REKLAMA

"System wydał fortunę, aby go złamać". Sprawa Adama z reportażu "Siedem okaleczeń"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-06-25 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w poranku wracamy do historii 19 letniego Adama niewinnej osoby de facto skazanej na zamknięcie bezterminowe w DPS-ie tę historię przedstawił w reportażu 7 okaleczenia Michał Janczura znajdą państwo ten reportaż na tokfm PL w naszej aplikacji TOK FM jest to reportaż dźwiękowy z nami jest pan prof. Paweł Kubicki dzień dobry dzień szkoła główna handlowa w Warszawie socjolog ekonomista zajmujący się polityką publiczną wobec osób z niepełnosprawnościami seniorów ja Rozwiń » spróbuję teraz streścić historię Adama Cieś nie jest proste rzeczy skomplikowana urodził się jako osoba interes seksualna lekarze w cudzysłowie wybrali mu płeć przeprowadzono u niego zabieg operacyjny mając 13 miesięcy stał się Adrianną, ale okazało się, że to był błąd lekarze Adam czuje się inaczej jest mężczyzną po prostu rodzice się nim zajmować się nie mogli ojciec nie żyje Adam przenoszone były placówki do placówki, ale co odkrył Michał Janczura, zbierając ze skrawków jego historia w zasadzie nigdy go nieleczona systematycznie nie poddawano takie jak należy terapii hormonalnej przez 20 lat nigdy nie był poddany gruntownej diagnozy nie wiadomo czy niektóre jego zachowania wynikają z niepełnosprawności intelektualnej w niektórych opiniach ma opisano niepełnosprawność intelektualną winnych nie no właśnie wynikają z niepełnosprawności czy zaburzonego rozwoju, czego można było uniknąć podawano mu leki za to silne bardzo zasilane teraz jest ubezwłasnowolniony i zamknięte w oddalonym od miasta DPS-ie to za dużo jak na 1 osobę Adam ciągle ma wolę walki chęć do wolności opowiada Michałowi czuł, że tutaj nie ma pytania, ale tak to jest najbardziej zadziwiające, że jeszcze się chce mimo 19 lat próby złamania AK to i jesteś w cudzysłowie największy problem systemu, który mimo tylu nakładów jeszcze go nie złamał i mimo w czekających nakładów w być może jeszcze wiele lat będzie wydawał fortunę poza, żeby go złamać, żeby był przysłowiową pałeczkę, czyli grzecznie przesiedział nawet kilkadziesiąt lat do końca swojego życia w DPS-ie mająca w kosztach zaniechaniach pomożemy mówi tutaj co będziemy płacili ponad 1 000 000zł po to, żeby zniszczyć życie duża, ale co znaczy, że system to co o tym jest czy systemowi zależy ja jestem od niej jestem trochę socjalistom, czyli Chybie instytucje które, żeby działać potrzebują średnio ogarniętych średnio dobrych ludzi, a nie bohaterów, które chce w związku z tym mówiąc o systemie mówimy o pewnych rozwiązaniach systemowych i pewnej i w przebiegu życia można na to spojrzeć na jego życie na taką trajektorię upadku, bo cały czas spada aż do śmierci aż do zniszczenia, których pycha raczej w i punktach zwrotnych no właśnie ten mityczny system w postaci ludzie, ale za tym systemem i ludźmi stoją ustawy stoi polityka społeczna mógłby zainterweniować ba nawet są miejsca, w których właśnie mógłby, ale nie musiał one są pomijane od jeszcze przed urodzeniem wsparcia matki potem tuż po urodzeniu w mamy w przesłankach bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czyli pomoc tej matce w wychowywaniu opiece nad dzieckiem matka jest chora psychiatrycznej w tym momencie stan jest poważny tak, ale właśnie o tym mówiłem, że jeszcze przed jedzeniem, a nawet po wsparcie psychiatryczne dzienne z, zwłaszcza jeszcze 20 lat temu, bo jeszcze bardziej jeszcze większym jednorożce niż teraz co nie jest także ona jest ciężkim stanie to musiała być w ciężkim stad pytania jak ta terapia leczenie przebiegało to mamy dopiero sam początek narodzin potem mamy kolejny punkt zwrotny systemowy, czyli pieczę zastępczą, dlaczego trafił do instytucjonalnej, a nie rodzinnej czy ta niepełnosprawność intelektualna co jest niepełnosprawność jak film w badaniach chociażby z Akademii pedagogiki specjalnej wychodzi że, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim to jeszcze pogranicze normy i efekt zaniedbań tak naprawdę wychowawczo rozwojowych czyli gdzie jest ta niepełnosprawność, gdzie jest zaniedbanie pewnie wymagałoby dalej jak nas też szczerze mówiąc w Adamsa wypowiada się w reportażu bardzo rozsądnie coraz sądy czy Grecja czy poradzicie normy, jeżeli cokolwiek lub pewne obszary zarządzania swoim życiem, które należałoby wytrenować, ale mamy dopiero trzecie jak, czyli piecza instytucjonalna zamiast dziedziny w tej pieczy instytucjonalnej też wsparciem mogą być lepsze potem edukację wyszło specjalna może włączające mamy cały czas co jest trudniejsze tzw. inne sekcje należności, czyli krzyżowanie się różnych pól dyskryminacji, że może 1 pojedynczo by sobie łatwiej poradzą na tutaj mamy 2 czy jest Adamem uważanym za Dejana dzieckiem z tomu dziecka, które jednocześnie ma różne w cudzysłowie zaburzenia wszystko naraz dałoby się mamy jego życie do pełnoletności i mamy przecież mechanizm, który powinien zadziałać na etapie CSI przejścia z 1 etapu do drugiego, czyli usamodzielnianie się tu też nie jest także trzeba było dać pieniądze wystawić walizka zaś 24000 na drogę i na nowo ze wskazań życiowych, a sam projekty i są możliwości, żeby to było mieszkanie treningowe mieszkania adaptacyjne z pewnym nadzorem z przejściem w dorosłość ba teraz jest dojazd czemu został w pełni ubezwłasnowolnia Jan czemu nie zastosowana w swoją przejściowych tutaj też w ogóle skandal ogólnopolski czemu jeszcze mamy instytucję całkowitego ubezwłasnowolnienia rozdawano na po ile za nas postulowanej od lat wspomaganego podejmowania decyzji nawet w obecnym stanie mieszkanie treningowe z bardziej intensywnym wsparciem czy nie z godziny dziennie, ale kilka nawet kilkunastu, które było stopniowo wycofywane z dobrze ustawioną terapię lekową i przejściu do mieszkania wspomaganego z okazjonalnym nadzorem czy te wszystkie rozwiązania są no to co chodzi w no i tu dochodzimy do ulubionego takiego, że można, ale nie ma obowiązku tak naprawdę jedyny obowiązek na trwałe wpisane i dobrze finansowane to jest zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej miejsce w domu pomocy społecznej nareszcie musi albo zakładzie w instytucji zamknięte instytucje już istnieją i są będą wszystkie pozostałe opcje mogą być stosowane w miarę możliwości samorządu dostępnych środków nie mamy ich na sztywno brzydko mówiąc zapisanych też jako rozwiązanie pierwszego wyboru, czyli jak mieszka w gminie, gdzie jakaś organizacja pozarządowa byto zjawiła to może mu się poszczęściło swoją drogą we Wrocławiu to jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy mamy Annę Sawicką protesty, które w tej chwili zbierana hostel, żeby jego wyposażenie wyremontować, gdzie takie dzieci mogłyby spokojnie wspomaganie wychodzić różnych traum i później być w cudzysłowie przerzucane do mniej kosztownych zmniejszą wsparcie mieszkańców Organek, który wciąż jest na lekarstwo w większości są finansowane z projektów i tutaj mówimy z powiatem o systemie, czyli o ustawach rozporządzeniach pewnym obowiązku finansowania wskazanie, kto ca finansuje i pewnym graniu kosztami znaczące Pesy już sam i każdy ma budżet nie są tanie, bo w tej chwili mamy od niecałych 4000 najtańszych głównie niepublicznych do około 66 kół w przypadku osób ze zmianami elementy wnętrz mi i to będzie rosnąć miesięcznie na masowe na dodatek kach jest stawka, które nie pozwala na dobę wsparcie pracownicy DPS-ów mają skandalicznie niskie stawki, jeżeli chodzi o poziom ich pracy poziom wypalenia poziom obowiązków co także nie ma czy także przekłada się na możliwości wsparcia w tym DPS-ie, gdybyśmy i tu wracam do początku, czyli kosztów zaniechania jak sobie policzyliśmy ile zainwestowaliśmy zniszczenie życia Adama to jest dobre kilka tysięcy miesięcznych jak po roku będziemy jeszcze inwestowali dokładnie tyle po to, żeby go nieszczęśliwi sieć mieszkanie treningowe z intensywnym wsparciem może nawet dochodzi do kilkunastu tysięcy, gdybyśmy tam non stop sadzi licea autów, ale potem może gwałtownie spaść do połowy tych 5 od 1000, jeżeli byśmy mówili, a nawet mieszkaniu jedynce często mówimy o sytuacji, w której są to oddzielne pokoje zmieni kuchnię i wspólną przestrzenią, czyli tak naprawdę są jeszcze tańsze w utrzymaniu i to nie jest sytuacja, w której on będąc sprawny fizycznie potrzebuje dwudziesto i 4 godzinnego nadzorują i wsparcia do dobra to skoro są te opcje i one są jak pan mówi opcjami, że można to zrobić, ale nie ma takiego obowiązku DPS są jak pan mówi do DPS musi się znaleźć miejsce to co trzeba zrobić po prostu zlikwidować DPS-y chodzenie całkiem dodać więcej tych obowiązków, bo to ręce opadają się tego czy zmierzenie mówimy o krótkoterminowej politycy, a nawet długoterminowej DPS-ów nie likwidujemy czy to nie jest perspektywa tak naprawdę należałoby co jest najazd mniejsze i najłatwiejsze zmienić ustawę i wprowadzić obowiązek stosowania innych rozwiązań i wskazać, kto je finansuje i kto jest za nieodpowiedzialne, bo mam wrażenie, że w życiu Adama było także odpowiedzialnej za niego była rozmyta i że nikt nie wziął po prostu na siebie a dlaczego miałby wziąć skoro ma gwarancję wyzwania, a nie ma gwarancji wsparcia na tym polega cała jedność także rodziców dzieci z niepełnosprawnościami wielu organizacji pozarządowych, które np. biorą coś na siebie, ale mają tylko finansowany kazały cała reszta jest np. tak jak dzienne domy wsparcia to mogę się powołać na Monikę CEZ link i aktywności dla artystów albo farmy życia, bo wiele innych placówek one cały czas balansuje na krawędzi finansowania i na bardzo dużym wkładzie swojego życia rodziców oni muszą wziąć z o całą na siebie, ale tutaj nikt nie musi i tutaj wchodzimy jednak jednych co musi być to odwołujemy się do bezosobowego systemu, czyli trzeba zmienić ustawę wpisać się pewne rzeczy jako obowiązkowe to nie jest z kolei coś co wydaje się nie do zrobienia dla polityków oni to wiedzą, że trzeba tak zrobić związanie są pilotowane za pieniądze unijne od dobrych kilkunastu lat od 2010 jako małe konwencja prawa osób niepełnosprawnych mamy komentarz do 5 niezależne życiowo, czyli art. 19 konwencji w mamy kilka dobrych pilotaże za sobą i mamy pilotaże w trakcie realizacji tutaj mówimy o idealnie tzw. ponadpartyjnej mobilizacji, w której nie widać, które nie widać w ogóle aktywności w tym obszarze nie widać to jest jeszcze inne, bo ów mówimy o lokalnych strukturach, dla których takie całodobowe ośrodki są cenne, czyli tak naprawdę politycznie to nie jest bardzo opłacalna sprawach, dlaczego sosen, ponieważ są jednym z większych miejsc pracy w wielu gminach, ponieważ jest to szereg różnych powiązań instytucji publicznych na danym terenie i aktywistów politycznych na danym terenie uderzamy samorząd, który też jest kwestia finansowania państwa samorządu, czyli na tym zależy osobom wykluczonym przede wszystkim, które nie mają siły przebicia, a Adam ciągle walczy krótko bardzo na koniec on państwo szansy życiu da się coś zrobić ma ma na nawet miasto Wrocław może właśnie dofinansować jednostkowo Jagnę nazwiska i wyciągnąć Kinga czy na sobie poradzi nie wiem, ale może ujmować, ale znowu będzie jednostkowe wyciągania mówimy, odwołując się znowu do systemu o stworzeniu rozwiązań masowych automatycznych ze średniej jakości samorządowcami pracownikami kadrami, którzy mają co zrobić nawet w kieszeniach, żeby nie było reportażu reportażu w Ross tak jest dziękuję bardzo, te analizy prof. Paweł Kubicki szkoła główna handlowa w Warszawie reportaż 7 okaleczenia Michała Janczury znajdą państwo na tokfm PL w naszej aplikacji ósma 37 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA