REKLAMA

Prawa wyborcze dla osób bez polskiego obywatelstwa? Apel prof. Adama Bodnara

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-06-28 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Adam Bodnar jest z nami dziekan wydziału prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie także były Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie profesorze dzień dobry redaktor dzień dobry państwu pisze pan dla gazety wyborczej o zmianie, jaką Polska przeszła w ciągu ostatnich kilku miesięcy w związku z goszczenia setek tysięcy ukraińskich uchodźców niektórzy z nich zostaną już z nami na zawsze oczywiście jest także w Polsce co najmniej 1 000 000 migrantów, którzy mieszkali Rozwiń » przecież u nas przed 24lutego i przekonuje pan, że warto postawić kropkę nad i chodzi o wybory samorządowe 2023 roku prosimy o wyjaśnienia tak faktycznie w moim artykule dla gazety wyborczej mówią taki pogląd, że warto zastanowić się czy na poziomie lokalnym na poziomie wyborów do rad gmin nie przyznać i rad miast nie praw wyborczych osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale stale zamieszkują na terenie danej gminy to nie jest jakiś pogląd powiedziałbym radykalny jak niektóre osoby ani też nowy gracz ani też nowy, gdyż po prostu już tak obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski, bo brać udział w takich wyborach także chodziłoby tylko wyłącznie o to, aby zmienić prawo w takim kierunku powiedzieć, że nie tylko obywatel Unii Europejskiej, ale wszyscy tak naprawdę oczywiście chodzi przede wszystkim obywateli Ukrainy, ale wszyscy, którzy stale zamieszkują, a nie mają obywatelstwa polskiego mogą brać udział w wyborach samorządowych z tak to należałoby uregulować i uściślić, bo stale zamieszkują np. pojawia się pytanie np. kiedy zamieszkują to byłoby istotne dla to jest w ogóle kłopot, ponieważ mamy dość różne terminy dotyczące pojęcia stałego zamieszkania prof. Krzysztof Skotnicki z uniwersytetu łódzkiego pisał artykuły na ten te można naprawdę składać deklaracji, która wskazuje na to, że dana osoba jest związana znane miejsca zamieszkania deklaracja powinna być przez gminę weryfikowana tak naprawdę rzadko się dzieje, bo tak naprawdę ci, którzy decydują na to, żebyśmy wyborcami to są faktycznie ci, którzy dziś są przywiązani do danej wspólnoty lokalnej dlatego to słuszne byłoby oczywiście wprowadzić skutek jeśli postanowienie, że co najmniej rok nawet 2 lata pójść w takim w takim kierunku, żeby to ścisza, żeby nie przerzucać na gminę takiego obowiązku weryfikacji czy faktycznie ta osoba stale związana z daną gminę natomiast najważniejsza w opisie osi może pojawić to jest to na ile to jest zgodne z konstytucją, bo faktycznie art. 6 od drugi konstytucji mówi o tym, że prawo udziału w wyborach czynne bierne mają obywatele polscy tylko, że już dawno dawno temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z konstytucją traktatu akcesyjnego Trybunał powiedział, że nie ma znaczenia, bo w przypadku gminy czy w przypadku jednostek samorządu terytorialnego decydujące znaczenie ma to, że jest mieszkańcem ani obywatele ci żeś jest, że gmina to jest wspólnota mieszkańców idąc tym samym tropem można spokojnie podejść, jeżeli ktoś stale zamieszkuje jest cudzoziemcem jeszcze z różnych powodów nie uzyskał obywatelstwo czasami może nawet nie chcieć uzyskać obywatelstwo to powinien mieć możliwość udziału w wyborach lokalnych zastanawia się też nad konsekwencjami takiego rozwiązania, bo pan mówi m.in. o upodmiotowienie nawet 3 000 000 naszych współmieszkańców obywateli Ukrainy przez uznanie ich za pełnoprawnych wyborców na szczeblu lokalnym czy byłby taki gest strony tych, którzy zdecydowali się wybrać Polskę za kraj do życia za kraj do mieszkania na stałe to z 1 strony na pewno zastanowią się nad innymi konsekwencjami, jakie może mieć konsekwencje polityczne czy społeczne, że no ciągniemy ten system wyborczy na szczeblu lokalnym także tych, którzy nie są obywatelami polskimi myślał pan o tym panie profesorze tak oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że to by mogło powodować, że oczywiście zwiększa się do wyborców i w niektórych miastach mogłoby doprowadzić do tego, że powstają wręcz grupy polityczne, które reprezentują daną grupę 100 właśnie daną grupę narodowościową no tutaj wszystko wskazuje wzrost wagę liczby, że to byli Ukraińcy zauważmy, że wg raportu Unii metropolii polskich i większe wielkość niektórych miast się zwiększyła nawet o kilkanaście, a nawet może powyżej 2030% wzrostu staje pytanie czy zostawiamy ich bez głosu bez imiennych bez możliwości wpływania na sprawy lokalne czy też jednak dajemy im szansę, żeby właśnie w tych kwestiach dotyczących spraw lokalnych mogli o tym też decydować, żeby głośno także zaznaczą, żeby oni pełnoprawnymi mieszkańcami prawda jest zdumiony znaczenie, ponieważ mogą wskazywać na zupełnie inne kwestie dotyczące czy to polityki społecznej czy dotyczące oświaty czy kwestie związane z ochroną zdrowia czy nawet jakiś podatkami lokalnymi to wszystko co może też przecież dotyczyć ich perspektywa tego, że sąd powiedziałbym świeżymi mieszkańcami, że być zupełnie inna niż obywateli Polski oczywiście zdaję sprawę z tego, że to może prowadzić do jakichś różnych konfliktów napięć natomiast no jesteśmy takim etapie, że my de facto powoli dziś Polskę Ros Polska może inaczej się przekształca trochę takim kierunku wielokulturowym do pracy czy później tego typu zjawiska godzenia różnych racji będziemy obserwowali wydaje się, że wybory lokalne są na tyle powiedziałbym oddalone o takie pojęcia jak suwerenność czy decydowanie o kształcie polityki są tak bardzo lokalne związane z lokalną polityką, że wydaje się, że nie powinno stanowić większego problemu ma pan też panie profesorze inne propozycje już o tym mówiliśmy pan o tym mówił, że obywatele Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują Polskę mają prawo wybierać do rad gmin i miast i pisze pan także, że nie mają jednak prawa udziału w wyborach do rad powiatu sejmiku województwa, że trudno znaleźć racjonalny powód, dlaczego tak jest i że obywatele Unii nie mogą być np. kandydatami na wójta burmistrza i prezydenta czy to też należałoby zmienić to się wzięło z tego, że te przepisy unijne, które nakazywały nam wprowadzenie rozwiązań dla obywateli Unii Europejskiej, czyli obywateli państw członkowskich, którzy u nas stale zamieszkali on jednocześnie wskazywał, że to do państwa należy określenie, których jednostek samorządu terytorialnego to dotyczy mojej większość państw przyjęła rozwiązanie powiedziałbym podobnie, czyli oporu, czyli najniższy szczebel tak najniższy szczebel tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozszerzyć to na powiaty i na sejmik województwa tutaj to jest kwestia zmiany legislacyjnej natomiast co ciekawe to jest w ogóle ma swój sposób też fascynujące z punktu widzenia takiego porównawczego to jest to, że niektóre państwa zdarza się, że kandydatami na wójtów burmistrzów prezydentów miast są także obywatele innych państw członkowskich i 2 lata robiliśmy tak zupełnie bezprecedensowy przypadek, kiedy to Dominik Fritz obywatel Niemiec wygrał wybory na burmistrza tymi szary jednak większych miast rumuńskich i on nigdy nie uzyska obywatelstwo Rumuni on jest obywatelem jest po prostu w tej misia często jeśli człowiek pracował i wspomagał sierociniec jakiś tam różne inne ośrodki społeczne dziś wrósł w taką lokalną społeczność kilka lat przed wyborami zaczął mieszkać w tym misia, żeby wystartował okazało się, że zdobył na tyle duże poparcie sympatię, że wygrał wybory to jeszcze wrócę do Opola do apelu Pańskiego i Jacka Żakowskiego z polityki im oczywiście także piątkowe poranki Radia TOK FM, gdy panowie zaapelowali, żeby dążyć do przyznania statusu obywatelstwa Unii Europejskiej wszystkim obywatelom Ukrainy oczywiście muszą decydować wszystkie państwa członkowskie czy ten apel ma jakiekolwiek szanse powodzenia status państwa kandydującego do Unii Europejskiej Ukraina otrzymała oczywiście, kiedy stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej to daleka droga niektórzy mówią o kilkunastu latach co najmniej oczywiście to będzie wymagało przede wszystkim zmiany traktatów unijnych, bo przyznanie statusu obywatelstwa Unii Europejskiej obywatelom państwa Kandyda generującego notariusze wykraczanie poza sferę tego co przewiduje traktat Unii europejski natomiast się wydaje, że nie zależy, że właśnie my będziemy Stali przy takich wyzwań no dobrze to ile lat ludzie mają czekać na to, aby być w sposób równy traktowani, że z 1 strony mówimy, że tak bardzo wspieramy tak bardzo pomagamy co więcej ta to rozporządzenie, które w obszarze decyzja rady, które zrównała prawa uchodźców po 24lutego praktycznie biorąc sprawami obywateli Rzeczypospolitej od tajności to co było przedmiotem zarówno uregulowania szczeblu unijnym jak i poprzez naszą ustawę, choć czczą to już pewnie się furtka w tym w tym kierunku dlatego myślę że, zanim te 2 państwa przystąpią do Unii Europejskiej podejrzewam, że będą się toczyły pracę i i w jaki sposób dać można być większą szansę pełnego uczestniczenia rzeczywistego równego traktowania obywateli Ukrainy obywatel Mołdawii w naszym codziennym życiu, gdyby się stało to by rozwiązywał chociażby teraz problem tych praw wyborczych, o których o, których mówię, ale dlatego ja natomiast nie czekając nawet NATO biorą także mamy wybory samorządowe za chwilę no to może powinniśmy jednak zastanowić się nad tym jak zmienić nasz kodeks wyborczy i cieszy mnie to, że niektórzy posłowie już zgłosili poparcie dla tej inicjatywy do tego Mercator chciałaby już na koniec pana profesora zapytać o wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego np. w Grudziądzu Kaczyński przytoczył hipotetyczną sytuację, w której do pracy przychodzi mężczyzna mówi ja nie jestem Władysławie jestem Zosia prezes PiS atakuje osoby trans płciowe potem mówił tak ciągle nas się czepiają, ale my po prostu nie możemy temu ulec nikomu, że tak powiem do sypialni nie mamy zamiaru zaglądać, ale jednocześnie chcemy utrzymać zwykłą normalność to jest nasze prawo potem było siłach rewolucyjnych lewicowych i lewackich i o różnych innych dziwnych siłach w Europie jak pan patrzy na te na kolejną próbę stworzenia wroga z jakiejś mniejszości piętnowania pewnych osób etykietowania jest bardzo przykro słyszeć po raz kolejny takie czysto cyniczne wykorzystywanie ludzkiej tragedii ludzkiego cierpienia traumą wielu polskich rodzin do po prostu bieżących cynicznej gry politycznej, ale to sobie zostawiłem słyszałem słowa chcę pomyślałem co zrobi Lech Kaczyński, gdyby widział swojego brata w tej sytuacji, bo ja pamiętam doskonale pamiętam 201314 piętnasty rok, kiedy Ewa Hołuszko razem z Anną Grodzką bardzo intensywnie pracowały nad przyjęciem ustawy projekt ustawy o korekcie płci, a później o ustawę, która została następnie przyjęta przez Sejm, a później niestety zawetowana przez prezydenta Dudę to było pierwsze weto prezydenta Dudy, dlaczego mówi o tych osób po starciach, ponieważ Ewa Hołuszko została odznaczona wysokim znaczeniu państwowym za swoje zasługi dla ruchu Solidarności dla tego, że możemy żyć teraz państwie wolnym, ale jak była działaczem Solidarności to była Markiem uszko w latach osiemdziesiątych Ewa Hołuszko była Markiem Hućko Lech Kaczyński nie miał z tym problem Lech Kaczyński potrafił ją docenić poprosił ją nagrodzić i to powinno być świadectwo, które powinni się kierować Jarosław Kaczyński jako ta osoba, która tak czci wielbi swojego brata a kto będzie miał dla nas wszystkich konsekwencja myślę, że znowu czeka nas okres brutalnej kampanii wyborczej okres dzielenia społeczeństwa myślę, że polskie społeczeństwo to przetrwa ruch osób LGBT plus oraz wszystkich sojuszników, którzy widzą na czym te problemy polegają, dlaczego należy im osoba LGBT plus wsparcie będzie rósł myślę, że doświadczą tego była Warszawa ostatnio ostatnią sobotę, czyli parada równości, która przecież tak tak wielkiej demonstracji to jest to niedawno widziałem w Warszawie to jest to pokazuje jak ruch jest silny jak jak wielka determinacja już mieli wreszcie normalne cywilizowane reguły dla osób LGBT plus w Polsce prof. Adam Bodnar dziekan wydziału prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie były Rzecznik Praw Obywatelskich moim państwa gościem bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę dziękuję bardzo, pani dyrektor dzięki państwa program przygotował Macieja rząd wydawała Katarzyna Murawska za chwilę TOK 360, który poprowadzi dla państwa Adam Ozga się z państwem żegnam życie spokojnego popołudnia dobrego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA