na ten właśnie na opresję czynna czynna na nierówności to jest pierwsza trumnę powiedziała, że mam dalej tak powiem wdzięk okien czy mamy praktyczność i mamy drugą ważną rzecz, że właśnie, żeby odpowiedz sobie na wymieni na to czym jest feministą musimy zdefiniować to okres, na którą on o odpowiada i to co dla nas było ważne myślę to, że to w jaki sposób aktywistki działaczki działacze oni definiują opresji nierówności to był bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, że tam tak naprawdę kim standardowym tematem pt. dyskryminacja nierówności przemoc właściwie 14 odpowiedzi na to jak osoby definiują opresji taką genderowe znam z reżimami płci orientacji seksualnej tożsamości płciowej czy po pierwsze mamy takie standardowe problemy znane nam już z wielu wielu badań i relacji do świadczeń nierówne traktowanie stereotyp przedmiotowe traktowanie przemoc w tym przemoc seksualna przemoc ekonomiczna bezpośrednio wynikające z kategorii płci druga rzecz wszystkie problemy wynikające z opozycją nowa Ania klasowego albo nierówności strukturalnych, które bardzo mocno wyciął różnych grup czy będą kobiety osoby z niepełnosprawnościami czy będą osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach czy na wsi czy to będą osoby bezrobotne w trudnej sytuacji materialnej, ale wszystkie te, które wynikają z wycofania się bierności państwa słabej infrastruktury opieki medycznej służb socjalnych w infrastrukturę opieki nad dzieckiem czy słabej albo nieistniejącej edukacji, czyli mi chodzi te luki absolutnie tak to jest to co Gosia mówiła kobiety nie mają dostępu do ginekologa mówi musimy dostać załatwi dostęp do cytologii jest bardzo ważna kobiety, które mówią nie wszystkich kobiet wszystkie kobiety mogą mieć poród w szpitalu publicznym, ale nie dla każdego jest dostęp np. pogotowie akcyjne czy poradnictwo adaptacyjne mamy tu przykład bydgoskiego siostrzeństwa, czyli dziewczyn, które na co dzień był Manify w Bydgoszczy, które powiedziały my widzimy to, że to jest usługa ekskluzywna bardzo podstawowego w związku z tym chcemy zrobić warsztaty nieodpłatne dla kobiet, których na to nie stać związane właśnie skarmiania adaptacją po trzecie mamy opresja zdefiniowane właśnie jako nierówność dostępie do samego właśnie wiedzę feministycznej, że ja będąc w swojej społeczności nie mam kontaktu z innymi feministkami to jest jakiś element nierówności po prostu, że nie ma możliwości uczenia się rozmowy na ten temat pogłębiania wiedzy o swoich prawach o tym w jaki sposób mogę poradzić, jakiej sytuacji dostępu do informacji, kiedy podstawowych tak tutaj cała sfera sprawiedliwości reprodukcyjnej aborcji antykoncepcji edukacji seksualnej itd. i wreszcie czwarty element bardzo zaskakująca, ale się wydaje ważne, że osoby definiowały opresję jako przemęczenia jako wyczerpania wypalenia i znowu wynikający z przynajmniej 2 rzeczy po pierwsze, tego, że kobiety w Polsce cały czas mają na barkach ogrom pracy reprodukcyjne i związane z rolami opiekuńczymi wobec i utrzymaniem gospodarstwa domowego, a druga rzecz wyczerpanie związane z aktywizmu to znaczy my widzimy Kamiński, który właściwie od lat są zaangażowane w aktywizm obrony swoich praw Samopomoc samoorganizacja protest i to możemy sobie naprawdę prześledzić od tak powiem 2016 roku w kwestii aborcji przez Homofobii transfobii marsz w Białymstoku krakowskie Przedmieście możemy mówić o kobietach, które ratowały naprawdę inne osoby w pandemii covid 19 wszystkie grupy niewidzialnej ręki miejski np. 80% są kobiety, które są na tych grupach teraz pewnie w czasie wojny też jest część mienia granie oczywiście granica polsko-białoruska, czyli że osoby są wyczerpane kolejnym kryzysem, które obsługują poniekąd dzięki czemu społeczeństwo naprawdę nie rosły fizycznie mogą przetrwać różna różne rzeczy i tata to wykończenie też emocjonalna, ale takie zmęczenie fizyczne jakiś problem związany właśnie z wyczerpaniem są tym czwartym elementem presji, którą widzimy w tym raporcie więcej mówić czym się zajmuje feministka minister dziś na tych 4 polach on próbuje reagować na te 4 wymiary no dla mnie ważne jest by ten aspekt zmęczenia jest najbardziej tak rzekł spisał jakiś Polski mistrz bardzo zmęczony to znaczy, że naprawdę to dla mnie pokazuje, że taki standardowy może tak wąsko rozumie feminizmu jego, czego co dotyczy wszystkich praw kobiet tak w takim standardzie powiedzmy taki najprostszy pewnie, jakbyśmy zapytać osoby na listę po odpowiedział, że chodzi o prawa kobiet, że to w oświadczeniu jak aktywistek feministycznych ważniejszymi, jakby czysto, bo dotyczy bardzo wielu innych rzeczy właśnie feminizm po prostu taką siłą, która naprawia przeciągnie poprawek psuł ataki takie dziury systemowe naprawdę na wszystkich polityk, który widziała Magdę Mertę, czyli po prostu braku dostępu do służby zdrowia edukacji do transportu publicznego, a także to są takie samo pomocowe sieci wsparcia, które po prostu w jakim sensie są trochę też obu kategorii płci często po prostu jak aktywizm robią kobiety często osoby też nie hetero normatywne ale, żeby nie osoby, które są na granicy polsko-białoruskiej i są w mistrzami aktywistka nie pytają o to czy pomagają kobiecie pomagają mężczyźnie, który jest uwięziony między polską polską granicą w tym sensie wręcz bardzo mocno widzimy ten jednak też taki związek tego feminizmu po prostu różnymi innymi ruchami społecznymi czy osoby to identyfikuję tak bardzo właśnie, że identyfikują jako tak w reakcji funkcjonariuszy, czyli świadomie jak w tym udział czy właśnie przez to, że po prostu angażują się, że temat właśnie socjalny tak jak widzialna ręka brutto są tam, gdzie jest potrzeba, żeby tutaj o takim ministrze wartości troski myślę, że tak bardzo ważna Bartosz, które już w raporcie dość mocno się biała troska Solidarność jako takie 2 wartości, które po prostu, jakby budują siłę tego ruchu, który nie jest ruchem takim centralnym stale statycznym po prostu mamy 1 liderkę jedną z mózgu uzgodniono agendy tego, o co walczy feminizm tylko się tego ruchu jest właśnie różnorodność, która jednocześnie jest jakby świadoma tej różnorodności solidarna to jakoś się wydaje taki właśnie w tym, że to zmęczenie też zmęczenie tą Solidarnością, które się po prostu Abbey w codziennym jak w takim jakby manifestuje na poziomie po prostu już nic twa, które z tą pracą też tak jak akcja służb nic w tym sensie też przed mógł zmęczeniu wypaleniu, ale zarysowały Szcze masę tematów, które wynika z Chin, które nawet, gdyby nie nie wiążą się z emancypacją kobiet nie nie nie są na pierwszy rzut oka ucha feministyczne, ale jednak kategorie jako feministyczne i rozumiem, że nie, dlatego że robią to kobiety albo nie tylko, dlatego że robią to kobiety, ale np. też, dlatego że odnoszą się tych wartości typu troska o opiekuńczości tak dalej dobrze rozumiem może to jest ważne, że funduszu feministycznym ważne za identyfikację z ruchem feministycznym, ale do nas aplikują osoby, która tej identyfikacji no ona nie jest jakoś jednoznaczna i też w tej jednoznaczności się wydaje, że siła, bo to co też widoczne w tym badaniu, że właśnie odejście, że jak otworzyć tę definicję albo tworzy się zaproszenie słuchać działać na swoją rzecz na na rzecz swojej społeczności swojej paczki koleżanek kolegów ziomków i czuję, że to jest coś zwanego feminizmem zaaplikuj do nas nagle okazuje, że przychodzą osoby, które nie rozumieją feminizm jako czegoś co kiedyś było powiedziałem kanonem tak równości kobiet i mężczyzn to w ogóle, jakby przesuwa się i pojawia się właśnie troska sprawiedliwość społeczna opieka Solidarność wzajemność bycie razem przyjemność i że pojawią się nowe, jakby sposoby rozumienia tego, o co chodzi o feministycznym aktywizmu, a co nie jest źle to nie rozmywa idei wiemy, że to właśnie jednak to, że coś, bo szerszą zmianę tak czy, że jeżeli wystąpimy w radach nadzorczych mężczyzn kobietami to świetni stanie się lepsze można trochę lepszy, ale pewnie o to nam chodzi nie wiem i że jednak no patriarchy tego jako jakaś presja po prostu powiązane z różnymi innymi zjawiskami takimi jak np. właśnie kapitalizm rasizm tak naprawdę to jakiś światów oparty na jakiś takiej przemocy wyzysku tak to jest wyzysk po prostu pracy kobiet to jest wyzysk nie wiem natury tak jako ziemi po prostu planety i to wydaje się że, że nasze minimum funduszu, chyba że w taką stronę, a należy też po prostu podziela to się dużo osób społeczność, nawet jeżeli może nie używa już tego też znaczenia nazwa tego w ten sposób tak, czyli nie może wszystkie osoby pewnie, z którymi rozmawiałyśmy i afgańskie, które tworzą społeczność posługuje się takim językiem, ale myślę, że po prostu to jakiś właśnie takiej feministycznej etyce jest po prostu jakiś taki element to chodzi o coś więcej po prostu to chodzi właśnie o myślę, że sprawiedliwości z takim pojęciem, którzy często pojawiało w tych rozmowę że, że pro Patria et nam przeszkadza nie dlatego żeśmy kobietami czymże on jedno traktuje, ale po prostu niesprawiedliwe takiego wybierze system prezydent, a co jak fundatorki bierze z tego raportu do siebie, jakie dla was są najważniejsze wnioski z tego co wyszło z tego raportu dla najważniejszych jest taki elementarz może zaskoczenia i które były do siebie jako nie wszystko wiem nie wiem czym jest feminizm może być otwarty przez pytania może ten limit już się zmienił może on się zmienia ani wszystkich widzę, bo bardzo mocna odpowiedź na to czym jest remis jest jest pytanie zależy od pytania po prostu kogo zaprosimy do tej rozmowy, jakie inicjatywy uznamy za ważne, aby wypowiedziały się w tej sprawie czy przetłumaczy spotkanie na Polski język migowy to jest ważne pytanie to jest po prostu, więc myślę ja dla siebie biorę pewne otwarcie na to, że to jest wiedza nie tyle fundatorem czy funduszu jest wiedza, która powinna być współtworzona przez nas wszystkie osoby zaangażowane w to społeczności w ten ruch uważności na to czy na pewno wszystko wiemy oczywiście, że nigdy wszystko jest dla nas dostępne i ta wiedza się współtworzę, ale właśnie, że chodzi chyba sam proces produkowania wiedzy tak naprawdę i zobaczyłby zobaczenie sobie uświadomienie sobie bardzo mocno uwarunkowania uwarunkowań, które stoją za zatem w jaki sposób, jaką dajemy odpowiedź na to czym jest Polski feminizm feminizm w Polsce, kto otworzy itd. dla mnie to jest na pewno ważna, a może taka bardziej poznawcza socjalu jest perspektywa, bo z perspektywy funduszu myślę widzimy jak i jak wiele grup potrzebuje wsparcia wsparcia finansowego jesteśmy Funduszem, czyli zbieramy pieniądze przekazujemy dalej staramy się przekazywać tam, gdzie tych pieniędzy nie ma albo gdzie są najmniejsze są szanse, żeby te pieniądze się na feministyczny kurierowy odważny aktywizm pojawiły, więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie myślami w duże potrzeby są ogromne, że zainteresowanie feminizmem jest ogromne, że jeżeli myślimy o tym zmęczeniu, tym bardziej uważam, że strasznie ważna co wszystkie osoby grupy organizacje robią bardzo ważna jest np. nasze istnienie też tak sobie myślę, że to, żeby takie grupy organizacje wspierać, bo tak naprawdę z tego też raportu wynika, że czasami są naprawdę grupy, które trzymają społeczeństwo razem powiedziała, które umożliwiają przetrwanie ludzkiego życia też na jakimś poziomie no i wydaje mi się zdecydować fundamentalną jakąś wartość nie wyrok w 2 jedno na takim poznawczym będziemy to co dla nich jest uderzające jest to, że zapyta właśnie społeczność tak jak to dane, ale też rozmawia z osobami to to linie taką linię podziału jednak, które jakoś mocno gdzieś tam w klubowa to jest podział miasto wieś jednak, iż to jest dla mnie np. bardzo ciekawy wniosek, bo myślę, że często znaczy, że nawet na ten prosty podział się nakładają też różne inne czy właśnie poprzeczkę struktura wykluczenia różne i jak ktoś cały czas taki temat, że rozmowy o feminizmie i mało rozmowy o wsi, jeżeli tak to jest ona często jednak w takim duchu powiedziałabym dosyć jednak protekcjonalne mówienia o wsi właśnie w jednak trochę takim pedagogicznym nurcie albo albo jakimś takim przekonaniem no nie mając taką jednak dopuszcza wyższość tak powiedziała tak jak interpretuje w takich tak jak mówi wyda gorzej o stereotypach tak myślę, że tak ma im myśl małe wzmocnienia głosu samych aktywistek wiejskich, które działają na wsi jako feministki, a druga taka, która musi zostać tak dużym pytaniem mysz to postawy rozważ w ostatnich miesiącach jakoś bardzo mocno to pytanie wybrzmiewa i jakoś w różnych kontekstach pojawia wnosi też takich prywatnych rozmowach często z różnymi nazwiskami to pytanie co dalej w tym sensie, że to zmęczenie, które jest takim zmęczeniu po prostu reagowaniem na nieustanne kryzysy, które w ogóle są kryzysami z perspektywy systemu tylko system tak działa po prostu, że on generuje kryzysy kryzys jakąś normą tak tego systemu to, że aktywistki są tak zmęczone, że nie mają, jakby już mocy takich przegubowych, żeby myśleć o jakiś dalekosiężnych zmianie politycznej jest dla mnie takie pytanie właśnie to co miało być tą zmianą polityczną w ogóle jak mówimy o takiej samoorganizacji od zdolności ratowaniu życia po euro pomocy w dostępie do aborcji koleżance tak orzekł o pomocy w dostępie do leków dla osób trans to, jeżeli to jest jakby przecież aktywizmu łatamy dziury to co się dzieje, jakby z tą systemem czy on od tego przestanie istnieć, a jeżeli nie to jak możemy zrobić, żeby właśnie jednak patrzeć też bardziej perspektywicznie na to zmiana, którą chcemy zrobić, która jest bardziej fundamentalną zmianą niż tylko łataniem łataniem dziur i wydaje się, że to jest pytanie, które jakoś mocno pojawia niektóre gości do tej pory jakoś jeszcze niema odpowiedzi jak to jak zrobić tak z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy Małgorzata Leszko i Marta Rawłuszko współautorki raportu jest presja jest opór i obie członkinie funduszu feministycznego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję tym, gdzie będzie można od wtorku raport przeczytać zapoznać się z nim na naszych stronach internetowych wwwkropkefmkropkepl, ale też serdecznie słuchacze słuchaczki Radia TOK FM zapraszamy na debatę wokół raportu w najbliższy wtorek 7czerwca o godzinie osiemnastej warszawskiej świetlicy krytyki politycznej jasna 10 i będzie transmisja online będzie transmisja online na kanałach funduszu feministycznego Jasnej 10 też to spotkanie z tym naczelna Polski język migowy dla osób zainteresowanych bardzo dziękuję oraz rozmowy, a teraz czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA