REKLAMA

W jakim środowisku żyją nasze dzieci?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2022-06-11 14:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:34 min.
Udostępnij:

Wielu z nas sądzi, że polskie środowisko jest w miarę czyste i przyjazne dzieciom. Jednak najnowszy raport UNICEF pokazuje, że nie mamy wielu powodów do zadowolenia. Polska wypadła w nim źle, co oznacza, że duża część naszych dzieci żyje i rozwija się w szkodliwych warunkach. Dlaczego tak jest? Jak można to zmienić? O tym opowie Ewa Falkowska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie człowiek 2 lat zajmuje się nauką na co dzień właściwie co tydzień to dziś rozmawiamy o nauce jako takiej naszym zaufaniu do nauki i dezinformacji naukowej, bo i tak niestety się pojawiać coraz częściej mam wrażenie czy to jest prawidłowy wrażenie zaraz przekonamy ze mną studził dr Paulina Piasecka z Collegium Civitas w Warszawie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu rozmawiamy m.in. dlatego że pojawią się nowe wyniki Rozwiń » badania z tej wstając indeks to badanie prowadzone już od lat pokazuje dosyć takiej ciekawy krajobraz medialny u nas zaufanie w Polsce do nauki jest naukowców jest wysokie na tle Europy sądzi pani faktycznie dobre wyniki mamy powody do zadowolenia właściwie tak naprawdę zacząć należałoby te od pytania o to czy to zaufanie do naukowców przekłada się na jakikolwiek codzienne decyzje Polaków ponieważ, obserwując np. proces kampanii troszczy piętna proszę piątkowej przepraszam, która odbywała się w Polsce można było odnieść wrażenie, że na jakiekolwiek są deklarowane postawy Polek i Polaków odnosi zaufania do nauki niekoniecznie przekłada się to na praktyczne decyzje wybory, których na co dzień dokonujemy można wręcz odnieść wrażenie, że zanika rozróżnienie pomiędzy tym czym jest nauka jako taki obszar ludzkiej działalności, w którym obowiązują ściśle określone zasady tzw. metody naukowej, która pozwala nam na zdyscyplinowany myślenie o świecie i weryfikowanie informacji o tym co popularnie określane jest jako Uniwersytet YouTube czy też filmików YouTube z żółtymi napisami zdaje się że dobrze by było wiedzieć, jaki nauce Polki Polacy tak naprawdę ufają NATO może być kwestia tego w Polacy jako tacy policja oczywiście też mają o tym mówi od lat dosyć dużą nieufność dystans wobec władzy, kiedy władza mówi szczepcie się w tym momencie wielu z nas powie no jak władza tego chcecie tego na pewno nie zdobył władzę, choć nie można, bo ta władza fundusze coś kombinuje to nie jest kwestia naszej nieufności narodowej, ale także całą pewnością przykłada się do tego dosyć destrukcyjnego sposobu reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza że trzeba przyznać że, a skuteczność konsekwencja komunikowania, jeżeli chodzi w ogóle zalecenia dotyczące tego w jaki sposób powinniśmy działać reagować w sytuacji pandemii, a wcześniej zagrożenia pandemicznego, a no była co najmniej wątpliwa jest pewna, że wszyscy pamiętamy np. dyskusję dotyczącą tych przyłbic plastikowych, które na początku miały działać potem okazało się jednak ich roszczenie jest zakazane początkowe narrację niektórych polityków, którzy mówili o tym, że równie dobrze można by było sobie dowolny kawałek szmatki na twarz założyć byłyby tak samo skuteczne jak maseczki, więc z pewnością pan redaktor rację z pewnością i błędy w polityce informacyjnej takie budowane no tak naprawdę od wieków wątpliwości co do tego czy władza jest wobec obywatela uczciwa, bo przecież my zmagamy się z tym trudnym dziedzictwem nie tylko ostatnich kilkunastu lat, ale także dziedzictwem zaborów z dziedzictwem ścisłej przyjaźni z wielkim bratem zza wschodniej granicy natomiast wydaje mi się, że nasza zdolność do rozpoznawania i rozróżniania tego czym rzeczywiście jest nauka, a to jest tylko twierdzeniem, które opisywane jest jako nałóg po to, żeby lepiej się dana informacja sprzedawała mogłaby też doskonalsze niż jest teraz NATO w nauce jest niestety tak bo istotę nauka jest po prostu nauką to nie poradzimy zapewne rzeczy na początku przynajmniej nie są do końca jasne tak myślę było z koronawirusem pierwsze podejrzenia naukowców były takie, że to będzie chyba podobne do innych chorób, które wcześniej znaliśmy dla stąd było, choć zalecenia, żeby nosić maseczek tylko zostawić dla personelu medycznego maseczki nie są niezbędne, bo wydawało tylko drogą kropelkową, a potem, kiedy pojawią się nowe wyniki badań naukowcy zweryfikowali wcześniejszą wiedzę powiedzieli okej to jednak maseczki są wskazane dla wszystkich wtedy ludzie powiedzieli jak to to nauka się pomyliła wcześniej mówiła co innego teraz mówicie innego nauce nie można ufać funkcyjnymi naukowcom tym, którzy tam zasiadają dziś WHO czy inny w takich organizacjach, więc powodów jest kwestia tego nie rozumiemy nauka może powinna zmieniać zdanie, jeżeli po temu powody niewątpliwie w ogóle chyba mamy wątpliwość co do tego to jest bardzo interesujący wątek wątek, który pojawia się zresztą nie tylko w kwestii nauk tzw. obszaru wstęp, czyli tych nauk ściśle technicznych takich policzalnych mierzalnych, ale także wy o obszarze szeroko pojętych nauk humanistycznych, że tak naprawdę rozwój nauki polega na tym, że nauka podważa naukę to znaczy, że ciągle szukamy ciągle wątpi ciągle jesteśmy gotowi i mamy otwarte głowy na to, żeby zadawać sobie pytania co do tego czy do tej pory osiągnięte przez pana wyniki za pomocą nowszych metod badawczych np. doskonalszych narzędzi którymi dysponujemy nie pozwolą nam na temat świata odkryć więcej i tu pojawia się tak naprawdę chyba taki najpoważniejsze zagrożenie, które polega na tym, że w szumie informacyjnym, który nas otacza w tej epoce często określane mianem postprawdy jest także my nie bardzo sobie wyobrażamy weryfikację każdej pojedynczej informacji, które się wokół nas pojawia to znaczy my jako przeciętni obywatele w związku z tym trudno nam jest przełożyć nasz sposób postrzegania rzeczywistości na metodę naukową, która zmusza naukowców właśnie do tego, żeby weryfikować i weryfikować i weryfikować i tak naprawdę nigdy przez nie widać tym świecie nie pozwolić się zamknąć wraz z osiągniętym w sposobie prezentowania rzeczywistości taka sytuacja, kiedy my właściwie nikomu nie można ufać, bo jak mawiał dr House wszyscy kłamią do 1 jest dosyć trudna do zastosowania w codziennej rzeczywistości myślę, że większość z nas byłoby głęboko zastosowana, gdyby miała weryfikować podważać każdą informację, jaka do nich docieramy nawet nie chodzimy ograniczymy do informacji medycznych zdrowotnych czy naukowych absolutnie się z tym zgadzam się nawet tak naprawdę stereotypy, które są dostrzegane, bo bardzo pejoratywnie nie tylko w świecie naukowym, ale też takim zwykłym codziennym świecie, które nas otacza służą nam właśnie do tego, żeby dokonywać pewnych skrótów myślowych, żeby być w stanie reagować na szybko na zmiany okoliczności, w których się zajmujemy takie badania się pojawiła właściwe taka hipoteza, która wielu badaniach była weryfikowana dotycząca tego że, gdybyśmy sobie wyobrazili naszych przodków nie tak znowu dalekiej przyszłości powiedzmy weźmy Mazowiecką wieś w połowie dziewiętnastego wieku i wyobraźmy sobie osobę, która przeżywa całe życie na tej 1 codziennie rano wstaje o sporządzanie, że biznes wychodzi na pole wraca być może idzie do karczmy, jeżeli taka karta się znajduje plotkuje z tymi samymi sąsiadami dokładnie tych samych sąsiadach i tak naprawdę ten cykl codzienny ten cykl sezonowy zamyka się w gruncie rzeczy w grupie tych samych powtarzalnych informacji, jeżeli porównamy tą sytuacją, w której my dzisiaj się znajdujemy sytuacją, w której tak naprawdę wstając rano włączam radio np. TOK FM i zaczynamy dostawać pierwszą dawkę informacji o otaczającym nas świecie, a jeżeli słuchamy muzyki, która jest odtwarzana i słowa są w języku znanym nam dostajemy kolejną porcję informacji, nawet jeżeli świadomie ich nie przetwarzamy rozmawiamy z naszymi bliskimi potem siadamy do samochodu albo do autobusu i dalej słuchamy np. Radia przez cały dzień pracujemy z informacją wracamy do domu zaczynam oglądać jakieś serwisy informacyjne albo firmy, które przecież także niosą dawkę informacji my dzisiaj w ciągu 1 dnia dostajemy więcej nowych danych więcej nowych informacji niż nasi przodkowie przez całe dekady, a jak już mówiłem to są tak naprawdę przodkowie sprzed raptem 150200 lat jak sobie uświadomimy to nietrudno jest wyobrazić sobie, że ewolucja naszego mózgu i tych mechanizmów poznawczych, które mamy do dyspozycji nie może przebiegać tak szybko, żebyśmy sprawnie przenieśli się ze świata, w którym operowaliśmy tę samą grupą informacji dotyczącą bardzo niewielkiej liczby obiektów czy zdarzeń w naszym otoczeniu do sytuacji, w której mamy stały właściwy w trybie 247 napływ informacji o tym co się dzieje na całym globie i rzeczywiście potrzebujemy tego zaufania potrzebujemy tej wiary w to, że świadek się jakoś operować naszego obsługiwać bez przetwarzania świadomie krytycznego myślenia o każdej oddzielnej informacji i sztuka być może tutaj polega na tym, żeby wiedzieć i potrafi sobie uświadomić, które z tych informacji, które codziennie przetwarzamy powinniśmy powinniśmy się zobowiązani odpowiedzialni za ich weryfikację patrząc na wyniki badania z tej wstając indeks wygląda na to Polacy dużo darzą zaufaniem naukowców z rządową zaufaniem okazy są w stanie od nich taką informację przyjąć jako wiarygodną, więc być może autorytety z takim rozwiązaniem powinny być niewątpliwie natomiast mój instynkt taki obserwatora rzeczywistości związanego ze światem nauki jestem przedstawicielką obszaru nauk społecznych każe mi pytać o to na ile deklarowane przez Polaków zaufanie do nauki i autorytetów jest czymś co uważają, że powinni deklarować na ile jest także każdy z nas chce o sobie myśleć jako osobie świadomej odpowiedzialnej i oczywiście, że słuchający tych, którzy wiedzą więcej, a na ile rzeczywiście na co dzień tak postępujemy, czyli jest możliwe, że po prostu tak mówimy to, żeby poczuć lepiej sami ze sobą takie było moje stanowisko tak, aby była moja koncepcja, że jest to bardzo możliwe to zresztą bardzo ładnie widać przecież nie tylko na badaniach dotyczących tego czy my ufamy czy nie ufamy nauce, ale także na wielkich bardzo często pomyłkach exit polis podczas wyborów my mówimy ludziom to co oni chcą od nas usłyszeć albo to co sądzimy, że ona będzie świadczyć lepiej, więc zastanawiała bym się bardzo i to znowu po prostu w zestawieniu z tym co obserwujemy na co dzień w swoim otoczeniu czy rzeczywiście jest aż tak dobrze z tym naszym zaufaniem wobec nauki może to być tak dobrze z tym zaufaniem jesteśmy w stanie zaufać tym niestety wciąż występującym, chociaż może nie tak liczny, ale lekarzom naukowcom, którzy sami rozpowszechniają dezinformację to sami się ją informacje niesprawdzone lub cofał się jak najbardziej oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają niestety jest także w każdej grupie społecznej mogą się zdarzać osoby, które albo odeszły zerwały ten taki wielki bardzo piękny ludzki romans z racjonalnym myśleniem albo np. realizują jakieś interesy konkretne, które sprawiają, że głoszenie pewnych poglądów wskaże publicznej jest opłacalne nawet opłacane nie za każdą taką akcją mogą stać jakieś mroczne siły jakieś interesy jakieś pieniądze, które ktoś próbuje nas zarobić ja myślę, że nie tylko o pieniądze jest mamy taką tendencję do myślenia o tym, że korumpować można tylko wyłącznie finansowo, ale przecież taka korupcja może mieć również korupcja w sensie zniszczenia w sensie destrukcji w sensie odebranie pewnej integralności wewnętrznej poglądom albo działaniom zepsucie po prostu może być również warunkowane np. interesami charakterze politycznym nie tylko finansowym myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy bardzo silną kampanię, która była skierowana przeciwko szczepionkom, zwłaszcza szczepionce firmy astra Zeneca, a co, do której istnieją poważne uzasadnione hipotezy dotyczące tego, że tego rodzaju narracje były finansowane i były promowane przez federację rosyjską, która produkowała szczepionkę przy pomocy takiej technologii, która sprawiała, że była konkurencyjna, bo powinna być konkurencyjna w stosunku do AstryZeneki netto pamiętajmy, że wg kwestii obserwacji analiz wygląda na to, że federacja rosyjska ma na celu sianie zamętu niezgody tworzenie podziałów społeczeństwie tak nas, więc to kąpanie się w to wpisują po prostu jak najbardziej się wpisują, a istnieją bardzo interesujące badania prowadzone np. przez centrali łopian policji analizy Instytut powstał taki raport już kilka lat temu ładnych zatytułowano nigdy Information UE, a który to raport Case by Case, czyli przypadek w przypadku analizował formy metody dezinformacji propagandy stosowane przez federację rosyjską w ramach wojny informacyjnej w różnych krajach Europy środkowo-wschodniej, a których wnioskowano, że tak naprawdę idea propagandy i walki informacyjnej realizowana przez federację rosyjską w gruncie rzeczy niewiele różni się od tej, którą stosował związek radziecki, a tak naprawdę metody się nie zmieniły specjalnie taktyki się nie zmieniły specjalnie zmieniło się np. natomiast co zaskakujące, a takie bezpośrednie cele, które są realizowane w ramach tych kampanii walki informacyjnej Otóż ten racja rosyjska w sposób oczywisty nie działa już na rzecz Robotniczej Międzynarodówki nie działa już na rzeczy eksportu rewolucji komunistycznej działa natomiast właśnie na promocję podziałów co zaskakujące bardzo interesujące bardzo często zamiast działać w kierunku promowania jakichś konkretnych interesów bezpośrednio sprzyjających federacji rosyjskiej działa po prostu na rzecz promocji interesów, które sprzyjają np. dezintegracji europejskiej w związku z tym co może być dla naszych słuchaczy zaskakujące bardzo często silnie nacjonalistyczne skrajnie prawicowe ruchy mają silne wsparcie ze strony Kremla, ponieważ ksenofobia nacjonalizm i rozbicie integracji europejskiej są zdecydowanie w interesie federacji rosyjskiej, osłabiając Unię europejską jako globalnego aktora, który ma potencjał do tego federacji rosyjskiej stawiać czoła do tej wojny informacyjnej do wojny z dezinformacją wracamy za moment drugiej części audycji ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski dzisiaj ze mną wirtualnie studził Ewa Falkowska dyrektor do spraw adwokaci Unisław Polskę witam ponownie dzień dobry rozmawiamy o raporcie UNICEF miejsca przestrzeni wpływ środowiska na dobrostan dzieci już wspomnieliśmy pierwsze części Polska na potrzeby pada dosyć słabo na miejscu 2007. wśród krajów raczej w takich niedobrych w wynikach jeśli chodzi o środowisko, które stworzyliśmy dzieciom, które mamy w tym momencie żyją mam wrażenie, że to też jest taki trochę dla nas trudny temat, bo cały czas jeszcze pokutuje mit Polski jako kraju czystego oskarżonego z ekologicznym rolnictwem takiego, który właśnie z niej nie produkuje jakoś dowódca 2 czy dużo śmieci redaktor ranking pokazuje, że mamy sporo do nadrobienia to wcale nie jest dobrze, ale i tu nie będzie dobrych czegoś szybko nie zrobimy tak ten ten raport myślę, że powinien być szklana takim ostrzeżeniem, dlatego że Tuska znalazła się na 2007. miejscu na 39 badanych krajów wysokorozwiniętych, ale też to tabela rankingowa, która została przygotowana na bazie bardzo różnych wskaźników jest podzielona na 3 części pierwsza część kraju, które radzą sobie stosunkowo dobrze najlepiej druga część te są kraje, które radzą sobie troszeczkę gorzej to trzecia część są kraje, które radzą sobie źle to Polska rozpoczyna, a to niestety trzecią część tabeli, czyli jest wśród krajów, które radzą sobie raczej źle niektóre mają bardzo wiele to prawo, choć tutaj należy dodać, że tak naprawdę nie ma żadnego kraju, który we wszystkich obszarach we wszystkich wskaźnikach miał bardzo dobre wyniki także patrząc na ten raport trzeba go dość wnikliwie analizować, ale na pewno należy zwrócić uwagę na to jak ogromny wpływ środowisko wywiera na zdrowie i życie dzieci zarówno teraz jak w przyszłości patrząc na ten raport za wchodzą patrzyłem w czołówce znajdujące się Portugalia jednak słabe wyniki, jeżeli chodzi chociażby nadawanie dzieci na chaos, czyli nowo tak jak pani mówiła nie jest nikt nie jest w sytuacji idealnej co więcej to kraj jest relatywnie zamożny to ma wysokie PKB w ma wysoki poziom życia wysoki poziom konsumpcji właśnie jak wcześniej mówiliśmy to też nie oznacza w naszym kraju jest tak fajnie nie trzeba nic robić, bo wiele krajów zamożnych krajów europejskich amerykańskich znajduje się w tych rankingach właśnie poszczególnych kategoriach dosyć nisko z racji tego właśnie ono nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o równe parametr, gdy ważne dla dzieci norma skupmy się na Polsce myślę, że już od pewnego czasu wszyscy wiedzą, że w Polsce nie jest dobrze z powietrzem wynosi zanieczyszczenia powietrza są bardzo wysokim poziomie cen banki tylko potwierdza nastąpiła co prawda poprawa tych wskaźników, o czym podstaw mówi natomiast jesteśmy w tej niechlubnej czołówce, bo tylko w Turcji jest głową tego co widziałem, jeżeli chodzi o kraje obchody europejskiego tak rzeczywiście Polska jest osiągnęła jedno z najgorszych wyników, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie zanieczyszczenie powietrza i gorzej niż gorszym powietrzem niż w Polsce dzieci oddychają w Turcji w Chile Korei Południowej i chciałbym tutaj też zwrócić uwagę na to bym to co czasami może Unii umyka, bo mówiący o min co nie czyszczony w powietrzu mamy na myśli to w jaki sposób wpłynie to na życie dzieci czy przyszłości taki sposób nie na zmiany klimatu reportaż mówi pokazuje bezpośrednio jak ogromny wpływ na to na rzecz dzieci teraz na choroby choroby układu oddechowego, ale nie tylko do musi mieć świadomość, że dziecko ze względu NATO na stosunkowo małą masę ciała i na to, że jest małe, czyli idąc ulicą dziecko oddycha powietrzem na poziomie rur wydechowych samochodów w związku z tym absorbuje dużo więcej zanieczyszczeń, które mają ogromny wpływ tak naprawdę wszystkie funkcje jego organizmu te i to będzie miało reperkusje w przyszłości, ale również teraz nawet możemy spojrzeć jak wiele problemów z alergiami i mają dzieci w tej chwili dzieci dorośli również te tak naprawdę zanieczyszczone powietrze ma już wpływ na życie dziecka i jego kondycję w okresie wtedy, kiedy znajduje się jeszcze, które w organizmie matki, więc musimy musimy bardzo dużą ostrożnością podchodzić do tego w jaki sposób analizujemy te wskaźniki i wiedzieć, że układ odpornościowy dziecka jest jeszcze nikt nie wykształconym i to co dla rozwoju człowieka może okazać się nie tu ważna jest istotne dla dziecka może mieć ogromne i bardzo poważne skutki, tym bardziej że te zanieczyszczenia powietrza u nas kojarzą się głównie właśnie ze smogiem chciwość jest pyłami zawieszonymi, bo one są takim najbardziej dramatycznie nas przytoczonym wskaźnikiem został w sezonie grzewczym natomiast generalnie na świecie mówi się też o tym poważnym problemem jest właśnie zanieczyszczenie spalinami samochodowymi związkami azotu się w nich znajdują chociażby to też jest coś co wpływa negatywnie na dobrostan dzieci, z czym trzeba się jakoś jakoś poradzić to patrząc na ten ranking widzę Polskę wypadła bardzo źle, jeżeli chodzi o narażenie dzieci na pestycydy gorzej jest tylko w Czechach Polska jest na drugim niechlubnym miejscu, ale poniżej też Belgia Holandia Szwajcaria czy to nie tylko problem Polska rzeczywiście tutaj zajmuje jedno z ostatnich miejsc gorzej niż w Polsce jest tylko jest tylko w Czechach mi dane mówią, że 3 dziecko w Polsce jest narażone na zatrucie pestycydami, czyli zamieszkuje obszar, który który, w którym to zatrucie pestycydami jest jest największe i te myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę jak i dramatyczny wpływ na organizm dziecka mają pestycydy, ponieważ pestycydy uszkadzają tak naprawdę wszystkie możliwe funkcje min, które są istotne z punktu widzenia zdrowia dziecka dlatego działają wpływają nie tylko np. na układ nerwowy, ale wpływają również od czynności serca oby hormonalne także dotyczyć są niezwykle niebezpieczne i te dane, które mówią, że w Polsce co dziesiąte dziecko jest narażone na skażenie pestycydami i noce są dane które, które dla nas to winny być alarmujący, które naprawdę powinniśmy traktować cie dużo uwag tą część i podjąć się kroki, które dotyczą przeciwdziałać patrz też na wskaźniki dotyczące tej drugiej grupy, która obejmuje środowisko chce dziecku stwarzamy też wygląda na to, że nie jest w Polsce dobrze jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, bo jeżeli chodzi właśnie o taki wskaźnik jak przeludnienie gospodarstw domowych na to no w dolnej części tego rankingu jedno tych niechlubnych miejscach, gdzie jest najgorzej Meksyk mamy Łotwę mamy Polskę Rumunię czy mamy też sytuację taką dzieci po prostu mają mało miejsca w swoich rodzinnych domach u nas tak 30% gospodarstw domowych w Polsce żyje w przeludnionych mieszkaniach, ale mimo wszystko tutaj chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na 1 wskaźnik, który w dni, który analizował w ni odsetek uczniów w wieku 15 lat posiadający własne biurko spokojne miejsce do nauki i Polska tutaj wypada bardzo dobrze dlatego, że to 90% dzieci ma własne miejsce danemu do nauki własne biurko i tutaj może się nasuwać taki wniosek czy pomimo tego że, że rodziny mieszkają bardzo trudnych warunkach się, że bardzo często tego miejsca w domu jest stosunkowo mało to mimo wszystko starają się w miarę swoich możliwości zapewnić dziecku jak najlepsze warunki to do nauki i zagwarantować łomotu jednak spokojną przestrzeń w tym będzie mogło bez problemu i skupić i to pracę np. domową i wykonywać, a ponieważ ono znaleźć się na podobnym poziomie jak np. Norwegia czy Austrii na czy nawet nieco wyżej jest Szwajcaria jest to jest taki taki plus i pokazuje, że pomimo czasami bardzo trudnych warunków jakich żyjemy staramy się dzieciom zapewnić miarę naszych możliwości jak najlepsze my rodzice jak najlepsze warunki to do żony to pracy do rozwoju zarazem mamy też jakiś taki termin, gdy motywacja mieszkaniowa w Polsce ona osiąga poziom 10 do 12% jeśli chodzi o dzieci czy to dużo czy to mało to jest ważny wskaźnik tak pytacie mieszkaniowa jest ważne wskaźniki, dlatego że obejmuje nie tylko kwestie przeludnienia, ale również inne te inny kwestii takich jak np. czy mieszkanie pleśni czy mieszkanie zagracone, a więc jest zdecydowanie szerszym szerszym pojęciem jutro chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na 1 rzecz, która wiąże deprywacja mieszkaniową mianowicie, że w Polsce nie tylko w Polsce bardzo wielu krajach istnieje istnieją duże nierówności, które wynikają z warunków społecznych ekonomicznych i dzieci ze środowisk marginalizowanych dzieci ze środowisk uboższych są dużo bardziej, zanim czy narażone na wszelkie na życie w warunkach i środowisku, które negatywnie, które negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne psychiczne ze względów prozaicznych, a mianowicie braku braku środków na to, żeby zapewnić większe dzieci większe mieszkanie rodzinie czy też, żeby mieszkanie znajdowało się w okolicy, które w, której jest mniejszy poziom hałasu czy czy mniejszy mniejszy ruch komunikacyjny nierówności one bardzo mocno są widoczne oczywiście nie tylko w Polsce we wszystkich krajach marsza pan kurator Che i to jest też 1 rzecz, którą zwracają uwagę autorzy raportu i to też jest widoczne we wnioskach które, które są przygotowane na zakończenie tego raportu, żeby zwrócić uwagę nie tylko na to, żeby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwodu ale, żeby zwrócić uwagę również na sytuację dzieci ze środowisk marginalizowanych jakiś sposób możemy wpłynąć na to, że to środowisko, w którym dziecko żyje będzie środowiskiem zdrowszą, który będzie miał nie będzie miało tak negatywnego wpływu na na obecnej przyszłe życie dziecka to zakończenie tak jest krótka co możemy zmienić co powinniśmy zmienić możliwie szybko, żeby to sytuacja się poprawiłoby to środowisko obecne w tym dzieci żyją było lepsze, żeby w przyszłości ona też nie było no tak nisko w tych rankingach i może jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć o 1 rzeczy, a mianowicie młodzi ludzie są z badań przeprowadzonych w ramach raportu wynika, że młodzi ludzie są tutaj użyję słowa, które pojawiło się również w raporcie ścieki na swoje rządy, gdy uważają, że rządy państw zdradziły młodych ludzi, jeżeli chodzi o polityki dotyczące ochrony środowiska i pojawia się taka informacja o raporcie również wojenna pięcioro ludzi w tych danych kraju zastanawia się nad tym czy będą mieli dzieci w przyszłości, ponieważ uważają, że środowisko, które w tym dzieci będą żyły niż zapewnienie właściwych warunków rozwoju to jest bardzo niepokojący sygnał i dlatego mówię o tym co powinniśmy zrobić powinniśmy oprócz rzeczy oczywiście ewidentnie chcieli zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju to dać aby, aby ich dobro i w ogóle ich interesy był uwzględniany przy to nie tylko przygotowanych przez rząd to również powinniśmy młodych ludzi jak najbardziej włączać procesy decyzyjne to tak naprawdę mówimy o ich przyszłości i rodzić np. w tej chwili stanowią 30% populacji świata w przyszłości będą stanowiły 100% i tak naprawdę mówimy o ich życiu nie możemy mówić o życiu udrożnił powinniśmy włączać młodzież słuchać i brać pod uwagę to mają do powiedzenia to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo z tego się niestety nie obejdzie pamiętajmy, że ci, którzy są dzisiaj młodzi lada moment będą konsumentami są już samodzielnymi będą wyborcami będą kształtowali ten świat pytanie czy uda się zmienić na lepsze jest otwarte, ale pozostaje nam nadzieję na to jednak się to uda zrobić może właśnie ten raport miejsca przestrzenie wpół środowisko dobrostan dzieci na to też trochę wpłynie dziękuję bardzo, moje dzisiejsze rozmówczyni Ewa Falkowska dyrektor do spraw edukacji niż Polska dziękuję bardzo, zapraszam jak zwykle w sobotę o godzinie 1420 zaprasza też oczywiście śledzenia moich audycji w internecie w pułapkę tokfm PL Kosznik Stradomski usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA