REKLAMA

Sepsa - jak rozpoznać jej objawy?

U TOKtora
Data emisji:
2022-06-18 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:25 min.
Udostępnij:

Gościem Ewy Podolskiej jest prof. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia "Pokonać sepsę", wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska witam państwa w kolejnym programie cyklu u TOKtora proszę państwa dosłownie kilka dni temu miał miejsce Kongres czwarty Kongres pokonać sepsy jego tytuł hasło brzmiało dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o sepsie, a moim rozmówcą jest pan prof. Andrzej Kiler dzień dobry panu panie profesorze dzień dobry pan profesor jest prezesem stowarzyszenia pokonać sepsę wiele lat kierował katedrą kliniką anestezjologii intensywnej terapii Uniwersytetu Rozwiń » medycznego we Wrocławiu panie profesorze myślę, że świadomość nasza co znaczy tych, którzy je są lekarzami, ale zwykłymi zwykłymi ludźmi, którzy szczerze powiedziawszy chcieliby unikać kontaktu z lekarzami, ale to, ale jest to niemożliwe, ale ku czemu zmierzam świadomość zwykłego zjadacza chleba znacznie się podniosła jeśli idzie o pojęcie sepsy, gdyby zrobić takie badania 1520 lat temu to chyba mało kto by wiedział, że to jest obca zastanawiam się, kiedy ja się dowiedziałem dosyć późno co to jest sepsa, ale może nie wiemy dokładnie co jest sepsa, ale wiemy, że to jest coś groźnego coś co zagrażać może życiu pojawia się nagle może zagrażać życiu co teraz jest wyraziła takie takie taka od tego taką jak może nie definicję, ale 2 zdania na temat tego co dla nas oznacza psa czym jest właściwie sepsa tak to jest bardzo bardzo ważne to znaczy ta niska świadomość ona myślę, że ciągle się jeszcze ciągle jeszcze utrzymuje, bo one sepsa to nie jest żadna choroba zupełnie to nie jest żadna osobna choroba to jest pewien objaw, który występuje u pacjentów zakażonych, którzy mają zakażenia zakażenia to znaczy wtargnęła do nas jakaś bakteria czy wirus inny drobnoustrój i on po wodór je objawy zagrażające życiu i też lepsza właśnie, kiedy zakażenie wywołuje objawy zagrażające życiu, czyli to nie jest osobna choroba tak jak często te myli się myli się te pojęcia, mówiąc że zachorował na sepsę, żeby nie chorujemy na sepsę hamujemy zapewnia w niej nic na zapalenie otrzewnej i mamy objawy sepsy, czyli mamy objawy zagrożenia funkcje naszego organizmu przy wre, kiedy ta reakcja organizmu na zakażenie uszkadza nasz organizm nasze tkanki nasze narządy tak się jesteśmy jesteśmy w zagrożeniu życia chce pan powiedzieć, że ta reakcja naszego organizmu jest nieadekwatna do tego zagrożenia, że jest nadmierna, bo przecież my stykamy się z chorobami, które wywołują bakterie wirusy, a jeżeli bakterie podaje antybiotyk, jeżeli wyrósł no to nie antybiotyku nie powinniśmy podawać czasami leczymy objawowo, ale tutaj zachodzi taka sytuacja szczególna to zachodzi sytuacja właśnie tak jak pani redaktor słusznie zauważyła albo nadmiernej reakcji albo też niedostatecznej reakcji jeśli meningokoki, czyli bakterie wywołujące zapalenie opon mózgowych zaatakują organizm młodego człowieka to Rega produkuje tak gwałtowną odpowiedzią i całego ustroju, która staraj się nagle zagrożeniem dla jego egzystencji natomiast jeśli bakteria zdawałoby się zupełnie zupełnie taka niegroźna zaatakuje organizm człowieka starszego, który ma niewydolność immunologiczną osłabienie odpornościowe organizmu to również jest wtedy bezbronny, bo nie potrafi właściwie odpowiedzieć na to na ten atak bakterii, tak więc szybsze bardzo istotne zrozumienie tego się to nie tylko organizm ten mikro mikro atakujący jest istotny, ale też stan organizmu nie tylko, jakbyśmy powiedzieli w kategoriach wojennych armia jeźdźcy, ale też przygotowanie do obrony jak nasz organizm jest przygotowany, bo najwięcej przypadków sepsy jest właśnie w wieku podeszłym i w wieku niemowlęcym no dobrze, dlaczego u niektórych można powiedzieć ta obrona jest odpowiednia, a u niektórych obrona jest przesadzona lub ten pan powiedział nie ma tej obrony z czego wynika możemy przewidzieć pociąć się na kogoś, że tutaj u niego i zachodzi większe prawdopodobieństwo niż jego rówieśnika np. że może mu się przydarzyć cesarz musimy możemy to w przybliżeniu przewidywać nie mam takich w jak gdyby kryteriów bardzo bardzo ostrych, ale możemy przewidzieć jeśli istnieje istnieją choroby współ towarzyszom c u człowieka w wieku podeszłym to wtedy on może niewłaściwie zareagować na infekcję istnieją też takie specyficzne warunki jak np. młodzi ludzie, którzy gromadzą się w internatach czy wojsku i oni są właściwie mają organizm dobrze przygotowane do obrony, ale w tych warunkach specyficznych, kiedy są blisko siebie ta możliwość zakażenia rośnie wtedy też Unii właśnie najczęściej pojawiają się takie bardzo groźne zakażenia jak zakażenia krwi czy też zakażenia opon łóżkowych, o których wspominałem wywołane specyficzną bakteriom meningokokom i czyli i, w którym momencie tutaj właśnie się zapytam objawy, w którym momencie lekarz stwierdza no nie to nie jest takie po prostu zwykły stan zapalny tu się zaczyna coś dziać złego organizacyjna atakować np. sam siebie, po czym poznaje to jest właśnie jedno z takich trudniejszych wyzwań związanych z sepsą, ponieważ to niestety jak dotąd nie mamy żadnego takiego wskaźnika markera sepsy tak jak np. EKG mamy w zawale serca mówimy tak o tutaj się nam pokazują zmiany niedokrwienne dobra będzie zawał albo też rosną enzymy specyficzne, a tutaj nie mamy takich enzymów musimy się opierać na en ocenie klinicznej stanu pacjenta, a niestety medycyna tak w EW ewoluowała, że lekarz teraz nie są tak to przeszkolenie na obserwacji pacjenta oszukiwaniu opukiwanie bardziej odpowiadają jakieś badania obrazowe markery tymczasem szybszy nie ma takich markerów jak dotąd poszukamy uporczywie i dlatego czym czym się wyróżnia to sepsa jakieś podejrzenie takie przy ocenie jest przed szpitalnego w szpitalu mamy specjalną skalę taką dokładną nie możemy sepsę oceniać punktowo nawet, ale przez szpitalne co tak przede wszystkim zmienia się świadomość matka mówi to moje dziecku, jakie dziś jest nie takie córka mówi dziadek dzisiaj coś tak troszeczkę nie mówi do rzeczy jeśli do tego dojdzie przyspieszenie oddechu Ania powyżej 22 minut i spadek ciśnienia skurczowego cent niczego poniżej 100mmHg to możemy podejrzewać tego chorego w może rozwinąć się sepsa jeśli mamy oczywiście jakieś dane na ten temat się go zaatakowała infekcja, czyli na oba objawy objawy zakażenia i to jest taka taki wstępny, gdy jest wstępną orientację proszę zwrócić uwagę są objawy kliniczne i zmywania talerzy ziele i tutaj stawiam kropkę, a zaraz wrócimy do naszego tematu skrócie informacji dziękuję jesteśmy z powrotem na antenie proszę państwa rozmawiamy o lepszy, a moim gościem jest pan prof. Andrzej Killer specjalista anestezjolog specjalista intensywnej terapii prezes stowarzyszenia pokonać sepsę profesor od wielu wielu lat zajmuje się zagadnieniem sepsy powiedział pan, że jeszcze, zanim człowiek już trafił do szpitala to są pewne objawy po, których możemy zacząć podejrzewać to jest obca nas podejrzewać czy etno nie wiem rodzic ktoś z otoczenia czy raczej i lekarz, do którego pierwszego kontaktu wezwany np. bo człowiek źle czuję radców lub pogotowie prawda tak tak to właśnie to właśnie na tym etapie, bo tym, bo taka rodzina może powiedzieć coś jest właśnie takie obuwie na przykładzie czy dziecko czy dziadek troszkę jakiś nieswój coś się z nim dzieje i prowadzi się od lekarza pierwszego kontaktu miesiąc nie jest wykształcony w objawach sepsy tutaj mamy niestety braki w naszym szkoleniu w tym zakresie to powie tak na miano nie ma gorączki i jedno to właściwie wygląda dobrze proszę go wziąć do domu i wtedy zdarza się niestety to się tu stwarzających historię na drugi dzień już ten pacjent czy też mówię o takich wrażliwych obszarach czy też człowiek starszy czy też właśnie dziecko no wraca już bardzo ciężkim stanie rozwijają się zaburzenia krążenia spada ciśnienie tętnicze i nagle staje się sytuacja dramatyczna co powoduje, że właściwie myśmy się sepsą dlatego zajęli anestezjolodzy, że tak wiele osób z sepsą umiera na oddziałach intensywnej terapii jest wiodącą przyczyna zgonów na oddziałach intensywnej terapii, aby wiedział pan tak wiele osób umiera jak wygląda tutaj tyle statystyka, więc taką statystykę zrobioną teraz niedawno to znaczy na początku 2000 roku 2020 używano taki bardzo znaczący artykuł o epidemiologii sepsy na świecie, bo były wcześniej badania nad są prowadzone, ale głównie w krajach rozwiniętych tzw. rozwiniętych, gdzie sepsy się rejestruje w szpitalu niestety są kraje, które są troszkę rozwijające, aby w ogóle nie rozwinięte no nie rozwiąże tego tematu to należy powiedzieć, że w Polsce psy się oficjalnie nie rejestruje, a więc jeśli tam tylko zaraz przeprasza ona musi się coś zapytać pan mówił przyczyną śmierci no oddział intensywnej terapii sepsa to znaczy nie wpisuje się sepsa tylko wpisuje się inny powód czy ten, którego z powodu, którego ktoś trafił do szpitala czy pisze się niewydolność krążenia po prostu tak pisze się niewydolność oddychania na krążenia, ale nauczyliśmy, bo tak już 20 lat działa to nasze nasza akcja pokonać sepsę wobec tego nauczyliśmy pracującej na intensywnej terapii lekarzy, żeby rozpoznawanie jednak sepsy i zrobiliśmy zrobiliśmy takie takie badania z takim uproszczonym w uproszczonym sposobie w latach 20122013 to księdza epidemiologii po angielsku Point prywatne czy nic w debatę chorobowość punktowa umówiliśmy się może wszyscy znamy już jest intensywnej terapii powiedz ile w niedzielę powiedz ile było u ciebie przypadków sepsy, żeby powiedzieć ile w tym przy w tym 1 dniu było przypadków sepsy możliwie dużej ilości oddziałów intensywnej terapii i wtedy wypadło, że jest to mniej więcej można szacować liczbę w Polsce na oddziałach intensywnej terapii występuje 50 000 przypadków sepsy rocznie, ale przecież dużo a, ale przecież w zakresie zakażenia trzyma 2× tyle jest w szpitalu niektórzy mają 4× tyle jest jak myśmy to ekstra polowali na takie na takie liczby odnoszące się jak 2× więcej niż 50 000 a, a umiera połowa z tego umiera 50% z tych na intensywnej terapii wobec tego współczynnik zgonów jest wyższy od współczynnika zgonów zawały serca w Polsce to publikowaliśmy nikt nam tego nie inaczej nie poddawał tego wątpliwość, ale między nami z nich się specjalne tym nie zainteresował natomiast jeśli mówimy o globalnych o globalnych liczbach to właśnie z zrobiono takie badanie bardzo ciekawe żeby, opierając się na badaniach taki z takiej oceny chorobowo ości w całym jest na świecie czy tak jest problemu Global Bergen od ISIS to wyciągnięto z tego programu takie przypadki, które miały objawy sepsy i to opublikowano właśnie na początku 2020 roku jeszcze przed epidemią ku Wit, a i to było już liczba przypadków sepsy globalnie na świecie też 50 000 000, a liczba na rok liczba zmarłych 11 000 000 na rok to jest to jest ogromny od ogromna liczba to jest to jest liczba zgonów jest większa od liczby zgonów z powodu wychodzimy nowotworowych to olbrzymia czy można powiedzieć, że w tym by kasy słowo niedoceniana to złe słowo trochę, ale z tego co pan mówił jeszcze tutaj w Polsce wynika, że za mało uwagi przykłada się tej kwestii może za późno rozpoznawana zdecydowanie, dlaczego to się tak dzieje dlatego przyjemnie dzieję że, że sepsa, że choroby zakaźne czy wywołane infekcją dzieli się na ogół na grupy związane z rodzajem czynnika zakaźnego uczyli paciorkowce robią taką chorobę prątki gruźlicy robią taką chorobę to jest tak jak gdyby podzielonej osobna specialis osobny specjalista się zajmuje osobną grupą, a pod koniec dwudziestego wieku dopiero dopiero wtedy powiedziano tak policzmy wszystkie zgony z powodu chorób zakaźnych nie, odwracając się czy to jest zapalenie płuc czy zapalenie pęcherza czy to jest wywołane przez TEPCO kok czy staw loco tylko policzmy te wszystkie, które zagrażają życiu ludzi i to w stanach Zjednoczonych 2001 opublikowano 0101. taki komunikat o gleba o amerykańskim zagrożeniu sepsą i wtedy tam powiedzieli, że ta liczba ludzi, którzy chorują na choroby zakaźne umiera z tego powodu jest ogromna, a uwidocznił nam niezwykle drastycznie covid pandemia nam tu nam pokazała jak ludzie umierają z powodu z powodu ciężkiego zakażenia wszystkie ciężkie przypadki covidu to z definicji jest przypadek sieć jak znalazłem materii informację, że 90% osób, które były leczone były na oddziale intensywnej terapii miał objawy sepsy, który był leczony, które po prostu tam na covid zostały położone miało objawy sepsy tak na czynny teraz niedawno w grudniu 2021 w takim czołowym czasopiśmie krytyka Termet, więc o intensywnej terapii od nich organu taką analizę przypadków na świecie ile przypadków ciężkiego covidu miało objawy sepsy tych leczonych na oddziale intensywnej terapii i to wyszło 78% natomiast się pytam mojego następcę rozsławił jak to u nas wygląda i on mówi mniej mojego przyjaciela tam Earth na Śląsku z górnymi i gdzieś tam w Poznaniu ten procent jest jeszcze większy, bo my mamy bardzo mało z stosunkowo do łóżek szpitalnych stanowisk intensywnej terapii wobec tego u nas nawet 90 powyżej 90%, ale proszę przeszkód w 278 na świecie jest też bardzo kuszące też bardzo duża jest ciężki covid to była to była sepsa, a panie profesorze czy, badając krew możemy znaleźć coś co nam potwierdza, że to jest obca to znaczy to jest bardzo ciekawy problem mianowicie my powinniśmy optymalnie prowadzić diagnostyki mikrobiologicznej my co innego robimy, badając wirusy co innego, badając bakterie, ponieważ lepsze jednak o oprócz tej nieszczęsnej pandemii covidu jest jednak najczęściej tak na, jakby powiedzieć na na co dzień wywoływana przez bakterie to niezwykle istotne jest prawidłowe wyhodowanie wyhodowanie żywej bakterii pobranej krwi ze, gdyby kluczowy kluczowe takie zagadnienie i no ono kuleje to nie tylko w Polsce na całym świecie po prostu ten ten sposób pobierania próbek krwi przechowywania transportu on musi być specjalnym prowadzone pod specjalnym nadzorem bardzo takimi ścisłymi wytycznymi no i właśnie ogromnie nam zależy, bo jeśli się dowiemy, jaki to patogen jest odpowiedzialny za objawy sepsy to już jesteśmy jak gdyby można powiedzieć bardzo blisko wyleczenia, bo wiemy co wtedy, jaki rodzaj leczenia możemy stosować, jaki rodzaj antybiotyku no tak, ale pan mówi antybiotyk jak rozumiem, że sepsa może nastąpić w wyniku wtargnięcia wirusa o sprzęt to właśnie my teraz się też wykonali, ale tym mówimy także jak robiliśmy badań badania statystyczne z Sepsi w latach właśnie 20002010 im tak samo było w badaniach i innych to jednak wirus stanowi wtedy kilka procent kilka procent 3 lata tylko, a teraz no uderzył w nas covid to sytuację znaczy ten Sar z 2 róż to sytuacja całkowicie całkowicie zmienił niestety tutaj strategia musi być inna, dlatego że antybiotyki na wirusie nie działają, ale jesteście 1 spraw, które być może być może nie jest ona tak popularna jako wiedza powszechnie dostępna większość przypadków covidu w ciężkim stanie sanie dotarła do intensywnej terapii np. we Wrocławiu szpital uniwersytecki ma nad skażenie bakteryjne to znaczy byli chorzy na-li choroba wywołana wirusem, ale okazuje się jak przyszli na intensywną terapię rzecznik drogach oddechowych, że we krwi są bakterie jak byli nawet kilka dni leczeni na oddziale to niestety tam jest zagrożenie nad skażenia czy na dobranie, gdyby z tego środowiska szpitalnego niebezpiecznych bakterii, a przecież oni są osłabieni, bo już osłabieni szansą wirusową infekcję czy po prostu zarazili się tam bakterie szpitalu dodatkowo tak proszę państwa rozmawiamy w tej chwili o sepsie moim gościem jest pan prof. Andrzej Kiel Blair z prezes stowarzyszenia pokonać sepsę ja państwa zapraszam na skrót informacji w Japonii wrócimy z powrotem na antenę jesteśmy proszę państwa na antenie razem ze mną mieszkać pan prof. Andrzej król Air anestezjolog specjalista intensywnej terapii wiele lat kierujący katedrą kliniką anestezjologii intensywnej terapii Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu także prezes stowarzyszenia pokonać sepsę pan powiedział tak, gdyby były robione te po szef krwi, czyli po prostu wyhodowali myśmy bakterii wiedzielibyśmy jak bakteria spowodowała właśnie ten stan na bakterie mamy antybiotyki czy można z tego wnioskować, że kwestia po prostu poprawy sytuacji jeśli idzie pan wskazał na trudności prawda technicznej tak dalej z tymi posiedzeniami spowodowałaby spadek śmiertelności wcześniej byłoby można za ingerować antybiotykiem oczywiście tak proste wygląda w przypadku infekcji bakteryjny tak to jest niezwykle istotne dlatego, dlatego że jest coraz więcej bakterii opornych na antybiotyki jest epidemia i to narasta dlatego jak wcześniej wiemy to nie stosujemy leczenia, które się może okazać bezskuteczne od razu wiemy, że tutaj trzeba, gdyby to powiedzieć strzelić kolokwialnie grubszej rury to znaczy dać jakiś bardzo silny antybiotyk, bo wcześniejsze obawiamy dać wszystkim pacjentom silne antybiotyki, bo wtedy ten proces oporności bakterii w społeczeństwie będzie narastał, więc musimy być tutaj bardzo bardzo specyficznie przygotowani na właściwą reakcję w pojedynczym inny z indywidualizm zwany przypadku to jest właśnie personalna medycyna, która teraz dotyka właśnie leczenia sepsy i innych schorzeń siadanie profesor często są takie przypadki, że znajdziecie bakterie, ale już wiadomo żonę kiepsko odpowiada na antybiotyki to jest kwestia indywidualna żółtego człowieka po prostu antybiotyk zadziałał tego człowieka nie zadziałać to, o czym jeszcze znamy kilka takich bakterii już wiemy, że po prostu już, iż za późno po prostu już by kształciły same własne tak jest, że sektor niestety to jest ogromne wyzwanie właśnie w leczeniu w leczeniu sepsy, że niektóre bakterie stają się oporne wręcz na niemal wszystkie antybiotyki musimy stosować specjalne kombinację bardzo dużych dawkach potencjalnie toksycznych nawet dla funkcji organizmu, ale musimy ratować życie, więc stosujemy te antybiotyki natomiast bakterię jak gdyby przechodząc w przy one przychodzą jak wtedy jak mówię post antybiotyków są będziemy robić jak nie będziemy mieli skutecznych antybiotyków bardzo mocno się nad tym zastanawiamy szukamy jakiś innych dróg, żeby te wielu opornych bakterii pokonać, bo to jest rzeczywiście aktualna epidemia one szczególnie rozwijają się w szpitalach szczególnie tam się na nasze, ale istnieją też poza szpitalami to nie tylko szpital jest jedynym środowiskiem, gdzie tworzą się wielu oporne bakterie połowa osób pan powiedział, których dotknęła sepsę umiera to jest bardzo duży procent bardzo duże my także ja rozumiem ja rozumiem, że postulowany wypracowane na kongresie stanowisko koniec okoliczności powołania zespołu ekspertów do spraw przeciwdziałania szybsze i ma na celu pewnie dokonania pewnych zmian tak, aby ta śmiertelność zmniejszyła, jaki znaczy noc trzeba się poważnie zająć ja wiem ze swojego doświadczenia lekarskiego, że powstawały grupy robocze jak zajmowałem się intensywną terapią chorób krążenia to mówiono wszyscy umierają krążenia co tworzymy grupę roboczą przy ministerstwie onkologia umierają na raka tworzymy grupę roboczą przy ministerstwie trzeba stworzyć zespół ekspercki, żebyśmy mieli jakiś sposób ogarnięcia ogarnięcia tego problemu to znaczy, żebyśmy mogli rejestrować przypadki się przy sam w całym szpitalu, żebyśmy utworzyli w obrębie szpitali grupy, które zajmą się specyficznie będziemy pisali rozpoznawaniem leczeniem się przy to są takie grupy głównie zrobione z stworzony z anestezjologów czy byśmy wprowadzili wreszcie międzynarodową klasyfikację to teraz będzie do OECD to jest taka taka między nowa klasyfikacja chorób ne i ona w nowym wydaniu ma numery do sepsy, żeby to był obowiązek że, że lekarz musi ten numer podać, żebyśmy coś więcej wiedzieli o o sepsie naszych szpitalach, żebyśmy więcej szkolnych, bo niestety sepsa nie jest szkoła na w sposób taki z zintegrowany mikrobiolog mówi swoje na trzecim roku potem ktoś inny z specjalna chorób zakaźnych zapowiedz czwartym anestezjologii intensywnej terapii mówią na piątym, a to powinno być i w ramach szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego jako jako 1 taki przedmiot leczony przez różnych specjalistów, bo tak jest na świecie na pan też wskazał na, w którą w życiu pan powie inaczej w życiu pan komend do Gródka lekarzy pierwszego kontaktu, bo to od ich czujności wiele zależy okropnie ogromnie dlatego mówi o tym problemie szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu lekarze medycyny ratunkowej to oni się stykają z tym wczesnymi objawami, bo na intensywnej terapii to owszem, się na tym znamy, ale pacjent jest np. we wstrząsie septycznym niemal mierzonego ciśnienia krwi ktoś jego szanse są właśnie tylko pół na pół, a wcześniej to można to można szybciej szybciej rozpoznać proszę di proszę zwrócić uwagę, że taką by takim podstawowym sposobem leczenia też jak najwcześniejsze podanie antybiotyków wciągu godziny od rozpoznania sepsy, a do niedawna do niedawna oddziały ratunkowe nie miała antybiotyków nie mają jeszcze próbek jak to rozumieć nie miały antybiotyków nie miały do dyspozycji jedną z powodu z jakiego powodu Siuda uznawano, że dopiero antybiotyk dostanie dostanie będzie oficjalnie przyjęty do szpitala, a dochodzą dotąd ciągle dotąd oddziały nie wszystkie oddziały ratunkowe mają zestawy do pobierania krwi na posiew co mówiliśmy przed chwilą się ze takie ważne, więc tutaj mamy do załatwienia takie są ważne i proste proste problemy organizacyjne, które nie są czymś wyszukanym wyszukanym jest leczenie się przy intensywnym terapii kosztuje bo, bo kosztuje po kilkanaście tysięcy złotych za dobę natomiast rozpoznanie czesne co nie jest nie jest leczeniem kosztownym to jest coś do załatwienia w bieżącej polityce zdrowotnej, a panie prezesie, gdyby pan miał powiedzieć takie ABC takiego poradnika dla zwykłego człowieka, kiedy powinna musi zapalić czerwone światełko jak najszybciej znaleźć się, że nie lekarze pierwszego kontaktu nie wiem na SOR-ze, żeby nie uważam no może tam jakiś silny stan zapalny palenie płuc grypa itd. kiedy powinno z Redy powinien natychmiast szukać pomocy lekarza natychmiast jeśli się zmienia stan świadomości, bo co chyba najczulszym czynnik taki wstępny nagle ktoś zaczyna mówić troszkę od rzeczy nagle ktoś ma dezorientację, bo nie wszędzie no można zmierzyć ciśnienie krwi ona będzie niższe, ale to dopiero troszkę później, że ktoś oddycha szybko to jest też Hipnoza czy szybkie oddychanie jest też wskaźnikiem takiego zagrożenia, ale takim z praktyki takiej zwyczajnej domowej najbardziej czułym jest to, że ktoś zachowuje się odmiennie i co my niestety powtarza się tak funku, że ja później trafią jako biegły sądowy na na takiej sprawy, kiedy pacjent jest nie rozpoznawany odsyłany bo owszem jest zdezorientowany, ale praktycznie ciśnienie ma jeszcze dobre, więc sposób otrzymać w tym szpital w tej izbie przyjęć odsyła się go do domu wraca już, że wstrząsem septycznym całe takie historie i opublikowane w stanach Zjednoczonych spowodowały, że zmieniono prawo w najpierw w stanie New York żeby, żeby prawo było w medycynie dostosowane do wczesnego rozpoznawania leczenia sepsy to było kilka lat temu to są wzory, na których powinniśmy naszą strategię zdrowotną w przyszłości opierać na tak takie przypadki dotyczące, zwłaszcza dzieci potem najbardziej jaskrawe są opisywane przez media właśnie na tej zasadzie, że była byli rodzice z dzieckiem zostali odesłani przeczy przyjechało pogotowie powiedział mi takiego itd. dzień później gdzieś już tragedie panie profesorze używał pan kilkakrotnie pojęcia wstrząs septyczny ścian z przed jesteśmy przerażeni tym słowem w dodatku sceptyczny czy to znaczy, jakby ostatnie stadium sepsy z tego naprawdę mało, kto wychodzi dokładnie to jest ostatnie stadium sepsy wtedy, kiedy dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego musimy podawać strasznie mocne leki takie KTH lamin, żeby to ciśnienie podnieś i wtedy rozpoznajemy wstrząs septyczny dodatkowo rośnie nam w surowicy krwi poziom tzw. mleczan tusz szpitalu oceniamy i innym ten odsetek chorych we wstrząsie septycznym, ponieważ mamy tak mało stanowisk intensywnej terapii w naszym kraju to one to tych pacjentów ze wstrząsem septycznym też po ponad połowa, która trafia do intensywnej min, a tam, gdzie mają tych od stanowisk intensywnej terapii bardzo dużo poproszę 10% bez w stanach Zjednoczonych remis, więc łatwiej ich leczyć u nas trafiają właśnie wtedy, kiedy są już bardzo bardzo ciężcy to też kwestia też organizacyjnego rozpoznania przy przejściu od oddziału ratunkowego do oddziału intensywnej terapii tak, ale przejście do oddziału ratunkowego nie do 2 wiele godzin jakżeż oczy happy no, że pan powiedział antybiotyk trzeba podać w ciągu godziny próbna tak teraz ten czas, czyli stracona takie takie takie założenie, żeby w ciągu godziny mam objawy przy podnoszących piątek wtedy mamy szansę na uratowanie znacznie większego odsetka pacjentów niż później, walcząc już, że wstrząsem na oddziale ceny terapii i ja bardzo panu dziękuję za udział w tym programie to pewnie jeden z takich kamyczków, którzy ma otworzyć tę lawinę, która zmieni pewne rzeczy jeśli chodzi o rozpoznawanie prawda radzenia sobie Serb sam z tak jak pan powiedział, wskazując te różne miejsca, w których jest to po prostu są pewne braki, które spowodują to, o czym pan w wysokiej śmiertelności covid nas okrutnie nauczył przecięcia się pandemii covidu ludzie umierali z powodu sepsy wirusowej z, dlatego że nie mieli należnej opieki to były takie zgony do uniknięcia nazywamy młodszego mieliśmy tak dużo zgonów do uniknięcia musimy opracować strategię walki są na poziomie kraju bardzo jeszcze raz dziękuję panu naszym gościem był pan prof. Andrzej Kiel prezes stowarzyszenia pokonać sepsę dziękuję bardzo, panie prezesie dziękuję bardzo, dziękuję pani redaktor dziękuję państwu, a ja chcę powiedzieć tylko, że wydawczyni tego programu była Martyna Osiecka, a realizował ten program Kacper Gonera dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA