REKLAMA

Dr Monika Zima-Parjaszewska: Gdyby ktoś powiedział: od tego momentu nie powstanie żaden DPS, to ruszyłaby lawina

A teraz na poważnie
Data emisji:
2022-06-13 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dr Monika Zima-Parjaszewska adwokatka prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną jest gościem państwa moim dzień dobry dzień dobry w domu pomocy społecznej w Jordanowie pod Krakowem od lat trwa koszmar, a w domu prowadzonym przez zakonnice w DPS-ie wiązanie do łóżek zamykanie w klatce bicie mopem tylko niektóre kary wymierzane dzieciom w tym domu 2 zakonnice usłyszały zarzuty prokuratorskie po tym, gdy wirtualna Polska opublikowała Rozwiń » swój wstrząsający przerażający reportaż oczywiście chyba jak wszyscy w Polsce pytamy jak to w ogóle możliwe, że takie rzeczy trwają latami, a tak jak to jest możliwe żonę wciąż trwają bardzo wielu miejscach dokładnie o tej godzinie 144 prawdopodobnie ktoś inny, karmiąc osoby z niepełnosprawnością być może wykrzywia jej dłoń być może karmią pan konkretnie naprawiona niedobra i być może jeszcze robi to sposób niż graniczny w sposób, który brudzi ubranie twarz tej osoby i ta osoba będzie tak właśnie i prawdopodobnie w tym brodę graniu chodziła do godziny siedemnastej to taki obrazek, którym ciężko mówi i które ciężko sobie wyobrazić, jeżeli myśli się o swoim dniu w tym momencie nie wiemy dokładnie nawet ile osób przebywa instytucja w domach pomocy społecznej tzw. zakładach opiekuńczo-leczniczych, czyli w ZOL-ach wszędzie tam, gdzie oczekują wsparcia i opieki ze strony państwa to co dostają to ograniczanie swojej wolności praw człowieka przede wszystkim, a przemów przede wszystkim poniżające nieludzkie traktowanie, które nie boję się użytego sformułowania na pewno jest torturą niezgodną z przepisami prawa Międzynarodowego jako taka jako tortury jako przemoc na pewno powinna podlegać oczywiście odpowiedzialności karnej osób, które ktoś ją stosują dlaczego, ponieważ latami moim zdaniem unikaliśmy podjęcia tematu na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami szczególnie ściągnięte aktualną szczególnie liczą strzeżoną, czyli taką niepełnosprawnością, gdzie osoba wymaga bardzo dużego takiego wsparcia w realizowaniu swojej wolności praw człowieka jednocześnie znajduje się w sytuacji trudnej np. sytuacji niewydolnej rodziny lub rodziny, której nie ma po prostu osób, które nie potrafią nie umieją i może bardzo chciały pomóc swojemu dziecku swojemu członkowi rodzinę unikaliśmy tego tematu, ponieważ wierzyliśmy, że jest ktoś to tym zajmie specjalne miejsca specjalne ośrodki specjalne domy dla takich właśnie jak oni to natomiast nie wchodziliśmy do środka nie widzieliśmy co się dzieje udawaliśmy, że tego nie widzimy nie chcieliśmy tego wiedzieć, a jeszcze, gdyby się okazało, że były to miejsca, które są prowadzone przez np. siostry zakonne no to dawało nam to prawdopodobnie społeczeństwo taką Annę gwarancję tego, że osoby te są tam w sposób odpowiedni traktowane w latach za granicą są takie dobre mięso czujące takie pełne opieki miłości Miłosierdzia da się wszystko okazuje nieprawdą zaczęli tutaj przypominam przypomniało mi się reportaże Justyny Kopińskiej np. właśnie o zraża zarzuca siostrze Bernadetcie przy oddziale chorych ze strachu tak, gdzie z kolei znak to prostu oddział psychiatryczny był do po prostu jakąś jakąś skrajną patologią i katownią dla przebywających tam pacjentów, ale właśnie nie jest czasem tak że, ponieważ te zakonnice mają w powszechnej wyobraźni przynajmniej niektórych wpisane w swoją kondycję to jakąś niezwykłą dobroć poświęcanie się dla innych w imię ideałów temu to miłosierdzie to i po prostu spycha my cały ten problem nań, chociaż one bardzo często nie mają ani przygotowania wykształcenia ani w ogóle kompetencji by zajmować się osobami z niepełnosprawnością intelektualną cieszę się bardzo powiedział, dlatego że bardzo wiele osób, które na co dzień pracuje z osobami intelektualną niepełnosprawnością nie ma do tego 1 przygotowanie oczywiście o to, żeby być człowiekiem, żeby być drugim człowiekiem nie trzeba specjalistycznych kursów szkoleń studiów oraz warsztatów natomiast, żeby na pewno terapeuty izolować, żeby wspierać rozwijać takiego człowieka to niezbędne są Anna niezbędny dostęp do wiedzy nowoczesnych form wsparcia oczywiście na pewno w domu pomocy społecznym opisanym w dzisiejszym reportażu wirtualnej Polski zabrakło elementarnych podstawowych zasad, które każdy człowiek pracujący z osobami z niepełnosprawnościami po prostu powinien on powinien znać my nie wyobrażamy sobie jakąś potężną władzą dysponuje człowiek instytucji człowiek będący kierownikiem człowiek będący tzw. opiekunem tzw. pracownikiem tzw. właśnie tym terapeutą, który się tam pojawia niesamowitą władzę nad drugim człowiekiem nie wyobrażamy sobie, że bardzo często godzina, podczas której będę przewrócona sprawę należy, bo jest uzależniona nie ode mnie od moich potrzeb tego nie było od tego czy chce się po prostu przewrócić pacjenci z innego tylko drugiego człowieka od tygodni też zmienić pieluchę jak będę karmiona co będę ubrana co będę patrzył, jaki kolor będą miały ściany pomieszczeń, w których znajduje walczącej będę znajdował w klatce, która nacierała możliwe ruchy albo obowiązany do łóżka czy będę bity, a dokładnie tak to jest o lepsze trujące, że to nie jest jednostkowa historia 1 domu pomocy społecznej chciałbym, żeby to jasno powiedzieli oczywiście, że prawdopodobnie jesteś z nami czynsze są miejsca oferujący całodobowe wsparcie dla bardzo wielu osób które, działając w sposób te, realizując wszystkie swoje zadania realizujące w sposób oczywiście zgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim też mając na uwadze dobro autentyczne dobro tej osoby natomiast to nie jest pierwszy przypadek domu pomocy społecznej, który pokazuje patologie działania ogromnych instytucji często w miejscach znajdujących się na obrzeżach miast wyłączonych poza głównym nurtem życia społecznego i często też takich to trzeba powiedzieć, które dysponują pewną taką akceptacją taką bezpieczną można powiedzieć elastycznością jeśli chodzi o instytucje kontrolujące był odpowiedzialny za za funkcjonowanie tych tych domów pomocy społecznej to jest też przerażają dla świata ciekawą rzecz pani poruszyła, czyli instytucje kontrolujące nadzorujące tego typu placówki, bo mam wrażenie oczywiście ten DPS podlega pod starostwo, czyli ma i zwyczajny można powiedzieć samorządowy nadzór no ale co z tego, gdy prowadzą go na zakonnice, które i no, które były po prostu odpowiadają co chcą zarówno dziennikarzom jak i urzędnikom jak wiadomo kościół ma w Polsce ogromną autonomię i przywileje, a w dodatku te przywileje, chociaż też bardzo często formułowane prawnie są też do zupełnie innego rodzaju przywileje to znaczy właśnie bezgraniczne zaufanie także władz państwowych samorządowych, z których wynika, że takie rzeczy mogą się dziać latami to znaczy DPS-y czy czy domy dziecka mogą zamieniać się w katowni kierowane przez zakonnice jak, ale przypominam, że jest do pomocy społecznej zezwolenie na ich działanie prowadzi wojewoda po spełnieniu oczywiście odpowiednich warunków niestety już Najwyższa Izba Kontroli 2 lata temu alarmowała, że w Polsce powstaje tyle samo nowy dom pomocy społecznej ile liczba tych, które działają bez zezwolenia to znaczy, że z sytuacją mamy naprawdę katastrofalną, mimo że organy międzynarodowe powiedział, że żaden w Polsce dom pomocy społecznej więcej nie powinien powstawać Polska powinna odrobić lekcje zaległ przypominam zaległy jak 6015 la deinstytucjonalizacji, czyli wymyślenia Formuły wspierania osób niewielkich instytucja i raz wojewodowie, prowadząc taką taki rejestr, gdzie są zobowiązani do nadzoru do kontroli tego tych tych placówek te kontrole mogą być kompleksowo mogą tylko doraźne mogą takie interwencyjne natomiast największe efekty jak mówi nikt na pewno przynoszą kontrole, które są kompleksowo mają kompleksowy charakter to niejedyne źródło wiedzy o tym w DPS-ach ja przypomnę państwu na pewien mechanizm, który ten funkcjonuje Rzecznika Praw Obywatelskich to mechanizm krajowego w prewencji tortur i żeby badać już wielokrotnie w swoich raportach wskazywał na konkretne z miejsca dom pomocy społecznej nie tylko oczywiście oddziały zamknięte na hospitalizację, ale osobom pomocy społecznej, których naruszane były prawa mieszkańców mieszkanek to nie to niejedyne sytuacje mamy coraz więcej sygnałów bezpośrednio od osób tam mieszkają mamy ciąg osobach dorosłych, które sygnalizują, że nie mogą opuszczać swojego kraju swojego miejsca swego pokoju mogą zagrać gości, że nie mogą trzymać swoich pieniędzy przy sobie, że mają szafki zamykane na klucze, a skutki, a klucze są udręka dom pomocy społecznej że, że nie mogą wyjść na rękę na zakupy poza terenem pomocy społecznej, mimo że nie są już zamknięty instytucja po prostu tam mieszkają są traktowani jak pacjenci bez możliwości decydowania co jeszcze na to wydać swoje pieniądze i do tego dochodzą te sytuacje po prostu UE przemocy tutaj systemowej takiej właśnie przemocy bezpośredniej mierzonej do człowieka w szczególności jeśli jeszcze mówimy o dzieciach zatem te kontrole rzecznik zresztą wyraźnie wskazał bardzo często nie kończą się nakładaniem kar finansowych, a nawet jeśli to one są nie egzekwowalne bardzo często te te kary i możliwe sprawa nam się rozmywa kolejny dom pomocy społecznej tutaj cieszę się, że interwencja w ciągu kilku godzin za skutkowała postawieniem zarzutów aktyw cham tym ogół siostrą, ale przypominam, że nie są jedynie 2 osoby służą są wielopoziomowe działania na działania Dyrekcji działania właśnie nadzoru kontrolującego i tych wszystkich, którzy biorą udział w tym w tym całym procederem to pani gwarantem dobrze zrozumiał, czyli jest także zakonnice mogą założyć DPS zgłosić go do wojewody on o wpisie do rejestru i nadaje górą prowadziły będą chciały oczywiście, że nie, dlatego że działa w domu pomocy społecznej są opisane w ustawie o pomocy społecznej zatem te wymogi, które ustawa przewiduje powinny być spełniane również przez przestaną oczywiście są to takie sytuacje w był, kiedy wiemy, że toczący działają domy pomocy społecznej, której istnienie nie spełniają natomiast rejestr placówek jest prowadzony przez przez wojewodę tutaj jest oczywiście możemy opowiedzieć o kilku sytuacjach takich prywatnych domów pomocy społecznej nie mają nic wspólnego z tymi, które są właśnie rejestrowane jakimiś innymi miejscami, a on również są nielegalne i każda forma całodobowego wspierania osób chorych somatycznie przewlekle z pozarządowej, która na sprzęt ogromną psychiczną to są miejsca, które powinny to jest konkretne wymogi i nie tylko architektoniczne przeciwpożarowe, ale właśnie te dotyczące jakości świadczonych tam usług dotyczące opieki nad tymi osobami one powinny być oczywiście rejestrowane w pani mecenas na z tego co pani mówi to sprawa domu pomocy społecznej w Jordanowie prowadzonego przez zakonnice to wierzchołek góry lodowej to może dach warto tak i grę głębiej poszperać i zastanowić się co w takim razie nie działa, bo przecież to są i to są historie które, które jeżą włos na głowie tekst to przede wszystkim działa to, że brakuje konkretnych decyzji, gdy ktoś powiedział w kratkę, ale to oczywiście wciąż stać, żeby to zrobić od tego momentu w Polsce powstanie żaden dom pomocy społecznej to za to ruszyłaby lawina, gdzie trzeba byłoby myśleć inne formy działania oczywiście nie wymyślać tylko po prostu posłuchać, w którego dużego dookoła nas wystarczy pojechać do Czech wystarczy na Słowacji nawet Bulgari, żeby zobaczyć w jaki sposób można zamieniać instytucje gniew form mieszkalnictwa oczywiście tym, że nie powiedzieć, że ministerstwo dostrzegło ten problem na pewno i w ubiegłym roku stworzyło dokument, który ma być takimi ramami dla procesu tej sygnalizacji zaraz wyznaczone w tym dokumencie terminy są tak odległe, że wielu osób może to być właściwy czas, kiedy oni będą żyły albo oni nie mogą czekać, ponieważ są bardzo trudnej sytuacji TUI teraz dobra decyzja zapadła do państwa, które poszukują prawidłowych dobrze działających w formie szkolnictwa zapraszam na Pomorze do Gdyni Gdańska miasta Jarosławia do Ostródy to są miasta, gdzie podjęto decyzję na poziomie władz lokalnych nie tworzymy żadnego DPS-u nigdy więcej żadne dziecko nie trafi do instytucji powiedział prezydent Gdyni i tego pilnie nie tylko on, ale wszystkiego nie oczywiście podległe podległe podmioty również relacji pozarządowe wiedzą, że nie ma co występować takie dofinansowanie, ponieważ nie powstanie razem wielki moloch będziemy o mieszkania, które będą dostosowane do potrzeb konkretnego człowieka muszę państwu powiedzieć, że podczas jednej z konferencji, gdzie była bardzo duża liczba osób pracujących domach pomocy społecznej nazywanych czasami nawet takim właśnie lądy czasowników właśnie do pomocy społecznej to ogromne oburzenie wywołał fakt, kiedy próbowaliśmy wytłumaczyć powiedzieć, że każdy człowiek ma prawo do pokoju jednoosobowego mieszkając takiej wielkiej instytucji i to wywołało ogromny sprzeciw wielu pracowników, ponieważ to okazuje się oczywiście oznaczałoby że trzeba by było mniej osób NN proszę przyjąć do pomocy społecznej są mniejsze pieniądze to są ana to zmniejsza kadra to nie przestaje opłacać za niektórych, a przez absolutnie nie chciałbym podkreślić, że zawsze tańsze będzie wspieranie osoby w mniejszej formie w formule niż we z wielkiej instytucji i zarzuty się za rozwój bardziej ludzkie no bo w ale, ale też tańsze ja jako były też tańsze ekonomicznie się zgodę, żeby zagrali z Narodowego, a przede wszystkim natura będzie tańsza efektywniejsza, bo człowiek wsparty lokalnie środowiskowym systemy wsparcia będzie zawsze bardzo aktywne co nie będą podziale też inne osoby on będzie korzystał z sieci usługi wskaże to tu lokalnie, gdyż po prostu zawsze bardziej opłaca bardzo dziękuję za rozmowę dr Monika zima Parjaszewska adwokatka prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną była gościem państwa moim to wszystko co przygotowaliśmy dzisiaj z Michałem Tomasika program realizował Szymon waluta od 13 informację, a po nich program połączenia, na które zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA