REKLAMA

Fit for 55 to pół-krok w dobrym kierunku - kluczowe głosowania w PE

Światopodgląd
Data emisji:
2022-06-08 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
taka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w studiu dr Wojciech Szymalski dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu prezes Instytutu na rzecz Eko rozwoju parlament europejski głosuje nad kluczowym dokumentem dla unijnej transformacji klimatycznej transformacji ekonomicznej w dobie kryzysu klimatycznego dokument nazywa się fit for liści Five w angielska w dużej mierze chodzi o to, żeby ściąć zredukować emisję o 55% do roku trzydziestego po to, żeby w roku pięćdziesiątym Rozwiń » właśnie 5060 dziękuję bardzo, wątpię dziesiątym osiągnąć neutralność klimatyczną w całej Unii Europejskiej dzisiaj był głosowany będzie jeszcze jedno głosowanie, ale była głosowana pomysł reforma systemu ETS, czyli tego systemu handlu prawami do emisji, żeby emitować Unii Europejskiej duża część gospodarek musi mieć kupić takie prawa co, czyli wystawiamy rachunek tym, którzy emitujące o2 moim on taryfa ma polegać na rozszerzeniu tego systemu na co dzień będą reformy krótko skrócił odpowiedział krótko opowiedział dzisiaj w systemie te występują tylko duże przedsiębiorstwa przede wszystkim duże przedsiębiorstwa energetyczne oraz duże przedsiębiorstwa przemysłowe natomiast reforma oraz lotnictwo natomiast te nowe rozwiązanie ma spowodować dodatkowe opłaty dla producentów ciepła i paliw transportowych chodzi o chodzi o właśnie proces właśnie budownictwo tak właśnie dlatego mówimy transportu budownictwa także paliwa transportowe i paliwa używane w budynkach, tudzież szczepu w i dlaczego w zasadzie dzisiaj ci bardziej pro klimatyczny bym powiedziała europosłowie czystych partii lewych zielonych nie zgodzili się ma ten projekt pan, że do komisji minister jest kilka czynników po pierwsze na poziomie jak rady europejskiej większość krajów jednak nie zgadzała się na to rozwiązanie również, a także no nie jest popierane rozwiązanie również przez organizacje same pozarządowe ekologiczne tak bardzo nie popiera rozwiązanie, dlatego że jest, że przy, że może przynieść bardzo duże takie skutki społeczne wykluczenia transportowego w bus wręczenia ubóstwa energetycznego i to jest tutaj duża obawa w tym zakresie nawet mimo tego, że jakby te pieniądze miałyby być zbierane na specjalnym rachunku w postaci społecznego funduszu klimatycznego i to miałoby być fundusz przeznaczony właśnie na na likwidację tych wnętrz na łagodzenie tych negatywnych skutków to jednak jest bardzo duża obawa Ano nie ma co tutaj ukrywać polityczna obawa że, że po prostu to rozwiązanie na dany moment nie jest nie jest dobre natomiast mają również, że jest to druga noga, która mówi za mało radykalne, czyli za mały obszar emisji jest objętych tym systemem handlu prawami nie natomiast jest też tak kie oczekiwanie, ponieważ wprowadzenie tego testu drugiego jak przesunęło by znaczny ciężar polityki tej klimatycznej taki, który dzisiaj odpowiadają państwa również na komisję europejską państwa znowu przestałyby zapewne rzecz odpowiadać w pewnym stopniu oczywiście, bo ten podatek nie byłby jakoś na tyle istotne przynajmniej takich pierwszych ocenach, żeby rzeczywiście istotnie zmienić, tak więc cena na stacji benzynowej, gdzie tam, gdzie kupujemy paliwo do domu ale, ale jest też obawa, że po prostu przesunie to w przyszłości zmiany tego podatku spowodują że, że ta rola państwa rodowych znowu znowu zniknie natomiast będzie z będzie się zmniejszała natomiast dosyć skutecznie mimo wszystko tylko przy wzmocnieniu tego mechanizmu można wymagać od państw narodowych obniżenia emisji w transporcie budownictwie, ale też w rolnictwie czy małych średnich przedsiębiorstwach poprzez tzw. mechanizm podziału wysiłku redukcyjnego i USA i jest jest takie oczekiwanie, że ten mechanizm zostanie wzmocniony, a w tym mechanizmie każde państwo dostaje swój swój po prostu cel do osiągnięcia w zakresie redukcji emisji może osiągnąć własnymi własną własnymi jak drogami tak to tutaj rozwiązania są tutaj różne one często gdzieś tam się zbiegali, ale bardzo konkretny system i jeżeli ja dobrze rozumiem to on jakoś w jakiej formule zostanie drugi stworzonego filar poza energetyką, czyli w transporcie budownictwie czy no tak jak powiedziałem dzisiaj to lotnictwo niż są duże przedsiębiorstwa przemysłowe i duża energetyka powyżej pewnej pewnej mocy i ten system jak najbardziej zostały mi pan, że na nie zostanie wprowadzony na transport budownictwo no nie dzisiaj bowiem, że już że, ale do głosowania na przeszło negatywnie w parlamencie europejskim natomiast kto wie no znaczy nie tak nie tak, że kto wie prawdopodobnie w przyszłości ten mechanizm będzie potrzebny natomiast w wydaje się, że jeszcze dzisiaj nie jest potrzebny jest jeszcze dzisiaj wystarczają takie środki jak państwa podejmą wzmocnienie mechanizmu podziału redukcji pomiędzy kraje i mechanizm przede wszystkim monitorowania tego podziału, bo dzisiaj te obowiązki w zakresie celu są nakładane, ale rozliczanie państw tych obowiązków no jest skład osłabi bardzo boją już nie żył jak parlament europejski jest przychylny temu mechanizmowi tylko spór dotyczy tego jak szeroko on ma pójść to znaczy jak wiele nowych sektorów ma objąć i że on wróci i WOT się to jak bardzo ma być radykalny na czym, jeżeli chodzi o parlament europejski to za tak potwierdzam, że parlament europejski generalnie wyraża bardziej progresywne dzisiaj poglądy niż sama komisja europejska i często propozycje komisji europejskiej są w parlamencie właśnie krytykowane jako takie nie dość daleko idące w i to też pewnie w ale myślę, że jednak w parlamencie jest taki pewnie nic nikt z poglądem, że niektórzy pewnie twierdzi za słabe niektórzy ze, że z kolei za mocne to gdzieś tam per saldo wychodzi te niekorzystnego rozwiązania, a jak w ogóle ocenia pan ten te propozycje zobaczy jeszcze wiemy już pierwsze głosowanie na razie nie wprowadziły tej reformy drugim pakiecie ma być m.in. mechanizm zwany czasami podatkiem Węglowym albo należałoby może cłem Węglowym pali chodzi o to, że właśnie, jeżeli tutaj się płaci za emisję to produkcja jest droższa no to, żeby nie było nieuczciwej konkurencji, że importowany Stal w uproszczeniu jest tańsza to będzie musiała zapłacić w ramach tego mechanizmu bardzo unika Unia europejska, żeby go nie nazywać złem no ale właśnie jakąś opłatę po to, żeby wyrównać konkurencję to jest elementem plus oczywiście w Polsce bardzo głośny zakaz rejestracji samochodów spalinowych po 3005. roku pan w ogóle ocenia cały ten pakiet w małe sprostowanie nie zakaz rejestracji samochodów spalinowych zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych to jest zakaz skierowany głównie do przedsiębiorstw, żeby oni po prostu nie produkowały sprzedawały w Europie samochodów spalinowych jak pan ocenia cały pakiet jak jak oceniamy cały pakiet ten cały pakiet tworzyć trwały już na początku jest z 1 strony krokiem w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o poprawienie polityki klimatycznej komisji europejskiej w zakresie ambicji osiągania tego co przez porozumienie paryskie chcemy osiągnąć czyni właśnie neutralności klimatycznej natomiast z drugiej strony, bo oceniany jest jako jeszcze nie wystarczająco ambitny, bo cały pakiet fit for FIFA ma zwiększyć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych właśnie do 55% 40%, jaki był wcześniejszy cel natomiast porozumienie paryskie wymagałoby, żeby w Europie ten cel wynosił 65% i natomiast to 30 DAG natomiast natomiast już znacząco ten pakiet fit for FIFA, o czym tutaj w zasadzie nie rozmawiamy zwiększa przede wszystkim cele w zakresie redukcji zużycia energii efektywności energetycznej tutaj już dochodzi do takich poziomów które, które się zbliżają do tego co co w ocenie naukowej porozumienie paryskie powinna wprowadzić natomiast warto zwrócić uwagę, że już wyniku właśnie wojny Ukrainie mamy w sumie nowy pakiet, który pewnie za rok już niedługo będzie wdrożony przegłosowany czy winny sposób zrażony Rympałek i które znowu przesuwa pewne elementy, które dzisiaj w fit for FIFA są, czyli np. zwiększenie celu w zakresie produkcji energii elektrycznej ze do 40% w pakiecie fit for City Five REP ery już mówi 45% to nadal nie jest wystarczająco niż należałby do porozumienia paryskiego osiągnąć, bo porozumienie paryskie mówi 50%, ale znowu jest to krok krok w odpowiednim kierunku także także ten pakiet fit for his Five tak jak mówię jest to dobry dziękuję jeszcze to taki pół kroku można podzielić, a jak właśnie dzisiaj w organizacji właśnie oskarżać to może tak umie to pytanie zaraz ten raport, z którego te w kartkach nie mogą odnaleźć ostrzega, że ze względu właśnie na wojnę w Ukrainie tak naprawdę jest gorączka gorączkowe poszukiwanie nowych źródeł, a wręcz otwierania nowych inwestycji gazowych dotyczących czy LNG i no właśnie głównie chyba chodzi o gaz i że to może spowodować, że w dłuższym okresie no będzie ekspansja produkcji gazu, chociaż by w dużej mierze pytanie dotyczy tego czy pana zdaniem wojna w Ukrainie no z nisz z obniży cele złagodzi rozmyje europejski zielony ład zupełnie nie obserwujemy takiego efektu wręcz efekty wzmacniający tak jak powiedziałem PRI, który właśnie mechanizmem, który reaguje na wojnę Ukrainie zwiększa niektóre cele proponuje zwiększenie niektórych celów komisja europejska na Unii Europejskiej w zakresie właśnie polityki klimatycznej chociażby jak właśnie to Ozzy i wracając tutaj do tego gazu ja myślę, że ten boom na na terminale nie jest związane z po prostu z tym że, że jest w takim krótkim terminie oczekiwania co do zmiany po prostu sposobu dostaw, ale zostanie intro raport stanie to zostanie w i tak nie, dlatego że mimo wszystko ten cel w zakresie w zakresie o zostaje zwiększony w związku z tym tego gazu nadal sądzę, że sprowadzimy mniej, jeżeli nawet za pomocą tych nowych terminali, jeżeli chodzi o Europę oczywiście natomiast nosku mam nadzieję, że skoncentrujemy się na tym żeby, żeby jednak wytwarzać nowe nasze moce odnawialnych źródłach energii i to, żeby przyspieszyło, a też powiedzieć, że po prostu wykluczając ten gaz z Rosji jest mniej na świecie, więc też po prostu same ceny same jak tutaj można powiedzieć działający na pewnym poziomie światowym wolny rynek trochę wywoła to, że też tego gazu po prostu będziemy mniej zużywać, nawet jeżeli w krótkim terminie chcemy go no jeszcze zużywa jak pan ocenia na koniec zapytam no właśnie koniec zakaz produkcji silników spalinowych po 3005. roku zakaz sprzedaży w unii europejskiej w także nie jest tak chcę także niestety te spaliny trochę samochody rentę mogą być produkowane Unii Europejskiej np. eksportowane poza nią wszedł też nie jest nie jest jakimś tam dobre dobrym elementem, chociaż z drugiej strony mamy mamy prawo, które tez skierowane jest do europejskich producentów, ale nie tylko europejskiej, bo to jest nie jest niestety krajowe europejskie tylko również amerykański Amerykanie Japończycy mają podobne ustalenia, że po prostu producenci powinni wyprodukować samochody o o o średniej emisji takiej takiej to już w zasadzie po właśnie w 2035 roku powoduje, że oni z tego powodu nie będą produkować samochodów spalinowych czy dobrze dobrze, dlatego że nic nie buduje złudzenie, że można jeździć podróżować tyle co, bo nowe technologie nas zbawią to akurat nie, dlatego że może się okazać, że po prostu będzie mniej tych samochodów produkowanych z różnych względów czy dla Agaty i rad nowym tak to jest pierwszy krok taki do do całkowitej zmiany w transporcie, bo dzisiaj tej zmiany niestety nie obserwujemy w żadnym stopniu ta zmiana będzie musiała w tym kierunku, żeby jednak do w tak to nazwę jako taki cel do każdej wioski to jest autobus też kilka razy dziennie wtedy się okaże rzeczywiście możemy mniej jeździć samochodami, a jeżeli będziemy nimi jeździć to duże jest w pewnej znacznej części nie będą to nasze samochody tylko będą samochody wynajmowane są jak należy tak zadań, ale na zajmował się to kwestia, czego zarządzie, gdzie koniec niskich początek, gdzie mamy 2 końce tej nitki prawda zakazywała wprowadzi na pewno nie systemowe rozwiązania inaczej ani łatwe do wprowadzenia, dlatego że nakładamy kata radna producentów jest ogromna ograniczona liczba pewna i oni też na to zgadzają co istotne europejski europejski przemysł motoryzacyjny tak w zasadzie jest komponentem są nie tylko tego zakazu treściowo wręcz system, kto zarobi na transporcie publicznym dr Wojciech Szymalski prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju państwa są bardzo dziękuję dziękuję bardzo, apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA