REKLAMA

Na szybkie wejście Ukrainy do UE małe szanse - eksperci mają rozwiązanie [raport]

Światopodgląd
Data emisji:
2022-06-15 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

O propozycjach zawartych w raporcie "Partnerstwo dla Rozszerzenia: nowa oferta UE dla Ukrainy i nie tylko" mówił Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz teraz łączymy się z Piotrem Burasem dyrektorem Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych dzień dobry dzień dobry przede mną w 2 powiedziałabym raporty które, które są, z którymi związany jest powiedziałabym Piotr Buras oba bardzo ciekawe z 1 strony państwo znajdziecie na stronie fundacji imienia Stefana Batorego taką analizę, którą przygotowali właśnie Piotr Buras oraz Kai Olaf Lang i oni za chwilę dlatego, że to Rozwiń » jest taka propozycja wyjścia poza ten wybór nieznośny, dlatego że niema dobrej opcji tzw. szybkiego członkostwa Ukrainy Unii Europejskiej, które wydaje się po prostu bardzo mało realne, a tymi propozycjami, które są dziś funkcjonują wiadomo, że pełnią taką ról role często wiecznego przedpokoju, ale o tym za chwilę jak można by było co ma co Unia europejska mogłaby Ukrainie zaproponować chciałby zacząć jednak od sondażu, który przygotował europejska przygotowała europejska rada spraw zagranicznych przypomnę Piotr Buras dyrektorem Warszawskiego biura bardzo ciekawy, dlatego że jego uczestnicy są mieszkańcy w 8, bo 10 zaraz państwu powiem, bo mi umknęło państw jak zostali poprzez swoje odpowiedzi podzieleni czy pytamy o to czy są bardziej za pokojem czy sprawiedliwością Polacy są najbardziej tutaj w najsilniej stawiają na sprawiedliwość, czyli byłbym ukaranie Rosji za nielegalną inwazję na Ukrainę, ale stety lub niestety czy może budzić niepokój z Unii Europejskiej jednak tych badanych państwach jest nieco większa większość tych, którzy chcą pokoju po prostu wszyscy w imieniu Rosji, ale jednak okazuje się, że Rze, że no niepokoi ich rozwój sytuacji niepokoi inflacja jak bardzo w Polsce powinniśmy niepokoić wynikami tego sondażu pytam Piotra wraca to znaczy ja myślę, że zależy jak spojrzeć politycy na pewno różne powody do pokoju do niepokoju, ale one są związane z 1 strony aktywność może i rzeczywiście Polska jest swoim stanowiskiem, które wyraża takiej bezwarunkowej dotarciu dla nawet dosyć maksyma licznych celów i Ukrainy z in w tej wojnie osamotniona i oczywiście może nas martwić, że niewiele krajów takie stanowisko popiera natomiast czynnik społeczny natomiast drugi powód, który jest dałem się powinien być źródłem też bardzo poważnej refleksji to jest taki, że ten konsensus rynkowy w unii europejskiej skruchy jeśli chodzi o długofalową długofalowe wsparcie dla Ukrainy i wysokie ani wsparcie kolegów byśmy bali się, czyli to znaczy takich, które ubiega się z dostawami broni niż za wszelką cenę by rzeczywistość styczne do zwracania uwagi realne koszty również ekonomicznych sankcji wydaje się to proszę wydaje się, że ceny są zresztą co pokazuje, że jesteśmy dziś średnio u szczytu w le jedności europejskiej jesteśmy u szczytu im takiego mostu budowanego poparcia dla determinacja będzie słabła o determinacji nie słabła czy in-vitro i to oczywiście pytanie mówi do tego, że to jeszcze pobudzeni pokoju w Polsce no, dlatego że pewnie byśmy sobie życzyli, bo inaczej, ale też, dlatego że ostatnie pytanie trochę też naszą strategię my to znaczy czyny taki język bardzo nie mam ostrymi często niezwykle krytycznym przekazem w stosunku do wielu partnerów zachodnich czynny całą jedność europejską będziemy bardziej budować bardziej był w sławie to znaczy jakiś sposób na to, żeby coś im, że będzie starać się jednak wpływać na nic podejście Europejczyków społeczeństwo, ale również elit politycznych do tego jest tylu konfliktów tej wojny w przy większy nasza czy nasz maksymalizacji, więc atuty rywali zawsze jest dobry oraz ci mniej oczywiście objawia często to widzimy jeszcze chwila powiedział jeśli z polityków polskiego rządu 1000EUR czy w końcu rządzących w bardzo ostry nóż i zdecydowany podobno coś czy to zachęt niemiecki francuski przez innych musimy mieć czy interesującego się również tam siedział już zakryty chcecie zobaczyć w myśl no my i tylko pytanie jest ich o naszą naszym strategicznym taktykę rozgrywania tych do paliw wnosili europejskich i najmniej rzuca Bild jest powództwo o ustanowienie 7 do urządzeń do niepokoju jest sposób znaleźć kraj, który bardzo ważny tak jak Polska, ale przybyli 2 ewidencje tego, że stanowisko mniejszości czy będą coraz większy niż Duńczycy czy może coraz bardziej mniejszości na ile możemy zachować ich na to jak w polityce Unii Europejskiej wobec konfliktu będzie prowadziła w tym, że to jest to jest dla mnie najważniejsze pytanie czy wynika z tego w teście tylko obrazowo podrzuca 2 liczba, a więc państwo czytacie w takim raporcie pokój kontra sprawiedliwość nadchodzące europejskie rozdarcie w związku z wojną na Ukrainę, ale w Polsce 41% ankietowanych, gdyby uważa, że najważniejsze jest ukaranie Rosji 41% natomiast 16% zakończenie wojny na drugim biegunie są Włochy, gdzie 52% ankietowanych uważa, że najważniejsze jest zakończenie wojny, a 16% ukaranie Rosji najbliżej polskiego stanowiska są Brytyjczycy Finowie, a i no powiedzmy Portugalczycy natomiast z na drugim biegunie oprócz Włochów są Niemcy Rumunii, a potem Francuzi, więc może myśleli mogli z nich, czyli jeszcze dodać to znaczy, że czym się te liczby i liczbie i one trochę przesłaniają 1 ważny niż wiele fakt liczą też rozumienia tych nastrojów w Europie nasila zdecydowana większość Europejczyków i dzisiaj nadal po stronie Ukrainy ta cyniczna rzecz, że mamy i jakiś jej pigment szerzący się i dziś, że tak widzieć należy interpretować te wezwania do pokoju jako jako jako formacje większość obwinia rozwija przy tak dzieli ogromna większość wini Rosję Wilk i na tym polega cały dylemat znaczy, że po prostu ludzie są bardzo zaniepokojeni tym, że inni będą ogromne koszty ekonomiczne ani ile część zaniepokojona tym, że może dojść do militarnej Inkę czy są tu się takie dotyczą one lęki, które dziś woleli pospolitych tych postaw śmiech, ale one jedynie faktury największego Brytyjczyków chce wspierać USA nie tylko tylko tykanie, na jaką skalę, jaką cenę i ich nigdy w jakiej perspektywie czasowej Kiko way to staje się bardzo ważnym ani policjanci musieli się w to bardzo ciekawe mamy jeszcze wrócimy do tego raportu państwo możecie czytać, ale chciałbym jeszcze, choć krótko w takim razie wprowadzić słuchaczy z raportu, którego już Piotr Buras jest współautorem odzyskają oraz bankiem z kolei jest na stronie fundacji Batorego i do tak krótko, bo niestety państwo szczegóły, bo to jest rozpisane na kilkanaście stron, ale jeżeli dobrze rozumiem partnerstwo dla rozszerzenia tak się nazywa propozycja, która opiera się w zasadzie na tym no proszę krótko podsumować co jest propozycja, która w innym opiera się na tym, że dziwny dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o tym czy Ukraina powinna dostać status kraju kandydującego do Unii Europejskiej się za tym absolutnie opowiadamy uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby się dzisiaj stało zwracano uwagę, że nie mniej ważne jest to co się stanie później z dnia następnego dnia, jaka będzie też inni innych wsi ich polityka Unii Europejskiej kolejnych latach wiadomo, że Ukraina nawet w stanie w takim kraju kandydującego do Unii europejskich nie przystąpi do Unii bardzo szybko to jest niemożliwe nie ma żadnej ścieżki takiej szybkiej, a więc pytanie czeku ofertę Unia europejska może grozić Ukrainie również innym krajom w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, tak więc kraje bałkańskie jak prawie Gruzja, które powinny należeć zrezygnują politycznych względów ekonomicznych moralnych do dziś do europejskiej rodziny powinny mieć nie bardzo silny dzisiaj docent też właśnie grup politycznych zagrożenie ze strony Rosji zderzenie z Krzesin powinny mieć dużo poważniejszych starcie mniej takich strategiczne ze strony Unii Europejskiej na swojej drodze do Unii ich winy proponujemy jak to miało wyglądać inaczej okazujemy, że im Unia europejska powinna utworzyć szybko negocjacje z tymi krajami o przystąpieniu do wspólnego rynku czy powinien zaproponować więcej bardzo konkretny partnerstwo w dziedzinie klimatu energii i że powinna etyczne państwa wspierać w dziedzinie polityki bezpieczeństwa chwilę np. UŁ Ross i Ukrainy w formie dostaw szósta broni i ten na większą skalę nie tylko w samym w czasie tego konfliktu, ale również później ich nie, ponieważ europejskie zainteresowane stabilnością bezpieczeństwem Ukrainy i pozostałych krajów, ale nie stanie wiele zrobić to znaczy nie stanie traci żadnej gwarancji bezpieczeństwa przed Rosją nie jest w stanie spowodować staną się członkami NATO w co Unia może zrobić to po prostu wesprzeć ich zdolność do samoobrony tak naprawdę w i po jej na to powinniśmy inny dużo więcej łożyć finansowo i zwiększy wysiłki tym, czego robić to jest to propozycja, która trochę wychodzi naprzeciw z 1 strony potrzebie takiego inny jak już jakościowego skoku jeśli chodzi o zwiększenie InterRisk nie tylko wsparcie, ale poprzez zaangażowania Unii Europejskiej bezpośrednio regionie wśród krajów chcą przystąpić do ludzi, ale jesteś realistyczne przeznaczono już nie próbuje mówił mamić kogo widzi jakiegoś bardzo szybkiego rozszerzenia Unii Europejskiej, bo wiadomo, że nie nastąpi, bo już w bardzo wielu bardzo widzę powodu, więc my uważamy, że po prostu to jest to taki projekt, którym który, w którym pewność podpisać Kolska, który powinnyśmy przecież Niemcy od innych to pisać te kraje, którym zależy na szyi silnej też geopolitycznej roli Unii Europejskiej w sąsiedztwie niektórym zależy na tym, żeby te kraje, które czują się europejskiej, żeby miały jak już wyparł zdecydowaną ścieżkę w bardzo Jasną ścieżkę przystępowania do przyszłości, czyli Unia powinna z powrotem powinny powrócić do tej w zdecydowanej polityki rozszerzenia, które kiedyś była niezwykle skuteczna i była jednym z lewicy większych dokonań można powiedzieć integracji europejskiej i dzisiaj czas, żeby odnowić to trochę to zobowiązanie umilą im do rozszerzania się pokazać, które kraje chcemy, żeby w przyszłości nie jutro pojutrze, ale za lat 90 stały się członkami Unii Europejskiej i pokazać mapę drogową jak do tego doprowadzić, który wyszedł na tej pozycji więcej czytajcie państwo mam nadzieję będzie mieć okazję wrócić do tej rozmowy w raporcie, który znajdziecie na stronie fundacji Batorego partnerstwo dla rozszerzenia nowa oferta Unii dla Ukrainy nie tylko, o której współautorem jest Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych, które państwa gościem tylko przypomnę to ważne, żeby podkreślać fundamentem tej oferty jest współudział również Kosztowy finansowy Unii w odbudowie w dopuszczenie Ukrainy do wspólnego rynku podstawą ma być współpracy pogłębiona i współpracy bezpieczeństwo energetyczne Zielona transformacja to oczywiste, bo to przecież taki teraz główny projekt Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i współpraca polityczna siłą napędową partnerstwa dla rozszerzenia i to jest niezwykle ważne też w nawiązaniu do tego pierwszego raportu, o którym rozmawialiśmy jest współpraca polsko niemiecka to znaczy ona musi być siłą napędową partnerstwa dla rozszerzenia jest bardzo dużo materiału i pytań też dla polskich rządzących co oni wobec tych wszystkich dylematów, więc będę te raporty podstawami wielu rozmów dziś Piotrowi rasowi państwu zatem wątek karność dziękuję za chwilę formacja po informacjach wrócimy do rozmów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA