REKLAMA

Czy Zachód wytrzyma konfrontację z Rosją?

Gościnnie w TOK FM: Tygodnik Polityka - Temat tygodnia
Data emisji:
2022-06-23 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
25:14 min.
Udostępnij:

Co nam przynosą szczyty Unii i NATO? Czy Europa wytrwa w jedności, wzmocni się i będzie w stanie realnie pomóc Ukrainie? Rozmowa z Piotrem Łukasiewiczem z Polityki Insight.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no tu Łukasz Lipiński witam w kolejnym odcinku podcastu tygodnika polityka temat tygodnia, a w tym tygodniu w nadchodzącym tygodniu również takim tematem będą 2 szczyty toczących się szczyt Unii Europejskiej i nadchodzący szczyt NATO to są szczyty, które mają pokazać na ile zachód potrafił się zjednoczyć po agresji Rosji czy dowiemy się też czyta determinacja i jedność Zachodu nie zaczyna trochę pękać czy buksować w miejscu, a moim gościem Piotr Łukasiewicz z Rozwiń » polityki Insights dzień dobry dzień dobry politolog dyplomata były wojskowy pułkownik rezerwy osoba jak najbardziej właściwa, żeby nam poopowiadać o tych sprawach też były ambasador Polski w Afganistanie no zacznijmy wobec tego od tego pierwszego szczytu, który się właśnie toczy szczytu Unii Europejskiej wygląda na to, że na tym szczycie zostanie podjęta decyzja jesteśmy jeszcze przed tymi decyzjami, ale zostanie podjęta decyzja o tym, że Unia uzna za kandydata Ukrainy oraz Mołdawia odblokuje zapewne też rozmowy z 2 krajami Bałkanów zachodnich, czyli z Albanii Macedonią północną i postawić taką europejską perspektywę przed Gruzją, ale ten kraj nie jest jeszcze gotowy do statusu kandydata takiego to jest na razie wszystko co Unia może zrobić w tym momencie jako Unia nie mówimy o poszczególnych krajach przez ten szczyt poświęcony będzie najważniejszemu tematowi, czyli nadanie statusu kandydata jego Ukrainie, który będzie o tyle wydarzeniem niezwykłym w tym procesie rozszerzania Unii, że po raz pierwszy tak taka decyzja o przyznanie kart takiego statusu i perspektywa wejścia do Unii będzie spowodowana przyczynami politycznymi wojskowymi ręczne, bo trwa wojna i Ukraińcy, którzy o Unię walczą giną od 2014 roku o bycie członkiem społeczności po zbyt umownie transatlantyckiej zachodniej unijnej natowskiej to był przecież cały euromajdan w 2013 czternastym roku i konsekwencje tamtych tamtych wydarzeń z tymi najbardziej krwawymi, które obserwujemy obecnie, więc to będzie pierwsza decyzja, która będzie nie tyle motywowana ani ekonomicznie ani jakoś tak poezja cywilizacyjnie co widzieliśmy w poprzednich przypadkach rozszerzonych kolejnych falach wstępowania kolejnych państw do Unii będzie taka struktura wręcz wojskowa i możemy założyć, że faktycznie taki status zostanie nadany wiemy, że w zasadzie komisja europejska i państwa najważniejsze wyraziły akceptację dla takiego dla postawienia takiego zadania Unii i Ukrainie ME oczywiście wielkim pytaniem jak długo potrwa proces akcesyjny jeśli to będzie powiedzmy do 757 lat to można powiedzieć, że to będzie bardzo szybko myśmy przystępowali do dekady nędzy na dużych oraz Stowarzyszenie było 1001. roku, a do Unii weszliśmy w 2004 chce 1 000 000 lat w jej oczywiście to wstępowanie Ukrainy będzie obarczone przede wszystkim tym pierwszym okresie będzie obarczony tą kwestią czy Ukraina przetrwa wojnę czy też można powiedzieć nawet można postawić czy wygra tę wojnę albo czują przegraną, bo to przecież jest wojna, czyli będzie miała jakieś swoje rozstrzygnięcie i też postępowanie będzie obarczone przebiegiem jakichś negocjacji, które w pewnym momencie się rozpoczną między Rosją Ukrainą czy też może nawet Rosją, a światem zachodnim sprzyjającym Ukrainie więc, więc będą to dramatyczne można powiedzieć procedury, a akcesyjne z niepewnością co do statusu terytorialnego Ukrainy i niepewnością co do możliwości prowadzenia przez nią reform niezbędnych reform przecież wewnętrznych jednak Unia jest wspólnotą ekonomiczną wspólnotą prawną, a więc przebieg tych reform Emmę ukraińskich przebieg dostosowywania się tego politycznego ekonomicznego prawnego Ukrainy do do Unii Europejskiej będzie dużym stopniu determinowany sprawami wojskowymi, więc Unia po raz pierwszy chyba już tak konkludując, stoi przed tym i możliwością, ale też zagrożeniami wynikającymi z takiego takiego postawienia sprawy na takim militaryzacji można powiedzieć tak bardzo umownie procesu akcesyjnego i jej rozszerzanie się w tych w tej atmosferze wojennej w tym tak ta przyszłość, która również Ukrainę czeka w następnej powiedzmy dekadzie będzie wojenna w tym sensie, że no niech mnie nie dostrzegamy tutaj w możliwości, że Rosja się nagle załamie i wszyscy Rosjanie uciekną z Ukrainy wszyscy żołnierze rosyjscy uciekną z Ukrainy, więc to rozszerzanie będzie miał taki bardzo bym aspekt militarny też wpływać będzie na samą Unię w Unii decyzje dyskusja o oznaczeniu polityczną wojskowym rozpoczęła się jeszcze dziś wokół w okolicach prezydentury Trumpa pamiętamy przecież Macrona i autonomię strategiczną tzw. te pomysły na nabranie mięśni jak to czasami mówi przesunie tras okazuje się, że sam fakt rozszerzenia o Ukrainę może taki właśnie ten aspekt militarny polityczny Unii również zbudować co jest dla mnie najbardziej chyba zaskakujący najciekawszym aspektem tego tego procesu to prawda, że to rozszerzenie Ukraina jest pełna priorytetów znaczy nie priorytetów tylko pełna wydarzeń, które są precedens sam mi tak po raz pierwszy Unia przyznaje status kandydacki państwu, które dla, której stanie wojnę zdecydowała się Unia też o tym, żeby bardzo przyspieszyć ten proces screeningu, czyli takie przyjęcia sprawdzenia czy Ukraina jest gotowa do rozpoczęcia rozmów to zwykle trwa rok do 1,5 roku teraz ma się zdarzyć 33 miesiące to jest akurat dosyć optymistyczne prawda, że tutaj ta Unia była w stanie zareagować jak na swoje standardy dużo bardziej tak szybko jak jeszcze ja pamiętam nasze negocjacje to naprawdę tam na sporo czasu minę może tu ludzie opozycji o pozytywnych czy też optymistycznych scenariuszach, bo trwa wojna, ale jednak jeśli przypomnimy sobie tę dyskusję o znaczeniu politycznym Europy Unii Europejskiej w świecie jako takiego mocarstwa się przez mówiło Europa gigant ekonomiczny karzeł polityczny przez długi czas takiej takie odium ciążyło na Unii Europejskiej początki europejskiej służby zagranicznej przecież, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych europejskiego były przecież bardzo bardzo marne i mierne więc, więc no właśnie ten ten proces wstępowania Ukrainy tak wspomniałeś państwa toczącego wojnę jest to daje szansę przede wszystkim unijna na nas docenienie tej roli polityczno wojskowej w przyszłość też ciekawe, że jeszcze niedawno się wydawało, że nawet takie nadanie statusu kandydata jego Ukrainie będzie mało możliwe pamiętamy w Holandii nawet niespecjalnie chciano się zgodzić na umowy stowarzyszeniowej to było referendum, gdzie ta kwestia ta poruszona, więc widać, że wojna zmienia wszystko, ale trudno się trudno trudno oczekiwać, że ktokolwiek byłby teraz temu przeciwny czy mogą być takie można mieć takie unijne ekstrema, które jak wiemy Unia nie znosi ekstremów stanowisko węgierskie stanowisko bułgarskie zdaje się może się zmienić po upadku rządu i tworzeniu nowej koalicji jak na unijne standardy to mogą być ekstremalne nawet te ekstrema są jakieś takie obłe i raczej będą się tym takim konsensusie innym dogadywanie się unijnym będą będą będą raczej zmierzały do jakiejś obopólnej zgody, bo też ofiara Ukraińców, którą widzimy czujemy widzimy i obserwujemy z należytą czcią i uznaniem no niweluje partykularne interesy, jakie się interesiki nawet państw, które mogłyby tutaj to nie mówię tylko Węgrzech od mówią również wspomniałeś Holandię, które mogłyby jakoś stawiać okoniem wobec tego procesu rozmawiamy o kwestiach militarnych także w przyszłym tygodniu szczyt Unii nie już nie Unii Europejskiej, ale na to w Madrycie były dosyć duże oczekiwania wobec tego szczytu na początku na początku wojny czy jeszcze miesiąc 2 temu spróbujemy jakoś po kolei się zastanowić nad tymi wszystkimi kwestiami, które były od tego od tego szczytu oczekiwana może, rozpoczynając od tego, że zastanawiano się nad tym czy NATO nie powinno przyjąć jakieś nowego dokumentu programowego czy Operacyjnego, który by pokazywał jak bardzo sytuacja geopolityczna się zmieniła chyba tego dokumentu nie będzie na szczycie dokument jeśli mówi oko jeśli pytasz koncept strategiczny NATO prawdopodobnie najprawdopodobniej będzie jego aktualizację jego reforma i tutaj warto jednak cofnąć się o rok przynajmniej, kiedy podejście do szczytu madryckiego, który odbędzie się 2008. rozpocznie 30czerwca skończy od wtorku do czwartku wtorek będzie taki na uroczyste rozpoczęcie kolacja przywódców i następne 2 dni to są obrady i konferencje prasowe, więc przygotowania podeszli goście to też był traktowany zawsze jako ważny od momentu, kiedy się na to zdało sobie sprawę pod wpływem wydarzeń na te wydarzenia dotyczyły nie Ukrainy, ale zakończenia misji w Afganistanie pamiętamy dramatyczne okoliczności zakończenia misji i my i pewnego zdania sobie sprawę, że poprzednich koncepcji poprzednia strategia natowska utworzona w wytworzona jeszcze 2010 roku w Lizbonie na szczycie w Lizbonie zasadzie decyzji de facto realizowała się pod wpływem wydarzeń na świecie, gdzie okazało się, że NATO raczej powinna być paktem skoncentrowanym na oby tzw. obronie kolektywnej, czyli temu zasadniczemu dniu rdzeniowy jego jego istnienia, a żeby, jakby zrezygnowane nie myślę zrezygnowało nadało mniejsze znaczenie właśnie misją antyterrorystycznym interwencją itd. temu co rozumiemy jako zarządzanie kryzysowe no właśnie no walka z terroryzmem, a więc to to w ostatniej dekadzie się po prostu samodzielnie rozładowało można powiedzieć pokonany został IT znana na nas w Syrii Iraku talibowie wzięli władzę w Afganistanie misja to są te wydarzenia, których o, których wspomniałem NATO przygotowywało się chociażby w postaci takiego namysłu intelektualnego jeszcze w ubiegłym roku powstał raport NATO 2030 grupy mędrców, który pokazywał m.in. bardzo mocno akcentował taką odporność demokratyczną 33 też fundamenty demokratyczne Sojuszu, które powinny na nowo scalać cały tzw. zagrożenie chińskiej czy też wyzwanie chińskie, które jest głównie wyzwaniem jest dla 1 najważniejszego, ale jednak 1 państwa natowskiego czy dla Ameryki stało się coraz silniejszym, jakby impulsem do tego, żeby w Chinach również rozmawiać również w kontekście całego Sojuszu takie było podejście na ubiegłoroczne przynajmniej do nowego konceptu oczywiście wojna w Ukrainie niezwykle istotnie zmieniła kalendarz natowski i przygotowania do tego szczytu, bo przecież warto pamiętać, że niemalże natychmiast rozpocząć po napaści Rosji na Ukrainę odbył się taki no mi niszczy można powiedzieć wirtualny jeszcze przywódców państw członkowskich to też był szczyt to też był szczyt natowski takie niezapowiedziane oczywiście ekstraordynaryjny jeśli chodzi w związku z sytuacją sytuacją wojenną i wojna w Ukrainie napaść Rosji postawa Rosji przywróciła absolutnie znaczenie no tego, o czym już wiedziano, że powinno być czy lato powinno być, a teraz unaoczniła się od osób zostało jako Sojusz, który miał zapobiegać wojnom w Europie prawda przede wszystkim jako Sojusz anty sowiecki anty anty radziecki to był ten ten jego oryginalna oryginalna myśl która, która stała za założeniem w ogóle Sojuszu więc, więc zdecydowanie będzie to wojna Ukraina oczywiście Sojusz będzie przygotować też przygotowuje swoją swoją koncepcję strategiczną do ogłoszenia na w czerwcu jeszcze w tym te w przyszłym w przyszłym tygodniu nie do końca wiemy, jakie są jak wygląda przebieg prac nad tymi są jednak jednak są ustalenia z tego co ja się orientuje co myśmy z rynku jako ratujemy się w polityce Insert to wyż dokręcanie szczegółów dopisywanie uszczegóławia nie sformułowań w tym koncepcie trwa wciąż jeszcze tak jak dzisiaj rozmawiamy w czwartek wciąż trwają trwają negocjacje nad treścią tego konceptu pojawiają się usuwane są z niego różne propozycje, które jeszcze kilka tygodni temu wydawały się oczywiste bardzo ciekawi mnie los sformułowań dotyczących współpracy z Rosją to znaczy czy myśmy spodziewali się Europa Środkowa spodziewała się w wydatkach NATO wypowie tzw. akt stanowiący 90 tego siódmego roku, czyli porozumienie natowską rosyjskie regulujące współpracę dyplomatyczną również wojskową pewnego stopnia pomiędzy Rosją i NATO, która miała służyć takiemu oswajaniu Rosji miała pokazywać Rosjanom, że NATO również przez to, że Rosjanie swoje przedstawicielstwo Brukseli przy kwaterze głównej pokazywać Rosjanom, że nie jesteśmy agresywnym taktem itd. że nie zagraża Rosji miało tak jakby przybliżać może nie, tyle że Bóg taka fantazja o wstąpieniu Rosji NATO w latach dziewięćdziesiątych jeszcze na to oczy mieszkańców jako współpracę itd. my spodziewaliśmy się spodziewamy się mieliśmy nadzieję czy my mówimy o Polakach pewnie ME w państwach tzw. flanki wschodniej jednak zostanie wywody wypowiedziany z tego co się ja przynajmniej montuje taki taki krok nie nastąpi raczej wśród sojuszników istnieje przekonanie, że lepiej pominąć po prostu milczeniem relacje z Rosją może nie pominąć milczeniem relacje z Rosją, ale ten fragment o akcie stanowiącym po to, że, kiedy przyjdzie czas układania na nowo relacji z Rosją po Putinie np. prawda po, żeby odmrozić szyby to myślę to zresztą, jakby mieć bazę do dołożenia innego innej innej Formuły współpracy, ale też oparty na nas bać nas na na współpracy ani na startowanie w startowaniu od zera z tego co się orientuję również w tych tych dramatach, które w tych propozycjach, które konceptu, które są, które są opisywane no właśnie trwa ich do szlifowania w Brukseli jeszcze Rosji będzie poświęcone tyle samo miejsca co co co Chinom co jest interesującym można powiedzieć objawem właśnie stanu dyskusji w tej chwili to zobaczy, jaki będzie oczywiście efekt efekt końcowy, jaki będzie ostateczny kształt tego tego tego konceptu przede wszystkim dla nas bardzo ważne by było i to zostanie spełnione można powiedzieć czy powrót do obrony kolektywnej, czyli powrót do podniesienia tego aspektu obrony całości terytorium państw państw członkowskich przed inwazją zewnętrzną, czyli oczywiście mówimy tutaj o inwazji o możliwość inwazji rosyjskiej, która przecież w ostatnich dniach została znowu podniesiona niepokojąco w związku z sytuacją wokół Kaliningradu i komórkami rosyjskimi domagającymi się przywrócenia linii kolejowej między między między Kaliningradem, a Białorusią no właśnie kolejne takie oczekiwanie przejmie w naszej części Europy było takie noże będziemy mieli do czynienia z dalszym wzmacnianiem tej wschodniej flanki NATO mówiło się o tym wiecznym postulacie stałych unijne stałych natowskich baz amerykańskich baz z Europy wschodniej czy coś z tego będzie nasza to jest to jest no właśnie czy będzie szczyt rozczarowań dla nas czy raczej szczytny natowskiej spójności to wciąż jeszcze musimy na to poczekać kilka dni przynajmniej natomiast wydaje się, że myślenie sojuszniczej to raczej w zachowaniu tego co już jest mamy w tej chwili 4 grupy batalionowe bojowy grupy batalionowej NATO w 1 w rejonie Europy Środkowej rozmieszczane tam w okresie po szczycie w Warszawie tak naprawdę po 2016 roku spodziewaliśmy się czy chcieliśmy Polska i inne państwa Europy wschodniej chciałyby to były brygadą owe grupy bojowe, czyli takie, które byłyby większe można przecież żołnierze około 34 tysięcy żołnierzy więcej w każdej z tych grup, ale symbolicznie ważne, że to są, jakby oddziały takie wyższego rzędu no są związki taktyczne które, które batalion jest pododdziałem no brygada można powiedzieć jest to, że związek taktyczny nieco nieco bardziej istotny jeśli chodzi o zastosowanie wojskowe zdaje się, że nie uzyskamy takiego takiego kroku, ponieważ sojusznicy tłumaczą jest to można nawet przyp odrzuci się emocje odrzuciwszy pewnego rodzaju no w historyczne również uwarunkowania tej Europy Środkowej jest to tłumaczenie, dlaczego tak się, dlaczego tak na taki krok nie rysowana jest zasadne Otóż sojusznicy zachodni mówią, że po pierwsze, Rosja nie jest w stanie dokonać napaści na NATO przy posiadanym naszych widzimy jak jest stan armii rosyjskiej w Ukrainie nie jest stan stan armii pozwalający na na starcie wojskowe z dobrze przygotowanym jednak sojuszem to po pierwsze, Mn po drugie, doświadczenie ukraińskie uczy nas, że Rosja, aby dokonać inwazji nawet poważniejszej takiej, jaką się wydawało, że prowadzi od 24lutego no musi jednak przygotowywać się na do niej długo i w sposób oczywisty to dokładnie, o czym widoczny przez satelity przez samoloty obserwacyjne zatem myślenie taki skok jeśli Rosja chciała najechać, na które państwo członkom państwa członkowskich to zdążymy z ze wzmocnieniem i uzupełnieniem sił obronnych na tym na tym terytorium i po trzecie argument ekonomiczny, ale też argument wojskowy to znaczy utrzymywanie dużych jednostek stałych w polu no bo nie ma infrastruktury jeszcze w Polsce państwa bałtyckie, które byłyby pozwalałyby np. żołnierzom razem z rodzinami zamieszkali itd. tak dali, więc takim ćwiczebne no poligon nowym trybie jest po prostu nieopłacalne ekonomicznie, ale też zużywa siły, które są zaangażowane w tego rodzaju tego rodzaju ćwiczenie, więc zdaje się, że pozostaniemy przy poziomie tak z tych grup batalionowych być może wzmocnionych jak tam dodatkowych setki żołnierzy być może nie ani, ale nie tysiące no i i z 1 strony jest to pewien zawód polityczny, który Europa Środkowa Polska przede wszystkim wyraża poniesie tego koszty polityczne tego zawodu natomiast z wojskowego ekonomicznego takiego historia czystą technologię wojskową technologię organizacji wojska jest to zabieg zrozumiały, jakie jesteśmy przy takich jak i technicznych militarnych kwestiach to może jeszcze, zbliżając się do końca pytam no oto determinacji jeśli chodzi o dostarczanie broni Ukrainie czy my zdążamy z tą bronią widać było teraz decyzja Amerykanów o High Marsa już ogłoszono widać, że tam pojawiają się to są informacje o tym, że już broni się pojawia czy wystarczająco szybko tej broni dostarczamy ich wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście Ukraińcy mogli się najpierw obronić, a potem spróbować tę wojnę wygrać dostarczaniem broni to jedno przygotowanie artylerzystów do jej użycia ukraińskiej stażystów to drugie, a jeszcze trzecie, o czym wszyscy zapominają logistyka jest kręgosłupem marni to znaczy logistyka w tym sensie polegająca na tym, że armaty się psują zużywają się lufy się po prostu zużywają koła się psują silniki zepsują tak dali tyle chodzi o to, żeby utrzymać ten sprzęt mechanicy muszą nauczyć się budowy, a Marsa budowy haubicy budowy każdego z tych bardzo nowoczesnych środków środków rażenia, które w, które Ukraina otrzymuje to jest największy problem w tej chwili w szybkim przemodelowania armii ukraińskiej typu takiego sowieckiego na typ natowski nie tylko chodziła amunicji chodzi wszystkim oto od zdolności mechaników do do naprawiania tego sprzętu to jest największy hamulcowy tak naprawdę dostarczania dostarczania pomocy nie sądzę, żeby to była jakaś opór polityczny zna już bardzo to, żeby upraszczać, że z zachód zawodzi Ukrainy, bo nie dostarcza marszu itd. to jest czy jestem jestem przekonany że, że akurat te przyczyny wojskowo techniczne logistyczne są tutaj największą największą blokad blokadą widzimy też, że państwa z raczej deklaratywnie oferują dodatkową broń niedawno podczas wizyty 3 przy 4 przywódców zasadzie, czyli inny Macrona premiera takiego kanclerza Scholza plus prezydenta ani SA ma Emmanuel Macron zadeklarował dodatkową dodatkowe wyposażenie Cezary, czyli też również Hobbit Sarmaty francuskie więc, jakby ten ten sprzęt deklaratywnie idzie natomiast politycznie nie da się prześcignąć tego aspektu wojskowo logistyczną mechanicznym mechanicznego po prostu to jest to największa przeszkoda tak naprawdę w tym żeby, żeby Ukraina szybko dostała tę broń, a pierwsze sygnały o tym skuteczności tej broni już zaczynają do nas docierać no z tych otwartych źródeł społecznościowy, który przez, którą obserwujemy tę wojnę w ogóle samego początku widać, że są to uderzenia wciąż jeszcze sporadyczne, ale celne i Ian i szkodzące Rosjanom czego, czego oczywiście Ukraińcom jak najmocniej życzymy jakieś taka płyta bajki wśród serdecznych przyjaciół psy Zająca zjedli, ale to nie jest bajką Ukrainie, ale to nie jest właśnie dowiedziałem zapytać najdalej na Ukrainie czy, bo tutaj w zasadzie, gdyby decydujące o tym czy nam się powiodło jako Zachodowi pomoc Ukrainie czy nie będzie wynik tej wojny, jakie masz na koniec takie wrażenie czy my jako zachód Unia na to pojedyncze kraje stolice nadążamy czy nie nadążamy za rozwojem wypadków robimy wystarczająco dużo dla Ukrainie dla Ukrainy, żeby ona mogła to wojna w wystarczającym stopniu zagrać muszę wykonać z filozoficzną cywilizacyjny wstęp spodziewamy się, żyjąc w epoce mediów społecznościowych mediów wszędobylskich szybkich mediów spodziewamy się to będzie tu i teraz nastąpi wygrana ukraińska niestety oni tak nie tak się to odbywać starałem się wytłumaczyć tobie państwu nowa tych niuansach chociażby technologicznych związanych z przekazywaniem tej broni politycznie uważam decyzję o przyznaniu kandydatury unijnej tak wracając z początku naszej rozmowy za fundamentalnie ważną dla Europy fundamentalnie ważną dla Ukrainy i fundamentalnie ważne również dla Rosji, której nie udało się tego strategicznego przełomu dokonał, czyli nie udało się zaprzeczyć ukraińskim ambicją i temu ciążenia ku Zachodowi tutaj mamy Unię zbliży wsparcie wojskowe NATO-wskie czy czy może nie tyle samego służby są już jako taki nie wspiera poza może wywiadem po jakimś zdolnościami logistycznymi nie wspiera Ukrainę państwa członków państwa członkowskie wspierają jak jak najmocniej, ale tak, jakby to mówimy myślimy nad mówimy Ameryka Polska wielka Brytania itd. tutaj to nie zostanie zaprzepaszczone nie zostanie zahamowany w żaden sposób podlega to oczywistym ograniczeniem tych właśnie, które wymieniłem natomiast ja nie widzę tutaj tak tak politycznie tak bardziej strategicznego jakiegoś wycofania się Zachodu z chęci pomagania Ukrainie czy jakiś wielkich pęknięć pęknięcia Zachodzie, bo też zachód inwestuje cywilizacyjnie w tę wojnę i jem ich chyba zdaje sobie sprawę zarówno poszczególni przywódcy, jaki jak tak można niestety ta miała mądrość zbiorowa jeśli w ogóle istnieje w tych sojuszach i unijnym i wojskowym natowskim to jednak tam na niechęć do przegranej tego co się już postawiło w tym starciu cywilizacyjnym z Rosją jest jest jest jest duża pozostaje nam wierzyć w to mądrość zbiorową Zachodu zobaczymy jak będzie dalej w najbliższych dniach tuż przed nami szczyt NATO moim gościem był Piotr Łukasiewicz z polityki są bardzo dziękuję dziękuję w już zapraszam państwa na kolejny podcast tygodnika polityka temat tygodnia już za tydzień dziękuję i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: TYGODNIK POLITYKA "TEMAT TYGODNIA"

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA