REKLAMA

Budowa domu bez pozwolenie. "Abdykacja państwa" czy konieczne ułatwienie?

OFF Czarek
Data emisji:
2022-06-28 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w czarne jak czy planują państwo budowę domu jednorodzinnego, jeżeli tak albo nie to warto posłuchać, bo rząd planuje deregulację pr.bud. dalszą deregulację kilka dni temu minister rozwoju technologii pan Waldemar buda zapowiedział, że przy budowie domów jednorodzinnych nie będzie trzeba uzyskiwać pozwolenia i to nie tylko tych 170m, ale w ogóle bez względu od ich powierzchni także niektórzy się cieszą być może inni się martwią co na ten temat mówią eksperci pan Jacek Rozwiń » Koziński architekt urbanista budowniczy deweloper domy bez pozwolenia bez względu na powierzchnie dobry pomysł zły pomysł, kto zyska, kto straci i co właściwie znaczy mamy któż jej Waloch lokalu o cudownie jak słyszę jest chyba nie do przyszłych jak już tak chciałby pan, żebym skomentował tak bardzo da się to chyba pojął w ten sposób, że to może być bardzo ciekawy objaw, czyli taki nie patrzyłbym na to od strony co przyniesie, jakie będą skutki takich takich pomysłów naszych naszych ministrów myślę, że skutki nie będą bardzo wielkie, bo w ogóle te nasze pr.bud. coraz mniej oddziałuje na rzeczywisty natomiast co ciekawe objaw, jakim jesteśmy w stanie co się dzieje Otóż niewątpliwie państwo abdykuje wycofuje się z obszarów, których no dawniej uważano że, że władze publiczne powinny jakąś aktywność przejawia ci pewne rzeczy uważano, że za należą do ich obowiązków i kiedyś prof. Hausner określił hitem na system prac budowlanych urbanistycznych w ten sposób, że to jest system znajdujący się w stanie równowagi dysfunkcjonalna definiował to w ten sposób, że no każdy system jest do czegoś powołany jak już w jakiegoś powodu wprowadzane, a miał miał jakąś misję na nasz system prac budowlanych już tej misji niewątpliwie nie wypełnia przestaje w ogóle no bardzo wiadomo, jaki ma sens natomiast bardzo ważne, że znajduje się w stanie bardzo chwały równowagi znaczy bardzo trudno go zmienić to jest taki nie wiem po mój pasożyt, który malutkimi korzonkami się wrósł w rzeczywistości się bardzo otrzyma nie sposób gorzej, ale już nie wypełnia swojej funkcji żadne jest pasożytem nie wytwarza nowych zasobów, dla których został powołany, a zatem konsumuje istniejące przede wszystkim konsumuje zasoby ziemi nasz system budowlany, a to jest dowód, że nie może trwać wiecznie taki stan księdza zasoby, żeby kiedyś zakończy skończą nie będzie to się zmieni ich no to chyba właśnie mamy próby jakieś takie zupełnie dziwnej strony zmieniania tego no i wydawanie pozwoleń na budowę można by inaczej rozwiązać ten problem jeśli definiujemy, że to jest problem zasadniczy budownictwo przed wojną i wydawania pozwolenia na budowę dla domku jednorodzinnego trwało 5 minut, więc nie było żadnego problemu wycofywanie tego niemal nikomu do głowy nie przechodził natomiast jeśli dzisiaj definiujemy sytuację w ten sposób tak ministerstwo definiuje, że największym naszym problemem w dziedzinie mieszkalnictwa budownictwa są jest ten akt wydania tego dokumentu ma kilka kar ja uważam, że ten w ogóle bardzo ciekawy ciekawy czas, dlaczego doprowadzić nie wie, ale myślę bardzo chcieli długiej listy jest długa, ale może dobrze to z to chyba nie chodzi o to byśmy reagowali co to oznacza ale, ale być może właśnie chodzi o powiedzenie dobrze problemem problemem nie są wysokie koszty materiałów budowlanych problemem nie jest nie są estetyczne walory wartości, ale może problemem jest biurokratyczne procedura wydawania skoro usuniemy tę procedurę to, proszę bardzo, rozwiązaliśmy problem i o czym teraz Szanowni budowniczy mówicie no ale to znowu drogowa nie na temat tego co rząd być może sądzi albo nie sądzi inny czy końca świata, że jak jak zmodyfikować Otóż mierzy bardzo podoba, że państwo chce abdykować swego obszar bardzo się podoba, bo to jest na wyciągnięcie takich realnych wniosków sytuacji, że skoro wiem od dziewięćdziesiątego roku mieliśmy 130 nowelizacji prawa budowlanych i jest coraz gorzej no to może rzeczywiście warto powiedzieć, że doświadczalnie sprawdziliśmy, że państwo nie jest w stanie rozwiązać problem nowe świadczenie 130 prób nieudanych wynik doświadczam dobra jeśli państwo stałego z tego wycofa, ale odda to samorządy taki pomysł róbcie sobie na poziomie samorządów co chcecie mam w tej koncepcji jest 1 rewolucyjna mysz myślę, że ktoś będzie odpowiedzialny, bo to jest różnica za tą za prawa, które ustala centrala Sejm nie odpowiada ani natomiast na poziomie samorządów o to jest zupełnie inaczej, a róbcie sobie jak chcecie odpowiadacie za to to by była rewolucja gigantyczne ale, ale nie będzie, bo chodzi o to, aby nikt nie odpowiedzialne tak byśmy rozkładali ręce mówiąc no tak już jest każdy buduje bez pozwolenia po prostu tego nie ze stanem w jakim racji miejsca, że nie będzie, bo ta to kiedyś będzie to naprawdę nie może tak trwać wiecznie może to właśnie owo wycofywanie się pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych jest znakiem, że o już niedługo może rzeczywiście trzeba będzie zrobić, jaką dziś reformę prawdziwą, a nie budowano może tak być, acz boi się, że to co mi się nie podoba, że te pomysły reformy, a dziś na na poziomie dzisiejszego czasu dla mnie są objawem braku kompetencji braku zrozumienia co się w ogóle dzieje, że takiego ministra się powołuje wg takich kryteriów uznać ty się na nie musisz, ale musi zbycia tych musisz coś zrobić, żeby ludzie mówili o tym, że coś zrobiłeś a jaki to będzie miało skutek już niema wielkiego znaczenia tak naprawdę nie będzie miało żadnego w tomie Sienie podoba, bo to nie jest rynny nie radzi też nadzieję, że ktoś zrozumiał, o co chodzi wymyślił lekarstwo może są szanse jeśli ma rację to coś pomoże nie ma koncepcji, żeby coś po takie dość no to pewne mistyczne, ale to, że świat idzie do przodu są optymistyczne, bo tak nie może być wiec jakoś temu co do pana świadczyłoby o zrozumieniu, gdyby pani wymienić nie wiem 35 głównych przeszkód wyzwań problemów, jeżeli chodzi by budownictwo jednorodzinne w Polsce to, aby to było czy o zrozumieniu rzeczy ich chęć centrala, która urzędnicy państwowi tak nie nie są ignorantami materiały niskim nie wiem gminy czy na poziomie powiatów o poparcie od 3 rozumie, czego nie rozumiejąc nie ma żadnego znaczenia, bo nie miał w ogóle jak do tej przestrzeni operacyjnej nie mogą zrobić, więc w ogóle nie ma znaczenia ten system prawny już jest tak ścisły w, że np. pomysł, żeby gmina zrobiła dobry plan zagospodarowania dobry znaczy, że musimy zacząć od długu definicji co to znaczy dobry no i przyjęli np. takie takie kryteria, jakie w państwach zachodnich co to znaczy dobre prawo plan zagospodarowania np. taki, który w ciągu kilku lat przyniesie zagospodarowanie tego efektu w sposób akceptowalny, więc szeroki, ale w ciągu kilku lat efekt przyniesie co zrobienie czegoś takiego w Polsce w ogóle niemożliwe, czyli czy gmina ma świadomość nie ma świadomości uwzględnienie inne ważne, bo nie są w stanie tego zrobić tu znów, gdyby państwo się wycofał z tego obszaru przestało mówić gminą jak mają robić plany zagospodarowania i powiedział róbcie co chcecie, ale wy bierzecie odpowiedzialność za skutek w no to takie powyższy zarzut w dobrze w bardzo bardzo panu dziękuję pani Jacek Koziński architekt urbanista budowniczy deweloper państwa moim gościem rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek m.in. zapowiadanej przez rząd deregulacji pr.bud. czyli bez względu na niezależnie od powierzchni domów jednorodzinnych nie ma nie być potrzebne uzyskiwanie pozwolenia jeszcze 1 głos w tej sprawie już po informacjach informacje o 1120 po informacjach wracamy do programu off czarek wówczas efekt nomen rząd zapowiada deregulację pr.bud. się różne głosy ekspertów przed informacjami z 1 strony można powiedzieć głos teraz pan dr Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP dzień dobry witam serdecznie dzień dobry witam bardzo nowy jak pan ocenia te domy bez pozwolenia te regulacje poprzednich godzin to znaczy wszystkich mówił o abdykacji państwa nie ma pan się zgadza taki punkt widzenia czy, że ta czy problem z programu cykl złożony, że mecz do jak de facto nie wiemy na czym te proporcje ma polegać na razie tylko są czysto hasło owe tak de facto to rozwiązania szczegółowe i konkretne rozwiązania legislacyjne zadecydują o tym czy ten pomysł będzie dobry czy będzie zły no my jako architekci jesteśmy zainteresowani projektowaniem ani lataniem w urzędach jest nas interesuje jak najprostsza procedura oczywiście zachowaniem z koniecznością zachowania tego czym państwo powinno zajmować np. m.in. rozstrzyganiem konfliktu interesów między między sąsiadami, czyli wezwany przy przy realizacji inwestycji zachowanie interesu strony strony trzeciej, więc ponieść na razie bardzo mało nie wie bardzo mało wiemy na temat jak to jak to rozwiązanie będzie będzie konkretnie wygląda środków moim zdaniem troszkę trudno trudno powiedzieć jak to będzie naszym trudno ocenić jednoznacznie tą to sytuacji zgłoszenie jest dużo prostszą procedurą przed nie przewiduje stron postępowania administracyjnego najnowsza zachodzi proste pytanie jak państwo sobie rozwiąże sprawę z sytuacji, kiedy takie strony obligatoryjnie muszą być napraw, kiedy dom jednorodzinny budujemy granice działki, bo tak np. obecnie wynika z sprawa budowlane i jakby bardzo dużo pytań i takie pełne ustosunkowanie się będzie można przedstawić dopiero po tym, jak jak na kongresie położy na stół gry będą konkretnie tak tak jak będą konkretnie miast jak uraz głowy patrząc tak, iż może taką dygresję myśmy bardzo proszę proszę parę lat temu zgłaszali taką propozycję Przemyśl myśli stronę nie zamiany pozwoleń na budowę na procedurę zgłoszenia tylko zniszczone uproszczenia my uproszczenia projektu budowlanego żeby, żeby ten projekt troszeczkę troszeczkę Prost 3 na pewno pozytywną rzeczą ministerstwo zapowiadało to jest to, że nawet na tych projektach na zgłoszenie trzeba będzie kierownika budowy to przejaw współczesnym rozwoju i stopniu zaawansowania technologicznego realizacji budynków nowo taki kierownik budowy czy ktoś wspina samą realizację wydaje się być niezbędne tak samo jak przy projektowaniu niezbędne jest architekt całym całym zespołem konstruktor instalator sanitarny senator elektryczne czy tam jeszcze co jak jacy specjaliści są potrzebni no więc, więc to niż my to wszystko stanie zachowane tak jak mówię samo pozostawienie kierownika budowy jest jest jak jak naj bardziej słusznym rozwiązaniem czy, żeby w tym procesie był ktoś, kto przynajmniej sprawia wrażenie, jakby się znał to może nie sprawia wrażenie, bo zarówno kierownicy budowy muszą być odpowiednie uprawnienia przynależeć do Izby inżynierów czy architektów tak samo w czy projektowaniu, żeby projektować to trzeba trzeba mieć odpowiednie uprawnienia doświadczenie i wiedzę, więc nawet jak będzie procedura zgłoszenia to właśnie lokalny zadziwiły patrząc na estetyczny poziom architektury w Polsce myślę, że dam rat nie zaprosić do pana audycji możemy na temat estetyki porozmawiać i rady rozmawiamy o samych przepisach przepisy jak kształtują nam estetyki jak nie wchodzą taką ten plan ten obszar, a czy powinny no to ciekawe pytanie jest czy znaczy można go rozpatrzyć na takim poziomie nazwijmy to filozoficznym jak można też sobie sprawdzić na ile kwestia np. estetyki są podejmowane w regulacjach innych krajów my takie podstawowe pytanie no skoro mamy przechodzić jakąś procedurę pozwoleń na budowę zgłoszenia to pytanie jest to kto by ocenia tą estetyczną stronę czy urzędnik je musiał oceniać dotyczą stron architektury jakie, jakie powinien mieć kwalifikacje taki urzędnik żywy, żeby móc oceniać taką estetyczną stronę architektury czy znajdziemy tylu urzędników w Polsce, czyli z tego co pan mówi, że wracając do poprzedniej części wynika, że faktycznie, że uproszczenie procedury jest dobrym krokiem natomiast wszystko zależy od tego jak i jakie będą jak będzie konkretna propozycja to raz 2 muzea, żeby taką 1 rzecz zwrócić uwagę, że proszę proszę sobie uświadomić, że ta procedura pozwoli na budowę zgłoszenia to raczej im jednak niewielu procedur budowlanych, które jak widzi klient jest najbardziej zainteresowani personalne w tle czy przed z złożeniem wniosku pozwoli na budowę są inne procedury mogą petycję środowiskowe mogą być decyzje nie wiem zgoda konserwatora zabytków bardzo często decyzja o warunkach zabudowy prosiaczka potwornie długo, więc jam bardzo czy wydaje mi się, że jeżeli by podejść do tematyki tak bardziej fachowo to należałoby dokonać wszystkich tych procedur nie dotykać tylko to projekt jak taka spektakularna i medialna, bo jest zrozumiała przez każdego obywatela, a troszkę jest troszkę to jest takie polityczne mam wrażenie zagranie mówimy tylko o procedurze zgłoszenia pozwolenia budowanie mówimy o tych wszystkich innych procedurach nie uzyskiwanie mapy do celów projektowych, bo jest ilość procedury klient nie widzi też być i te inne procedury one są wg pana zbyt długo trwające czy niepotrzebną Głowno decyduje nie po niepotrzebne nie są bardzo wielu przypadkach, ale jak decyzja środowiskowa trwa nie wiem 4 miesiące pół roku czy jakiś większych inwestycjach i jeszcze dłużej to to jest jakby coś co nam narzuca czy kreuje główną jest główny i czasochłonnym czasochłonnym działanie to pozwoli na budowę zgłoszenie to ja złożę projekt pozwoli na budowę tu jestem szczęśliwy jestem na końcu dnia 6 muszę przejść ileż ileś innych procedur wiadomo są w zależności od kontekstu lokalizacji od wymagań, a co co sprawia, że procesy tak długo trwają w nóż to może pytanie nie niekoniecznie do mnie te procesy skomplikowane możemy się mówili na jakiś schemat państwa, że jeżeli mam sąsiada to, żeby nie narusza jego interesu to państwo informuje sąsiada po to, o ile trwa zawiadomienia tego za nami musimy czas na ustosunkowanie się do tych rzeczy ma prawo zgłosić decydowaliśmy się na sądownictwo administracyjne dwupoziomowe czy można zarówno my się odwołać tam do wojewody później wyżej, więc po prostu wszystkie wszystkie te rzeczy uważamy teraz za prawa człowieka tak górnolotnie, że mówią też odbijają w budownictwie w tym my, że to troszkę trwania, czyli teraz, licząc na krótsze terminy właściwie trochę ograniczyliśmy sobie prawa, na którym nam zależy, bo tak, bo to z 1 można sobie zadać pytanie czy my sami byśmy chcieli zbudować bardzo krótką procedurą, czyli w szumie jest tam zawiadamiania załóżmy bez zawiadomienia stron, ale który może zadać pytanie czy my byśmy chcieli by sąsiad mógł takie procedurę w procedurze zbudować, więc to jest niestety coś za coś nie no ja przytoczę tylko taki przykład, bo 8 lat temu jak wprowadzano wprowadzono domena nam na zgłoszenia też wprowadzono taką procedurę, która ma powód by warunek, że obszar działania, gdy budynku nie może przekraczać granicy granicy działki, czyli wtedy nie trzeba by wyznaczać stron postępowania administracyjnego i przez państwo w tym momencie skomplikowało procedurę, bo mieliśmy wcześniej mieliśmy procedura zgłoszenia tam ze szkicami rysunkami i pozwolenia na budowę projektem budowlanym na państwo wprowadziło hybrydy, czyli zgłoszenie z projektem budowlanym nie, czyli przez po to, żeby skrócić żeśmy skomplikowali procedury nie to ustawodawcy pata generalnie są w takim rozkroku, bo jak upraszczamy procedury to nam się przez procedurę przemykają pozwolenia czy budynki, które na pewno, gdybyśmy chcieli jak zaczyna komplikować się okazuje trafiamy na sytuację nie wiem jak się zachować i bardziej skomplikowane prawo o tym czy okazuje, że nie wiadomo, którą ścieżką trzeba picia też niestety się okazuje tak taka zła, że w zależności od tego, którą ścieżką pójdziemy dostaniemy inny rezultat też takich rzeczy nie powinno być to proszę taki rozstrzygany my nie doczekam dylemat prawny, który wśród zastanawia się czy Rawie budowane czy to wciąż czekamy wciąż tak jak powiedział czekamy na szczegóły, ale zastanawiam się czy, jeżeli one będą takie że, proszę bardzo, za 0 pozwoleń to czy faktycznie się przełoży na na cokolwiek wyborcza bis dotarła do danych resortu rozwoju technologii i z których wynika, że od stycznia ne do końca maja z tej procedury uproszczonej mówimy o tym programie budowy domu do 70m² zdecydowano się skorzystać 300 osób w, a patrzono na to, że także poznanie budowy to 42 000 to to niewiele no one tak samo można powiedzieć, że niepowodzeniem zakończyć ten program szczyt sprzed 8 lat te domy domy na zgłoszenia też, jakby niewielka wyspa ta procedur i ilość ilość takich pozwoleń to też jest także człowiek strzela pan Bóg kule nosi, czyli że ministerstwo może coś bardzo chcieli polscy mogą bardzo chcieć obywatele głosują nogami albo są zawsze albo albo nie do prze nasza hasło powinno, więc także Ciech ma działkę dużą rodzinę toczy może sobie bez pozwolenia wybudować 6 piętrowy domek jednorodzinny te domy do 70m chyba mają tam limit, że można parter i poddasze więc, więc podejrzewam, że tą ścieżką nie tą ścieżką nie, ale trzeba zawsze zobaczyć i ustosunkować do konkretnej sytuacji, bo my przepisów jest troszkę i ja sam kiedyś czuję taką zasadę, że nawet nie staram się zapamiętywać tych zmian tylko jak chodzi jak projekt sięgam do tych przepisów i czytam co w danej chwili jest jest na tapecie nawet sobie szkłem takie wypowiedzenie, że cieszymy się stosować przepisy tak szybko się zmieniają tak to prawda bardzo panu dziękuję rozumiem, że by powrócimy do tego tematu, kiedy pojawią się jakieś konkrety dotyczący dotyczące procedury to właściwie oznacza na razie jest zapowiedź no ale kiedy poznamy szczegóły w inny będzie okazja, żeby zastanowić się co to oznacza pan dr Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP był państwa i moim gościem dziękuję serdecznie w rynku operacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach kultura osobista gościem Marty Perchuć-Burzyńskiej będzie Artur Rojek pomysłodawca dyrektor artystyczny o festiwalu, a poza tym oczywiście wokalista kompozytor muzyk informację o 1140 dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon batuta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA