REKLAMA

Pracodawca jest jedynym odpowiedzialnym w organizacji za mobbing"

Praca od podstaw
Data emisji:
2022-06-26 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:46 min.
Udostępnij:

Jakie są obowiązki działu HR w kontekście mobbingu? Jak wyglądają dobre procedury chroniące przed mobbingiem? Jak wesprzeć ofiary? Skąd takie przyzwolenie na mobbing? I jak odróżnić obiektywną ocenę pracy pracownika od mobbingu? Zuzanna Piechowicz rozmawia z Moniką Smulewicz, specjalistką HR, autorką bloga HR na szpilkach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest audycja praca od podstaw przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz razem ze mną jest Monika SMÓL lewicy dzień dobry dzień dobry specjalistka do spraw HR autorka bloga Harnaś kilka zapraszam państwa na tego bloga tam wiele ciekawych tekstów dotyczących naszych miejsc pracy tego jakich funkcjonujemy, a tematem dzisiejszego programu dzisiejszy całej pracy od podstaw jest mobbing to jak z mobbingiem sobie radzić co można zrobić, kiedy doświadczamy mobbingu oraz jak organizacje mogą Rozwiń » sobie radzić z mobbingiem to ja chciał na początku panią zapytać czy z pani perspektywy osoby, która zajmuje się HRM specyfiką do spraw tej tematyki czy jest jakiś stadium pośrednie między doświadczeniem mobbingu pójściem do sądu czy jednak możemy szukać warto szukać jakiegoś wsparcia w ramach organizacji i zawsze uważam, że sąd jest takim rozstrzygnięciem ostatecznym, czyli do sądu idziemy wtedy, kiedy wszystkie kroki, które podjęliśmy przed zawodzą czy nie jesteśmy w stanie uzyskać jakiegoś efektu jesteśmy w stanie od pracodawcy wyegzekwować określonego rodzaju działań nie jesteśmy w stanie powstrzymać mobbera, ale generalnie będzie dotyczyło wszystkich sytuacji nie tylko mobbingu również innych takich powiedziałabym konfliktów na linii pracodawca pracownik czy pracownik menedżer, że jednak sąd dla mnie zawsze jest takim ostatecznym rozwiązaniem ja też mam takie przeświadczenie jako osoba, która już ponad 20 lat zajmuje się HRM, że kiedy spotykamy się z pracownikiem w sądzie to ponosimy porażkę, dlatego że jest tyle innych możliwości jest tyle innych instrumentów narzędzia już tak bardzo mamy rozwinięte i polityki cha RO we taką, która Heroda jest naprawdę bardzo wysoko zakorzeniona w naszym społeczeństwie naszych organizacjach, że jak pójście do sądu jest ostatecznością czy pracownik pracowniczka, którzy doświadczają mobbingu i mówię tutaj szeroko, bo też mam wrażenie, jeżeli chodzi o mobbing zapominamy, że on działa tylko takimi góra-dół, ale jest też poziom mobbing, czyli mobbing koleżeńskiej, ale też ofiarą mobbingu może paść przełożony przełożony ze strony osoby, która jest niżej hierarchii, która jakoś od niej zależy to jest przez nią zarządzana jak sprawdzić czy nasz dział HR to jest ten dział, który nam pomoże, które właściwie nam nie zaszkodzi nie zacznie np. zacierać śladów tego co się dzieje, bo często myślimy o działach HR jako 1 w dziale, który głównie wspiera tych zarządzających tych, którzy są wyżej hierarchy ich wspierać całą organizację wspiera zarząd, a więc może to jest właściwie nasz przeciwnik w tej walce, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie albo właśnie ukaranie kogoś, kto stosuje mobbing ja bym tutaj nie zgodziła się z takim stwierdzeniem, że HR wspiera zarząd, bo dobry HR taki Hardy, który jest harem dojrzałym to jest HR, który jest dla ludzi, a po stronie ludzi mamy pracodawcy menadżerów mamy pracowników, więc HR jest takim punktem czy też powinien być takim punktem w organizacji, który stoi twardo na 2 nogach i obserwuje co się dzieje dookoła jeśli chodzi o kwestie związane ze wsparciem Helu w sytuacjach mobbingu to tu przede wszystkim, że warto też przypomnieć naszym słuchaczom czy w ogóle mobbing jest prawda i kiedy w ogóle pojawił się w Polskim kodeksie pracy zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę o prawnej definicji mobbingu mówimy dopiero od wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo kot w kodeksie pracy mobbing pojawił się dopiero w 2004 roku wcześniej tak jakby nie istniał w naszej przestrzeni prawnej wraz z mobbing oznacza takie działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub skok skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu zastraszaniu pracownika wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodują mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika izolowanie go wyeliminowanie z zespołu współpracowników to tylko powiem, że to wszystko pokazuje, że mobbing to jest przemoc i toteż będę często powtarzać mobbing jest formą psychicznej przemoc tak dokładnie mobbing jest formą psychicznej przemocy absolutnie tak na mobbing musimy w ogóle spojrzeć jak udział w 3 aspektach, bo nie tylko w aspekcie prawnym, ale na mobbing powinniśmy patrzeć w aspekcie psychologicznym i odnowił powinniśmy patrzeć również w aspekcie socjologicznym i teraz rdzą do naszej definicji mobbingu to oni nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mamy w firmie HR ich i takie rzeczy dzieją i firma o tym nie wie czy organizacja o tym nie wie nie jest to zauważalne, bo jeśli mówimy o długotrwałym ciągłym nękaniu pracownika tak, które powoduje zaniżoną samoocenę to nie może być takiej sytuacji, że my mamy w firmach zamknięte oczy klapki na oczy zakładane i udajemy, że nie widzimy co się dzieje dookoła, że mamy pracownika, który częściej chodzi np. na zwolnienie lekarskie pojawiają się zwolnienia psychiatryczne np. pracownika to są takie sygnały, których się po prostu nie da nie zauważyć i obowiązki im HR jest przede wszystkim obserwować, ale obowiązki HR jest również przeciwdziałać, bo to za co odpowiada pracodawca w kwestii mobbingu to musimy zwrócić uwagę również na to, że pracodawca jest jedynym odpowiedzialnym w organizacji za mobbing niezależnie od tego kto się tego mobbingu dopuszczą, więc HR jest oczami uszami pracodawcy i stoi na straży to oczywiście, żeby przeciwdziałać mobbingowi trzeba edukować trzeba różnego rodzaju działania prewencyjne podejmować, żeby takich sytuacji w firmie nie dochodziło, żeby ludziom uświadamiać uzmysławiać w ogóle co się dzieje, ale też uwrażliwić zespół na to, że jeżeli są świadkami mobbingu tak, czyli-li ich obecności inny współpracownik czy przełożony dopuszcza się mobbingu jest modelem w stosunku do innego pracownika współpracownika to zatrudniony w firmie osoby jeśli NATO przymykają oczy to tak naprawdę wszyscy są współodpowiedzialni za tę przemoc, którą pani tak pięknie nazwała my państwo mam poczucie, że opowiada pani też takim świecie tym lepszym świecie pracy miałam takie poczucie, że Polski rynek pracy bardzo niespójne to znaczy mamy coraz więcej firm organizacji, które są bardzo nowoczesne, które mówią o emocjach miejscu pracy o dobrostanie zdrowiu psychicznym, którzy dbają o swoich pracowników swoje pracowniczki wiedząc, że to jest najważniejszy zasób firmy i że ponowna rekrutacja właśnie jakiekolwiek problemy w miejscu pracy takie właśnie relacyjne wpływają na dobrostan atak właśnie na te zwolnienia lekarskie na to jak jesteśmy produktywni, więc jest to tylko kwestia dobrej woli jakieś dobroci tego po prostu kwestia biznesowa, ale jesteś ta druga część i ta druga część teraz bardzo wyraźnie pokazała też po opublikowaniu tekstu o Tomaszu Lisie przez Szymona czeka w portalu WP PL, gdzie część ludzi komentuje mówi tak no szef czasem musi krzyknąć to wyraz zaangażowania nie można być miękkim trzeba być twardym to nie jest przedszkole tutaj nikt nikogo nie przed głaskać po głowie takie przyzwolenie troszeczkę my musimy tutaj jest spojrzeć na to zupełnie inny sposób, bo trzeba rozróżnić mobbing od uprawnienia pracodawcy do stosowania sprawiedliwych obiektywnych kryteriów oceny pracy pracownika, czyli jeśli pracownik nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty to pracodawca ma szereg przełożony ma szereg narzędzi instrumentów do tego, żeby pracownikowi dać informację zwrotną, żeby wspólnie z pracownikiem stworzyć np. jakiś plan naprawczy natomiast absolutnie nie zgodzę się z tym, że można usprawiedliwiać złą pracę pracownika krzykami na pracownika jego poniżanie wyzwiskami do tego służą zupełnie inne rzeczy, jeżeli masz pracownika, który źle pracuje i ten pracownik nie spełnia swojego naczynie wypełnia swoich obowiązków Tomasz pracodawca może przełożony zupełnie inne instrumenty może dać karę upomnienia może dać karę nagany niektórych sytuacjach karę pieniężną może pracownika zwolnić wypowiedzi, ale z umowy o pracę, ale zawsze z zachowaniem no przede wszystkim takich podstawowych zasad współżycia społecznego i to, o czym pani mówi to co się pojawia na tych forach jest troszkę przerażająca, bo to oznacza, że dajemy pewne przyzwolenie jako społeczeństwo na takie zachowanie wspomniała pani w tej sytuacji z redaktorem lisem to jest też taka rzecz, która się pojawia już po raz kolejny w naszej przestrzeni i media po raz kolejny dotknięte są właśnie takimi ani innymi sytuacjami jak popatrzymy sobie w ogóle na to kto najczęściej dopuszcza się mobbingu to są osoby, które mają też takie poczucie bezkarności mają poczucie swojej świetności bezkarności i uważają, że tak naprawdę mogą wszystko i nic im z tego tytułu grozi dlatego, jeżeli zauważamy mówił w miejscu pracy, że jesteśmy HRM to mamy obowiązek też wdrażania różnego rodzaju polityk lobbingowych szkolenia pracowników uświadamiania dziś żyjemy w takim świecie to, którym pani powiedziała, że jest bardzo duży dysonans między tymi firmami organizacjami, które mają bardzo dobrze rozwinięte dojrzałe Harry organizacja mamy bardzo dużo małych firm takich naszych rodzimych firm, których nie ma jeszcze takiej tej kultury harować po prostu pracownik przychodzi do pracy wykonuje swoje obowiązki wykonuje zadania nic się nad nim nie rozczula nikt się nad tym nie zastanawia często też pozycji właściciela o firmy szefa jak nazwa takiego pana i władcy prosta osoby dają sobie przyzwolenie na to, ale my jako społeczeństwo powinniśmy być absolutnie tutaj ten zdeterminowani, żeby tego rodzaju działania zachowania po prostu piętnować wskazywać i nie dawać naszej aprobaty nie dawać w ogóle naszego przyzwolenia na to, żebyśmy w czymś takim brali udział nie tylko jako osoba odbywane, ale również jako obserwator czy z perspektywy prawnej dział HR ma jakieś obowiązki wobec pracownika pracownik, którzy zgłoszą mobbing obowiązki pracodawcy przede wszystkim przeciwdziałać mobbingowi teraz, jeżeli do HR, bo to moher będzie tym jest łącznikiem między między pracownikami menedżerami czy pracodawcą, jeżeli do chederu zgłasza się pracownik UE jej i wskazuje, że ktoś dopuszcza się w stosunku do niego mobbingu specjalnie mówię ktoś, bo nie zawsze to będzie przełożony to to co może być przełożony to może być kolega koleżanka na równorzędnym stanowisku, ale to może być też podwładny który, który jest, że tak powiem modelem dla swojego przełożonego, więc jeżeli HR otrzymuje sygnały informacje o tym, że dochodzi do mobbingu to przede wszystkim powinien się tym natychmiast zainteresować i rozpocząć działania mające na celu wyjaśnienie tej sytuacji w tych dojrzałych organizacjach, o których pani wspomniała no mamy różnego rodzaju właśnie polityki mobbingowi mamy różnego rodzaju takie skrzynki kontaktowe, gdzie bezpieczny sposób pracownik może zgłosić właśnie różnego rodzaju niepożądane zachowania, które mają miejsce w stosunku do niego albo jeśli był świadkiem takich zachowań w stosunku do innego współpracownika i HR powinien natychmiast podjąć odpowiednie ku temu działania i teraz te działania polegają przede wszystkim na przeprowadzeniu postępowania biurowego i teraz, jeżeli chodzi o taką komisję obiegową i takie nazwijmy, która będzie brała udział w tym to bardzo ważne jest to, żeby zapewnić bardzo duży komfort dla pracownika, który mobbingu doświadczył albo pracownika, który nam mówić zgłasza, bo zauważył i ważne jest to, żeby taką misją czy te osoby, które będą brały udział w wyjaśnieniu całej tej sytuacji były bezstronne były bardzo dobrze osadzony też powiedziałabym tak sobie też psychologicznie przygotowane ja zawsze też zachęcam do tego, żeby zapraszać osoby z zewnątrz, żeby do takiego grona zaprosić psychologa, żeby zaprosić prawnika i czasem nawet pozwolić na przeprowadzenie całej procedury mobbingowi i właśnie tym zupełnie obiektywnym osobą z zewnątrz HR może być obserwatorem tego co się będzie działo, bo my pracując w organizacjach często jesteśmy też emocjonalnie uwikłani, że tak to nazwę różnego rodzaju relacji trudno jest w niektórych sytuacjach zachować obiektywizm szczególnie jeśli np. Uberem jest osoba, która ma świetne wyniki jest taką osobą, która jest dla firmy bardzo cennym zasobem to trudno tu zachowanie obiektywizmu, jeżeli taka osoba właśnie jest przemocowe, a ludzie z gruntu są źli tylko to, że ludzie w określony sposób zachowują się w swoim dorosłym życiu na to mają wpływ różnego rodzaju czynniki, które dziś tam po drodze się tym ludziom wydarzają też dzieciństwo i cały cały tak naprawdę okres życia naszego dorastanie wpływają na to jak się później zachowujemy, więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby przede wszystkim absolutnie nie zamiatać pod dywan i powołać komisję, która będzie miała na celu wyjaśnienie tego, bo pracodawca będzie po odpowiadał za mobbing musimy pamiętać również o tym, że pracownik, który doznał mobbingu ma również określone uprawnienia do tego, aby dochodzić zadośćuczynienia odszkodowania 2 rodzaje tutaj mamy tych takich rekompensat dla pracownika który, który zaznał mobbingu także absolutnie nie zamiatać pod dywan wyjaśniać i to w sposób obiektywny, zapewniając też poufność bezpieczeństwo takiemu pracownikowi, bo już samo to, że pracownik doznaje mobbingu jest dla niego bardzo dużym obciążeniem, a co dopiero jeszcze w sytuacji, kiedy pracownik próbuje zawalczyć o siebie, bo tak to trzeba powiedzieć Check nie nie wyraża zgody nie daje zgody na te zachowania takie przemocowe trzeba takiego pracownika bardzo zaopiekować dać mu często też może wsparcie psychologiczne także bardzo duża rola HR i dojrzały HR potrafią robić niedojrzały Harry nie potrafią tego robić czasem nawet tak jak pani wspomniała w naszej rozmowie mogą jeszcze zaszkodzić to tylko dodam na koniec warto też zapisywać wszystkie sytuacje, które były krzywdzącej przemocowe od danej osoby, ponieważ pamięć też zaczyna zawodzić i w razie gdyby jednak Her nie był na tyle dojrzały, żeby pomóc wesprzeć nasz w tej sytuacji to, żeby mieć też, z czym w razie czego pójść tą prawnika prawniczki też polecam państwu rozmowy z Moniką Wieczorek prawniczką, która zajmuje się tematyką mobbingu tutaj na antenie Radia TOK FM również tej audycji tam więcej szczegółów na ten temat mam nadzieję, że ta wiedza nigdy się państwo nie przyda pani bardzo dziękuję za rozmowę Monika Smoleń bić specjalistka do spraw Her autorka bloga herr na szpilkach dziękuję pani dziękuję państwu, a ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była audycja praca od podstaw już za chwilę informacji Radia TOK FM, a zaraz po nich audycja u dr Ewa Podolska do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA