REKLAMA

Łukasz Hardt: Nie grozi nam bezrobocie, ale spadek dynamiki wynagrodzeń

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-06-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

O stopach procentowych, podwyżkach stóp procentowych, inflacji, podwyżkach, NBP, składzie i działaniach RPP, polityce fiskalnej, spowolnieniu gospodarczym mówił Łukasz Hardt

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 5 minut po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś były członek rady polityki pieniężnej prof. Łukasz Hardt dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu pan profesor był członkiem rady jeszcze do lutego tego roku aktora warto dodać panie profesorze ile musi pańskim zdaniem wzrosnąć w Polsce bezrobocie by zatrzymać inflację to nie jest tak, że mamy taką łatwą i oczywistą relację Rozwiń » pomiędzy poziomem bezrobocia, a inflacją, kiedy rzeczywiście rzeczywiście było było także była pewna wymienność tak pomiędzy poziomem poziomem inflacji poziom bezrobocia prawdę rosła bezrobocie zwolniła gospodarka spadała inflacja teraz relacja jest bardzo złożona, bo też przyczyny inflacji są są dosyć złożone co więcej jeśli chodzi o rynek rynek pracy w Polsce co zupełnie inny rynek pracy niż chociażby ten sprzed 2 dekad, kiedy również mieliśmy do czynienia z silnym zacieśnieniem polityki monetarnej sytuacja demograficzna jest zupełnie inna teraz rozumiem ten rynek pracy pańskim zdaniem jest inny czytam silniejszy, a rzecz w tym sensie, że po stronie podażowej jest inaczej tak to znaczy to znaczy nawet jeślibyśmy byśmy w najbliższym czasie gdzieś zbliżali się do recesji to nie wierzę, czyli wydaje się, że spowolnienie gospodarcze tak będziemy będziemy będziemy mieli do czynienia nawet jeśli byśmy zmierzali, jeżeli gdzieś w kierunku recesji to i tak nie będziemy mieli silnej reakcji na rynku pracy w postaci np. silnego wzrostu bezrobocia to państwo tak demografia nie czas nie ten rynek pracy to Pański zanim, jaką nomen omen cenę będziemy musieli zapłacić w Polsce za walkę z podwyższoną inflacją jeśli pańskim zdaniem nie będzie wzrost bezrobocia, bo domyślam się, że jakąś scenę jako społeczeństwo gospodarka zapłacimy wyparł już płacimy już macie macie już płacimy cenę ceny cykl zacieśniania polityki pieniężnej jest mocny przekaz przecież jeszcze w sumie nie tak dawno stopa referencyjna była na poziomie praktycznie zerowym w tym momencie mamy 6% i będzie więcej, tak więc tak, więc to jest cena którą, którą płacimy, którą odczuwają chociażby ci, którzy obciążeni są kredytami hipotecznymi na zmiennej stopie procentowej tak czy tą cenę już płacimy tu pojawi się od razu pytanie czy to jest moment pańskie zdanie, w którym już możemy oceniać skutki tych podwyżek stóp procentowych, bo było do tej pory sporo i na samym początku tego cyklu słyszeliśmy, że jeśli chcemy zobaczyć efekt inflacji to one odłożone w czasie musimy poczekać czy dziś już jesteśmy w stanie powiedzieć, że te podwyżki, które mieliśmy do tej pory one w jakimś już stopniu spełniły swoje zadanie jeśli chodzi o walkę z rosnącymi cenami myślę, że do pewnego stopnia spełniły swoje zadanie co nie oznacza, że już można się zatrzymać jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych proszę zobaczyć, że inflacja to jest 13,9 stopa to jest 6, czyli realnie nadal bardzo głęboko poniżej zera znowu nie stawiam tezy te jak niektórzy komentatorzy moim zdaniem absolutnie błędnie, że potrzebujemy dodatniej realnej stopy procentowe nie potrzebujemy dodatniej realnej stopy procentowej, żeby skutecznie walczyć o inflacji przy czym ta różnica, której teraz mówimy pomiędzy inflacją tą główną stopę NBP jest dzisiaj większa niż na początku tej całej przygody z podwyżkami stóp procentowych zapytania skuteczność tego co robi rada polityki pieniężnej ropy po pierwsze, zwraca nam ucieka mówi tak prościej i inflację sam wcześniej zaczęła uciekł uciekać się zobaczyć, że decyzja o podwyżce stopy rozpoczęcie cyklu to był październik podczas tak naprawdę symptomy zbierającej silnej presji inflacyjnej były dużo dużo wcześniej wydaje się że, gdyby to ten cykl zacieśnienia polityki pieniężnej rozpoczęty wcześniej tylko koszt też społeczny byłby byłby niższy teraz ten cykl musi być kontynuowane, ale nie chcę spekulować, gdzie będzie ten moment, w którym rada się zatrzyma co więcej w tym momencie powinniśmy w kontekście inflacji walki z inflacją patrzeć nie tylko na politykę pieniężną, ale również na politykę fiskalną na ten cały policji miks polskich, czyli na sumę tego co robi rada polityki pieniężnej co z wydatkami robi rząd to jeszcze będę pana pytał ale, ale wróćmy do tego spowolnienia gospodarczego bo gdy pierwsze oznaki tego, że wchodzimy w ten okres są pan mówi, że raczej recesji spodziewa, ale czy możemy powiedzieć co nas czeka jak mamy to sobie wyobrazić jak to spowolnienie będzie się nam objawiać jeśli nie wzrostem bezrobocia to trochę wracam do początku, że pan dorósł już czy będzie tylko wzrostu procentowych obciążeń kredytowych nie wypadnie to oczywiście oczywiście nie coś, więc nie to, że mamy tak wysoką inflację funkcję znowu jeśli gospodarka będzie zwolniła dynamika wynagrodzeń myślę, że będzie zwalniał atak co będzie oznaczało, że życie będziemy mniej zarobi czy nasze pensje będą rosły, ale woli dużo wolniej dziennie, kiedy jest niepewny nominalnie nie będzie mniej zarabiali tak tylko nominalnie pensje będą rosły rosły rosły wolniej co więcej rea realnie będziemy mniej zarabiali prawdę, bo dynamika cen będzie wyższa tak czy już właściwie wyższej dynamiki dynamiki wynagrodzeń co będzie oznaczało, że będzie spadał dochód do dyspozycji gospodarstw domowych co będzie oznaczało być może obniżenie dynamiki konsumpcji to to jest zadał pan pytanie jak zapłacić by zapłacić chociażby spadkiem dynamiki konsumpcji prawdę gospodarstwo domowe widząc, czyli będzie mniej kupować mniej wydawać co prawdopodobnie tak czy już to już dość, że to już jest udziałem w szczególności tych, którzy obciążeni są znowu powtórzy kredytem hipotecznym, a dla niektórych gospodarstw szczególnie dla tych praw, które zaciągnęły kredyt przy tej stopie referencyjnej praktycznie bliskiej zera, bo rata kredytu często wzrost oraz 2 prawda tak, tak więc jest to teren to tak jest gospodarka już odczuwają już obniżają przecież swoją swoją konsumpcję gościem magazynu EKG przypomnę jest dziś były członek rady polityki pieniężnej pan prof. Łukasz Hardt to teraz zostajemy na moment przy radzie polityki pieniężnej za tydzień kolejne posiedzenie rozumiem, że mamy się spodziewać kolejnej podwyżki stóp procedurami się spodziewać się podejmie oszacowania jedynie w 20 jest też weryfikacja sytuacji do niedawna byłem członkiem rady, ale na etapie rozwoju całego pytania za coś sobie dawać im moim kolegom tak na pewno podwyżka będzie na pewno w lipcu cykle cykl się się skończy, jaka zobaczymy, jaka zobaczymy ich też rada będzie miała nową projekcję lipca o inflacji nowy zbiór danych prognozę, tak więc zobaczymy w drugą stroną tego medalu w tej walce z inflacją jest po poza radą polityki pieniężnej, które na pierwszej stronie na drugiej stronie co robi rząd pańskim zdaniem w tej sytuacji np. propozycja zmiany reguły wydatkowej to jest coś co powinno mieć miejsce, czyli takie przyzwolenie dla rządu, żeby wydawać tych pieniędzy więcej pan do jest to bardzo złożony tak bo gdyby rząd nie zmienił reguły wydatkowej to oznaczałoby, że idzie w kierunku silnego zacieśnienia fiskalnego, bo rośnie inflacja, ale nie zmieniamy pułapu, powyżej którego możemy wydawać wzięły się w kierunku silnego zacieśnienia fiskalnego Polska oczywiście potrzebuje ostrożnej konsolidacji fiskalnej, dlaczego ostrożnej, bo jest pandemia, bo jest wojna czasy są bardzo nietypowe tak to jest to jest wyzwanie, z którym policja gospodarcza to i tak, kiedy są wysoka inflacja, czyli konieczność no zaistnienia tego tego normalizacji polisy miks też po stronie fiskalnej, ale z drugiej strony powtórzy pandemia wojnę czasy dosyć nietypowe to w praktyce powinno się stać pan wiście wydaje, że to jest to jest dobry moment do generalnej rozmowy o regułach fiskalnych zresztą taka dyskusja ma miejsce w Europie jesteśmy darowane przez europejską europejską radę fiskalną te w literaturze bardziej akademickiej taka dyskusja ma miejsce, że być może w takich czasach to, choć profesor wybrał się taki argument podnosi warto zastanowić się na ostrożny przejściem od numeru licznych reguł do bardziej jakościowych standardów do bardziej jakościowych standardów, czyli mówiąc prościej to co teraz proponuje rząd, czyli odejście od tej reguły wydatkowej rząd to trzeba zrobić krok ze strony raczej nie rząd nie proponuje odejście od reguły wydatkowej rząd modyfikuje reguły wydatkowe wydatkową dach, żeby nie musisz ograniczać przestrzeni fiskalnej prawda to co ja mówię to to jest bardziej taki fundamentalny pomysł na pewnym przejściu od reguł do jakościowych standardów, ale wymagałoby to dosyć poważnej instytucjonalne zmiany jeśli chodzi o prowadzenie polityki fiskalnej być może włącznie z powołaniem rady polityki fiskalnej nie chcę stawiać mocno tego pomysłu w tym momencie mówi tylko o tym, że taka dyskusja dyskusja ma miejsce i sytuacja jeśli chodzi o politykę fiskalną jest trudna złożona po mówi rozumiem o powołaniu zupełnie nowego ciała rady polityki fiskalnej tymczasem w Polsce mamy problem, żeby skompletować obecny skład rady polityki pieniężnej jest to jest wakujące miejsce no to jak niepokoi martwi tak to nie martwi to mnie to nie martwi radę polityki pieniężnej z bardzo ważnym ciałem konstytucyjnym powinna funkcjonować w pełnym składzie, bo w badania ekonomicznej i teoretycznej empiryczne pokazują, że lepiej jest jeśli to trudne decyzje z zakresu polityki monetarnej podejmowane są wcale przez ciała kolegialne, a nie bardziej jednoosobowe, które teraz jest ciałem niekompletne, bo mamy 2 mają nadzieję że, że parlament szybko skład rady uzupełni to jest naprawdę bardzo ważne tak, bo dodajmy, że to są 2 miejsca obsadzone w tym przypadku przez Sejm to skoro wróciliśmy do rady polityki pieniężnej od rządu pan rozumiem nie chcę niczego sugerować obecnej radzie polityki pieniężnej to zrozumiałe, ale pytanie czy pańskim zdaniem ten obecny skład rady będzie brał pod uwagę to np. dzieje się w regionie wczoraj na Węgrzech mieliśmy zaskakującą radykalną podwyżkę stóp procentowych prawie 2 punkty procentowe to jest jakiś wyznacznik dla polskiej rady co powinno siedzieć z inflacją inflacja na Węgrzech jest inflacja mniejszą niż w Polsce niższą rada w lipcu z pewnością nie podwyższy tak radykalnie w Polsce stopy procentowe jak zrobili to nasi węgierscy koledzy Węgry mają inną sytuację tak mają problem z kursem walutowym forint istotnie się osłabia jak potrzeby kursy złoty forint złoty się mocno zwrócę się z ZUS jest relatywnie mocne prawda fundamenty polskiej gospodarki są są mocniejsze mówiliśmy o polityce fiskalnej proszę zobaczyć, że Węgry mają istotnie wyższy dług publiczny niż Polska jak spojrzymy chociażby nawet gdy na wynik sektora finansów publicznych za zeszły rok to to Węgrzy też mają dużo wyższy deficyt niż Polska, tak więc ta sytuacja trudniejsza czy był taki bardziej paniczny ruch nie wiem czy są panika paniczny ruch jest właściwy, ale być może tak to znaczy to jest to jest radykalne to jest radykalne podwyższenie stopy procentowej tej banku centralnego Węgier i proszę zobaczyć że, że nie było też bardzo silnej reakcji na orbicie i nie było silnej rynkowej reakcji na rynkowy krótkookresowych stóp procentowych na Węgrzech mimo tak silnego ruchu po stronie Węgier węgierskiego banku centralnego jednak dokonam to nie grozi myślę dziś wydaje, że rada być może będzie chciała iść podobnymi krokami jak w ostatni miesiąc co też krótko na koniec zapytam, bo dopytuje o to, dlatego że zastanawiam się na ile kontekst rozmowy o polskich stopach procentowych ustawia nam to co się dzieje w innych krajach, bo tam też stopy procentowe rosną nie tak radykalnie oczywiście na Węgrzech ale, ale pytanie czy jeśli Polska rada polityki pieniężnej zatrzyma się za wcześnie to nie odbije się na złote, a przez to trudniej będzie nad inflacją walczy przy inflacji 139 niedługo będziemy odczyt inflacji wstępny za za ten miesiąc myślę, że możemy zbliżyć do 15% stopa w Polsce wynosi 6%, czyli realnie się bardzo głęboko poniżej zera to naprawdę nie jest metka zatrzymanie cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej i nawet to nie jest moment na sygnalizowanie możliwości spisania się do zakończenia cyklu zacieśniania, ale prezes NBP, ale pamiętajmy, że rada polityki też ma inne narzędzie chociażby stopy rezerwy obowiązkowej czy stopy oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej być może, ale wspólnych sektor jest bardzo wysoka być może koledzy z rady będą myśleli, żeby również te parametry zmodyfikować to króciutko, bo wspomniał pan o czerwcu w piątek poznamy dane pan prognozuje powyżej 15% około 15 proc 15% szczyt inflacji w tym roku w pan już dziś odpowiedź to pytanie to zależy to zależy zależy to zależy od tego co dzieje się za granicą rodzi się na Ukrainie co dzieje się z Europy, ale mi się wydaje, że mimo wszystko niepewność tak wysoka to gdzieś zbliżamy się do tego szczytu i mam nadzieję że, że w kolejnych miesiącach już pod koniec roku inflacja on będzie spadała po prostu dynamika cen będzie spadała oby ta prognoza się sprawdziła, chociaż poziom trudności przy prognozowaniu jest się wyjątkowo wysoki bardzo dziękuję za rozmowę prof. Łukasz Hardt były członek rady polityki pieniężnej był państwa gościem dziękuję panu dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA