REKLAMA

Prof. Kotowska: Nie mamy strategii demograficznej

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-06-11 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:01 min.
Udostępnij:

''Zrozumieć zmianę demograficzną'' - prof. Irena Kotowska mówiła o przemianach demograficznych w Polsce

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK SA siódma 21 ne pani prof. Irena Kotowska z Instytutu statystyki i demografii szkoły głównej handlowej z nami dzień dobry dzień dobry wsparcie finansowe mieszkania z zagwarantowanym wkładem własnym zmiany w kodeksie pracy odpowiednia polityka podatkowa to mechanizmy, które mogą przyczynić się do tego, aby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny tak wskazywała w sejmie szefowa ministerstwa rodziny polityki społecznej Marlena Maląg jej zdaniem poprzednicy Rozwiń » zmarnowali 8 lat jeśli chodzi o dzietność wszystko to mówiła rok temu przy okazji zaprezentowania strategii demograficznej 2040 pojawił się wtedy wiele komentarzy opracowań dotyczących tej strategii na jej temat trochę na ruszcie się mówiąc mamy strategię, czyli nie mamy pani profesor nie mamy ten dokument, który został przedstawiony nie może być nazwany strategią tego że, a ich diagnoza jest niepełna, a w tych obszarach którymi się diagnoza, którzy mi się dla Tesco tzw. strategia my używamy takiego określenia zajmuje nie ma, że ten także nie ma rzetelnej diagnozy co tam jest głównie nacisk w tym raz w tym dokumencie położony na wspieranie zachęcanie do tego, żeby Polacy mieli dzieci natomiast nie dostrzega się innych problemowa, a to wspieranie nie jest takie żeby, żeby mogły przemówić, że tak po domu tych terenów chciałabym bardzo mocno podkreślić, że komitet nauk demograficznych w tzw. konsultacjach społecznych przygotował dokument naszą opinię o tym o tym od tzw. strategii, w której wskazywaliśmy, że po pierwsze to co właśnie określamy jako zmiana demograficzna to dotyczy nie tylko tego, że się, że jest niższa dzietność tylko dotyczy także zmian w stanie zdrowia zmian w umieralności akurat jeszcze pandemia tak zwróciła na to mocą VAT dotyczy migracji wewnętrznych, którzy mają określony profil to znaczy jest bardzo wyraźna wzmacnianie potencjału ludnościowego dużych aglomeracji, a depopulacja intensywne starzenie się innych obszarów tzw. peryferyjnych także jest migracja zagraniczna której, którą zajmowaliśmy się wcześniej w kategoriach tak Pm wskazywania jak to bardzo niedobre dla Polski jest to, że tyle osób wyjechało z zagranicy korzysta, korzystając z możliwości pracy w innych krajach, zapominając też, że po pierwsze, wstępując do Unii mamy możliwość swobodnego przemieszczania się oczywiście były ograniczenia, zanim Polacy byli przyjmowani w różnych krajach, ale swobodny przepływ ludzi tróję chodziło właśnie to jest 1 przy skorzystać, z jaką mieliśmy i ludzie pozostają szacunki są takie, że około 2 i 2 i 21 000 000 Polaków przebywa za granicą dłużej niż w, a 12 miesięcy jeszcze ma kontakt z polską w sensie zarejestrowania to przyjeżdżania utrzymywania więzi rodzinnych, że to są problemy stąd są problemy, o których powinniśmy mówić, gdy mówimy o strategii demograficznej czy najpierw kompleksowa diagnoza tego co się stało z tym procesami ludnościowy w tym czasie apotem wskazanie określonych celów, które chce osiągnąć także na także na te elementy na brak tych elementów wskazaliśmy, ale pani jedną z bardziej znanych osób uznanych w Polsce ekspertek dotyczących demograficzne przykład rządzący się do pani zgłaszają i mówią pani profesor proszę nam pomóc obejrzeć właśnie te sprawy dokładni i nie to znaczy ja bym powiedziała tak generalnie korzystanie z ekspertyzy osób zajmujących się z ekspertyzy badaczy przez władze polityczne jest jakby to powiedzieć w pewnym sensie instrumentalne to znaczenia rozumiem, że politycy mają określone cele i ich chcą się do ale, ale takie korzystanie w poprzednim, że tak powiem okresie, czyli w poprzednich 8 latach, które zostały tutaj przez panią przywołane jako kraj ten cytat sportowe zegary tak stracone wtedy to się działo byliśmy jako zespół badawczy na SGH zapraszali na spotkaniu za młotek tak wyda na spotkania sejmowej komisji do spraw rodziny, którą też pani wcześniej wymieniła tam staraliśmy się z tak mają przekazywać nasze ustalenia badawcze prawda tak także współpraca z ministerstwem była inna niż teraz teraz praktycznie jej nie ma natomiast ja myślę, że teraz jest wyjątkowo jak to powiedziała selektywne nawiązywanie do ustaleń badawczych i jeszcze te ustalenia są interpretowane w sposób, którzy którzy, na który się niejednokrotnie nie zgadzam to znaczy ja przypisuję to po pierwsze, brakowi zrozumienia stąd tytuł naszej konferencji to zrozumieć zmianę demograficzną to jest to jest świadomie sformułowany przez nas apel zarówno do badaczy środowiska naukowego, bo procesy demograficzne wymagają interdyscyplinarnego podejścia my demografowie mówimy o ludności populacji i mechanizm zmiany demograficznej myślę tym zajmujemy, ale ta populacja co też społeczeństwa prawda mówimy o zmianach społecznych w związku z tym chcemy właśnie, a ekonomiści mówią o zasobach ludzkich, ale z handlu jesteśmy my lud jest prawda o określonych cechach i właśnie dlatego zaproponowaliśmy po pierwsze, taką dyskusję to dyscyplina no ale właśnie też traktujemy to jako przekaz przekaz badaczy reprezentujących różne dyscypliny od tych procesach, które nas dotyczą one właśnie ta kwestia zrozumieć zmianę demograficzną na ile jest także zmiany demograficzne się po prostu dzieją i polityki publicznej niewiele w stanie są tutaj zrobić, bo czasami mam takie wrażenie, że przynajmniej w słowach zapowiedział ze strony rządzących jak usłyszeliśmy kwestia realizacji jest no gdzie i inaczej traktowana, ale to jest trochę taka opowieść, że da się zawrócić kijem Wisły, że da się wszystko cofnąć znowu będzie bardzo dużo dzieci, że babcie będą zajmować wnukami, że wszyscy wrócą do tego wspaniałego kraju mlekiem miodem płynącym Wisłą korytem Wisły, że będzie jakość jak dawni i nie będzie migrantów to jeden z Sejmu właśnie niezrozumienia tego właśnie co się dzieje z tymi zmianami demo co się dzieje ludności, czyli tego co jest istotą zmiany demograficzne zmiany demograficzne mają pewną autonomię w tym sensie, że jeżeli np. w określonym czasie rodzi się mniej dzieci to za 1520 lat mniej osób wkracza na rynek pracy prawda, czyli ta, a jeżeli się w określonym czasie rodziło dużo dzieci jak mieliśmy wyż powojenny potem wysiać w 70 i osiemdziesiątych to mamy do czynienia później z bardzo licznymi osobami, które są w określonych grupach wieku i my staramy się nie znajdą się Rocket science jest jest ten elementy pewne, a właśnie mechanizm zmiany demograficznej, ale jest element oddziaływania, jeżeli pani przywołała dzieci i właśnie te decyzje dotyczące dzieci to zmieniły się cele aspiracje życiowe młodych pokarm następuje zmiana społeczne i my musimy to dostrzec ja tłumaczy, że polityka powinna odpowiadać na zmieniający się potrzeby tele kolejnych generacji, ale także to wymaga zrozumienia, jakie te potrzeby są one wynikają właśnie z tego z tych procesów społecznych mówimy, że jeżeli będziemy wzmacniać parę małżeńską to będziesz, bo to jest najlepsze otoczenie dla tak wychowywania dzieci to będzie się jednak władze mówią no ale właśnie to świat niezrozumieniu albo celowe ignorancji tego co się dzieje nawet zarażeń oraz komunikaty, że właśnie ten zmieniający się model ten zły, że kobiety oraz wdrożeniowej nie rozumie, ale wiedza jest właśnie kwestia zrozumienia tego, że zachodzą zmiany w naszych wyborach indywidualnych naszych celach, czyli pewnego ja bym określiła pewnego respektu dla dokonujących się zmian społecznych, które przekładają się także na wybory, które mają swoje skutki w skali makro to są wybory indywidualne to na razie ma zachowywać w takim razie mądre państwo w takich okolicznościach nie prowadzić polityki zwiększającej dzietność nie da się tego zrobić da się zrobić, ale ta Pol taka polityczna polityka jest skuteczna, a która właśnie uwzględnia zróżnicowanie form rodzinnej i zróżnicowanie potrzeb rodziny, jeżeli proponujemy, że rozwiązania podatkowe dla samo samodzielnych samotnych rodziców takie jak jak to zawiera ten dokument zwany ładem polskim ładem to co nie dostrzegamy, że 1 prawie 14 rodzin to są rodziny, w których jedno z rodziców samotnie samodzielnie wychowuje dzieci głównie są to matki co piąta rodzina wg spisu z 2011 roku to jest rodzina, w której matka wychowuje same dzieci niecałe 4% są ojcowie czekamy dana na dane ze spisu 2021 jestem przekonana, że tych rodzin będzie więcej wysoka jak chcemy wspierać ości to jest to niedostrzeganie zróżnicowanych form rodzinnej zróżnicowanych potrzeb UE kobiety coraz bardziej są obecne na rynku pracy i traktując to zarobkowanie nie tylko jak jako pozyskanie dochodów dla rodziny, ale także jako element swojej go rozwoju, a indywidualnego zawodowego i tak, ale wobec tego myśmy o tym co zrobić, żeby te pracujące matki mogły łączyć obowiązki wychowawcze wychowywanie dzieci z pracą mówimy coraz mocniej jaj jak bardzo też to podkreślam, że generalnie to mówimy o łączeniu pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci przez rządzić właśnie rozwiązane, że zachodzą już szczerze mówiąc doprowadzonej Ciszewski pasji jak np. widzę Ross kobiety na wyższym stanowisku jej się zadaje pytania jak występował w PiS jest w wywiadach bardzo osobistych jak się pani udaje łączyć karierę rolą matki w życiu nie widziałem takiego pytania jak się panu udaje nory w ocenie znieść nam, że dzieci mają mamusię tatusia i oboje chcą pracować, ale także oboje wychowują dzieci, więc o, ale to to jest właśnie ta zmiana społeczna, która musi nastąpić czy odejście od percepcji kobiet jako tych, które są dedykowane, że tak po opiece zajmowania się osobami, które tej opieki otrzymują tutaj nie chodzi tylko dzieci, ale właśnie o dorosłych niepełnosprawnych osoby starsze tak i to jest zmiana, która dokonuje w tych krajach, gdzie te zmiany KUL, bo my nazywamy to kulturowymi zmianami ról płci, których mężczyźni coraz bardziej, że tak i praktycznie i mentalnie i w przepisach są postrzegani także jako opiekunowie, bo to jest rola prawda jestem pracownikiem, ale jestem opiekunem na tamtych dzieci się troszkę, więc chęć, a także my my mamy zdiagnozowana sytuacje, jakie elementy, jakie czynniki decydują o tych wyborach, ale nowi nie wszystkie się ta nasza wiedza ekspercka niekoniecznie jest trafia do przekonania decyduje, ale wracam teraz tutaj na chwilę jeszcze do wypowiedzi Pani Minister Marleny Maląg i też tej strategii tak nazywa ten dokument celny przypominam, że pani profesor jest krytyczna wobec nazywania tego strategią, ale tak się nazywa strategia demograficzna jest tutaj zapowiadane zmiany w kodeksie pracy większa ochrona pracy właśnie rodziców również ojca w tym wsparcie finansowe to mieszkania zagwarantowanym wkładem własnym itd. tego limitu nie ma żadnych pani zdaniem dobrych ruchów ze strony władzy nie co ja mówię, że nie ma żadnych natomiast to co ten kierunek ja nie nie nie neguje tego kierunku, ale to co do tej pory zostało zrobione to jest głównie masywny transfer finansowy i przekonanie, że tymi środkami finansowymi dalsze załatwić sprawę Otóż wszelkie badania to co się u nas dzieje też wskazuje na to, że to nie wystarcza to za mało co znaczy, że nie można Paul i polityki rodzinnej wspierania rodzin i identyfikować tylko z środkami finansowymi dostarczany dostarczanymi rodzicom UE natomiast trzeba jest zwrócić uwagę i tutaj nie słyszy się i widzę troski o tzw. usługi społeczne, czyli od co dostarczamy w postaci dobrej opieki edukacji dobrej opieki zdrowotnej i to co się stało w ciągu tych 8 lat łuskami społeczny można określić jako dewastacji chciałbym są mocno też rzeczy uwagę na to, że sytuacja takich zawirowań ekonomicznych czy pogorszenia się ogólnej ekonomicznej, lecz to usługi publiczne usługi społeczne są tym sposobem, który niweluje nierówności między różnym, a rodzinami różnych dochodach i to ona została, zanim pan, ale z drugiej strony chciałbym jeszcze bardzo mocno podkreślić, że nie jest prawdą, że nie było działań, które dotyczących polityki rodzinnej w poprzednich 8 latach właśnie po 2008 roku zaczęła się dokonywać zmian w tej polityce polegająca na tym, że wprowadzone rozwiązania, które są sprzyjające temu łączeniu pracy zawodowej czy to był taki wyraźny wymiar polityk tej polityki, że pilnujemy tego urlopy elastyczne i rozwój usług właśnie tych opiekuńczo edukacyjnych został tych żłobków także to siedziało tylko, że oczywiście i właściwie te pierwsze lata, które w obecnej ekipy rządzącej to były korzystanie z tego co zostało wcześniej wprowadzone tylko to zostało przyćmione tym masywnym transferem w postaci 500 plus może zasadniczym kłopotem jest jak zwykle ta kwestia perspektywy czasowej od kadencji kadencja tutaj mówimy o procesach długotrwałych, które trzeba mieć na uwadze, więc też chyba opowieść o kulturze politycznej, której w Polsce ciągle za mało pewnych takich strategicznych dla państwa elementach, które powinny być ponadpartyjnej przekazywania sobie dziecka chciałem powiedzieć, że zrozumienie, że to jest to nie jest element rozgrywek politycznych wytykania co się zaniedbań czy zaniechań poszczególnych urzędów to jest uzgodnienia co dalej jak dalej jeśli były zarzuty do poprzedniej ekipy, że nie miała strategii polityki rodzinnej natomiast teraz też nie ma, bo to się jakiś dokument nazywa strategią od nich oznacza, że jego, lecz odpowiada strategii w bardzo dziękujemy będziemy wracać do tego tematu pani prof. Irena Kotowska Instytut statystyki demografii szkoły głównej handlowej w przyszłym tygodniu konferencja na zrozumienie 6 tomografów zapraszają państwo kiszonymi umknęła zrozumie demografia tak się zrozumienia demony dawno to nam komitetu nauk demograficznych pan dziękuję pani profesor dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA