REKLAMA

Czy można przesunąć wybory samorządowe o pół roku? "Problem kolizji wyborów powinna rozstrzygnąć PKW a nie politycy"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-06-21 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

Gościem Karoliny Lewickiej był prof. Krzysztof Urbaniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, autor "Opinii prawnej w sprawie możliwości zmiany terminów wyborów parlamentarnych albo samorządowych".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
asesor Krzysztof Urbaniak jest z nami Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu radca prawny dzień dobry dzień dobry autor opinii prawnej w sprawie możliwości zmiany terminu wyborów parlamentarnych albo samorządowych to szybciutko tylko wyjaśnia rzeczywiście jeśli ktoś jeszcze nie słyszał trwa dyskusja o tym czy można przesunąć wybory samorządowe pół roku jak to proponuje na razie nieoficjalnie partia rządząca na wiosnę 2024 roku chodzi o to, że wybory zarówno Rozwiń » samorządowe parlamentarne wypadają w podobnym okresie jesienią 2023 roku pan panie profesorze zacznę od najważniejszego patrząc na możliwe terminy wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć między 15 października piątek listopada oraz możliwe wybory na terminy wyborów samorządowych między 24września, a 8października drugie tury 2 tygodnie później rzecz jasna widzi kolizję między tymi 2 LO 2 elekcja ami i czy to jest problem to może być problem na pierwszy rzut oka widać kolizję niestety niestety jest tak, że wybory samorządowe wybory parlamentarne jeśli byśmy nie dokonywali żadnych zmian w sprawie z te wybory będą na kursie kolizyjnym w efekcie w innych terminach będzie wypadać pewnie takie najbardziej spektakularnej trzymające do słuchaczy różnych okresach będzie cisza wyborcza czy jednak w wyborach będzie cisza wyborcza w drugiej potencjalnie toczyłaby się kampania wyborcza wiele osób eksperci wskazują także się też zgadzam, że będzie dość przejrzyste finansowanie kampanii wyborczej, a obecnej sytuacji, którą mamy dość mocnego angażowania się podmiotów publicznych zależnych od rządu wspieranie polityków partii rządzącej myślę byłoby bardzo dobre podwójne kandydowanie, bo takie też jest możliwe można by wskazywać na wiele innych rzeczy wydaje się, że te wybory bezkolizyjnie nie mogą się odbyć, ale ja oczekiwałbym, aby w tej sprawie wypowiedział się odmian od właściwe zgodnie Państwowa Komisja Wyborcza prawda tak tak Państwowa Komisja Wyborcza która, która zgodnie z kodeksem wyborczym nie jest zacytuję organem o cóż to jest najważniejszym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów referendów, bo przecież nie mamy problemu ustrojowego nie mamy problemu politycznego mamy problem techniczny organizacyjny Państwowa Komisja Wyborcza jest organem tak naprawdę przede wszystkim techniczne organizacyjne odpowiedzialnym za przeprowadzanie wyborów o reformach PKW PKW nie jest już tym samym PKW, które było wcześniej, czyli organ całkowicie złożonym z sędziów, ale dotychczasowa działalność PKW no kraje im rękojmię tego, że możemy oczekiwać, że będzie to jednak opinia fachowa pokazująca nam po pierwsze, czy te wybory mogą się odbyć w tych terminach, o których dziś publikuje prawo jak powiedziałem wcześniej uważam, że nie ale, ale pewnie PKW musiałoby osób autorytatywnie stwierdzić wskazać kolizję i myślę też wskazać możliwe termin, w którym by mogły odbyć się przesunięte wybory samorządowe oczywiście można też przesunąć wybory parlamentarne ale, a ksiądz na polską scenę polityczną i na to że, aby skrócić kadencję, bo do tego, aby się o sprowadzała cała sprawa no potrzeba co najmniej 23 ustawowego składu Sejmu to jest ponad 307 lub więcej posłów wydaje się że, choć działy polityczne Plush ta niechęć chyba o ochronie i koalicji rządzącej to skracania mandat co wydaje się to dziś, jakby łatwiejsze, ale politycznie rzecz biorąc chyba najmniej prawdopodobne, że mogłoby dojść do takiego rozwiązania zresztą cała pani powiedziała, że nieoficjalnie wiemy, że trwają prace nad wydarzeniem, a więc samorząd prawda tak jest ma ma być przygotowywana jakaś ustawa albo ona już jest gotowa albo jest przygotowywana tutaj jest wielogłos płynący do nas z obozu władzy raz natomiast trzeba trzeba też jasno powiedzieć że, że nie będzie zgodne z konstytucją nawet nie będzie budziło wątpliwości, ale myślę, że można być troszkę mocniej, że nie będzie zgodne z konstytucją takie autorytatywne wyznaczenie terminu po pół roku czy po roku, bo te kadencje co do zasady jest rzeczą świętą wybieramy przedstawicieli określony czas i tak się należy trzymać kadencję władz samorządowych w przeciwieństwie do do parlamentu nie mają gwarancji konstytucyjnych, ale z już w końcówce lat dziewięćdziesiątych został wypracowany tam VAT Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w sprawie przełożenia wyborów samorządowych, kiedy wchodziła w życie duża reforma samorządowa chodziło o to, żeby wybory do Rady Gminy do tych rad, które już 2 kadencje, których to 2 kadencje w środku były do 1008. roku o łączyć z wyborami do rad powiatów sejmików województw, które wtedy powoływano do życia Trybunał stwierdził, że co do zasady nie wolno, ale jeśli wystąpi sytuacja niezbędnej konieczności to wtedy można, ale musi być niezbędna konieczność myślę, że powinna być ona ustalona jednak maksymalnie zobiektywizowany niezależny sposób i tylko w takim zakresie w jakim jest to konieczne nie, że o pół roku, bo ani redaktor pani powie pół roku po, dlaczego nie rok robi zwrot okrągłe 12 miesięcy jak będę bardziej spójny jest i tak możemy mnożyć myślę, że i, że PKW powinna się wypowiedzieć w sprawie kolizji i wskazać możliwy najszybszy termin, kiedy ta kolizja nie będzie zachodziło, żeby te wybory się odbyły po nieoficjalnie mówi się o pół roku jeśli przesuniemy wybory samorządowe od roku to wejdziemy w kolizję z wyborami okazji mamy już na horyzoncie albo właśnie do parlamentu, które nie będą w maju albo w czerwcu trasa szybko policzyłam, że wybory samorządowe miałby odbyć teraz wg tego terminu przełom września października to pół roku to byłby przełom marca kwietnia prawda czy też już blisko do wyborów do parlamentu europejskiego i nie już na pewno, bo 90 dni co najmniej 90 dni przed terminem wyborów ta agencja jest przełom lutego marca, czyli te wybory założeń wtedy pani redaktor wyjdzie polityk i powie no Słuchajcie skoro nie można, bo zakładają europejskimi to przesuniemy na jesień, bo tak się szczęśliwie składa, że jesienią 2004. roku żadnych wyborów nie ma i przedłużamy kadencję o rok tak nie można się kadencja jest świętością jak mówię można ustalić nadzwyczajną okoliczność, bo jeśli faktycznie jest tak i tak bym oczekiwał od PKW, że te wybory nie tylko, że nie mogą się odbyć bezkolizyjnie, ale nie narusza pewnych standardów, bo oto chodzi przecież pamiętamy, że wybory samorządowe jest nieprawdopodobnie duży problem logistyczny w Rady Gminy rady powiatu sejmik wyboru włodarzy gmin miast i pamiętamy nieważne głosy problemy z kartami to jest naprawdę duże przedsięwzięcie w związku, z czym taka musi powiedzieć, że tego się nie da zrobić taki sposób, żeby nie naruszyć standardów, żeby było wszystko faktycznie nie tylko zgodne z prawem, ale też zgodne z pewną kulturą polityczną kulturą prawną i wskazać najbliższy termin przesunięcia jeśli my będziemy wyszukiwać problemy, że nie wiem styczniu Ada też, bo śniegu raczej nie mamy, a potem jest coś innego, a potem coś kolejnego to tak naprawdę możemy tą kadencję przedłuża w nieskończoność powtarzam bardzo mocno niewolno przedłużać kadencji organów wybieralnych na tę kadencję, ale w sytuacji nadzwyczajnej można, ale trzeba to nadzwyczajne ustalić tylko w takim zakresie w jakim jest to konieczne, czyli ta konieczność to jest pewne przesunięcie wyborów o samorządowych Niewiem gdzieś na przełom roku odbywają się wybory w grudniu odbyły się wagi pewnie pewnie mogą się odbyć w Polsce 3, a tak naprawdę jeszcze 1 rzecz może warto powiedzieć, że przy takiej operacji jak przesuwaniu terminu wyborów powinien być jednak konsens między najważniejszymi siłami politycznymi w swojej opinii wspomniałem, że zgodnie z konstytucją strażnikiem tej konstytucji jest prezydent to prezydent tak naprawdę powinien wejść do gry powiedzieć zaraz uważam, że szykuje się kryzys ustrojowy, bo te wybory się nakładano poprosić szefa Państwowej Komisji Wyborczej albo całą Państwową Komisję Wyborczą o opinię w tej sprawie zebrać ekspertów nie brakuje przecież i zaproponować taki termin, który będzie powodował, że nie dojdzie do kolizji, który będzie zgodny z konstytucją nie będzie można zarzucić polityczności, bo przecież tak jak pani mówi, że pojawiają się nieformalne informacje o przesunięciu czworo to za tym idą także komentarze informacje o tym, że próba poszukiwania lepszej koniunktury politycznej tak oczywiście o no, że jakby odsunięcie wyborów dowiemy o tym, że obowiązują np. w wywiadzie politycznym Rosław Gowin zieje i Mirosław Kaczyński już mówił wcześniej, kiedy jeszcze porozumienie było w rządzie, że byłoby lepiej, żeby wybory samorządowe było były po parlamentarnych PiS obawia się lokomotyw wyborczych silnych opozycji być może podcięcia skrzydeł, jeżeli wybory samorządowe odbyłyby się przed parlamentarnymi czy wchodzimy tutaj zupełnie dywagacje polityczne partyjne tak tak całkowicie, zostawiając na boku konstytucję i i prawo wyborcze, poszukując poszukując, próbując optymalizować wynik wyborczy oczywiście doświadczenie odpowiada, że zwykle partie rządzące, które próbują majstrować przy prawie wyborczym, które próbują jej instrumentalizacja często padają ofiarą tego typu zabiegów prawo sprawiedliwość z tego świetnym przykładem, kiedy rok 2006 wprowadziło blokowanie list w wyborach samorządowych, żeby te wybory jeszcze bardziej uparty licz wspólnie z Samoobroną ligą polskich rodzin wprowadzono taki zabieg, w wyniku którego te wybory mamy dla PiS-u przegramy prawda, toteż Jagły, wprowadzając taki instrument, jakby gminy i starano się ten wynik zoptymalizować eksperci PiS-u odpowiadali że, że wprowadzenie tego prawa wyborczego daje wygraną dało przegraną nie powinno się przy prawie wyborczym powiem kolokwialnie majstrować druga rzecz jest taka, że jeśli w ogóle mówimy o tym, że termin wyborów należy przesunąć należałoby to zrobić jak najszybciej tak, żeby też nie padały oskarżenia o to, że robi się to w ostatniej chwili tamtejszych zasad jest nieprzewidywalny, bo to wyborcy i ci, którzy sprawują swoje funkcje na urzędach w gminach powiatach województwach też powinni wiedzieć ile czasu przed nimi prawda tak tak oczywiście to jest dlatego jak mówi kadencja powinna być świętością to przesunięcie powinno mieć charakter całkowicie techniczne, czyli nie wiem miesiąc 2 pewnie gdyby gdyby po 7 eksperci można to bardzo łatwo policzyć przedstawić próbować wokół tego zbudować konsens jesteśmy w takiej sytuacji, że od 7 lat w Polsce kultura polityczna jest czytana na różne sposoby, a przecież nie tylko prawo konstytucja prawo, ale także kultura polityczna pewne takie zasady fair play powinny szczególnie wyborami, które są takim może dzielnicą demokracji powinny rządzić przesuwanie terminu wyborów powinno odbyć się z porozumienia najważniejszych sił politycznych tak, żeby nie można stawiać zarzutu, że dziś za tym stoi polityka jeśli nieoficjalnie mówi się, że partii rządzącej jest obawa, że lokomotywy wyborcze in wójtowie prezydenci miast będą mogli prawda stać na czele listy to jest całkowicie przesłanka polityczna, ale jeśli tak do tego podchodzić będą to manipuluje kadencja nowo odpowie, dlaczego nie rok da ja się przyznam się etykietę, kiedy spojrzałem by tak się może skończyć, że będzie propozycja kurą pociąg wejdzie poseł na mównicę powie zaraz, ale jest kolizja z wyborami europejskimi jest niebezpieczeństwo, że jeszcze w maju przyszłego roku będziemy go w związku z tym przesuniemy przesuniemy wybory na jesień wtedy na pewno żadnych innych wyborów nie będzie i wtedy przedłużamy o rok dla to już jest sytuacja nieprawdopodobnie ekstraordynaryjna, który się całkowicie nie liczymy kadencji powiedziałem konstytucyjna dla mnie przesunięcie kadencji tylko wyłącznie w takim koniecznym zakresie, aby wybory mogły odbyć się w taki sposób, żeby spełniały wszelkie standardy demokratycznych wyborów procesu wyborczego, który niezakłócony korzystania z praw wyborczych tak dalej, ale tylko w tym zakresie prof. Krzysztof Urbaniak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu radca prawny oczywiście autor opinii prawnej, której rozmawialiśmy w sprawie możliwości zmiany terminu wyborów parlamentarnych albo samorządowych panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę za wyjaśnienia dziękuję pani redaktor dziękuję państwo wywiad polityczny dobiega końca program wydawali Macieja rząd i Bartłomiej Pograniczny realizował Adam Szura za chwilę TOK 360 na naszej antenie zaproszę państwa Adam Ozga i życia dobrego popołudnia spokojnego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA