REKLAMA

Mało udana mapa Europy po Kongresie Wiedeńskim

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-06-09 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w czwartek 9czerwca tym razem poszukiwanie tematu do Alicji ciekawym zdarzeniu związanym z historią świata nie nastręczało wielu kłopotów ewidentnie nr. 1 jest zakończenie Kongresu wiedeńskiego właśnie tego dnia, czyli 9czerwca 1800 piętnastego roku także wtedy przy zupełnie innych środkach przekazu dzisiaj można by powiedzieć, że Europa trochę świat żył tym wydarzeniem w końcu był to największy w dziejach ludzkości Kongres Rozwiń » międzynarodowej głównymi na nim graczami w jej Car Rosji Aleksander pierwszy król Prus Fryderyk Wilhelm cesarz Austrii Franciszek pierwszy, ale królów było więcej była to 1 królowa dwoje Książąt członków domu panującego 3 wielkie księżne oraz troje Książąt krwi ponadto do Wiednia przyjechało 215 głów rodzin książęcych łatwo sobie wyobrazić co tam się działo ile jedzono wypito ile było imprez z tańcami legło skandali zdrad, czyli słowem grzechów, a mimo to może dzięki temu osiągnięta na kongresie porozumienie nie tylko w sprawach granic Europy ponad Polański, ale także kwestii ogólnych reguł Kontynentalnego porządku po erze małego cesarza zresztą no właśnie wielki swego czasu cesarz, choć skromnego wzrostu mało nie popsuł obradujący w Wiedniu koronowaną głową i dyplomatą planów, bo przez 100 dni po opuszczeniu Elby znowu mocno Europie namieszał, ale klęska obywatelom jego epokę już definitywnie zamknęła w Wiedniu dokończono jeszcze przed tą bitwą prace nad nowym po napoleońskim porządki no oczywiście nad modrym Dunajem debatowano też o sprawie polskiej nie było nas na mapie od trzeciego rozbioru, ale przecież każda wielka zawierucha wojny upadki władców tworzyły okoliczności do poruszenia losu dawnej Rzeczypospolitej po Napoleonie mieliśmy ustanowione w zwycięstwo warszawskiej chcieliśmy oczywiście więcej no i braliśmy królestwo polskie no to jest szalenie ważny moment dlatego, że to królestwo polskie no i mimo wszystko mimo swoich ułomności no w jakim sensie przedłużało przypominało o naszej państwowości także warto o tym zdarzeniu też pamiętać o całym kongresie o szczegółach również o sprawie polskiej na kongresie opowiadam dzisiaj pan prof. Dariusz Nawrot historyk Instytut historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tak więc jak w czwartek wracamy do przeszłości dość odległej, ale jak się państwo sami zorientują złowrogą czasami niektóre fragmenty tej historii brzmią także dzisiaj Maciej Zakrocki przedstawia jesteś z nami anonsowany pan prof. Dariusz Nawrot historyk Instytut historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dobry wieczór projekt panu redaktorze dobry pan jak pan jako historyk, jaką wyznacza sobie daty, jakie zdarzenie, które pozwoli nam zrozumieć, dlaczego doszło do Kongresu wiedeńskiego czy to ma być wyprawa Napoleona nie na Rosję czy może bitwa pod Lipskiem od czego powinniśmy zacząć moją re kluczowym momentem jest wejście aut mniej koalicję antyfrancuską w 1800 trzynastym roku jak wiemy działania wojenne kampanie związane z nowego roku przyniosły słupkach Napoleonowi i potem równą rozejm wspiera w komisach i rokowania, które prowadził m.in. Metternicha Napoleona zadecydowało o tym, że aukcja zasiliła koalicjant pracy wójta jest ten kluczowy moment, od którego można zacząć myśleć o kongresie w przyszłym, a właśnie ta 800 trzynastego roku bitwa pod Lipskiem październik nad oczywiście, bo chroni ona ma jakby Napoleona tak na film może się poluje, ale rok zmian, jakie zachodzą jesienią sytuacja strategiczna to bardzo poważnym wszystkim fotelik można to na polować Niemcy i musi koncentrować na obronie granic franki tak, żeby kampania zimowa wiosenna 1800 czternastego roku i to niewątpliwie prawda potem klęska Napoleona w tej kampanii abdykacja, a w konsekwencji po paryskich, w którym wyraźnie jest mowa o kongresie, który miałby zwołanej, który miał załatwić wszystkie problemy związane ze zmianami mapy Europy, jakie zaszły w czasie rewolucji francuskiej i zdobywa je na Polonii dla to może jeszcze tylko dla szerszego obrazu bym poprosił o takie przypomnienie jak tworzy ten anty napoleoński Sojusz, kto wchodzi do tego Sojuszu nie wiem czy tutaj powinniśmy wspominać środki w konferencjach z czternastego roku lan Gres zdrowie tak jak także są to dual itd. to są wszystkie ważne wydarzenia, ale koalicja silną pozycją 8800 dwunasty roku Napoleon przegrywa kampanie w Rosji przegrywają kretesem-li konsekwencją tej przegranej jest po wkroczeniu wojsk rosyjskich najpierw na uchwale szefa Warszawskiego potem na obszary Niemiec Rosja zyskuje wtedy pierwszego sojusznika partii ruch ma też całych sojusznika walczącą miotają poprawią Anglią, bo lokalizacji będą dołączały kolejne państwa tak jak kwestia wkrótce tak mówiliśmy w sierpniu de facto pojawi się kolejny ważny element tej koalicji, czyli część Napoleona cesarz Franciszek pierwszy, który zasili, jaką ma zaraz ulotki koalicja ma konsekwencją tego oczywiście będzie jak to się przewaga koalicji, która no niestety powoduje klęskę pozwala pan to są moje doprowadzi do tego, aby ta no i ja i bili, gdzie się pojawiają pomysły zwołania takiej konferencji, dlaczego wybrana miejscem tej konferencji jest stolica Austrii no i jakie tam się pojawiają najważniejsze postaci kto, kto OKS mówi Jerzy raczej rozumiem rozumiałem to tutaj ja bym powiedział także w ramach Kongresu po raz pierwszy taki wyraźny sposób została postawiona w marcu jeszcze czternastego roku Plazie zawierania traktatów Romą, w którym to o traktacie utworzono koalicję jak bywa anty francuską wyznaczają cele, jakie ta koalicja powinna osiągnąć, czyli wprowadzenie Francji ograni w 1990 drugie roku zmiany terytorialne na obszarze głowy nie mieć centra półwyspu pirenejskiego to wszystko nie jest aż tak istotne dla samego Kongresu no ja myślę wagę oczywiście pokój, ale ich 1 maja 1800 czternastego roku to jest najważniejsze stwierdzenie dotyczące kongresów przyszłego Kongresu, który w ciągu kilku miesięcy miał się zebrać po zawarciu tego traktatu oczywiście to było nierealne Rabki logistycznych Tessa Aleksander Paryża udał się do Londynu potem do Petersburga nie było możliwości, żeby w ciągu 3 miesięcy pojawił się z powrotem w Europie środkowej, a miejsce Kongresu, czyli Austria też nie zostało wybrane przypadkowo na pierwsze jest to poziom centralny punkt na mapie Europy, ale też jest to docenienie roli auli tej koalicji antyfrancuskiej wszyscy zdawali sprawę, że 800 trzynastym roku aukcja przystępując do tej koalicji przechyliła szale narzeczy walczących monarchów na Polona moich w jakim sensie zadośćuczynieniem ratą nazwijmy to postawę było właśnie przyznaje więźniowi prawa zorganizowania tego Kongresu, choć z drugiej strony takie przynajmniej znajduje opisy Wiedeń był wtedy miastem dość mocno zniszczonym nowo te wojny właśnie m.in. napoleońskie najpierw jak wszedł na wschód potem jak się cofał z powrotem na zachowuje jedynie nie wie nie nie nie nie trafia wojna, która przetoczyła się przez stolicę aus to był rok 1800 dziewiąty, ale tutaj wręcz Witaj nie było prawidłowo malowania, ale naprawdę wizja pamiętał o prawach nabyła dla samego Wiednia pamiętajmy to było niesamowite tele to znaczy ja mam bowiem by dzisiaj rano wielu chciało nieruchomości inwestycje nieruchomości zwracały się po roku to jest 100 000 gości, których przewijają się przez wieżę i dużych korzyści, które uzyskiwali restauratorzy wszyscy, którzy obsługiwali tych rolki jest wolna, choć widzę większego wypowiedział sukcesu gospodarczego kraju poseł Jerzy nie strzelił właśnie pod taką nieletniego do tak, ale też właśnie w okresie samego Kongresu ja tylko dla kart, dopytując właśnie ten wybór miasta miałem na myśli takie opisy, które mówią o tym, że jednak, zanim doszło do Kongresu to w tym mieście odbywały marsz głodowy, że pojawia się tam m.in. ta postać jak ja hrabia rum Ford, od którego nazwiska nazwano taką słynną zupę dla biedaków zupą ta Soriano i ta dalsza część jest jedno premiowane, gdyby tą sytuacją wojenną, bo szczery wojnę kosztują nie tylko życie żołnierzy, ale także i no i sportu jakich żyją cywila wysiłek wojenny jakich mało, ponieważ ataki na swój temat w tym roku problemy gospodarcze związane, jeżeli inflacja pieniądza oby wtedy emitowano pieniądze papierowe to powodowało bardzo buzię tak dysproporcji między wartościami dziękuję papierowych pierwsze 5 wzrostowych witało wszystko zatem generalnie się wiązało się zjawiska inflacyjne ona oczywiście będą bardzo mocno oddziaływały na te najniższe Warty społecznej tutaj pan całkowicie na czele ten stan miasta taki gospodarczy przed kongresem na pewno je bardzo zły, bo generalnie rzecz biorąc Europa, która popyt wielką wojnę i znajduje się w najlepszej sytuacji Polak wspomniał pan przyjął za 100 000 ludzi to co to co Towarzystwo czy rzeczywiście jak sobie dzisiaj wyobrażamy różnego rodzaju konferencje międzynarodowe pokojowe to przyjeżdżają przywódcy czy wzywający eksperci, którzy zajmują czarną robotę napis napisania dokumentu końcowego, a tutaj słyszy się, że były bale imprezy kochanki żony KK, kto był szczególny czas dławienia ładnie określał książę szaleli Kongres tańczy leczenie po kulach, a oczywiście nie odnosiła się do tego, że Kongres był tylko zabawę, bo pamiętajmy, że Kongres w ogóle jednym z najbardziej pracowniczych Kongresu historia te wszystkie bale rauty były tylko dodatkiem do bardzo dzięki wytężonej pracy i przy okazji tej balu innych spotkań uzgadniano bardzo wiele jeszcze kwestii, które to dostawały się ostatecznymi rozstrzygnięciami Kongresu, ale rzeczywiście powinny się na delegacje są dosyć liczne przeżywają monarchowie wszyscy najważniejsi mama okonie Alexander pierwszy zaprezentuje Rosję prawda proszę mają swoją delegacja chciała z nami 2 Anglia Chorwaci prawda MICA kazali zawsze, a Liptona do tego reprezentanci styki właściwie państw niemieckich, którzy tutaj załatwiają swoje interesy na to wszystko osoby Randall wywołujące w różnych sprawach obserwatorzy, dla których koleje to wydarzenie, które chcieliby uczestniczyć, dlaczego naprawdę liczy okres ten okres 9 miesięcy, choć tylko tak potężną grupę, ponieważ 100 000 aut w mieście tamtego dnia mówimy o obradach w przedziale czasowym czasie, którego tata ilu ludzi wielu się załamało rzeczywiście tak to wyglądało, gdybyśmy chcieli teraz tu popatrzeć na te postaci, które są tak naprawdę najważniejsze, bo ja zakładam, że może rzeczywiście Car Rosji Aleksander pierwszy mocno angażował się samą treści tych wszystkich uzgodnień, ale w przypadku innych państw np. Francja czy tam się ujawnia wielki talent Talleyranda jakaś zieleń miejską grzechów Kongres z okazji wielkich mitów Kongres ruchu to, ale miał przemożny wpływ na jego rozstrzygnięcia naprawdę miał co ma poważne po pierwsze na ciągle zadają te zasadnicze pytanie, które związane jest dzisiaj dominują monitory lat anglosaską tylko 2 oczywiście próba stworzenia nowego ładu w Europie ładu, który oparty byłby na palach o równowagę sił restauracji, czyli przywrócenia dawnego porządku polityczną krajowego, lecz optymizmu, czyli prawem do powrotu prawowitych dyla z chwilą ławy czy było niesie innym jak zwykłym podziałem mu tu sobie odpowiedzmy serze było to nic innego jak zwykły podział łupów dzień liczyły się żadne zasady tworzą tak naprawdę najgorszą mapę Europy historii ja tutaj tylko powiem krótko, żebyśmy sprawdzili, jaką każdy z kraju poszedł na Kongres miał swoje określone cele do realizacji i takie cele miarą, która chciała po pierwsze, potwierdzą wyższe, które już uchwała tak jak radiach czy chociażby terytoria dzisiejsza moda, czyli zarabia, a najważniejsze na dla Rosji Głowala całego uchwał ziem polskich, które uchwaliły Księstwo warszawskie Wład roku łatano uchwały kurortem poróżnić obóz dla publicznych za archaiczny i połogu zapał Polaków poza poza podziałami Księstwa dawał upadła sąd wobec Polaków Rosja coraz ważniejszą otwierało skutkowałoby dominacji rosyjskich umysłach znajdował się oni już wtedy atakuje lider po godzinie się pamiętaj wystarczy konkretu zostało dziś stoją na duchową mówi autor Purple uda się po pani Lori i to Europa, choć głosował zapytał ojca poważa, ale Lachów Rusów mają woły potem zdobycze terytorialne chciałby wolę niż sza, bo nie wie, a Kuszczak kole jest co on w górę, o co w ogóle uznawała reformy, których wielu za taksówki wodne ich największy problem na euro jest Rosja dla głównego żniwo, bo w komisji, lecz przez Malone kilkoro Oki uznając, że to główny wróg Europy, a ostatecznie złymi boją się dwunastego roku ZUS o tym, że musiał stanąć w słowach Aleksandra pierwszego przeciwko Napoleonowi, ale tylko po to, by od rolniczych wpływy rosyjskie, a co najważniejsze dla aut równie ważne było to, żeby powstrzymać fasoli po ich jeszcze inną politykę także prowadziła do dobrych pada, ponieważ dla nich rzeczą najważniejszą będzie przede wszystkim potwierdzenie powyższej lekkie ścisłości chorą właściwie i pełną brytyjskiego statku promu Wiktorii Anglia wykorzystała czas wojen do tego by pozwali mali morskich takiego dotychczasowej pozycji ich z domu bardzo dużej posiadłości ja mówię nie tylko tu naokoło Europy jak spożywać niemal posłowie wybrali sporu o uchwale wolę, ale mówię bardzo nowa forma ostre kontury Dody Zuzia osiągać dowolną, że jest to trwały nadal jest to to jest bardzo chciały ani ja najważniejsze by pan wzrosła o zadanie powstrzymać banku trwali oni od 9 wieku program zasadnicze, które musiała się mogą, a jako końcową to w kierunku południowo wschodnie i pół sądziłem, że wszystko co mogli robili uli jak przeszłość stworzyć 2 człony, które tutaj pan powstrzymywały powiecie przełamie była o udziale panu bardzo zresztą, gdzie na bardzo za sprawą swoich samo zająć kontraktu był tak byśmy mogli odnosić autu Jaśko on ciężkiego, który działa udział elity na wolność i rumuńskie doszło do powrotu WIG osiemnastego naturą jak uznawało panu końcowi nowe auto jeszcze dzieli tylko wyjaśnić to się Panny aleja ma też możliwość prawna sumowania bądź taką mieszanką Zniczowi on jest tylko tak naprawdę jak gdyby jego jego działania figuruje już pierwsze tak uprzedzali sąd wypadkowej były długie lata można jednak strony Rosji jak plus, który ma pojawić w czasie Rosji wolą on podniesiony, a wizja hitu wasze konto pana proszę powstrzymajcie zarówno to miasto są instytucje jak zagrożenia w tym Europy jest Rosja i roli od spraw pan dali to będziemy rozumieli, dlaczego Kongres tańca, a nie posuwał, dlatego że nikt nie uchwał nie znalazł wody tresury Anita sosny pasów, ale były one tak zawodziły nasze wnioski do sądu 1 głos było dziełem polskich szpitali to są hasło, którą w całości chciałbym wam tutaj nie dziękuję było takiego panoram Pure Heath tańsze dodaje Anna negocjowali panie na polu no to jest pytanie do 0101. marca 1800 piętnastego roku jak wieloma Napoleona znane All 0 g ba radnym za to tańsze i oni ja o chłody to co było czuję jakąś omówi formalności nie ma mnichów niewiele, bo możesz włączyć usługę jak bardzo Włoch stało się realne i osunięcia muru figury stoją czy wypadku mogą tego wydarzenia pierwszego walkach nie za Napoleona rozpoczyna budowę Oława, który la la na południu walki prowadzi głos powinien być byłoby ją do paliwa budżet tego kwartału filarów projektu wjechał w banku zamknie je bardzo dziękuję próbki ofert istnienia małych brudnych ta odsłona tego kolejne posunięcia Kongresu są podyktowane właściwie pan ma dobrą stronę, a wielkimi interesami dotyczącymi tworzenia ruchu oporu wobec prawa, bo pan poparcie na nasze mamy państwo, które jest najgorszym przykładem polityki międzynarodowej Unii kolejką ogólnopolskiego one bowiem drogą worka wrzucono będzie szkolą już w ciągu tych umów, jakie się narzucono ową historyczną Rumią i to najważniejsza Pałka opiniowania chorą, która tę sprawował loco uwagę, że oni mają tutaj prawda warunkować takich grupach, który będzie bronił tej, po którą północno-wschodniego przyznano spółkom terytoria dopełniały wolałaby pani Ela jak po wydawcą głowy takie postaci w uchwale fachu jego mając swoje samoloty powiększyli konto Hanower, który był w warunkach była i zawodowych również to mówi zapór ich około miesiąc lokalnymi sprawami historycznymi one są o koleś lokalną i likwidują niepodległą kwestia o kulturę innych biorą państwo drogie wysokie to nie jest dochodowy nowożytne zakłada faulach dramacie Gdyni mu dodatku w tej chwili, żeby miała parcie się wychował po takich aut to Bano monarchii habsburskiej oddano północne Włochy i obszaru marni, ale wywołuje panda potem motywacji, jaką dziś jak każdy przykład podam jednego z terytorium Otóż prochy miały bać rangi, aby panią Hanną rolny klęskę schodzą po kolegach załoga 2 miesięcy walki z Francuzami, którzy w głowie w związku z tym mała ringu oznacz są lało obu, ale tego lała Bulla plus niewiele, bo poczuł się osuwały się nie zostały całe patroli tylko wielbłąd to w związku z tym zostały umorzeń zachodnie z powodu skrzętnie potrafi pan udowodnić umowy uprzednio tereny północno-wschodnie, bo jest to po terytorium Norwegii miała oddać dla mnie one poza bana proszę działania Roztocze miałaby do zachowywania bała chłopaki no ale ponieważ dają mniej otrzymała tego tego tonu pomocy było po około roku udzielałem mu no wie pan powie pani Ela koledzy nie tylko jakiekolwiek naprawy no ale z drugiej strony to żeby, że tak jak teraz sprawa skomplikowana wniosek o naturze bardzo miła dla aut to byłaby to wywoływało są jego danych fobie i rany wybiorą to zupełne Novum obok łopatą opierają się tutaj pole dla swojej szefowej warszawskiej swoje euro pomocy towarowy może chronić właśnie promami nam uchronić nasze lasami publicznymi mieszczanie mieli inni twierdzą prawie jak pytanie zadałby rynkom powiedział po wypadku mogą nam to jeśli opinie były na początku były wieloletni zarządca, jakkolwiek po, ale pan kierował tego chciał, ale dochodzą naprawdę man WHO tele wielkość linia ramion fach 10 nie państwa europejskie mieczami, płacąc znacznie stolarki soli do roku urządzenie to na pewno utrzyma to ma wręcz paliła się wzrostu pola ma jak to w życiu bywa Madoffa, które bywają pań w Polsce była zbawienna, tyle że w Europie było wielki taki punkt ich konkurentami moją lasy to co jemy ma 1, jaką jest więcej o jak Wojak stawowych mówiono posła Tomasza Europie widzi się ilość nabyliśmy Bożek Zieliński wie jak uznali chała roku dostajemy są na tyle właśnie Motor odpowiedział bywają momenty maja temat powołują kusi nawilżą naszą VAT-u był tylko ja się czuwanie miało ono złożone, który będzie jakimś sensie dla zachodnich fal moją chowało się na to zwykle bywa pani działa jak malował się podjęła jako Bruch nałogów tak uczciła ogólną mikrofonu całkowicie nowych środków Europa po pierwsze, ową sławą myśleć, o który upadł głosami, gdyby wiedzieli, jaki będzie jak nie odmawiali w jaki ale jeśli nie jeśli interes, czyli po Anną szkołę, jakie są dostosowywane były również Europa ekipą Europy wielu wypadków do m.in. dlatego dzisiaj do niego wróciliśmy ale, żeby może wszystkie takie ważne wątki porządkujące na naszą świadomość tamtego czasu się pojawiły może jeszcze powinno powinien paść termin właśnie święte przymierzy jak mógł je tutaj, dlaczego dlatego, że po 1000 haseł piętnastkę twierdzą, że właścicielach jakakolwiek jakakolwiek próba może na le także naruszenia lub porządku, który tworzą także jakich doprowadził Borowski panował dla tym samym pozbyć się Miele któremu, bo zobowiązał się 6 powiedzie zabrano, ale wykonuję fundamenty i logotypu, który woli fundowana formalnie pieśni Legionów opóźnione, ponieważ nad okolicą będzie po prostu umowy nie padało Waldek charakterystyczną konieczne do tego się tego umowa złota europejski ma upomniała się nie oglądano mocą uchwały Rzymu papież siadają za pomoc, która o wał ja nie wywoływało hol ta polityczna wojna, ale nie doszłoby, ponieważ tylko, bo Anglia do głowy ani rozwiązany, która w Wiedniu zostało podyktowane było najlepiej mówili ona powiązała państwom europejskim ręce, zmuszając je do pilnowania ładu europejskiego, a panowie wolne to jest to efekt w postaci imperium brytyjskie rozumie po 19 wieku czasów Wiktorii, kiedy prawda 15 jedno szansach kuli ziemskiej ludności należy do cesarzowej pracowali królowej Wiktorii to jest nasze to jest niema mniejszego wlicza się Kongresu niż wielka Brytania nie ma chodziliśmy wielka Brytania w oczy kłamie w cudzysłowie modowy nie jak na zwycięstwo myśmy zawsze byli z zasadami tylko zasady do określały naszą politykę, ale to w Rewalu świecie sprawna politycznie, choć dzisiaj wszyscy no właśnie, ale jeszcze 1 termin związany z kongresem wiedeńskim, który jakoś przetrwał do dzisiaj i trochę propos pana z ostatniej tezy no bo mimo tego sukcesu Wielkiej Brytanii mówi się, że mieliśmy tam do czynienia z koncertem mocarstw nie jak właśnie wtedy dla mnie to złoże Kongresu w tym sensie, że po okresie główne mocarstwa europejskie w cudzysłowie no tutaj wymienimy sobie w pierwszej kolejności Rosję Prusy Austria jak pisze się także Anglia potem szansę, bo szanse oczywiście znajduje się przy długich lat izolacji z racji tej właśnie obawy przed francuskim świadczy, o ile decydowało wszystkich najważniejszych sprawach europejskich pomijają jak gdyby w swoich rozstrzygnięciach państwa mniejsze, w których te osiągnięcia bardzo często dotyczyły stąd ten końca może to jakby dominacja wdzięku wielki państwu narzucał swoją wolę ciężkim pozostały moneta jest historia dziewiętnastego wieku dlatego jak widzimy miał udało się ani Polakom wywalczyć niepodległości tej potrzeba było niemożliwe należeć do wszystkich pobili to i tak byśmy wywalczyli poznalibyśmy bieżeństwo mapy nie udało się wędrowca jestem dziewiątym, chociaż pobili w Hamburgu, ale przyszli Rosjanie spacyfikowali będzie go naprawdę głębokiemu dochody mówi w Paryżu i w Londynie, że tama będzie zmierzał no to tylko konsekwencjach tego co stało się w roku 1800 piętnastym nie mają większego zwycięzcy Kongresu Szach, który ramię w jakimś sensie w dużej mierze Alexander pierwszy wyrwał się beneficjentem tych obaw jeśli ich przeciwko jak i groźbie Odrodzenia nazizmu o francuskiego, które zadecydowały o korzyściach, jakie Aleksander otrzymał przede wszystkim marszałek w Polsce no i tak oto mamy ten obraz mapy Europy, które wam powiedział nie najlepiej malowanej, ale tak się mówi, bo możemy tak mówimy ze względu na oczywiste emocje, że najwięcej politycznych sporów wzbudziły ustalenia w sprawie polskiej może i Saskiej ale, ale może 1 nasz polana centralizm powoduje, że właśnie tak myślimy o sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim to znaczy rzeczywiście ta sprawa Polska jako jedna z kilku takich spraw narodowych pamiętajmy, że jesteście umowa na kongresie Szwajcarię mowa o kwestii Niemiec jest mowa w kwestii szopki jest umowa określi włoskiej ta strona Polska zajmuje wszystkie mocarstwa wszyscy zdają sprawę, że rozstrzygnięcia, jakie będą dotyczyły tutaj tych krajów środkowej Europy będą kluczowe dla jej mapy dla wielu państw europejskich najprostszym rozwiązaniem byłby powrót granic z roku 1790 tego piątego, czyli przekreślenie tego całego dorobku, jaki przyniosła dla Polaków oczywiście polityka Napoleona w postaci restytucji najpierw namiastki państwa polskiego, a potem de facto zgody na to, żeby w 1800 dwunastym roku ogłosić restytucja Królestwa polskiego co zresztą nastąpiło w formie tzw. generalnej Konfederacji, którą w czerwcu nawiązano Warszawa wiemy że, gdyby Napoleon wygrał wojnę z Rosją, bo odniósł spektakularny sukces biur zalecana u granic imperium to prawdopodobnie powstałoby państwo polskie, które byłoby buforem wielkiego państwa francuskiego nie byłaby to oczywiście Rzeczpospolita w granicach przedrozbiorowych, bo takie państwo nie mieściło, gdzie w systemie na Polski mamy, ale państwo na tyle silne, żeby stanowić 2 wobec Rosji i wpisywać jak mówię to na polską Europy stało się inaczej 800 trzynastym roku Napoleon wkroczył na ziemię uważa raj tandem pierwszy wkroczył na ziemie polskie miało chińska zaczął wołać terytoria szefa i rozpoczyna się wielka gra Aleksandra pozyskanie Polaków i Aleksander w tej chwili nie zamierzał rezygnować także wdowie Kongresu wiedeńskiego nie godził się na wady rozwiązania, które odbierały mu zdobyć, jaką były ziemie polskie uzyskane w wyniku zwycięskiej wojnie roztaczał oczywiście wspaniałe perspektywy tu chociażby przytoczmy rozmowy, jakie to Tusk Kościuszką Tadeuszem Kościuszką Paryż 1800 czternastym roku obiecując, że będzie Polska pod willę i po dnie pro Kościuszko był zachwycony, o ile nie powierza Napoleonowi wcześnie zachowywał się jeśli chodzi o propozycjach współpracy ze strony cesarza plan lub osób poszedł można wypowiedzieć na pełną kolaboracją z Aleksandrem pierwsze komentował to tylko złośliwie wielki książę Konstanty, który mimo cudzysłowu szaleństwa zawsze miał zdrowy rozsądek mówiąc bajania jakieś w Polsce po godzinę i Dniepr, ale faktem jest ta stanowcza polityka rosyjska, która zmierzała do utrzymania i 7 Księstwa Warszawskiego była czynnikiem, który do określało można by powiedzieć działania pozostałych mocarstw zgłaszało postulaty zupełnie irracjonalne przeciwstawne bram dla kwestii likwidacji Księstwa Warszawskiego powrotu do granicy 1995 roku mówią no dobra nie ma oraz tytułu my Polska granica 1992 co oczywiście było hasłem zupełnie nierealnym niemożliwym do zrealizowania jak mówię ostatecznie to co było efektem Kongresu wiedeńskiego, czyli tzw. królestwo polskie okrojone terytorialnie w stosunku do Księstwa Warszawskiego była wypadkową tych rozstrzygnięć, które wiązały się stworzeniem tych buforów anty francuskich już po marcu 1800 piętnastego roku, ale podkreślam jeszcze raz wyraźnie faktem jest sprawa Polska stanowiła jeden z zasadniczych kinu rozbijających można wypowiedzieć mocarstwa, ponieważ ono wójtów totalnie podzielone w stosunku do Chin Polski, ale zapytam, bo oczywiście właśnie pytanie laika moje proste skojarzenie coś tam, pamiętając tego dziewiętnastego wieku jest takie, że no my byliśmy Bonaparte ustami, a w końcu nawet w hymnie mamy prawda kawałek z tego wzięty czy to ta nasza miłość nie zawsze do końca odwzajemnione do Napoleona to ten bohaterski udział polskiego żołnierza w wielu ważnych napoleońskich bitwach nawet gdzieś tam daleko poza Europą czy to nie był w sumie jakiś taki czynnik, który negatywnie wpływał na polskie szansę uzyskania czy ugrania czegoś po tym, jak mapy Europy rysowano dla naszej myśli tutaj nawiązują się bardzo niewielki wpływ dla rozstrzygnięcia ostateczne wprawdzie wieść był w pojeździe, który był przyjacielem osobistym Alexandra pierwszego mowa oczywiście o Adamie Jerzym Czartoryskim i pisze, że będą takim nieformalnym doradcą będzie miało decydujący głos w sprawie rozstrzygnięć dotyczących sprawy polskie, ale szybko Mila myślę tak naprawdę inwestowali decydowała mówi Aleksander Komor obywatele jak bowiem wyraźnie Szala po pierwsze trzeba pamiętać, że dwukrotnie Aleksander w roku 1800 siódmym 800 dwunastym roku zmienił się jedną z najważniejszych problemów swojego panowania to był problem pt. że cała zachodnia część jego imperium to tzw. 8 Guberni Polski okazało się nie lojalny wobec Rosji 800 siódmym roku szykują się do powstania na wieść o tym, że wojska, które siada placu zbliżają się wygrani trochę ich też dużego wybuchu nie doszło, bo plakat, którzy zakończył kampania, ale 800 dwunastym roku, kiedy wojska francuskie wielka armia także oddziały polskie wkroczyły do Rosji te cele, które zostały opanowane przez oddziały francuskie całości stanęły po stronie ochrona wolą oni właśnie manifestacja 1 odwiertu na stronę Rosji no, jeżeli popatrzymy sobie na poprawę punktu widzenia czy cesarza Aleksandra pierwszego pojąć, że nie ma ważniejszej sprawy, iż to, że potężny obszar na zawiść, bo szanujący, jakby na kontach zerową własnego państwa jest wobec tego państwa nielojalny wręcz wrogi gotowy do chwycenia za broń przeciwko temu państwo stało się w roku 1800 dwunastym wprawdzie Car ksiądz korzysta się w nim Polaków wcześniej warszawskim ogłosił amnestię dla ziem litewskich, które przecież jeśli zostanę u boku Napoleona, ale czas daleka urzędnicy ze swoją praktyką na miejscu represje się sypały prawda kwestię wysłania czeka era druga sprawa zasadnicza Aleksander pierwsze polityka rosyjska osiemnastego wieku miała ambicje względem Europy to ładnie ujmował ambasadą by jeśli jeździł jeszcze 18 wieku czasami tak sobie uchwalamy my Polacy tylko Rosja rozumiemy zachód w ogóle rozumie to nieprawda zachód tak pokazuje swoje rozumienie Och, jak w danym momencie odpowiada dokładnie tak działał także w tej porze tej ukuł takie piękne siedzenie, które jest niezwykle ważne dla zrozumienia tej polityki rosyjskiej Rosja z Polski jest mocarstwem azjatyckim polską staje się mocarstwem europejskim oczywiście jego wizję współczesnego dzisiejszego świata, ale wiek dziewiętnasty dwudziesty wcześniej 8 laty był to zaś polityki rosyjskiej tą uchwałą zapalą kierował się Palin tu słowie di no jakimś sensie włączają został jego imperium postaci PRL-u ziemie polskie to co było problemem dla Europy 6 lat, które wiąże się także okupacją ziem polskich fasonu jest też rozumienie tego co Europa dobrze wiedziała jak armia rosyjska stoi nad Łabą i wszyscy wiedzieli realia rosyjska ma taką 1 cechę jak dziś węże to nie lubi stamtąd wychodzić to jest też problem w dodatku częściowo świata i w tym wszystkim chciało się zmierzyć dla osi rzeczywiście Polska była kluczowa, dlatego że Polska, która wbijała się klinem między 2 na większe mocarstwa środkowej Europy rywalizujący sobie z osobą będącą wobec siebie Wronie, czyli musi ja już atak na marzeniu solarium, żeby zająć miejsca Aalborgu i wrzesień, które jeszcze w jakim sensie ukonstytuował prawda tyle drugi wielki mamy no to jest ten element, który nakazywał Rosji prowadzenie takiej unijnej polityki wobec Polaków Aleksander jest wspaniały my jak to się mówi graczem ja już miałem dzieli się rozmawiać na państwa ocenia Antoni na ten temat Fedak jej innych historii tak pięknie nas nie ustąpiła, ale rządy niby pięknie nas oszukiwał Wieśka udziałem Polski to co zyska, ponieważ wypadkowa rozstrzygnięć, jakie na kongresie zapadało oznaczała, że pierwsza część musiał oddać Prusom tego Księstwa i to jest los tzw. Wielkopolski prawda, która trafia z powrotem do państwa polskiego prawdzie o sobie piszą, że ta Wielkopolska podobnie zresztą jak ziemie Królestwa polskiego będą będzie miała prawo do instytucji narodowych stracił Kraków, ponieważ założenie dobrej żony w 1 ręku znajdowały się 2 stolice, czyli Kraków Warszawa zyskał leszcza, czyli tzw. królestwo polskie, ale oczywiście w kształcie takim, jaki narzucił mu konne jako państwo konstytucyjne państwo połączone z Rosją tylko osobą monarchy z zachowaniem własnego parlamentu prawda zachowaniem własnego wojska Cieślik instytucji narodowej języka Petera, ale zła gra Aleksandra pokazująca właśnie także mieszkańcy ziem rosyjskich, a będących dawnymi ziemiami wschodnimi Rzeczpospolitej zróbcie cokolwiek przeciwko mnie, ale chwilę w ogóle nie będzie, bo wszystko zależy od mojej woli także to właśnie gdziekolwiek do tego Królestwa dołącza są także znalazło się w kongresie w Iławie tam taki punkt mówiący o możliwości rozszerzenia Królestwa polskiego ożyje będący wtedy integralną częścią Rosji to tylko właśnie zależy od woli Kalla i chociaż jak podjąć się Polacy odegrali rozstrzygnięcia Kongresu wielkim więzieniem jak ją nocą Zapolska to zakup resztą Polski, w którym nie ma drugiej najważniejszej stolicy, czyli Wilna, bo długi oczywiście w rozumieniu polskości albo pewnego projektu politycznego nie Narodowego prawa mówimy o tym projekcie politykach w rozumieniu to jest to miałbym polskości mówi Warszawa Wilno to jednak Aleksander odpowiedział na te wszystkie zarzuty Polaków mówi się może nie chcecie czegoś mi zarzutu stawiacie przecież w całym mieście, zwłaszcza łączyła nas wspaniała etnicznych najmniejsze Rze, że co przywoływane już dzisiaj w tym art. 1 dokumentu czy aktu końcowego Kongresu właśnie z 9czerwca pan jest napisane że, że to wszystko jest na wieczne czasy tutaj taki fragment Księstwo warszawskie, wyjąwszy te prowincje okręgi, których przeznaczenie zgodnie z poniższymi artykułami jest odmienne zostaje przyłączone na zawsze jest cesarstwa rosyjskiego będzie ono na mocy swej konstytucji nierozerwalnie związane z Rosją i znajdować się będzie we władaniu jego cesarskiej Mości cesarza Wszechrosji jego spadkobierców i następców po wsze czasy prawdy w sprawie tak napisane nie dajmy tego głośno, ponieważ może ktoś usłyszy wykorzysta swoją dzisiaj toczą się debaty w rosyjskim parlamencie ma temat aktu niepodległości Nicieja uznania go szef rady państwa leżałem, więc funkcję nosicieli umów na te cechy, ale rzeczywiście tak było ono bardzo ścięły Polacy w ogóle patrzyli na handlu jak ona swoistego rodzaju jedyną nadzieję nową z roku 1800 dwunastym, kiedy Napoleon zasiał wolno wojny Brozio nikomu do głowy przychodzą tą wojną molo, czego naprawdę wszyscy, jeżeli ta wielka potęga toczona wolą dotychczas osiągnął wszystko wskazuje jasno to musi się skończyć sukcesu skończyło się gigantyczną klęską pada słowo roku 813 i kiedy Polska traci większość ami potem kolejnymi lekami prawdach, które padają jak to się mogli doprowadzał do katastrofy i ten Alexander, który wyciągali do Polaków swoich celach dla wielu był taką czuć człowiek Żywca, które się można chwycić w razie to jest Rosja chciało, ale tylko on tworzy nadzieję na to, że nie wrócimy do tego stanu rzeczy, jaki był wokół 1995 zachowały, chociaż część, ale część osób do wejścia, które przyniosła nam epokę na polowych, a więc z punktu widzenia tych racji polskich oczywiście nie możemy się temu dziwić to, że intencja Anda nie były szczere ma najlepiej, o czym świadczy postawa Adama Jerzego Czartoryskiego to naprawdę Błachowicz przyjaciel Aleksandra wiązało ile w tym żona Aleksandra zauważa mówią, ale na poważnie rzecz biorąc, kiedy ostatnio tak ważna rozmowa dotycząca Królestwa polskiego poczuwał się rzeszą salami będzie na myśli piątego roku UEFA miała miejsce Warszawy między Czartoryski mija Aleksandrem okazało się, że doniesie całkowicie rozchodzą Adam Jerzy zrozumiał, że intencje, ale w samym początku są nieszczere postanowił po prostu nie brać udziału w tej grze, którą Aleksander prowadzi podobnie zrozumiał intencje, ale po czasie Tadeusz Kościuszko, który powiedział, że zawsze był za tym, żeby powstała Polska, ale nie ta najmniejsza WAMA teraz królestwem polskim, bo tak od ich do takich roślin, które 9czerwca w akcji finalnym Kongresu ostatecznie w sprawie polskiej dla padły no kolei ten Kongres wiedeński, a finalny to co pan raport cytował będzie przez lata kolei naszej walki przeciwko Rosji po powstaniu listopadowym argumentem na rzecz interwencji nota w sprawie Polski, ponieważ my będziemy się powoływali właśnie na te zapisy dotyczące autonomii konstytucyjności królestwach, które będą jak gdyby zapisane w traktacie, które wiemy statutem organicznym 3002. roku Mikołaj pierwszy przekreśli prawda rozmawiają jak gdyby częściej elementu autonomicznych królestwo polskie to są też takie sprawy, które będą miały reperkusje jak w kolejnych działaniach dyplomatycznych, jakie Polacy będą podejmowali w tym okresie chociażby wielkiej emigracji, gdzie będzie działał hotel Amber, bo chociażby w odniesieniu do dyplomacji brytyjskiej Ano właśnie dyplomacji brytyjskiej wspomniał pan w pierwszej części naszej rozmowy, opisując tę grę na arenie międzynarodowej i konsekwencję Kongresu wiedeńskiego właśnie dla całej Europy i stwierdził pan, że no właśnie głównym najważniejszym w wygranym jest wielka Brytania, która staje się imperium symbolizującym potem sygnalizowanym potem przez królową Wiktorię w drugiej połowie dziewiętnastego wieku a w jakim stopniu wypróbowaliśmy widząc, że Brytyjczycy są tacy mocni na jakość ich pozyskać dla naszej sprawy czy sam fakt, że obecny w Wiedniu Adam Czartoryski jest właśnie w takich bliskich relacjach z Aleksandrem automatu wyklucza szukania wsparcia w Londynie nie jest to właśnie Europie całych wydawano Anglia, która teoretycznie głosiła hasła zasad prawa praworządności została tak dalej będzie najważniejszym sojusznikiem właśnie je we i tu słowie we tej sprawie Polski i w jakim sensie też my byśmy powiedzieli jeśli taka taka zbieżność, jakby działań z 1 strony pewne kwestie odpowiadały Aleksandrowi z drugiej strony pewne kwestie kar były wymuszane Aleksandrę przez Rosję, więc nie zaś przez Angie nie brzmi tak ofiarą zdarzenia ziem polskich szeroką autonomią konstytucją i tak i co gwarantowałoby dla nie będzie takie bezpośrednie wchłonięcie Polski mówiłem polskiej granicy imperium rosyjskiego, czyli że będzie jakaś prawda część, która zachowa swoją ograniczoną, bo Polska mogła prowadzić polityki zagranicznej i nie miała prawa wekslowego monarsze, który także Radom miał być cesarz rosyjski, ale mówię jednak jakieś tam krwawi ograniczonej suwerenności to tutaj niewątpliwie i do tego się zresztą używano ich działania w mowach nastał oznaczały likwidację Rzeczpospolitej krakowskiej 40 szóstym roku no i potem wszystkie kwestie związane prawda jak je kolejnymi represjami, a powstanie styczniowe była by z jakim tworem jest to królestwo polskie poza tym już, o czym pan powiedział w sensie terytorialnym w sensie takim, że Aleksander jednocześnie jest jest jest królem co my mamy do powiedzenia co co się udaje robić czy mamy jakiś jakieś jakiś wysepki wolności, bo na pewno nie nie wyspy jeśli chodzi o takie samo rządzenie się w królestwie polskim no oczywiście strasznie ważny moment w naszej historii, ponieważ on przedłuża naszą państwowość to mamy pole Polski, które mamy Polski Sejm polskiej prawa polskie wojsko to są rzeczy niezwykle ważne one w jakim sensie po tym, krótkim okresie 2 istnienia państwa polskiego pierw pamiętajmy, że w 1700 dziewięćdziesiątym piątym roku to państwo zostaje zmieciony z mapy komercja to dwójka 0907. roku zakaz używania wody to wie może to siódmym roku za sprawą Napoleona ta namiastka państwa polskiego powstała potem będzie istnieć historia Królestwa polskiego właśnie w takim kształcie to będzie czynnik, który ułatwi przetrwania narodu przetrwanie narodowi doby zaborów to pamiętajmy jednak, że kluczowa dla naszej historii ta rola można wypowiedzieć Królestwa polskiego pierwszej połowy tamtego wieku, którą potem jakimś sensie przejmie Alicia jako ten w swoim rodzaju polskich firm w drugiej połowie wieku dziewiętnastego Polacy bardziej rozszerzającą się autonomią polską Przepiera to jest pierwsza kwestia czy to źle to miało szansę przetrwać ja panu pływa, ale plan pierwszy kiedyś powiedział coś takiego pola ja mam taką wielką konstytucję, a one do głowy przyszło ją zimach turyści są szaleni poczucia nie poznają, żeby zadać jakieś historie, które nie wiem czy dzisiaj dobrze brzmią Piechota, ale w Oliwie nie wiem jak to mawiali klasycy historia lubi powtarzać w każdym razie kpk konstytucjach lasy mają już widać no dosyć szybko okazało się, że te intencje rosyjskich względem Królestwa polskiego polskie oczekiwania względem tego otrzymali są różne i ten kryzys w relacjach rosyjsko Polski 2 lata narasta szczególnie po 2005. roku pan, dlaczego Aleksander pierwszy umiera jak wiemy w Rosji stosunek powstanie Dekabrystów związane z wystąpieniem Rachoń Mikołaja pierwszego i co najważniejsze i upadek powstania śledztwa, jakie Rosjanie prowadzono kilka ZUS wie, że Polacy byli głęboko zaangażowani w rosyjską konspiracji wyszły na kwestie prawne kwestie związane z działalnością Towarzystwa patriotycznego wcześniej wolnomularstwa itd. to jest rzecz niezwykle ważna, ponieważ Mikołaj pierwszy w tym momencie uznał, że tak naprawdę polityka Aleksandra poniosła klęskę w takim sensie, że Aleksander liczył Jakub Pokorski będzie szantażem wobec Polaków, a tak naprawdę okazało się, że nie spełniło tej roli Polacy i tak inspirowali ta nie byli gotowi stanąć w tej kolos to dotyczy można powiedzieć tego pierwszego momentu od tej konfrontacji polsko rosyjskie, czyli powstania listopadowego i wydarzeń prawda tzw. wojny polsko-rosyjskiej roku 18000101. i chciałem wyraźnie rozmachu, bo to bardzo ważna kwestia to nie jest tak że, gdyby się pojazdu myślenia pojawili po Kolorowi nie zrobili nocy listopadowej w ogóle opolskie budżetach pięknie istniało Sejmem wojskiem polskim albo rok 1914 po roku 2005. polityka rosyjska konsekwentnie zmierzała w kierunku likwidacji tej sali swobód, jakie Polacy otrzymali po roku 1800 piętnastym po linach uznała, że Polacy nie są godni zaufania do pola wykorzystał pierwszą okazję, żeby stanąć przeciwko Rosji tak jak to było dotychczasowych doświadczeń Jan to już 0 i też musimy pamiętać i też dlatego konsekwencją tej konfrontacji była polityka Mikołaja pierwszego konsekwentnie zbierająca do tego, żeby udzielać królestwo w tych wszystkich elementów autonomiczne, które zostały przyznane w roku 1800 piętnasty i tak straciliśmy właśnie tę konstytucję, która była świetna chcieliśmy używać na rzecz statutu organicznego, a jak było już na koniec z Sejmem wojskiem monetą szkolnictwem mogą stopniowo elementy były likwidowane Sejm oczywiście emigrował po upadku powstania właściwej chwili upadku powstania tego Sejmu nigdy nie otworzono funkcjonowała, a prawa rada tu ślady elementy tak by móc podzielić statutem organicznym 3002. roku tej autonomii UEFA dały one, ale tak naprawdę do roku czterdziestego czwartego złożone się tutaj śmiało powiedzieć pewne jak autonomia gospodarcza administracyjna prawda, ale stopniowo Rosjanie likwidowali w latach czterdziestych pięćdziesiątych dążą, bo takiej unifikacji, która ostatecznie po powstanie styczniowe kolejnej fali Kongresu waszych kolejnej fali represji doprowadziły do tego, że w ramach kongresowego Królestwa polskiego mieliśmy w tej nomenklaturze rosyjskiej tzw. kraj nadwiślański, który został poddany rusyfikacji pełnemu pełnej kontroli urzędników ropy, ale także oczywiście dalsza historia bardzo dziękuję panu jest Dariusz Nawrot historyk Instytut historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był naszym gościem bardzo panu dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze dziękuję państwu podziękowania reż Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycję wydawała Maciej Zakrocki słyszymy się jutro o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA