REKLAMA

"Musimy patrzeć na to, żeby nie doprowadzić do trwałego zbiednienia, tych najsłabszych ekonomicznie grup"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-06-15 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:53 min.
Udostępnij:

O walce z inflacją, polskim rządzie, działaniach osłonowych, potrzebie rekompensat ze strony rządu i wzrostu produktywności, długach mówił prof. dr hab. Jerzy Hausner - były wicepremier i minister gospodarki

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 4 minuty po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG państwa pierwszym gościem jest dziś prof. Jerzy Hausner były wicepremier minister gospodarki, a także niegdyś członek rady polityki pieniężnej dzień dobry dzień dobry panie profesorze czy wychodzenie z tak wysokiej dwucyfrowej inflacji, jaką mamy teraz musi boleć, a to oczywiście, że jest trudne relatywnie długotrwały oczywiście trudno powiedzieć jak długo, bo to zależy jak Rozwiń » zdecydowali będziemy rodzić inflacją, ale niewątpliwie też rodzi poważne koszty społeczne dla bardzo wielu grup w no właśnie, bo jest pytanie czy ta wysoka inflacja wychodzenie z tej wysokiej inflacji to musi boleć wszystkich czy może musi boleć wszystkich, ale niektórych będzie boleć zdecydowanie bardziej czy na pewno jest tak, że będą grupy, które potrafią na inflacji także zarabiać np. ci, którzy dokonywali spekulacyjnych zakupów niektórych materiałów surowców, przewidując i być może nadal dokonujących zakupu nie chcę wymieniać więcej takich grupa to są oczywiście grupy, które nie zajmują się działalnością wytwórczą to są ludzie, którzy opiniują niektóre segmenty gospodarki, który inflacja nie jest 2 groźna i może być dla grup korzystna to jest jednak zdecydowana mniejsze konsekwencje będą ponosić wszyscy, choć nierówna i hali największym stopniu najsłabsi ekonomicznie najsłabsi ekonomicznie pan jeszcze dodaje do tego, że to może być proces długotrwały, choć nie wiemy jak długi pańskim zdaniem jest coś, czego rząd nam w sprawie tej walki z inflacją nie mówi ja myślę, że rząd przede wszystkim nie przedstawia rzeczywistego obrazu sytuacji gospodarczej, bo ciągle jesteśmy karmieni tak naprawdę cząstkowymi informacjami, które stanowią taką, iż laską specyficzną prawdę, która w istocie rzeczy zakrawa na propagandę kłamstwa i jakie mogą być tego konsekwencje może zapytam, czego konkretnie dzisiaj rząd mówi co powinien powiedzieć czy właśnie powinien powiedzieć nam to co pan przed chwilą, że to będzie z 1 strony bolesna, ale też długotrwałe to na pewno, bo jeśli ktoś chce wziąć na siebie odpowiedzialność za walkę z inflacją to musi być dla tych, którzy będą ponosić koszty tej walki i nie będą w jaki sposób uczestniczyć no musieli stworzyć wiarygodność musi powiedzieć taki jest obraz sytuacji musimy podejmować takie takie trudne działania będziemy konsekwentnie podejmować oczekujemy, że one będą przynosić efekty takimi w takim okresie będziemy obserwować i jednocześnie będziemy podejmować działania osłonowe, ale dotyczące tylko żadnych innych grup, ponieważ kierujemy się inny względnie racjami etycznymi racjami społecznymi, więc czy taki komunikat taka rozmowa, która musi się zacząć np. pokonania jest rzeczywisty stan finansów publicznych, ale także pokazanie reguła inflacji są tylko zewnętrzne nie cała polityka polega na obciążaniu kogoś trzeba to co się dzieje przyjęcie współodpowiedzialności i podjęciu kroków naprawczych diagnoza to jedno druga rzecz to propozycje rozwiązania co w tej sytuacji rząd planuje robić jeśli o to chodzi o te od rozwiązania te narzędzia to trochę rząd zdradza, bo poznaliśmy założenia na przyszłoroczny budżet na ten 2023 rok, ale oprócz tego też wiemy, że rząd planuje zmiany w tzw. regule wydatkowej chodzi o to, żeby rząd mógł wydawać więcej pieniędzy z Pańskiego punktu widzenia w tej obecnej sytuacji też dobre rozwiązanie dziękuję, aby dodatkowa była systematycznie pomijana i kolejne manipulowanie jej kształtem jest pozbawione sensu to jest mydlenie oczu ja przypominam, że w przypadku reguł wydatkowych i w skali europejskiej i czyli Unii Europejskiej i w odniesieniu do Polski obowiązuje tzw. klauzula wyjścia tej reguły, więc w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, kiedy konieczny był loga można dyskutować czy to zostało wtedy zrobiono nie było zbyt głębokie i plastyczne, ale na pewno musiało tak się wiatr w związku z tym wtedy na ten okres szczególnie oczywiście tę regułę mogła zawiesić zgodne z prawem i mniej logiką ekonomiczną natomiast jeśli w ogóle nie ustawiamy pewnych reguł, a tylko portu można było zwiększać wydatki to w istocie rzeczy pozoruje walkę z inflacją dlatego zwiększone wydatki znaczne wydatki, które stymulują konsumpcję porządna będę w pracy mówił pan pozoruje walkę z inflacją tak jeszcze, nawiązując do tego co zakłada rząd ten przyszły rok to czytamy, że jeśli chodzi o inflację to zdaniem rządu w przyszłym roku ta średnia inflacja za cały przyszły 2023 rok wyniesie blisko 8% w tym roku mamy taką średnią zamknąć wynikiem powyżej 9%, czyli w przyszłym roku będzie hamowanie to pańskim zdaniem zbyt optymistyczna prognoza taki się wydaje oczywiście tego nikt w tej chwili nie wiemy nie wiemy, jakie rzeczywiste kroki będą podejmowane, gdy chodzi o zwalczanie inflacji ja używam tego określenia, dlatego że dezinformacja to już schowek techniczne określenie jest procesem trudnym wymagającym bardzo konsekwentnych i zdecydowanych działań zarówno po stronie polityki pieniężnej, jaki po stronie polityki fiskalnej i dopiero gdy działania są konsekwentne wielu torowe i nie są osłabione innymi działaniami w tym wzmacnia także właściwą komunikacją właściwym rodzajem porozumiewania się uczestnikami rynku obywatelami dopiero wtedy one przynoszą skutki skoro ja nie widzę dzisiaj działań skutecznych, a inflacja, a na pewno wszystkim właśnie procent w najbliższych miesiącach Niechcę powiedzieć przecież będzie wyższa, bo to Niewiem pewnie tego nikt nie jest w stanie jednoznacznie ocenić po ta odnowiona ten rok jest zaniżoną wydaje mi się podłożono następne, bo także przypomnę, że państwa gościem dzisiaj w magazynie EKG jest prof. Jerzy Hausner Panie Premierze pańskim zdaniem, gdybyśmy mieli tak konkretnie powiedzieć co powinno się wydarzyć, dlatego że wydaje się, że w obecnej sytuacji mamy kilka sprzecznych ze sobą i trudny do pogodzenia interesów z 1 strony jest wymagana jakaś taka konsekwentna polityka jeśli chodzi o wydatki rządu z drugiej strony ta wysoka inflacja, o czym powiedzieliśmy na początku uderza np. osoby najmniej zamożne, które wymagają jakieś osłony wymagają jakieś ochrony i teraz pytanie jak te cele ze sobą pogodzić tak, gdybyśmy konkretnie mogli powiedzieć co pańskim zdaniem dzisiaj powinno się wydarzyć, dobrze więc jakieś zaczniemy od tego punktu który jest społecznie ważny osłony grup najsłabszych ekonomicznie także organizacji, które świadczą usługi na tych dla tych osób na najsłabszych np. domy pomocy społecznej to oczywistą rzeczą nie wolno dopuścić by na osoby z naszej organizacji jest mały drastycznie i z drastyczny wzrost kosztów energii nośników energii w związku z tym mamy muszą utrzymywać jakiś rodzaj rekompensaty najprawdopodobniej właściwa nie była dla nich osobne tory, a jakiś rodzaj dodatku energetycznym do gospodarstw domowych czy dla tych organizacji być może w przypadku organizacji ludowa taryfa ma jakiś czas to nie na miesiąc kwartał konserw, które do co najmniej la to samo może dotyczyć innych elementów żywności, więc rozumie, że można wprowadzić dla niektórych grup społecznych, ale co daje bardzo precyzyjnie nie ma i to muszą istnieć kryteria uznaniowe kryteria, które wynikają z kalkulacji wyborcza kryteria, które są kryteriami dochodowymi mówię np. wprowadzić bony żywnościowe i ułatwienie dostępu do niektórych niezbędnych usług to wszystko jest w 2 obywateli będzie zrozumiały tylko trzeba jasno powiedzieć, jakie jest kryterium, jakie będziemy stosowali środki natomiast osłony nie mogą dotyczyć wszystkich obywateli, bo w przeciwnym razie nie będziemy skutecznie ogranicza inflacji dalej będziemy ponosić coraz wyższe koszty coraz więcej grup będzie padało właśnie tę i tę przestrzeń, w której tak naprawdę osłony będą stawały się konieczne, aby na pewno, walcząc z pasją musimy patrzyć na to, aby nie doprowadzić do trwałego punkową trwałego uzgodnienia i w tych państwach czy ekonomicznie grup, ale to nie jest Fol i najważniejsze najważniejsza ograniczanie inflacji czy przyjęciu założeń nowy musimy jednak wybaczyć NATO i jedno jeszcze 1, że to są 3 cele do pogodzenia, bo drugim pośrodku jest utrzymanie gospodarki na ścieżce wzrostu, ale wzrostu wynika wzrost produktywności, czyli takiego związku, który daje czy rzeczywiście o niego i usług, ponieważ problem z inflacją polega ona również znacznie więcej środków finansowych w rękach obywateli niż do usług, które mogą w zakresie Fina w związku z tym cena wszystkich dróg i usług w naszej sytuacji wszystkich gwałtownie się mogą być wyjątki, ale zasada jest taka, że jedno pociąga za sobą drugi nie tak tego trzymać jeśli nie zrównał ziemi po popytowej podażowej plon jego słowa panie profesorze tutaj wydawców, bo muszę dopytać pan użył takiego sformułowania trwały biednie części społeczeństwa to jest pańskim zdaniem w obecnej sytuacji i kiedy patrzymy co dzisiaj w kontekście walki z inflacją robi rząd to jest jakaś realna perspektywa, że pewna część społeczeństwa może się zmierzyć wkrótce z czymś takim jak w trwały biednie jest trochę zaprzeczeniem polityki tego rządu, który wydaje się dziś miastu głowy, żeby podnieść aspiracje no właśnie tej grupy osób, która do tej pory była najmniej zamożna, a czy z 1 strony oczywiście są cele, które rząd deklarował działania, które podejmował i nie chce kwestionować, że działania doprowadziły do zmniejszenia skali ubóstwa w Polsce tym szczególnie wśród rodzin wielodzietnych, czyli wyprowadzenie z ubóstwa przede wszystkim dzieci, bo to był najbardziej fanatycznej komend tyle tylko, że osoby, które przyjęto na realizację tego słusznego celu nie chodzi o kwestie techniczne go o skalę podejmowanych działań w skojarzeniu z innymi powinny temu towarzyszyć, których nie było w rezultacie są takie, że dzisiaj już obserwujemy powrót w niektórych grupa tego tego zjawiska Anny biedy ubóstwa materialnego ubóstwa problem polega na tym, żeby nie było, więc uchwałę oczywisty najgroźniejsze byłoby, gdybyśmy nagle otoczyli mnie wzrost bezrobocia, bo to prowadziłoby do dramatycznych konsekwencji mam pytanie dnia nie doprowadzić do biegania to znaczy, że trzyma gospodarki na ścieżkę wzrostu nie chcę mówić o wysokości wzrostu chce mówić natomiast o tym co mamy wzrost produkcji nie wzrost jałowy niż wzrost inflacyjny nieoparte na sterydach tak no właśnie, czyli wzrostu nie jest przyjmowany za pomocą kolejnych wydatków i stymulujący konsumpcję mogą drogą donikąd tylko wzrost, który pozwala rzeczywiście na utrzymanie relatywnie niskiego słownika bezrobocie w związku z tym to jest wg mnie najistotniejsze kultowi ktoś powie dzisiaj Antoni grozi, bo ciągle nam brakuje zasobów pracy tak, ale jesteśmy u progu procesu nie będzie oznaczał, że przedsiębiorstwo będą prosiły roszczeń dla Mazur i swojej marki dla zysku pewny momencie zaczną zwalniać będziemy obserwowali falę upadłości przedsiębiorstw ma mieć głos bezrobocie dużej skali wystąpi tylko chodzi o to by podejmując te konieczne działania im także mowy myślę o o podnoszenie stóp procentowych, bo nie wolno po prostu popaść pod markizą jakiś skrajny radykalizm no za co nie mogą wyobrazić pod poziom stóp procentowych rzeczywiście była inflacja, ale koszty były okropne właśnie taki jak opisuje związku z Chin en proces jest po prostu procesem trudny nie wolno wszystkiego przenosi dzisiaj na jasny prawdę polityki pieniężnej Panie Premierze proszę powiedzieć bardzo krótko na koniec czy pana jako byłego wicepremiera ministra odpowiedzialnego za gospodarkę niepokoi to co się dzieje z polskimi obligacjami z polskim długiem, ale rzeczywiście, dlatego że inną stroną procesu, który obserwujemy jest np. to gwałtownie powtarzam brał on nie rośnie rentowność naszych obligacji skarbowych, czyli pożyczania pieniędzy kosztuje nas dużo więcej niż jeszcze niedawno tak, bo jeśli masz dług to trzeba go sfinansować, bo jego finansów produktywnym żałosnym albo finansów jego, wrzucając pieniądze po to, by spłacić stary dług i wejściu nowego tyle tylko, że dzisiaj płaci mieć za nowy 27× więcej nas kosztuje niż powiedz mu rok wcześniej i co to znaczy rządu, a może bardziej czy to oznacza dla nas obywateli to oznacza że, żeby móc spłacać stary dług musimy zaciągać kolejne długi, które zaciągnęły i pieniądze dużo droższym z naszego punktu widzenia i teraz jest także oczywiście to oznacza wpadnięcie w pułapkę zadłużenia to każde gospodarstwo domowe wie do czego to prowadzi problem nie polega na tym, że tam nie będzie chciał pożyczać pieniądze to oczywiście będą tańczyć będą pożyczali, ale będą żądać większego powodu większego zwrotu pożyczonych pieniędzy, ale może się pojawić również tylko, że do będziemy, na którego rodowity chciano porzucać ich nie stać na szkodę pan i nie są skłonne uwalnianie kolejnych obligacji skarbowych, a to one większości te obligacje kupowały rosną koszty obsługi długu to znaczy, że coraz większą część naszego państwowego budżetu nie jest i coraz większą część PKB będziemy przeznaczali mnie na to, żeby buda głos tylko na to, żeby spłacać długi i tu musimy stawiać kropkę problemy państwo słyszą się piętrzą, a o tym wszystkim mówią dziś prof. Jerzy Hausner były wicepremier minister gospodarki bardzo dziękuję za rozmowę informacjach Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA