REKLAMA

13 czerwca 1934 r.: Joseph Goebbels przybył z wizytą do Polsce

Powrót do przeszłości
Data emisji:
2022-06-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:17 min.
Udostępnij:

Jaki był powód przybycia do Polski nazistowskiego polityka? Jak przebiegło jego spotkanie z Józefem Piłsudskim? Jak kształtowały się w tamtym czasie relacje polsko-niemieckie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
się drzwiczki samolotu i ukazał się w nich minister gbs relacjonują Nowiny codzienne drobne nikła postać w beżowym palcie z popielatym kapeluszem w rynku na 1 fotografii minister trzyma bukiet i nadmiernie szeroko się uśmiecha wylądował w południe na polu Mokotowskim wita go minister spraw wewnętrznych, który ma przed sobą ostatnie dni życia pojutrze zostanie zastrzelony przez ukraińskiego nacjonalista gbs te informacje kwituje krótko to mogło się również mnie przydarzyć Rozwiń » ta wizyta ma charakter półoficjalnie, ale obie strony nadają jej wysoką rangę trwa nawiązywania przyjaznych stosunków polsko-niemieckich kilka miesięcy wcześniej oba państwa podpisały pakt nieagresji Berlin chce wciągnąć Polskę w orbitę interesów trzeciej rzesze Warszawa nadzieje sojusznicze pokłada wprawdzie w Paryżu w Londynie, ale chce normalizować stosunki także z sąsiadami nazistowskimi Niemcami i radziecką Rosją Goebbels zaczyna swą wizytę od wygłoszenia wykładu w Resursie Obywatelskiej tytuł brzmi narodowosocjalistyczne Niemcy jako czynnik pokoju europejskiego i minister przemawia 1,5 godziny pochyla się jakże nad kwestią żydowską sprawi ona reprezentatywności tej grupy etnicznej wielu kluczowych obszarach funkcjonowania państwa i oświadcza, że obrona przeciwko temu stanowi rzeczy była wprost konieczna w Dzienniku zanotuje, że owację otrzymał ogromne, a wieczorem aut w poselstwie niemieckim wielki banki bardzo wystawne notuje później są tam Kozłowski Beck mam długą rozmowę z bankiem, który wypowiada się bardzo otwarcie na temat wewnątrz politycznych stosunków w Polsce Kozłowski premier jest, śmiejąc się Kawala żaden światły umysł Poznaj nieskończenie wiele ludzi młodzi Polacy młodzi nacjonaliści realiści w polityce wojskowa kwitka dużo się uczucie bardzo późno do łóżka mój wielki dzień następnego dnia Goebbels ma się spotkać z Józefem Piłsudskim jest 13 czerwca 1934 roku powrót do przeszłości w poniedziałki po dwudziestej drugiej zaprasza Karolina Lewicka jest z nami prof. Włodzimierz Mędrzecki historyk Instytut historii Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór panie profesorze w wieczór pani dobry wieczór państwu szczera nienawiść czy tak można byłoby określić stosunki między młodym państwem polskim, a republiką weimarską po pierwszej wojnie światowej no tak to dobre określenie dla Niemców, którzy od kilkuset lat zajmowali i sporą część ziem zamieszkałych przez Polaków dla Niemców, którzy Wrocław Poznań i Toruń Bydgoszcz nie mówiąc o Gdańsku uważali za integralną część państwa niemieckiego niemieckiej cywilizacji, którzy uważali, że Polacy mieszkający na tamtym terenie uzyskali no dziejową szansę życia w nowoczesnym cywilizowanym państwie niemieckim Otóż dla tych Niemców fakt, że po pierwszej wojnie światowej kilkadziesiąt tysięcy km tych szczerze niemieckich ziem zostało odłączonych od od ojczyzny i weszło w skład w sezon nowego państwa, które zbudowano ze żłobków różnych imperiów istniejących przed 900 czternastym rokiem było nie tylko w i rażącą niesprawiedliwością historyczną, ale też i kompletną anomalią, z którą należało sobie jak najszybciej poradzić w związku z tym i coś takiego jak akceptacja nowego układu politycznego i akceptacja oderwania części ziem niemieckich od macierzy w ogóle nie wchodziła w rachubę wiem oczywiście relacje wyglądały na sam historię wojny celnej wiemy, jakim wstrząsem było w Locarno, czyli porozumienie z Francuzami, kiedy Niemcy potwierdzili utraty terytoriów właśnie na rzecz Francja cały czas oczywiście nie było tej akceptacji, jeżeli chodzi o tereny utracone na rzecz odrodzonego państwa polskiego należy na początku 3003. roku Republika weimarska dogorywa i nadchodzi czas trzeciej rzeszy notatki Józefa Goebbelsa późnej jesieni właśnie 3003. roku Adolf Hitler ma władzę od raptem kilku miesięcy przecież no potwierdzają taki zamiar wciągnięcia Polski w orbitę interesów trzeciej rzeszy Goebbels m.in. pisze o tym, że poseł niemiecki, a w Warszawie czy taki ambasador prawda kod zwany posłem Hans Adolf von Moltke jest bardzo uprzedzony do Polaków nie bardzo chce realizować naszą politykę porozumienia i otrzymał od Goebbelsa zachęty do wcielania jej w życie, jaki jest myślenie Adolfa Hitlera i jego przybocznych właśnie w początkach sprawowania władzy jeśli chodzi o Polska wiemy, że w 1930 roku doszło do bardzo nieoficjalnych kontaktów kogoś, kto być może był nawet wysłannikiem Piłsudskiego w każdym razie kogoś otoczenia Piłsudskiego i wszyscy i Hitlerem i który wówczas, którego ruch wówczas, czyli trzydziestym roku zaczyna nabierać powietrza w żagle i który stawał się jednym z no ważnych graczy polityki niemieckiej dokładnie nie wiemy co było mówione po obu stronach, ale wydaje się, że możemy przyjąć, iż Piłsudski złożył z 1 strony swego rodzaju ofertę i Hitlerowi to znaczy i Zaproś czy zasugerował, że i Polska nie będzie traktowała ruchu hitlerowskiego jako samego zła i że jest skłonna z nim wejść kontakty, a z drugiej strony oczekiwał od Hitlera jasnych deklaracji co do stosunku właśnie ruchu hitlerowskiego do Polski i Hitler odpowiedział dość jednoznacznie, że jest przeciwny ostremu rewizjonizm mówi w stosunku do państwa polskiego i sugerował możliwość w historii czynnego zwrotów naszych relacjach z jakiegoś porozumienia się, które uzgodniło by interesy i Polski i Niemiec stąd też po bez po dojściu Hitlera do władzy po objęciu przez niego urzędu przyszła faza takiej weryfikacji tych wcześniejszych i przekazów i okazało się, że Hitler bardzo i wyraźnie stara się dokonać zwrotu w stosunku przynajmniej tak publicznie stosunku państwa niemieckiego do i Polski zaraz zapytam o to, jakie motywacje nim kierowała jeszcze wymiotowałam, ale takie 2 spotkania, które miały miejsce w grudniu 3003. roku najpierw gbs spotkał się na trybunie stadionu pocztowego w Berlinie Józefem lipskim, który był ambasadorem, a w Rzeczypospolitej w Berlinie obaj zresztą oglądali mecz reprezentacji Niemiec Polski my przegraliśmy, bo oni wygrali 1 do zera i Goebbels potem skomentował lakonicznie dobrze mi się rozmawia z polskim posłem lipskim on jest rozsądnym i 2 tygodnie później Lipski został przyjęty przez Hitlera wg słów Goebbelsa miał na kanclerzu zrobić duże wrażenie pęka głowa z kręgu Piłsudskiego jeszcze taki cytat omawiał z nim stosunki niemiecko-polskie przeciwko bolszewizmowi Niemcy chcą modus Vivendi Hitler jest otwarte generalnie rzecz biorąc oczywiście przez cały czas politykę niemiecką wobec Polski kreował Hitler i możemy w dłużej z dużym prawdopodobieństwem założyć, że generalna idea kanclerza rzeszy była taka od czasów wpisania Mein Kampf zakładał, że misją ruchu hitlerowskiego i jego osobiście jest budowa wielkich Niemiec, których z kolei zadaniem dziejowym jest zagospodarowanie Wschodu takiego wielkiego Wschodu przez duże EW no należy przy tym rozumieć tereny i europejskiej przynajmniej części i Rosji związku Radzieckiego, gdzie Hitler wyobrażał sobie ogromne latyfundia produkujące żywność na potrzeby wielkich Niemiec i ropy sprowadzaną z ska ukazują wielkie elektrownie na rzekach wschodniej Europy niemiecki eksport płynący przez morze czarne do morza Śródziemnego i do Indii i generalnie rzecz biorąc narodem niewolników, które w, który wykonywał podstawowe prace na tamtym terenie były ludy wschodnio słowiański natomiast niejasna była kwestia jak umieścić w tej układance Europy środkowo-wschodniej Bułgarów Węgrów Polaków, którzy mogli w tej wizji pełnić funkcję takiego personelu pomocniczego średnio i nisko zarządzającego pomagającego Niemcom w tej wielkiej w cudzysłowie pracy i cywilizacyjnej, a mogli być częścią tej masy niewolniczej wykonujące najprostsze czynności i przykład Węgier oraz Bułgarii pokazuje, że Niemcy, jeżeli uzyskały zgodę na pełne podporządkowanie elit tych państw gotowe były bardzo dużo zainwestować we wsparcie i gospodarki państwa i sił zbrojnych po to, aby uzyskać w pełni podporządkowany sobie armie sojusznicze i Bułgarii to, że pijemy bardzo przyzwoite wino Sophia jest zasługą Niemców, którzy po 3004. roku zainwestowali ogromne pieniądze i know how budowę takiej sieci spółdzielni winiarskich i dostarczyli tam nowe szczepy dostarczyli sprzęt do do produkcji wina zorganizowali hurtowy skup mieszanie i tych win produkowanych przez pojedynczych rolników i spółdzielniach i tożsamość olejkiem Różanym, które po ryby baza rolno-spożywczego przemysł bułgarskiego to jest w dużej mierze współpraca z Niemcami w latach trzydziestych wprowadzono język niemiecki do szkół bułgarskich średnich i stworzono możliwości studiowania Bułgarów w Berlinie zresztą do końca drugiej wojny światowej zasadniczo taki wielki zwrot nastąpił dopiero 3004. roku, kiedy przeorientowania Bułgarię z Zachodu na wschód i teraz i Polska nie była chyba od pierwszego dnia rządów Hitlera skazanych na bycie ofiarą jak doszło do jako we wrześniu 3009. roku tylko i powstał od początku Killer stawiał pytanie czy idziecie z nami jesteście pomocą w budowie wielkiego niemieckiego Wschodu czy też przeszkodą, którą należy mieć ograniczeń będzie należało usunąć, a czy to nie było też także to zbliżenie z polską zaraz dojdziemy do 26stycznia 3004. roku, gdy zostanie podpisana deklaracja polsko-niemiecka wyrzeczeniu się przemocy w stosunkach wzajemnych to było też motywowane tym, że Hitler najpierw postanowił skonsolidować władzę wewnątrz no i potrzebował spokoju na zewnątrz prawda oczywiście on bardzo szybko przystąpił do tej konsolidacji władzy do tego, żeby trzecia rzesza była w jego oni potężnym władaniu, ale jednak ta stabilizacja przywodzi namyśl takie uspokojenie frontów zewnętrznych, żeby móc opanować front wewnętrzne, a tak to jest nie tylko uspokojenie frontów, ale w ogóle budowa nowej architektury tak, ponieważ no właśnie Hitler jest przy obejmowaniu władzy skrępowany ładem w warszawskim ma do spłacenia reparacje wojenne ma do spłacania pożyczki, które mają ograniczenia o liczne ograniczenia z zakazem służby wojskowej zasadniczej z zakazem zbrojeń demilitaryzacji i Nadrenii i i generalnie rzecz biorąc doskonale wie, że sam nie ma armii jest jak państwo wtedy Niemcy jako państwo jak jako siła militarna osłabić i musi osiągnąć wewnętrzną autonomię do tego, żeby wzmocnić kraj od środka przestawić gospodarkę i społeczeństwo na rozwój siły militarnej i dopiero wtedy będzie mógł rozmawiać z resztą świata w pozycji siły w związku z tym między styczniem 33, a powiedzmy końcem 3005. roku, kiedy już jest nie do zatrzymania musi zrobić mnóstwo rzeczy nie, wywołując negatywnej reakcji potęg świata, czyli Anglii Francji i związku Radzieckiego i stąd razem zresztą z Mussolinim 3003. roku i Mussolini formuje taki pomysł tzw. paktu 4, czyli proponuje właśnie zastąpienie ładu i tu, nad którym czuwa liga narodów i porozumieniem Anglii Francji Włoch Niemiec, które 4 najsilniejsze państwa kontynentu uzgadniały między sobą najważniejsze decyzje dotyczące pokoju Międzynarodowego współpracy międzynarodowej i z drugiej strony w premier Francji by tu też, szukając miejsca dla Niemiec proponuje tzw. pakt wschodni, czyli ułożenie grupy państw udziałem związku Radzieckiego i Niemiec i które regulowałyby wszystko ID gwarantowały pokój w Europie środkowej i i wschodniej i tom w jak już tej wielkiej grze dyplomatycznej i wprowadzany jest także czynnik Polski, ponieważ na właśnie Vista, bez której mówimy odbyła się równocześnie z wizytą Hitlera w we włoszech, lecz i rozmowy z soli z Mussolinim i połowa i komentatorów w Europie pisze o wręcz osi Warszawa Rzym Warszawa Berlin Rzym sugerując, że właśnie odpowiedź napad wschodni to zupełnie nowa architektura kontynentu, więc Angel zwrócił Warszawy Mussolini wrócił w kwasie z Wenecji spotkali prawda z Mussolinim i potem omawiali nową architekturę, ale jeszcze zatrzymał się przy tej deklaracji niezwykle istotnej, czyli styczeń 3004. roku Goebbels pisze o niej tak w sobotę pakt o nieagresji z polską na 10 lat na całym świecie wywołuje największą sensację dla nas pierwszy odciążenie o niedającym się zmierzyć znaczeniu Hitler szczęśliwy jego upór znów zwyciężył Paryż osłupiał tylko tak dalej tak przyczyny zwrócić należy uwagę, że to jest deklaracja o wyrzeczeniu się przemocy ani żaden pan po agresji także, ponieważ Hitler wiedział, że pewne rzeczy jeśli jego zwrocie polityki niemieckiej są niemożliwe i niemożliwa była akceptacja dla granicy polsko niemieckiej bez czego z kolei nie można było zawrzeć paktu po raz Międzynarodowego stąd ograniczono się do deklaracji strona Polska wiedząc znając uwarunkowania tej sytuacji zgodziła się na to, ponieważ było wiadomo, że więcej nie wygramy 27marca 3004. roku Goebbels wyraził życzenie złożenia wizyty w Polsce ma to miejsce podczas spotkania z Józefem lipskim po Goebbels chciał się tutaj do Polski wybrać no, żeby sprawdzić na ile te wcześniejsze deklaracje polskie znajdą odbicie rzeczywistości to jak daleką Polacy pójdą w realizacji nabyć od otwartej postawie wobec postulatów propozycji pomysłów pomysłów Niemiec bo o ile w Polsce chodziło o dobre stosunki i równowagę w relacjach 2 wielkich z 2 wielkimi sąsiadami o tyle dla Niemców było jasne, że chodzi ostatecznie o podporządkowanie by Polski i polityce globalnej europejskiej polityce i Niemiec i pobiegł po grze wstępnej trzeba było powiedzieć sprawdzam no to przyleciał prawicowe Nowiny codzienne 14czerwca 3004. roku relacjonowały to tak otworzyły się drzwiczki samolotu i ukazał się w nich minister Goebbels drobne nikła postać w beżowym palcie z postulatem kapeluszem w ręku twarz sucha, jakby spalona wewnętrznym ogniem oczy fanatyka szeroki charakterystyczny uśmiech ukazuje mocne zęby co nadaje wygląd młodzieńczy wita się serdecznie z posłem Mortka tu znów mamy przed oczyma niezwykły kontrast przy potężnej sylwetce posła gal wygląda chłopaczek nie darmo twierdzą, że obecnie jest pasa na małych wielkich ludzi w polityce pręt trzyma ponoć w sensie wzrostu kanclerz austriacki dolców, który jest jeszcze niższe niższe Goebbelsa tak, ale większość prasy to raczej zachwycała się maszyną, którą leciał minister propagandy rzeszy to był cztero Motorowy wykonanie całkowicie z aluminium Junker 28, który miał 43 miejsca luksusowe i miejsca do spania dla ludzi, którzy tym, którzy w tym w tym lata samolot dla IAM Upson dla najwyższych VIP-ów największych VIP-ów niezależnie od rozmiarów fizycznych i oczywiście w Polsce wzbudził on ANSA akcję, a także maestria pilota, który dał rady wylądować na polach mokotowskich tam lotnisko tam garnkami IKE w lotnisko, bo na Okęciu, ale ale, ale bez postanowił lądować właśnie na polach mokotowskich, gdzie było stare lotnisko i w związku z tym komitet powitalny przeniósł się z 1 miejsca drugi i ale i my generalnie rzecz biorąc trzeba bardzo mocno podkreślić, że i, jakby swoboda manewru polityki polskiej nie była taka nieskończona w związku z tym i nie było łatwo po prostu ogłosić oficjalną wizytę ministra trzeciej rzeszy wspaniały charakter półoficjalnie ona o GP został zaproszony przez Unię intelektualną Europy i liczyli organizacji absolutnie społeczną, w której główną rolę odgrywał w Polsce prof. Tadeusz Zieliński miał właśnie co figur wybitne na czym to wybitny profesor antyku specjalista od kultury antycznej i że jest zafascynowany nazizmem i ta znaczy chyba tak czy on był był bardzo blisko związany z niemieckim światem intelektualnym miał ogromny kult tężyzny fizycznej i generalnie rzecz biorąc w by ideały zdrowej germańskiej tężyzny i potęgi i były mu bliskie, aczkolwiek nie był nazistą w takim sensie pism natomiast niewątpliwie fascynacja i niemieckim światem naukowymi i i głód uznania tamtej strony jednocześnie no bardzo otwarty stosunek do polityków obozu nazistowskiego były były niewątpliwe zresztą cieszył się w Niemczech sympatią i uznanie mi wygłaszał też wykłady w Berlinie dla także dla dla przywódców przywódców trzeciej rzeszy w każdym razie Goebbels przyjechał w zasadzie prywatnie wizyta w Krakowie Warszawie była wizytą Unii i jej punktem centralnym był odczyt i ruch narodowosocjalistyczny w Niemczech, a sprawa pokoju w Europie natomiast druga część wizyty, czyli Krakowska, gdzie zwiedzał m.in. Wawel muzeum Narodowym miała charakter prywatny ale kto go witał, kiedy wylądowała w ministrowie Hana, czyli wysoka ranga polityczna, choć wizyta prywatna i to jest to i to bardzo dobrze oddaje charakter to znaczy generalnie rzecz biorąc jest to etap obłoki wania się bez zbyt daleko idących zobowiązań, ale z opcją na bardzo daleko idące konsekwencje powiedział pan o tym wykładzie ja trochę inaczej przy tłumaczyłam ten tytuł narodowosocjalistyczne Niemcy jako czynnik pokoju europejskiego uważam, że i lepiej od nas jak Verva paradoksalny charakter rzeczy i w ogóle na początku miał na Uniwersytecie warszawskim ponad 7 wykład wygłosi, ale ostatecznie władze obawiały się, że być może studenci jakiś Tumult podniosą i było spotkanie zamknięte w Resursie Obywatelskiej też jasno wskazuje na to, że władze obawiały się jakiś takich niepokojów społecznych niezadowolenia no tak no to jaki jest, jaka jest natura ruchu hitlerowskiego w Polsce widziana, zwłaszcza widzieli to i Żydzi, których 31 000 000 nowa społeczności bardzo by była negatywnie nastawiona do tej wizyty, zwłaszcza że bez grał pierwsze skrzypce w budowaniu propagandy histerii anty antysemickich w Niemczech po drugie, wizyta bardzo nie podobała się Narodowym demokratą całej właściwie opozycji politycznej i nie podoba się również socjalistą i którzy widzieli co Hitler robi z lewicą i demokratycznymi partiami na terenie Niemiec także oczywiście i budowaną w prasie sanacyjnej w miarę możności poparcie dla tej wizyty staramy się ocieplać gościa wizerunek gościa ale, ale praktycznie cała opozycja była bardzo negatywnie nastawiona im mogło to owocować próbowano robić demonstracji z tym, że one były bardzo spacyfikował już, że tak powiem w zarodku do żadnych incydentów w każdym razie w czasie wizyty nie niedoszły nauczyciel, bo około 1000 osób wstęp za zaproszeniami dla lipy i też wypłyną w GB mówi oczywiście po niemiecku co wielkiego problemu dla znacznej części elity nie stanowi no tak tylko w skrócie co powiedział twierdził, że w ramach długotrwałej współpracy europejskiej mieści się z powodzeniem polityka wobec Polski, która zdaniem Goebbelsa ma przynieść perspektywiczne i pojednanie, jeżeli chodzi o kwestię żydowską to mówił ogromnych wpływach Żydów w kulturze gospodarce niemieckiej aż o nad reprezentatywność tej grupy etnicznej wielu kluczowych obszarach funkcjonowania państwa stwierdził, że obrona przeciwko temu stanowi rzeczy była wprost konieczna i wyraził też nadzieję, że uczciwa walką prawda nie będzie z góry zatruta przez banki okrucieństwa oraz niekiedy groteskowe bezczelne kłamstwa emigrantów, które nie wytrzymują najmniejszym stopniu obiektywnych sprawdzianów oględzin przez 1,5 godziny znalazł taką informację bardzo zabawną, że nie stworzył tego przemówienia na potrzebę tejże wizyty tylko, że to było dosłowne powtórzenie jego przemówienia z Genewy z września 3003. roku to co powiedział najpierw w Genewie potem w Warszawie też wykorzystał w Berlinie 3005. no tak, ale to nie jest zabawa recykling treści, ale to jest bardzo w świadome wzmocnienie przekazu, który miał trafić przede wszystkim do Francji i gangi i istotą tego tu pani cytowała bardzo złośliwie negatywnie nastawionego i referenta, bo relacje, które ja czytałem podkreślały, że ta mowa była ważna pełna treści i że podkreślał z kolei mój i streszcza dający fakt, iż Goebbels niezwykle mocno mówił, iż Narodowy socjalizm jest pewnym doświadczeniem niemieckim, że tworzy niemiecką wspólnotę narodową jest na zintegrowany z duchem Niemiec i nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla kogokolwiek innego, że on absolutnie nie uprawia propagandy i ideologii nie chcę rozszerza nikomu narzucać nikomu narzucać to jest wewnętrzna sprawa Niemiec i do Niemiec się ograniczającą tak jak włoski faszyzm jest wynika z ducha i włoskiego, a po drugie i w deklarowały tam szczerość i podejmowanie wszystkich trudnych tematów i m.in. stwierdził, że to, że kilka tysięcy osób jest w obozach koncentracyjnych i są tam poddawani reedukacji społecznej to jest wyłącznie należy rozpatrywać jako akt humanitarnej polityki trzeciej rzeszy, która niszczy i nie tempie przeciwników politycznych, ale ich wychowuje w rzeczy manganu one, że trzeba zrozumieć, że z punktu widzenia interesów i dobra 66 000 000 Niemców to tych kilka tysięcy naprawdę to jest malutką minimum tego co co ca co trzeba zrobić i właśnie deklaracja bardzo mocna rzecz trzecia rzesza jest zainteresowana pokojem europejskim no i sposób za walor vany tylko, że ten pokój musi być tak zbudowane, aby uwzględniał najbardziej żywotne interesy Niemiec narodowosocjalistycznych Niemiec mówi zresztą w Dzienniku pisał, że cieszył się, że te jego wystąpienie zostało odnotowane nie poza polską na Zachodzie Europy i że właśnie o to mu chodziło, że mówił w Warszawie, ale mówił także do Paryża w zlotych to 2 fragmenty dzienników podsumowujące i przemówienie przy krakowskim Przedmieściu, a potem przyjęcie w poselstwie Niemiec, bo też wielki bankiet był rzeczywiście oczywiście inne, czyli tak po przemówieniu wielki moment zebrała się cała śmietanka towarzyska Polski zostaje bardzo serdecznie powitany przez prof. Zielińskiego napięcie aż zapiera dech w piersi przy burzliwych oklaskach na podium następnie przemówienie najpierw bardzo ciężko potem się przemawiam zakończenie bardzo dobre ogromna owacja Zieliński cudotwórca jestem szczęśliwy śmiertelnie zmęczony powrotem do poselstwa tam cały gabinet gabinet Beck gratulował wieczorem wielki bankiet są tam Kozłowski przypomnę premier i Beck mam długą rozmowę z bykiem, który wypowiada się bardzo otwarcie na temat wewnątrz politycznych stosunków w Polsce Kozłowski premier jest, śmiejąc się Kawala żaden światły umysł banki bardzo wystawne mój wykład spotkał się z najlepszą odbiorem odniosłem wielkie zwycięstwo poznaje nieskończenie wiele ludzi młodzi Polacy młodzi nacjonaliści realiści w polityce wojskowa klika dużo się uczymy latkowie są szczęśliwi bardzo późno do łóżka mój wielki dzień dnia, czyli był generalnie tego pierwszego dnia 13czerwca 3004. roku pobytu w Warszawie bardzo bardzo zadowolony no to przecież do kolejnego 14czerwca czwartek wieniec przy grobie nieznanego żołnierza złożył zamek królewski zwiedził przejażdżkę po Warszawie odbył w dziennikach mamy taki zapis dzielnica żydowska smród pełno brudu Schodni Żydzi tacy oni są no i spotkanie znowu z bankiem, czyli ministra spraw zagranicznych RP mówił, że jest przyjazny i przebiegłe Goebbels obaj ku no co Beck dogadali się myślą w tamtym czasie no generalnie wiedział, że Goebbels realizuje politykę Hitlera i generalnie rzecz biorąc bardzo się starał nie mówić nic ponadto, że Polska chce dobrej współpracy porozumienia i że pełni lojalnie będzie realizowała postanowienia traktatu znaczy deklaracji o nieagresji oraz twardo domagała się realizacji polskich praw na terenie wolnego miasta Gdańska dzień pierwszy musiał Goebbels z uznać za udany rzeczywiście był udany, ponieważ udało mu się nawet dokonać pewnej i medycznej osiągnąć uprawnienia medyczne sukces Otóż waszej Piłsudski, który zaniemógł w dniu przyjazdu i moc zdrowia następnie zdrowia następnego dnia na, tyle że dał radę przyjąć ministra, że szef i w ciągu 40 minutowej rozmowy myśli pan panie profesorze, bo tak w ogóle podczas tego drugiego dnia przed południem spotkał się Goebbels sam prezydent Mościcki Magda akurat musiał musiał jechać do Spały, bo był Jeleń uciekł z pola no to ważna sprawa priorytetowa myśli pan, że ta choroba ciemny Piłsudskiego w środę, z której w czwartek po południu zdrowia to była dyplomatycznej cały czas się Piłsudski zastanawiał przyjąć tego gościa czy nie przyjąć tak sądzę przy czym znów, ponieważ my dla nas głównym współpracownikiem była Francja nie mogliśmy wprost Francji grać na nosie jak się zrobił szum, że Goebbels przyjeżdża do Warszawy i w dodatku zrobił sią aż zrobił szum w dodatku okazało się, że są przesłanki, iż wybiera i do prezydenta do Piłsudskiego, bo w programie przewidziano złożenie biletów wizytowych dla zamku i w Belwederze to nie znaczyło, że będzie wizyta, ale że on tam pojedzie i teraz ME w można było zostać przy biletach można było akurat gospodarz był w domu to wziął bilet osobiście i w przypadku nauk prezydenta Mościckiego zdecydowano, że niech jedzie kraj to byłoby za dużo i rzeczywiście tylko Millera rząd nagle dostał został złożony natomiast zrób z nieznanych nam do końca powodów Piłsudski zdecydował się zgadzać się spotkać co należy uznać za no uznanie że, że gest ministra rzeszy był na tyle to wszystko co mówi było na tyle ważne i pozytywne z punktu widzenia Polski można porozmawiać teraz takie zdanie zanotował Francuzi chcieli udaremnić, ale to się nie udało były, jakie zabiegi dyplomacji francuskiej zapewne, aczkolwiek no, ponieważ ta była nieoficjalna w związku z tym nie mogły one być zbyt ostentacyjne wracam do roli lektorki fragmentów z dzienników Goebbelsa nowa oczywiście nie omieszkał napisać co myśli o tym spotkaniu z Piłsudskim napisał tak marszałek faktycznie chory, ale rozmawia ze mną prawie godzinę bardzo lojalny i szarmancki na współ Azjata schorowany stary rewolucjonista jeszcze starszy niż Hindenburg, ale jasność umysłu żołnierza armii generalnie dobra Piłsudski trzyma Polskę w swoich rękach wielki człowiek fanatyczny Polak nienawiść do ludzi wielkiego miasta despotę sądzę podczas rozmowy sypie anegdotami na jego życzenie zostaliśmy razem sfotografowani, a i tak no sama prawda z ostrzeżenia człowieka, który umiał patrzeć na ludzi i dodać należy, że publicznie w wywiadzie prasowym udzielonym na Nana na pokładzie samolotu jednemu z polskich dziennikarzy i o by bardzo komplementował Piłsudskiego gbs i mówią można wyczuć taką fascynację, jeżeli chodzi o Piłsudskiego u Goebbelsa Hitlera prawda na czym uwaga generalna Goebbels czuł i zachowywał się tak jak uważał, że trzeba się opłaca i pasuje Goebbels był chyba absolutnie i klasycznym socjopata, który panował w 100% na wszystkim co robił się zachował, chyba że wpadałem się kosz w prywatnych stosunkach to jakby w tajnej misji na zielono, ale komórki z małżonką tak, ale to wozu zimny drań, który mówił to co pasuje był potrafi być, uprzedzając miły albo albo albo straszliwie chamski jeżeli, jeżeli to to pasowało, więc je poprzestały na stwierdzeniu, że bardzo komplementował marszałka i wyrażał grą wyznaczy dawał wrażenie ogromnej fascynacji jego i jego osobowością mówił, że Polska może być szczęśliwa, że posiada takiego męża stanu i zapewne nie kłamał w swoim przekonaniu to mówiąc i rozumiem, że wrażenia z tej rozmowy były odmienne u u obu panów, bo po potem i Piłsudski i nie zdecydował się z zacieśniać zbliżenia polsko niemieckiego zdaje się, że podejrzeć wyznaczył bardzo wyraźne granice, do których można dojść, których nie należy przekraczać natomiast Goebbels odebrał jako wyraz w no właśnie otwartości Piłsudskiego na dalsze zbliżenie polsko niemieckiej to w tym sensie myślę, że doszło wtedy do pierwszego takiego w cudzysłowie nieporozumień, dlaczego to było także, kiedy Piłsudski na niespełna rok później umiera to to narodowi socjaliści Goebbels Hitler denerwują się można odczytać w dziennikach czy Becks utrzyma, jaka będzie polityka Polski i po śmierci Piłsudskiego tak jak wcześniej pokładali w marszałku Piłsudskim jakieś nadzieje to znaczy oni pokładali w Piłsudskim ogromne nadzieje pamiętali współpracę Piłsudskiego z państwami centralnymi w okresie pierwszej wojny światowej, a więc zakładali, że jest on jednym z niewielu Polaków znaczących i którzy są no w ogóle gotowi do współpracy z Niemcami było wiadomo, że narodowa demokracja i całe tamta tamten kompleks na uczelniach chińskiego jest nastawiony na zachód i właśnie zrobi wszystko, żeby Polska pozostała w orbicie wpływów Francji przede wszystkim w wielkiej Brytanii natomiast wierzono, że jeżeli ktoś może i dokonać reorientacji polityki polskiej to właśnie Piłsudski przede wszystkim, a jeżeli nie Piłsudski to Beck i 3006. roku jest wizja zaś Śmigłego we Francji i takie zdecydowane potwierdzenie Sojuszu w tej sytuacji Beck jest alternatywą w optyce niemieckiej dla i dla po jak ewolucji Polski w kierunku kierunków bądź wracam do tej wizyty Goebbelsa w czerwcu 3004. dzień pierwszy, czyli trzynasty dzień drugi, czyli 14 czerwca Warszawa, a 15czerwca w planie Kraków, gdzie jak napisał znowu wielkie powitanie perfekcyjną uprzejmością no w towarzystwie wiceministra spraw zagranicznych, czyli Jana Szembeka i Goebbels, więc ani kulturysta Wawel Uniwersytet Jagielloński muzeum narodowe kościół franciszkanów kościół Mariacki zachwyca się ołtarzem wita Stwosza napisze później jestem kompletnie porażony to była taka przyjemnością wycieczka dla ministra zorganizowana no generalnie tak przy czym to jest troszkę było drugie wielkie nieporozumienie Polakom się wydawało, że chwalą się starą starożytna stolicą Polski pokazują majestat Rzeczypospolitej dla Goebbelsa była to wizyta i mieście niemieckiej cywilizacji i późniejszej stolicy generalnego Gubernatorstwa siedziby franka i GB nie podziwiał Wit i ołtarza wita stworzył jak tworzy jako Koneser sztuki tylko je jako ktoś, kto wie, że Wit Stwosz to jest Norymbergi, który przyjechał tutaj, a kościół Mariacki to jest kościół patrycjatu niemieckiego w Krakowie, ale rozumiem, że nie oglądam wszystkich obiektów i artefaktów taką myślą, że jakiś czas to będzie nasza i chyba panie chyba nie ta wizyta pokazuje znakomicie, że historia się tworzy to znaczy, że pewne rzeczy, które wydawały się kompletnie nierealne niemożliwe 3004. roku mogą się materializować trzydziestym ósmy kiedy, kiedy opadają wszystkie walili, kiedy mi zdarzyło się już wcześniej 1 000 000 rzeczy, które doprowadziły nas do tego, że silniki i czołgi niemieckie zaczynają grzać silniki przed przejechaniem przez granicę granicę polską 3004. roku dużo z punktu widzenia Niemiec dużo bardziej prawdopodobne było to, że Polska kawaleria nadciąga tych na koniach będzie goniła za niemieckimi czołgami jadącymi wniosku, a no to Kraków miła wycieczka, a potem odlot do Berlina jeszcze taka jednak sytuację Warszawy do Krakowa Goebbels wylatywał na lotnisku żegnał go minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, który za chwilę zostanie zabudowany zastrzelony tak i to zastrzelony przez członków organizacji na czele ukraińskich nacjonalistów, którzy byli niemałym stopniu finansowani przez służby specjalne trzeciej rzeszy przed KPRM, o czym gbs nie muszą wiedzieć, bo znowu są sprawy służbie zdrowia co co innego, ale myśli z punktu widzenia historyka co dość symptomatyczne, że bliska siła związana z trzecią rzeszą i wiążąca swoje interesy właśnie z polityką niemiecką dokonuje takiego aktu oczko i spotkań Ukraińcy tego nie koordynowali to przypadek, a z filozoficznym spokojem cost, skąd to skonstatował UE te informacje, które na niego czekała w Berlinie Goebbels to mogło się również mnie przydarzyć się no i polecił wysłać do Polski telegram z kondolencjami po tym, spotkaniu, którym mówiliśmy GB spotyka się z Hitlerem Hitler wrócił po rozmowie z Mussolinim gbs po rozmowie między nimi z Piłsudskim pisze tak wschód musimy dalej rozwijać przyjaźnie z polską vide moja wizyta z Rosją znaleźć jakiś modus Vivendi no na czy chodzi o ciągłe mieszanie się polityki bieżącej i realizowanie wielkiej Wilka planu mamy, więc z Rosją ogół, choć wiadomo było od początku, że Rosja głównym przeciwnikiem to w sierpniu 3009. roku podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow wiedzę to jest żadna strata cnoty to były po prostu tak się robiło politykę natomiast wydaje się, że i wizyta Goebbelsa rozpoczyna pewną komedię pomyłek dać gorzką ale, ale komedię pomyłek w relacjach polsko niemieckich, ponieważ Niemcom wydaje się, że powoli jak narobi z tym koniem, ale można Polaków prowadzić do niemieckiego zaprzęgu natomiast dla Niemiec dla Piłsudskiego od razu, a zatem dla Becka było oczywiste, że są pewne granice, do których idziemy jesteśmy do pewnego momentu dla Niemiec absolutnie mili spolegliwi wszystko jest w ogóle nie, ale są pewne nieprzekraczalne granice, jakim jest suwerenność Polski i odmowa pod nierówno prawnego i porozumienia, a po drugie, są już Francję jest fundamentem niezmienny i w ramach tej polityki myśmy robili różne rzeczy, które cała Europa uważała za kolaborację z Niemcami dla nas absolutnie nie było tu np. no i stałe wizyty dygnitarzy niemieckich w Polsce przyjmowanych tutaj niemalże po po królewsku i dogadywanie się poza poza granicami poza strukturami europejskimi sprawa Gdańska no by takie bieżące życzliwe relacje wzajemnych wydarzeń w prasie polskiej przede wszystkim nie drażnienie Niemiec przez kilka lat, a poza tym i takie bardzo i delikatny reagowanie na kolejne propozycje niemieckie w rodzaju tej ważnej chwili wejścia do paktu anty komitet polskiego później, a później trzydziestym ósmy roku przy okazji zauważa myśmy i tu to odmawiali albo spółki w odmawiali bardzo delikatnie nie publicznie nigdy sugerując, że to nie jest umowa ostateczna tylko, żeby się zastanawiamy poczekamy tak dalej tego, więc jesteśmy bardzo grzeczni nic nie stawiamy na ostrzu noża nie informujemy Francuzów różnych o różnych rzeczach nie dementujemy różnego rodzaju pogłosek o ich faktycznym, że tak bym w porozumieniu Sojuszu polsko polsko niemieckim, ale w Realu mocno jeszcze wrócą do 3005. roku umiera Piłsudski i inne Göring przyjeżdża na pogrzeb człowiek nr 2 tak w strukturach nazistowskich Hitler nie atakuje, ale weźmie udział w jakimś nabożeństwie żałobnym w katedrze świętej Jadwigi w Berlinie Kasia opóźnień w czasie flag do do połowy tak i w ogóle bardzo wzruszająco GPS w dziennikach pisze i na początku lipca 3005. roku w Niemczech oficjalną wizytę składa Beck po co miecza, żeby stwierdzić, że jest jak było i no trud no troszkę podziękować pokazać właśnie, że śmierć Piłsudskiego nie zmienia nastawienia państwa w stosunku do polskiego państwa polskiego w stosunku do rzeczy, że nie będzie obchodzenia ochłodzenia relacji z pewnym Galas komentuje to tak wieczorem 4lipca Führera przyjęcia dla Becka Beck to mądra głowa spokojny i całkowicie bez nerwów przypomina naszej rozmowie w Genewie tam został położony kamień węgielny pod niemiecką polskie porozumienie teraz to jest rzeczywistość uosobienie spokoju ulotnych zjawisk światowej polityki, a mu PEG przedstawia raz jeszcze podstawowe problemy polskiej polityki zagranicznej mówi z głębokim z głębokim wzruszeniem Piłsudskim reżim w Polsce trzyma się mocno nic się nie zmienia w polityce wobec Niemiec czy to jest tak je profesorze właściwie jest właśnie do kiedy jesień 3008. czy to jest 3009. są utrzymywane takie poprawne relacja i znaczy no w marcu Hitler już daje rozkaz przygotowania planu wojennego, jakby myślę, że oni uświadomili sobie, że Polska z nimi nie pójdzie już jesienią 3008. roku, ale ciągle mieli nadzieję, że jak Polacy zrozumieją co się dzieje to to się pod poddadzą i momentem takim absolutnie prze przełomowym była była wiadomość o tym, że Anglia decyduje się udzielać Polsce gwarancji i bo to oznaczało, że 6kwietnia trzynastego dziewiąta, ale wcześniej na ten temat rozmawiano i i parę dni było to stało się jasne że, że Polska po prostu pozostaje w bloku państw zachodnich, że nawet i jest, jeżeli mogło, że nie pójdzie z Hitlerem za żadną pytałem o jesień 3008. albo wiosną 3009. bo przecież w październiku 3008. to spotkanie Ribbentropa esbekiem nie lipskim przepraszam i wtedy pojawia się sformułowanie Global Blues funk, czyli całościowe rozwiązanie kwestii niemiecko polskiej, czyli pojawia się kwestia m.in. przyłączenia, a Gdańska do rzeszy różnych tych terytorialnych propozycji, których Polska, jeżeli chciała szanować swoją suwerenność niepodległość integralność granic nie mogła zaakceptować pomyślałem sobie, że właściwie to październik 3008. roku wszystko było jasne właściwych już niemożna było mieć wobec trzeciej rzeszy żadnych złudzeń, że cokolwiek da się jeszcze na zasadzie dyplomatycznej wyprostować i i Niemcy bardzo chcieli mieć Polskę po swojej stronie na swoich warunkach i bardzo ma nawet z ich punktu widzenia dłużej niż to miało sens liczyli, że im się w końcu uda nas zmusić i w tym sensie nie docenili Beka, bo właśnie zakładając, że nie jest taki mądry, że zrozumie jak wiele Polska straci na tym coś się będzie co się wydarzy Gdyni Niemcy nas atakują to się ugnie, czyli jedno słowo mówi pan panie profesorze to nie Polska straciła złudzenia wobec Niemiec tylko Niemcy straciły swoje złudzenia wobec Polski tak jak dzień czy Beck miał złudzeń wobec Niemiec ani Piłsudski jak sądzę, że spodziewali się prędzej czy później jakiś agresji i no te słynne słowa Piłsudskiego o tym, że siedzimy na 2 stołkach i stał się dostarczająca są obstawianie to na pierwszy napadnie czy Rosja czy związek radziecki dokładnie czy Niemcy czy związać myślę, że i Piłsudski miał do pewnego momentu nadzieję, że ten zwrot Austriaka Hitlera w historycznych stosunkach polsko-niemieckich ma szansę nastąpić, ale sądzę, że jeszcze przed swoją śmiercią wyleczył się z tych z tych złudzeń, aby takich złudzeń na pewno 28kwietnia 3009. posiedzeń Reichstagu Hitler w 2 pół godziny przemawia wypowiada układ morski z wielką Brytanią 3005. no i polską niemiecką deklarację o wyrzeczeniu się siły z 3004. Goebbels notuje przemówienie Führera wywołało niesłychane Echo za granicą generalnie drzwi nie są zamknięte jedynie Amerykanie Polska zachowuje się szczelnie Paryż Londyn jeszcze nie wyraziły opinii Polacy muszą przy najbliższej okazji dostać się trochę ponoszę potem pisze też o narastającej bezczelności Polaków przewidując, że Warszawa pewnego dnia skończy tam, gdzie Praga nic dodać nic ująć w czerwcu gaz jest też w Gdańsku 3009. roku oczywiście obiecuje pomoc w ciele połączenia miasta z macierzą no i w sierpniu 3009. roku rusza machina wojenna rzeszy Goebbels pisze tak kampania polskiej Führer zarządził 80% natężenia tonu zbliża się ostatnia prosta byliśmy na niej od marca 3009. roku wtedy już plany wojenne były taktycznego gotowe wojna przesądzą jedyną jedynym wyjściem dla Polski, żeby uniknąć konfliktu zbrojnego było zgadzanie się na wszystkie warunki, które stawiali nam Niemcy naczynie z to była gwarancja wejścia do konfliktu zbrojnego po stronie Niemiec, a okej, bo i w 3809. generalna rozgrywka niemiecko rosyjska nie uczy i rozrywka niemiecką KO przeciw światu była, jakby już przesądzona no to jeszcze na koniec 23sierpnia 3009. roku notatka Goebbelsa brzmi tak Führer powitał mnie bardzo serdecznie chcę, abym towarzyszył mu przez kilka następnych dni po południu przedstawił ogólny obraz sytuacji położenie Polski jest rozpaczliwa nawet nie ma na nią przy najbliższej nadarzającej się okazji państwo polskie musi zostać rozbita dokładnie tak jak czeskie czechosłowacki nie będzie to kosztować zbyt wiele trudu lądem zajął teraz bardziej nieprzejednane stanowisko aniżeli we wrześniu 3008. będziemy, więc musieli bardzo mądrze działać w chwili obecnej Angel nie chce prawdopodobnie wojny musi jednak zachować twarz Paryż trzyma się bardziej z tyłu trochę pod kula ogon inne i nie da się ukryć, że ktoś trafnie zdiagnozował stan rzeczy tego 23sierpnia 3009. roku no to prawda, ale jak już 1września koło zaczęło się kręcić to zaczęły siedzieć rzeczy, które wbrew przewidywaniom i Niemców doprowadziły w końcu do wojny na 2 fronty i klęski wojennej na czy człowiek, tworząc historię uruchamia mechanizmy i na część z nich panuje nad częścią nie panuje kompletny i one już ziemię torem tak mnie wiemy, którą stronę główne źródło wydarzeń pójdzie i to będzie opłata naszej rozmowy prof. Włodzimierz Mędrzecki historyk Instytut historii Polskiej Akademii Nauk moim państwa goszczą dziękuję panie profesorze zaś dziękuję państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas oczywiście zapraszam na powrót do przyszłości już za tydzień spokojnej nocy do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA