REKLAMA

"Pracodawcy nielegalnie zwalniają chronionych związkowców. Zanim dojdzie do wyroku działacze są zablokowani"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-06-26 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 7 zaczynamy drugą godzinę niedzielnego poranka jutro w Warszawie manifestacja zorganizowana przez 3 związki zawodowe pod hasłem nie dla powszechnej praktyki zwalniania z pracy chronionych działaczek i działaczy związkowych, a ze mną Weronika Parafianowicz inicjatywa pracownicza dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu postulat protestu jest taki, aby zakończyć bezkarność pracodawców trzeba zmienić prawo sąd powinien mieć możliwość nałożenia na pracodawcę Rozwiń » obowiązku dalszego zatrudnienia reprezentanta związkowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania czy teraz ta ochrona dla związkowców jest niewystarczająca, bo związkowcy podlegają szczególnej ochronie w takich sytuacjach tak właśnie znajdujemy się takiej paradoksalnej sytuacji z 1 strony mamy już przepisy, które wydawałoby się, że taką ochronę zapewniają powinny wystarczać nam, żeby prowadzić naszą działalność związkową praktyka jednak pokazuje, że pracodawcy bardzo często sięgają po nielegalne środki zwalniają zwalniają z chronionych związkowców związkowcy nie, a następnie czekają po prostu na wynik sądu w czasie, którego ci osoby nie mają dostępu do pracy nie mają zabezpieczonego zabezpieczonej możliwości pracowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, w czym de facto paraliżują działalność związku na długie na długi czas często na długie lata, bo tyle mniej więcej trwają, a trwają obecnie takie sprawy w sądzie, więc naszym tutaj postulatem jest dodatkowe wzmocnienie tych przepisów, które już są w zasadzie takiego wprowadzenia takich zapisów, które umożliwiłyby po prostu realizacja już istniejących zapisów to znaczy wprowadzenie przepisów zobowiązujących co sąd zabezpieczenia tego roszczenia pracowników do możliwości dalszego wykonywania pracy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pracy to jest bardzo ważne, ponieważ w czasie, kiedy taka osoba zwolniona chroniony związkowiec osoba reprezentująca związek przed pracodawcą nie ma nie ma dostępu do pracy to bardzo utrudnia działalność związkową często takie zwolnienia dzieją się np. trakcja rozpoczęła tuż po rozpoczęciu prób zbiorowego proces zbiorowego tak czy innych niż skład konfliktem z pracodawcą to bardzo utrudnia prowadzenie tego działania przy pozostałych związkowców najpewniej też jest takim efektem mrożącym dla innych pracowników, czyli innych związkowców prawda tak bardzo bardzo to oczywiście po pierwsze, MR z blokuje działania działania komisji, ale też bardzo ważne jest takim działaniu bardzo rozpraszające oraz pozostałe osoby pozostały pracowników pracownice każdy zawahał się 2× czy przystąpić do komisji widzących konsekwencje mogą spotkać osoby, które są szczególnie zaangażowane w działalność związkową, które muszą chodzić na spotkania z pracodawcą w sprawie poprawy chociażby warunków pracy w sprawie konsultacji regulaminu pracy wynagrodzeń tak czy jakichś negocjacji podwyżka to rzeczywiście przy obecnej sytuacji, kiedy mamy tak niski stopień uzwiązkowienia w Polsce każdy taki ruch, który jeszcze zniechęca osoby przystąpi pytania do związków albo wykładania komisji w swoim zakładzie pracy jest bardzo bardzo destruktywne dla ogólnego obrazu uzwiązkowienia rynku pracy w Polsce w opisie wydarzenia zmieniają państwo o 8 chyba sprawcy takich ostatnich spraw, których związkowcy zostali bezprawnie zwolnieni z pracy mogą państwo kojarzyć się przypadki też z anteny Radia TOK FM, bo o nich wielokrotnie mówiliśmy np. o Amazonii, gdzie z pracy zwolniono Magdy Malinowską Mbanku, gdzie Mariusz ławnik straci pracę Zatorze poinformował w ogóle o tym, że taki związek zawodowy to powstał w ZUS-ie też ostatnio, gdzie zwolnienie dyscyplinarne otrzymała Ilona Garczyńska, która reprezentowała komisję związkowej alternatywy co te sprawy mają ze sobą wspólnego właśnie, jaka jest taka podstawa, której państwo jest się porównują, że to jest w 100 tendencja w działaniu w działaniu pracodawców w kontekście związkowców tak dostrzegamy już pewne wzory wspólne dla tych różnych spraw często te sprawy łączy to, że one są zaczynają się w ogóle takiego od próby w ogóle zablokowanie działalności związkowej to znaczy często jest taki pierwszy pierwszego roku jest to, że szybko pracodawca w ogóle utrudnia założenie komisji uznanie legalności stara jak najdłużej przedłużyć ten proces, a jeszcze, gdy w końcu to legalny zostaje uznana nad drugim krokiem jest często właśnie z właśnie zwolnienie chronionego chronionego związkowca często pod prąd pod bardzo błahymi pretekstami związanymi chociażby właśnie z poinformowaniem pracowników pracownicy w ogóle komisja taka w zakładzie pracy działa minister tak taki pierwszy powiedziałabym tutaj dostrzegalny wzór drugi jest taki, że często tymi osobami zwolnionymi są te, które właśnie właśnie są zaangażowane bądź wspór zbiorowy, który właśnie w tym momencie mniej więcej zaczyna, kiedy dochodzi do zwolnienia bądź otwarcie krytykują jakieś praktyki pracodawca doprowadza problematyczne wiadomo tak, tak więc gen w zasadzie widać bardzo jasno, że to są bardzo takie działania podejmowane po to, żeby po bardzo gwałtownie ukrócić jakieś działania, które po prostu z punktu widzenia pracodawcy są utrudniają działanie, ponieważ ktoś nagle znajdzie się w tej całej organizacji która, która walczy o lepsze warunki pracy o bezpieczeństwo również pracy tak to bardzo ważne, że takie takie, jakie szykany spotykają też osoby na stanowisku społecznych inspektorów bezpieczeństwa, czyli GC czyni, czyli z de facto sprawdzające jak się ma wypełnianie po prostu warunków BHP w zakładzie pracy tak jak walczący nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale po prostu bezpieczeństwo pracy i a czy któryś z tych przypadków, o których państwo piszecie wspominacie przy opisie swojego protestu w opisie jutrzejszej demonstracji czy któryś z nich miał jakiś finał to znaczy, w których pracodawców muszą przed przywrócić osobę do pracy została ona nielegalnie zwolniona tak orzekł już sąd czy te wszystkie wszystkie przypadki są w procesie UE tak większość przypadków to są sprawy z ostatnich miesięcy i tak jak mówią one są ciągle w trakcie w trakcie dosłownie teraz teraz związkowcy związkowcy często mieli za sobą jakieś kolejne kolejne rozprawy i często może potrwać dłuższy i dłuższy czas natomiast taka też praktyka dotychczasowe, bo też potem takie przypadki zdarzają się od lat prawda nie tylko niestety kwestia ostatnich miesięcy pokazują, że generalnie sądy nakazują przywrócenie do pracy tych tych osób i i w niektórych przypadkach udaje się przez ten czas też utrzymać działalność związkową no ale dla wielu mniejszych komisji, zwłaszcza te te przedłużające się procesu czasem w Polsce kilka lat sprawia, że taki pracownik wraca już trochę innego zakładu pracy prawda jest różna inna dynamika od początku pewne pewne działania podejmować i dla wielu osób w Polskim procesie długi też ten powrót może być inny zupełnie ich tak tylko potem takie za takie zaangażowanie może być trochę mniejsze tak to też bywa też dramat przejście przez przez taki czy taki proces, ale chciałbym podkreślić, że na ogół są też przyznają rację pracownikom także tutaj ten, że tutaj największym problemem tak, aby czas trwania tego tego procesu i to, że w tym czasie rzeczywiście pracownik może do zakładu pracy nawet chodzić tak jak pani mówi te przypadki są głównie pochodzą z ostatnich kilku miesięcy też w ciągu ostatnich kilku miesięcy mówiliśmy naszej antenie o tym, że panuje w Polsce pewne wzmożenie strajkowe takie wzmożenie związkowe to znaczy mieliśmy chociażby głośny strajk w solarisie, ale też inne również w Maroku np. w zeszłym roku w czy to, że tych przypadków jest więcej to jest taka zasada akcja reakcja to znaczy związki związku związki zawodowe już rosną w siłę WI się wypowiadać próbują walczyć o swoje prawa, więc pracodawcy próbują, wzywając myślę, że także można tutaj dostrzegać taką taką zależność co więcej można rzeczywiście, ponieważ sięgają też po prostu nielegalne środki można w tym widzieć jakiś taki paniczny po prostu poszukiwanie poszukiwanie rozwiązań ja bym jeszcze 1 rzecz dodała do tego by takich wzorców, które obserwujemy właśnie, jeżeli chodzi o zwolnienia pracowników z pracownic o objętych ochroną, że to są zarówno prywatne firmy zarówno duże międzynarodowe korporacje małe przedsiębiorstwa, ale też bardzo dużo przypadków takie zresztą pani w sektorze publicznym i to jest jeszcze bardziej niepokojąca tendencja, że po prostu uniwersytety szpitale szkoły podstawowe też nie też sięgają po nielegalne środki po to, żeby pozbyć chronionych związkowców, gdyby komuś były bliskie państwa postulaty to gdzie o, której można jutro do państwa dołączyć tak spotykamy się jutro od 12 pod Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo zachęcamy wszystkie soboty mogą w tym czasie z nami, żeby dołączyć okazują Solidarność tak jak my tym protestem też okazać Solidarność pierwsze ze wszystkimi pracownicami pracownikami związkowymi objętymi tą ochroną, ale też pokazać taką Solidarność różnych związków, bo tak jak też tutaj panicznie wspomniała to co jest protest organizowany przez kilka związków, a jest więc, jakby popiera też te postulaty, ponieważ to są to są sytuacje, które dotykają tak naprawdę chyba większości komisji w większości struktur związkowych każda z nich ma jakąś komisję, którą dotknęła taka historia taka sytuacja jeszcze chciałbym podkreślić, że zwalniani związkowcy z polską, czyli objęcie ochroną to są osoby, które są najbardziej zaangażowane właśnie działania na rzecz poprawy warunków pracy dla wszystkich pracowników pracownic w danym zakładzie pracy generalnie się też działania wpływają na poprawę w ogóle stosunku pracy pewnej kultury też pracy w Polsce, więc myślę, że dla każdej osoby po prostu pracującej to też może być sprawa bliska sercu ważna, więc zachęcamy bardzo do obecności i wyraźnie Solidarności nam na tym proteście jutro dwunastej pod Ministerstwo Sprawiedliwości pod hasłem nie dla powszechnej praktyki zwalniania z pracy chronionych działaczy działaczy związkowych o proteście mówi Weronika Parafianowicz z inicjatywy pracowniczej dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA