REKLAMA

Rynek ropy - co mówi Rosja, a jak jest naprawdę?

Połączenie
Data emisji:
2022-06-15 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:28 min.
Udostępnij:

Rosja szuka nowego rynku zbytu ropy w związku z unijnymi sankcjami. Sytuację śledzi dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Szymon Kardaś z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu będziemy rozmawiali oczywiście o tym co się dzieje z rosyjskim gazem rosyjską ropą zacznijmy od tego doniesienia, które się pojawiły dzisiaj, czyli o Nord Stream, w którym rzekomo właśnie nie ma nawet, kto jak nazwać czy spadek przesyłu 40% tak możemy powiedzieć tak Gazprom wczoraj zapowiedział, że ten dobowy Rozwiń » przesył spadnie ze 167 000 000m³ do 100 000 000m³, czyli to dziś wychodzi mniej więcej 40% dobową oczywiście oficjalny powód jest techniczne to znaczy chodzi tutaj o w relacje z partnerem niemieckim z mięsami i niemożność, że tak PEM w nowy w pełni wykorzystywania infrastruktury, która jest po stronie rosyjskiej służy do do eksportu i konsekwencją tego ma być zmniejszenie przesyłu na tak naprawdę koincydencja z pewnymi procesami, które się dzieje w tej chwili w Europie tak to znaczy proces zapełnienia magazynów gazowych przez wiele krajów europejskich kwestia cały czas poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw gazu do do Europy no wreszcie dynamika wydarzeń politycznych czy właśnie wojskowo polityczny na Ukrainie zapowiedź wizyty przywódców kluczowych państw europejskich Kijowie mam wrażenie, że tworzą pewien szczególny kontekst do ogłoszenia tego typu decyzji mam wrażenie, że jest ona motywowana politycznie no to się właściwie dzieje parę dni potem, kiedy Europa zapowiedziała, że będzie próbowała eksplorować złoża w okolicach Cypru, a ja rozumiem, że to jest to może być pewnego rodzaju odpowiedź tak myślę, że tak by cały szereg różnych różnych elementów tak, że ten element, którym pan redaktor też też też wspomniał, ale mam wrażenie, że to co Rosjan zachęciło do tego by zagrać kartą gazową szczególnie w kontekście nakładania kolejnych pakietów sankcyjnych to jest to, że wcześniejsze zagranie inną kartą gazową się w pewnym sensie opłaciło to znaczy w słynny dekret prezydenta Putina róg tak gaz za ruble tak też oczywiście zastanawiamy się na początku ile krajów na ten dyktat przystanie ile nie wiemy, że część krajów Polska Bułgaria Finlandia dania jednoznacznie odmówiły i tym krajom dostawy odcięto no ale pozostałe kraje czy pozostałe firmy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej my my ZDM ten gaz nadal kupują dostawy zostały wstrzymane co oznacza, że jakiś sposób się nie musiały porozumieć ze stroną rosyjską, tak więc doszło do rozłamu doszło do pęknięcia mało tego doszło do akceptacji jakiś tam przynajmniej w skali tych nowych reguł Rosjanie uznali, że no skoro tutaj jakby ten dyktat czy ten szantaż się powrócą być może trzeba po raz kolejny kartą gazową zagrać tylko teraz jak dużo poważniejszym wymiarze tak, bo mówimy tutaj już o kwestii zabezpieczania dostaw w warunkach kiedy, kiedy poszukiwane są alternatywne możliwości warunkach, kiedy na coraz więcej prognozy takich druga połowa roku będzie naprawdę bardzo trudna jeśli idzie ceny energii i też ceny surowców energetycznych, bo ceny gazu są nadal da na wysokim poziomie ceny ropy również w związku z tym mam wrażenie, że Rosjanie rozpoczyna, jakby kolejną odsłonę czy chcą się przyczynić tak by takiego poważniejszego kryzysu energetycznego, który jest spodziewany i prognozowane na drugą połowę tego roku, kto w tej chwili jest największym klientem Gazpromu w Europie Niemcy dalej tak jednoznacznie czy Niemcy weszły tutaj na na plan pierwszy tak naprawdę od momentu, kiedy byśmy odbiorca europejskich sensu Largo od momentu, kiedy Ukraina zaczęła zmniejszać zakupy rosyjskiego gazu, aby była tak naprawdę kluczowym importerem jeśli kraje europejskie były w połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych to w to byt to po pewnym czasie jak Niemcy zdetronizowały Ukrainę i one są w chwili odbiorcą numer Jara, jeżeli byśmy mieli spojrzeć na to co się dzieje z tymi krajami, które rzeczywiście z tej z tego gazu rosyjskiego zrezygnowały znaczy w jaki sposób w tej chwili zapełniają ten teren lukę no te kraje może też warto zwrócić uwagę na jeszcze 1 rzecz tak to znaczy i jaki udział w eksporcie rosyjskiej mają te kraje, do których Gazprom odciął dostawy, bo to też ważne mam wrażenie, że to też pokazuje, dlaczego Rosjanie zdecydowali się na odcięcie dostaw do pewnych krajów, a z pewnymi jednak udało im się porozumieć to tuż jeśli weźmiemy dane statystyczne publikowane przez stronę rosyjską za rok 2021 to te kraje, które zostały odcięte na te kraje, które zostało odcięte przypada około 10% eksportu Gazpromu jakiego, czyli te relatywnie nie jest dużo po drugie w przypadku takich krajów jak Bułgaria czy Polska wiadomo było, że kończą się kontrakty tak i w przypadku Polski w środku Bułgarii długoterminowe kontrakty i wiadomo było, że żaden z tych krajów nie jest zainteresowany przedłużaniem tych umów albo zawieraniem nowych umów w pewnym sensie Gazprom przyspieszył tylko coś co było już spodziewana i tak, bo wiedział, że rynki traci no ale by tak może powiedzieć w zasadzie będą tutaj to to, żeby no to my bym jako pierwszy wykonaliśmy ten krok i nasza wieś, ale tak naprawdę rynki były już stracone z kolei w przypadku Danii Finlandii mówimy tutaj bardzo niewielkich wolumenach tak Finlandia jest tam nie 1181 000 000 000m³ dania też szybę podał podobne ilości i to są też takie kraje, które no generalnie podejmowały już pewne działania wcześniej, aby zabezpieczyć jeśli dostawy surowca, więc tutaj, więc tutaj nie ma jakichś wielkich zagrożeń jeśli pan pyta konkretne źródła tak np. Bułgaria podpisała umowę z Azerbejdżanem, więc będzie dostawała w drugiej połowie roku gaz z Azerbejdżanu prawdopodobnie trafi mogą być większe ilości niż pierwotnie spodziewano w przypadku Polski to jest głównie oczywiście LNG, bo my ściągamy LNG w ramach tych umów, które są podpisane były opisane już wcześniej też gdzieś tam w ramach transakcji spotowych, ale też Rewers Sowa oczywiście jeśli idzie o dostawy z kierunku Zachodniego więc, więc tak naprawdę medal na razie przynajmniej tutaj jakiegoś zagrożenia nie ma natomiast pojawia się pytanie co się stanie wtedy, kiedy rzeczywiście Rosjanie tę podaż ograniczą taki sposób, że tego surowca generalnie będzie mniej dostępne dla nowej Europy jako całości tak wtedy pytanie czy te alternatywne źródła będą w stanie zapewnić zapotrzebowanie Europy jako całości i tutaj oczywiście rodzą się już poważniejsze wątpliwości, a jeszcze odnośnie tego spadku bez tak co rzeczywiście Gazprom zdołał sprzedać czy eksportuje w czy są dane wiarygodne i chęć do sądu, ale wykonujemy myślę, że tak dlatego, że jeżeli po nawiązuje do takich, które pan pisał radości wiele w tym w tym także nie ma jasne to znaczy w przypadku jedno w przypadku ropy jest o tyle może za chwilkę może mieć w obszarze Europy i o tym rozmawiać, bo tam dane naftowa rzeczywiście mają swoją specyfikę nawet w przypadku gazu to jest także to co jest czym możliwe do zweryfikowania czy informacje, które się pojawiają po stronie odbiorców, tak więc to co publikuje z 1 strony Gazprom nie można zderzyć bardzo łatwo z tym co podają co publikują odbiorcy i po nie ma tutaj jakby odbiorcy no nie dementują tych danych, które są publikowane jeśli wolumeny no to w zasadzie jak można założyć, że te dane, które publikuje strona rosyjska są danymi odpowiadającym rzeczywistości tam tylko 11 rzecz pojawia to znaczy troszeczkę inaczej jest inna metodologia stosowana po stronie europejskiej jeśli idzie o obliczanie kaloryczności gazu dlatego też czasami pewne różnice, które występują wolumenach tak między wartościami, które podaje strona rosyjska wartościami, które niektóre statystyki europejskie podają wynika właśnie z tego, że troszkę inaczej się te objętości po prostu oblicza, ale to to tylko tyle natomiast nie ma tutaj jakiś takich sygnałów wskazujących na to, że nas Rosjanie manipulują danymi w przypadku spadku eksportu gazowego, ale to 10% tak trudno powiedzieć to jest dużo czy to jest mało z perspektywy Gazpromu pewnie całkiem sporo, więc pytanie czy to uczeni znaleźli alternatywnych odbiorców czy to jest w ogóle możliwe w od razu powiedzmy, że jeśli idzie o zredukowanie dostaw gazu do odbiorców tzw. dalekiej zagranicy, bo Gazprom tutaj jak wprowadza w ramach swojego swoje domy w ramach nomenklatury, którą stosuje do odbiorców zewnętrznych stosuje taki podział na bliską zagranicę dalszą zagranicę po Białoruś na te bliska jest Białoruś czy w ogóle bliska to są wszystkie kraje, które kiedyś wchodziły w skład związku Radzieckiego umów co jest ciekawe łącznie z krajami bałtyckimi, czyli Rosjanie nadal Gazprom nadal nie zalicza krajów bałtyckich statystycznie tzw. dalszej zagranicy może one są częściowo do Unii Europejskiej i zasadniczą w tym głównym obszarem, który wchodzi w skład tzw. dalszej dalekiej zagranicy jest właśnie Europa i w tym w tym Unia europejska, ale to jak Gazprom z punktu widzenia polskich statystyk jest to trochę inaczej ujmowane, a więc bliska zagranica generalnie byłe Republiki związku Radzieckiego natomiast ta daleka zagranica to jest Europa i to jest też Turcja to są Chiny i teraz od razu powiedzmy sobie by tutaj otwarcie, że jeśli idzie o możliwości przekierowania dostaw z kierunku z jak z rynku europejskiego na rynki azjatyckie drogą rurociągu ową to takiej możliwości Gazprom nie ma, dlatego że nie ma połączeń pomiędzy europejską siecią gazową, a tą siecią gazową, którą Gazprom buduje rozbudowuje od zbuduje w roku 2014 w w celu realizacji zobowiązań kontraktowych by wobec Chin, ponieważ nie ma połączeń między tamtą siecią tą siecią europejską do tak naprawdę Gazprom nie będzie mógł tych wolumenów nigdzie indziej przekierować będzie mógł przeznaczyć no albo do tych krajów, które np. decydują się zwiększyć import, ale na razie w tym roku nic na to nie wskazuje zobaczymy jak będzie do drugiej połowy roku albo może przeznaczyć pewne dodatkowe wolumeny na potrzeby rynku wewnętrznego i tyle no albo ograniczyć produkcję na innej opcji nie ma, bo przekierowania na rynki azjatyckie póki co nie ma jest taki projekt, który Gazprom od lat chce zrealizować się nazywa siła Syberii 2, który oznaczałby budowa nowego gazociągu do Chin i elementem tego projektu miałoby być właśnie rozbudowanie infrastruktury też wewnętrznej taki sposób, aby móc połączyć tą europejską sieć gazową z tą siecią, która jest budowana we wschodniej Syberii, ale na razie projekt na papieża i mam wrażenie, że dopóki Chińczycy nie powiedzą jednoznacznego tak to Rosjanie nie przystąpią do rozbudowy infrastruktury na terenie federacji rosyjskiej trzynasta 18 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie ich skutki trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Szymon Kardaś z ośrodka studiów wschodnich rozmawiamy o paliwach kopalnych rosyjskich mówiliśmy o gazie przed informacjami teraz pora na ropę pan napisał w ubiegłym tygodniu w piątek taką analizę dla ośrodka studiów wschodnich dostępną na stronach, czyli jak to właściwie jest z danymi o produkcji eksporcie nawet dane są wiarygodne no właśnie tutaj dotykamy owego poważniejszego problemu, dlatego że po pierwsze od początku kwietnia tego roku taka specjalna rosyjska agencja CDU tek, które działa przy ministerstwie energetycznym ogłosiła, że przestaje publikować oficjalne dane dotyczące wielkości produkcji eksportu ropy w, więc w zasadzie wszystkie informacje, które do nas docierają to są jakieś się na zasadzie, że ktoś ma dostęp do osoby, która pracuje, która ma wgląd w danych i w związku z tym jakieś rzeczy ujawnia publikuję w po drugie w drugi problem, jaki się pojawia to jest taki, że oczywiście Rosjanie no nie mają interesu w tym, aby publikować my aby, aby w tej chwili właśnie ujawnia się ze strat sprzedawać została dokładnie, dlatego że w oczywiście te statystyki które, które możemy jakoś identyfikować na podstawie danych od firm szwajcarskich czy przewoźników pokazują, że no z tym eksportem ropy nie jest może tak najgorzej w ale jednocześnie to jest właśnie były trudne do takiego jednoznacznego zweryfikowania, bo Rosjanie nie mają interesu w tej chwili, żeby mówić, jakby pełną prawdę dotyczącą tego ile wydobywają i ile eksportują mało tego jeszcze można manipulować taki sposób, że czasami podaje się oddzielnie jak samodzielne informacje dotyczące wielkości produkcji ropy, a czasami wielkości ropy i kondensatu gazowego to też można, jakby czasami tymi tymi informacjami manipulować, więc to mamy rzeczywiście pewien taki fundamentalny problem w tej chwili taką jednoznaczną weryfikację danych dotyczących produkcji no też eksportu eksport za oddzielny temat, którym niektórzy również możemy skomentować w to może powiedzmy o tym kto podaje co to znaczy Amerykanie twierdzą zdaje świecie są spadki produkcji ropy o 11% w stosunku do marca, ale mieszka Rosjanie twierdzą, że wzrost 1% no właśnie czy to co to co tak większość podaje to jest to co do tego jest jakby taka pewna pewny pewien konsens jak się sięga do różnych źródeł to jest taki, że spadek w kwietniu nastąpił spadek produkcji ropy w Rosji do momentu sprzed wojny gdzieś około 11 000 000 baryłek dziennie tak czyli, jeżeli Rosja przed wojną wydobywała gdzieś tam 1121131 000 000 baryłek dziennie taka wychodziła średnia to w kwietniu średnia wyniosła gdzieś w okolicach 10 tak niektórzy podają, że to było lekko niż niektórzy, że nieznacznie powyżej w w ale tutaj jest pewien konsens, że ten, że to 1 000 000 to jest mniej więcej taka taka taki spadek które, które rzeczywiście mógł nastąpić i teraz co do maja tutaj już mamy różne informacje np. oficjalne czynniki rządowe rosyjskie mówią, że odnotowano lekki wzrost tak tak bardzo nieznaczne ale, że to jest już, jakby przyrost w stosunku do tych niskich poziomów, które były, które były w kwietniu nie to nie znajduje z kolei potwierdzenia takich danych, które są publikowane przez nie między nową agencję energetyczną czy czy przez Jagę bardziej niezależne czynniki atak naprawdę podstawowa trudność w tej chwili się pojawi jeśli idzie o kolejne tygodnie miesiące to jest taka, że oczywiście tutaj o tych redukcjach rozmawialiśmy jeszcze w warunkach nie sankcyjnych raczej bez embarga, które nałożyła Unia europejska w po szóstym pakiecie sankcji wiemy, że ten szósty pakiet obejmował objął właśnie embargo na na import rosyjskiej ropy jest tak naprawdę najbliższych tygodniach miesiącach to co dojdzie jako czynnik oczywiście negatywne z punktu widzenia rosyjskiego sektora naftowego to właśnie te sankcje i i w związku z tym no tutaj jakby weryfikacja tych danych, które będą się pojawiać, a propos produkcji będzie jeszcze trudniejsza jest ciekawsza z punktu widzenia uczestników rynku, a co jak rozumieć te prognozy ministerstwa rozwoju gospodarczego federacji rosyjskiej, które jednak no nie są optymistyczne co do co do kwestii wydobycia w no właśnie to jest takie bardzo ciekawa jednak to znamy takie takie jak ciekawe rozdwojenie z 1 ona słuchała prezydenta Putina, który właśnie robi dobrą minę do wygrania mówi, że tutaj oczywiście świat sobie bez rosyjskich surowców nie poradzi Europa bez surowców nie poradzi w związku z tym wszystkie przejściowe tymczasowe nawet będą jakieś ograniczenia to prędzej czy później nasi tradycyjni odbiorcy się z tą rosyjską ropą czy rosyjskim gazem przeproszę, ale z drugiej strony właśnie, kiedy sięgamy np. do opublikowanej w maju tego roku uaktualnionej prognozy ministerstwa rozwoju gospodarczego minister rozwoju gospodarczego publikuje co jakiś czas takie prognozy dotyczące w ogóle rosyjskiej gospodarki różnych sektorów jak się sytuacja będzie rozwijać w horyzoncie średnio długoterminowym i w maju opublikowano aktualizację tej prognozy która, który wcześniejsza wersja dostępna była w we wrześniu 2020 pierwsze roku jeszcze wiele wiele miesięcy przed wojną w ta prognoza rzeczywiście bardzo pesymistyczna w ramach tych 2 podstawowych scenariuszy, które są rozważane czy tzw. scenariusza bazowego scenariusza konserwatywnego wg tych prognoz IS my RO z spadek produkcji rosyjskiej ropy może w 2020 roku być bardzo znaczący, bo to może być spadek wg scenariusza bazowego 524 000 000 ton w roku 2021 do 475 000 000 ton, a w wariancie konserwatywnym, czyli jeszcze bardziej takim pesymistycznym do nawet 433 000 000 ton, czyli to jest spadek o prawie 100 000 000 ton na tle bardzo to jest bardzo duża bo to by oznaczało, że jakby średnia produkcja śnić o przelicznik barkowy to była dziś na poziomie 8,6 tak 8,71 000 000 baryłek dziennie to byłby rzeczywiście to bardzo poważny spadek w stosunku do tych wskaźników, które były w latach był w ubiegłych tak, jeżeli chodzi o zyski z eksportu to większe są z gazu czy ropy dla Rosji także zupy większe są ropy teraz jeżeli, jeżeli weźmiemy sobie zestawienie za rok 2021 tak dla zobrazowania i wpływy budżetowe, które są dzielone na naftowe gazowe i nie ma to gazowe naftowe gazowe tą stanowiły dzieci 36% wpływów budżetowych i teraz te 36% potraktujemy jako 100% jako całość to na to 80% składał się sektor naftowy, a 20 sektor gazowy w i w tym roku, ponieważ sankcje zaczynają działać jeśli idzie o ograniczenia eksportowe importowe i obroty handlowe w tych sferach po mnie energetycznych to dane, które opublikowało Ministerstwo Finansów rosyjskie za kwiecień wskazują, że ten udział wpływów naftową gazowych we wpływach do budżetu to jest już 63%, czyli dużo więcej niż w wskaźnik, który w, które mnie, który mamy za za cały rok 2021 co pokazuje, że te znaczenie tych wpływów ze sprzedaży surowców energetycznych ze względu na spadek obrotów w innych obszarach po prostu rośnie w i Rosjanie oczywiście z 1 strony będą pewnie tracić na tym, że może dojść do ograniczenia wolumenów eksportu w tym roku zarówno idzie o sprzedaż gazu ropy jak i produktów naftowych, ale ten czynnik, który działa na korzyść Rosji w tej chwili bardzo mocno to są wysokie ceny, dlatego że ropa Brent jest powyżej 120 w tej chwili dolarów za baryłkę i nawet jeśli Rosjanie swojego uraz sprzedają z dyskontem i często się u nas mówi no muszą 3040USD dawać zniżki no to nawet jeśli sprzedają po 70 czy 80 to i tak na tym zarabiają i tak zarabiają dodatkowo ponad to co sobie założyli, dlatego że cena, którą założyli sobie w budżecie, żeby im się krótko mówiąc finansowo wszystko w tym roku piło to było 44USD, więc każda cena, która jest powyżej tak, nawet jeżeli ona jest po 607080 to i tak jest dla Rosji bardzo poważny zysk, a ponieważ na razie jest, nawet jeżeli będzie spadek produkcji to właśnie ten wzrost może to skompensować tak tylko pytanie oczywiście jak jak duży będzie ten spadek i oczywiście jak by jak będą się utrzymywać ceny ropy, bo w tej chwili ta ta średnia dla Rosji ona wychodzi zupełnie przyzwoita nawet średnia Ural atak podawana za marzec kwiecień za zamach to są to są te średnie ceny, które wychodzą miesięczne, ale są dużo wyższa niż to co sobie założyli jako minimum budżetowe pytanie co będzie w drugiej połowie roku, ale jeżeli rzeczywiście będzie tak, że Rosjanie będą mórz zmuszeni do ograniczenia produkcji, bo ta ropa, którą będą przekierowywać rynku europejskiego nie znajdzie swoich nabywców na innych rynkach czy to będzie oznaczało, że będą musieli ograniczyć produkcję to być może będzie to oznaczało, że cena wzrośnie i że nie będzie możliwości znalezienia alternatywnych źródeł, które będą w stanie zrównoważyć tę podaż rosyjską, która zniknie, która się mniejsze no to wtedy być może te byłyby te ceny jeszcze bardziej wystrzelą czy państwo 150 nawet niektórzy sygnalizowali między 150200USD co może rekompensować Rosjanom rzeczywiście te straty, które będą na wolumenach eksportowych na inne wielkości produkcji, ale tak jak mówię tutaj ta druga po w tej drugiej po w ogóle roku będą grały będą jak istotne różne czynniki i i jakby ich ich ostateczny bilans będzie nadawał odpowiedź na pytanie czy Rosjanie będą nadal zarabiać pan i będą zarabiać dużo i przewidywania są takie, że ceny mają się utrzymywać tak wysoka no na razie tak, dlatego że właśnie to co się pojawia jako pewien problem dlatego np. gdy rozmawiano o tym szóstym pakiecie sankcji dali kiedyś wiadomo było, że będzie embargo na import rosyjskiej ropy na import produktów naftowych to zastanawiano się czy lepszym rozwiązaniem takim alternatywnym nie będzie wprowadzenie innego typu ograniczeń np. w ustalenie takiej takiej sztywnej ceny na import rosyjskiej ropy i być może to nie byłoby bardziej dotkliwa z punktu widzenia rosyjskiego budżetu dlatego, że jeżeli się okaże, że embargo będzie oznaczało właśnie wycofanie czy konieczne zmusi Rosję do ograniczenia produkcji, a inne kraje by kraje bliskiego Wschodu tak jak Arabia Saudyjska Zjednoczone Emiraty arabskie czy np. Wenezuela czy też Iran no bo na razie wiadomo, że Iran jeszcze jest jako kraj objęty sankcjami nie ma możliwości zwiększenia produkcji w, jeżeli się okaże, że nie będzie możliwości, że tak pan zrekompensowania tych strat, które będą wynikały z wycofania z rynku części rosyjskiej ropy to ceny tak mówiono niektórzy prognozują, że mogą się kształtować w przedziale między 150200 co byłoby oczywiście poważnym wzrostem w stosunku do tych poziomów, z którymi mamy do czynienia obecnie ciekawą robotę w cud no rzeczywiście póki póki co wiele wskazuje na to, że nie za najbliższe miesiące nie będą będą dostarczały właśnie każdego dnia informacji danych, które trzeba będzie poprawiać i i faktycznie tych wyzwań energetycznych w najbliższych tygodniach miesiącach szykuje się całkiem sporo Szymon Kardaś był państwa moim gościem ośrodek studiów wschodnich 1335 za chwilę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA