REKLAMA

Jak dbać o zdrowie psychiczne? [Praktyczne wskazówki]

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2022-06-29 23:00
Czas trwania:
52:02 min.
Udostępnij:

Co się kryje pod hasłem zdrowie psychiczne? O co warto zadbać w ramach profilaktyki? Co dobrze jest robić, żeby nie sprowadzać na siebie kryzysów?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Małgorzata Wilczyńska dobry wieczór w zastępstwie Macieja Zakrockiego zapraszam państwa na audycję po godzinie dwudziestej trzeciej do końca tego tygodnia, a dzisiaj porozmawiamy o tym co można i co warto robić, żeby cieszyć się zdrowiem psychicznym naszą gościnią jest teraz dr Agnieszka Mościcka Teske psycholożka terapeutka Gestalt interwencja kryzysowa wykładowczyni Uniwersytetu SWPS w Poznaniu dobry wieczór dobry wieczór dobry pani Rozwiń » profesor państwo pracuje pani w nurcie psychoterapii Gestalt na czym polega trudno powiedzieć tak w skrócie by się chciało szybko powiedzieć generalnie jest nurt psychoterapii humanistyczną doświadczenia owej kolejne trudne słowo które warto by od chwili leśnicy jak strach tak i sama nazwa właściwie już już nam na trochę naprowadza na to co jest specyficzne charakterystyczne dla tej terapii dla terapii Gestalt, a mianowicie właśnie doświadczenie i doświadczaniem, czyli skupienie się na doświadczeniu w pełni różnych wymiarów aspektów funkcjonowania człowieka zarówno jego sfery poznawczej jak i emocjonalnej ciała połączenia tych obszarów i doświadczania siebie w tych obszarach, czyli takiego kontaktu ze sobą świadomości tego co się dzieje ze mną samym mówię tutaj tak trochę w roli pacjenta kontaktowanie się z tym co się ze mną dzieje, ale też świadomość wygląd doświadczanie siebie w relacjach z innymi ludźmi kontaktowanie się z tym w jaki sposób człowiek pacjent przeżywa świat przeżywa swoją relację ze światem ludźmi z otoczeniem też ze swoim nawet otoczeniem fizycznym, czyli na tym polega głównie można powiedzieć to to doświadczenie brzmi to bardzo mądrze, ale nie wiem czy ja przynajmniej nie nie do końca wychwyciła różnice pomiędzy terapią psychoterapią Gestalt, a innymi nurtami, gdyby mogła pani na jakimś przykładzie powiedzieć na czym polega taka praca, w czym się różni od terapii w innych nurtach nurty są generalnie wydziela jak można powiedzieć nurty psychoterapii są podzielone w zależności od tego jakie jakich jakich mechanizmów zasad reguł upatruje się w rozumieniu tego co się dzieje z pacjentem klientem, czyli krótko mówiąc nurty troszkę inaczej podchodzą do konceptualizmu akcji i pacjentów, a konceptualizm racja jest właśnie to rozumienie wyjaśniania tego co się dzieje z człowiekiem no i tutaj jeśli chodzi o ludzi inne przyczyny tak tego co się z nami dzieje, że mamy np. jaki się problemy może tak tak właściwie można by tak powiedzieć na czym one natomiast nie tylko przyczyny są ważne psychoterapii, ale też to co jest w danym momencie co się dzieje na co zwracamy uwagę w gabinecie na czym skupiamy i tutaj też nurty terapeutyczne różnią się właśnie pod tym względem no i gdybyśmy mieli porównać właściwie może najpierw powiedzmy sobie, jakie są inne nurty, więc takie podstawowe nurty terapeutyczne to jest właśnie ten już mu już wspomniany humanistyczna doświadczenia owych, ale również poznawczo behawioralny nut Psycho dynamiczny i nurt systemowy to są takie najważniejsze główne nurty oczywiście jest znacznie więcej, a badacze mówią, że różnego rodzaju nurtów terapeutycznych podejść terapie około 600800, a nawet więcej i co chwilę się pojawiają nowe w takim razie, gdybyśmy np. miały porównać podejście psychoterapię reszta do psychoterapii poznawczo behawioralnej to terapia poznawczo behawioralnej głównym założeniem jest to, że funkcjonowanie człowieka zależy od przekonań w za przekonań na różnym poziomie głębokości są to np. przekonania takie kolorowe takie bardzo głęboko zakorzenione w naszym funkcjonowaniu w naszym naszych przekonaniach poznawczych, bo są też przekonania w postaci automatycznych myśli, czyli takich przekonań, które się pojawiają jako natychmiastowa automatyczna reakcja poznawcze właśnie na jakąś sytuację reakcja poznawcza, czyli sposób interpretowania tej sytuacji no właśnie ze względu na podstawy teoretyczne nurtu poznawczo behawioralnej kosz, w którym zakłada się, że te przekonania są najistotniejsze również podczas psychoterapii w tym nurcie tak, że praca koncentruje się właśnie na analizie tych przekonań na zmianie tych przekonań na ich przepracowanie w natomiast w konceptualne za co i Gestalt przyjmuje się nie można powiedzieć podstawy teoretyczne z kilku nurtów zarówno nurtu przychody na mitycznego zarówno z nurtu pracy chciałem i również z można powiedzieć nurtu poznawczo behawioralnej ego, choć sam Perry, które jest jednym z najważniejszych twórców kształtu świadomy tych funku krzyknie czerpał, ale jednak dziś aktualnie okazuje się, że wymieniamy się pewnymi narzędziami technikami właśnie z terapeutami my jako jakoś partycji z terapeutami poznawczo behawioralny dni natomiast psychoterapii Gestalt jest np. takie założenie mówi np. ponieważ założenie jest jest dość sporo tak naprawdę można na każdym z nich na każdym z tych założeń teoretycznych się oprzeć pracy terapeutycznej np. jednym z nich jest teoria self i relacja tego self do władz do samego siebie funkcjonowania własnego i do świata zarówno do ludzi jak do większych grup osób jak i całego otoczenia całego pola można powiedzieć, w którym funkcjonuje człowiek i tutaj wtedy, gdy bazujemy straty z pacjentem właśnie akurat na tym założeniu teoretycznym koncentrujemy się właśnie na relacji pacjenta na tym w jaki sposób pan przeżywa to cel swoje w jaki sposób konstruuje i w jaki sposób w tym, że salw kontaktuje się ze światem i również, jakie pojawiają się blokady bądź przeszkody w tym, żeby móc w pełni być właśnie w tym kontakcie nazywamy to wtedy blokadami vkontakte albo przeszkodami w kontakcie to jest też bardzo charakterystyczne podejście czy założenie właśnie terapii Gestalt takich założeń jest trochę więcej też bardzo ważnym założeniem jest np. przyjęcie zasady istotności osadzenia w czasie teraźniejszym, ale znaczeniu bycia tu i teraz i przyjęcie takiego założenia, że osadzenie tu i teraz skontaktuje człowieka w sposób najbardziej realny głęboki realistyczne z UE z tym, czego doświadcza z tym kim jest też punkt w trakcie pracy koncentrujemy się właśnie na tym pozostawania tu i teraz to znaczy np. rozmawiamy z pacjentem o tym co doświadcza, czego doświadcza w danym momencie wciąż przechodzi w danym momencie, a niekoniecznie wracamy do przeszłości niekoniecznie każde doświadczenie aktualne pacjenta łączymy z przeszłością to tak w skrócie o psychoterapii Gestalt, a my dzisiaj mamy porozmawiać o profilaktyce zdrowia psychicznego, czyli o tym co możemy robić, żeby takim zdrowiem się cieszyć no i na początek może w ogóle pytanie o to co tak naprawdę kryje się pod hasłem zdrowie psychiczne kryje się dość sporo poglądów na temat tego czym jest zdrowie psychiczne poczynając od takiego już troszkę odeszły do lamusa pół poglądu, że zdrowie psychiczne występuje wtedy, gdy nie mamy zaburzeń po prostu czyli gdy nie obserwuje się objawów psychopatologii innych to wtedy mówimy o zdrowiu psychicznym to jest taka można powiedzieć starsza definicja negatywna on nazywany jako negatywna w opozycji do definicji pozytywnej zdrowia psychicznego współcześnie w psychologii i mam wrażenie też w obszarze społecznym bardziej wolimy skupiać na definicjach pozytywnych, czyli na poszukiwaniu też oczywiście przy uwzględnieniu tego co jest zaburzone, ale jednak na poszukiwaniu tego, jakie są zasoby zasady mechanizmy, które mogą utrzymywać zdrowie psychiczne czyli, czyli takich definicjach pozytywnych i i musimy tych definicji pozytywnej jest bardzo dużo psychologii cały czas dostarcza nowych danych na temat tego co powoduje, że człowiek może być zdrowy psychicznie, że może to zdrowie psychiczne utrzymać w mnie najbardziej przekonuje ze względów zarówno teoretycznych jak i praktycznych definicja Maria chody tak ze względów teoretycznych bardziej wnikliwych osób można by powiedzieć jest to definicja troszeczkę niespójna, ale dla teoretyków psychologa jeśli ktoś był tym zainteresowany może tutaj dalej szukać informacji na ten temat dlatego też przywołuje nazwisko natomiast też to jest wiecie, że definicja niespójne to znaczy, że składa się z przepraszam za metaforę wielu różnych puzzli, które niekoniecznie w sposób bardzo jasne oczywiste się ze sobą łączą ich pierwsza rzecz ona tworzy spójny obraz i bardzo można mieć pozytywny i adekwatny obraz zdrowia psychicznego natomiast po prostu autorka tam się odwołuje do wielu różnych koncepcji pojęć, które właściwie można by też traktować jako zupełnie osobna i to oznacza, że taki brak spójności to nie znaczy, że to jest definicja jakaś Niewiem wewnętrznie sprzeczna anonim to nie dochodzi też to może powiem na co zwrócić uwagę Marek Honda jeśli o to chodzi to u mówiła, że jako kryteria zdrowia psychicznego możemy wskazać kilka elementów kilka zasad funkcjonowania człowieka są np. poczucie własnej wartości szacunek do samego siebie tutaj mówimy o jakimś szczególnie wysokim poczuciu wartości o szczególnym tylko standardowym takim, w których w, którym np. jednostka nie dokonuje takich aktów samo poniżenia albo potępienia kolejnym elementem jest tak autorka nazywa psychologicznej integracja osobowa jest bardzo piękny termin w ogóle psychologii lubimy termin integracja spójność Przysiężny i tu czy to oznacza spójność spójność poglądów przekonani również przekonań w wymiarze moralnym tak refleksyjna samoświadomość, czyli umyśle, że właściwie można by porównać też do takiego pojęcia, które znamy też z obszaru psychologii i też psychoterapii, a mianowicie autentyczność tak takie poczucie, że jestem zgodny z sobą tak, że mają poglądy przeżycia przekonania doświadczenia mają jakąś wewnętrzną spójności w kolejnym elementem zdrowia, na które zwraca uwagę właśnie autorka jest autonomia autonomia w znaczeniu takiego niezależnego kierowania swoim postępowaniem zarówno w zakresie behawioralnych, czyli typowego zachowania, ale też w zakresie np. norm moralnych, ale też w zakresie przeżywania emocjonalnie siebie czy relacji i tutaj chodzi o jakieś odstępstwa od systemów, w których człowiek funkcjonuje, ale o to, że potrafi zarówno odnaleźć w normach zasadach, które są przyjęte społecznie i również te normy na swój własny sposób także adekwatny społeczni interpretuje tak, czyli tutaj to oznacza tę autonomię moralną kolejny element to jest zdolność do rozwoju i samorealizacji i tutaj właściwie tak mogła powiedzieć troszkę ten element nawiązuje też do takich ważnych myśli terapeutów Psycho dynamiczny tych, którzy wskazują na to, że człowiek funkcjonujący zdrowa pomimo różnego rodzaju dylematów pomimo różnego rodzaju trudnych wewnętrznych przeżyć, które czasami posiada rozwija się, czyli nie jest usztywnione swoim sposobie reagowania funkcjonowania, bo takie usztywnienie powtarzanie pewnych sposobów reagowania chronienia się przed światem przed przeżyciami wskazuje już może wskazywać może się przerodzić właśnie rodzaj jakiegoś zaburzonego funkcjonowania i o tym np. mówi agencji Mark Williams właśnie, że w sytuacjach trudnych mogą się ujawniać człowieku właśnie takie bardzo sztywne sposoby reagowania funkcjonowania zachowania przeżywania sztywne sztywne potrzeba realizm sztywne oczekiwania realizacji potrzeb i np. wtedy możemy mieć do czynienia z zaburzeniami osobowości tak to przykład i kolejne już ostatnie 2 właściwie elementy, na które zwraca Maria hot to po prostu relacje społeczne to, że o tym, że funkcjonujemy zdrowo świadczy to, że jesteśmy w jakimś kontakcie ze światem społecznym, że nawiązujemy relacje, że mamy interakcje z innymi ludźmi, że też w pewnym zakresie przystosowuje my się do społecznych wymagań i że jesteśmy też odpowiedzialni w tych w tych relacjach i tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że to niekoniecznie chodzi o to, że jesteśmy nie wiem bardzo zakorzenieni w głębokich bliskich relacjach typu mamy wielu przyjaciół wielu znajomych mamy cały czas głębokie relacje z rodziną taki z szerokim kręgiem tej rodziny, bo nie zawsze już tak trochę wrócimy z teorii nauki do życia on się w niektórych miejscach spotykają na szczęście nie zawsze tak się zdarza także człowiek rzeczywiście może być osadzone w takiej sieci społecznej natomiast nawet jeśli tak nie jest jeśli ma w pewnym sensie ograniczoną tę możliwość nawiązywania i utrzymywania tych interakcji to i tak i tak jako istota społeczna funkcjonuje w jakimś obszarze społecznym i umiejętność np. jeśli niekoniecznie korzystania ze wsparcia emocjonalnego to chociażby umiejętność korzystania ze wsparcia informacyjnego instytucjonalnego, gdzie też przecież tego wsparcia udzielają nam inni ludzie też jest jednym z kryteriów zdrowia psychicznego właśnie na ostatnim kryterium jest zdolność do realistycznego Poznania, czyli do takiego spojrzenia można powiedzieć też tak bardzo metaforycznie takiego trochę spojrzenia z boku na samego siebie inna rzeczywistość, która otacza, czyli takim byśmy powiedzieli dystansem, a w psychologii mówimy o tym, że jest to umiejętność funkcjonowania w świecie zarówno pozycji tego symfonicznego jak i takiego doświadczenia tego jest to liczna jak żyli, czyli takiego rozróżniania tego co jest zgodne z moim tego co jest niezgodne z moim ego, czyli taki sposób widzenia świata ze świadomością tego, że może powiem coś niezbyt chętnie przyjął przyjmowanego przez część osób, że świat to to nie tylko ja tak jest coś jeszcze poza i umiejętność takiego trochę spojrzenia z dystansu, ale nawet takiego oceniającego dystansu do tego co mnie otacza co mi się zdarza co wewnętrznie czuję to jest właśnie też jeden z elementów jeden z tych kolejnych puzzli i zdrowia psychicznego i Dieter ty tutaj cała ta układanka i ja bardzo lubię tę definicję, dlatego że ona zarówno no właśnie pokazuje te obszary i wskazuje taką tek taki dość ciekawy, aby obraz teoretyczny, ale też może być po prostu matą dla terapeuty w gabinecie albo dla pacjenta, który chce się rozwijać, w którym obszarze czuje jeszcze jakiś niedosyt dyskomfort i na co można zwrócić uwagę to przez morze teraz od kwestii teoretycznych korzystający tej definicji, którą pani przytoczyła definicji Marii jak chody, jeżeli chodzi właśnie zdrowie psychiczne do kwestii praktycznych i pytanie, gdyby ktoś chciał się pokusić o taką właśnie autorefleksję jak, korzystając z tej jak to pani określiła Mate można ocenić, że któryś się z wymienionych aspektów w naszym życiu świń kupuje albo warto by było nad nim trochę popracować jak się w ogóle poruszać ten czy ja myślę, że podstawową wskazówką jest i to są właściwie, jakie kryteria przyjęte zarówno w systemach formalnych diagnostycznych jak w praktyce i myślę, że dla każdego z nas indywidualnie wewnętrznie w zaciszu własnej duszy również to jest kryterium tego jak jest co tam się, że jest naszym zdrowiem psychicznym, a mianowicie po pierwsze, czy to, czego doświadczamy właśnie w obszarze naszego funkcjonowania psychicznego i jest dla nas akceptowalne jest dla nas w zmian źródłem komfortu poczucia bezpieczeństwa daje nam możliwość rozwoju rozwinięcia skrzydeł czy też czujemy w tym swoim wewnętrznym świecie pewne ograniczenia, a wręcz zmierza to doświadczenia cierpienia i tutaj takim kryterium właśnie tego, że być może coś trudnego dzieje się w zakresie naszego zdrowia psychicznego jest właśnie subiektywne odczuwanie cierpienia tak jest np. w przypadku zaburzeń depresyjnych w przypadku doświadczenia niektórych zaburzeń osobowości, ale nie wszystkich tutaj zróżnicowanie będzie troszeczkę zmieniały ten obraz albo może to być z kolei cierpienie otoczenia, bo też nie przy każdych nikt nie przy każdym rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego będzie mieć do czynienia z tym cierpieniem własnym tak np. w pewnej fazie uzależnienia osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych może nie odczuwać tego cierpienia natomiast jej otoczenie już jak najbardziej i kolejnym takim wskaźnikiem tego, że być może w zakresie zdrowia psychicznego dzieje się coś niepokojącego jest to, gdy mówiąc trochę tak obrazowo może nie ładnie, gdy coś nam się sypie w życiu, a my nazywamy, że człowiek przestaje funkcjonować adaptacyjne to znaczy zaczyna mieć problemy w pracy szkole w relacjach z najbliższymi być może nawet relację ze swoim szerszym otoczeniem społecznym mówiąc też takim troszkę ładnie nie wyrabia się tak w swoim codziennym życiu pod warunkiem rzeczywiście do tej pory funkcjonował adaptacyjny, że do tej pory funkcjonował inaczej to jeśli w pewnym momencie to jego standardowe funkcjonowanie można powiedzieć tak się załamuje to też może być takie światełko ostrzegawcze, a wtedy można był jeśli już ktoś chce się odwołać właśnie do tej definicji plonu kogoś przekonuje to może po prostu przyjrzeć się temu jak funkcjonuje w tych kilku obszarach, o których wcześniej wspomniałem i np. przeanalizować w jaki sposób przeżywa doświadcza swoją wartość z jak dochodzi do tego, jaka jest jego wartość, jaka jest treść tego co a czego doświadcza, o czym myśli w jaki sposób myśli o sobie właśnie w odniesieniu do wartości czy wartość pojawia się samoczynnie czy ta wartość pojawia się tylko wyłącznie w porównaniu z innymi czyta wartość niesie za sobą doświadczenie dumy zadowolenia z siebie czy też to poczucie wartości myślenie o sobie właśnie w tym kontekście raczej wynika czy wiąże się z koniecznością porównywania się z innymi wiąże się z odczuciem np. zazdrości albo zawiści i tutaj będzie wiele niuansów też np. w tym obszarze da to do analizy była do przepracowania po zastanawiają się po czy to w takim razie oznacza, że mamy ewentualnie zastanawiać się nad sobą w momencie, kiedy czujemy, że coś szwankuje czy też warto było sięgać po jakieś metody tak na co dzień, żeby właśnie zadbać o te profilaktykę i nie doprowadzać siebie do takiego momentu, kiedy już sobie z czymś kompletnie nie radzimy dziękuję za to pytanie, bo to jest taki bardzo ważny sposób patrzenia właśnie na to co możemy dla siebie zrobić, bo możemy zarówno w momencie, kiedy dzieje się dla nas coś trudnego, kiedy już doświadczamy trudności w obszarze psychicznym i możemy też troszkę wcześniej na zasadzie prewencji tak trochę proaktywnie zabezpieczyć się przed tym, żeby właśnie te trudne doświadczenia wewnętrzne psychiczne się utrzymywały pogłębiały i myślę, że jeśli chodzi o ten drugi obszar właśnie takie takiej prewencji Th zadbania o swoje zdrowie psychiczne póki jeszcze mamy to rzeczywiście tutaj przepisem na to jest przede wszystkim wzmacnianie swoich zasobów, bo na całe szczęście to już wiemy wielu badań psychologii nie tylko, czyli jest taką istotą, która ma w sobie wiele różnych zasobów mechanizmów sposobów narzędzi, któremu mają pomóc przetrwać nawet nie tylko przetrwać, ale również dem dążyć do jakości życia do takiej jakości życia, która satysfakcjonuje tak i mechanizmy my sobie mamy tylko kwestia też tego na ile mamy świadomość i świadomie z nich korzystamy i dlatego mówię tutaj kwestii świadomości to jest pojęcie kluczowe w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne, dlatego że jesteś taki obszar można powiedzieć automatyczne takie instynktowne, który tak naprawdę, kto w, którym nasza psychika funkcjonuje czy takie mechanizmy automatycznej instynktowne właśnie punktów, które naszej psychiki, które pomagały nam funkcjonować na kuli ziemskiej przez tysiące lat i mechanizmy przystosowały nas przede wszystkim do walki do utrzymania swojego życia i zdrowia natomiast nie za bardzo te mechanizmy zmierzały do tego, abyśmy się jakoś nie wiem, aby nas wesprzeć w tym, żebyśmy szczególnie rozwijali albo sięgali jeszcze dalej w tym swoim rozwoju czy właśnie we wzmacnianiu jakości życia i dlatego też automatycznie jeśli chodzi jeśli dzieje się w naszym życiu coś trudnego uruchamiają się właśnie te pierwotne mechanizmy takim pierwotnym mechanizmem jest np. to, że sytuacji znaczy nawet nie w sytuacji oko po prostu na co dzień na co dzień bardziej zwracamy uwagę na to co nam się zdarza jest trudne negatywne sytuację na nasze negatywne doświadczenie, żebyście państwo pani mieliśmy teraz zastanowić ile dzisiaj zdarzyło wam się sytuacji, które były przyjemne, a ile sytuacji, które były nieprzyjemne i mielibyśmy je policzyć to być może tak specjalnie teraz troszkę wolniej mówię, żebyście mogli państwo stanowić to być może byśmy doszli do wniosku, że jako pierwsze co przychodzi do głowy to coś się zdarzyło trudnego czy być może mam w pamięci jakąś sprzeczkę z kimś być może mam w pamięci trudną sytuację na drodze być może mam w pamięci jakąś kwestię finansową, który w, którą dzisiaj się zderzyłem zderzyłem no właśnie tak działa automatycznie nasz umysł nasza psychika, że nas przekierowuje na to co jest negatywne, a tyś one bardzo dobre intencje tak tak przyjmujemy tak zakładamy chce nas rzeczywiście skoncentrować na tym co może być źródłem zagrożenia, żebyśmy sobie lepiej poradzili z tym zagrożeniem tak my przez to lepiej pamiętamy takie sytuacje dłużej rozpamiętuje Emmy niż te pozytywne i właśnie tutaj teraz dochodzimy do tego słowa klucza że, żeby to zmienić też potrzebna świadoma intencja, czyli ten mechanizm działa automatycznie nawet nazywa psychologii tzw. jest asymetria negatywną pozytywna czy właśnie mamy taką tendencję Doda czy dłuższego intensywniej, czego przeżywania negatywnych emocji i dłuższego niż pamiętania no właśnie, aby to zmienić potrzebna jest intencja, żeby świadomie doświadczać czegoś pozytywnego, żeby świadomie koncentrować się na tym co pozytywne to ostatnia pojawiła się na rynku taka książka zdaje się o toksycznej pozytywną mści bardzo ciekawe czy nie czytałam przyznaje się natomiast z perspektywy w psychologa i terapeutki mam takie wrażenie, że jednak w naszym życiu zazwyczaj brakuje tego co jest pozytywne jest znacznie więcej doświadczeń trudnych i negatywne i jednak na nich się częściej koncentrujemy dlatego też właśnie takie zachęcenie do zatrzymania się do zatrzymania się przy tym co pozytywne będzie tym co pozwala wzmacniać to zdrowie psychiczne, zanim jeszcze coś niepokojącego się w jego zakresie wydarzy i na temat właśnie takiego intencjonalne wprowadzania tego obszaru pozytywną ości do naszego życia pisze w taki poradnik nowy sposób, ale świetnie również o uzasadniony teoretycznie neuropsychologii licznie Rick Hanson i jeśli państwo znacie te autora to to to pewnie potwierdzić osoby, które nie znają bardzo zachęcam np. w książce szczęśliwy mózg albo winnej pt. 7 praktyk szczęścia i autor opisuje właśnie w jaki sposób koncentrować się czy zatrzymywać się przy tym co pozytywne, żeby to zostało nas na chwilę dłużej, żeby miała szansę zrównoważyć też te negatywne trudne doświadczenia jakieś przykłady takich działań haseł nawet daje bardzo konkretny przepis jak to zrobić po prostu przede wszystkim zatrzymać się na tym co nam sprawia przyjemność co odczuwamy jako miły satysfakcjonujące, gdzie doświadcza jakiegoś pozytywnego stanu to może być drobiazg poczynając od tego, że nie wiem osoba w sklepie uśmiechnęła się do mnie tak albo ktoś na drodze mnie wpuścił w wsi w szereg samochodów mogą to być jakieś sukcesy większego kalibru np. dostałem nie wiem w pracy pochwała albo nagrodę albo komuś z moich bliskich coś przyjemnego się zdarzyła my i tutaj pierwszym krokiem jest to, żeby w ogóle zatrzymać się przy tej sytuacji, bo zazwyczaj tak przy jeśli chodzi o pozytywne troszkę tek zauważamy kątem oka lecimy dalej tak no te długie na dużej przyciągają nasz drogi uwaga te negatywne na dużej przyciągają wzrok uwagę im chodzi o to, żeby zrobić to samo i przez chwilę jak ta druga osoba się do nas przyjemnie śmiesznie albo ktoś nam sprawy jakiś komplement zatrzymać się przy tym i sobie tak trochę mówiąc nieładnie pomylić w głowie tak pomyśleć dłużej o tym kolejnym krokiem jest to, żeby to doświadczenie bardziej poszerzyć to znaczy zarówno doświadczyć tego tak jak już powiedziałem w głowie tak, czyli w myślach pomylić, ale doświadczyć też w ciele, czyli np. co czuje właśnie po tym, jak ktoś powiedział do mnie coś miłego albo jak się uśmiechnął tak czy może jakiś maskotki czy może jakieś ciepło się rozlało w moim widzieć w niej może w okolicy serca, a może poczułem, że w moich rękach albo nogę nagle czuję taką błogość tutaj doświadczenia z ciała mogą być różne warto się przy nich zatrzymać i również zatrzymać się przy tym, czego doświadczamy w obszarze emocji, czyli czym jest doświadczenie przyjemności zadowolenia, czyli tu chodzi o to w tym kroku ten drugi krok właśnie takiego zatrzymania się na tym co pozytywne, żeby poszerzyć to doświadczenie, żeby ono objęło wszystkie sfery naszego funkcjonowania, bo troje współczesnych też ma taką tendencję do tego, żeby głównie funkcjonować w głowie i zatrzymywać się na poziomie swoich myśli świat emocjonalny i to co się dzieje chciałem trochę, spychając na plan dalszy, a czasami niestety w ogóle o nich zapominają albo, zaprzeczając nawet temu co się dzieje w tych obszarach, a tak się nie da funkcjonować tak nasza psychika się buntuje, bo my chcemy być całością jednością dlatego też to doświadczenie właśnie zakotwiczenie tego pozytywnego doświadczenia będzie polegało na tym, żeby doświadczyć we wszystkich płaszczyznach z tego funkcjonowania i trzecim krokiem, który mówi Hansson jest to, żebyśmy wyobrażali sobie jak to doświadczenie już tak obejmuje nas jako całość może nawet trochę magiczny sposób np. otula nas jak jakiś przyjemny miękki kokon albo wypełnia nasz krwiobieg jak jakiś magiczny eliksir albo obsypuje nas jakiś złoty pył my tutaj ten krok w tym trzecim kroku chodzi o to, aby symbolicznie połączyć te doświadczenia z różnych obszarów, czyli obszaru poznawczego emocjonalnego i cielesnego wie jedno czy, żeby już tak też nie dzielić na te obszary tak i połączyć jedno i ich wtedy Hanson mówi, że właśnie o doświadczenie na dłużej nas zostaje on tam daje jeszcze taki mały aneks mówi o tym, że zazwyczaj jest tak, że nasza psychika wtedy też będzie tak nas trochę pilnować byśmy za bardzo nie odpłynęli tę błogość i daje nam taki sygnał ostrzegawczy, gdy wyobrażamy sobie czy zatrzymujemy się przy tym co jest przyjemne to od razu może wjechać taki obraz też nam dziś przeżycie, że Ano tak ta osoba się uśmiechnęła, ale poprzednio nie przepuściła mnie w drzwiach albo no tak tutaj mnie wpuścili, ale było ledwo ledwo poprzednim razem ktoś zarysował samochód w takiej sytuacji no, więc etycznej tak jest tak działa nasz umysł i taka jest nasza natura, że nie pozwala nam tak zupełnie zatopić totalnie błogości, ale to nie oznacza, że wtedy myślę trochę negatywna psuje nam całą radość z tego, czego doświadczamy pozytywnie jest też warto mieć tego świadomość, że możemy sterować trochę tym co odczuwamy i gdy negatywne ten negatywny element naszego doświadczenia się pojawia po prostu odsunąć widzę tutaj tak było, ale teraz skupią się na tym co pozytywne zostaje tylko przy tym co pozytywne więc, więc po pierwsze a ja bym powiedział, że takim drugim elementem przepisu też na zachowywanie doświadczenie takiej pozytywną ości i jest dzielenie się tym, że innymi ludźmi tutaj m.in. przywołuje to zjawisko teoria tzw. kapitalizacji pozytywnych emocji w Polsce m.in. to badał generalnie to jak się i jak i jakie efekty są dzielenia się właśnie pozytywnymi stronami padał prof. Łukasz Kaczmarek Anne i w wielu badaniach na świecie w Polsce wykryto, że jeśli ludzie dzielą się swoimi pozytywnymi Stanami i reakcja otoczenia jest pozytywna na tę ich pozytywny stan na sukcesy na miłe przyjemne doświadczenia to tak jakby to wewnętrzne doświadczenie wtedy się wzmacnia podwaja dziś aż tutaj kilka mechanizmów działa, bo np. działa chociażby utrwalenie śladu pamięciowego jakąś opowiadamy o swoim sukcesie o tym np. nie jak ja jak dostaliśmy awans w pracy albo miło nas ktoś potraktował to my po prostu drugi raz wtedy sobie jeszcze przypominamy ze szczegółami, a im częściej sobie coś przypominamy powtarzamy, tym bardziej utrwala się ślad pamięciowy w naszym wniosku poza tym też wtedy reakcja tej drugiej strony jeśli jest pozytywna ona również wzmacnia tę naszą reakcję pozytywną, a dodatkowo wzmacniamy też swoje poczucie wartości, ponieważ poczucie wartości zazwyczaj buduje się w odniesieniu do jakichś czynników zewnętrznych do np. reakcji otoczenia no jeśli ta reakcja otoczenia jest pozytywna to też nasze poczucie wartości się wzmacnia to chyba nie działa na odwrót, jeżeli opowiadano Equisse negatywnych doświadczeniach, bo chcemy się nim podzielić to też się ponownie przeżywanej wzmacniamy niestety też tak działa niestety też to tak działa i tutaj psychologia, a właściwie obszar psychoterapii można powiedzieć, bo pamiętajmy, że te dziedziny i zawody psycholog psychoterapeuta oczywiście mają sporo wspólnego, ale nie są tożsame i tutaj podejście terapeutyczne też mają pewne sposoby na to, aby wspomagać pacjentów przepracowaniu tego co jest trudna to jest właśnie negatywna jest przykrym przeżyciu natomiast taki sposób, żeby to się właśnie w mózgu nie utrwalało tutaj możemy mówić o sposobach bardziej świadomy, gdzie ta narracja dotyczy bezpośrednio np. właśnie tego trudnego doświadczenia czy wręcz traumatycznego doświadczenia i tutaj wtedy mówimy np. terapii przedłużonej ekspozycji wg pewnych form, ale po istnieją też takie formy terapeutyczne, które nie wymagają świadomego przetwarzania, ale oczywiście też wymagają świadomości kontaktu z terapeutą i to np. jest MDR tzw. technika poprzez stymulację bilateralną naprzemienną stymulacja półkul mózgowych, gdzie ślad pamięciowy dotyczący trudnego zdarzenia traumatycznego zdarzenia ma szansę zostać przetworzony z jak dołączeniem do niego pewnych elementów wsparcia zasobów, czyli takich pozytywnych aspektów tego jak człowiek chce może trudną sytuacją poradzić, więc to rzeczywiście dzięki za to pytanie to tak też działa natomiast też psychologia psychoterapia mają na to sposoby, a takich zwyczajnych rozmowach z naszymi bliskimi, gdy chcemy się po prostu wygadać czy jednak nie przynosi jakieś ulgi przynosi oczywiście, że przynosi to jest powiedziałabym jeden z najważniejszych sposobów i nawet jestem przekonana, że pierwszych sposobów jeśli mamy rzeczywiście wokół siebie takie osoby którymi może, w którym możemy się wygadać to cudownie skorzystać z przyjaźni bliskości z bliskich serdecznych relacji i to jak najbardziej przynosi ulgę to jest w ogóle tutaj znowu psychologia wyjaśnia też tutaj jest badane od lat jak działa wyjaśnia mechanizm działania wsparcia społecznego wsparcia emocjonalnego tutaj akurat tego jego wymiaru, bo gadanie właśnie taki efekt przynosi tak wsparcia emocjonalnego, gdzie ktoś po pierwsze ma szansę nazwać to co przeżywa więc, aby nazwać to już musi sobie uświadomić mieć wgląd w pewien obszar swego funkcjonowania musi to też jakoś dokonać ekspresji, czyli pokazać na zewnątrz i doświadcza no pewnie zainteresowania akceptacji, bo mówimy o takich relacjach przyjacielskich bliskich tak oczywiście nie zawsze tak będzie wyglądać, ale zakładamy tutaj akurat tę wersję w i to rzeczywiście chciała rzeczywiście działa kojąco natomiast tak jak sobie myślę o też takim trochę wyrzuceniu z siebie tego co psuć tego człowieka gryzie to tutaj też znowu są pewne zasady, które sprzyjają temu, żeby to wyrzucenie z siebie było skuteczne, a mianowicie znowu takie wyrzucenie z siebie, ale ze świadomością i wyglądem tego co robię po co Robbie do kogo Robbie w przeciwnym wypadku mówimy raczej o zachowaniach akcji w aut takich takich wybuchowych impulsywnych takich, które są po prostu uzewnętrznieniem się silnego napięcia natomiast nie są takim i przepracowaniem próbą przepracowania tego co człowiek przeżywa właśnie w rozmowie z relacji z drugim człowiekiem czy taki wybuch emocjonalny nie będzie takiego efektu skutku jak właśnie taki rodzaj otworzenia się można siedzieć tak potocznie uzewnętrznienia się tak do kogoś, kto właśnie jest taki rozumiejące akceptujący przyjmujący to co to ta to, czego doświadcza badania pokazują tak przepraszam stawia kropkę nad by się trochę zgadzałam, że wsparcie społeczne jest podstawowym buforem chroniącym nas przed trudami życia codziennego, czyli krótko przed stresem stres 1 ze źródeł czy przyczyn właśnie doświadczenia różnych trudności w obszarze psychicznym no to wsparcie społeczne jest podstawowym buforem, który nas chroni powiedziałem że, żeby zadbać o zdrowie psychiczne warto wzmacniać zasobem swoje rasowe co jeszcze pod tym hasłem pod tym zwrotem zasoby kryje 1 dotrzeć im się odwoła tutaj do tego, o czym już pani wspomniała o wspomniała pani też o uważności i to jest bardzo ważnej bardzo cenny zasób uważność może być zarówno umiejętnością funkcjonowania w świecie umiejętnością podejścia do tego co się dzieje w umyśle człowieka może być też bardziej i taką szeroką złożoną cechą, czyli charakterystyką danej osoby także on albo reaguje uważnie zachowuje się w sposób uważny są ważną częścią albo po prostu cechuje się ważnością do co bardzo ważne to, żeby się możemy tej uważności uczyć być może państwo też znacie uważność pod hasłem my twój nas pręta pewnie temat nieraz się pojawia tutaj różnych spotkaniach i rzeczywiście badania pokazują, że treningi uważności po pierwsze, pomagają w prewencji zaburzeń zdrowia psychicznego, a również utrzymują efekt terapeutyczny np. dla pacjentów, którzy zmagali się z depresją tacy pacjenci, gdy kończą terapie psychoterapię farmakoterapię mogą wesprzeć się takim programem właśnie terapeutycznym mając na wspólne to się nazywa NBC te albo Mb SR, czyli mają wolne z państw stres Reda czyn albo mają wolne Base kognicji w terapii i mogą się wesprzeć takim 8 tygodniowym programem, którym wiadomo badania udowodniły, że objawy depresyjne są rzeczywiście zmniejszają się jeśli się pojawiają to pacjent ma już na zięcia i sposoby do opanowania ich, więc tutaj na pewno takim ogromnym zasobem będzie właśnie ta uważność uważność, która oznacza tak naprawdę umiejętność świadomego podejścia do tego co się dzieje w moim umyśle emocjach i ciele i również uważność uczy takiej czy na kursach uważności uczymy się poza świadomością wyglądem uczymy się również elastyczności w elastyczności takiego trochę wyrazu bardziej wyrozumiałego życzliwego spojrzenia na samego siebie, bo też badania pokazują, że jesteśmy zazwyczaj wobec siebie bardzo krytyczni można też śledzić nasz umysł jest obecna bardzo krytyczne te różnie bywa czasami ze względu na to co słyszeliśmy przez wiele lat, gdzie funkcjonowaliśmy w pewnym otoczeniu społecznym wychowawczym, które przekazało pewne normy czasami aktualnym dorosłym życiu, gdzie funkcjonujemy też w pewnym otoczeniu społecznym, gdzie czasami, bywa że przyjmujemy właśnie pewne zasady lub przekonania poglądy no one też mogą nas ograniczać i trochę ograniczać naszą wolność coś jeszcze dorzucił, aby ten do takiego koszyka na naszych zasobów, które sprawiają, że właśnie zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne i niekoniecznie doprowadzać do sytuacji, kiedy będziemy już na tyle źle się czuli, że będziemy potrzebować wsparcia i dorzuciła, abym ani trochę spoza psychologii banda rzuciła, ale nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy istotą biologiczną i regulowanie naszych mechanizmów biologicznych będzie tym właściwie pierwszym krokiem powinno być to zadbania o swoje zdrowie psychiczne regulowanie oznacza to co znamy doskonale pod hasłem zdrowy styl życia tak, a ja tutaj odwołam się do chociażby podstawowej kwestii mianowicie np. spania tak wysypią Ania się regularnych PUR w miarę możliwości to zależy od pracy prawda, ale jednak regularnego sposobu właśnie wysyp piania się również jeśli chodzi o odżywianie tak też takie dostarczanie organizmowi wszystkiego tego, czego potrzebuje nawadnianie organizmu tutaj być może państwo dowiecie mam nadzieję, że wszyscy wiemy, ale przypomnę taką bardzo prostą kwestię, która szczególnie teraz w czasie upałów jest bardzo ważna że, gdy jesteśmy odwodnieni to nasz mózg zaczyna inaczej funkcjonować nigdy nie dostarczamy odpowiedniej ilości wody do organizmu to komórki nerwowe mają trudność w tym, żeby efektywnie się ze sobą komunikować bywa także dochodzi do pewnego rodzaju niedokrwienia niedotlenienia tak niewłaściwego żywienia mózgu, a jest np. szczególnie widoczna osób starszych, więc tutaj wydaje się taka trywialna sprawa prawda jak nawodnienie organizmu jednak np. może dawać objawy bardzo podobne do zaburzeń otępiennych np. otępiennych tutaj rozumiemy jako zaburzenia typu Alzheimera atak jest nawet w takich sprawach warto ten obszar biologiczne najpierw zadbać tutaj być pewnym, że wszystko jest zaopiekowane w i dopiero później zajmować się też obszarem psychiki to jeszcze już tak, podsumowując na koniec no bo np. jeżeli chcemy dbać o zdrowie fizyczne Noto to warto właśnie choćby ćwiczyć, pomijając te elementy takie bardzo podstawowe, o których pani wspomniała, których też bardzo często jednak zapomina albo je lekceważymy to to jeszcze właśnie czy taką jakąś siłownię, że tak to określę dla tego, żeby zadbać o zdrowie psychiczne można jako właśnie stworzyć i odpowiedziałbym tak jak to tak równość siłowni w mi myślę, że pierwszym krokiem do tego jest właśnie być bliżej siebie, ale co to oznacza bycie bardziej świadomi tego co się ze mną dzieje, czyli np. nauczenie się tego czy wejście w taki dialog ze swoim ciałem np. być bardziej świadomym tego co się dzieje z moim ciałem w różnych sytuacjach, w których jestem, czyli pozwolenie sobie doświadczania tego co, czego doświadczam chciała też np. też teraz państwo jesteście i słuchać tej audycji można się zastanowić co teraz czuję w ciele, którą część czuję wyraźniej, którą część czuje w sposób dla mnie trochę trudny przykry aktorom w sposób być może nie ma takiej, a którą czuje w sposób bardzo przyjemne, która część bardziej napięta, która rozluźniona Super było, gdybyśmy mogli się tak spotykać ze swoim ciałem codziennie właściwie realizować taki trochę skan tego ciała od palców stóp aż do czubka głowy, żeby z nim pogadać, żeby sprawdzić co nie słychać u nas słychać często zapominamy, że jesteśmy ciałem byśmy chcieli być tylko taką mądrą głową, a ciało jest często mądrzejsze od głowy i on nam wcześniej i szybciej mówi o tym, że np. doświadczamy jakiegoś dyskomfortu albo jakąś sytuację dla nas nieprzyjemna np. pozostajemy w trudnej rozmowie z osobami, które sprawiają nam przykrość, ale nasze gardło już się zaciska gardło mówi nie chcę z tymi ludźmi rozmawiać nie albo nogi chodzą w miejscu nogi to już sobie po i stamtąd i one mają rację, że my powinniśmy pójść nie dawać się nadal narażać na przykrości, więc pierwszym krokiem może być właśnie taka pogłębiona świadomość swojego ciała kontakt z tym ciałem i to można np. uczyć się tego w właśnie treningach mają wspólne albo w treningach relaksacyjnych one też często polegają na tym, żeby jakoś coś z tym chciałem zrobić, żeby jakoś ciało zrelaksować siebie w tym obszarze ciała i kolejnym sposobem też na to by takiej właśnie siłowni będzie zajęcie się też tym co się dzieje w naszej głowie, czyli o kontakt świadomość tego, gdzie prowadzą nas nasze myśli, bo tak jak mówiłam to nie zawsze jest tak, że to my kierujemy tymi myślami tylko się pojawiają w tej głowie czy sami tak nawet mówimy, że to się samo w głowie pojawił tak automatycznie zareagowałem, a to zawsze taka myśmy się pojawia np. nie wiem jak ktoś skrytykuje kogoś z państwa pierwsza może być także kogoś w głowie pojawia się taka myśl tak wszystko idzie nie tak wszystko robi źle nie nadaje się do tego nie nadaje się tej robot to było tylko 1 krytyczna uwaga dotycząca 1 drobnego aspektu prawda nasze myśli już gdzieś tam do tego dodają sobie całą historią demonizuje się i można tutaj taka siłownia wzmacniająca polegałaby na tym, żebyśmy troszkę przyłapali się na tym wielki pułapki myślenia wpadam, jaką mamy tendencję i tutaj z kolei odwołam się do nurtu poznawczo behawioralny oby, bo to on jest w tym wyspecjalizowany i mówi właśnie o rodzajach takich pułapek o tym pisze świetnie to my to zdaje się jej imię jeśli dobrze pamiętam lisi Leahy właśnie różnych publikacjach na temat terapii poznawczo behawioralnej i zwraca uwagę właśnie na takie pułapki myślenia np. myślenie powinnościami przymus sami i tutaj państwo macie ochotę się zastanowić nad tym obszarem można się zastanowić czy w moim życiu jest więcej tego co chce częściej sobie mówię chcę chcę to chcę to i to realizuje czy w moim życiu więcej tego co muszę powinnam powinienem co trzeba coś się powinno co należy może zrobić taki wewnętrzny rachunek sumienia i jeśli jest duża dysproporcja to znaczy, że jednak nasze myśli nas zaprowadzą na manowce i zmuszają nas do życia właśnie takich przekonaniach powinnością przymusowych kolejną taką pułapką jest np. myślenie czarno-białe albo albo albo wszyscy nie będą lubić albo nikt jak ktoś mnie nie lubi już oznacza, że jestem złym człowiekiem, że tak licznie, że niektórzy z nas też mają taką tendencję i oczywiście nie jest łatwo być świadomym naszej tendencji, która się pojawia myślę, dlatego że my tak funkcjonujemy od lat i nie zawsze mamy tego świadomość, więc można poprzez literaturę poprzez rozmowy z innymi Miedź czy odkrywać taką właśnie swoją świadomość można też oczywiście z pomocą specjalistów, którzy będą wiedzieli, jakie zadać pytania na co zwrócić uwagę, żeby np. właśnie sprawdzić czy ktoś nie pada takie pułapki, które sam na siebie zastawia o tym jak zadbać o zdrowie psychiczne opowiadała dr Agnieszka Szczucka Teska psycholożka terapeutka Gestalt interwencji kryzysowej, a także wykładowczyni Uniwersytetu SWPS w Poznaniu bardzo dziękuję dziękuję, a jest nazwa Małgorzata Połczyńska i życzę państwu dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA