REKLAMA

Praca prawem - nie towarem

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-07-02 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia to kasa Osman 23 wakacje wielu państwa na urlopach to może sprzyjać paradoksalnie refleksją nad tym od czego odpoczywała od pracy rozmawiamy teraz o jakości pracy w Polsce o świecie pracy z panią prof. Anna musiało prawniczką prawa pracy dyrektorką centrum badań zaawansowanych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu proszę nam powiedzieć czym takim są prawa podmiotowe pracownika Rozwiń » trujący przystępnie o nich opowiedzieć to należy stwierdzić, że kawa podmiotowe wprawie pracy to są takie szczególne prawa człowieka pracy, czyli pani moje zbudowane wokół ważnych z naszego punktu widzenia wartości, jakie są wartości Ano takie choćby jak wynagrodzenie wypoczynek 3 możliwość połączenia naszego życia zawodowego z życiem pozazawodowym i dlatego mówimy że, że pani czy działa mamy prawo do wynagrodzenia prawo do wypoczynku czy czy prawo do tego balansu będą takie pewnego balansu w życiu tak pewnej równowagi w życiu zawodowym pozazawodowym i prawa podmiotowe, które są no mało znanym pojęciem prawa podmiotowe w sprawie pracy to są de facto prawa człowieka pracy i to co jest najciekawsze w tych prawach podmiotowych to jest wskazanie, że znów my jako pracujący, czyli pani ja jako ludzie pracy możemy od państwa żądać pewnego stanu nam należnego z tytułu tego, że pracujemy podam przykład proszę zobaczyć osoby pracujące na umowach śmieciowych z ich prawa podmiotowego wynika to, że mają one prawo do urlopu one mogą domagać od państwa prawa do urlopu to państwo jak można powiedzieć zawala realizację tego prawa podmiotowego, ale ono nam ono tym osobom się i należy my po prostu o tym nie rozmawiamy sobie tego nie uświadamiamy, ale przecież jesteśmy państwem europejskim państwem na pewnym poziomie cywilizacyjnym nie państwem afrykańskim to jest zupełnie naturalne, że ktoś, kto pracuje ma właśnie to prawo podmiotowe osadzone na prawach człowieka i może żądać prawa do urlopu w realizacji tego prawa do urlopu i i jest chyba dla mnie jako prawniczki osoby, które się zajmuje problematyką prawa pracy strasznie bolesne, żebyśmy tak bardzo się odzwyczaili od myślenia o tym, że z tytułu pracy nam się coś należy oprócz oprócz zarobku, który prawie Wydra pijemy wyczerpiemy wynegocjuje my to reszta po prostu, jakby nie istnieje, a tymczasem my mamy właśnie prawo do tego wypoczynku prawo do dobrej atmosfery w pracy my mamy prawo do satysfakcji z pracy nie będzie to co za chwilę rozwija się pani profesor się odrobinę zdystansuje tego skrótu myślowego, który się pani wkradł w porównaniu z państwem afrykańskim Afryka jest bardzo róż w różnorodnym kontynentem różnie tam wygląda sytuacja również pracowników natomiast, czyli z pani mówi teraz, że prawa pracownicze są pracowników są połączone z prawami człowieka, że one są czymś w podobnej kategorii, ale absolutnie te prawa pracownicze to są de facto prawa człowieka to jest właśnie do no nie chciałabym tutaj tak prawniczą już w sobotę rano wykładać, ale przecież jak tworzymy sobie dokumenty sprawa Międzynarodowego to przecież, gdyby deklarację praw człowieka pakt praw gospodarczych społecznych kulturalne, które Polska podpisała jako państwo tam przeczytamy wprost takie stwierdzenia przeczytamy, że człowiek ma prawo do pracy człowiek ma prawo do do urlopu człowiek ma prawo do godziwego wynagrodzenia, które zapewni jakiś pewno utrzymanie rodziny siebie no my po prostu to jest właśnie to co tak jak powiedziałam jest dla mnie najbardziej chyba chyba bolesna jak dla osoby, które się tym zajmujesz zupełnie nie można przebić do przestrzeni publicznej z tymi właściwie oczywistymi rzeczami nas tak bardzo zwyczajną, wbijając nam do głowy, że praca jest towarem i że ja idę do pracy pracuje otrzymuje wynagrodzenie już niema nic mówić więcej po prostu przyjść na drugi dzień do pracy jak mi się nie podoba to do widzenia i to jest od humanizmu vana od humanizmu wanie pracy ludzkiej to się z tą stało się wiele lat temu właściwie wraz z transformacją i my w tym w tym w tym okropnej narracji tkwimy robimy sobie nawzajem ogromną szybę, ale jak to praca nie jest towarem no świadczymy usługi otrzymujemy za to pieniądze w sytuacji, w której jakaś jakiś rodzaj pracy dany rodzaj pracy przynosi pracodawcy więcej pieniędzy to pracownik otrzymuje stosownie więcej pieniędzy dana branża jest bardziej w danym momencie opłacalna na to się w niej więcej zarabia, gdzie tutaj jeszcze jakieś dodatkowe elementy pani widzi poza takim prostym rynkowym wycenianie właśnie pracy to już postaci to bardzo przystępnie w tych kilku minutach przedstawić to jest dosyć trudne dlatego, że jeżeli powiem, że są pewne stawki zaszeregowania to ktoś powie, że chce może równo dzielić wynagrodzenie, że wracamy od razu będą straszyć nas komuną w żadnym razie jest pewna hierarchia wynagrodzeń i ona jest naturalna, ponieważ mamy wyższe kwalifikacje im ta praca jest trudniejsza im wymaga większego zaangażowania większej odpowiedzialności zarabiamy więcej, ale proszę zobaczyć od dołu, jakby wysokość płacy jest zagwarantowana płacą minimalną dlaczego, ponieważ są prace, które de facto, gdyby zostawić na rynku tobyśmy powiedzieli praca Warta może 5zł na godzinę no np. nie wiem pracę ochroniarza, bo w no właściwie tylko sam szacunkiem potrzebna praca, ale siedzi i nie wiem spogląda w monitor tak nie damy więcej niż tam nie wiem 78zł, a dajemy stawkę minimalną, dlaczego bo, bo tę pracę wykonuje człowiek człowieka nie można wycenić pewne minimum pewna dolna granica musi być zagwarantowana i temu służy płaca minimalna, że te najmniej najmniej, jakby wymagające od nas talentu kwalifikacji pracy to najprostszy ja zawsze podaję studentom to przykład pakowacza towarów tak prosta praca polegająca na tym, że musimy pakować produkty do kartonu tak ktoś powie czy też banalna praca nie trzeba nawet czytać pisać coś tylko pokaże co do tych kartonów wkładać kartony zaklejać na taśmy i wszystko na ile może być ta praca Warta co mówimy o świecie praw człowieka mówimy, że ten człowiek musi zarobić przynajmniej tyle, żeby mógł się utrzymać utrzymać swoją rodzinę i od tego ustanawia my te kolejne i kolejne szczeble płac także i już, jakby awansem, uprzedzając komentarze chcę powiedzieć czy to nie jest żaden powrót do komuny chodzi po prostu o to, żeby przy najprostszej pracy człowiek, który ją wykonuje miał zagwarantowane zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, które pozwali pozwoli mu żyć oraz prawo do wypoczynku im pewne zabezpieczenie społeczne na wypadek choroby po prostu by mógł by nie był wykluczony ze społeczeństw, ale tak nie jest to znaczy sama osobiście znam wiele osób, które są poza systemem ubezpieczenia chociażby zdrowotnego nie płacą składek zdrowotnych i nie są w stanie np. korzystać z usług publicznych publicznej służby ochrony zdrowia przepraszam czy już zastanawiając dalej będzie z emeryturą 3 nie mają prawa do urlopu de facto głos na tych umowach śmieciowych czy też jak się nazywa oficjalnie cywilnoprawnych to znaczy, że te prawa, których pani mówi jako prawach no podstawowych są w Polsce nierealizowane to prawda są realizowane i to co ja usiłuje w swojej pracy zawodowej naukowej robić to pisać o tym mówić o tym uczulać wszystkim młodzież studentów, z którymi pracuje na te tematy, bo i Ross wytłumaczenie tego jest bardzo proste ja mam świadomość, że kiedy o tym mówię często spotykam się takim komentarzem, ale co ja mówię no przecież to to jest kompletny Coco kompletne oderwanie od tego co roszczeniowość roszczeniowość, ale to jest pani efekt tego, że przy 30 lat nam wbijano do mózgu do głowy, że jesteśmy kowalami własnego losu, że trzeba pracować mocniej silnie i na czym by więcej starań wcześniej tak za treść organizować sobie mieć 2 prace 3 i wszystko z naszą winą jak wcześniej to jest nasza wina nieprawda my żyjemy w społeczeństwie państwie i to państwo i musi podjąć też wysiłek, żeby nam pewne struktury prawne wykonywania pracy zagwarantować, a co zrobiło państwo państwo wycofało powiedziało praca twoja prywatna sprawa praca w Polsce stała się sprawą prywatną my mówimy w Polsce praworządności mówimy o mniejszościach dysz wszystko ważne ale gdzie w tym wszystkim jest praca praca, która angażuje miliony ludzi w Polsce praca, która jest ważna z punktu widzenia rodziny to są to, które fundamentem naszego życia u to jest pani praca przestała być zakorzeniona w Polsce w społeczeństwie w i liczyć tylko gospodarka PKB natomiast nasze samopoczucie to, że my jesteśmy poza właśnie prawami człowieka jeśli chodzi o prawdę o prawo pracy w zostało właściwie ryby przez tyle lat jest wyłączone z debaty publicznej i i my i przyzwyczajono nas do tego, aby tych tematów nie ruszać tą ustawą, ale czy to w takim razie wy nam mówiło również czy byłoby jednym z przyczyn mobbingu w pracy takiego poczucia właśnie, że jak ci się nie podoba to po prostu zwolni się znajdzie sobie inną robotę czy to właśnie to wycenianie lobbingu dopingu teraz mówi szczególnie dużo w ostatnich tygodniach to to z tego to też wynika, że ta, że nie ma z teczek tak jak panią rozumiem, że praca przestała być czymś społecznym tylko stała się wyłącznie rynkowym absolutnie tak świetnie pani to ujęła praca przestała być społeczna, a jest rynkowa absolutnie trafne, jakby podsumowanie konkluzja pani mobbing pani redaktor mobbing natrafił w Polsce na bardzo podatny grunt z 2 względów pierwszy jest następujący myśmy właśnie od myśmy w ogóle od człowieczeństwa pracy po osiemdziesiątym dziewiątym roku już doszli do ściany, o ile w dziewiętnastym wieku ludzie cierpieli z powodu potwornych warunków pracy jak praca ponad siły strasznych warunkach o tyle współczesny kapitalizm w Polsce ten turbo kapitalizm, bo ciągle jesteśmy w Polsce turbo kapitalizmie zgotował nam psychiczną udrękę w pracy ciągle nasze zmusza do uczestnictwa w wyścigu mamy nieustannie się rozwijać wymaga się od nas ciągle nowych pomysłów zwiększa nam się tempo pracy tempo życia i mało, kto wytrzymuje do tego bez tych prac społecznych bez urlopu bez bez my właśnie kwestia godziwego wynagrodzenia i i teraz proszę zobaczyć, żeby przejść przez takie trudne kapitalistyczne warunki pracy bez krzew potrzeba wielkiej wrażliwości, na którą nie ma specjalnie w Polsce czasu i nie ma też możliwości w szczególności w Polsce i teraz chcę powiedzieć o tym nie ma w Polsce, dlatego że my kulturowo jesteśmy pewnym schemacie pracy Folwarcznej i nam jest jeszcze trudniej niż w Europie zachodniej, ponieważ my nie potrafimy budować relacji partnerskich w pracy one są bardzo władcze to wynika z naszego kodu kulturowego to jest szeroko opisane w literaturze antropologicznej socjologicznej bardzo dużo też się o tym mówi i też państwa radiu także z tego się też bardzo cieszy, bo tych audycji słucham, ale brakuje tego przełożenia na kwestie prawne wracają skarżą się do mobbingu z 1 strony mamy ten galopujący kapitalizm, który z nas po prostu psychicznie zabójczy, bo my po prostu praca przenika całe nasze życie, mimo że mówimy o tym Bala się o tym, że odłącza się od pracodawcy, że teraz będzie ten nie będzie odbierać telefonów tak naprawdę to jest to jest tylko pewna atrapa, ponieważ my psychicznie jesteśmy przez pracę zdominowani ta praca przenika nasz cały umysł ten strach w ogóle społeczeństwo polskie spowite strachem z w pracy, zwłaszcza i do tego dochodzi ten kod kulturowy ten kulturowy kod pracy Folwarcznej, czyli ta nieumiejętność budowania relacji partnerskich i w tym momencie, jeżeli ktoś wyczuwa pani krew przełożony to powiedziałabym no jest taka łatwość prawda no skorzystania z tej przewagi z tej siły i tuż po to, że prosta droga do mobbingu molestowania o tym, o czym pani teraz mówi takich źródłach historyczno kulturowych będziemy w skrócie informacji jeszcze szerzej rozmawiać z panem prof. Andrzejem z małą wokół właśnie spraw związanych z mobbingiem też wokół serialu Michała Janczury folwark o tym czy w Polsce jesteśmy bardziej przemocowe społeczeństwa ze względów również historycznych od będziemy rozmawiać do rozmów z panią prof. Anna musiał o pracę również będziemy wracać bardzo panie dziękuję pani prof. Anna musiała dyrektorka centrum badań zaawansowanych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziękujemy pani profesor bardzo serdecznie dziękuję pani pani państwo jeszcze nie mogę polecić przy tych okolicznościach audycji Zuzanny Piechowicz dobra praca w każdą niedzielę po piętnastej 20 właśnie o jakości pracy ósma 38 skrót informacji i za chwilę prof. Andrzej Zybała z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA